Bejelentkezés
 Fórum
 
 
A Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem által meghirdetett védések
A Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem által meghirdetett védések

doktorjelölt neve

témavezető

társ témavezető

időpont

értekezés címe

cím odaítélése /döntés dátuma
Hausner GáborÁcs Tibor2008-12-11 09:00:00Zrínyi Miklós és a hadtudományi irodalom Magyarországon a 17. században2009-02-24
Mintál NoémiBabos Tibor2011-09-23 09:00:00A tömegpusztító fegyverek elterjedését megakadályozni hivatott nemzetközi export-ellenőrző rendszerek a 21. század elején2011-10-13
NÉMETH GYULABáthy Sándor2011-09-21 09:00:00A rendőrség logisztikai támogatásának átalakítása2011-10-13
Pohl ÁrpádBáthy Sándor2008-05-05 09:00:00A Magyar Honvédség és az Osztrák Szövetségi Haderő logisztikai rendszerének összehasonlítása2008-06-24
SZENDREI JÁNOSBeréti László2011-10-06 09:00:00Romák a rendészeti források tükrében2011-10-13
BERECZKI ZSOLT LÁSZLÓBökönyi István2009-02-17 09:00:00Biztonság a büntetés-végrehajtásban2009-02-24
KÁLMÁN ZSOLTBökönyi István2010-01-13 10:00:00A Magyar Királyi Csendőrség működése Somogy Vármegyében 1884 és 1914 között2010-02-24
TÚRI VIKTÓRIABolgár Judit2010-09-29 14:00:00A pszichés terhelés hatása különleges helyzetekben, különös tekintettel a megküzdési stratégiák nemek szerinti változataira2010-10-26
NAGY-VARGÁNÉ JUHÁSZ ÁGNESBolgár Judit2011-01-31 09:00:00Az önkéntes haderő tartalék biztosításának szervezése-vezetési kérdései2011-02-10
KIRÁDY ATTILABolgár Judit2009-02-12 13:00:00Mesterséges intelligencián alapuló számítógépes szakértői rendszer felhasználási lehetőségei a katonai és a rendőri állomány alkalmasság-vizsgálatain2009-02-24
MÉSZÁROS GÉZABolgár Judit2011-02-08 10:00:00A Magyar Honvédség vezetői szemlélet változtatásának társadalomlélektani megközelítése, különös tekintettel a szervezeti és vezetői mentálhigiénére2011-02-10
Kovács ZoltánBolgár Judit2008-02-22 09:00:00A személyi állomány felkészítésének időszerű kérdései, különös tekintettel a szervezeti és személyközi konfliktusokra2008-02-26
Szöllősi SándorCsatári Sándor2008-02-04 09:00:00Konvergálható hálózatok fejlődési trendjei, a technikai alkalmazhatóság kérdései a Magyar Honvédség infokommunikációs rendszerében2008-02-26
PÁSZTI LÁSZLÓCsikány Tamás2009-06-25 09:00:00A Magyar Honvédsereg harcászata az 1848/49-es szabadságharcban2009-12-08
Zólyomi GézaCziva Oszkár2010-02-09 09:00:00Mobil ventillátorok alkalmazásának lehetőségei a zárttéri tüzek oltási folyamatában2010-03-03
Pántya PéterCziva Oszkár2011-10-05 09:00:00Zárt térben történő tűzoltói beavatkozások kockázatának csökkentése2011-10-21
Kanyó FerencCziva Oszkár2008-09-23 09:00:00A tűzoltók fizikai alkalmasságának felmérése az új évezredben2008-11-02
Török Bálint ZoltánCziva Oszkár2009-06-29 13:30:00Veszélyes anyagok közúti szállítási balesetei során a tűzoltóság beavatkozásának taktikai és technikai fejlesztési lehetőségei2009-12-16
Forgács BalázsDeák János2009-09-14 09:00:00Napjaink hadikultúrái (A hadviselés elmélete és fejlődési tendenciái a modern korban)2009-09-27
UJHÁZY LÁSZLÓDeák János2011-11-15 09:00:00Tartalékos szövetségek a NATO-ban2011-12-07
