Bejelentkezés
 Fórum
 
 
A Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem által meghirdetett védések
A Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem által meghirdetett védések

doktorjelölt neve

témavezető

társ témavezető

időpont

értekezés címe

cím odaítélése /döntés dátuma
BOLDIZSÁR GÁBORPadányi József2009-04-16 09:00:00A békeműveletekben való részvétel hatása a Magyar Honvédségre2009-04-28
Faludi GáborHalász László †2011-11-28 14:00:00A biológiai fegyver és az ellene való védelem – biovédelem (orvosi) kérdései2012-03-28
DÉZSI ZSOLTSzelei Ildikó2010-09-09 09:00:00A blended-learning módszer bevezetése a pénzügyőrök szakképzésébe2010-09-14
Horváth SándorSipos Jenő2008-10-13 14:00:00A felületi hullámosság 2D-s és 3D-s jellemzése, a működési tulajdonságokra gyakorolt hatásának vizsgálata és elemzése2008-11-04
Tóth JánosSzelei Ildikó2011-11-28 09:00:00A fizikai felkészítés hatékonyságát növelő módszerek alkalmazhatósága a katonák kondicionális felkészítésében2011-12-07
SURI CSILLAZsiros Lajos2011-01-13 10:00:00A fogászati és szájsebészeti ellátás szervezési, valamint klinikai elveinek változása a NATO követelményeinek megvalósítása érdekében2011-02-10
Makk LászlóHülvely Lajos2008-11-18 09:00:00A haderő átalakítása a hidegháború utáni korszak biztonsági kihívásainak tükrében. A Magyar Honvédség haderő-átalakításai a rendszerváltástól a NATO-tagságig 1989-19992008-12-09
Hajdú FerencKende György2009-06-22 10:00:00A Haditechnikai Intézet történetének és működésének vizsgálata 1920-tól 1990-ig2009-12-16
Szilvássy LászlóÓvári Gyula2008-09-09 14:00:00A harci helikopterek fegyverrendszerének modernizációs lehetőségei a Magyar Honvédségben2008-09-23
Tájok PéterSándor Vilmos2007-12-12 10:00:00A határellenőrzést végrehajtó szervezetek feladatai az államhatárhoz kapcsolódó, szabálysértéseknek minősülő jogellenes cselekmények megakadályozásában, felderítésében és szankcionálásában2008-02-26
Keszthelyi GyulaÓvári Gyula2008-09-11 10:00:00A hatásalapú műveletek logisztikával szemben támasztott újszerű kihívásai2008-09-23
Tibenszkyné Fórika KrisztinaFodor Imre2008-10-15 09:00:00A hatékonyságmérés informatikai lehetőségei és feltételei a katonai felsőoktatásban2008-11-04
SIBALINNÉ FEKETE KATALINSzabó Olga2011-07-01 09:00:00A helyi nyelv és kultúra ismeretének jelentősége a békemissziók állománya számára (különös tekintettel a nyugat-balkánra)2011-09-15
CSERY-SZŰCS PÉTERHarai Dénes2011-01-12 09:00:00A humán tudományok szerepe és jelentősége a katonai felsőoktatásban, különös tekintettel a parancsnokok jogi felkészítésére a ZMNE-n a NATO és az Európai Unió csatlakozást követően2011-02-10
BARABÁS ANETTTömösváry Zsigmond2009-02-13 09:00:00A kalinyingrádi terület stratégiai jelentősége, helye, szerepe az orosz biztonságpolitikában és hatása Európa biztonságára2009-02-24
Gácser ZoltánVass Sándor2008-10-17 09:00:00A katona harci képességét növelő korszerű, hálózatba integrált egyéni felszerelésrendszerének kialakítási lehetőségei a Magyar Honvédségben2008-11-04
KOPCSÓ ISTVÁNSvéd László2010-02-11 10:00:00A katona-egészségügyi szolgálat XXI. századi kihívásai, különös tekintettel a NATO egészségügyi transzformációs folyamatának támogatására2010-02-24
Varga AndrásKanyó Mária2011-09-22 09:00:00A katonai pálya és a honvédelemhez való viszony szociológiai kérdései a középiskolás korosztály körében2011-10-13
