Bejelentkezés
 Fórum
 
 
A Széchenyi István Egyetem által meghirdetett védések
A Széchenyi István Egyetem által meghirdetett védések

doktorjelölt neve

témavezető

társ témavezető

időpont

értekezés címe

cím odaítélése /döntés dátuma
Berta MiklósHorváth András2012-04-11 13:00:00Zajdiagnosztikai eljárások a nukleáris energetikában2012-09-10
Sziová BrigitaNagy SzilviaPipek János2020-03-03 13:00:00Wavelet alapú modellezési megoldások orvosi-informatikai és fizikai környezetben2020-03-10
Fecser NikolettKuti Rajmund2019-12-05 14:00:00Vízhálózati rendszerek és örvényszivattyúk üzemtani vizsgálata különös tekintettel a meghibásodások okaira2020-03-10
Sulyok Márta JuditMichalkó Gábor2014-06-10 15:00:00Víz, amiért érdemes útra kelni – A vízparti környezet turizmusorientált márkázása a Balaton régióban2014-09-16
Tancsics FerencHalbritter Ernő2013-09-04 11:00:00Virtuális kovácsolási technológiák alapvetően számítógéppel támogatott tervezési módszereinek továbbfejlesztése, gyakorlati implementációja2013-09-23
Fehér AndrásNagy Szilvia2014-01-10 12:00:00Vezetett rádiófrekvenciás mérések modellezése statisztikai, entrópia-, illetve wavelet alapú módszerekkel2014-03-10
Bajor PéterFöldesi Péter2014-02-25 14:00:00Vezetékes ellátási hálózatok logisztikai rendszer-modellezése2014-03-10
Benke HedvigTenk Antal2013-06-07 11:00:00Versenyképes marketingstratégiák a hazai brojler ágazat takarmányellátó berendezéseinek piacán2013-06-12
Sipőcz PéterSchmidt János2000-06-16 12:30:00Védett fehérje és védett zsír a tejelő tehenek takarmányozásában2000-08-31
Szokoly ZsuzsannaSchmidt János2005-07-28 09:30:00Védett (bypass) fehérje előállítása és felhasználása nagy tejtermelésű tehenek takarmányozásában2005-09-01
Juhász Mattias ZoltánKoren Csaba2018-03-06 13:00:00Városi közlekedési infrastruktúra beavatkozások hatásainak becslése és értékelő vizsgálata2018-03-14
Feketéné Czakó KatalinDőry Tibor2017-09-07 11:00:00Vállalkozásfejlesztés és a területi tőke relációja-A felsőoktatási intézmények szerepe-2017-09-19
Galli RichárdÉlő Gábor2013-01-17 11:00:00Vállalatvezetést támogató üzleti intelligencia alkalmazások sikerkritériumai2013-09-23
Répás JózsefWersényi György2016-08-29 11:00:00Vakok tájékozódását elősegítő rendszerek és alkalmazások2016-09-20
Kosztolányi-Iván GabriellaKoren CsabaBorsos Attila2015-08-27 13:00:00Útkategóriák megkülönböztetésének vizsgálata a járművezetők által látott útkialakítás alapján2015-09-21
Ambrusné Somogyi KornéliaBakó András2009-11-30 11:00:00Útburkolat-gazdálkodás változó feltételek melletti optimalizációs modelljei2010-09-07
Winkler Ágoston GáborPrileszky IstvánHorváth Balázs2013-08-26 14:00:00Utazói döntések modellezése a városi közforgalmú közlekedésben2013-09-23
LŐRINCZNÉ BENCZE EDITHardi Tamás2009-06-02 13:00:00Út az egységesülő Európába: a horvát csatlakozás2009-09-09
Szármes PéterÉlő Gábor2017-05-23 10:00:00Újszerű módszertan nagy adathalmazok (Big Data) kezelésére folyamatoptimalizációt célzó deep learning módszerek kutatása alapján2017-09-19
Németh ÁdámSzathmári László2013-08-30 11:00:00Új technológia a fogassüllő (Sander lucioperca L.) mesterséges szaporítására és nevelésére, a dél-dunántúli halastavak gazdaságosabb üzemelése érdekében2013-09-23
