Bejelentkezés
 Fórum
 
 
A Szegedi Tudományegyetem által meghirdetett védések
A Szegedi Tudományegyetem által meghirdetett védések

doktorjelölt neve

témavezető

társ témavezető

időpont

értekezés címe

cím odaítélése /döntés dátuma
Mozsár Ferenc2004-02-27 10:00:00A közjavak magánkereslete2004-06-17
Kocsis Lilla2010-04-19 10:00:00"Én csak jel és szimbólum vagyok". Utópikus vonások Babits Mihály Elza pilóta vagy a tökéletes társadalom című művében2010-04-22
Kapás Levente2010-05-26 16:00:00Metabolic signals in sleep regulation: the role of cholecystokinin2010-06-03
Dósa György2008-06-27 10:00:00"Optimális és közel-optimális online és félig online algoritmusok ütemezési feladatokra"2008-12-11
Major Csaba2010-04-27 11:00:00Szélesszögű spektroszkópiai ellipszométer fejlesztése és alkalmazása napelem-technológiai ZnO rétegek vizsgálatára2010-06-03
Kovács László2004-01-01 00:00:00Investigation of pathogenetic factors in primary Sjögren’s syndrome - with special reference to an autonomic nervous system dysfunction2004-06-25
Dobrovits Mihály Aladár2005-04-15 11:00:00Égi kagánok eltűnt birodalma2005-06-25
Hakkel Orsolya2010-10-22 10:30:00ÖSSZEGFREKVENCIA-KELTÉSI SPEKTROSZKÓPIA ALKALMAZÁSA2010-12-16
Konstantinova Zhiponova Miroslava2006-11-11 00:00:00The effects of stress factors on gene expression in higher plants2006-12-12
Szakál Barnabás2005-11-11 00:00:00A kínai hörcsög heterokromatin protein 1 (HP1) génjeinek klónozása és jellemzése2005-12-12
Somogyvári Ferenc2003-01-01 00:00:00Application of real-time PCR methods in population genetics
Géczi Lajos2002-01-01 00:00:00Anjou-kori Oklevéltár IX. (1325)
Barceló-Coblijn Gwendolyn Cecilia2003-11-11 00:00:00Dynamics of long chain polyunsaturated fatty acids in rat brain2003-12-12
Kovács Péter2008-04-29 10:00:00A multikollinearitás vizsgálata lineáris regressziós modellekben. A PETRES-féle Red-mutató vizsgálata2008-06-12
Weisz Boglárka2006-10-20 10:00:00Vámok és vámszedés az Árpád-kori Magyarországon2006-12-15
Dr. Mihály Emese2003-01-01 00:00:00Regulation of TRH- and CRH-synthesizing neurons of the PVN by neuronal populations of the arcuate nucleus in humans and rats
Kis Péter2004-01-01 00:00:00A királyi szolgálónépi szervezetek
Zádori Zoltán2006-01-01 00:00:00Új virális funkciók felismerése szekvenciaelemzéssel2006-06-06
Gulybán Ákos2011-02-07 10:30:00Multiszegmentált konformális emlőbesugárzás2011-06-09
Kiss Gergely2003-11-06 11:00:00A királyi alapítású bencés kolostorok egyházjogi helyzete a 11-13. században2003-12-15
Rodek Lajos2016-03-03 11:00:00Application of Discrete Tomographic Methods in Nondestructive Testing and Materials Science2016-04-07
Szameczné Rutkai Edit2006-11-11 00:00:00A Lambda bakteriofág másodlagos attachment helyekre való integrációja megváltozott specifitású int mutánsok esetén2006-12-12
Dér Terézia2005-04-21 11:00:00Szent István és Szent László alakja magyarországi latin nyelvű liturgikus énekekben2005-06-25
Bán Mónika2003-01-01 00:00:00Világképek és életrajzok.
Liptovszkyné Wolf Mária2009-03-06 10:00:00A borsodi földvár. Egy államalapítás kori megyeszékhelyünk2009-06-04
Kurucz Zoltán2007-11-23 13:00:00Összefonódáson alapuló kvantumkommunikációs sémák2008-01-10
