Bejelentkezés
 Fórum
 
 
A Szegedi Tudományegyetem által meghirdetett védések
A Szegedi Tudományegyetem által meghirdetett védések

doktorjelölt neve

témavezető

társ témavezető

időpont

értekezés címe

cím odaítélése /döntés dátuma
Czerovszki MariannTar Ibolya2008-05-13 14:00:00"...sumque argumenti conditor ipse mei..." Ovidius pontusi elégiái narratív pszichológiai megközelítésben2008-06-12
Kiss AttilaOlajos Terézia (1941-2018)2015-02-13 11:00:00"...ut strenui viri..." A gepidák Kárpát-medencei története.2015-04-02
Pál-Kovács Sándor AttilaVirág Zoltán2021-05-10 09:00:00"A költő, az igazi, ott kezdődik, ahol különbözik" - Fiatal lírai antológiák a kádárizmusban.2021-06-03
Fazekas Sándor2007-06-12 10:00:00"A soknyelvű tolmács": A Sebes agynak késő sisak forrásai, műfaj- és eszmetörténeti jellemzői2008-01-10
Tóth Sándor MátéLázár István Dávid2019-05-16 12:00:00"Belgrád! Sok vitéz lelkeknek / Felejthetetlen ára / A Császári címereknek / Hellyt engedsz utoljára!" Belgrád 1789-es visszafoglalásának emlékezete a neolatin irodalmi hagyományok tükrében.2019-06-28
Blázsik Zoltán2008-09-24 11:00:00"Domináló csúcsok szerepe hálózati folyamatok tervezésében"2008-12-11
Hafner ZoltánSzörényi László2015-12-10 13:00:00"Egy kötetre való…" - Babits Mihály 1900-1903 között írt verseinek keletkezéstörténete2016-04-07
Kocsis Lilla2010-04-19 10:00:00"Én csak jel és szimbólum vagyok". Utópikus vonások Babits Mihály Elza pilóta vagy a tökéletes társadalom című művében2010-04-22
Labádi GergelySzajbély Mihály2006-06-15 12:00:00"Ez a theoria helyes theoriája-e". A felvilágosodás kori magyar episztola műfaja poétikai és médiatörténeti megközelítésben2007-01-12
Szarvas GyörgyCsirik János2008-11-24 11:00:00"Feature Engineering for Domain Independent Named Entity Recognition and Biomedical Text Mining Applications"2008-12-11
Hegyi PálFried István2011-05-05 14:00:00"Fehér terek: Paul Auster recepciója a korai művek tükrében"2011-06-09
Oroszlán AnikóKiss Attila2014-04-07 12:00:00"Floute me, Ile floute thee; it is my profession" Early Modern Improvisation as Resistance2014-06-05
Dávid PéterZentai Mária2010-07-02 11:00:00"Itt van a' legvégső óltára Pallásnak" Erdélyi tudományos intézmények a XVIII. század végén2010-10-21
Iván SzabolcsÉsik Zoltán2008-06-13 10:00:00"Logika és faautomaták"2008-11-13
Kasza PéterSzörényi László2008-03-04 11:00:00"Mert látom, hogy néhányan az eseményeket másképp mesélik, mint megtörténtek..." Brodarics István tevékenysége irodalomtörténeti megközelítésben2008-04-10
Waldhauser TamásCsákány BélaSzendrei Ágnes2007-12-12 12:12:00"MINIMAL CLONES "2008-06-12
Máté ÁgnesSzörényi László2011-03-29 14:00:00"Most kiváltképpen két ifjú személynek szerencséjét éneklem" - Bevezetés az Eurialus és Lucretia latin filológiájába2011-06-09
Dósa György2008-06-27 10:00:00"Optimális és közel-optimális online és félig online algoritmusok ütemezési feladatokra"2008-12-11
Hartmann MiklósSzendrei Mária2008-05-09 13:00:00"Ortodox félcsoportok és szemidirekt szorzatok"2008-06-12