Kovács KatalinJávor András2011-06-08 11:00:00Új módszerek jelzőlámpás csomópontok forgalmának leírására és elemzésére2011-09-09
Tóbiás Kosár SilviaBencsik Andrea2017-03-02 10:00:00Tudásmenedzsment és tudásprojektek vállalati gyakorlata a szlovák-magyar határtérségben2017-03-14
Polyák ZoltánnéBencsik Andrea2011-06-16 10:00:00Tudásmenedzsment és szervezeti tanulás, mint a kis- és középvállalatok sikerfaktora2011-09-21
Koch EdinaScharle Péter2013-02-27 10:00:00Töltésalapozási eljárások modellezése2013-09-23
Orosz MátéTóth Elek2017-12-11 14:00:00Time-dependent changes in building energy performance of ultra-lightweight concrete panel constructions2018-03-14
ifj. Rekettye GáborJózsa László2016-06-13 13:00:00The effects of global trends on the future of marketing communications — an international perspective2016-09-20
Tóth TamásRechnitzer János2016-12-09 10:00:00TERÜLETI TŐKE ÉS JÁRMŰIPARI VERSENYKÉPESSÉG KELET-KÖZÉP-EURÓPÁBAN2017-03-14
Gyömörei TamásAndrás KrisztinaÁcs Pongrác2013-03-12 14:00:00Területi sportstruktúrák: Az önkormányzatok sportgazdálkodása Magyarországon2013-09-25
Nagy ViliamNeményi Miklós2004-04-29 11:00:00Termőhely specifikus növénytermesztés hidrológiai alapjai, különös tekintettel Csallóközre és Szigetközre2004-06-10
Bozsaky DávidFátrai György2012-04-11 15:00:00Természetes és mesterséges hőszigetelő anyagok összehasonlító vizsgálatai és elemzése2012-09-10
Antreter FerencVárlaki PéterPozna Claudiu Radu2015-03-02 13:00:00Termelés-logisztikai rendszerek tervezése és teljesítményének mérése2015-03-10
Teschner GergelyTenk AntalCsatai Rózsa2014-06-02 10:00:00Tejtermelő vállalkozások menedzsment-információs rendszereinek jelenlegi és továbbfejlesztési lehetőségei2014-06-11
Süle JuditVarga László2016-07-06 11:00:00Tejsavbaktériumok és bifidobaktériumok élősejt-számának szelektív meghatározására szolgáló módszerek összehasonlító értékelése és alkalmazása savanyú tejtermékek mikrobiológiai minőségének ellenőrzésé2016-09-20
Tóth TamásSchmidt János2005-07-28 11:30:00Tejelő tehenek glükózellátásának javítása2005-09-01
Horváth IldikóBaranyi Péter2017-08-28 11:00:00Teaching disruptive technologies in a virtual educational environment using the edu-coaching method2017-09-19
Kopják JózsefKovács János2013-08-28 11:00:00Távolságleírón alapuló szimmetrikus logikai függvényeket megvalósító szoftverkapukból létrehozott eseményvezérelt vezérlési háló szoftvermodelljének tervezése és verifikációja2013-09-23
REISINGER ADRIENNRechnitzer János2010-05-11 11:00:00Társadalmi részvétel a helyi fejlesztéspolitikában – különös tekintettel a civil/nonprofit szervezetek szerepére2010-09-07
Kóbor KrisztinaCsizmadia Zoltán2014-03-03 11:00:00Szociális és gyermekvédelmi célú civil/nonprofit szervezetek kapcsolatai a Nyugat-dunántúli és az Észak-alföldi régióban2014-03-10
Borsiczky IstvánReisinger Péter2018-04-27 10:30:00Szenzor technikára alapozott helyspecifikus gyomszabályozás hatása a szántóföldi gyomflóra változására2018-09-24