Csillik Péter2003-05-23 10:00:00A magyar infrastruktúra (kvázi közjavak) intézménytörténete 1968 - 1998 között.2003-06-12
Szentirmai Éva2010-05-26 14:00:00The role of ghrelin and neuropeptide Y in the shared regulation of feeding and arousal2010-06-03
Ványi Róbert2013-10-16 13:30:00Derivation Tree Based Genetic Programming2013-12-12
Kovács József2003-01-01 00:00:00Asphyxia-induced brain oedema formation in newborn pigs: a particular role for histamine2003-06-27
Nótári Tamás2006-01-01 00:00:00Fejezetek Bajorország korai középkori történetéből a salzburgi történeti források tükrében (VIII-IX. század)
György Andrea2006-11-11 00:00:00AT-gazdag DNS-kötő fehérjék jellemzése a fejlődő agyban2006-12-12
Dorina Veliceasa2005-11-11 00:00:00Serological and genomic characterization of two plant RNA viruses: Barley Mild Mosaic Virus (BaMMV) and a potential cryptic virus from from pine (Pinus sylvestris)2005-12-12
Orbán Imre2002-01-01 00:00:00Antióchiai Szent Margit tisztelete Magyarországon
Hackler László2004-01-01 00:00:00Development of chemically modified glass surfaces and methods for microarra technologies
Szabó Kornélia Ágnes2004-11-11 00:00:00Analysis of border cell migration using systematic gain-of-function studies2004-12-12
Pallos Judit2012-06-01 10:30:00Inhibition of specific histone deacetylases suppresses pathogenesis in a Drosophila model of Huntington’s disease2012-12-13
Gábris Aurél2007-11-12 11:00:00Többrészű kvantumoptikai rendszerek a kvantuminformatikában2008-01-10
Kovács Attila2006-01-01 00:00:00Polymorphism of HLA class II alleles and tumor necrosis factor alpha promoter alleles in Hungarian patients with systemic lupus erythematosus and with primary Sjögren's syndrome
Kiss Márton2017-10-16 09:00:00Emésztőrendszeri diszfunkció és humorális immunválasz kapcsolata IV-es típusú kollagén mutációkkal Drosophilában2017-12-07
Librado Orozco Zapata2004-01-01 00:00:00A Kelet-Európai és Latin-Amerikai átalakulási folyamatok történelmi szempontú összehasonlítása
Mihály Nikolett2009-04-17 14:00:00A hallgatói elégedettség kritériumai a tömegoktatás feltételei között2009-12-17
Péterfi Zoltán2006-01-01 00:00:00Neuronal and hormonal influences in sleep regulation
Blázsik Zoltán2008-09-24 11:00:00"Domináló csúcsok szerepe hálózati folyamatok tervezésében"2008-12-11
Majó Zoltán2007-12-07 10:00:00e-HRM: az elektronikus emberi erőforrás menedzsment jelenségvilága2007-12-13
Szamecz Béla Krisztián2006-11-11 00:00:00Heterológ fehérjék expressziójára alkalmas rendszer fejlesztése2006-12-12
Mislovics Erzsébet2009-10-10 10:00:00A magyarországi zsidóság gazdaság- és demográfiatörténete 1700-1830.2009-12-17
Nagy Marcel2004-01-01 00:00:00A mexikói konzervativizmus a XIX. században
Beer Zsuzsanna2004-11-11 00:00:00Szomatikus és Y kromoszómán lokalizálódó STR markerek populációgenetikai vizsgálata2004-12-12
Ferenc Györgyi2005-01-01 00:00:00Regioselective Synthesis and MSMS Study of Alkyl (Guanin-9-yl) Acetates. Synthesis of Peptide Nucleic Acid Oligomers
Bartók Tibor2002-11-11 00:00:00Új biotechnológiai és bioanalitikai módszerek kidolgozása és alkalmazása a növényi sejt-szövettenyésztésben, valamint a fuzárium kutatásban2003-06-06
Lázár István2008-02-26 11:00:00Transjugularis intrahepaticus portosystemas shunt a portalis hipertonia gyógyításában2008-06-12