DEMÉNY ÁDÁMFaggyas Zoltán2010-02-15 14:00:00A rendvédelmi szervek gazdálkodásában megjelenő kihívások elemzése, valamint a gazdálkodást korszerűsítő megoldási javaslatok kidolgozása2011-02-24
KOCSIS SÁNDOR ISTVÁNFelházi Sándor2012-03-08 09:00:00Az USA Ohio-i Nemzeti Gárda működésének tapasztatai és azok hasznosításának lehetőségei a magyar tartalékos rendszer fejlesztése során2012-04-04
RUSZIN ROMULUSZFelházi Sándor2010-05-11 09:00:00A Magyar Honvédség tábori tüzérségének alkalmazási lehetőségei béketámogató műveletek során2010-06-22
Tibenszkyné Fórika KrisztinaFodor Imre2008-10-15 09:00:00A hatékonyságmérés informatikai lehetőségei és feltételei a katonai felsőoktatásban2008-11-04
Mógor JuditFöldi László2010-11-25 09:00:00A lakossági tájékoztatás és a nyilvánosság biztosításának kutatása a súlyos ipari balesetek elleni védekezésben2010-12-10
Vásárhelyi GyörgyiFöldi László2009-02-18 09:00:00Kábítószer és mérgező harcanyag perkurzorok ellenőrzési folyamatának összehasonlítása2009-03-03
Kuti RajmundFöldi László2009-10-12 09:00:00Vízköddel oltó berendezések speciális felhasználási lehetőségei és hatékonyságuk vizsgálata a tűzoltás és kárfelszámolás területén2009-11-02
Neszveda JózsefForgon Miklós2011-10-07 09:00:00Aperiodikus alkalmazású katonai berendezések megbízhatósága2011-10-21
Lamper LászlóForgon Miklós2011-09-27 09:00:00MISTRAL 2 légvédelmi rakéta stabilitásának és irányíthatóságának szabályozástechnikai kérdései2011-10-21
Karvaly GellértFűrész József2008-10-10 09:00:00A kénmustár bőrfelszínről történő penetrációjának vizsgálata in vivo mikrodialízis modell segítségével2008-11-04
Kohut LászlóFűrész József2008-11-26 09:00:00Extrém fizikai terhelésnek kitett katonai állomány keringési és élettani vizsgálata2008-12-16
Nagyné Bereczki SzilviaFűrész József2009-02-16 14:00:00A szakmaspecifikus pszichológiai alkalmasságvizsgálat helye és szerepe a Magyar Honvédségben, a haderőreform tükrében2009-03-03
BUGNER SÁNDORGazda Pál2008-10-21 10:00:00A védelmi ágazat gazdasági-pénzügyi ellenőrzési rendszerének fejlődése, a fejlődés jövőbeni irányai2008-10-28
Tollár TiborGazda Pál2008-02-19 09:00:00A központi költségvetési szervek feladatait jellemző költségvetési feladatmutatók kidolgozását2008-02-26
Kállai AttilaGőcze István2007-12-14 09:00:00Térinformatikai adatbázison alapuló tematikus térképek alkalmazása a Magyar Honvédség szárazföldi csapatai béke és háborús feladatainak támogatásában2008-02-26
Szabó Sándor AndrásGrósz Andor2009-02-23 09:00:00A katonai repülő-hajózó állomány repülőorvosi minősítése és kiképzése a NATO standardizációs egyezmények szellemében, különös tekintettel a szív-érrendszeri adaptáció és readaptáció vizsgálatára ...2009-03-03
Pellérdi RezsőGrósz Zoltán2007-11-26 09:00:00Az ABV védelem kihívásai háborús és békeműveletekben2007-12-04
Restás ÁgostonGrósz Zoltán2008-10-16 14:00:00Az erdőtüzek légi felderítésének és oltásának kutatás-fejlesztése2008-11-04
Berek TamásGrósz Zoltán2007-11-28 09:00:00A túlélést biztosító ABV rendszabályok, valamint a felkészítés kapcsolatrendszere és követelményei2008-01-25