Keserű Barna ArnoldLenkovics Barnabás2016-09-09 14:00:00Szellemi tulajdonjogok a fenntartható fejlődés szolgálatában2016-09-20
Titrik ÁdámLakatos István2016-06-15 14:00:00Szelektív hulladékgyűjtés új real-time alapú infokommunikációs támogatású rendszerének kifejlesztése és közlekedési szempontú optimalizálása2016-08-25
Németh SzabinaGulyás László2011-12-05 11:30:00Szelekciós és biotechnikai módszerek alkalmazásának lehetőségei a kecsketenyésztés gazdaságossága érdekében2011-12-12
Nagy Katalin ErzsébetPinke GyulaReisinger Péter2017-12-18 12:00:00Szegetális élőhelyek gyomvegetációjának vizsgálata Maros megye területén2018-01-29
Gajdócsi Erzsébet EmíliaBali Papp ÁgnesMacháty Zoltán2014-02-28 13:00:00Szaporodásbiológiához köthető gének elemzése különböző sertés fajtákban2014-06-11
Halvax KatalinMajorosné Lublóy Éva Eszter2017-02-23 10:00:00Szálerősítés hatása a beton nyírási teherbírására2017-03-14
Somfai TamásBali Papp Ágnes2004-06-30 10:30:00Synchronization of in vitro maturation of Porcine Oocytes2005-02-24
Gupta Gauri ShankarVastag Gyula2020-01-10 15:00:00Sustainable Development and Relevance of Ancient Wisdom2020-03-10
Fekete IstvánHartványi Tamás2017-09-11 11:00:00Supply Chain Management and Network Science – the Foundation of an Innovative Synthesis2017-09-19
Thieu Ngoc Lan PhuongKovácsné Gaál KatalinSzalay István2019-01-17 11:30:00Studies of rare Hungarian and Vietnamese poultry breeds with special regard to partridge coloured hungarian chicken and its crossbreds in continental and tropical climates2019-03-12
Vöröskői KataKóczy T. LászlóBöröcz Péter2020-01-14 11:00:00Stratégiai szintű csomagolási döntések modellezése az ellátási láncban2020-03-10
Pintér EditKilényi GézaRechnitzer János2008-11-05 11:00:00Standard jogi modell a határon átnyúló regionális együttműködésekre2009-03-25
Vörös TündeKoppány Krisztián2019-09-17 11:00:00Sportberuházások társadalmi-gazdasági értékelése – a költség-haszon elemzésben rejlő lehetőségek2019-09-18
Katona JózsefKővári AttilaBaranyi Péter2019-02-12 11:00:00Spektrumanalízisen alapuló agy-számítógép interfész a figyelem és a memorizálás elemzésére2019-03-12
Gondos BorbálaNárai Márta2020-09-07 10:00:00Speciális igények a turizmusban ‒ a mozgáskorlátozottak helye, szerepe és lehetősége a turisztikai szektorban2020-09-16
Pongrácz LászlóIváncsics János2003-01-30 13:00:00Some aspects of udder Health related to Milk Quality and Gravity of Mastitis
Buics LászlóSüle Edit2021-05-06 11:00:00Servitization of Public Services: Examination of Hungarian Public Services in a Process Management Approach
Miklósné Varga AnitaTenk Antal2004-07-29 11:00:00Sertéshús-minősítés és minőség Magyarországon az EU csatlakozás időszakában2005-02-24
Bali Papp Ágnes2000-06-22 15:00:00Sertés petesejtek in vitro maturációja, fertilizációja és in vitro embriótenyésztés2000-08-31
Konrád SzilárdKovácsné Gaál Katalin2008-03-18 11:00:00Sárga magyar tyúk anyai vonalra alapozott termékelőállítás lehetőségei2008-05-21
Honvári PatríciaSzörényiné Kukorelli Irén2019-05-16 11:00:00Rurális innováció? A vidéki önkormányzatok szerepe a megújuló energiák hasznosításában2019-09-18
Szabó PéterCzimber Gyula2006-08-29 11:00:00Ruderális gyomvegetáció vizsgálata a Szigetközben
