Bejelentkezés
 Fórum
 
 
A Széchenyi István Egyetem által meghirdetett védések
A Széchenyi István Egyetem által meghirdetett védések

doktorjelölt neve

témavezető

társ témavezető

időpont

értekezés címe

cím odaítélése /döntés dátuma
Kummer Luca LauraEgri Borisz2019-06-28 13:00:00Csikók születési körülményeinek és immunstátuszának felmérése2019-09-18
Kundi ViktóriaRechnitzer JánosRátz Tamara2013-06-04 10:00:00FESZTIVÁLOK VÁROSOKRA GYAKOROLT GAZDASÁGI ÉS TÁRSADALMI-KULTURÁLIS HATÁSAINAK ELEMZÉSE2013-09-25
Künstler AndrásKirály Lóránt2012-11-30 11:30:00Egyes növényi rezisztenciaformák biokémiai és molekuláris biológiai mechanizmusának feltárása2012-12-13
Kvasz MihályBulla Miklós2014-01-27 13:00:00A megújuló energiák hasznosításának komplex környezeti elemzése2014-03-10
Ladinig ThomasVastag Gyula2020-09-08 10:00:00Continual Process Improvement Under Causal Ambiguity2020-09-16
Lakatos ErikaNeményi Miklós2006-08-29 10:30:00Folyékony élelmiszerek kezelése, különös tekintettel a mikrohullám tejre gyakorolt hatására2006-08-31
Lapsánszky AndrásPatyi András2008-12-03 14:00:00A távközlés nyilvános piaci közszolgáltatási rendszerének fejlődése és szerkezeti reformja2009-03-25
Lévai AndrásRechnitzer János2018-12-11 13:00:00A kreatív góc2019-03-12
Lieszkovszky József PálHardi Tamás2021-02-24 11:00:00A közforgalmú közlekedési elérhetőség vizsgálata hazánk vidéki térségeiben2021-03-17
Lilik FerencKóczy T. László2017-02-20 13:00:00Intelligens informatikai modellek és eljárások alkalmazása infokommunikációs linkek előminősítésében2017-03-14
Limpók ValériaSolt Katalin2010-09-06 14:00:00A működőtőke és az adópolitika kapcsolata, különös tekintettel Magyarországra és Ausztriára2010-09-07
Lőre VendelBencsik Andrea2011-06-14 10:00:00A tudástőke szrepe a vállalati stratégiában2011-09-21
Lőrincz AttilaNeményi Miklós2004-05-06 16:30:00Élelmezési célú biológiai anyagok ultrahangos besugárzásának élelmiszerfizikai és mikrobiológiai vonatkozásai2004-06-10
Lőrincz ZsuzsannaSalamon Lajos2007-05-24 11:00:00Kozkázatelemzés a növénytermesztésben2007-06-08
LŐRINCZNÉ BENCZE EDITHardi Tamás2009-06-02 13:00:00Út az egységesülő Európába: a horvát csatlakozás2009-09-09
Lovassy Rita ÉvaKóczy T. László2010-09-06 15:00:00Multilayer Perceptrons Based on Fuzzy Flip-Flops2010-09-13
Macsinka KláraKoren Csaba2012-07-03 10:30:00A területhasználati funkciókhoz tartozó parkolási igények meghatározásának módszertana a fenntartható közlekedés elvei szerint2012-09-10
Magyar-Stifter ViktóriaBencsik Andrea2016-06-09 10:00:00A szervezeti kiválóság alkotóelemei: észak-dunántúli vállalatok érzelmi intelligenciájának és tudás átadásának vizsgálata2016-09-20
Major ZoltánHorvát Ferenc2016-12-15 10:00:00Kiöntött síncsatornás pályaszerkezetek elemző vizsgálata és komplex méretezési módszer kifejlesztése2017-03-14
Makkosné Petz BrigittaBali Papp Ágnes2007-07-03 14:00:00Mélyhűtött sperma termékenyítőképességének becslése in vitro körülmények között2007-09-04