Ócsai ÉvaVirág Zoltán2010-05-11 11:00:00"Szavakból paloták épülnek" Weöres Sándor színjátékainak intertextuális kapcsolatai2010-06-03
Szörényi BalázsTurán György2008-05-08 11:00:00"Tanuláselméleti és karakterizációs eredmények Boole-függvény osztályokra"2008-06-12
Horváth PéterKató Zoltán2007-12-03 11:00:00"The 'gas of circles' model and its application to tree crown extraction"2008-06-12
Németh L. ZoltánÉsik Zoltán2008-04-25 11:00:00"Többdimenziós automaták (Higher Dimensional Automata)"2008-06-12
Kovács Kornél2009-02-10 11:00:00"Various Kernel Methods with Applications"2009-03-20
Maczel MártaMarcsik Antónia2003-01-01 00:00:00'Sur les traces de la tuberculose' Criteries diagnostiques des attentes tuberculeuses du squlette humain et leur application dans des series anthropologiques hongroises et francaises2003-06-05
Nagy GergelySzőnyi György Endre2012-06-26 14:00:00'Ye Olde Author': Tolkien's Anatomy of Tradition in the Silmarillion2012-12-13
Tihanyi BalázsPálfi GyörgyRévész László2020-11-20 14:00:0010. századi fegyveresek aktivitás okozta szkeletális elváltozásainak összehasonlító vizsgálata. A fegyvermelléklet adás szokásának bioarchaeológiai megközelítése2020-12-18
Bencsik OrsolyaVirág Zoltán2018-11-28 14:00:00100550882018-12-06
Szabó PálOlajos Terézia (1941-2018)Sebők Ferenc2014-05-21 11:00:001440 – Nándorfehérvár első oszmán–török ostroma és előzményei2014-06-26
Iványi ZoltánSchneider GyulaWölfling János2013-03-27 12:00:0017β-Pirazolil és -pirazolinil szteroidok szintézise és szerkezetvizsgálata2013-06-13
Simon MelindaV. Ecsedy Judit2009-11-10 10:30:0019-20. századi magyar kiadói jelvények. A jelvényhasználat elve és gyakorlata2009-12-17
Sejben AnitaCserni GáborZombori Tamás2021-07-05 14:00:001Evaluation of diagnostic and prognostic features of breast cancer
Tompa TamásSáry GyulaBenedek György2006-03-08 12:00:002D physical properties in the responses of the macaque inferotemporal cortex2006-06-08
Angyal AnikóWölfling JánosKanizsai Iván2021-05-10 10:00:002H-Azirinek új típusú reakciói2021-06-03
Hegyi AndreaMarcsik AntóniaKocsis S. Gábor2003-01-01 00:00:00A koponya és az axiális váz fejlődési rendellenességeinek gyakorisága avar kori és középkori temetők embertani leletein2003-06-06
Mikola GyöngyikeSzőke Katalin2018-02-23 14:00:00A "misztikus változó" (Boldogság-konstrukciók Nabokov orosz korszakának műveiben)2018-04-05
Hevesi AndreaSzilasi László2015-11-13 11:00:00A 17. századi unitárius énekeskönyvek gyülekezeti énekanyaga és a 16. századi, 17. század eleji protestáns gyülekezeti énekhagyomány2015-12-10
Besenyi ZsuzsannaPávics László2020-02-17 12:30:00A 18F-FDG-PET/CT képalkotás új lehetőségei a kardiológiában és onkológiában2020-06-02
Szlanka TamásKiss István2004-01-01 00:00:00A 26S proteaszóma p54 alegységét érintő deléció előállítása és jellemzése Drosophila melanogaster-ben2004-06-06
Bíró LórántM. Tóth TivadarPolgári Márta2013-09-30 12:00:00A BAKONYI MANGÁNÉRC-BÁNYÁSZAT FÚRÁSAINAK KOMPLEX ÚJRAÉRTÉKELÉSE2013-12-04
Fintor KrisztiánM. Tóth TivadarSchubert Félix2010-10-13 11:00:00A Baksai Gneisz Komplexum posztmetamorf paleofluidum evolúciója2010-12-16