Kovács Kornél2009-02-10 11:00:00"Various Kernel Methods with Applications"2009-03-20
Deák István2007-06-07 10:00:00A megbízható és valós összkép érvényesülési környezete a hazai és nemzetközi számviteli szabályozásban2007-06-14
Pintér Olivér2005-01-01 00:00:00The Strategy of Advanced Prostate Cancer, Treatment on the Basis of Clinical and Experimental Investigations2005-12-23
Szigeti Gyöngyi2018-11-23 14:30:00Az Aspergillus nemzetség átfogó filogenetikai analízise; potenciális mikotoxin-termelő és opportunista patogén fekete Aspergillus törzsek jellemzése2018-12-13
Nagy Beatrix2003-01-01 00:00:00Evaluation of the efficiency chemoradiotherapy in vitro and in vivo
Gálffy László2005-01-01 00:00:00Angers város fejlődése a 13. században
Pankotai Tibor2007-04-27 10:00:00Az ADA2b adaptor fehérjéket tartalmazó hiszton acetiltranszferáz komplexek szerepének vizsgálata Drosophila melanogaster-ben2007-06-15
Kövér Lajos2003-01-01 00:00:00A XVIII. század magyarságképe elfeledett francia források tükrében2003-12-15
Waro Biru Girma2013-06-26 10:00:00Roles of voltage-gated Shal/Kv4 ion channels in D.melanogaster life span, motor activity, learning and memory2013-10-17
Bogdan Morgun2005-11-11 00:00:00Expression of dsRNA-specific monoclonal antibodies in transgenic plants2005-12-12
Paulik Edit2003-01-01 00:00:00An examination of pateients hospitalized with chronic heart failure - an evidence-based analysis according to clinical practice guidelines
Nedeianu Saviana2004-11-11 00:00:00Nitric oxide in membranes and aqueous media: spin trapping and interaction with spin labels. An electron paramagnetic resonance spectroscopic study2004-12-12
Kempf Baierma2007-03-29 10:00:00A tuva nyelv mongol jövevényszavai2007-07-05
Kiss Csaba2005-01-01 00:00:00Effects of various chemical and pathophysiological stimuli on cerebral kynurenic acid synthesis2005-07-01
Hajdú Ildikó2010-06-01 15:00:00The mechanisms of sleep suppression and drinking elicited by intracerebral somatostatinergic stimulation2010-06-03
Kiss Brigitta2020-06-23 10:00:00A Drosophila melanogaster FMRF-amid rokon neuropeptidjeinek és GPCR receptorainak genetikai analízise2020-09-14
Müller Anna2003-01-01 00:00:00Clinical practice guideline in the medicinal therapy of patients with chronic heart failure
Thoroczkay Gábor2004-01-01 00:00:00Egyháztörténeti és forrástanulmányok a XI. századi magyar történelemről
Márk László2006-10-03 10:00:00A csontkémiai vizsgálatok jelentősége és alkalmazása a történeti és igazságügyi antropológiában2006-12-21
Kopniczky Zsolt2006-01-01 00:00:00The effect of neurosurgical ablation of entorhinal cortex2006-06-29
Gallé Róbert2011-10-05 11:30:00DÉL-ALFÖLDI PÓKKÖZÖSSÉGEK SZERKEZETE2011-12-15
Pihurik Judit2006-01-01 00:00:00Naplók és memoárok a keleti hadszíntérről 1942
Kiss Zoltán2012-05-11 11:30:00A Pixel-based Discrete Tomoraphic Technique and Its Applications2012-06-07
Csányi Erzsébet2004-01-01 00:00:00Quality Development of Semisolid Dermal Drug Delivery Systems
Kállay László2005-01-01 00:00:00A tranzakciók méretgazdaságosságának természete, és hatása az erőforrásallokációra2005-12-23
Élő Péter2003-11-11 00:00:00Egy atadenovírus izolátum genomjának összehasonlító elemzése2003-12-12