Marcsa DánielKuczmann Miklós2018-07-13 10:00:00Párhuzamosított végeselem-módszerek a csatolt elektrodinamikai problémák megoldásában2018-09-24
Márkus RichárdTell ImreTóth Tamás2011-12-15 10:00:00A vágósertés-előállítás gazdasági hatékonyságának javítása szántóföldi növények energetikai célra történő feldolgozása során keletkező melléktermékek hasznosításával2012-06-13
Máté TündeAndrás Krisztina2019-03-04 12:00:00Nemzetközi sportrendezvények hatásai és a szervezőváros lakosai. Az Európai Ifjúsági Olimpiai Fesztivál 2017, Győr példáján keresztül2019-03-12
Matus LászlóSchmidt Rezső2016-08-25 10:00:00Cink mikroelem-visszapótlás hatása a kukorica (Zea mays L) termésmennyiségére és beltartalmi értékmérő tulajdonságaira2016-09-20
Menyhárt ÁdámLenkovics Barnabás2012-06-20 14:00:00A tévedés a szerződések körében2012-09-10
Menyhártné Baracskai MelindaHarmati István Árpád2017-09-11 11:00:00Nagy teljesítményű fékezőberendezés termodinamikai, áramlástechnikai és tribotechnikai vizsgálata2017-09-19
Mesterházi Péter ÁkosNeményi Miklós2004-05-10 10:30:00Development of measurement Technique for GPS-Aided Plant Production2004-06-10
Mikéné Hegedűs FriderikaNeményi Miklós2006-08-29 14:30:00A fuzzy logika és a neurális hálók alkalmazása a precíziós növénytermelés adatbázisának értékelésében2006-08-31
Miklósné Varga AnitaTenk Antal2004-07-29 11:00:00Sertéshús-minősítés és minőség Magyarországon az EU csatlakozás időszakában2005-02-24
Miklósné Zakar AndreaGrúber Károly2011-06-10 10:00:00Interetnikus értelmiségi diskurzusok az erdélyi autonómiáról2011-09-21
Mikóczy NárciszPorpáczy Aladár2007-04-26 11:30:00Integrált szőlőtermesztés az Ászár-Neszélyi Borvidéken2007-06-08
Milassin LászlóLenkovics Barnabás2005-11-30 13:00:00Az információs társadalom és az EU szerzői joga2005-11-30
Miletics DánielKoren CsabaMakó Emese2016-02-25 13:00:00Külterületi csomóponti többletsávok biztonsági hatásának vizsgálata2016-03-08
Mocsári TiborHolló Péter2012-12-19 14:00:00A gépjárművek sebességének hatása a közúti közlekedés biztonságára2013-09-25
Mojzes ÁkosFöldesi Péter2014-02-25 10:00:00Környezetbarát párnázóanyagokalkalmazásához szükséges tervezési és vizsgálati eljárások továbbfejlesztése logisztikai szempontok figyelembevételével2014-03-10
Molnár CsillaMichalkó GáborDávid Lóránt Dénes2011-06-06 10:00:00Az egészségturiszikai fejleszétések hatásai, különös tekintettel Kelet-Magyarországra2011-09-21
Molnár EszterSzathmári László2011-10-20 11:00:00Fehér busából és afrikai harcsából készült filé és haltermékek minőségi elemzése2011-12-12
Molnár JuditVarga LászlóÁsványi Balázs2019-12-07 11:00:00Élesztőtörzsek sejttömeg produkciójának és fermentációs aktivitásának befolyásolása növényi szubsztrátokkal2020-03-10
Molnárka GergelyKóczy T. LászlóKoppány Attila2015-08-31 11:00:00Lakóépületek állapotfelmérése és felújítás tervezése strukturált fuzzy deszkriptorok segítségével2015-09-21
Morvay SzabolcsRechnitzer JánosFekete Dávid2020-09-09 10:00:00Kultúra és a városfejlődés – kreatív városok Kelet-Közép-Európában2020-09-16
