Bejelentkezés
 Fórum
 
 
A Pannon Egyetem által meghirdetett védések
A Pannon Egyetem által meghirdetett védések

doktorjelölt neve

témavezető

társ témavezető

időpont

értekezés címe

cím odaítélése
Lukács GáborKocsondi József2009-10-07 10:30:00"A Festetics birtok gazdálkodási reformja a XVIII. század végén2009-10-26
Fekete HajnalkaDimény Erzsébet2012-05-14 11:00:00"Merre tart a hajó?" A szervezeti stratégia, a struktúra és a kultúra hatásainak vizsgálata a vállalati teljesítményre.2012-07-04
Bors IstvánSpeier Gábor2015-05-21 14:00:002,3-dihidro-2,2,2-trifenil-fenantro-[9,10-d]-1,3,2λ5-oxazafoszfol kialakulása és reakciója szén-dioxiddal és dioxigénnel2015-05-26
Bagi NárciszSpeier Gábor2017-05-22 14:00:00A 2,3-dihidro-2,2,2-trifenil-fenantro [9,10-d]-1,3,2 λ5-oxazafoszfol katalitikus hatásának vizsgálata és reakciója aromás aldehidekkel2017-07-10
Rostási ÁgnesRaucsik Béla2011-06-03 09:00:00A bakonyi és gerecsei karni (késő-triász) medence őskörnyezeti rekonstrukciója ásványtani és geokémiai vizsgálatok alapján2011-06-08
Varga BalázsAnda Angéla2010-04-19 14:00:00A Balaton vízháztartásának elemzése különös tekintettel a párolgásszámítás és mérés módszertani és területi kérdéseire2010-05-10
Bartos ÁdámDublecz Károly2003-12-11 11:00:00A baromfihús minőségének javítását célzó takarmányozási vizsgálatok brojlercsirkékkel2004-02-25
Bakó TamásKöllő János2017-09-05 11:00:00A bérek hatása az álláskeresésre és a munka közbeni erőfeszítésre2017-10-16
Bakonyi PéterNemestóthy Nándor2012-12-04 10:00:00A biohidrogén Escherichia coli-val megvalósított előállításának és membrános szeparálásának vizsgálata2012-12-12
Balikó KrisztinaSárdi Katalin2009-11-02 14:00:00A borsó és a szója tápláltsági állapotának jellemzése2010-02-22
Dobozi MelindaLehoczky Éva2006-11-27 11:00:00A burgonya gyomnövényei, gyomirtása és burgonya fajták herbicidérzékenységének vizsgálata2007-03-20
Jolánkai PéterKismányoky Tamás2010-05-25 14:00:00A búza és kukorica váltás nélküli termesztésének agronómiai és agroökológiai vonatkozásai2010-07-05
Novák AlizGaliba GáborÁdám Éva2018-11-21 11:00:00A CBF 14 gén fényminőségtől függő szabályozása és szerepe a fagytűrés kialakulásában búzában és árpában2018-11-29
Sebestyén IstvánVárnagy László2008-11-21 12:00:00A Crl: CD BR patkánytörzsre jellemző spontán tumorok kifejlődésének és incidenciájának vizsgálata két hasonló körülmények között elvégzett kétéves karcinogenitási kísérlet alapján2009-01-08
Kucska BalázsBercsényi Miklós2008-02-22 11:00:00A csuka (Esox lucius L.) intenzív nevelése2008-02-26
Baranyai TamásMihalovics Árpád2011-12-15 14:00:00A diplomáciai kommunikáció szemantikai és pragmatikai aspektusai. (Vizsgálat angol, magyar és francia nyelvű korpusz alapján)2011-12-21
Varga IldikóTaller János2013-10-03 11:00:00A fehér fagyöngy (Viscum album) magyarországi elterjedése és egyik kórokozója, a Phaeobotryosphaeria visci tulajdonságainak feltárása a biológiai védekezés szempontjából2013-10-28
Dobszai-Tóth VeronikaLehoczky Éva2010-11-12 10:30:00A fenyércirok (Sorghum halepense L. Pers) jelentősége, biológiája, kártétele és vegyszeres gyomirtásának lehetőségei2010-12-23
Gugolya ZoltánVonderviszt Ferenc2008-10-03 11:30:00A flagellin fehérje polimerizációjának jellemzése2008-10-21
