Bejelentkezés
 Fórum
 
 
A Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem által meghirdetett védések
A Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem által meghirdetett védések

doktorjelölt neve

témavezető

társ témavezető

időpont

értekezés címe

cím odaítélése /döntés dátuma
SÁRKÖZI IRÉNKormos ZsuzsannaGyekiczkyné Kormos Zsuzsanna2009-02-11 09:00:00Nők a rendészetben2009-02-24
Neszveda JózsefForgon Miklós2011-10-07 09:00:00Aperiodikus alkalmazású katonai berendezések megbízhatósága2011-10-21
Béres JánosResperger István2008-06-19 14:00:00Napjaink muszlim terrorizmusának gyökerei és visszaszorításának lehetőségei2008-06-24
Hajdú FerencKende György2009-06-22 10:00:00A Haditechnikai Intézet történetének és működésének vizsgálata 1920-tól 1990-ig2009-12-16
STICZ LÁSZLÓHorváth József2010-09-10 09:00:00A logisztikai munkafolyamatok program alapú támogatása2010-09-14
Sándor AnnamáriaSzakál Béla2008-09-29 09:00:00Jelentési és vizsgálati rendszer fejlesztési lehetőségei a veszélyes anyagokkal kapcsolatos ipari balesetek elleni védekezés területén
Hegedűs ErnőTurcsányi Károly2009-09-28 14:00:00A légideszantok fejlődése a második világháborúban és hatása napjaink légi gépesítési törekvéseire2009-11-02
Herbert StrunzMezey Gyula2010-10-11 10:00:00Management in the Armed Forces2010-10-27
HEGEDŰS HENRIKKrizbai János2011-02-04 10:00:00Tudásmenedzselés, humánerőforrás-fejlesztés a Magyar Honvédségben2011-02-10
Pellérdi RezsőGrósz Zoltán2007-11-26 09:00:00Az ABV védelem kihívásai háborús és békeműveletekben2007-12-04
Hangya GáborKende György2008-12-10 09:00:00Szakértői rendszerek alkalmazásának lehetősége a haditechnikai kutatás-fejlesztés területén2009-03-03
TÓTHI GÁBORJároscsák Miklós2011-11-29 09:00:00A Magyar Köztársaság polgári válságkezelési képességeinek sajátosságai és továbbfejlesztésének lehetőségei2011-12-07
SZILÁGYI LÁSZLÓSzabó János2010-02-04 09:00:00A professzionalizálódó Magyar Honvédség hivatásos állománya munkahelyi elégedettségének alakulása 1996-2007 között2010-02-24
KOCSIS SÁNDOR ISTVÁNFelházi Sándor2012-03-08 09:00:00Az USA Ohio-i Nemzeti Gárda működésének tapasztatai és azok hasznosításának lehetőségei a magyar tartalékos rendszer fejlesztése során2012-04-04
DEMÉNY ÁDÁMFaggyas Zoltán2010-02-15 14:00:00A rendvédelmi szervek gazdálkodásában megjelenő kihívások elemzése, valamint a gazdálkodást korszerűsítő megoldási javaslatok kidolgozása2011-02-24
Restás ÁgostonGrósz Zoltán2008-10-16 14:00:00Az erdőtüzek légi felderítésének és oltásának kutatás-fejlesztése2008-11-04
KISS GABRIELLAVincze Lajos2009-10-20 09:00:00Interkulturális kihívások és kommunikációs kompetenciák koordinálása a NATO és egyéb katonai missziók tevékenységében2009-10-27
MÁTYÁS MIHÁLYUngvár Gyula2011-01-11 09:00:00A NATO-országok haditechnikai kutatás-fejlesztés (K+F) tevékenységének főbb jellemzői, különös tekintettel az 1980-as évtizedre2011-09-15
Koleszár BélaVánya László2011-06-15 09:00:00Földi robottechnikai eszközök konstrukciós és alkalmazási kérdései, különös tekintettel a békefenntartó missziók biztonságának növelésére2011-06-21
Wührl TiborVánya László2008-02-08 09:00:00Kisméretű pilóta nélküli repülőgépek biztonságtechnikája2008-03-04