Barkóczi MargitSzakál Pál2004-12-20 11:00:00Réz-komplex vegyületek ligandum hatásának vizsgálata az őszi búza hozamára és minőségére2005-06-10
Horváth ErnőPozna Claudiu RaduBallagi Áron2020-11-17 11:00:00Research and optimization of perception and trajectory planning algorithms for autonomous mobile robots and road vehicles2021-03-17
Horváth RichárdPrileszky István2012-12-19 10:00:00Rendszerdinamika mint a közlekedési rendszerek igénymodellezésének új lehetősége2013-09-25
Horbulák ZsoltHonvári János2017-11-28 11:00:00Reform és visszarendeződés. A CSKP a magyar gazdasági reformokról 1968-tól a rendszerváltozásig2018-03-14
Tóth ÁgnesSzigeti JenőFébel Hedvig2011-06-28 11:30:00Rádiófrekvencián alapuló egyedazonosítási módszer alkalmazhatóságának vizsgálata különböző baromfifajokban2011-07-07
Galántainé Máté ZsuzsannaLosoncz Miklós2009-03-20 10:00:00Problémák és újabb törekvések az Európai Unió társasági adózásában2009-03-25
Jósvai JánosKardos KárolyHorváth Zoltán2012-06-13 10:00:00Proaktív termelésütemezési, logisztikai módszerek és ipari alkalmazásaik2012-09-10
Forró-Rózsa EszterSzakál PálPecze Zsuzsanna2019-01-29 10:30:00Precíziós talaj- és növény-vizsgálatokon alapuló réz, cink lombtrágyázási rendszer kifejlesztése őszi búzában (Triticum aestivum L.)2019-03-12
Kovács GergelyKuczmann Miklós2020-02-14 10:00:00Permanens mágnesek modellezése a villamosmérnöki gyakorlatban2020-03-10
Marcsa DánielKuczmann Miklós2018-07-13 10:00:00Párhuzamosított végeselem-módszerek a csatolt elektrodinamikai problémák megoldásában2018-09-24
Gombkötő CsillaIváncsics József2011-11-24 10:30:00Őszi és tavaszi termesztésű fokhagymák értékelő összehasonlítása2011-12-12
Gyimes ErnőNeményi Miklós2004-05-10 14:30:00Összefüggés-vizsgálatok búzafajták (Triticum aestivum) szemtermésének agrofizikai tulajdonságai között2004-06-10
Vaszari Tamás AndrásGrúber Károly2018-06-20 16:00:00Oroszország geogazdasági és geopolitikai dilemmái a XXI. század elején, valamint ezek történelmi előzményei2018-09-24
Kovács GáborLados Mihály2007-12-18 10:00:00Önkormányzati kötvények: a helyi önkormányzatok tőkepiaci finanszírozása2008-01-29
Pongrácz FerencLados Mihály2020-09-10 11:00:00Okosvárosok és innováció2020-09-16
Bódi CsabaSántha Tamás2010-10-06 14:00:00Ökológiai eredetű állati termékek beszerzésének és értékesítésének marketing aspektusai2010-12-06
Földes FruzsinaGoda Mátyás2008-04-24 14:00:00Ökológiai állattartás helye, szerepe és lehetőségei Magyarországon, különös tekintettel a Nyugat-dunántúli Régióra2008-05-21
Kovács Előd PéterBarta Györgyi2019-03-05 10:00:00Nyugat-Magyarország Ausztria vonzásában: az ausztriai magyar munkavállalás példáján2019-03-12
Hajdú GáborPapp Ferenc2021-03-03 10:00:00Nyomott-hajlított acél rúd teherbírása – az egyenértékű imperfekció módszer hitelesítése numerikus kísérletekkel2021-03-17
Pidl Renáta RitaBöröcz Péter2019-06-17 11:00:00Nyergesszerelvények rakfelületének dinamikai elemzése csomagolásoptimalizálási célból2019-09-18
Ribács AttilaSchmidt János2005-05-27 11:00:00Növényolajipari melléktermékekből előállított védett zsír (Ca-szappan) felhasználása a kérődzők takarmányozásában2005-06-10
