Bejelentkezés
 Fórum
 
 
A Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem által meghirdetett védések
A Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem által meghirdetett védések

doktorjelölt neve

témavezető

társ témavezető

időpont

értekezés címe

cím odaítélése /döntés dátuma
Molnár ÁrpádHalász László †2010-06-02 09:00:00Automatizálható integrált radiológiai és vegyi érzékelők2010-06-29
MUCSI JÓZSEFSzabó János2009-01-21 09:00:00A szabadidős művelődés és a hadsereg szervezeti kultúrája2009-02-24
Muha LajosKovács László2008-02-12 09:00:00A Magyar Köztársaság kritikus információs infrastruktúráinak védelme2008-03-04
Nagy GáborVincze Árpád2011-02-01 09:00:00Hordozható energiaszelektív sugárzásmérő szonda kifejlesztése pin dióda alkalmazásával2011-02-11
Nagy RudolfMuhoray Árpád2011-10-04 09:00:00A kritikus infrastruktúra védelme elméleti és gyakorlati kérdéseinek kutatása2011-10-21
NAGY-VARGÁNÉ JUHÁSZ ÁGNESBolgár Judit2011-01-31 09:00:00Az önkéntes haderő tartalék biztosításának szervezése-vezetési kérdései2011-02-10
Nagyné Bereczki SzilviaFűrész József2009-02-16 14:00:00A szakmaspecifikus pszichológiai alkalmasságvizsgálat helye és szerepe a Magyar Honvédségben, a haderőreform tükrében2009-03-03
Németh AndrásSomos András2008-02-07 09:00:00A mobil szolgáltatók hálózatainak felhasználása, fejlesztési lehetőségei és alternatív megoldások a katasztrófavédelmi kommunikáció területén2008-03-04
NÉMETH GYULABáthy Sándor2011-09-21 09:00:00A rendőrség logisztikai támogatásának átalakítása2011-10-13
NÉMETH JÓZSEFSzabó A. Ferenc2011-02-03 09:00:00A Rendőrség feladatai az illegális migráció és a nemzetközi terrorizmus elleni fellépés terén, különös tekintettel a Balkán biztonsági helyzetére2011-02-10
Neszveda JózsefForgon Miklós2011-10-07 09:00:00Aperiodikus alkalmazású katonai berendezések megbízhatósága2011-10-21
OLEKSANDR ALEKSANDROVNagy László2010-04-26 09:00:00Ukrajna együttműködése a katasztrófavédelem terén a NATO-val és ezen belül Magyarországgal2010-06-22
OROSZ ZOLTÁNLükő Dénes2011-11-29 14:00:00A Magyar Honvédség szállítórepülő- és helikopter-alegységek alkalmazási lehetőségei a NATO szövetségi rendszerében2011-12-07
OSZTI JUDITLáng Péter2010-02-19 09:00:00Az elektronikus média szerepe korunk háborúinak társadalmi-politikai megítélésében és a közgondolkodás formálásában2010-02-24
Pándi BalázsRajnai Zoltán2009-10-16 09:00:00A tábori hírrendszer vizsgálata az alkalmazhatóság hatékonyságának növelése érdekében2009-11-02
Pántya PéterCziva Oszkár2011-10-05 09:00:00Zárt térben történő tűzoltói beavatkozások kockázatának csökkentése2011-10-21
Papp GyulaHajdú István2008-05-08 09:00:00A Magyar Honvédség békefenntartó műveletekre kijelölt alegységeinek felkészítése2008-06-24
PÁSZTI LÁSZLÓCsikány Tamás2009-06-25 09:00:00A Magyar Honvédsereg harcászata az 1848/49-es szabadságharcban2009-12-08
Pellérdi RezsőGrósz Zoltán2007-11-26 09:00:00Az ABV védelem kihívásai háborús és békeműveletekben2007-12-04
Petőfi GáborSolymosi József2010-02-16 09:00:00Radioaktív anyaggal elkövetett szándékos károkozás hatásainak vizsgálata, következményeinek elhárítására való felkészülés2010-03-03
Pohl ÁrpádBáthy Sándor2008-05-05 09:00:00A Magyar Honvédség és az Osztrák Szövetségi Haderő logisztikai rendszerének összehasonlítása2008-06-24