NÉMETH GYULABáthy Sándor2011-09-21 09:00:00A rendőrség logisztikai támogatásának átalakítása2011-10-13
Unicsovics GyörgyVáncsa Julianna2008-02-20 09:00:00Szteganográfia elemeinek implementálási lehetőségei a védelmi szektorban2008-02-26
BERECZKI ZSOLT LÁSZLÓBökönyi István2009-02-17 09:00:00Biztonság a büntetés-végrehajtásban2009-02-24
SEBESTYÉN ATTILAZsigovits László2010-03-03 09:00:00Stációk és determinánsok a rendvédelmi szervek informatikai működésének fejlődésében2010-04-27
Hausner GáborÁcs Tibor2008-12-11 09:00:00Zrínyi Miklós és a hadtudományi irodalom Magyarországon a 17. században2009-02-24
KOLOSSA LÁSZLÓKiss Zoltán László2010-02-02 09:00:00A Magyar Honvédség karriermodellje2010-02-24
NÉMETH JÓZSEFSzabó A. Ferenc2011-02-03 09:00:00A Rendőrség feladatai az illegális migráció és a nemzetközi terrorizmus elleni fellépés terén, különös tekintettel a Balkán biztonsági helyzetére2011-02-10
Miskolczi IldikóSeres György2011-10-10 14:00:00Virtuális intranet hálózat alkalmazási lehetőségei a polgári és a katonai távoktatásban2011-10-21
Pohl ÁrpádBáthy Sándor2008-05-05 09:00:00A Magyar Honvédség és az Osztrák Szövetségi Haderő logisztikai rendszerének összehasonlítása2008-06-24
MAGYAR SÁNDORSándor Miklós2009-06-04 09:00:00Katonai kommunikációs igények, lehetőségek a békefenntartás vezetésének támogatásában2009-06-23
FORRAY LÁSZLÓHéjja István2010-06-21 09:00:00A különleges műveleti zászlóalj kiképzésének, felkészítésének és felszerelésének fejlesztési lehetőségei2010-09-14
TÚRI VIKTÓRIABolgár Judit2010-09-29 14:00:00A pszichés terhelés hatása különleges helyzetekben, különös tekintettel a megküzdési stratégiák nemek szerinti változataira2010-10-26
Lendvay MariannaTurcsányi Károly2007-05-29 09:00:00Katonai elektronikai rendszerek megbízhatóság-elemzése2007-11-07
Szilvássy LászlóÓvári Gyula2008-09-09 14:00:00A harci helikopterek fegyverrendszerének modernizációs lehetőségei a Magyar Honvédségben2008-09-23
SZOMBATH CSABAKiss Zoltán László2009-06-30 09:00:00A Magyar Honvédség társadalmi integrációjának szervezeti kommunikációs aspektusai az információs társadalom küszöbén (az 1997-2008 közötti időszakban2009-12-08
LŐRINCZY SZABOLCS PÉTERKrajnc Zoltán2010-02-08 09:00:00A magyar légierő fejlesztése a légi utántöltő képesség megvalósításával2010-02-24
Révai TamásSzabó Miklós2008-09-30 09:00:00
elmarad(t)
Ellátási hiányosságok hatásai a funkcionális vesebetegségek kialakulására a Magyar Királyi Honvédségben 1941-1945
SÁRVÁRI GÉZAKóródi Gyula2009-10-19 10:30:00Új módszer a missziós mozgásszervi sebészetben (Mobil harctámogató kórházban is elvégezhető csípőízületi alloplastica minimál invazív egymetszéses hátsó feltárásból)2009-10-27
FARKAS TIBORSándor Miklós2010-10-21 09:00:00A válságreagáló műveletek vezetését és irányítását támogató híradó- és informatikai rendszer megszervezése a Magyar Honvédség többnemzeti műveleteinek tükrében2010-10-26
Bleier AttilaRajnai Zoltán2011-03-25 09:00:00A Magyar Honvédség állandó telepítésű hálózatának modernizációja2011-04-20
Kállai AttilaGőcze István2007-12-14 09:00:00Térinformatikai adatbázison alapuló tematikus térképek alkalmazása a Magyar Honvédség szárazföldi csapatai béke és háborús feladatainak támogatásában2008-02-26
