Bejelentkezés
 Fórum
 
 
A Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem által meghirdetett védések
A Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem által meghirdetett védések

doktorjelölt neve

témavezető

társ témavezető

időpont

értekezés címe

cím odaítélése /döntés dátuma
KOCSIS SÁNDOR ISTVÁNFelházi Sándor2012-03-08 09:00:00Az USA Ohio-i Nemzeti Gárda működésének tapasztatai és azok hasznosításának lehetőségei a magyar tartalékos rendszer fejlesztése során2012-04-04
KISS ÁLMOS PÉTERSzternák György2012-03-05 09:00:00A negyedik generációs konfliktusok jellemzői és tapasztalatai2012-04-04
Gerő PéterSeres György2012-01-11 11:00:00Az élethelyzethez igazított E-tanulás (E-learning) alkalmazása a katonai felsőoktatás példáján2012-04-04
STENCINGER NORBERTNégyesi Lajos2012-01-10 09:00:00A Magyar Királyi Honvédség tábori lelkész szolgálata 1868 – 1918 kiemelten az I. világháború időszakában folytatott tevékenységére2012-04-04
BOZSÓ ZOLTÁNRajnai Zoltán2012-01-06 09:00:00A rendőrségi tevékenységirányítás szervezési kérdései és technikai fejlesztésének lehetőségei2012-04-04
Póserné Oláh ValériaHaig Zsolt2011-11-30 14:00:00Közigazgatási informatikai rendszerek informatikai biztonsági kérdései2012-03-28
KLEMENSITS PÉTERVargyai Gyula2011-11-30 09:30:00A páncélos fegyvernem Észak-Afrikában (1940-1943), a brit hadvezetés tapasztalatai alapján2011-12-07
OROSZ ZOLTÁNLükő Dénes2011-11-29 14:00:00A Magyar Honvédség szállítórepülő- és helikopter-alegységek alkalmazási lehetőségei a NATO szövetségi rendszerében2011-12-07
TÓTHI GÁBORJároscsák Miklós2011-11-29 09:00:00A Magyar Köztársaság polgári válságkezelési képességeinek sajátosságai és továbbfejlesztésének lehetőségei2011-12-07
Faludi GáborHalász László †2011-11-28 14:00:00A biológiai fegyver és az ellene való védelem – biovédelem (orvosi) kérdései2012-03-28
DEÁK-MOLNÁR DÓRASzenes Zoltán2011-11-28 14:00:00A libériai biztonság komplex problémái, különös tekintettel az újjáépítési folyamat jogi vonatkozásaira2011-12-07
Tóth JánosSzelei Ildikó2011-11-28 09:00:00A fizikai felkészítés hatékonyságát növelő módszerek alkalmazhatósága a katonák kondicionális felkészítésében2011-12-07
UJHÁZY LÁSZLÓDeák János2011-11-15 09:00:00Tartalékos szövetségek a NATO-ban2011-12-07
VADÁSZ ISTVÁNNÉVárnainé Kis Ilona2011-11-14 09:00:00A NATO STANAG 6001 szabvány alapján folytatott magyarországi nyelvvizsgák lexikai érvényességének vizsgálata korpusznyelvészeti módszerekkel2011-12-07
Miskolczi IldikóSeres György2011-10-10 14:00:00Virtuális intranet hálózat alkalmazási lehetőségei a polgári és a katonai távoktatásban2011-10-21
Neszveda JózsefForgon Miklós2011-10-07 09:00:00Aperiodikus alkalmazású katonai berendezések megbízhatósága2011-10-21
SZENDREI JÁNOSBeréti László2011-10-06 09:00:00Romák a rendészeti források tükrében2011-10-13
Pántya PéterCziva Oszkár2011-10-05 09:00:00Zárt térben történő tűzoltói beavatkozások kockázatának csökkentése2011-10-21
Nagy RudolfMuhoray Árpád2011-10-04 09:00:00A kritikus infrastruktúra védelme elméleti és gyakorlati kérdéseinek kutatása2011-10-21
BERNÁT PÉTERSzabó József János2011-10-03 13:00:00Stratégia és taktika a Kárpát-medence erődépítészetében a késő római korban2011-10-13