PORKOLÁB IMREKőszegvári Tibor2009-11-25 09:00:00A különleges műveleti erők szerepe az aszimmetrikus kihívásokból adódó katonai feladatok tükrében, különös tekintettel a nemzetközi terrorizmus elleni küzdelemre2009-12-08
Póserné Oláh ValériaHaig Zsolt2011-11-30 14:00:00Közigazgatási informatikai rendszerek informatikai biztonsági kérdései2012-03-28
Restás ÁgostonGrósz Zoltán2008-10-16 14:00:00Az erdőtüzek légi felderítésének és oltásának kutatás-fejlesztése2008-11-04
Révai RóbertHuszár András2010-10-25 10:00:00Az egészségi alkalmassági vizsgálatok és a prevenció szerepe a megváltozott életkörülmények és veszélyhelyzetek tükrében a rendészeti szerveknél2010-10-27
Révai TamásSzabó Miklós2008-09-30 09:00:00
elmarad(t)
Ellátási hiányosságok hatásai a funkcionális vesebetegségek kialakulására a Magyar Királyi Honvédségben 1941-1945
Révész GyulaSándor Miklós2008-02-06 09:00:00A szárazföldi csapatok híradó kiképzésének jövője, különös tekintettel a híradó tiszthelyettes képzésre2008-02-26
RUSZIN ROMULUSZFelházi Sándor2010-05-11 09:00:00A Magyar Honvédség tábori tüzérségének alkalmazási lehetőségei béketámogató műveletek során2010-06-22
Sándor AnnamáriaSzakál Béla2008-09-29 09:00:00Jelentési és vizsgálati rendszer fejlesztési lehetőségei a veszélyes anyagokkal kapcsolatos ipari balesetek elleni védekezés területén
SÁRKÖZI IRÉNKormos ZsuzsannaGyekiczkyné Kormos Zsuzsanna2009-02-11 09:00:00Nők a rendészetben2009-02-24
SÁRVÁRI GÉZAKóródi Gyula2009-10-19 10:30:00Új módszer a missziós mozgásszervi sebészetben (Mobil harctámogató kórházban is elvégezhető csípőízületi alloplastica minimál invazív egymetszéses hátsó feltárásból)2009-10-27
Schubert KatalinSzántó Mihály2008-02-11 09:00:00A tábornokok pere2008-02-26
SEBESTYÉN ATTILAZsigovits László2010-03-03 09:00:00Stációk és determinánsok a rendvédelmi szervek informatikai működésének fejlődésében2010-04-27
SIBALINNÉ FEKETE KATALINSzabó Olga2011-07-01 09:00:00A helyi nyelv és kultúra ismeretének jelentősége a békemissziók állománya számára (különös tekintettel a nyugat-balkánra)2011-09-15
SIKLÓSI ZOLTÁNÓvári Gyula2009-01-12 09:00:00A NATO előírásokhoz illeszkedő repülésbiztonság alapelveinek rendszerszemléleti vizsgálata és integrálása a magyar szabályozók rendszerébe2009-02-24
SIMICSKÓ ISTVÁNMolnár Miklós2009-02-19 09:00:00Az országvédelem és országmozgósítás szervezeti, hatásköri, irányítási rendszere minősített időszakokban (Történelmi korokon át napjaink hatályos jogi szabályozásáig2009-02-24
STENCINGER NORBERTNégyesi Lajos2012-01-10 09:00:00A Magyar Királyi Honvédség tábori lelkész szolgálata 1868 – 1918 kiemelten az I. világháború időszakában folytatott tevékenységére2012-04-04
STICZ LÁSZLÓHorváth József2010-09-10 09:00:00A logisztikai munkafolyamatok program alapú támogatása2010-09-14
SURI CSILLAZsiros Lajos2011-01-13 10:00:00A fogászati és szájsebészeti ellátás szervezési, valamint klinikai elveinek változása a NATO követelményeinek megvalósítása érdekében2011-02-10
Szabó BélaSzani Ferenc2009-12-14 10:30:00Báthory István erdélyi fejedelem és lengyel király katonai és katonapolitikai tevékenysége2010-02-23
Szabó József ZoltánSipos Jenő2011-02-07 09:00:00Rezgésdiagnosztikai vizsgálatok és haditechnikai alkalmazhatóságuk kutatása2011-02-11
SZABÓ MIKLÓSKőszegvári Tibor2009-01-14 13:00:00Terrorcselekmények elhárításának időszerű kérdései, különös figyelemmel a polgári repülésvédelemre2009-02-24
