Bejelentkezés
 Fórum
 
 
A Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem által meghirdetett védések
A Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem által meghirdetett védések

doktorjelölt neve

témavezető

társ témavezető

időpont

értekezés címe

cím odaítélése /döntés dátuma
Jónás Jánostéves felvitel2008-12-08 09:00:00
elmarad(t)
A közel-keleti hatások a magyar biztonságra és a magyar honvédség szerepvállalása ezek kezelésében
Sándor AnnamáriaSzakál Béla2008-09-29 09:00:00Jelentési és vizsgálati rendszer fejlesztési lehetőségei a veszélyes anyagokkal kapcsolatos ipari balesetek elleni védekezés területén
Révai TamásSzabó Miklós2008-09-30 09:00:00
elmarad(t)
Ellátási hiányosságok hatásai a funkcionális vesebetegségek kialakulására a Magyar Királyi Honvédségben 1941-1945
Lendvay MariannaTurcsányi Károly2007-05-29 09:00:00Katonai elektronikai rendszerek megbízhatóság-elemzése2007-11-07
Pellérdi RezsőGrósz Zoltán2007-11-26 09:00:00Az ABV védelem kihívásai háborús és békeműveletekben2007-12-04
Berek TamásGrósz Zoltán2007-11-28 09:00:00A túlélést biztosító ABV rendszabályok, valamint a felkészítés kapcsolatrendszere és követelményei2008-01-25
Schubert KatalinSzántó Mihály2008-02-11 09:00:00A tábornokok pere2008-02-26
Szigethy-Piros JánosSzántó Mihály2008-02-21 09:00:00A magyarországi zsidóság integrációja a nemzeti haderőbe2008-02-26
Tollár TiborGazda Pál2008-02-19 09:00:00A központi költségvetési szervek feladatait jellemző költségvetési feladatmutatók kidolgozását2008-02-26
Beinschróth JózsefMunk Sándor2008-02-21 14:00:00Informatikai rendszerekkel támogatott folyamatok működésfolytonossági kérdései2008-02-26
Tájok PéterSándor Vilmos2007-12-12 10:00:00A határellenőrzést végrehajtó szervezetek feladatai az államhatárhoz kapcsolódó, szabálysértéseknek minősülő jogellenes cselekmények megakadályozásában, felderítésében és szankcionálásában2008-02-26
Kállai AttilaGőcze István2007-12-14 09:00:00Térinformatikai adatbázison alapuló tematikus térképek alkalmazása a Magyar Honvédség szárazföldi csapatai béke és háborús feladatainak támogatásában2008-02-26
Kassai KárolySándor Miklós2008-01-29 09:30:00A Magyar Honvédség információvédelmének - mint biztonság részének - feladatrendszere2008-02-26
Kladek AndrásSzigeti Lajos2008-02-05 09:00:00Önkéntes tartalékos rendszer és munkáltatói támogató program2008-02-26
Révész GyulaSándor Miklós2008-02-06 09:00:00A szárazföldi csapatok híradó kiképzésének jövője, különös tekintettel a híradó tiszthelyettes képzésre2008-02-26
Szöllősi SándorCsatári Sándor2008-02-04 09:00:00Konvergálható hálózatok fejlődési trendjei, a technikai alkalmazhatóság kérdései a Magyar Honvédség infokommunikációs rendszerében2008-02-26
Kovács CsabaKőszegvári Tibor2008-02-13 09:00:00A különleges műveleti erők helye, szerepe és tevékenysége a 21. század katonai műveleteiben2008-02-26
Gelsei AndrásPadányi József2008-02-14 09:00:00A NATO - Ukrajna kapcsolatok fejlődése, perspektívái2008-02-26
Vida CsabaTálas Péter2008-02-18 14:00:00Szlovákia államiságának kialakulása és annak katonai vonatkozásai, valamint a szlovák haderőreform folyamata2008-02-26
Unicsovics GyörgyVáncsa Julianna2008-02-20 09:00:00Szteganográfia elemeinek implementálási lehetőségei a védelmi szektorban2008-02-26