Mosolygó ZsuzsaLosoncz Miklós2012-03-12 10:00:00A népesség-elöregedés tőkepiaci hatásainak makrogazdasági megközelítése: vagyonzsugorodás, nyugdíjrendszeri dilemmák és a kormányzati Ponzi játék2012-09-19
Nagy FrigyesBenet Iván2002-05-17 10:30:00Az EU élelmiszerszabályozása, különös tekintettel az állattenyésztés termékeire2002-06-13
Nagy GyulaLosoncz Miklós2010-12-17 10:00:00A globalizáció és a pénzügyi válság összetevői és következményei2011-04-18
Nagy IstvánVeszeli Tibor2007-06-06 11:00:00A méhészeti termelés technológiai, gazdasági, társadalmi összefüggéseinek vizsgálata2007-06-08
Nagy Katalin ErzsébetPinke GyulaReisinger Péter2017-12-18 12:00:00Szegetális élőhelyek gyomvegetációjának vizsgálata Maros megye területén2018-01-29
Nagy KláraKovács Gábor2013-09-13 13:00:00Az Európai Unió keretében megvalósuló bűnmegelőzési célú adatkezelések - a rendőrségi együttműködés adatvédelmi összefüggései2013-09-23
Nagy SándorReisinger Péter2004-05-14 11:00:00A gyomfelvételezési módszerek fejlesztése a precíziós gyomszabályozás tervezéséhez2004-06-10
Nagy Szabolcs TamásIváncsics János2001-08-31 10:30:00Bikaspermiumok citológiai vizsgálatai
Nagy ViliamNeményi Miklós2004-04-29 11:00:00Termőhely specifikus növénytermesztés hidrológiai alapjai, különös tekintettel Csallóközre és Szigetközre2004-06-10
Nagy Zoltán AndrásHartványi Tamás2014-02-24 13:00:00Ellátási lánc értékteremtési folyamataiban rejlő költségkonfliktusok feltárása és a döntési eljárás modellezése2014-03-10
Nagyházi GyörgySomlyódyné Pfeil Edit2015-06-01 11:00:00A belső erőforrásokat mozgósítani képes területfejlesztési politika lehetőségei2015-09-21
Németh ÁdámSzathmári László2013-08-30 11:00:00Új technológia a fogassüllő (Sander lucioperca L.) mesterséges szaporítására és nevelésére, a dél-dunántúli halastavak gazdaságosabb üzemelése érdekében2013-09-23
Németh AnettTenk Antal2005-08-30 11:30:00A hazai tyúktojás termelés és brojler előállítás az Európai Uniós állatvédelmi normák tükrében2005-09-01
Németh AttilaFischer Szabolcs2020-08-31 11:00:00A polimer-kompozit hevederes ragasztott-szigetelt sínillesztések hézagnélküli vasúti vágányokban történő alkalmazásának vizsgálata2020-09-16
Németh GabriellaSzegedi András2019-12-13 10:30:00ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK AZ ONLINE TÉRBEN - a sztenderdizált, elektronikus és automatizálható szerződéskötés kihívásai a magyar jogban2020-01-09
Németh IldikóVeres Zoltán2011-06-16 13:30:00A fogyasztói magatartás tényezői egyes hosszú távú, befektetés típusú szolgáltatásvásárlási döntésekben2011-09-21
Németh ImreGellér Balázs2012-05-10 14:00:00A sértett beleegyezése a büntetőjogban2012-09-10
Németh KrisztinaFarkas SzilveszterDőry Tibor2018-03-08 10:00:00Családi vállalkozások teljesítményének endogén tényezői2018-03-14
Németh PéterFöldesi PéterEdelmayer András2009-12-09 10:00:00Ellátási láncok hatékony irányítása multikritériumos teljesítményméréssel2010-09-13
Németh PéterFöldesi Péter2009-12-09 10:00:00
elmarad(t)
Ellátási láncok hatékony irányítása multikritériumos teljesítményméréssel
