Bejelentkezés
 Fórum
 
 
A Szegedi Tudományegyetem által meghirdetett védések
A Szegedi Tudományegyetem által meghirdetett védések

doktorjelölt neve

témavezető

társ témavezető

időpont

értekezés címe

cím odaítélése /döntés dátuma
Bencsik OrsolyaVirág Zoltán2018-11-28 14:00:00100550882018-12-06
Bencsik OttóPapp TamásSzekeres András2017-11-21 13:00:00Fonalas gombák másodlagosmetabolit-termelésének tanulmányozása2017-12-07
Bencsik PéterFerdinandy Péter2008-10-21 14:00:00Myocardial stress adaptation: role of peroxynitrite and capsaicin-sensitive sensory nerves2008-12-11
Bene Zoltánné Pusztai VirágMáté Zsuzsanna2018-11-20 11:30:00Táguló vizuális portfóliók. A képfogyasztó meghatározottsága a képi fordulat tükrében2018-12-13
Benedek GabriellaFülöp Ferenc2010-12-08 10:00:00Hidroxi-szubsztituált aliciklusos β-aminosav származékok szintézise és sztereokémiája2010-12-16
Benedek KláraGallé László2012-11-29 11:00:00TERRITORIÁLIS FORMICA FAJOK FÉSZEKKOMPLEXUMAINAK SZERVEZŐDÉSE ÉS KÖZÖSSÉGSZERVEZŐ HATÁSA2012-12-13
Benedek KrisztinaVécsei László2004-01-01 00:00:00Visual disturbances in neuro-ophtalmological diseases with headache2004-06-25
Beniczky SándorVécsei László2004-01-01 00:00:00Functional consequences of basal ganglia pathologies2004-06-25
Benke JánosPap Gyula2018-06-04 14:00:00Asymptotic inference for linear stochastic differential equations with time delay2018-10-11
Benke ZsanettKiss Loránd2021-06-28 10:00:00Diversity-oriented synthesis of functionalized alicycles through dipolar cycloaddition/metathesis reaction protocols
Benkő DávidTotik Vilmos2006-06-23 00:00:00THE EQUILIBRIUM MEASURE AND SAFF’S CONJECTURE2007-01-12
Benkő MáriaKirály Zoltán2013-05-10 11:00:00Tenzidek zárványkomplex képződésének vizsgálata folyadékfázisban és adszorpciójuk tanulmányozása szilárd/folyadék határfelületen2013-06-13
Benkő RiaSoós Gyöngyvér2009-06-22 14:00:00ANALYSIS OF HUNGARIAN HOSPITAL ANTIBACTERIAL USE FROM DIFFERENT ASPECTS2009-11-23
Benyhe BalázsKiss Tímea2013-05-07 14:00:00AGROGÉN HATÁSRA KIALAKULÓ FELSZÍNFORMÁK ÉS FOLYAMATOK VIZSGÁLATA ELTÉRŐ GEOMORFOLÓGIAI ADOTTSÁGÚ TERÜLETEKEN2013-06-05
BÉNYI BEÁTAHajnal Péter2015-05-14 11:00:00„Advances in Bijective Combinatorics”2015-05-28
Berczeli OrsolyaTóth-Molnár Edit2020-06-26 14:00:00The role of parasympathetic regulation in the fluid secretion of lacrimal gland ducts in mice2020-09-14
Bere ZsófiaFarkas Eszter2017-05-03 14:00:00Live, optical experimental neuroimaging reveals variations of the cerebral blood flow response to ischemic spreading depolarization2017-06-08
Bereczki ErikaSántha Miklós2007-12-07 14:00:00The role of apolipoprotein B-100 and biglycan in the development of atherosclerosis – a transgenic mouse study2007-12-13
Bereczki ZsoltPálfi György2013-06-19 13:30:00Az avarok trepanációs szokásai a dél-alföldi bioarcheológiai leletanyag tükrében2013-10-17
Bereczkné Urbán MónikaKónya ZoltánKiricsi Imre2005-01-01 10:00:00Szén nanocsövek szintézise mezoporózusos szilikátokban2005-12-06