Varga JózsefFriedler Ferenc2002-01-01 00:00:00A folyamat-hálószintézis feladat kiterjesztései
Kolics BalázsKondorosy Előd2009-12-14 11:00:00A fűrészlábú szöcskék (Saga sp.) biológiája, különös tekintettel a Saga pedo (PALLAS, 1771) fajra2010-02-22
Hajduné László Zita ("kifutó" neveléstudományi program)Vass Miklós2009-06-25 14:00:00A futó atléták versenyszorongás és versenyteljesítmény kapcsolatának vizsgálata2009-07-02
Balogh PéterNádasy MiklósKondorosy Előd2013-02-13 11:00:00A gyapottok-bagolylepke (Helicoverpa armigera Hübner, 1808) magyarországi előfordulásának klimatikus feltételei és néhány kísérletes rovarökológiai vizsgálat eredménye2013-04-05
Havasi MátéBercsényi MiklósNagy Szabolcs2014-02-24 10:00:00A harcsa (Silurus glanis) növényi fehérje alapú takarmányozásának megalapozása intenzív rendszerben2014-04-16
Kocsis MihályMakó András2016-05-09 11:00:00A hazai talajosztályozási rendszer talajváltozatainak termékenységi vizsgálata2016-05-30
Juhász ÉvaVárnagy László2010-12-13 11:00:00A HERBICIDEK (STOMP 330 EC, DIKAMIN D ) ÉS NEHÉZFÉMEK (RÉZ, KADMIUM, ÓLOM) EGYEDI ÉS EGYÜTTES MÉREGHATÁSA MADÁREMBRIÓKON2010-12-23
Varga PéterAnda AngélaErtseyné Peregi Katalin2014-12-11 15:00:00A hibridkukorica (Zea Mays L.) vetőmag szemes betakarításának lehetősége2015-02-09
Simon BálintSzakácsné Földényi Rita2013-11-22 10:00:00A hulladékká vált elektromos és elektronikai berendezések újrahasznosítása. A nyomtatott huzalozású lemezek pirolitikus feldolgozásának értékelése a környezeti életciklus és életciklus költségelemzés2014-01-08
Keller KrisztiánSzabó Ferenc2012-12-05 10:30:00A húsmarhák értékmérő tulajdonságainak ökonómiai súlyozása2012-12-12
Nagy Zita BarbaraTóth GergelyMajoros Pál2018-07-09 10:30:00A jólét és a jóllét közgazdasági összefüggéseinek komplex elemzése: a jövedelemegyenlőtlenség természetes határa2018-07-12
Kovács AndrásKristófné Makó Éva2018-10-05 10:00:00A kaolinit szerkezetének módosítása interkalációval2018-10-08
Bognár FerencGaál Zoltán2013-11-13 12:00:00A karbantartási stratégiák és a vállalati kultúra szerepe a szervezeti üzleti folyamatokban2014-01-08
Tóth GáborBélafiné Bakó Katalin2015-04-28 10:00:00A kén-hidrogén biokatalitikus eltávolítása biogázból szuszpendált szakaszos és rögzített fázisú folyamatos reaktorban, aerob és mikroaerob körülmények között2015-05-26
Várkuti AnnaGöncz Lajos2010-12-01 09:00:00A kéttannyelvű oktatás hatása a tanulók felszíni és kognitív nyelvi kompetenciájának fejlődésére2010-12-23
Németh SzabolcsBercsényi Miklós2009-11-23 11:00:00A kis sziklahal (Scorpaena porcus L., 1758) ivari jellemzői, és a faj első mesterséges szaporítása2010-02-22
Vancsik JánosMolnár Tamás2019-06-17 10:00:00A kkv szektor versenyképességének vizsgálata klaszterek segítségével2019-07-09
Dinnyés ÁlmosKun Szabó Tibor2008-07-25 10:00:00A kockázatok becslésének és a minőség irányítási rendszerek bevezetésének szerepe a katasztrófák elkerülésében egy közszolgáltató tevékenységében2008-10-21
Kárpátiné Daróczi JuditGaál Zoltán2017-01-26 11:00:00A kompetencia hatalom? Mit ér a gazdasági felsőfokú képzés, ha nem ad diplomát?2017-02-06
Zalay Szabolcs ("kifutó" neveléstudományi program)2008-10-09 14:00:00A konstruktív drámapedagógia alternatív áramlata