Szabó Sándor AndrásGrósz Andor2009-02-23 09:00:00A katonai repülő-hajózó állomány repülőorvosi minősítése és kiképzése a NATO standardizációs egyezmények szellemében, különös tekintettel a szív-érrendszeri adaptáció és readaptáció vizsgálatára ...2009-03-03
Isabella dal FabbroSzabó József János2008-10-14 09:00:00A katonák szerepe a magyarság kép alakulásában az észak-itáliai lakosság körében a IX-től a XIX századig2008-10-28
Karvaly GellértFűrész József2008-10-10 09:00:00A kénmustár bőrfelszínről történő penetrációjának vizsgálata in vivo mikrodialízis modell segítségével2008-11-04
Jónás Jánostéves felvitel2008-12-08 09:00:00
elmarad(t)
A közel-keleti hatások a magyar biztonságra és a magyar honvédség szerepvállalása ezek kezelésében
Tollár TiborGazda Pál2008-02-19 09:00:00A központi költségvetési szervek feladatait jellemző költségvetési feladatmutatók kidolgozását2008-02-26
Nagy RudolfMuhoray Árpád2011-10-04 09:00:00A kritikus infrastruktúra védelme elméleti és gyakorlati kérdéseinek kutatása2011-10-21
LIPPAI PÉTERHorváth Csaba2010-02-01 09:00:00A küldetésorientált katonai vezetésszemlélet lehetőségei és korlátai egy hadtörténelmi példán keresztül bemutatva („Tavaszi ébredés” 1945. március 06 – 1945. március 15.)2010-02-24
Kovács CsabaKőszegvári Tibor2008-02-13 09:00:00A különleges műveleti erők helye, szerepe és tevékenysége a 21. század katonai műveleteiben2008-02-26
PORKOLÁB IMREKőszegvári Tibor2009-11-25 09:00:00A különleges műveleti erők szerepe az aszimmetrikus kihívásokból adódó katonai feladatok tükrében, különös tekintettel a nemzetközi terrorizmus elleni küzdelemre2009-12-08
FORRAY LÁSZLÓHéjja István2010-06-21 09:00:00A különleges műveleti zászlóalj kiképzésének, felkészítésének és felszerelésének fejlesztési lehetőségei2010-09-14
Bugyjás JózsefSipos Jenő2011-02-24 13:30:00A kumulatív hatás modellezése és számítógépes szimulációja végeselem módszer felhasználásával2011-04-20
Antalicz-Gergelics NatáliaGrósz Zoltán2009-10-26 09:00:00A lakosság védelmének területi és helyi szintű vizsgálata a Paksi Atomerőmű környezetében2009-11-02
Mógor JuditFöldi László2010-11-25 09:00:00A lakossági tájékoztatás és a nyilvánosság biztosításának kutatása a súlyos ipari balesetek elleni védekezésben2010-12-10
Hegedűs ErnőTurcsányi Károly2009-09-28 14:00:00A légideszantok fejlődése a második világháborúban és hatása napjaink légi gépesítési törekvéseire2009-11-02
DEÁK-MOLNÁR DÓRASzenes Zoltán2011-11-28 14:00:00A libériai biztonság komplex problémái, különös tekintettel az újjáépítési folyamat jogi vonatkozásaira2011-12-07
STICZ LÁSZLÓHorváth József2010-09-10 09:00:00A logisztikai munkafolyamatok program alapú támogatása2010-09-14
Bleier AttilaRajnai Zoltán2011-03-25 09:00:00A Magyar Honvédség állandó telepítésű hálózatának modernizációja2011-04-20
Papp GyulaHajdú István2008-05-08 09:00:00A Magyar Honvédség békefenntartó műveletekre kijelölt alegységeinek felkészítése2008-06-24
Pohl ÁrpádBáthy Sándor2008-05-05 09:00:00A Magyar Honvédség és az Osztrák Szövetségi Haderő logisztikai rendszerének összehasonlítása2008-06-24
Kassai KárolySándor Miklós2008-01-29 09:30:00A Magyar Honvédség információvédelmének - mint biztonság részének - feladatrendszere2008-02-26