Antalicz-Gergelics NatáliaGrósz Zoltán2009-10-26 09:00:00A lakosság védelmének területi és helyi szintű vizsgálata a Paksi Atomerőmű környezetében2009-11-02
Póserné Oláh ValériaHaig Zsolt2011-11-30 14:00:00Közigazgatási informatikai rendszerek informatikai biztonsági kérdései2012-03-28
Turóczi AntalHaig Zsolt2008-09-15 14:00:00Négyrotoros pilóta nélküli helikopter fedélzeti automatikus repülésszabályozó berendezései2008-11-04
Papp GyulaHajdú István2008-05-08 09:00:00A Magyar Honvédség békefenntartó műveletekre kijelölt alegységeinek felkészítése2008-06-24
Zelenák JánosHalász László †2010-06-23 13:00:00A vegyi- és sugárhelyzet értékelés eljárásainak továbbfejlesztése2010-09-20
Gyenes ZsuzsannaHalász László †2009-02-05 09:00:00Az ipari biztonságot szolgáló eljárás- és eszközrendszer fejlesztése a külső hatások elleni védekezésben2009-03-03
Molnár ÁrpádHalász László †2010-06-02 09:00:00Automatizálható integrált radiológiai és vegyi érzékelők2010-06-29
Faludi GáborHalász László †2011-11-28 14:00:00A biológiai fegyver és az ellene való védelem – biovédelem (orvosi) kérdései2012-03-28
GŐSI IMRÉNÉHarai Dénes2011-06-28 09:00:00A szervezeti kultúra és szervezeti kommunikáció összefüggésének vizsgálata a Magyar Honvédségnél a CIMIX modell tükrében2011-09-15
CSERY-SZŰCS PÉTERHarai Dénes2011-01-12 09:00:00A humán tudományok szerepe és jelentősége a katonai felsőoktatásban, különös tekintettel a parancsnokok jogi felkészítésére a ZMNE-n a NATO és az Európai Unió csatlakozást követően2011-02-10
FORRAY LÁSZLÓHéjja István2010-06-21 09:00:00A különleges műveleti zászlóalj kiképzésének, felkészítésének és felszerelésének fejlesztési lehetőségei2010-09-14
VÁRHALMI A. MIKLÓSHéjja István2010-11-29 13:30:00A nemzetbiztonsági szolgálatok meghatározó jelentősége a Magyar Köztársaság XXI. századi biztonsági rendszerében2010-12-07
LIPPAI PÉTERHorváth Csaba2010-02-01 09:00:00A küldetésorientált katonai vezetésszemlélet lehetőségei és korlátai egy hadtörténelmi példán keresztül bemutatva („Tavaszi ébredés” 1945. március 06 – 1945. március 15.)2010-02-24
ZSIGMOND GÁBORHorváth Csaba2011-09-30 10:00:00A magyar kereskedelmi tengerészet az első világháborúban2011-10-13
STICZ LÁSZLÓHorváth József2010-09-10 09:00:00A logisztikai munkafolyamatok program alapú támogatása2010-09-14
KORONVÁRY PÉTERHorváth László2009-02-16 09:00:00Az amerikai „military leadership” elmélet rendszertana2009-02-24
Szalai JánosHorváth Tibor2010-10-15 09:00:00A speciális erődítési létesítmények alkalmazása és szerepe az új biztonsági kihívások tükrében2010-10-27
BOGNÁR BALÁZSHülvely Lajos2010-02-10 09:00:00A Magyar Köztársaság védelmi igazgatási rendszerének lehetséges korszerűsítése2010-02-24
Makk LászlóHülvely Lajos2008-11-18 09:00:00A haderő átalakítása a hidegháború utáni korszak biztonsági kihívásainak tükrében. A Magyar Honvédség haderő-átalakításai a rendszerváltástól a NATO-tagságig 1989-19992008-12-09
Benkő AndrásHuszár András2010-02-22 10:30:00Paradigmaváltás a kábítószerek biológiai mátrixokból történő kimutathatóságában2010-03-03
Révai RóbertHuszár András2010-10-25 10:00:00Az egészségi alkalmassági vizsgálatok és a prevenció szerepe a megváltozott életkörülmények és veszélyhelyzetek tükrében a rendészeti szerveknél2010-10-27