Somogyi TamásUrfi Péter2008-06-03 11:00:00A környezeti számvitel alkalmazási lehetőségei a mezőgazdaságban2008-07-27
Elek PéterHusvéth Ferenc2008-10-20 10:00:00A kóros zsíranyagcseréből adódó veszteségek csökkentésének lehetősége védett kolin alkalmazásával nagy tejhozamú tehénállományokban2008-10-21
Kópisné Gerencsér KrisztinaNémethné Hock IldikóKovács Eszter2009-06-18 14:00:00A középiskolások idegen nyelvi olvasási szokásai és olvasásértési teljesítménye2009-07-02
Cseke Zoltán LászlóBánhegyi Gabriella2012-02-01 11:00:00A közösségi piacszabályozás eszközei és hazai alkalmazásuk lehetőségei, különös tekintettel az intervencióra2012-02-15
Lőke Zsuzsanna KatalinAnda Angéla2005-01-01 00:00:00A kukorica néhány élettani folyamatának eltérő vizsgálati eljárásokkal történő elemzése
Minda MihálySomlai János2009-07-13 10:00:00A lakótéri radonszintet befolyásoló paraméterek meghatározása2009-10-26
Mészáros TamásGelencsér AndrásHaszpra László2007-03-12 11:00:00A légköri szén-monoxid mérlege és trendje Európában2007-06-30
Molnár Béla PéterNádasy MiklósSzőcs Gábor2011-06-23 13:00:00A lepényfa-gubacsszúnyog (Dasineura gleditchiae Osten Sacken) csalogató viselkedésének megfigyelése, szexferomonjának kivonása és szintetikus csalogatóanyag kifejlesztése a gyakorlati előrejelzés szám2011-07-04
Mihók ZsuzsannaPupos Tibor2016-09-12 10:30:00A lóágazat gazdasági elemzése és fenntartható fejlesztésének kérdései a Lovas Forradalom korában2016-10-19
Hargitai Dávid MátéVeres Zoltán2018-01-26 11:00:00A magyar atlétikai sportág hatásmechanizmusa a stakeholder preferenciák nézőpontjából2018-02-12
Mészáros ÁgnesRévay Valéria2010-06-28 14:00:00A magyar egészségbiztosítási szakszókincs diakrón vizsgálata2010-11-04
Várnagy Péter ("kifutó" neveléstudományi program, témavezető: Kiss László)2007-06-14 10:00:00A magyar felnőttképzés az Európai integráció folyamatában2007-07-03
Szikszai Szabolcs2011-05-11 16:00:00A magyar inflációs célkövetés rendszere hitelességének és vonatkozó jellemzőinek értékelése2011-06-02
Nyakas JuditAblonczyné Mihályka Lívia2011-12-07 14:00:00A magyar logisztikai szaknyelv vizsgálata2011-12-21
Nagy BarnabásSzabó Ferenc2008-03-17 10:00:00A magyar szürke szarvasmarha néhány értékmérő tulajdonsága2008-04-25
Koczor-Keul MelindaMolnár Tamás2018-01-25 10:30:00A magyarországi idősek halálközeli egészségügyi kiadásainak vizsgálata2018-02-12
Lipicsné Tóth Hajnalka IlonaKocsis László2006-04-12 10:30:00A Magyarországon előforduló szőlő-gyökértetű populációk vizsgálatának újabb eredményei2006-05-16
Böcskei ElvíraDimény Erzsébet2008-10-01 12:00:00A Magyarországon működő szállodák vagyoni, pénzügyi, jövedelmi helyzetének elemzése. A Széchenyi Terv támogatáspolitikájának hatásvizsgálata az Uniós támogatások tükrében2008-10-21
Buzsáki KamillaLehoczky ÉvaBéres Imre2011-12-09 11:00:00A mandulapalka (Cyperus esculentus L.var. leptostachyus) elterjedése, kártétele, tápanyagtartalmának vizsgálata2011-12-21
Máté BorbálaKovács Tibor2012-09-11 10:00:00A mecseki uránbánya rekultivációjának ellenőrzése bioindikációs módszerrel2012-10-01
Lendvainé Décsy Kornélia MártaLengyel Zsolt2008-10-18 11:00:00A megkésett beszédfejlődés lehetséges kizárható okai, valamint terápiás lehetőségek és eredmények egy konkrét gyermek esetében2008-11-06
