Bejelentkezés
 Fórum
 
 
A Pannon Egyetem által meghirdetett védések
A Pannon Egyetem által meghirdetett védések

doktorjelölt neve

témavezető

társ témavezető

időpont

értekezés címe

cím odaítélése
Lukács DiánaHajós PéterHorváth Krisztián2019-10-28 14:15:00Komplex egyensúlyi és hatékonysági paraméterek vizsgálata az ion- és folyadékkromatográfiában
Kollaricsné Horváth MargitTaller János2019-10-18 11:00:00Burgonya genotípusok nitrogén hasznosítása és a nitrogén asszimiláció genetikai vizsgálata
Szabó BeátaStenger-Kovács CsillaPadisák Judit2019-09-30 13:00:00Benthic diatom metacommunities at different spatial scales2019-10-03
Yong Jun YowVarbanov PetarKlemes Jiri2019-08-28 11:00:00Tools and Methods in Aiding Heat Exchanger Network Retrofit for Better Economic Performance2019-09-04
Németh JózsefDomokos Endre2019-08-26 14:00:00A negyedik fokozatú szennyvíztisztítás műszaki, gazdasági, környezeti hatásai
Kakasi BalázsKováts NóraNagy Szabolcs2019-07-10 11:00:00Komplex környezeti minták geno- és citotoxikológiai vizsgálata2019-09-04
Máhr TivadarBirkner Zoltán2019-07-04 14:00:00Innovatív turisztikai desztinációmenedzsment, a turizmus jövője?2019-07-09
Pethő BeátaVeres Zoltán2019-06-26 12:30:00Preferencia-alapú termékválasztási magatartás kísérletes in-store kutatása2019-07-09
Demeter KrisztiánBercsényi Miklós2019-06-24 11:00:00Ragadozó halak (csapósügér, (Perca fluviatilis); fogassüllő, (Sander lupcioperca); lesőharcsa, (Silurus glanis)) néhány szaporítás- és nevelés-technológiai elemének vizsgálata üzemi körülmények között
Vancsik JánosMolnár Tamás2019-06-17 10:00:00A kkv szektor versenyképességének vizsgálata klaszterek segítségével2019-07-09
Beleznai OrsolyaMarczali ZsoltSamu Ferenc2019-06-06 11:00:00Pókok biokontroll szerepe kártevő rovarokkal szemben
Katona Attila ImreKosztyán Zsolt Tibor2019-05-21 13:00:00Risk-Based Statistical Process Control2019-05-27
Szücs VeronikaSikné Lányi Cecília2019-05-20 11:00:00Virtuális környezetek ergonómiai és műszaki vizsgálata2019-05-27
Sebestyén ViktorRédey ÁkosBulla Miklós2019-05-10 14:00:00Komplex környezetállapot-értékelő algoritmus fejlesztése2019-05-27
Szabó LászlóNémeth SándorSzeifert Ferenc2019-04-11 10:00:00Sokkomponensű elegyek szétválasztási lehetőségeinek vizsgálata rektifikálás esetén2019-05-27
Zachár GergelySimon Gyula2019-04-04 13:00:00Indoor localization methods and services2019-05-27
Beliczky Gábor PéterBercsényi MiklósGál Dénes2019-03-14 11:00:00Kombinált (intenzív-extenzív) harcsanevelési technológia elemeinek vizsgálata a környezeti és termelési paraméterek függvényében2019-03-27
Sárfiné Illés BernadettAnda Angéla2019-03-07 10:00:00Koromszennyezés hatásainak vizsgálata a kukorica víz- és energiaforgalmára és néhány mikroklíma elemére2019-03-27
Nagy EdinaSzakácsné Földényi Rita2019-02-22 11:00:00Kationos tenziddel kezelt talajok kapilláris vízemelés magasságának, valamint egyéb talajfizikai tulajdonságainak vizsgálata2019-03-27
Lakner GáborBélafiné Bakó Katalin2019-02-01 10:00:00Víz- és szennyvízkezelés membrán szeparációs eljárások segítségével2019-02-06
Borzák RékaSzékely CsabaNagy Szabolcs2019-01-11 11:00:00Halainkat károsító egyes nyálkaspórás paraziták és vírusok vizsgálata2019-02-05