LENKEY LÁSZLÓIzsa Jenő2009-02-09 09:00:00A védelmi szférában folytatott kábítószer bűnözés elleni küzdelem katonai biztonsági és kriminálpolitikai aspektusai a globalizált drogprevenció tükrében2009-02-24
TÓTHI GÁBORJároscsák Miklós2011-11-29 09:00:00A Magyar Köztársaság polgári válságkezelési képességeinek sajátosságai és továbbfejlesztésének lehetőségei2011-12-07
Varga AndrásKanyó Mária2011-09-22 09:00:00A katonai pálya és a honvédelemhez való viszony szociológiai kérdései a középiskolás korosztály körében2011-10-13
Hajdú FerencKende György2009-06-22 10:00:00A Haditechnikai Intézet történetének és működésének vizsgálata 1920-tól 1990-ig2009-12-16
Hangya GáborKende György2008-12-10 09:00:00Szakértői rendszerek alkalmazásának lehetősége a haditechnikai kutatás-fejlesztés területén2009-03-03
Kovács IldikóKende György2009-02-18 14:00:00Magyar részvétel tapasztalatai és perspektívái a nemzetközi biztonsági és védelmi K+F programokban, NATO és EU tagságunk tükrében2009-03-03
KOLOSSA LÁSZLÓKiss Zoltán László2010-02-02 09:00:00A Magyar Honvédség karriermodellje2010-02-24
SZOMBATH CSABAKiss Zoltán László2009-06-30 09:00:00A Magyar Honvédség társadalmi integrációjának szervezeti kommunikációs aspektusai az információs társadalom küszöbén (az 1997-2008 közötti időszakban2009-12-08
Fridrik JózsefKiss Zoltán László2008-07-04 09:00:00Etnikai kisebbségi konfliktusok kezelésének szociológiai kérdései Gyöngyös városában és vonzáskörzetében2008-09-16
BENKŐ TIBORKiss Zoltán László2010-09-02 10:00:00A rekonverzió, mint a professzionális haderő humánerőforrás gazdálkodásának egyik stratégiai kérdése2010-09-14
Szabó SzilviaKónya József2008-09-18 09:00:00A vezetői kompetencia-fejlesztés tapasztalatai és lehetőségei egyes rendvédelmi szervek hivatásos állománya körében2008-10-28
GÖRBE ATTILÁNÉ ZÁN KRISZTINAKónya József2010-09-30 09:00:00A magyarországi migráció helyzete, kezelésének feltételei és lehetőségei2010-10-26
SÁRKÖZI IRÉNKormos ZsuzsannaGyekiczkyné Kormos Zsuzsanna2009-02-11 09:00:00Nők a rendészetben2009-02-24
SÁRVÁRI GÉZAKóródi Gyula2009-10-19 10:30:00Új módszer a missziós mozgásszervi sebészetben (Mobil harctámogató kórházban is elvégezhető csípőízületi alloplastica minimál invazív egymetszéses hátsó feltárásból)2009-10-27
Várhelyi LeventeKóródi Gyula2010-05-20 10:00:00Robbanásos sérültek sebészi ellátásának kérdései2010-06-29
SZABÓ MIKLÓSKőszegvári Tibor2009-01-14 13:00:00Terrorcselekmények elhárításának időszerű kérdései, különös figyelemmel a polgári repülésvédelemre2009-02-24
PORKOLÁB IMREKőszegvári Tibor2009-11-25 09:00:00A különleges műveleti erők szerepe az aszimmetrikus kihívásokból adódó katonai feladatok tükrében, különös tekintettel a nemzetközi terrorizmus elleni küzdelemre2009-12-08
BEBESI ZOLTÁNKőszegvári Tibor2010-02-16 14:00:00Kábítószer-bűnözés és terrorizmus2010-02-16
BERACZKAI ANTALKőszegvári Tibor2010-02-17 13:30:00A nemzetközi terrorizmus elleni harcban résztvevő szövetséges és magyar katonai biztonsági erők felkészítése és műveleti tevékenysége2010-02-24
Kovács CsabaKőszegvári Tibor2008-02-13 09:00:00A különleges műveleti erők helye, szerepe és tevékenysége a 21. század katonai műveleteiben2008-02-26