KÁDÁR PÁLTorma András2009-05-28 10:00:00A Magyar Honvédség irányításának és vezetésének időszerű jogi és igazgatási problémái2009-06-23
KOLOSSA LÁSZLÓKiss Zoltán László2010-02-02 09:00:00A Magyar Honvédség karriermodellje2010-02-24
OROSZ ZOLTÁNLükő Dénes2011-11-29 14:00:00A Magyar Honvédség szállítórepülő- és helikopter-alegységek alkalmazási lehetőségei a NATO szövetségi rendszerében2011-12-07
MAGYARNÉ KUCSERA ERIKASándor Miklós2010-02-05 09:00:00A Magyar Honvédség tábori hírhálózatának hálózatfelügyelete2010-02-24
RUSZIN ROMULUSZFelházi Sándor2010-05-11 09:00:00A Magyar Honvédség tábori tüzérségének alkalmazási lehetőségei béketámogató műveletek során2010-06-22
SZOMBATH CSABAKiss Zoltán László2009-06-30 09:00:00A Magyar Honvédség társadalmi integrációjának szervezeti kommunikációs aspektusai az információs társadalom küszöbén (az 1997-2008 közötti időszakban2009-12-08
Vartman GyörgyTurcsányi Károly2008-02-14 14:00:00A Magyar Honvédség tiszthelyettes szakképzés átalakításának megalapozása a minıségi követelmények és a hazai polgári szakképzés korszerűsítésének tükrében2008-03-04
MÉSZÁROS GÉZABolgár Judit2011-02-08 10:00:00A Magyar Honvédség vezetői szemlélet változtatásának társadalomlélektani megközelítése, különös tekintettel a szervezeti és vezetői mentálhigiénére2011-02-10
PÁSZTI LÁSZLÓCsikány Tamás2009-06-25 09:00:00A Magyar Honvédsereg harcászata az 1848/49-es szabadságharcban2009-12-08
ZSIGMOND GÁBORHorváth Csaba2011-09-30 10:00:00A magyar kereskedelmi tengerészet az első világháborúban2011-10-13
KÁLMÁN ZSOLTBökönyi István2010-01-13 10:00:00A Magyar Királyi Csendőrség működése Somogy Vármegyében 1884 és 1914 között2010-02-24
STENCINGER NORBERTNégyesi Lajos2012-01-10 09:00:00A Magyar Királyi Honvédség tábori lelkész szolgálata 1868 – 1918 kiemelten az I. világháború időszakában folytatott tevékenységére2012-04-04
ANDAHÁZI SZEGHY VIKTORSzani Ferenc2010-03-10 09:00:00A magyar királyi I. gyorshadtest 1941. évi ukrajnai hadműveletei2010-04-27
Muha LajosKovács László2008-02-12 09:00:00A Magyar Köztársaság kritikus információs infrastruktúráinak védelme2008-03-04
TÓTHI GÁBORJároscsák Miklós2011-11-29 09:00:00A Magyar Köztársaság polgári válságkezelési képességeinek sajátosságai és továbbfejlesztésének lehetőségei2011-12-07
BOGNÁR BALÁZSHülvely Lajos2010-02-10 09:00:00A Magyar Köztársaság védelmi igazgatási rendszerének lehetséges korszerűsítése2010-02-24
LŐRINCZY SZABOLCS PÉTERKrajnc Zoltán2010-02-08 09:00:00A magyar légierő fejlesztése a légi utántöltő képesség megvalósításával2010-02-24
GÖRBE ATTILÁNÉ ZÁN KRISZTINAKónya József2010-09-30 09:00:00A magyarországi migráció helyzete, kezelésének feltételei és lehetőségei2010-10-26
Szigethy-Piros JánosSzántó Mihály2008-02-21 09:00:00A magyarországi zsidóság integrációja a nemzeti haderőbe2008-02-26
Koncz MiklósKovács László2009-07-02 09:00:00A METEOR—3R célrepülőgép alkalmazása és elektronikai rendszerei2009-12-16
Németh AndrásSomos András2008-02-07 09:00:00A mobil szolgáltatók hálózatainak felhasználása, fejlesztési lehetőségei és alternatív megoldások a katasztrófavédelmi kommunikáció területén2008-03-04
Gelsei AndrásPadányi József2008-02-14 09:00:00A NATO - Ukrajna kapcsolatok fejlődése, perspektívái2008-02-26
SIKLÓSI ZOLTÁNÓvári Gyula2009-01-12 09:00:00A NATO előírásokhoz illeszkedő repülésbiztonság alapelveinek rendszerszemléleti vizsgálata és integrálása a magyar szabályozók rendszerébe2009-02-24