ZSIGMOND GÁBORHorváth Csaba2011-09-30 10:00:00A magyar kereskedelmi tengerészet az első világháborúban2011-10-13
Tóth IstvánUngvár Gyula2011-09-29 09:00:00Az orosz hadiipar átalakulása 1992-től napjainkig, fejlődésének várható tendenciái 2020-ig, és ezek eredményeinek lehetséges hasznosítása a Magyar Honvédség haditechnikai fejlesztésében2011-10-21
Dénes KálmánLukács László2011-09-28 09:00:00Ideiglenes katonai táborok közműveinek tervezése, különös tekintettel a válságreagáló műveletekre és a környezetvédelemre2011-10-21
Lamper LászlóForgon Miklós2011-09-27 09:00:00MISTRAL 2 légvédelmi rakéta stabilitásának és irányíthatóságának szabályozástechnikai kérdései2011-10-21
Mintál NoémiBabos Tibor2011-09-23 09:00:00A tömegpusztító fegyverek elterjedését megakadályozni hivatott nemzetközi export-ellenőrző rendszerek a 21. század elején2011-10-13
Varga AndrásKanyó Mária2011-09-22 09:00:00A katonai pálya és a honvédelemhez való viszony szociológiai kérdései a középiskolás korosztály körében2011-10-13
NÉMETH GYULABáthy Sándor2011-09-21 09:00:00A rendőrség logisztikai támogatásának átalakítása2011-10-13
BESENYŐ JÁNOSResperger István2011-09-15 14:00:00Az ENSZ nyugat-szaharai békemissziójának tapasztalatai2011-10-13
Cs. Nagy GézaTurcsányi Károly2011-09-06 11:00:00Korszerű módszerek, eljárások alkalmazási lehetőségei egy logisztikai ezred gépjármű-technikai eszközeinek üzemfenntartásában2011-09-22
SIBALINNÉ FEKETE KATALINSzabó Olga2011-07-01 09:00:00A helyi nyelv és kultúra ismeretének jelentősége a békemissziók állománya számára (különös tekintettel a nyugat-balkánra)2011-09-15
GŐSI IMRÉNÉHarai Dénes2011-06-28 09:00:00A szervezeti kultúra és szervezeti kommunikáció összefüggésének vizsgálata a Magyar Honvédségnél a CIMIX modell tükrében2011-09-15
Koleszár BélaVánya László2011-06-15 09:00:00Földi robottechnikai eszközök konstrukciós és alkalmazási kérdései, különös tekintettel a békefenntartó missziók biztonságának növelésére2011-06-21
Kovács JuditVincze Árpád2011-05-30 09:00:00Az emberi tényező matematikai modellezésének lehetőségei a katasztrófavédelmi kockázatértékelés és kockázatkezelés területén2011-06-21
Fürjes János NorbertKovács László2011-04-26 09:00:00Kis és közepes sebességű digitális adatátviteli rendszerek automatikus analízisének és dekódolásának lehetőségei2011-06-21
ZÁBORSZKY ZOLTÁNZsiros Lajos2011-04-12 09:00:00Szemléletváltozás a hasi sérültek diagnosztikájában és terápiás megítélésében rendkívüli körülmények között és minősített helyzetben2011-04-14
Vonnák Iván PéterÓvári Gyula2011-04-11 10:00:00A repülőtechnika állapot szerinti üzemben-tartása, mint a katonai repülőeszközök fenntartási költségei csökkentésének leghatékonyabb eszköze2011-04-20
Bleier AttilaRajnai Zoltán2011-03-25 09:00:00A Magyar Honvédség állandó telepítésű hálózatának modernizációja2011-04-20
Hanka LászlóVincze Árpád2011-03-17 09:00:00Szcintillációs gamma spektrumok gyors és hatékony kiértékelésére alkalmazható numerikus módszerek továbbfejlesztése2011-04-20
Bugyjás JózsefSipos Jenő2011-02-24 13:30:00A kumulatív hatás modellezése és számítógépes szimulációja végeselem módszer felhasználásával2011-04-20
MÉSZÁROS GÉZABolgár Judit2011-02-08 10:00:00A Magyar Honvédség vezetői szemlélet változtatásának társadalomlélektani megközelítése, különös tekintettel a szervezeti és vezetői mentálhigiénére2011-02-10