Kovács ZoltánBolgár Judit2008-02-22 09:00:00A személyi állomány felkészítésének időszerű kérdései, különös tekintettel a szervezeti és személyközi konfliktusokra2008-02-26
Vartman GyörgyTurcsányi Károly2008-02-14 14:00:00A Magyar Honvédség tiszthelyettes szakképzés átalakításának megalapozása a minıségi követelmények és a hazai polgári szakképzés korszerűsítésének tükrében2008-03-04
Wührl TiborVánya László2008-02-08 09:00:00Kisméretű pilóta nélküli repülőgépek biztonságtechnikája2008-03-04
Németh AndrásSomos András2008-02-07 09:00:00A mobil szolgáltatók hálózatainak felhasználása, fejlesztési lehetőségei és alternatív megoldások a katasztrófavédelmi kommunikáció területén2008-03-04
Muha LajosKovács László2008-02-12 09:00:00A Magyar Köztársaság kritikus információs infrastruktúráinak védelme2008-03-04
Pohl ÁrpádBáthy Sándor2008-05-05 09:00:00A Magyar Honvédség és az Osztrák Szövetségi Haderő logisztikai rendszerének összehasonlítása2008-06-24
Papp GyulaHajdú István2008-05-08 09:00:00A Magyar Honvédség békefenntartó műveletekre kijelölt alegységeinek felkészítése2008-06-24
Lakatos PéterRéger Béla2008-05-28 14:00:00Hazai polgári logisztikai potenciál védelmi célú igénybevételének aspektusai, különös tekintettel a Logisztikai Szolgáltató Központok lehetőségeire2008-06-24
Berzsényi PéterZsinkó József2008-06-18 10:00:00Az automatikus termékazonosítás helye és szerepe a Magyar Honvédség anyagellátási folyamataiban2008-06-24
Béres JánosResperger István2008-06-19 14:00:00Napjaink muszlim terrorizmusának gyökerei és visszaszorításának lehetőségei2008-06-24
Fridrik JózsefKiss Zoltán László2008-07-04 09:00:00Etnikai kisebbségi konfliktusok kezelésének szociológiai kérdései Gyöngyös városában és vonzáskörzetében2008-09-16
Szilvássy LászlóÓvári Gyula2008-09-09 14:00:00A harci helikopterek fegyverrendszerének modernizációs lehetőségei a Magyar Honvédségben2008-09-23
Keszthelyi GyulaÓvári Gyula2008-09-11 10:00:00A hatásalapú műveletek logisztikával szemben támasztott újszerű kihívásai2008-09-23
Isabella dal FabbroSzabó József János2008-10-14 09:00:00A katonák szerepe a magyarság kép alakulásában az észak-itáliai lakosság körében a IX-től a XIX századig2008-10-28
Tóthné Szternák NóraKöves Péter2008-10-20 09:00:00Alváslaboratóriumi diagnosztikai módszerek a katonai alkalmasság megítélésében2008-10-28
BUGNER SÁNDORGazda Pál2008-10-21 10:00:00A védelmi ágazat gazdasági-pénzügyi ellenőrzési rendszerének fejlődése, a fejlődés jövőbeni irányai2008-10-28
Szabó SzilviaKónya József2008-09-18 09:00:00A vezetői kompetencia-fejlesztés tapasztalatai és lehetőségei egyes rendvédelmi szervek hivatásos állománya körében2008-10-28
Kanyó FerencCziva Oszkár2008-09-23 09:00:00A tűzoltók fizikai alkalmasságának felmérése az új évezredben2008-11-02
Tibenszkyné Fórika KrisztinaFodor Imre2008-10-15 09:00:00A hatékonyságmérés informatikai lehetőségei és feltételei a katonai felsőoktatásban2008-11-04
Restás ÁgostonGrósz Zoltán2008-10-16 14:00:00Az erdőtüzek légi felderítésének és oltásának kutatás-fejlesztése2008-11-04
Turóczi AntalHaig Zsolt2008-09-15 14:00:00Négyrotoros pilóta nélküli helikopter fedélzeti automatikus repülésszabályozó berendezései2008-11-04