Shahrokhi AminKovács Tibor2018-12-17 13:00:00Application of the European Basic Safety Standards Directive in Underground Mines: a Comprehensive Radioecology Study in a Hungarian Manganese Mine2019-03-27
Csordás AnitaKovács Tibor2018-12-17 10:00:00Szkenner-alapú kiértékelő rendszer kifejlesztése radon nyomdetektorokhoz2019-02-06
Benkőné Joó SzilviaSzakácsné Földényi Rita2018-11-30 10:00:00Humuszanyagok és diclofenac kölcsönhatása, eltávolításuk vízből aktív szenes adszorpcióval és mikroorganizmusokkal2019-02-05
Novák AlizGaliba GáborÁdám Éva2018-11-21 11:00:00A CBF 14 gén fényminőségtől függő szabályozása és szerepe a fagytűrés kialakulásában búzában és árpában2018-11-29
Fehér KlaudiaSkodáné Földes Rita2018-11-16 10:00:00Rézkatalizált azid-alkin cikloaddíció: szintézis és katalizátorfejlesztés2019-02-05
Lakk-Bogáth DóraKaizer József2018-10-19 10:00:00Nem-hem vastartalmú modellek előállítása és gyakorlati alkalmazásai2019-02-05
Kovács AndrásKristófné Makó Éva2018-10-05 10:00:00A kaolinit szerkezetének módosítása interkalációval2018-10-08
Molnár AndorDublecz Károly2018-09-27 11:00:00Nutritional modulation of selected intestinal physicochemical, histological and microbiological parameters in broilers2018-10-08
Jónás JácintSomlai János2018-08-14 10:00:00NORM hulladékok kezelésének (deponálás és építőipari felhasználhatóság) radiológiai vizsgálata2018-08-17
Nagy Zita BarbaraTóth GergelyMajoros Pál2018-07-09 10:30:00A jólét és a jóllét közgazdasági összefüggéseinek komplex elemzése: a jövedelemegyenlőtlenség természetes határa2018-07-12
Sági DánielHancsók Jenő2018-07-03 11:00:00Dízelgázolajok nagy hozzáadott értékű keverőkomponenseinek előállítása2018-07-12
Berkesné Rodek NóraBirkner Zoltán2018-07-02 14:00:00CSR EMAT - A vállalatok társadalmi felelősségvállalásának kiválósági menedzsment és értékelési eszköze2018-07-12
Vincze ErnőLiker AndrásBókony Veronika2018-07-02 12:00:00Behavioral responses to humans and predators in urban and non-urban birds” („Emberre és ragadozókra adott viselkedési válaszok városi és nem urbanizált madaraknál”)2018-07-12
Hegedüs ImreNagy Endre2018-06-21 10:00:00Enzimek stabilitásának növelése enzim nanorészecskék szintézisével2018-07-12
Alseedy Metwally Rashad Metwally OmarCzúni László2018-06-01 11:00:00Video based Object Retrieval and Recognition using Lightweight Devices2018-06-11
Dobrádi AnnamáriaEniszné Bódogh Margit2018-06-01 10:00:00Természetes eredetű kalcium-foszfát adalék hatása az apatit-wollasztonit üvegkerámiák tulajdonságaira2018-06-11
Papné Góger SzabinaKaizer József2018-05-31 10:00:00Synthetic Fe- and Cu-containing 1-aminocyclopropane-1-carboxylic acid oxidase models (Fe- és Cu-tartalmú szintetikus 1-aminociklopropán-1-karbonsav oxidáz modellek)2018-06-11
Kovács LászlóFodor Dénes2018-05-28 14:00:00Teljesítményelektronikai átalakítókban alkalmazott alumínium elektrolit kondenzátorok áram igénybevételének és öregedésének vizsgálata2018-06-11
Wass-Matics HelénaBiró BorbálaAnda Angéla2018-05-25 11:00:00Mikrobiális talajoltóanyagok működőképességét befolyásoló környezeti tényezők vizsgálata2018-06-11