Németh SzabinaGulyás László2011-12-05 11:30:00Szelekciós és biotechnikai módszerek alkalmazásának lehetőségei a kecsketenyésztés gazdaságossága érdekében2011-12-12
Németh SzilárdBugovics Zoltán2017-06-19 10:00:00A fogyasztói etnocentrizmus és az országeredet-hatás valósága (hatások és lehetőségek) Magyarországon Az etnocentrikus tendenciák hatása a vállalati imázsra és marketingstratégiára2017-09-19
Némethné Gál AndreaLosoncz Miklós2010-05-11 14:00:00A kis- és középvállalatok versenyképessége2010-09-07
Nick Gábor AndrásLux Gábor2019-01-21 13:00:00Az Ipar 4.0 hazai adaptációjának kihívásai a vállalati és területi összefüggések tükrében2019-03-12
Nyakas LeventeRévész T. Mihály2018-11-26 15:00:00A MÉDIAPLURALIZMUS NYOMÁBAN – a médiapluralizmus elvének elméleti alapjai és értelmezése az Európai Unió egyes politikáiban (különös tekintettel audiovizuális és –médiapolitikára), jogalkotásban és2019-03-12
Nyéki Anikó ÉvaNeményi Miklós2016-09-16 11:00:00A precíziós növénytermesztés és a fenntartható mezőgazdaság kapcsolata2016-09-20
Olsovszky TímeaSmuk Péter2021-06-17 13:00:00A magyar médiaszabályozás története és politikai narratívái a rendszerváltoztatás idején (1989 – 1996)
Orbán GabriellaVárlaki Péter2012-12-05 11:00:004PL (Fourth Party Logistics System Providers) szerepének vizsgálata a logisztikai folyamatok végrehajtásában2012-12-20
Orosz MátéTóth Elek2017-12-11 14:00:00Time-dependent changes in building energy performance of ultra-lightweight concrete panel constructions2018-03-14
Pálffy KárolyÖrdög VinceVörös Lajos2011-05-20 11:30:00Az ultraibolya sugárzás hatása mikroalgák szaporodására, pigmentösszetételére és hormontartalmára2011-06-06
Pánczél ZoltánFöldesi Péter2009-08-28 11:00:00A csomagolás rendszerszemléletű értelmezése a logisztikában, és – reológiai – tervezési módszer kidolgozása a viszkoelasztikus csomagolóanyagokra2009-09-09
Pardavi LászlóMarján Attila2015-03-05 13:00:00A globális gazdaság vámjogának alapkérdései (különös tekintettel a preferenciális szerződésekre)2015-03-10
Patay TündeHardi Tamás2020-02-13 11:00:00A bevándorlás és a bevándorláspolitika vizsgálata a kormányzati szintek mentén – Ausztria tanulságai2020-03-10
Páthy Ádám FerencRechnitzer János2018-12-11 09:00:00A kelet-közép-európai regionális központok fejlettségi típusai2019-03-12
Peisser-Puli EditSzörényiné Kukorelli Irén2013-03-07 10:00:00Finanszírozással irányított szociális szolgáltatásszervezés a Nyugat-dunántúli régió hátrányos helyzetű kistérségeiben2013-09-25
Pénzes ÉvaTenk Antal2002-06-05 10:30:00Húsvásárlói magatartás az ezredfordulón Magyarországon2002-06-13
Perger JózsefRechnitzer JánosVastag Gyula2014-12-15 14:00:00Járműipari gyártási folyamatok modellezése és optimalizálása2015-03-10
Pesti-Farkas IstvánSzegedi ZoltánLisec Andrej2020-09-09 13:00:00A magyar söripar ellátási láncának ipar 4.0-ra való felkészültsége2020-09-16
Pidl Renáta RitaBöröcz Péter2019-06-17 11:00:00Nyergesszerelvények rakfelületének dinamikai elemzése csomagolásoptimalizálási célból2019-09-18
Piller ZsuzsaSolt Katalin2013-10-01 11:00:00