Berend GáborCsirik JánosFarkas Richárd2014-11-27 14:00:00Machine Learning-based Extraction of Keyphrases and its Applications in Multiple Domains2014-12-11
Berényi ÁgnesZupkó István2013-06-06 14:00:00Anticancer effects of estrone derivatives and nonsteroidal 17 β-hydroxysteroid dehydrogenase inhibitors2013-06-13
Berényi AntalBenedek György2009-04-06 14:00:00Spatial and temporal analysis of information processing in the ascending2009-06-04
Beretka SzandraVas Gabriella Ágnes2021-06-18 13:00:00Késleltetett differenciálegyenletek periodikus megoldásai monoton visszacsatolás esetén
Bereznai MiklósTóth Zsolt2011-11-22 10:30:00Vékonyrétegek építése nitrogén és argon háttérgázban molibdén, volfrám, szén és bór-karbid céltárgyak impulzuslézeres ablációjával2011-12-15
Beringer DorottyaTimár Ádám2020-06-19 14:00:00Local weak limits of random graphs and parameter continuity2020-09-10
Berkecz RóbertPéter AntalIlisz István2011-04-18 11:00:00Enantiomerek királis elválasztása és megkülönböztetése2011-06-09
Berkecz-Kovács LíviaMészáros Rezső2020-06-02 14:00:00A klaszteresedési folyamatok sikerességének és problematikájának vizsgálata a Dél-alföldi Régió példáján2020-06-29
Berki GabriellaHajdú József2015-07-14 16:30:00Cross-border patient mobility: The legal framework of obtaining healthcare abroad within the European Union – a patients’ perspective2015-12-10
Berki PéterHernádi Klára2017-11-14 11:00:00Szervetlen fém-oxid alapú szén nanocső nanokompozitok előállítása és vizsgálata2017-12-17
Berki Tamás LászlóPikó Bettina2020-05-25 08:30:00A sport-elköteleződés modell összefüggéseinek vizsgálata serdülő sportolók körében2020-06-29
Berkó SzilviaRegdon Géza2002-12-17 14:00:00Formulation of rectal suppositories containing diuretic drugs and their biopharmaceutical studies2003-06-27
Berkovits CsabaNagy KatalinTurzó Kinga2017-11-03 13:00:00Yeast Microflora and Halitosis in Oral Squamous Cell Carcinoma-Two Microbiological Aspects of a Disease2017-12-07
Bernertné Szikossy Ildikó ÉvaPap Ildikó2020-12-18 14:00:00Sebészeti beavatkozások nyomai a XVIII. századi váci múmiákon2021-04-16
Bernula DóraFehér AttilaGémes Katalin2021-05-07 14:00:00In vitro gyökér alapú regenerációs rendszer Arabidopsis-ban2021-06-03
Bernula PéterNagy FerencViczián András2018-11-26 14:00:00Szövettípusokra jellemző folyamatok az UV RESISTANCE LOCUS 8 (UVR8) UV-B fotoreceptor jelátviteli rendszerében2018-12-13
Berta ÁrpádJelasity Márk2021-02-12 09:00:00Collaborative Mobile Gossip Learning2021-04-16
Berthon WilliamPálfi GyörgyRévész László2019-12-13 12:00:00Bioarchaeological Analysis of the Mounted Archers from the Hungarian Conquest Period (10th Century): Horse Riding and Activity-Related Skeletal Changes2020-06-02
Besenyi ZsuzsannaPávics László2020-02-17 12:30:00A 18F-FDG-PET/CT képalkotás új lehetőségei a kardiológiában és onkológiában2020-06-02
Beszédes SándorHodúr Cecília2014-11-26 13:00:00Szennyvíziszapok biológiai lebonthatóságának növelése mikrohullámú előkezeléssel2014-12-11
