Bejelentkezés
 Fórum
 
 
A Soproni Egyetem által meghirdetett védések
A Soproni Egyetem által meghirdetett védések

doktorjelölt neve

témavezető

társ témavezető

időpont

értekezés címe

cím odaítélése /döntés dátuma
Alpár TiborTakáts Péter2000-06-05 10:00:00Kötésgyorsítási módszerek a cementkötésű forgácslapok gyártásánál2000-09-06
Csupor KárolyVarga Ferenc2001-10-17 11:00:00Vízben oldható faanyagvédıszer kioldódási tulajdonságai
Jáger LászlóMészáros Károly2002-05-23 14:30:00A magán-erdőtulajdonosok véleménye és ismeretei
Kézdy PálBartha Dénes2002-05-27 15:00:00Taxonómiai vizsgálatok a hazai molyhos tölgy alakkörön
Németh ZsoltAlbert Levente2002-06-03 14:00:00A formaldehid és természetes generátorai, mint a környezeti hatások jelző molekulái a csertölgy ontogenezisének korai szakaszaiban
Szabó PéterWinkler Gábor2002-06-26 10:00:00Favázas épületek nyári hőkomfortja Magyarországon
Németh RóbertMolnár Sándor2002-10-18 10:00:00A HIDROTERMIKUS KEZELÉS HATÁSA AZ AKÁC FAANYAGÁNAK SZORPCIÓS TULAJDONSÁGAIRA
Barta EditPapp György2002-10-28 14:00:00A faanyag ultraibolya lézerfénnyel előidézett fotodegradációjának infravörös spektroszkópiás vizsgálata
Barna TamásKoloszár József2002-11-25 13:00:00A cédrusok telepítésének lehetőségei Magyarországon, különös tekintettel a Cedrus atlantica Manetti alkalmazására
Tímár GáborBartha Dénes2002-12-13 14:00:00A Vendvidék erdeinek értékelése új nézőpontok alapján
Czimber KornélBácsatyai László2002-12-22 10:00:00Korszerű geoinformatikai módszerek az erdészetben
Gólya JánosRumpf János2003-05-21 08:00:00Fakiermelési munkarendszerek gyérítésekben
Csókáné Hirka AnikóVarga Ferenc2003-05-22 11:00:00Vizsgálatok a magyarországi tölgyek karpofág rovaraival
Vértesy LászlóGidai Erzsébet2003-05-29 10:00:00A MAGYAR BÚTORGYÁRTÁS ÉS AZ EU CSATLAKOZÁS
Csókáné Szabados IldikóSzodfridt István2003-06-03 11:00:00Az évgyűrűszélesség és egyes termőhelyi tényezők kapcsolata
Fehér SándorMolnár Sándor2003-09-09 13:00:00Mechanikai sebzések hatása az ezüst hárs(Tilia argentea Desf.)és a szürke nyár(Populus x canescens(Ait.) Smith) anatómiai, fizikai és mechanikai tulajdonságaira
Paukó AndreaPeszlen Ilona2003-09-19 13:30:00Lucfenyő és erdeifenyő ültetvények faanyagminőségének összehasonlító vizsgálata2003-09-20
Somfai AttilaWinkler Gábor2003-10-20 14:30:00Kisalföldi mezővárosok településszerkezetének geomorfológiai szemléletű kutatása, különös tekintettel Kapuvárra
Molnárné Hamvas LíviaNémeth Károly2004-02-12 14:00:00A faextraanyag-fémion kölcsönhatás vizsgálata
Benke JózsefKoloszár József2004-02-27 10:30:00A Homoródi Erdőgondnokság erdeinek természetes felújítási lehetőségei
Csiha CsillaSzabó Imre2004-05-07 11:00:00Faanyagok felületi érdességének vizsgálata "P" és "R" profilon, különös tekintettel a nagyedényes fajokra
Réthy ZsoltErdélyi József2004-05-13 10:00:00Gyártási folyamatok optimalizálása a minőségügyben alkalmazott kompromisszummodellek felhasználásával
Kovács ZoltánLakatos Ferenc2004-06-08 10:00:00Adatok a vadgesztenyelevél-aknázómoly (Cameraria ohridella Deschka et Dimič 1986, Lepidoptera, Gracillariidea) biológiájáról, elterjedéséről és az ellene való védekezésről
Borbély EndrénéErdélyi József2004-06-14 15:00:00Ipari cellulózok ojthatósága vinil-acetát monomerrel
Varga GáborErdélyi József2004-06-14 17:00:00Lapszerkezet kialakulása papírgépen és különleges szitákon, különös tekintettel az árnyalt vízjeles szitákra