Nagy ZóraKocsis LászlóGyörffyné Jahnke Gizella2018-05-24 11:00:00Magyarországon előforduló Vitis sylvestris C.C. GMEL. populációk felkutatása, ex situ megőrzése és összehasonlító vizsgálata molekuláris markerek segítségével2018-06-11
Kovács ZsófiaRédey ÁkosJakó Éena2018-05-15 10:00:00Vízgyűjtő specifikus folyamatos monitoring rendszer módszertani kidolgozása és vízminőség osztályozó algoritmus adaptálása és tesztelése felszíni vizekre2018-05-18
Hegedűs MiklósSomlai János2018-05-14 10:00:00Természetes eredetű radioizotópok és kioldódásuk vizsgálata NORM anyagokból2018-06-11
Balczár Ida AnnaKorim Tamás2018-05-03 14:00:00Alkáli aktivált, szervetlen polimer bázisú kötőanyagrendszer fejlesztése2018-06-11
Rózsenberszki TamásNemestóthy NándorKurdi Róbert2018-05-02 14:00:00Anaerob bioenergetikai technikák alkalmazása települési szilárd hulladékból származó préslé ártalmatlanítására2018-06-11
Lipták GyörgyHangos KatalinSzederkényi Gábor2018-04-25 16:00:00Analysis and control of nonnegative polynomial systems2018-06-11
Márton AlizHusvéth Ferenc2018-04-16 10:00:00A takarmányozás hatása az anyajuhok szaporodásbiológiai tulajdonságaira2018-06-11
Kovács BoglárkaVonderviszt FerencHorváth Róbert2018-03-26 14:00:00Flagellin alapú biomimetikus felületek jellemzése és élő sejtek adhéziójának nyomon követése jelölésmentes optikai bioszenzorokkal2018-06-11
Zsirka BalázsHorváth ErzsébetKristóf János2018-03-05 14:00:00Kaolinit-csoportba tartozó agyagásványok nanostruktúráinak előállítása, szerkezeti és felületi jellemzésük2018-06-11
Bíró FerencBársony István2018-03-01 14:00:00Metánérzékelés mikropellisztorral2018-06-11
Kormos ÉvaBudai Péter2018-02-05 11:00:00Agrokemikáliák irritatív hatásainak toxikológiai vizsgálata in vitro rendszerekben2018-02-12
Horváth DávidKovács Tibor2018-01-29 15:00:00Többcélú radioizotópos nyomjelzéses módszerek fejlesztése és alkalmazása szorpciós folyamatok vizsgálatára szerkezeti anyagfelületeken2018-02-12
Horváth NikolettaBiró BorbálaBudai Péter2018-01-29 11:00:00THE BASICS OF RESEARCH IN MICROBIOLOGICAL SOIL REMEDIATION PRACTICES2018-02-12
Hargitai Dávid MátéVeres Zoltán2018-01-26 11:00:00A magyar atlétikai sportág hatásmechanizmusa a stakeholder preferenciák nézőpontjából2018-02-12
Fábián FerencKovács Tibor2018-01-25 15:00:00Kalibrációs módszer fejlesztése passzív toronmonitorokhoz2018-02-12
Koczor-Keul MelindaMolnár Tamás2018-01-25 10:30:00A magyarországi idősek halálközeli egészségügyi kiadásainak vizsgálata2018-02-12
Fehér CsabaSkodáné Földes Rita2018-01-15 15:00:00Heterociklusos ferrocénszármazékok előállítása és vizsgálata2018-02-12
Molnár ÉvaRippelné Pethő DóraHorváth Géza2017-12-20 10:00:00Nagyhatékonyságú eljárás földgázok kénhidrogén tartalmának csökkentésére2018-01-08
Péczely GyörgyObermayer Nóra2017-12-19 14:00:00Lean kultúra A Lean alternatív értelmezésének értékelése a hazai feldolgozóipari vállalatok körében2018-01-08
Zsiborács HenrikPályi BélaFarkas István2017-12-12 13:00:00Hűtött napelemek alkalmazásának műszaki-ökonómiai vizsgálata2018-01-08
Szívós JánosSáfrán György2017-12-08 10:00:00Merőleges mágnesezettségű vékonyrétegek nanomintázása2018-01-08