SZABÓ MIKLÓSKőszegvári Tibor2009-01-14 13:00:00Terrorcselekmények elhárításának időszerű kérdései, különös figyelemmel a polgári repülésvédelemre2009-02-24
Tóth JánosSzelei Ildikó2011-11-28 09:00:00A fizikai felkészítés hatékonyságát növelő módszerek alkalmazhatósága a katonák kondicionális felkészítésében2011-12-07
Szöllősi SándorCsatári Sándor2008-02-04 09:00:00Konvergálható hálózatok fejlődési trendjei, a technikai alkalmazhatóság kérdései a Magyar Honvédség infokommunikációs rendszerében2008-02-26
BARABÁS ANETTTömösváry Zsigmond2009-02-13 09:00:00A kalinyingrádi terület stratégiai jelentősége, helye, szerepe az orosz biztonságpolitikában és hatása Európa biztonságára2009-02-24
Zólyomi GézaCziva Oszkár2010-02-09 09:00:00Mobil ventillátorok alkalmazásának lehetőségei a zárttéri tüzek oltási folyamatában2010-03-03
BUGNER SÁNDORGazda Pál2008-10-21 10:00:00A védelmi ágazat gazdasági-pénzügyi ellenőrzési rendszerének fejlődése, a fejlődés jövőbeni irányai2008-10-28
PORKOLÁB IMREKőszegvári Tibor2009-11-25 09:00:00A különleges műveleti erők szerepe az aszimmetrikus kihívásokból adódó katonai feladatok tükrében, különös tekintettel a nemzetközi terrorizmus elleni küzdelemre2009-12-08
Nagy GáborVincze Árpád2011-02-01 09:00:00Hordozható energiaszelektív sugárzásmérő szonda kifejlesztése pin dióda alkalmazásával2011-02-11
SIBALINNÉ FEKETE KATALINSzabó Olga2011-07-01 09:00:00A helyi nyelv és kultúra ismeretének jelentősége a békemissziók állománya számára (különös tekintettel a nyugat-balkánra)2011-09-15
Pántya PéterCziva Oszkár2011-10-05 09:00:00Zárt térben történő tűzoltói beavatkozások kockázatának csökkentése2011-10-21
Schubert KatalinSzántó Mihály2008-02-11 09:00:00A tábornokok pere2008-02-26
Szabó Sándor AndrásGrósz Andor2009-02-23 09:00:00A katonai repülő-hajózó állomány repülőorvosi minősítése és kiképzése a NATO standardizációs egyezmények szellemében, különös tekintettel a szív-érrendszeri adaptáció és readaptáció vizsgálatára ...2009-03-03
Kissné Akli MáriaZsigmond Gyula2010-03-01 09:00:00Katonai légi rádiónavigációs rendszerek és a digitális televízió műsorszórás elektromágneses kompatibilitásának vizsgálata2010-04-29
SZENDREI JÁNOSBeréti László2011-10-06 09:00:00Romák a rendészeti források tükrében2011-10-13
Berzsényi PéterZsinkó József2008-06-18 10:00:00Az automatikus termékazonosítás helye és szerepe a Magyar Honvédség anyagellátási folyamataiban2008-06-24
Kucsera Péter LászlóKovács László2009-06-19 09:00:00Autonóm működésű szárazföldi robotok védelmi célú alkalmazása2009-06-23
Mátyás MihályUngvár Gyula2010-09-08 09:00:00A NATO-országok haditechnikai kutatás-fejlesztés (K+F) tevékenységének főbb jellemzői, különös tekintettel az 1980-as évtizedre2011-09-22
Forgács BalázsDeák János2009-09-14 09:00:00Napjaink hadikultúrái (A hadviselés elmélete és fejlődési tendenciái a modern korban)2009-09-27
URBÁN LAJOSSzigeti Lajos2010-10-07 09:00:00A tartalékos erők helye, szerepe, működésének aspektusai a magyar nemzeti haderőben2010-10-26
DEÁK-MOLNÁR DÓRASzenes Zoltán2011-11-28 14:00:00A libériai biztonság komplex problémái, különös tekintettel az újjáépítési folyamat jogi vonatkozásaira2011-12-07
Kanyó FerencCziva Oszkár2008-09-23 09:00:00A tűzoltók fizikai alkalmasságának felmérése az új évezredben2008-11-02