Eigemann GáborVincze Árpád2008-10-02 09:00:00Aeroszol és gáztisztító szűrők minősítése a Paksi Atomerőmű technológiai rendszereiben2008-11-04
Gácser ZoltánVass Sándor2008-10-17 09:00:00A katona harci képességét növelő korszerű, hálózatba integrált egyéni felszerelésrendszerének kialakítási lehetőségei a Magyar Honvédségben2008-11-04
Horváth SándorSipos Jenő2008-10-13 14:00:00A felületi hullámosság 2D-s és 3D-s jellemzése, a működési tulajdonságokra gyakorolt hatásának vizsgálata és elemzése2008-11-04
Karvaly GellértFűrész József2008-10-10 09:00:00A kénmustár bőrfelszínről történő penetrációjának vizsgálata in vivo mikrodialízis modell segítségével2008-11-04
Makk LászlóHülvely Lajos2008-11-18 09:00:00A haderő átalakítása a hidegháború utáni korszak biztonsági kihívásainak tükrében. A Magyar Honvédség haderő-átalakításai a rendszerváltástól a NATO-tagságig 1989-19992008-12-09
Kohut LászlóFűrész József2008-11-26 09:00:00Extrém fizikai terhelésnek kitett katonai állomány keringési és élettani vizsgálata2008-12-16
Grafjódi IstvánNógrádi György2008-12-03 09:00:00A súlyos ipari balesetek megelőzését és következményeinek csökkentését szolgáló műszaki és gazdasági eszközök és eljárások kutatása-fejlesztése2008-12-16
SIKLÓSI ZOLTÁNÓvári Gyula2009-01-12 09:00:00A NATO előírásokhoz illeszkedő repülésbiztonság alapelveinek rendszerszemléleti vizsgálata és integrálása a magyar szabályozók rendszerébe2009-02-24
SZABÓ MIKLÓSKőszegvári Tibor2009-01-14 13:00:00Terrorcselekmények elhárításának időszerű kérdései, különös figyelemmel a polgári repülésvédelemre2009-02-24
MUCSI JÓZSEFSzabó János2009-01-21 09:00:00A szabadidős művelődés és a hadsereg szervezeti kultúrája2009-02-24
LENKEY LÁSZLÓIzsa Jenő2009-02-09 09:00:00A védelmi szférában folytatott kábítószer bűnözés elleni küzdelem katonai biztonsági és kriminálpolitikai aspektusai a globalizált drogprevenció tükrében2009-02-24
SÁRKÖZI IRÉNKormos ZsuzsannaGyekiczkyné Kormos Zsuzsanna2009-02-11 09:00:00Nők a rendészetben2009-02-24
TICK ANDREAKovácsné Nábrádi Márta2009-02-11 14:00:00Multimédia alapú oktatási technológiák gyakorlati alkalmazásának vizsgálata a katonai szaknyelvoktatásban2009-02-24
KIRÁDY ATTILABolgár Judit2009-02-12 13:00:00Mesterséges intelligencián alapuló számítógépes szakértői rendszer felhasználási lehetőségei a katonai és a rendőri állomány alkalmasság-vizsgálatain2009-02-24
BARABÁS ANETTTömösváry Zsigmond2009-02-13 09:00:00A kalinyingrádi terület stratégiai jelentősége, helye, szerepe az orosz biztonságpolitikában és hatása Európa biztonságára2009-02-24
KORONVÁRY PÉTERHorváth László2009-02-16 09:00:00Az amerikai „military leadership” elmélet rendszertana2009-02-24
BERECZKI ZSOLT LÁSZLÓBökönyi István2009-02-17 09:00:00Biztonság a büntetés-végrehajtásban2009-02-24
Hausner GáborÁcs Tibor2008-12-11 09:00:00Zrínyi Miklós és a hadtudományi irodalom Magyarországon a 17. században2009-02-24
SIMICSKÓ ISTVÁNMolnár Miklós2009-02-19 09:00:00Az országvédelem és országmozgósítás szervezeti, hatásköri, irányítási rendszere minősített időszakokban (Történelmi korokon át napjaink hatályos jogi szabályozásáig2009-02-24