VADÁSZ ISTVÁNNÉVárnainé Kis Ilona2011-11-14 09:00:00A NATO STANAG 6001 szabvány alapján folytatott magyarországi nyelvvizsgák lexikai érvényességének vizsgálata korpusznyelvészeti módszerekkel2011-12-07
TOMOLYA JÁNOSSzabó György2010-03-04 09:00:00A NATO új kihívásainak hatása a Magyar Honvédség szárazföldi haderő csapatainak vezetésére, irányítására és a törzsek kialakítására2010-04-27
Mátyás MihályUngvár Gyula2010-09-08 09:00:00A NATO-országok haditechnikai kutatás-fejlesztés (K+F) tevékenységének főbb jellemzői, különös tekintettel az 1980-as évtizedre2011-09-22
MÁTYÁS MIHÁLYUngvár Gyula2011-01-11 09:00:00A NATO-országok haditechnikai kutatás-fejlesztés (K+F) tevékenységének főbb jellemzői, különös tekintettel az 1980-as évtizedre2011-09-15
KISS ÁLMOS PÉTERSzternák György2012-03-05 09:00:00A negyedik generációs konfliktusok jellemzői és tapasztalatai2012-04-04
VÁRHALMI A. MIKLÓSHéjja István2010-11-29 13:30:00A nemzetbiztonsági szolgálatok meghatározó jelentősége a Magyar Köztársaság XXI. századi biztonsági rendszerében2010-12-07
BERACZKAI ANTALKőszegvári Tibor2010-02-17 13:30:00A nemzetközi terrorizmus elleni harcban résztvevő szövetséges és magyar katonai biztonsági erők felkészítése és műveleti tevékenysége2010-02-24
Janik ZoltánVincze Árpád2009-06-17 09:00:00A nukleáris balesetet követő kárelhárítás hatékonyságát, biztonságát növelő eljárások és eszközrendszerek kutatása, fejlesztése2009-06-23
KLEMENSITS PÉTERVargyai Gyula2011-11-30 09:30:00A páncélos fegyvernem Észak-Afrikában (1940-1943), a brit hadvezetés tapasztalatai alapján2011-12-07
SZILÁGYI LÁSZLÓSzabó János2010-02-04 09:00:00A professzionalizálódó Magyar Honvédség hivatásos állománya munkahelyi elégedettségének alakulása 1996-2007 között2010-02-24
TÚRI VIKTÓRIABolgár Judit2010-09-29 14:00:00A pszichés terhelés hatása különleges helyzetekben, különös tekintettel a megküzdési stratégiák nemek szerinti változataira2010-10-26
BENKŐ TIBORKiss Zoltán László2010-09-02 10:00:00A rekonverzió, mint a professzionális haderő humánerőforrás gazdálkodásának egyik stratégiai kérdése2010-09-14
NÉMETH JÓZSEFSzabó A. Ferenc2011-02-03 09:00:00A Rendőrség feladatai az illegális migráció és a nemzetközi terrorizmus elleni fellépés terén, különös tekintettel a Balkán biztonsági helyzetére2011-02-10
NÉMETH GYULABáthy Sándor2011-09-21 09:00:00A rendőrség logisztikai támogatásának átalakítása2011-10-13
BOZSÓ ZOLTÁNRajnai Zoltán2012-01-06 09:00:00A rendőrségi tevékenységirányítás szervezési kérdései és technikai fejlesztésének lehetőségei2012-04-04
DEMÉNY ÁDÁMFaggyas Zoltán2010-02-15 14:00:00A rendvédelmi szervek gazdálkodásában megjelenő kihívások elemzése, valamint a gazdálkodást korszerűsítő megoldási javaslatok kidolgozása2011-02-24
Vonnák Iván PéterÓvári Gyula2011-04-11 10:00:00A repülőtechnika állapot szerinti üzemben-tartása, mint a katonai repülőeszközök fenntartási költségei csökkentésének leghatékonyabb eszköze2011-04-20
TÓTH SÁNDORSzabó A. Ferenc2009-10-01 14:00:00A román politikai gondolkodás geopolitikai alapjai2009-10-27
Szalai JánosHorváth Tibor2010-10-15 09:00:00A speciális erődítési létesítmények alkalmazása és szerepe az új biztonsági kihívások tükrében2010-10-27