BOZSÓ ZOLTÁNRajnai Zoltán2012-01-06 09:00:00A rendőrségi tevékenységirányítás szervezési kérdései és technikai fejlesztésének lehetőségei2012-04-04
GÖRÖG ISTVÁNSzabó János2010-02-12 09:00:00A szárazföldi csapatok humánerőforrás biztosítása és fejlesztése a hadsereg modernizációs időszakában, különös tekintettel a szerződéses legénységi állományra2010-02-24
Tibenszkyné Fórika KrisztinaFodor Imre2008-10-15 09:00:00A hatékonyságmérés informatikai lehetőségei és feltételei a katonai felsőoktatásban2008-11-04
Pándi BalázsRajnai Zoltán2009-10-16 09:00:00A tábori hírrendszer vizsgálata az alkalmazhatóság hatékonyságának növelése érdekében2009-11-02
VÁRHALMI A. MIKLÓSHéjja István2010-11-29 13:30:00A nemzetbiztonsági szolgálatok meghatározó jelentősége a Magyar Köztársaság XXI. századi biztonsági rendszerében2010-12-07
Fürjes János NorbertKovács László2011-04-26 09:00:00Kis és közepes sebességű digitális adatátviteli rendszerek automatikus analízisének és dekódolásának lehetőségei2011-06-21
Révész GyulaSándor Miklós2008-02-06 09:00:00A szárazföldi csapatok híradó kiképzésének jövője, különös tekintettel a híradó tiszthelyettes képzésre2008-02-26
LENKEY LÁSZLÓIzsa Jenő2009-02-09 09:00:00A védelmi szférában folytatott kábítószer bűnözés elleni küzdelem katonai biztonsági és kriminálpolitikai aspektusai a globalizált drogprevenció tükrében2009-02-24
BESENYŐ JÁNOSResperger István2011-09-15 14:00:00Az ENSZ nyugat-szaharai békemissziójának tapasztalatai2011-10-13
Vida CsabaTálas Péter2008-02-18 14:00:00Szlovákia államiságának kialakulása és annak katonai vonatkozásai, valamint a szlovák haderőreform folyamata2008-02-26
Kovács IldikóKende György2009-02-18 14:00:00Magyar részvétel tapasztalatai és perspektívái a nemzetközi biztonsági és védelmi K+F programokban, NATO és EU tagságunk tükrében2009-03-03
Benkő AndrásHuszár András2010-02-22 10:30:00Paradigmaváltás a kábítószerek biológiai mátrixokból történő kimutathatóságában2010-03-03
Grafjódi IstvánNógrádi György2008-12-03 09:00:00A súlyos ipari balesetek megelőzését és következményeinek csökkentését szolgáló műszaki és gazdasági eszközök és eljárások kutatása-fejlesztése2008-12-16
LIPPAI PÉTERHorváth Csaba2010-02-01 09:00:00A küldetésorientált katonai vezetésszemlélet lehetőségei és korlátai egy hadtörténelmi példán keresztül bemutatva („Tavaszi ébredés” 1945. március 06 – 1945. március 15.)2010-02-24
NAGY-VARGÁNÉ JUHÁSZ ÁGNESBolgár Judit2011-01-31 09:00:00Az önkéntes haderő tartalék biztosításának szervezése-vezetési kérdései2011-02-10
Mintál NoémiBabos Tibor2011-09-23 09:00:00A tömegpusztító fegyverek elterjedését megakadályozni hivatott nemzetközi export-ellenőrző rendszerek a 21. század elején2011-10-13
Beinschróth JózsefMunk Sándor2008-02-21 14:00:00Informatikai rendszerekkel támogatott folyamatok működésfolytonossági kérdései2008-02-26
Medveczki ZoltánZsiros Lajos2009-05-27 09:00:00Akusztikus rhinometria alkalmazása az alkalmassági vizsgálatok során2009-06-23
Várhelyi LeventeKóródi Gyula2010-05-20 10:00:00Robbanásos sérültek sebészi ellátásának kérdései2010-06-29
DÉZSI ZSOLTSzelei Ildikó2010-09-09 09:00:00A blended-learning módszer bevezetése a pénzügyőrök szakképzésébe2010-09-14