Spohn RékaPál Csaba2018-12-19 10:00:00A bakteriális antibiotikum rezisztencia de novo evolúciója és járulékos következményei2019-04-04
Kerényi ÁdámPongor SándorRákhely Gábor2015-02-25 14:00:00A bakteriális kommunikáció vizsgálata ágens alapú modellel2015-05-28
Mathesz AnnaDér András2016-11-15 14:00:00A bakteriorodopszin fehérje nemlineáris optikai tulajdonságainak hasznosítása integrált optikai alkalmazásokban2016-12-08
Serlegi GáborSümegi Pál2014-12-12 11:00:00A Balaton vízszintváltozásának tendenciái a régészeti korszakokban2015-05-20
Csépe-Muladi BeátaMucsi László2016-10-21 12:00:00A barlangklíma tér- és időbeli változásainak vizsgálata különböző magyarországi karsztterületeken2016-12-08
Babos MagorPalkó András2007-04-27 10:30:00A bélrendszer MR vizsgálatában alkalmazható impulzusszekvenciák optimalizálása és endoluminális kontrasztanyagok tanulmányozása2007-07-05
Szabó AnikóBoros Imre MiklósHenn László2021-04-27 14:00:00A BigH1 alternatív linker hiszton szerepe a Drosophila korai fejlődésben2021-06-03
Grózer Zsuzsanna BarbaraHamari ZsuzsannaGácser Attila2015-04-17 13:00:00A bioaktív lipidek és a zsírsav-bioszintézis szerepe a Candida Parapsilosis virulenciájában2015-05-28
Liptovszkyné Wolf Mária2009-03-06 10:00:00A borsodi földvár. Egy államalapítás kori megyeszékhelyünk2009-06-04
Enyedi Márton ZsoltHaracska Lajos2017-05-16 10:00:00A BRCA1 és BRCA2 gének tumorevolúcióban szerepet játszó mutációinak vizsgálata2017-06-08
Szabó TündeKovács Zoltán2016-05-17 11:00:00A budapesti várostérségi periféria földrajzi átalakulásának folyamatai2016-06-02
Ambrus IstvánNagy Ferenc2012-11-23 10:30:00A bűncselekményi egység a magyar büntetőjogban2012-12-13
Nagy ZoltánPécsváradi Attila2014-02-18 10:00:00A búza (Triticum aestivum L.) glutamin szintetáz enzim viselkedése abiotikus stresszfolyamatok (a szárazság- és az alumíniumstressz) során2014-06-05
Németh EditPécsváradi Attila2018-11-26 12:00:00A búza (Triticum aestivum L.) kloroplasztisz lokalizált glutamin-szintetáz enzim allosztérikus szabályozása, a szubsztrátumszintű működés tanulmányozása2018-12-13
Bálint András Ferenc2006-11-11 00:00:00A búza réztoleranciáját és a hajtás Cu-, Fe-, Mn- és Zn- koncentrációját befolyásoló lókuszok térképezése2006-12-12
Szűcs AttilaFehér Attila2008-04-04 10:00:00A búzaszem fejlődésében szerepet játszó gének azonosítása bioinformatikai és molekuláris módszerekkel2008-06-12
Cinege Gyöngyi IlonaDusha Ilona2004-01-01 00:00:00A c-típusú citokrómok biogenezisében résztvevő fehérjék szerepe és génjeik szabályozása Sinorhizobium meliloti-ban2004-06-06
Juhász SzilviaHaracska Lajos2013-03-01 10:00:00A C1 orf 124/Spartan szerepe a DNS-hiba tolerancia útvonalban2013-06-13
Csonka KatalinGácser Attila2019-03-18 13:00:00A Candida parapsilosis in vivo fertőzés jellemzése: a sejtfal N-mannoziláció szerepe a virulenciában2019-04-04
Fejes József BalázsJózsa Krisztián2012-11-20 14:00:00A célorientációk és az osztálytermi környezet összefüggése matematika tantárgyhoz kötődően 5-8. évfolyamon2012-12-13