Kánnár AntalSzalai József2004-06-17 10:00:00Az akusztikus emissziós kísérleti technika alkalmazhatóságának vizsgálata a faanyag mechanikai tulajdonságainak megítélésére
Oszvald Ferenc NándorWinkler Gábor2004-11-02 11:00:00Hálózati infrastruktúra térbeli és szerkezeti átalakulása a rendszerváltás utáni Magyarországon
Illés GáborSzodfridt István2004-11-04 13:30:00Az Észak-Hanság termőhelyi viszonyai és az
Pápai ErzsébetLett Béla2004-11-18 13:00:00Közép- és kisvállalkozások értékelése
Marosán MiklósNáhlik András2004-11-24 12:30:00Az őz (Capreolus capreolus (L.) 1758) egyes korbecslési módszereinek és életkorra utaló bélyegeinek összehasonlító értékelése
Németh CsabaFaragó Sándor2004-11-24 14:30:00Kisemlősök közösségének vizsgálata a LAJTA-Projekt erdősávrendszerében
László RichárdSzodfridt István2004-12-13 10:00:00Cseri talaj és erdőállományaik kapcsolata Kemenesalja erdőgazdasági tájban Iván példáján
Svéhlik CsabaAndrássy Adél2005-01-01 00:00:00Kihívások és trendek a világ autógyártási struktúrájában
Dr. Hőgye MihályHoós János2005-01-01 00:00:00Adóigazgatási modellek és reformok - nemzetközi összehasonlítás
Karner TamásnéGidai Erzsébet2005-01-01 00:00:00Gazdálkodás az egészségügyben, különös tekintettel a kórházak finanszírozására
Dr. Simon Fiala ZsoltGidai Erzsébet2005-01-01 00:00:00Az egészségügy jelenlegi helyzete, különös tekintettel a regionális sajátosságokra
Biró BoglárkaRumpf János2005-02-10 11:00:00A bükk álgesztesedésének vizsgálata a SEFAG Rt. erdőállományaiban és a sztratoszférában
Erdélyi JánosErdélyi József2005-02-15 15:00:00Szintetikus makromolekulák rendeződése textilipari szálak gyártásakor
Csanády ViktóriaMolnár Sándor2005-02-24 13:00:00A sík- és hegyvidéki erdei fenyő főbb fizikai paraméterei kapcsolatának összehasonlítása többváltozós függvénnyel
Karner CecíliaGidai Erzsébet2005-03-02 10:00:00Gazdálkodás az egészségügyben, különös tekintettel a kórházak finanszírozására2005-07-01
Fátrai GyörgyWinkler Gábor2005-03-10 10:30:00Ácsolt fatetők szakmatörténeti, alak- és épületszerkezettani vizsgálata győri "burcsellas" fedélszerkezetek példái nyomán
Simon Fiala ZsoltGidai Erzsébet2005-04-12 11:00:00Az egészségügy jelenlegi helyzete, különös tekintettel a regionális sajátosságokra
Szemerey TamásnéSzodfridt István2005-04-21 10:00:00Erdőtalaj meszezésének hatása egy bükkös faállomány páncélosatka faunájára (Acari: Oribatida)
Molnár ViktorWinkler Gábor2005-05-05 10:30:00A vályog és favázas vályogépítészet
Csiszár ÁgnesBartha Dénes2005-05-06 10:00:00A kisvirágú nebácsvirág (Impatiens parviflora DC.) és a keresztlapu (Erechtites hieracifolia RAF. ex DC.) terjedési stratégiáinak vizsgálata
Hőgye MihályHoós János2005-05-12 10:00:00Adóigazgatási modellek és reformok – nemzetközi összehasonlítás
Nyári LászlóMátyás Csaba2005-05-12 14:30:00Hézi berkenye (Sorbus domestica L.) és barkócaberkenye (Sorbus torminalis (L.) Crantz) populációk génmegőrzése a Magyar-középhegységben
Svéhlik CsabaAndrássy Adél2005-05-24 14:00:00Kihívások és trendek a világ autógyártási struktúrájában2005-07-01
Sándor GyulaNáhlik András2005-05-26 09:00:00A dámszarvas (Dama dama, Linnaeaus, 1758) populáció ökológiai vizsgálata, különös tekintettel a születési és halálozási jellemzőkre
Csengei GáborGidai Erzsébet2005-05-31 11:00:00Forrásallokáció és költséggazdálkodás az egészségügyben