VADÁSZ ISTVÁNNÉVárnainé Kis Ilona2011-11-14 09:00:00A NATO STANAG 6001 szabvány alapján folytatott magyarországi nyelvvizsgák lexikai érvényességének vizsgálata korpusznyelvészeti módszerekkel2011-12-07
Szabó SzilviaKónya József2008-09-18 09:00:00A vezetői kompetencia-fejlesztés tapasztalatai és lehetőségei egyes rendvédelmi szervek hivatásos állománya körében2008-10-28
PÁSZTI LÁSZLÓCsikány Tamás2009-06-25 09:00:00A Magyar Honvédsereg harcászata az 1848/49-es szabadságharcban2009-12-08
Gácser ZoltánVass Sándor2008-10-17 09:00:00A katona harci képességét növelő korszerű, hálózatba integrált egyéni felszerelésrendszerének kialakítási lehetőségei a Magyar Honvédségben2008-11-04
TÓTH SÁNDORSzabó A. Ferenc2009-10-01 14:00:00A román politikai gondolkodás geopolitikai alapjai2009-10-27
Révai RóbertHuszár András2010-10-25 10:00:00Az egészségi alkalmassági vizsgálatok és a prevenció szerepe a megváltozott életkörülmények és veszélyhelyzetek tükrében a rendészeti szerveknél2010-10-27
Hanka LászlóVincze Árpád2011-03-17 09:00:00Szcintillációs gamma spektrumok gyors és hatékony kiértékelésére alkalmazható numerikus módszerek továbbfejlesztése2011-04-20
Tájok PéterSándor Vilmos2007-12-12 10:00:00A határellenőrzést végrehajtó szervezetek feladatai az államhatárhoz kapcsolódó, szabálysértéseknek minősülő jogellenes cselekmények megakadályozásában, felderítésében és szankcionálásában2008-02-26
SIKLÓSI ZOLTÁNÓvári Gyula2009-01-12 09:00:00A NATO előírásokhoz illeszkedő repülésbiztonság alapelveinek rendszerszemléleti vizsgálata és integrálása a magyar szabályozók rendszerébe2009-02-24
KLEMENSITS PÉTERVargyai Gyula2011-11-30 09:30:00A páncélos fegyvernem Észak-Afrikában (1940-1943), a brit hadvezetés tapasztalatai alapján2011-12-07
BEBESI ZOLTÁNKőszegvári Tibor2010-02-16 14:00:00Kábítószer-bűnözés és terrorizmus2010-02-16
Muha LajosKovács László2008-02-12 09:00:00A Magyar Köztársaság kritikus információs infrastruktúráinak védelme2008-03-04
KIRÁDY ATTILABolgár Judit2009-02-12 13:00:00Mesterséges intelligencián alapuló számítógépes szakértői rendszer felhasználási lehetőségei a katonai és a rendőri állomány alkalmasság-vizsgálatain2009-02-24
Petőfi GáborSolymosi József2010-02-16 09:00:00Radioaktív anyaggal elkövetett szándékos károkozás hatásainak vizsgálata, következményeinek elhárítására való felkészülés2010-03-03
Tóthné Szternák NóraKöves Péter2008-10-20 09:00:00Alváslaboratóriumi diagnosztikai módszerek a katonai alkalmasság megítélésében2008-10-28
Gulyás AndrásLukács László2009-10-21 09:00:00Új építési technológiák alkalmazása a Magyar Honvédség béketámogató műveletei katonai építési gyakorlatában2009-11-02
SURI CSILLAZsiros Lajos2011-01-13 10:00:00A fogászati és szájsebészeti ellátás szervezési, valamint klinikai elveinek változása a NATO követelményeinek megvalósítása érdekében2011-02-10
GŐSI IMRÉNÉHarai Dénes2011-06-28 09:00:00A szervezeti kultúra és szervezeti kommunikáció összefüggésének vizsgálata a Magyar Honvédségnél a CIMIX modell tükrében2011-09-15

 
Minden jog fenntartva © 2007, Országos Doktori Tanács - a doktori adatbázis nyilvántartási száma az adatvédelmi biztosnál: 02003/0001. Program verzió: 2.2358 ( 2017. X. 31. )