Gardi János2005-01-01 00:00:00Evidence for the role of GHRH in the regulation of sleep
Kárai László2006-01-01 00:00:00The Vanilloid Receptor: localization, function and its potential as a new target for the treatment of pain2006-06-29
Baranyi József2011-03-23 11:00:00Modelling and parameter estimation of bacterial growth with distributed lag time2011-06-30
Pecze László2004-01-01 00:00:00Effects of environmental pollutant heavy metals on the electric activity of the somatosensory system in rats in acute application
Fedeles Tamás2005-11-06 11:00:00A pécsi székeskáptalan személyi összetétele 1354-15262006-01-30
Szabados György2003-01-01 00:00:00A magyar történelem kezdeteiről. Az előidő-szemlélet hangsúlyváltásai a XV-XVIII. században
Bálint András Ferenc2006-11-11 00:00:00A búza réztoleranciáját és a hajtás Cu-, Fe-, Mn- és Zn- koncentrációját befolyásoló lókuszok térképezése2006-12-12
Gergely István2009-06-08 11:00:00A mágneses rezonanciás vizsgálat szerepe az uterus rendellenességeinek diagnosztikájában2009-12-17
Csákó Tamás2011-12-01 11:00:00Nanoszerkezetű rétegek és individuális nanorészecskék előállítása ultrarövid lézer impulzusokkal végzett ablációval2011-12-15
Pozsgai István2000-04-16 11:00:00Redukált hangok a Sínai Paternikonban2000-06-30
Zavalnij Bogdan2020-12-03 14:00:00The k-Clique Problem Usage, Modeling Expressivity, Serial and Massively Parallel Algorithms2020-12-18
Liker Erika2004-11-11 00:00:00Biochemical and structural studies of the celullar mRNA export factor TAP, and its interaction with the viral CTE-RNA2004-12-12
Fazekas Sándor2007-06-12 10:00:00"A soknyelvű tolmács": A Sebes agynak késő sisak forrásai, műfaj- és eszmetörténeti jellemzői2008-01-10
Valastyán BalázsA. Sajti Enikő2019-11-22 11:00:00Magyar földbirtok- és telepítéspolitika a visszacsatolt Bácskában (1941-1944)
Dévavári ZoltánA. Sajti Enikő2012-05-22 12:00:00Új partok felé. Kisebbségi útkeresés, szellemi és politikai irányzatok a Délvidéken és a Magyar Párt megalakulása (1918-1923)2012-06-07
Vukman PéterA. Sajti Enikő2010-03-05 14:00:00Moszkvától Londonig Nagy-Britannia és Jugoszlávia a szovjet-jugoszláv konfliktus idején (1948-1953)2010-06-30
Légrády PéterÁbrahám György2014-03-26 15:00:00The role of the sympathetic nervous system in the patomechanism and the therapy of hypertension2014-06-05
Rauzs OrsolyaÁgel Vilmos2016-01-28 11:00:00Aggregative Negation im Neuhochdeutschen. Eine Korpusanalysa.2016-04-07
Kappel PéterÁgel Vilmos2017-11-16 11:30:00Integratonsgrad vorangestellter Adverbialsätze im Neuhochdeutschen (1650-2000)2017-12-07
Czicza DánielÁgel Vilmos2011-03-23 12:00:00Das es-Gesamtsystem in neuhochdeutschen Nähetexten.2011-06-09
Szabados-Nacsa ÁgnesAigner Zoltán2012-04-16 13:00:00Improvement of the solubility and bioavailability of loratadine by pharmaceutical technological methods2012-06-07
Hassan Bin Hassan M. AbdoAigner Zoltán2006-03-07 13:00:00INCREASING THE BIOAVAILABILITY OF GEMFIBROZIL VIA COMPLEX FORMATION WITH CYCLODEXTRINS AND STUDY OF THE COMPLEXES CHARACTERISTICS2006-06-29

 
Minden jog fenntartva © 2007, Országos Doktori Tanács - a doktori adatbázis nyilvántartási száma az adatvédelmi biztosnál: 02003/0001. Program verzió: 2.2358 ( 2017. X. 31. )