Burián KatalinGönczöl Éva2004-01-01 00:00:00A Chlamydia pneumoniae és cyítomegalovírus immunológiája a fertőzések szerepe a cardiovasculáris betegségekben
Blazsó Péter GáborKatona Róbert2011-06-30 10:30:00A CIKLIN C PROMÓTER MŰKÖDÉSÉNEK JELLEGZETESSÉGEI EMLŐSÖKBEN2011-12-15
Czene AnikóGyurcsik Béla2013-06-28 14:00:00A COLICIN E7 NUKLEÁZ DOMÉN, MINT EGY LEHETSÉGES MESTERSÉGES METALLONUKLEÁZ ALAPJA2013-12-12
Cheesman Samantha JoyBadó Attila2015-01-14 11:00:00A Comparative Analysis of Plea Bargaining and the Subsequent Tensions with an Effective and Fair Legal Defence2015-05-28
Dobó AndrásCsirik János2019-11-15 11:00:00A comprehensive analysis of the parameters in the creation and comparison of feature vectors in distributional semantic models for multiple languages2019-12-12
Kincses Nagy ÉvaRóna-Tas András2009-09-04 10:30:00A csagatáj irodalmi nyelv mongol elemei2009-12-17
Nagy ÁgnesMálovics Éva2014-03-06 12:00:00A családi napközi munkahelyteremtő szerepe, és hatása a női foglalkoztatásra2014-04-10
G. Tóth PéterPetrovics István2015-03-19 11:00:00A csanádi székeskáptalan személyi összetétele a késő-középkorban (1354-1526)2015-04-02
Krajcsír LukácsNagy László2019-03-26 13:00:00A csehszlovák-egyiptomi fegyvervásárlási szerződés és hatása a nemzetközi kapcsolatokra 1955-1961.2019-06-06
Márk László2006-10-03 10:00:00A csontkémiai vizsgálatok jelentősége és alkalmazása a történeti és igazságügyi antropológiában2006-12-21
Pongó TamásTóth Judit2017-10-25 13:00:00A cyber-megfélemlítés és a diákok véleménynyilvánítási szabadsága, különös tekintettel az USA jogrendszerére2017-12-07
Pongó TamásTóth Judit2017-10-25 13:00:00A cyber-megfélemlítés és a diákok véleménynyilvánítási szabadsága, különös tekintettel az USA jogrendszerére
Bajkán SzilviaLehoczki Endre2011-06-17 13:00:00A D1 PROTEIN MUTÁCIÓ HATÁSA A KETTES FOTOKÉMIAI RENDSZER ENERGIAHASZNOSÍTÁSÁRA2011-12-15
Molnár ImreMihály József2014-12-04 11:00:00A DAAM formin alcsalád szerepe az izomfejlődésben2015-05-28
Vamos EdithBoros Imre Miklós2013-09-26 10:00:00A dADA2 faktor hatásának vizsgálata a dSAGA és a dATAC hiszton acetiltranszferáz complex specifitásának szabályozásában2013-10-17
Migh EdeMihály József2019-02-22 14:00:00A dDAAM sejtvázszabályozó fehérje szinaptikus fejlődésben betöltött szerepének vizsgálata2019-04-04
Kérchy VeraKürtösi KatalinFogarasi György2012-04-16 11:00:00A de Man-i retorikaelmélet színházelméleti kihívásai. A posztmodern önreflexiós színházelméletek és a performanszelméletek idológiái, egy materiális színházolvasat esélyei2012-06-07
Fehér Zsolt ZoltánRakonczai JánosGeiger János2019-12-11 11:00:00A Dél-Alföld talajvíz idősorainak nagy léptékű, geostatisztikai alapú modellezése: Két megközelítés a nem folytonos monitoring adatok együttes térbeli és időbeli szimulációjára2020-06-02
Mezei PéterSzabó Imre2009-09-24 11:00:00A digitális technológia kihívásai a szerzői művek szabad felhasználására2009-12-17
Schiffner ImolaBodnár LászlóBlutman László2010-12-06 11:00:00A diplomáciai védelem a nemzetközi jogban2010-12-16