Szabóné Pataky EszterHoós János2005-06-02 09:30:00Közigazgatásunk és a marketing (hiányzó) kapcsolata
Bölöni JánosKoloszár József2005-06-13 11:00:00Többszempontú erdőtipológiai vizsgálatok a Tési-fennsík déli részén
Vidóczi HenriettSzabó Ilona2005-06-30 13:00:00A szelídgesztenye kéregrákja (Cryphonectria parasitica (Murr.) Barr) a Soproni-hegységben
Kovácsvölgyi GáborNémeth József2005-10-18 10:00:00LVL típusú termékek előállítása nyár klónok alapanyagbázisán
Némethné Tömő ZuszsannaPakainé Kováts Judit2005-11-28 10:00:00A hazai marketing információs rendszer fejlesztési lehetőségei faipari és bútoripari vizsgálatok alapján
Winkler DánielVarga Ferenc2005-12-05 15:00:00Fészkelő madárközösségek szukcessziójának vizsgálata a Soproni-hegységben
Géczy NóraWinkler Gábor2005-12-12 10:00:00Sopron faépítészete a polgárosodás korában(1850-1914)
Dr. Szitás JózsefGidai Erzsébet2006-01-01 00:00:00A felsőoktatás finanszírozásának változásai
Horváth CsanádHoós János2006-01-01 00:00:00A magyar és az európai uniós versenyszabályozás, különös tekintettel a monopóliumokra és a vállalati fúziókra
Mózes CsabaHéjj Botond2006-01-18 11:00:00Az erdő privatizációja: Magyarország-Románia
Dénes LeventeKovács Zsolt2006-03-08 11:00:00Új termék kifejlesztése kísérlettervezéssel
Csonkáné Rákosa RitaNémeth Károly2006-03-31 10:00:00A flavonok és a faanyag termikus átalakulása
Hofmann TamásAlbert Levente2006-03-31 12:30:00A kémiai paraméterek szerepének vizsgálata a bükk (Fagus sylvatica L.) álgesztesedésében
Apostol TamásMolnár Sándor2006-04-12 10:00:00A bükk rendellenes gesztesedésének fizikai sajátosságai és hatása a felhasználhatóságra
Huszár LillaBáger Gusztáv2006-05-25 11:00:00Jelzáloghitelezési rendszerek és a lakáspolitika kapcsolatának bemutatása, nemzetközi összehasonlítás
Uglyai GyörgyGyöngyösy Zoltán2006-05-26 11:00:00Személyzeti marketing a hazai nagyvállalatok gyakorlatában
Varga GyulaSugár László2006-05-29 10:00:00Kerti és szabad területi vaddisznók egészségi állapotának és parazitás fertőzöttségének összehasonlító vizsgálata
Gál JánosFaragó Sándor2006-05-29 13:00:00A Lajta-Hanság mezei nyúl állományának vizsgálata különös tekintettel annak egészségügyi helyzetére
Horváth CsanádHoós János2006-06-01 12:30:00A magyar és az európai uniós versenyszabályozás, különös tekintettel a monopóliumokra és a vállalati fúziókra
Szitás JózsefGidai Erzsébet2006-06-01 15:00:00A felsőoktatás finanszírozásának változásai
Bodnár SándorStark Magdolna2006-06-22 14:30:00A minőség- és eredettanúsítás lehetősége és alkalmazása a magyar erdőgazdálkodásban
Buzgó JózsefNáhlik András2006-08-23 10:00:00A szarvasfélék túlszaporodásából eredő problémák áttekintő vizsgálata és a megoldás lehetőségei
Kópházi AndreaHerczeg János2006-12-04 13:00:00Alkalmazott menedzsment és hatékonyság összefüggései az erdészeti részvénytársaságok gyakorlatában
Bakó TiborWinkler Gábor2006-12-21 10:00:00Templomtornyok felújítása
Joóbné Preklet EdinaPapp György2007-01-01 00:00:00A faanyag fotodegradációjának vizsgálata különböző hullámhosszúságú ultraibolya és látható lézerfénnyel történő besugárzás esetén
Pásztory ZoltánWinkler András2007-01-01 00:00:00Könnyűszerkezetes faházak hőtechnikai vizsgálata
Joóbné Preklet EdinaPapp György2007-01-31 14:00:00A faanyag fotodegradációjának vizsgálata különböző hullámhosszúságú ultraibolya és látható lézerfénnyel történő besugárzás esetén