Szabó József ZoltánSipos Jenő2011-02-07 09:00:00Rezgésdiagnosztikai vizsgálatok és haditechnikai alkalmazhatóságuk kutatása2011-02-11
HEGEDŰS HENRIKKrizbai János2011-02-04 10:00:00Tudásmenedzselés, humánerőforrás-fejlesztés a Magyar Honvédségben2011-02-10
NÉMETH JÓZSEFSzabó A. Ferenc2011-02-03 09:00:00A Rendőrség feladatai az illegális migráció és a nemzetközi terrorizmus elleni fellépés terén, különös tekintettel a Balkán biztonsági helyzetére2011-02-10
Nagy GáborVincze Árpád2011-02-01 09:00:00Hordozható energiaszelektív sugárzásmérő szonda kifejlesztése pin dióda alkalmazásával2011-02-11
NAGY-VARGÁNÉ JUHÁSZ ÁGNESBolgár Judit2011-01-31 09:00:00Az önkéntes haderő tartalék biztosításának szervezése-vezetési kérdései2011-02-10
SURI CSILLAZsiros Lajos2011-01-13 10:00:00A fogászati és szájsebészeti ellátás szervezési, valamint klinikai elveinek változása a NATO követelményeinek megvalósítása érdekében2011-02-10
CSERY-SZŰCS PÉTERHarai Dénes2011-01-12 09:00:00A humán tudományok szerepe és jelentősége a katonai felsőoktatásban, különös tekintettel a parancsnokok jogi felkészítésére a ZMNE-n a NATO és az Európai Unió csatlakozást követően2011-02-10
MÁTYÁS MIHÁLYUngvár Gyula2011-01-11 09:00:00A NATO-országok haditechnikai kutatás-fejlesztés (K+F) tevékenységének főbb jellemzői, különös tekintettel az 1980-as évtizedre2011-09-15
VÁRHALMI A. MIKLÓSHéjja István2010-11-29 13:30:00A nemzetbiztonsági szolgálatok meghatározó jelentősége a Magyar Köztársaság XXI. századi biztonsági rendszerében2010-12-07
Mógor JuditFöldi László2010-11-25 09:00:00A lakossági tájékoztatás és a nyilvánosság biztosításának kutatása a súlyos ipari balesetek elleni védekezésben2010-12-10
Révai RóbertHuszár András2010-10-25 10:00:00Az egészségi alkalmassági vizsgálatok és a prevenció szerepe a megváltozott életkörülmények és veszélyhelyzetek tükrében a rendészeti szerveknél2010-10-27
FARKAS TIBORSándor Miklós2010-10-21 09:00:00A válságreagáló műveletek vezetését és irányítását támogató híradó- és informatikai rendszer megszervezése a Magyar Honvédség többnemzeti műveleteinek tükrében2010-10-26
Szalai JánosHorváth Tibor2010-10-15 09:00:00A speciális erődítési létesítmények alkalmazása és szerepe az új biztonsági kihívások tükrében2010-10-27
VARGA LÁSZLÓLükő Dénes2010-10-13 11:00:00Magyar légvédelmi rakéta csoportosítások harci alkalmazása és a szövetségi követelmények2010-10-16
Herbert StrunzMezey Gyula2010-10-11 10:00:00Management in the Armed Forces2010-10-27
URBÁN LAJOSSzigeti Lajos2010-10-07 09:00:00A tartalékos erők helye, szerepe, működésének aspektusai a magyar nemzeti haderőben2010-10-26
KERTI ANDRÁSRajnai Zoltán2010-10-01 09:00:00A vezetési és információs rendszer technikai alrendszerének vizsgálata különös tekintettel a minőségbiztosításra és az átvitelbiztonságra2010-10-26
GÖRBE ATTILÁNÉ ZÁN KRISZTINAKónya József2010-09-30 09:00:00A magyarországi migráció helyzete, kezelésének feltételei és lehetőségei2010-10-26
TÚRI VIKTÓRIABolgár Judit2010-09-29 14:00:00A pszichés terhelés hatása különleges helyzetekben, különös tekintettel a megküzdési stratégiák nemek szerinti változataira2010-10-26
STICZ LÁSZLÓHorváth József2010-09-10 09:00:00A logisztikai munkafolyamatok program alapú támogatása2010-09-14