Beyene Sisay DemissewKotosz BalázsSzakálné Kanó Izabella2021-11-15 14:00:00External debt in heavily indebted poor countries:determinants, sustainability, channels, and impacts
Bezdán Anikó JuditTóth Judit2013-09-06 12:00:00A vadászati jog, annak gyakorlása és a vadásztársaságok2013-09-25
Bezdán MáriaRakonczai János2011-11-22 14:00:00A szabályozott Tisza vízjárása tulajdonságai a Tiszafüred alatti folyószakaszokon2011-12-15
Bianchi-Rimay Tímea AnnaVetró ÁgnesKapornai Krisztina2017-06-27 13:30:00Genetic and environmental risk factors, informative subtypes and putative endophenotypes in major depressive disorder2017-10-12
Biczó Györgyifj Rakonczay ZoltánHegyi Péter2010-11-10 13:00:00Pathogenesis of basic amino acid-induced experimental acute pancreatitis: the role of urea cycle metabolites and polyamines2010-12-16
Biernacki Tamás IstvánBencsik Krisztina2020-12-11 13:00:00New epidemiological data of multiple sclerosis, the impact of psychopathological symptoms on the health-related quality of life of multiple sclerosis patients2020-12-18
Bihari PéterPénzes Zsolt2011-06-28 14:30:00TÁRSBÉRLŐ GUBACSDARAZSAK FILOGENETIKÁJA ÉS FILOGEOGRÁFIÁJA2011-12-15
Bilicki VilmosJelasity Márk2010-12-03 11:00:00INFRASTRUCTURE AWARE APPLICATIONS2010-12-16
Biliczki PéterVarró András2005-10-12 12:00:00Electrophysiological investigation of antiarrhythmic compunds: mechanisms and the significance of repolarization in the proarrhythmic effects2005-12-06
Bindics JánosNagy Ferenc2014-11-19 10:00:00A fitokrómok N-terminális régiójának szerepe a vörös és távoli vörös fény érzékelésében2014-12-11
Bíró BernadettBakró-Nagy Marianne2014-11-24 11:00:00Cselekvéses szerkezetek a manysiban2014-12-11
Bíró CsillaSzörényi László2013-10-14 14:00:00Szemlélődés és misztika Andreas Pannonius Énekek éneke-kommentárjában2013-12-12
Bíró JuditFehér Attila2013-06-24 10:00:00A növényi NRP fehérjék lehetséges szerepe a hiszton defoszforiláció szabályozásában, és a hőstressz válaszban2013-10-17
Bíró LórántM. Tóth TivadarPolgári Márta2013-09-30 12:00:00A BAKONYI MANGÁNÉRC-BÁNYÁSZAT FÚRÁSAINAK KOMPLEX ÚJRAÉRTÉKELÉSE2013-12-04
Bitó TamásKovács László2005-01-01 00:00:00Efforts to improve efficacy of screening for gestational diabetes mellitus2005-07-01
Blanka ViktóriaKiss Tímea2010-12-06 11:00:00Kanyarulatfejlődés dinamikájának vizsgálata természeti és antropogén hatások tükrében2010-12-16
Blaskó AndreaMonostori Éva2011-04-28 15:00:00Szolubilis és sejteredetű galektin-1 által kiváltott T sejt apoptózis mechanizmusa; egy összehasonlító tanulmány a galektin-1 fiziológiás hatásának meghatározására2011-06-04
Blastyák AndrásHaracska Lajos2008-11-17 10:00:00A Rad5 fehérje szerepe a blokkolt replikációs villa menekítésében2008-12-11
Blázsik Zoltán2008-09-24 11:00:00"Domináló csúcsok szerepe hálózati folyamatok tervezésében"2008-12-11
Blazsó Péter GáborKatona Róbert2011-06-30 10:30:00A CIKLIN C PROMÓTER MŰKÖDÉSÉNEK JELLEGZETESSÉGEI EMLŐSÖKBEN2011-12-15
Boa KristófPiffkó JózsefVarga Endre2019-01-16 14:30:00Intraosseous temperature rise due to template-guided and freehand surgical drilling with special attention to the role of cooled irrigation fluids in its control2019-04-04