Schirm AnitaNémeth T. Enikő2011-05-13 14:30:00A diskurzusjelölők funkciói: a hát, az -e és a vajon elemek története és jelenkori szinkrón státusa alapján.2011-06-09
Batki AnikóPál Molnár Elemér2009-11-30 10:00:00A Ditrói Alkáli Masszívum lamprofírjainak petrogenezise2009-12-17
Almási Enikő EszterPál Molnár Elemér2015-11-25 11:00:00A DITRÓI ALKÁLI MASSZÍVUM ULTRAMAFIKUS KUMULÁTUM KŐZETEINEK PETROGENETIKÁJA2015-12-02
Kovács LeventeDeák Péter2015-05-05 14:00:00A DmUsp5 dezubikvitiláz fiziológiai funkciójának meghatározása Drosophila melanogasterben2015-05-28
Sinkó IldikóRaskó István2006-01-01 00:00:00A dohányzás okozta DNS károsodások és javításuk vizsgálata emberi Cumulus és Granulosa sejtekben2006-06-06
Andrási GáborKiss Tímea2016-04-28 11:30:00A Dráva horvát-magyar szakaszán a vízjárás és a mederdinamika vizsgálata2016-06-02
Kiss ViktoriaJuhász Gábor (ELTE ASFT)2021-06-28 14:00:00A Drosophila Atg9 autofágia gén szerepe az aktin citoszkeleton szabályozásában
Gombos Rita MáriaMihály József2012-06-22 15:00:00A Drosophila DAAM axon növekedésben betöltött szerepének vizsgálata2012-12-13
Sümegi Máté GergelyUdvardy Andor2004-01-01 00:00:00A Drosophila melanogaster 26A proteaszóma alegységösszetétele, alegységszerkezet-változásai és O-glikozilációi2004-06-06
Szabó ÁronUdvardy Andor2007-01-01 00:00:00A drosophila melanogaster 26s proteaszóma RTP1 alegységeinek molekuláris genetikai és funkcionális vizsgálata2007-06-15
Jipa AndrásJuhász Gábor (ELTE ASFT)2021-04-19 14:00:00A Drosophila melanogaster Atg8 fehérjék lipidációtól független szerepeinek a vizsgálata2021-06-03
Pápai GáborBoros Imre Miklós2005-01-01 00:00:00A Drosophila melanogaster Dtl és Ada2aRpb4 génjeinek szerkezeti és funkcionális vizsgálata2005-06-05
Tombácz IstvánBoros Imre Miklós2010-05-14 10:00:00A Drosophila melanogaster Fcp1 foszfatáz szerkezetének és funkciójának vizsgálata2010-06-03
Kiss Brigitta2020-06-23 10:00:00A Drosophila melanogaster FMRF-amid rokon neuropeptidjeinek és GPCR receptorainak genetikai analízise2020-09-14
Henn LászlóErdélyi Miklós2014-11-03 14:00:00A Drosophila melanogaster ivarvonal-fejlődésében szerepet játszó gének azonosítása és vizsgálata2014-12-11
Páldy Ferencz SándorGausz János2013-04-19 10:00:00A Drosophila melanogaster kalpainok és a sejtvándorlás2013-06-13
Laurinyecz BarbaraAndó IstvánKurucz Judit Éva2009-12-07 10:00:00A DROSOPHILA MELANOGASTER LAMELLOCITÁIRA JELLEMZŐ MOLEKULÁK FUNKCIONÁLIS VIZSGÁLATA2009-12-17
Pardi NorbertBoros Imre Miklós2011-04-19 10:00:00A Drosophila melanogaster p53 sumoilációjának molekuláris biológiai és genetikai vizsgálata2011-06-04
Vedelek ViktorSinka Rita2017-01-30 14:00:00A Drosophila melanogaster poszt-meiotikus spermatogenezisében szerepet játszó gének vizsgálata2017-04-06


2021. X. 14.
ODT online ülés
Az ODT következő, online ülésére 2021. november 19-én 10.00 órakor kerül sor.

 
Minden jog fenntartva © 2007, Országos Doktori Tanács - a doktori adatbázis nyilvántartási száma az adatvédelmi biztosnál: 02003/0001. Program verzió: 2.2358 ( 2017. X. 31. )