Jäger KatalinÖrdög Vince2005-06-06 13:30:00Növényi növekedésszabályozó anyagokat (PGR) termelő algatörzsek, mint alternatív hormonforrások felhasználása magasabb rendű növények szövettenyészeteiben2005-06-10
Gyimóthy-Willmann Ilse MariaKovácsné Gaál Katalin2007-07-03 10:00:00Neue Methode zum Nachweis von Kortikosteron im Ei und erfassung von Kortikosteron im Eigelb und Blutplasma2007-09-04
Máté TündeAndrás Krisztina2019-03-04 12:00:00Nemzetközi sportrendezvények hatásai és a szervezőváros lakosai. Az Európai Ifjúsági Olimpiai Fesztivál 2017, Győr példáján keresztül2019-03-12
Pongrácz AlexSzigeti Péter2016-01-14 11:00:00Nemzetállamok és új szabályozó hatalmak a globális erőtérben2016-03-08
Hajdu FlóraMolnárka GyőzőKuti Rajmund2020-08-27 11:00:00Nemlineáris rendszerek numerikus vizsgálata különös tekintettel járműipari és mechatronikai alkalmazásokra2020-09-16
Szigeti MagdolnaKukorelli István2007-03-23 10:00:00Németország második világháború utáni államépítése, alkotmányjogi helyzete, és az újraegyesítés2008-05-22
Tempfli KárolyBali Papp Ágnes2014-02-28 15:00:00Néhány értékmérő tulajdonságot meghatározó gén szerepe őshonos, valamint keresztezett sertés és tyúk fajtáknál2014-06-11
Szalai KlaudiaBali Papp ÁgnesTempfli Károly2019-06-06 11:00:00Néhány anyagcserében kulcsszerepet játszó gén DNS polimorfizmus és génexpressziós mintázatának vizsgálata baromfi fajokban2019-09-18
Szabóné Varga Noémi IvettSalamon Lajos2008-08-29 11:00:00Néhány állategészségügyi mutató és a gyógyszerfelhasználás ökonómiai elemzése tehnészeti telepeken a Nyugat-dunántúli Régióban2008-09-04
Hegyi BarbaraJózsa László2010-01-19 10:30:00Nagyvárosok által közvetített imázs vizsgálata a nemzetközi versenyben2010-09-07
Fekete DávidRechnitzer János2017-06-19 14:00:00Nagyvárosi régiók gazdasági kormányzása Új megközelítések európai járműipari központok elemzésével2017-09-19
Menyhártné Baracskai MelindaHarmati István Árpád2017-09-11 11:00:00Nagy teljesítményű fékezőberendezés termodinamikai, áramlástechnikai és tribotechnikai vizsgálata2017-09-19
Varjasi NorbertMolnárka Győző2012-12-19 10:00:00Nagy számításigényű feladatok megoldására szolgáló párhuzamos algoritmusok vizsgálata sokprocesszoros környezetben2013-09-25
Hatwágner Ferenc MiklósHorváth András2012-12-12 10:00:00Nagy számításidejű, folytonos változójú célfüggvények optimailizációja evolúciós számítások segítségével2013-09-25
Kovács ZsoltRechnitzer JánosÁrva László2012-05-07 14:00:00Munkaerőpiac és felsőoktatás az észak-dunántúli térség példáján2012-09-19
Vári AnikóTenk AntalVeszeli Tibor2012-05-25 11:00:00Munkaerő foglalkoztatás tendenciáinak vizsgálata szarvasmarha telepeken2012-06-13
Lovassy Rita ÉvaKóczy T. László2010-09-06 15:00:00Multilayer Perceptrons Based on Fuzzy Flip-Flops2010-09-13
Derka IstvánLencse GáborMuka László2016-06-06 15:00:00Multicast routing protokollok vizsgálatának egyes kérdései2016-09-20

 
Minden jog fenntartva © 2007, Országos Doktori Tanács - a doktori adatbázis nyilvántartási száma az adatvédelmi biztosnál: 02003/0001. Program verzió: 2.2358 ( 2017. X. 31. )