DÉZSI ZSOLTSzelei Ildikó2010-09-09 09:00:00A blended-learning módszer bevezetése a pénzügyőrök szakképzésébe2010-09-14
Mátyás MihályUngvár Gyula2010-09-08 09:00:00A NATO-országok haditechnikai kutatás-fejlesztés (K+F) tevékenységének főbb jellemzői, különös tekintettel az 1980-as évtizedre2011-09-22
BENKŐ TIBORKiss Zoltán László2010-09-02 10:00:00A rekonverzió, mint a professzionális haderő humánerőforrás gazdálkodásának egyik stratégiai kérdése2010-09-14
Zelenák JánosHalász László †2010-06-23 13:00:00A vegyi- és sugárhelyzet értékelés eljárásainak továbbfejlesztése2010-09-20
FORRAY LÁSZLÓHéjja István2010-06-21 09:00:00A különleges műveleti zászlóalj kiképzésének, felkészítésének és felszerelésének fejlesztési lehetőségei2010-09-14
Molnár ÁrpádHalász László †2010-06-02 09:00:00Automatizálható integrált radiológiai és vegyi érzékelők2010-06-29
Várhelyi LeventeKóródi Gyula2010-05-20 10:00:00Robbanásos sérültek sebészi ellátásának kérdései2010-06-29
RUSZIN ROMULUSZFelházi Sándor2010-05-11 09:00:00A Magyar Honvédség tábori tüzérségének alkalmazási lehetőségei béketámogató műveletek során2010-06-22
OLEKSANDR ALEKSANDROVNagy László2010-04-26 09:00:00Ukrajna együttműködése a katasztrófavédelem terén a NATO-val és ezen belül Magyarországgal2010-06-22
ANDAHÁZI SZEGHY VIKTORSzani Ferenc2010-03-10 09:00:00A magyar királyi I. gyorshadtest 1941. évi ukrajnai hadműveletei2010-04-27
TOMOLYA JÁNOSSzabó György2010-03-04 09:00:00A NATO új kihívásainak hatása a Magyar Honvédség szárazföldi haderő csapatainak vezetésére, irányítására és a törzsek kialakítására2010-04-27
SEBESTYÉN ATTILAZsigovits László2010-03-03 09:00:00Stációk és determinánsok a rendvédelmi szervek informatikai működésének fejlődésében2010-04-27
Kissné Akli MáriaZsigmond Gyula2010-03-01 09:00:00Katonai légi rádiónavigációs rendszerek és a digitális televízió műsorszórás elektromágneses kompatibilitásának vizsgálata2010-04-29
Benkő AndrásHuszár András2010-02-22 10:30:00Paradigmaváltás a kábítószerek biológiai mátrixokból történő kimutathatóságában2010-03-03
OSZTI JUDITLáng Péter2010-02-19 09:00:00Az elektronikus média szerepe korunk háborúinak társadalmi-politikai megítélésében és a közgondolkodás formálásában2010-02-24
BAGI JÓZSEFNagy László2010-02-18 14:00:00Oroszország katonapolitikája és az orosz hadsereg reformja2010-02-24
BERACZKAI ANTALKőszegvári Tibor2010-02-17 13:30:00A nemzetközi terrorizmus elleni harcban résztvevő szövetséges és magyar katonai biztonsági erők felkészítése és műveleti tevékenysége2010-02-24
BEBESI ZOLTÁNKőszegvári Tibor2010-02-16 14:00:00Kábítószer-bűnözés és terrorizmus2010-02-16
Petőfi GáborSolymosi József2010-02-16 09:00:00Radioaktív anyaggal elkövetett szándékos károkozás hatásainak vizsgálata, következményeinek elhárítására való felkészülés2010-03-03
DEMÉNY ÁDÁMFaggyas Zoltán2010-02-15 14:00:00A rendvédelmi szervek gazdálkodásában megjelenő kihívások elemzése, valamint a gazdálkodást korszerűsítő megoldási javaslatok kidolgozása2011-02-24
GÖRÖG ISTVÁNSzabó János2010-02-12 09:00:00A szárazföldi csapatok humánerőforrás biztosítása és fejlesztése a hadsereg modernizációs időszakában, különös tekintettel a szerződéses legénységi állományra2010-02-24