Kucserka TamásPadisák Judit2014-12-18 10:30:00A mikroszkopikus gombák szerepe az avar lebontásában hazai patakokban2015-02-09
Hajba-Horváth EszterGelencsér AndrásHoffer András2013-12-12 11:30:00A mikroszkopikus gombák, mint a másodlagos szerves aeroszol elővegyületeinek lehetséges forrásai2014-01-08
Terestyényi EnikőAblonczyné Mihályka Lívia2011-12-12 13:30:00A modern turizmus terminológiája. Vizsgálat angol és magyar nyelvű korpusz alapján2011-12-21
Krasznai BeátaPituk Mihály2016-02-12 13:00:00A módosított láncmódszer késleltetett differenciálegyenlet-rendszerekre alkalmazásokkal2016-02-15
Ceglarska Elzbieta BarbaraKondorosy Előd2005-01-01 00:00:00A molytetűrontó mezeipoloska Dicyphus hyalinipennis BURM. (Heteroptera:Miridae) alkalmazási lehetőségei az üvegházi integrált növényvédelemben
Koltai Zsuzsa ("kifutó" neveléstudományi program)Vassné Forintos Klára2010-12-09 10:00:00A múzeumi kultúraközvetítés pedagógiai és andragógiai szempontú vizsgálata2010-12-23
Szenczi ÁrpádPukánszky Béla2008-10-15 08:30:00A nagykőrösi tanítóképzés szellemiségének történeti rekonstrukciója2008-11-06
Banász ZsuzsannaTelcs András2014-06-18 10:00:00A napelemek elterjedésének makro- és mikroszintű elemzése2014-07-04
Kránicz BalázsSchanda János2002-01-01 00:00:00A nappali sugárzáseloszlások és szimulátoraik elméleti és gyakorlati kérdései
Németh JózsefDomokos Endre2019-08-26 14:00:00A negyedik fokozatú szennyvíztisztítás műszaki, gazdasági, környezeti hatásai
Csuka GyöngyiTörök Ádám2012-06-20 13:00:00A nemzetgazdasági versenyképesség szabályozási elemei2012-07-04
Veres AnitaTörök Ádám2017-06-26 09:00:00A nemzetközi felsőoktatási hallgatói mobilitás vizsgálata egyes versenyképességi és kereskedelmi tényezők alapján2017-07-10
Dancsecz GabriellaSzabó Lajos2008-12-16 14:00:00A nemzetközi sportrendezvény-szervezési projektek sikertényezői és a siker megítélésének kritériumai2009-01-08
Cseh AndrásTaller János2010-05-20 11:00:00A parlagfű gyombiológiai valamint egészségügyi szempontból leglényegesebb tulajdonságainak molekuláris genetikai vizsgálata2010-07-05
Molnár Melinda ("kifutó" neveléstudományi program)Zsolnai Józsefné Mátyási Mária2010-11-02 10:00:00A pedagógiai iróniának mint a pedagógiai hatalom kifejeződésének modellezése2010-12-23
Somogyi Csizmaziáné Kováts ErszébetDimény Erzsébet2008-10-01 10:00:00A pénzügyi beszámolás jövője az IFRS-ek tükrében. (A kockázatok megjelenítése a számvitelben.)2008-10-21
Józsa TamásDeli-Gray Zsuzsa2016-12-12 15:30:00A piaci orientáció összefüggései az önkormányzatok által nyújtott lakossági közüzemi szolgáltatások piaci környezetére nézve2017-04-27
Gyenes ViktorBéres Imre2010-12-15 11:00:00A PONGYOLA PITYPANG (TARAXACUM OFFICINALE G. H. WEBER EX WIGGERS) JELENTŐSÉGE, BIOLÓGIÁJA ÉS INTEGRÁLT GYOMSZABÁLYOZÁSA2010-12-23
Cserveni-Szücs RékaBercsényi MiklósNagy Szabolcs2014-01-07 11:00:00A ponty (Cyprinus carpio L.) pikkelymintázat öröklődési modelljének revíziója2014-01-08
Langerné Buchwald Judit ("kifutó" neveléstudományi program)Zsolnai Józsefné Mátyási Mária2010-11-26 10:00:00A reformpedagógiai iskolakoncepciók és az alternatív iskolák elterjedésének korlátai és lehetőségei a közoktatásban2010-12-23