Tanos PéterAnda AngélaKovács József2017-12-01 12:00:00A Tisza vízrendszerét leíró fizikai, kémiai és biológiai adatsorok vizsgálata többváltozós és idősoros adatelemző módszerekkel2018-01-08
Boór AndrásBélafiné Bakó KatalinNemestóthy Nándor2017-11-27 10:00:00Bogyós gyümölcsök levének besűrítése kíméletes, membrán szeparációs eljárással2018-01-08
Táborosi AttilaSzilágyi Róbert2017-10-25 10:00:00Nano-kaolinit molekuláris klaszter modelljének kifejlesztése és alkalmazása2018-01-08
Eller ZoltánHancsók Jenő2017-09-21 14:00:00Korszerű sugárhajtómű üzemanyagok előállításának vizsgálata2017-10-16
Bakó TamásKöllő János2017-09-05 11:00:00A bérek hatása az álláskeresésre és a munka közbeni erőfeszítésre2017-10-16
Hubai Katalin EszterPadisák Judit2017-07-06 13:00:00Az avarlebomlás folyamatainak karakterisztikái dunántúli kisvízfolyásokban2017-07-10
Vozik DávidBélafiné Bakó KatalinFodor András2017-06-29 10:00:00Entomopatogén baktériumok antimikrobiális hatású anyagcseretermékeinek felhasználhatósága a növényvédelemben2017-07-10
Veres AnitaTörök Ádám2017-06-26 09:00:00A nemzetközi felsőoktatási hallgatói mobilitás vizsgálata egyes versenyképességi és kereskedelmi tényezők alapján2017-07-10
Gulyás ZsoltKocsy Gábor2017-06-20 11:00:00A stresszválasz és a fejlődés redox szabályozása búzában és lúdfűben2017-07-10
Nahed Abdelfattah Mohamady AbdelfattahHartung FerencGyőri István2017-06-12 14:00:00Persistence and permanence of delay differential equations in biomathematics2017-07-10
Dunai AttilaTóth Zoltán2017-06-06 13:00:00A szerves- és ásványi trágyázás, valamint a különböző talajművelési módok hatásainak vizsgálata egyes talajfizikai paraméterekre tartamkísérletben2017-07-10
Lengyel EdinaPadisák JuditStenger-Kovács Csilla2017-06-01 14:00:00Stress and disturbance in benthic diatom assemblages2017-07-10
Selmeczy GézaPadisák Judit2017-06-01 14:00:00Biodiversity of phytoplankton in Lake Stechlin (Germany)2017-07-10
Bagi NárciszSpeier Gábor2017-05-22 14:00:00A 2,3-dihidro-2,2,2-trifenil-fenantro [9,10-d]-1,3,2 λ5-oxazafoszfol katalitikus hatásának vizsgálata és reakciója aromás aldehidekkel2017-07-10
Bocsi RóbertHorváth GézaRippelné Pethő Dóra2017-04-25 10:00:00Mikroalgák termesztése laboratóriumi és szabadtéri flat panel foto-bioreaktorokban2017-04-27
Csuti PéterHangos Katalin2017-04-19 15:00:00Világítódiódák fotometriai és színingermetrikai jellemzése2017-04-27
Gábor AttilaHangos Katalin2017-04-19 10:00:00Model analysis and parameter estimation in biochemical reaction networks2017-04-27
Tóth AttilaHangos Katalin2017-04-18 14:00:00Event based diagnosis of process systems2017-04-27
Szabó LászlóKovács Zoltán2017-04-04 10:00:00Logisztikai szolgáltatások vizsgálata Zala megyében2017-04-27
Bóna PéterGaál ZoltánHorváth Csaba2017-03-30 11:00:00Jól elrejtették - A magyarországi feldolgozóipari vállalkozások sikeréről2017-04-27
Kriván EszterHancsók Jenő2017-03-30 10:00:00Korszerű üzemanyagkomponensek előállítása oligomerizációval könnyű olefin-tartalmú szénhidrogén frakciókból2017-04-27
Kulcsár TiborAbonyi János2017-02-28 14:00:00Adatbányászati és gépi tanulási algoritmusok szoftver szenzorok fejlesztésére2017-04-27
Szabó PéterLendvay György2017-02-27 10:00:00Molekuláris ütközések dinamikájának vizsgálata kváziklasszikus trajektóriaszámításokkal: a H + O2 → O + OH reakció dinamikája2017-04-27