Szabó Sándor AndrásGrósz Andor2009-02-23 09:00:00A katonai repülő-hajózó állomány repülőorvosi minősítése és kiképzése a NATO standardizációs egyezmények szellemében, különös tekintettel a szív-érrendszeri adaptáció és readaptáció vizsgálatára ...2009-03-03
Gyenes ZsuzsannaHalász László †2009-02-05 09:00:00Az ipari biztonságot szolgáló eljárás- és eszközrendszer fejlesztése a külső hatások elleni védekezésben2009-03-03
Vásárhelyi GyörgyiFöldi László2009-02-18 09:00:00Kábítószer és mérgező harcanyag perkurzorok ellenőrzési folyamatának összehasonlítása2009-03-03
Kovács IldikóKende György2009-02-18 14:00:00Magyar részvétel tapasztalatai és perspektívái a nemzetközi biztonsági és védelmi K+F programokban, NATO és EU tagságunk tükrében2009-03-03
Nagyné Bereczki SzilviaFűrész József2009-02-16 14:00:00A szakmaspecifikus pszichológiai alkalmasságvizsgálat helye és szerepe a Magyar Honvédségben, a haderőreform tükrében2009-03-03
Hangya GáborKende György2008-12-10 09:00:00Szakértői rendszerek alkalmazásának lehetősége a haditechnikai kutatás-fejlesztés területén2009-03-03
BOLDIZSÁR GÁBORPadányi József2009-04-16 09:00:00A békeműveletekben való részvétel hatása a Magyar Honvédségre2009-04-28
Medveczki ZoltánZsiros Lajos2009-05-27 09:00:00Akusztikus rhinometria alkalmazása az alkalmassági vizsgálatok során2009-06-23
MAGYAR SÁNDORSándor Miklós2009-06-04 09:00:00Katonai kommunikációs igények, lehetőségek a békefenntartás vezetésének támogatásában2009-06-23
Janik ZoltánVincze Árpád2009-06-17 09:00:00A nukleáris balesetet követő kárelhárítás hatékonyságát, biztonságát növelő eljárások és eszközrendszerek kutatása, fejlesztése2009-06-23
Utassy SándorZsigmond Gyula2009-06-15 09:00:00Komplex villamos rendszerek biztonságtechnikai kérdései2009-06-23
Kucsera Péter LászlóKovács László2009-06-19 09:00:00Autonóm működésű szárazföldi robotok védelmi célú alkalmazása2009-06-23
KÁDÁR PÁLTorma András2009-05-28 10:00:00A Magyar Honvédség irányításának és vezetésének időszerű jogi és igazgatási problémái2009-06-23
Forgács BalázsDeák János2009-09-14 09:00:00Napjaink hadikultúrái (A hadviselés elmélete és fejlődési tendenciái a modern korban)2009-09-27
TÓTH SÁNDORSzabó A. Ferenc2009-10-01 14:00:00A román politikai gondolkodás geopolitikai alapjai2009-10-27
SÁRVÁRI GÉZAKóródi Gyula2009-10-19 10:30:00Új módszer a missziós mozgásszervi sebészetben (Mobil harctámogató kórházban is elvégezhető csípőízületi alloplastica minimál invazív egymetszéses hátsó feltárásból)2009-10-27
KISS GABRIELLAVincze Lajos2009-10-20 09:00:00Interkulturális kihívások és kommunikációs kompetenciák koordinálása a NATO és egyéb katonai missziók tevékenységében2009-10-27
Hegedűs ErnőTurcsányi Károly2009-09-28 14:00:00A légideszantok fejlődése a második világháborúban és hatása napjaink légi gépesítési törekvéseire2009-11-02
Kavas LászlóÓvári Gyula2009-10-07 11:00:00Harcászati repülőgép kiválasztásának módszere gazdasági – hatékonysági mutatók alapján, kis létszámú haderő légierejének korszerűsítésére2009-11-02
Kuti RajmundFöldi László2009-10-12 09:00:00Vízköddel oltó berendezések speciális felhasználási lehetőségei és hatékonyságuk vizsgálata a tűzoltás és kárfelszámolás területén2009-11-02