Szabó Sándor AndrásGrósz Andor2009-02-23 09:00:00A katonai repülő-hajózó állomány repülőorvosi minősítése és kiképzése a NATO standardizációs egyezmények szellemében, különös tekintettel a szív-érrendszeri adaptáció és readaptáció vizsgálatára ...2009-03-03
Szabó SzilviaKónya József2008-09-18 09:00:00A vezetői kompetencia-fejlesztés tapasztalatai és lehetőségei egyes rendvédelmi szervek hivatásos állománya körében2008-10-28
Szalai JánosHorváth Tibor2010-10-15 09:00:00A speciális erődítési létesítmények alkalmazása és szerepe az új biztonsági kihívások tükrében2010-10-27
SZENDREI JÁNOSBeréti László2011-10-06 09:00:00Romák a rendészeti források tükrében2011-10-13
Szigethy-Piros JánosSzántó Mihály2008-02-21 09:00:00A magyarországi zsidóság integrációja a nemzeti haderőbe2008-02-26
SZILÁGYI LÁSZLÓSzabó János2010-02-04 09:00:00A professzionalizálódó Magyar Honvédség hivatásos állománya munkahelyi elégedettségének alakulása 1996-2007 között2010-02-24
Szilvássy LászlóÓvári Gyula2008-09-09 14:00:00A harci helikopterek fegyverrendszerének modernizációs lehetőségei a Magyar Honvédségben2008-09-23
Szöllősi SándorCsatári Sándor2008-02-04 09:00:00Konvergálható hálózatok fejlődési trendjei, a technikai alkalmazhatóság kérdései a Magyar Honvédség infokommunikációs rendszerében2008-02-26
SZOMBATH CSABAKiss Zoltán László2009-06-30 09:00:00A Magyar Honvédség társadalmi integrációjának szervezeti kommunikációs aspektusai az információs társadalom küszöbén (az 1997-2008 közötti időszakban2009-12-08
Tájok PéterSándor Vilmos2007-12-12 10:00:00A határellenőrzést végrehajtó szervezetek feladatai az államhatárhoz kapcsolódó, szabálysértéseknek minősülő jogellenes cselekmények megakadályozásában, felderítésében és szankcionálásában2008-02-26
Tibenszkyné Fórika KrisztinaFodor Imre2008-10-15 09:00:00A hatékonyságmérés informatikai lehetőségei és feltételei a katonai felsőoktatásban2008-11-04
TICK ANDREAKovácsné Nábrádi Márta2009-02-11 14:00:00Multimédia alapú oktatási technológiák gyakorlati alkalmazásának vizsgálata a katonai szaknyelvoktatásban2009-02-24
Tollár TiborGazda Pál2008-02-19 09:00:00A központi költségvetési szervek feladatait jellemző költségvetési feladatmutatók kidolgozását2008-02-26
TOMOLYA JÁNOSSzabó György2010-03-04 09:00:00A NATO új kihívásainak hatása a Magyar Honvédség szárazföldi haderő csapatainak vezetésére, irányítására és a törzsek kialakítására2010-04-27
Török Bálint ZoltánCziva Oszkár2009-06-29 13:30:00Veszélyes anyagok közúti szállítási balesetei során a tűzoltóság beavatkozásának taktikai és technikai fejlesztési lehetőségei2009-12-16
Tóth IstvánUngvár Gyula2011-09-29 09:00:00Az orosz hadiipar átalakulása 1992-től napjainkig, fejlődésének várható tendenciái 2020-ig, és ezek eredményeinek lehetséges hasznosítása a Magyar Honvédség haditechnikai fejlesztésében2011-10-21
Tóth JánosSzelei Ildikó2011-11-28 09:00:00A fizikai felkészítés hatékonyságát növelő módszerek alkalmazhatósága a katonák kondicionális felkészítésében2011-12-07
TÓTH SÁNDORSzabó A. Ferenc2009-10-01 14:00:00A román politikai gondolkodás geopolitikai alapjai2009-10-27
TÓTHI GÁBORJároscsák Miklós2011-11-29 09:00:00A Magyar Köztársaság polgári válságkezelési képességeinek sajátosságai és továbbfejlesztésének lehetőségei2011-12-07