Tóth CsabaHancsók Jenő2017-01-30 14:00:00Dízel-motorok korszerű hajtóanyagának előállítása növényolajok és gázolajok együttes minőségjavításával2017-02-06
Kárpátiné Daróczi JuditGaál Zoltán2017-01-26 11:00:00A kompetencia hatalom? Mit ér a gazdasági felsőfokú képzés, ha nem ad diplomát?2017-02-06
Apró MelindaTakács András Péter2016-12-16 11:00:00Szőlővírusok kimutatási módszereinek fejlesztése és alkalmazása a szőlőültetvények vírusfertőzöttségének felmérésében2017-02-06
Józsa TamásDeli-Gray Zsuzsa2016-12-12 15:30:00A piaci orientáció összefüggései az önkormányzatok által nyújtott lakossági közüzemi szolgáltatások piaci környezetére nézve2017-04-27
García Ojeda Juan CarlosFriedler FerencBertók Botond2016-12-08 13:00:00On modeling building-evacuation-route planning and organization-based multiagent systems by resorting to the P-graph framework2017-02-06
Nádor JuditHorváth RóbertPetrik Péter2016-10-25 11:00:00Proteins, polymers and living cells on titanium oxide-basednanostructured coatings: exploitation of label-free optical sensing methods2016-10-25
Nádor JuditHorváth RóbertPetrik Péter2016-10-25 11:00:00Fehérjék, polimerek és élő sejtek vizsgálata titán-oxid alapú nanostrukturált bevonatokon jelölésmentes optikai módszerekkel2016-10-25
Tuboly GergelyKozmann GyörgyNagy Zoltán2016-10-11 13:00:00Kóros szívizom-heterogenitás felismerhetőségének és az elektrokardiográfiai inverz megoldás pontosságának vizsgálata2016-10-19
Horváth ZoltánBercsényi MiklósMolnár Tamás Gergely2016-10-07 11:00:00Tavi egynyaras süllő intenzív rendszerbe történő beszoktatásához szükséges technológiai elemek vizsgálata2016-10-19
Péter Beatrix ÉvaHorváth Róbert2016-10-06 10:00:00Living cells and copolymer coatings exposed to green tea polyphenol (EGCg): dynamic investigations using label-free optical biosensors2016-10-19
Kiss Ákos KoppányLábár János2016-09-30 10:00:00Szemcsehatárok transzmissziós elektronmikroszkópos vizsgálati módszereinek fejlesztése2016-10-19
Dániel Zoltán AndrásMolnár Tamás2016-09-23 14:00:00Eszközvásárlásra kapott Uniós támogatások hatása a hazai kkkv-k hozzáadott értékének változására és konvergencia folyamataikra, a 2007-2013-as tervezési időszakban2016-10-19
Endrédi Balázs SzabolcsMihályi Péter2016-09-23 11:00:00Írországban élő magyarok orvosi ellátása2016-10-19
Mihók ZsuzsannaPupos Tibor2016-09-12 10:30:00A lóágazat gazdasági elemzése és fenntartható fejlesztésének kérdései a Lovas Forradalom korában2016-10-19
Ungai-Salánki Rita ZsanettHorváth RóbertSzabó Bálint2016-09-12 10:00:00Egyedi sejtek automatizált válogatása és manipulációja számítógépes látás alapján2016-10-19
Szánti-Pintér EszterSkodáné Földes Rita2016-09-07 10:00:00Ferrocéntartalmú szteroidszármazékok előállítása homogén katalitikus reakciókkal2016-10-19


2019. IX. 13.
ODT ülés
Az ODT következő ülésére 2019. november 22-én 10.00 órakor kerül sor a Semmelweis Egyetem Szenátusi termében (Bp. Üllői út 26. I. emelet).

 
Minden jog fenntartva © 2007, Országos Doktori Tanács - a doktori adatbázis nyilvántartási száma az adatvédelmi biztosnál: 02003/0001. Program verzió: 2.2358 ( 2017. X. 31. )