Ziskáné Kiczenko KatalinAblonczyné Mihályka Lívia2011-12-19 13:30:00A regionális gazdaságtan terminológiája. Vizsgálat angol, francia, magyar és olasz nyelvű korpusz alapján2011-12-21
Jancsek-Turóczi BeatrixGelencsér András2014-12-08 13:00:00A reszuszpendált és belélegezhető városi aeroszol jellemzése2015-02-09
Nagy ViktorNádasyné Ihárosi Erzsébet2012-06-04 11:00:00A selyemmályva (Abutilon theophrasti Medic.) csírázásbiológiájának és kompetíciós képességének tanulmányozása2012-07-04
Cernák IstvánTaller János2009-02-11 11:00:00A Solanum stoloniferum eredetű burgonya Y vírus (PVY) extrém rezisztencia gén (Rysto) markerezése2009-02-17
Schneider István Gábor ("kifutó" neveléstudományi program)Kocsis Mihály2010-12-02 11:00:00A soproni diáktársaságok a 19. században2010-12-23
Gulyás ZsoltKocsy Gábor2017-06-20 11:00:00A stresszválasz és a fejlődés redox szabályozása búzában és lúdfűben2017-07-10
G. Havril ÁgnesBárdos Jenő2010-05-21 10:30:00A szaknyelv térhódítása a felsőoktatásban. Az angol szaknyelvi kommunikatív kompetencia fejlesztésének, mérésének és értékelésének vizsgálata [...]2010-11-04
Dósa IldikóAblonczyné Mihályka Lívia2011-01-20 10:30:00A számviteli nyelvhasználat lexiko-szemantikai és terminológiai vizsgálata2011-02-17
Pásztor IstvánKárpáti Árpád2011-02-25 10:00:00A szennyvízminőséhatásának vizsgálata a szennyvíztisztítás dinamikus szimulációjánál2011-04-12
Varga ZsófiaKiss Gyula2009-09-18 12:00:00A szerves vegyületek felhőképződésében betöltött szerepének vizsgálata2009-10-26
Dunai AttilaTóth Zoltán2017-06-06 13:00:00A szerves- és ásványi trágyázás, valamint a különböző talajművelési módok hatásainak vizsgálata egyes talajfizikai paraméterekre tartamkísérletben2017-07-10
Tarczali TündeBodrogi Péter2007-11-29 14:00:00A színmemória vizsgálata2008-02-26
Szakolczai KrisztinaKozmann György2010-12-13 15:00:00A szívizom regionális bioelektromos tevékenységeinek vizsgálata testfelszíni potenciáltérképezéssel2010-12-23
Bátyi SzilviaNavracsics Judit2011-12-02 10:30:00A szocializációs közeg hatása a kétnyelvű mentális lexikonra. Kárpátaljai példa.2011-12-21
Ollár TamásTétényi Pál2014-05-20 14:30:00A szulfid katalizátorokon kötött kén mozgékonyságának hatása a tiofén kéntelenítés folyamatára2014-05-26
Márton AlizHusvéth Ferenc2018-04-16 10:00:00A takarmányozás hatása az anyajuhok szaporodásbiológiai tulajdonságaira2018-06-11
Bankó LászlóHoffmann Sándor2009-04-20 11:00:00A talajtermékenység egyes tényezőinek vizsgálata szerves és műtrágyázási tartamkísérletekben2009-07-02
Tóth ZoltánKismányoky Tamás2001-01-01 00:00:00A talajtermékenység vizsgálata vetésforgókban és monokultúrában
Hoffmann BorbálaGaliba Gábor2000-06-26 10:30:00A tápanyaghiány és a vízhiány hatásának vizsgálata rozs (Secale cereale) növényeken2000-10-30
Ábel IldikóUrfi Péter2015-03-20 11:00:00A tehenészet számviteli rendszerének módszertani kérdései2015-05-26


2019. IX. 13.
ODT ülés
Az ODT következő ülésére 2019. november 22-én 10.00 órakor kerül sor a Semmelweis Egyetem Szenátusi termében (Bp. Üllői út 26. I. emelet).

 
Minden jog fenntartva © 2007, Országos Doktori Tanács - a doktori adatbázis nyilvántartási száma az adatvédelmi biztosnál: 02003/0001. Program verzió: 2.2358 ( 2017. X. 31. )