Horváth ZoltánVánya László2009-10-14 14:30:00Digitális Domborzat Modell alkalmazása a kis- és közepes méretű pilóta nélküli repülőgépek biztonságának növelése, képességeinek fejlesztése terén2009-11-02
Pándi BalázsRajnai Zoltán2009-10-16 09:00:00A tábori hírrendszer vizsgálata az alkalmazhatóság hatékonyságának növelése érdekében2009-11-02
Antalicz-Gergelics NatáliaGrósz Zoltán2009-10-26 09:00:00A lakosság védelmének területi és helyi szintű vizsgálata a Paksi Atomerőmű környezetében2009-11-02
Gulyás AndrásLukács László2009-10-21 09:00:00Új építési technológiák alkalmazása a Magyar Honvédség béketámogató műveletei katonai építési gyakorlatában2009-11-02
PÁSZTI LÁSZLÓCsikány Tamás2009-06-25 09:00:00A Magyar Honvédsereg harcászata az 1848/49-es szabadságharcban2009-12-08
SZOMBATH CSABAKiss Zoltán László2009-06-30 09:00:00A Magyar Honvédség társadalmi integrációjának szervezeti kommunikációs aspektusai az információs társadalom küszöbén (az 1997-2008 közötti időszakban2009-12-08
PORKOLÁB IMREKőszegvári Tibor2009-11-25 09:00:00A különleges műveleti erők szerepe az aszimmetrikus kihívásokból adódó katonai feladatok tükrében, különös tekintettel a nemzetközi terrorizmus elleni küzdelemre2009-12-08
Hajdú FerencKende György2009-06-22 10:00:00A Haditechnikai Intézet történetének és működésének vizsgálata 1920-tól 1990-ig2009-12-16
Kovács ZoltánVincze Árpád2009-06-26 09:00:00A térinformatika lehetőségei a veszélyes anyagok okozta súlyos ipari balesetek megelőzésében2009-12-16
Koncz MiklósKovács László2009-07-02 09:00:00A METEOR—3R célrepülőgép alkalmazása és elektronikai rendszerei2009-12-16
Török Bálint ZoltánCziva Oszkár2009-06-29 13:30:00Veszélyes anyagok közúti szállítási balesetei során a tűzoltóság beavatkozásának taktikai és technikai fejlesztési lehetőségei2009-12-16
BEBESI ZOLTÁNKőszegvári Tibor2010-02-16 14:00:00Kábítószer-bűnözés és terrorizmus2010-02-16
Szabó BélaSzani Ferenc2009-12-14 10:30:00Báthory István erdélyi fejedelem és lengyel király katonai és katonapolitikai tevékenysége2010-02-23
KÁLMÁN ZSOLTBökönyi István2010-01-13 10:00:00A Magyar Királyi Csendőrség működése Somogy Vármegyében 1884 és 1914 között2010-02-24
LIPPAI PÉTERHorváth Csaba2010-02-01 09:00:00A küldetésorientált katonai vezetésszemlélet lehetőségei és korlátai egy hadtörténelmi példán keresztül bemutatva („Tavaszi ébredés” 1945. március 06 – 1945. március 15.)2010-02-24
KOLOSSA LÁSZLÓKiss Zoltán László2010-02-02 09:00:00A Magyar Honvédség karriermodellje2010-02-24
SZILÁGYI LÁSZLÓSzabó János2010-02-04 09:00:00A professzionalizálódó Magyar Honvédség hivatásos állománya munkahelyi elégedettségének alakulása 1996-2007 között2010-02-24
MAGYARNÉ KUCSERA ERIKASándor Miklós2010-02-05 09:00:00A Magyar Honvédség tábori hírhálózatának hálózatfelügyelete2010-02-24
LŐRINCZY SZABOLCS PÉTERKrajnc Zoltán2010-02-08 09:00:00A magyar légierő fejlesztése a légi utántöltő képesség megvalósításával2010-02-24
BOGNÁR BALÁZSHülvely Lajos2010-02-10 09:00:00A Magyar Köztársaság védelmi igazgatási rendszerének lehetséges korszerűsítése2010-02-24

 
Minden jog fenntartva © 2007, Országos Doktori Tanács - a doktori adatbázis nyilvántartási száma az adatvédelmi biztosnál: 02003/0001. Program verzió: 2.2358 ( 2017. X. 31. )