Bocsik AlexandraDeli Mária AnnaSzabóné Dr. Révész Piroska2016-04-01 10:00:00MODULATION OF TIGHT JUNCTIONS BY PEPTIDES TO INCREASE DRUG PENETRATION ACROSS BIOLOGICAL BARRIERS2016-04-07
Bocsor PéterKiss Attila2010-11-18 16:30:00Paradigms of Authority in the Carver Canon2010-12-16
Bodai LászlóMaróy Péter2004-11-11 00:00:00Application of a Drosophila model to study Huntington's disease pathogenesis in vivo2004-12-12
Bódi AttilaSzatmáry Károly2019-09-13 13:00:00RV Tauri-típusú pulzáló változócsillagok vizsgálata az űrtávcsövek korszakában2019-10-10
Bódi NikolettFekete ÉvaBagyánszki Mária2011-12-15 14:00:00A myentericus plexust ellátó kapillárisok diabétesszel összefüggő strukturális, molekuláris és funkcionális változásai streptozotocin-indukált diabéteszes patkányban2012-06-07
Bódi ZoltánPál Csaba2018-05-17 13:00:00A fenotípusos heterogenitás szerepe és jelentősége az adaptív folyamatokban2018-06-07
Bódis KatalinMezősi Gábor2009-11-27 10:00:00Digitális domborzatmodellek és alkalmazási lehetőségeik az árvízi kockázatkezelésben2009-12-17
Bodnár BrigittaKupihár Zoltán2018-05-14 10:00:00Synthesis of monosaccharide and nucleoside conjugates of estrone derivatives2018-06-07
Bodnár GáborKovács Péter2016-11-25 09:00:00Az endogén fejlődés tényezőinek vizsgálata rurális térségekben PLS-útelemzés segítségével2016-12-08
Bodnár PéterNyúl László2016-11-09 11:00:00Image analysis methods for localization of visual codes2016-12-08
Bodó KatalinHorváth Gyula2018-06-29 09:30:00A mexikói cristero háború külföldi visszhangja: amerikai, spanyol, vatikáni és magyar diplomáciai reflexiók.2018-10-11
Bodogai Iona MonicaDusha Ilona2007-01-01 00:00:00Functional and regulatory characterization of the ntrPR operon of Sinorhizobium meliloti2007-06-15
Bodzási BalázsGörög Márta2015-10-08 11:00:00A zálogjog és a biztosított követelés közötti viszony, különös tekintettel a zálogjog nem-járulékos formáira2015-12-10
Bogácsi-Szabó ErikaRaskó István2006-01-01 00:00:00Populációgenetikai és diagnosztikai célú mitokondriális DNS és autoszómális marker viizsgálatok MAgyarországon feltárt régészeti csontleletekből és modern mintákból2006-06-06
Bogáts GáborBoros Mihály2006-10-30 10:00:00Innovative potentials in cardiac surgery2006-12-20
Bogdan Morgun2005-11-11 00:00:00Expression of dsRNA-specific monoclonal antibodies in transgenic plants2005-12-12
Bognár ÁgnesNagymajtényi László2009-12-08 12:00:00From Hippocratic oath to patient safety culture2009-12-17
Bognár AnnaSáry Gyula2018-06-28 09:30:00Effects of pathway-specific visual stimulation on perception2018-10-11
Bogos BalázsGombos Zoltán2010-10-25 11:00:00A FOSZFATIDIL-GLICERIN FIZIOLÓGIAI SZEREPE EGY OBLIGÁT FOTOAUTOTRÓF, A SYNECHOCOCCUS SP. PCC7942 CIANOBAKTÉRIUMBAN2010-12-16
Bohács KrisztinaRadványi Katalin2014-09-18 14:00:00A Feuerstein-i közvetített tanulási tapasztalat és az „Instrumental Enrichment“ klinikai alkalmazása2014-12-11