Tóthné Szternák NóraKöves Péter2008-10-20 09:00:00Alváslaboratóriumi diagnosztikai módszerek a katonai alkalmasság megítélésében2008-10-28
TÚRI VIKTÓRIABolgár Judit2010-09-29 14:00:00A pszichés terhelés hatása különleges helyzetekben, különös tekintettel a megküzdési stratégiák nemek szerinti változataira2010-10-26
Turóczi AntalHaig Zsolt2008-09-15 14:00:00Négyrotoros pilóta nélküli helikopter fedélzeti automatikus repülésszabályozó berendezései2008-11-04
UJHÁZY LÁSZLÓDeák János2011-11-15 09:00:00Tartalékos szövetségek a NATO-ban2011-12-07
Unicsovics GyörgyVáncsa Julianna2008-02-20 09:00:00Szteganográfia elemeinek implementálási lehetőségei a védelmi szektorban2008-02-26
URBÁN LAJOSSzigeti Lajos2010-10-07 09:00:00A tartalékos erők helye, szerepe, működésének aspektusai a magyar nemzeti haderőben2010-10-26
Utassy SándorZsigmond Gyula2009-06-15 09:00:00Komplex villamos rendszerek biztonságtechnikai kérdései2009-06-23
VADÁSZ ISTVÁNNÉVárnainé Kis Ilona2011-11-14 09:00:00A NATO STANAG 6001 szabvány alapján folytatott magyarországi nyelvvizsgák lexikai érvényességének vizsgálata korpusznyelvészeti módszerekkel2011-12-07
Varga AndrásKanyó Mária2011-09-22 09:00:00A katonai pálya és a honvédelemhez való viszony szociológiai kérdései a középiskolás korosztály körében2011-10-13
VARGA LÁSZLÓLükő Dénes2010-10-13 11:00:00Magyar légvédelmi rakéta csoportosítások harci alkalmazása és a szövetségi követelmények2010-10-16
VÁRHALMI A. MIKLÓSHéjja István2010-11-29 13:30:00A nemzetbiztonsági szolgálatok meghatározó jelentősége a Magyar Köztársaság XXI. századi biztonsági rendszerében2010-12-07
Várhelyi LeventeKóródi Gyula2010-05-20 10:00:00Robbanásos sérültek sebészi ellátásának kérdései2010-06-29
Vartman GyörgyTurcsányi Károly2008-02-14 14:00:00A Magyar Honvédség tiszthelyettes szakképzés átalakításának megalapozása a minıségi követelmények és a hazai polgári szakképzés korszerűsítésének tükrében2008-03-04
Vásárhelyi GyörgyiFöldi László2009-02-18 09:00:00Kábítószer és mérgező harcanyag perkurzorok ellenőrzési folyamatának összehasonlítása2009-03-03
Vida CsabaTálas Péter2008-02-18 14:00:00Szlovákia államiságának kialakulása és annak katonai vonatkozásai, valamint a szlovák haderőreform folyamata2008-02-26
Vonnák Iván PéterÓvári Gyula2011-04-11 10:00:00A repülőtechnika állapot szerinti üzemben-tartása, mint a katonai repülőeszközök fenntartási költségei csökkentésének leghatékonyabb eszköze2011-04-20
Wührl TiborVánya László2008-02-08 09:00:00Kisméretű pilóta nélküli repülőgépek biztonságtechnikája2008-03-04
ZÁBORSZKY ZOLTÁNZsiros Lajos2011-04-12 09:00:00Szemléletváltozás a hasi sérültek diagnosztikájában és terápiás megítélésében rendkívüli körülmények között és minősített helyzetben2011-04-14
Zelenák JánosHalász László †2010-06-23 13:00:00A vegyi- és sugárhelyzet értékelés eljárásainak továbbfejlesztése2010-09-20
Zólyomi GézaCziva Oszkár2010-02-09 09:00:00Mobil ventillátorok alkalmazásának lehetőségei a zárttéri tüzek oltási folyamatában2010-03-03
ZSIGMOND GÁBORHorváth Csaba2011-09-30 10:00:00A magyar kereskedelmi tengerészet az első világháborúban2011-10-13

 
Minden jog fenntartva © 2007, Országos Doktori Tanács - a doktori adatbázis nyilvántartási száma az adatvédelmi biztosnál: 02003/0001. Program verzió: 2.2358 ( 2017. X. 31. )