elmarad(t)
Eljárási rendszerek különbözősége okozta nehézségek a határokon átnyúló fizetésképtelenségi eljárásokban
Piller ZsuzsaSolt Katalin2013-11-07 11:00:00Eljárási rendszerek különbözősége a határokon átnyúló fizetésképtelenségi eljárásokban2014-03-10
Pintér EditKilényi GézaRechnitzer János2008-11-05 11:00:00Standard jogi modell a határon átnyúló regionális együttműködésekre2009-03-25
Pintér TiborHardi Tamás2016-11-10 09:00:00Az Európai Unió bővítése – Szerbia integrációjának kérdései2017-03-14
Platz PetraVeres Zoltán2016-04-25 10:00:00Az esszencia alkotói – A fogyasztói emlékek szerepe a vásárlási döntést megelőzően és a vásárlási döntésben2016-09-20
Pődör LeaSzigeti PéterEgresi Katalin2021-05-27 13:00:00A „KÖNNYŰ ESET” - „NEHÉZ ESET” TERMÉSZETE A BÍRÓI DÖNTÉSHOZATALBAN – JOGELMÉLETI MEGKÖZELÍTÉS
Pogány ÉvaTenk Antal2011-07-01 11:30:00Az EU-csatlakozás hatása a tej- és sertéshústermelés jövedelmezőségére a Nyugat-dunántúli Régió gazdaságaiban2011-07-07
Polák JózsefLakatos IstvánVarga Zoltán2016-01-27 14:00:00Elektromos közúti jármű hajtóművének optimalizációs célú elemzése2016-03-08
Pólik ZoltánKuczmann Miklós2015-03-05 14:00:00Intelligens induktív érzékelők2015-03-10
Polyák ZoltánnéBencsik Andrea2011-06-16 10:00:00Tudásmenedzsment és szervezeti tanulás, mint a kis- és középvállalatok sikerfaktora2011-09-21
Pomsár Péter JánosReisinger Péter2009-04-27 11:00:00A napraforgó (Helianthus annuus L.) árvakelésre ható tényezők vizsgálata térinformatikai módszerekkel2009-05-11
Pongrácz AlexSzigeti Péter2016-01-14 11:00:00Nemzetállamok és új szabályozó hatalmak a globális erőtérben2016-03-08
Pongrácz FerencLados Mihály2020-09-10 11:00:00Okosvárosok és innováció2020-09-16
Pongrácz LászlóIváncsics János2003-01-30 13:00:00Some aspects of udder Health related to Milk Quality and Gravity of Mastitis
Poreisz VeronikaDusek Tamás2018-09-05 10:00:00A területi és a vállalati versenyképesség összefüggései a magyar nagyvárosok példáján2018-09-24
Printz-Markó ErzsébetDarabos Ferenc2019-02-22 10:30:00Az egészségturizmus rendszere és klaszterszerveződése Magyarországon2019-03-12
Puster JánosJózsa László2009-06-25 10:00:00Az élelmiszer-kiskereskedelem mikró és kisvállalkozásainak sikertényezői2009-09-09
Rámháp SzabolcsRechnitzer JánosFilep Bálint2017-06-20 10:00:00Felsőoktatási továbbtanulási motivációk Magyarországon a változó ifjúság és a piacosodó felsőoktatás tükrében2017-09-19
Réczey GáborSalamon Lajos2007-08-30 11:30:00A biomassza energetikai hasznosításának lehetősége és a vidékfejlesztésre gyakorolt hatása az Európai Unió támogatási rendszerének tükrében2007-09-04
Réder OrsolyaSzakál PálSalamon Lajos2010-12-06 10:30:00Az őszi búza réz-mikroelem kezelésének gazdasági vizsgálata2010-12-13
Reiderné Bánki ErikaLenkovics Barnabás2014-11-20 10:00:00A gyermek érdeke a felbomló családban2015-03-10

 
Minden jog fenntartva © 2007, Országos Doktori Tanács - a doktori adatbázis nyilvántartási száma az adatvédelmi biztosnál: 02003/0001. Program verzió: 2.2358 ( 2017. X. 31. )