Grafjódi IstvánNógrádi György2008-12-03 09:00:00A súlyos ipari balesetek megelőzését és következményeinek csökkentését szolgáló műszaki és gazdasági eszközök és eljárások kutatása-fejlesztése2008-12-16
MUCSI JÓZSEFSzabó János2009-01-21 09:00:00A szabadidős művelődés és a hadsereg szervezeti kultúrája2009-02-24
Nagyné Bereczki SzilviaFűrész József2009-02-16 14:00:00A szakmaspecifikus pszichológiai alkalmasságvizsgálat helye és szerepe a Magyar Honvédségben, a haderőreform tükrében2009-03-03
Révész GyulaSándor Miklós2008-02-06 09:00:00A szárazföldi csapatok híradó kiképzésének jövője, különös tekintettel a híradó tiszthelyettes képzésre2008-02-26
GÖRÖG ISTVÁNSzabó János2010-02-12 09:00:00A szárazföldi csapatok humánerőforrás biztosítása és fejlesztése a hadsereg modernizációs időszakában, különös tekintettel a szerződéses legénységi állományra2010-02-24
Kovács ZoltánBolgár Judit2008-02-22 09:00:00A személyi állomány felkészítésének időszerű kérdései, különös tekintettel a szervezeti és személyközi konfliktusokra2008-02-26
GŐSI IMRÉNÉHarai Dénes2011-06-28 09:00:00A szervezeti kultúra és szervezeti kommunikáció összefüggésének vizsgálata a Magyar Honvédségnél a CIMIX modell tükrében2011-09-15
Pándi BalázsRajnai Zoltán2009-10-16 09:00:00A tábori hírrendszer vizsgálata az alkalmazhatóság hatékonyságának növelése érdekében2009-11-02
Schubert KatalinSzántó Mihály2008-02-11 09:00:00A tábornokok pere2008-02-26
URBÁN LAJOSSzigeti Lajos2010-10-07 09:00:00A tartalékos erők helye, szerepe, működésének aspektusai a magyar nemzeti haderőben2010-10-26
Kovács ZoltánVincze Árpád2009-06-26 09:00:00A térinformatika lehetőségei a veszélyes anyagok okozta súlyos ipari balesetek megelőzésében2009-12-16
Mintál NoémiBabos Tibor2011-09-23 09:00:00A tömegpusztító fegyverek elterjedését megakadályozni hivatott nemzetközi export-ellenőrző rendszerek a 21. század elején2011-10-13
Berek TamásGrósz Zoltán2007-11-28 09:00:00A túlélést biztosító ABV rendszabályok, valamint a felkészítés kapcsolatrendszere és követelményei2008-01-25
Kanyó FerencCziva Oszkár2008-09-23 09:00:00A tűzoltók fizikai alkalmasságának felmérése az új évezredben2008-11-02
FARKAS TIBORSándor Miklós2010-10-21 09:00:00A válságreagáló műveletek vezetését és irányítását támogató híradó- és informatikai rendszer megszervezése a Magyar Honvédség többnemzeti műveleteinek tükrében2010-10-26
BUGNER SÁNDORGazda Pál2008-10-21 10:00:00A védelmi ágazat gazdasági-pénzügyi ellenőrzési rendszerének fejlődése, a fejlődés jövőbeni irányai2008-10-28
LENKEY LÁSZLÓIzsa Jenő2009-02-09 09:00:00A védelmi szférában folytatott kábítószer bűnözés elleni küzdelem katonai biztonsági és kriminálpolitikai aspektusai a globalizált drogprevenció tükrében2009-02-24
Zelenák JánosHalász László †2010-06-23 13:00:00A vegyi- és sugárhelyzet értékelés eljárásainak továbbfejlesztése2010-09-20
KERTI ANDRÁSRajnai Zoltán2010-10-01 09:00:00A vezetési és információs rendszer technikai alrendszerének vizsgálata különös tekintettel a minőségbiztosításra és az átvitelbiztonságra2010-10-26
Szabó SzilviaKónya József2008-09-18 09:00:00A vezetői kompetencia-fejlesztés tapasztalatai és lehetőségei egyes rendvédelmi szervek hivatásos állománya körében2008-10-28

 
Minden jog fenntartva © 2007, Országos Doktori Tanács - a doktori adatbázis nyilvántartási száma az adatvédelmi biztosnál: 02003/0001. Program verzió: 2.2358 ( 2017. X. 31. )