KOPCSÓ ISTVÁNSvéd László2010-02-11 10:00:00A katona-egészségügyi szolgálat XXI. századi kihívásai, különös tekintettel a NATO egészségügyi transzformációs folyamatának támogatására2010-02-24
BOGNÁR BALÁZSHülvely Lajos2010-02-10 09:00:00A Magyar Köztársaság védelmi igazgatási rendszerének lehetséges korszerűsítése2010-02-24
Zólyomi GézaCziva Oszkár2010-02-09 09:00:00Mobil ventillátorok alkalmazásának lehetőségei a zárttéri tüzek oltási folyamatában2010-03-03
LŐRINCZY SZABOLCS PÉTERKrajnc Zoltán2010-02-08 09:00:00A magyar légierő fejlesztése a légi utántöltő képesség megvalósításával2010-02-24
MAGYARNÉ KUCSERA ERIKASándor Miklós2010-02-05 09:00:00A Magyar Honvédség tábori hírhálózatának hálózatfelügyelete2010-02-24
SZILÁGYI LÁSZLÓSzabó János2010-02-04 09:00:00A professzionalizálódó Magyar Honvédség hivatásos állománya munkahelyi elégedettségének alakulása 1996-2007 között2010-02-24
KOLOSSA LÁSZLÓKiss Zoltán László2010-02-02 09:00:00A Magyar Honvédség karriermodellje2010-02-24
LIPPAI PÉTERHorváth Csaba2010-02-01 09:00:00A küldetésorientált katonai vezetésszemlélet lehetőségei és korlátai egy hadtörténelmi példán keresztül bemutatva („Tavaszi ébredés” 1945. március 06 – 1945. március 15.)2010-02-24
KÁLMÁN ZSOLTBökönyi István2010-01-13 10:00:00A Magyar Királyi Csendőrség működése Somogy Vármegyében 1884 és 1914 között2010-02-24
Szabó BélaSzani Ferenc2009-12-14 10:30:00Báthory István erdélyi fejedelem és lengyel király katonai és katonapolitikai tevékenysége2010-02-23
PORKOLÁB IMREKőszegvári Tibor2009-11-25 09:00:00A különleges műveleti erők szerepe az aszimmetrikus kihívásokból adódó katonai feladatok tükrében, különös tekintettel a nemzetközi terrorizmus elleni küzdelemre2009-12-08
Antalicz-Gergelics NatáliaGrósz Zoltán2009-10-26 09:00:00A lakosság védelmének területi és helyi szintű vizsgálata a Paksi Atomerőmű környezetében2009-11-02
Gulyás AndrásLukács László2009-10-21 09:00:00Új építési technológiák alkalmazása a Magyar Honvédség béketámogató műveletei katonai építési gyakorlatában2009-11-02
KISS GABRIELLAVincze Lajos2009-10-20 09:00:00Interkulturális kihívások és kommunikációs kompetenciák koordinálása a NATO és egyéb katonai missziók tevékenységében2009-10-27
SÁRVÁRI GÉZAKóródi Gyula2009-10-19 10:30:00Új módszer a missziós mozgásszervi sebészetben (Mobil harctámogató kórházban is elvégezhető csípőízületi alloplastica minimál invazív egymetszéses hátsó feltárásból)2009-10-27
Pándi BalázsRajnai Zoltán2009-10-16 09:00:00A tábori hírrendszer vizsgálata az alkalmazhatóság hatékonyságának növelése érdekében2009-11-02
Horváth ZoltánVánya László2009-10-14 14:30:00Digitális Domborzat Modell alkalmazása a kis- és közepes méretű pilóta nélküli repülőgépek biztonságának növelése, képességeinek fejlesztése terén2009-11-02
Kuti RajmundFöldi László2009-10-12 09:00:00Vízköddel oltó berendezések speciális felhasználási lehetőségei és hatékonyságuk vizsgálata a tűzoltás és kárfelszámolás területén2009-11-02
Kavas LászlóÓvári Gyula2009-10-07 11:00:00Harcászati repülőgép kiválasztásának módszere gazdasági – hatékonysági mutatók alapján, kis létszámú haderő légierejének korszerűsítésére2009-11-02

 
Minden jog fenntartva © 2007, Országos Doktori Tanács - a doktori adatbázis nyilvántartási száma az adatvédelmi biztosnál: 02003/0001. Program verzió: 2.2358 ( 2017. X. 31. )