Kucsera Péter LászlóKovács László2009-06-19 09:00:00Autonóm működésű szárazföldi robotok védelmi célú alkalmazása2009-06-23
Fürjes János NorbertKovács László2011-04-26 09:00:00Kis és közepes sebességű digitális adatátviteli rendszerek automatikus analízisének és dekódolásának lehetőségei2011-06-21
Muha LajosKovács László2008-02-12 09:00:00A Magyar Köztársaság kritikus információs infrastruktúráinak védelme2008-03-04
Koncz MiklósKovács László2009-07-02 09:00:00A METEOR—3R célrepülőgép alkalmazása és elektronikai rendszerei2009-12-16
TICK ANDREAKovácsné Nábrádi Márta2009-02-11 14:00:00Multimédia alapú oktatási technológiák gyakorlati alkalmazásának vizsgálata a katonai szaknyelvoktatásban2009-02-24
Tóthné Szternák NóraKöves Péter2008-10-20 09:00:00Alváslaboratóriumi diagnosztikai módszerek a katonai alkalmasság megítélésében2008-10-28
LŐRINCZY SZABOLCS PÉTERKrajnc Zoltán2010-02-08 09:00:00A magyar légierő fejlesztése a légi utántöltő képesség megvalósításával2010-02-24
HEGEDŰS HENRIKKrizbai János2011-02-04 10:00:00Tudásmenedzselés, humánerőforrás-fejlesztés a Magyar Honvédségben2011-02-10
OSZTI JUDITLáng Péter2010-02-19 09:00:00Az elektronikus média szerepe korunk háborúinak társadalmi-politikai megítélésében és a közgondolkodás formálásában2010-02-24
Gulyás AndrásLukács László2009-10-21 09:00:00Új építési technológiák alkalmazása a Magyar Honvédség béketámogató műveletei katonai építési gyakorlatában2009-11-02
Dénes KálmánLukács László2011-09-28 09:00:00Ideiglenes katonai táborok közműveinek tervezése, különös tekintettel a válságreagáló műveletekre és a környezetvédelemre2011-10-21
OROSZ ZOLTÁNLükő Dénes2011-11-29 14:00:00A Magyar Honvédség szállítórepülő- és helikopter-alegységek alkalmazási lehetőségei a NATO szövetségi rendszerében2011-12-07
VARGA LÁSZLÓLükő Dénes2010-10-13 11:00:00Magyar légvédelmi rakéta csoportosítások harci alkalmazása és a szövetségi követelmények2010-10-16
Herbert StrunzMezey Gyula2010-10-11 10:00:00Management in the Armed Forces2010-10-27
SIMICSKÓ ISTVÁNMolnár Miklós2009-02-19 09:00:00Az országvédelem és országmozgósítás szervezeti, hatásköri, irányítási rendszere minősített időszakokban (Történelmi korokon át napjaink hatályos jogi szabályozásáig2009-02-24
Nagy RudolfMuhoray Árpád2011-10-04 09:00:00A kritikus infrastruktúra védelme elméleti és gyakorlati kérdéseinek kutatása2011-10-21
Beinschróth JózsefMunk Sándor2008-02-21 14:00:00Informatikai rendszerekkel támogatott folyamatok működésfolytonossági kérdései2008-02-26
OLEKSANDR ALEKSANDROVNagy László2010-04-26 09:00:00Ukrajna együttműködése a katasztrófavédelem terén a NATO-val és ezen belül Magyarországgal2010-06-22
BAGI JÓZSEFNagy László2010-02-18 14:00:00Oroszország katonapolitikája és az orosz hadsereg reformja2010-02-24
STENCINGER NORBERTNégyesi Lajos2012-01-10 09:00:00A Magyar Királyi Honvédség tábori lelkész szolgálata 1868 – 1918 kiemelten az I. világháború időszakában folytatott tevékenységére2012-04-04

 
Minden jog fenntartva © 2007, Országos Doktori Tanács - a doktori adatbázis nyilvántartási száma az adatvédelmi biztosnál: 02003/0001. Program verzió: 2.2358 ( 2017. X. 31. )