Schiberna EndreHéjj Botond2007-04-04 14:00:00A magán-erdőgazdálkodás működőképességének gazdasági vizsgálata
Kurkó LisetteHargitai László2007-05-04 09:00:00Nyár alapú, egyrétegű tömörfa lapok bútoripari megfelelőségei és piaci viszonyainak vizsgálata
Fáy JózsefnéVágyi Ferenc2007-05-08 09:00:00Számviteli információk felhasználása a vállalati irányításban2007-06-29
Lőrincz GyörgyRónai Ferenc2007-05-15 10:00:00Dinamikus hatások szimulációja és kísérleti ellenőrzése faszerkezetű gerendatartókon
Csóka LeventeDivós Ferenc2007-05-17 10:00:00ISMÉTELT FOURIER TRANSZFORMÁCIÓ ALKALMAZÁSA A FA SŰRŰSÉG ELOSZLÁSI GÖRBÉIN
Farkas GyörgyBalázs Judit2007-05-22 14:00:00Vállalkozói környezet az integrációban – hazai vállalkozói felkészülés az EU-korszakra
Sterbenz TamásSzűts István2007-05-23 09:30:00Korlátozott racionalitás a sportmenedzseri döntésekben
Pásztory ZoltánWinkler András2007-05-24 10:00:00Könnyűszerkezetes faházak hőtechnikai vizsgálata2007-06-21
Szalai ÁkosHoós János2007-05-30 10:00:00Adóverseny az iparűzési adóban – az 5000 fő fölötti települések adópolitikája a 2000-es években
Bartus Sándor TamásAndrássy Adél2007-05-30 12:00:00Vám- és adószabályozás, joghézagok2007-06-29
Kollár CsabaGyöngyösy Zoltán2007-05-31 10:00:00A budapesti ifjúság fogyasztói csoportkultúrája az info-kommunikációs társadalomban, és ennek marketingkommunikációs aspektusai
Kalmár Sándor FlórisFaragó Sándor2007-05-31 13:00:00Mesterséges erdőfelújítás kisemlős közösségének szünbiológiai vizsgálata
Palancsa AttilaFábián Attila2007-05-31 14:00:00A turizmus társadalmi-kulturális hatásainak vizsgálata egy ökoturisztikai desztinációban – Turisztikai kutatás az Őrségben
Tóth ÁgnesFábián Attila2007-06-06 09:30:00Távoktatás-marketing a felsőoktatásban
Markó GergelyPéterfalvi József2007-06-13 14:00:00Informatika az erdészeti feltáróhálózatok tervezésében és nyilvántartásában2007-12-06
Kondorné Szenkovits MariannBondor Antal2007-09-24 11:00:00Fafaj-összehasonlító kísérletek értékelése2007-12-06
Wesselényi-Garay AndorWinkler Gábor2007-10-03 09:30:00Az építészet mimézise2008-06-17
Szóka KárolyLett Béla2007-11-07 15:00:00A pénzügyi-számviteli tervezés és a controlling összefüggései és gyakorlata (különös tekintettel a kis- és középvállalkozásokra)2008-02-29
Csépe AndreaJózsa László2007-11-20 09:30:00A DTC (Direct-to-Consumer) kommunikáció az etikus termékek piacán – A depressziós betegek közvetlen elérésének kommunikációs modellje2008-02-29
Gyallai GáborPakainé Kováts Judit2007-11-28 13:00:00A bútorgyártó kis- és középvállalkozások finanszírozása Magyarországon2008-06-17
Mészáros KatalinGyöngyösy Zoltán2007-12-04 15:00:00A magyarországi élelmiszer-kiskereskedelmi egységek által alkalmazott kiskereskedelmi stratégiák és a potenciális fogyasztók elvárásai2008-02-29
Antal Mária RékaKovács Zsolt2007-12-12 10:00:00EXKLUZÍV BÚTOROK MEGHATÁROZÓ FORMÁINAK ELEMZÉSE A HASZNÁLATI ÉS ESZTÉTIKAI FUNKCIÓK OPTIMÁLIS ARÁNYAINAK KIALAKÍTÁSA SZEMPONTJÁBÓL2008-06-17
Máthé KatalinWinkler Gábor2008-01-25 10:00:00Imhotep Pheidiász Antonio Le Corridor - Russel Hall munkásságának értelmezése2008-06-17

 
Minden jog fenntartva © 2007, Országos Doktori Tanács - a doktori adatbázis nyilvántartási száma az adatvédelmi biztosnál: 02003/0001. Program verzió: 2.2358 ( 2017. X. 31. )