Bohár ZsuzsannaPárdutz Árpád2016-06-14 14:00:00Activation pattern and modulation of pain related structures in animal models of migraine2016-10-20
Bohner BíborkaHorváth Dezső2017-11-14 11:00:00Kalciumiontartalmú csapadékok mintázatképződése2017-12-07
Bohus JánosSzatmári Sándor2007-06-19 13:00:00Speciális excimer lézerek2008-01-10
Bóka FerencPaulik Edit2010-12-15 14:00:00The effect of regular physical activity on health and health behaviour2011-04-28
Bóka JánosBadó Attila2012-12-21 11:00:00Tradíció és modernitás a kínai jogrendszerben - különös tekintettel a szerződési jogra2013-05-09
Bokor EszterHamari Zsuzsanna2019-10-31 14:00:00Az első eukarióta nikotinsav lebontási útvonal felderítése Aspergillus nidulans-ban2019-12-12
Bölcskei ÉvaHódi KláraRegdon Géza2012-12-04 16:00:00Optimization of process parameters of coated pellet production2012-12-13
Boldog EszterTamás Gábor2021-07-02 09:30:00Egy humán agykérgi specializált GABAerg idegsejt típus morfológiai, molekuláris és elektrofiziológiai jellemzése
Bolla Beáta SzilviaSzabó Kornélia2021-05-12 10:00:00The effect of Cutibacterium acnes on the barrier properties of in vitro cultured keratinocytes2021-06-03
Bor AndreaSoós GyöngyvérDoró Péter2017-06-01 14:00:00Geriatric falls and risk factors2017-06-08
Bor RenátaSzepes Zoltán2021-01-14 14:00:00Efficacy and safety of innovative advanced endoscopic techniques in the diagnosis and palliation of upper gastrointestinal tract malignancies2021-04-15
Borbély Péter GáborTari Irma2020-02-06 14:00:00Az etilén státusz szerepe a paradicsom sóstressz akklimatizációjában2020-06-02
Borcsa Botond LajosHohmann JuditCsupor Dezső2014-02-27 11:00:00Investigations of diterpene alkaloids isolated from Aconitum anthora L. and A. moldavicum L., and of aconitine-derived lipo-alkaloids2014-04-10
Borda BernadettLázár György ifj2011-10-07 14:30:00Risk factors of new onset diabetes mellitus and dyslipidemia – and effects on the function and histopathology of the allograft2011-12-15
Bordás SándorVirág Zoltán2011-03-30 10:00:00A trópusok mesekertje. Metaforikus prózaváltozatok a modernitás poétikájában2011-06-09
Borkovits MargitBarabás Katalin2014-05-23 13:00:00Szociálisan hátrányos helyzetű tanulók mozgásprogramja táplálkozási szokásuk és a testnevelésben mutatott teljesítményük alapján2014-06-05
Boros ÉvaNagy István2018-05-28 14:00:00A gyulladásos bélbetegségek patogenezisében szerepet játszó gének és mikroRNS-ek azonosítása módosított mintagyűjtéssel2018-06-07
Boros Fanni AnnamáriaVécsei LászlóKlivényi Péter2021-05-03 13:00:00Of PARK genes and lncRNAs – possible molecular mechanisms behind Parkinson’s disease2021-06-03
Boros KrisztinaJancsó GáborSántha Péter2016-12-12 15:00:00The cardioprotective role of sensory nerves in adriamycin-induced experimental cardiomyopathy2017-04-06


2021. X. 14.
ODT online ülés
Az ODT következő, online ülésére 2021. november 19-én 10.00 órakor kerül sor.

 
Minden jog fenntartva © 2007, Országos Doktori Tanács - a doktori adatbázis nyilvántartási száma az adatvédelmi biztosnál: 02003/0001. Program verzió: 2.2358 ( 2017. X. 31. )