Bejelentkezés
 Fórum
 
 
A Miskolci Egyetem által meghirdetett védések
A Miskolci Egyetem által meghirdetett védések

doktorjelölt neve

témavezető

társ témavezető

időpont

értekezés címe

cím odaítélése /döntés dátuma
Kemény ArankaKabdebó Lóránt2020-01-23 11:00:00" Különben minden műfaj líra" Példák Szabó Lőrinc prózai életművéből2020-01-29
Bedecs LászlóSzili József2005-04-21 14:30:00"Beszélni nehéz" Költői magatartásformák Tandori Dezső lírájában2005-06-13
Pálfi ÁgnesFerenczi László2005-10-13 14:30:00"Kortyolgat az ég tavából" (Arany János és József Attila mitopoézise)
Martis ZsomborHeltai János2017-01-12 11:00:00"Nagyob kű emelés is kell a Sion vára rakására" - Gyülekezetalapítás, polémia és mártíromság Czeglédi István életművében2017-01-25
Vizi GáborJakab Endre2007-06-01 10:30:002D-s CNC szalagköszörűgép fejlesztési kérdései2007-06-12
Koleszár ÁgnesFekete IvánVeresné Somosi Mariann2008-12-19 10:00:00A "vállalkozó egyetem" belső irányításának elméleti és gyakorlati kérdései, különös tekintettel az emberi erőforrás gazdálkodás területére2008-12-29
Kriston EditHeinerné Barzó Tímea2020-09-16 11:00:00A ,,családi vagyonjog" egyes szerződéses viszonyai és a bennük érvényesülő szerződési szabadság2021-01-14
Kónya PéterSzakáll Sándor2010-05-19 10:30:00A Bakony-Balaton-felvidék Vulkáni terület bazaltjaiban található üregkitöltő ásványok és üledékes eredetű kőzetzárványok ásványtani és genetikai vizsgálata2010-07-05
Luttenberger ZoltánVékás István2002-04-25 11:00:00A bankbiztosítás, fogalomrendszere, szabályozása, nemzetközi stratégiái és magyarországi fejlődési fázisai az 1990-es években2002-05-22
Breuer JánosMolnár József2005-01-01 00:00:00A bányászati víztelenítés hatásai a Mátra-Bükkalja-i külfejtés területén2005-06-13
Miskolczi-Bodnárné Harsányi Gyöngyi MelindaLeszkoven László2012-06-14 16:00:00A befektetési szolgáltatások kötelmi jogi aspektusai2012-06-19
Nagy AlexandraSántha Ferenc2021-09-17 14:00:00A beleegyezés nélküli szexuális cselekmények büntetőjogi értékelése
Szűcsné Markovics KláraIllés Mária2014-06-18 10:30:00A beruházások döntés-előkészítési folyamatának és módszereinek empirikus vizsgálata a hazai feldolgozóipari vállalatok körében2014-07-03
Pintér Judit MáriaCzap László2015-05-20 11:30:00A BESZÉDMINŐSÉG AUTOMATIKUS ÉRTÉKELÉSE2015-06-17
Szunyogh IstvánCsete Jenő2009-11-27 10:30:00A biogázok földgáz közszolgáltatásban történő alkalmazásának minőségi feltételrendszere Magyarországon2009-12-18
Piricz NoémiNagy Szabolcs2014-01-23 13:00:00A bizalmat befolyásoló tényezők vizsgálata az üzleti kapcsolatokban2014-04-09
Béres NóraRaisz Anikó2020-11-27 11:00:00A Biztonsági Tanács által a Nemzetközi Büntetőbíróság elé utalt helyzetek legfontosabb jogi problémái2021-02-05
Fliegauf GergelyGörgényi Ilona2011-05-20 13:00:00A börtön és a kábítószer kapcsolata: európai és hazai kriminológiai helyzetelemzés2011-06-06
Koncz Ibolya KatalinStipta István Mihály2007-03-30 14:00:00A boszorkányüldözés jogtörténeti kérdései a Német-római Birodalomban és a királyi Magyarországon2007-06-12
Koncz Ibolya Katalin2007-03-30 14:00:00A boszorkányüldözés jogtörténeti kérdései a Német-római Birodalomban és a királyi Magyarországon2007-04-30
Piskóti-Kovács ZsuzsaSiskáné Szilasi Beáta2014-12-17 10:00:00A bűnözésföldrajz modern irányzatainak alkalmazási lehetőségei különböző területi szinteken2015-01-30
Pápai-Tarr ÁgnesFarkas Ákos2010-06-02 12:00:00A büntetőeljárás gyorsításának lehetőségei a francia és a magyar jogban2010-06-09
Vári VinceFarkas ÁkosNémeth Zsolt2016-02-04 13:00:00A bűnüldözés relatív hatékonysága és a rendőrség2016-03-30
Vári VinceFarkas ÁkosNémeth Zsolt2016-02-04 13:00:00A bűnüldözés relatív hatékonysága és a rendőrség2016-03-30
Gedeon MagdolnaZlinszky János 1928-2015 †2003-05-30 16:00:00A cikurszi játékok jogi szabályozása az antik Rómában
Gedeon MagdolnaSzabó Béla2003-01-01 00:00:00A cirkuszi játékok jogi szabályozása az antik Rómában2003-06-18
Menyhárt EszterNagy Aladár2006-06-21 10:30:00A Critical Evaluation of Rhetorical Economics2006-07-12
Mester CsabaVeresné Somosi Mariann2007-11-27 12:30:00A CRM hatalma avagy ügyfélkezelés a magyar általános vállalati gyakorlatban2008-03-06
Tamási ErzsébetLévay Miklós2007-04-18 15:30:00A családon belüli erőszak férfi szereplői2007-06-12
Madai SándorGörgényi Ilona2009-10-09 10:00:00A csalás büntetőjogi értékelésének változásai2009-12-18
Jakab NóraPrugberger TamásKönczei György2011-06-14 13:00:00A cselekvőképesség elméleti háttere és munkajogi kérdései2011-07-05
Gável ViktóriaCsőke Barnabás2013-11-15 10:00:00A csökkentett klinkerhányadú, környezetbarát cementek előállítását megalapozó őrléselméleti és őrléstechnológiai kutatások2013-12-11
Németh NorbertFöldessy János2006-01-01 00:00:00A DÉLKELETI-BÜKK KELETI RÉSZÉNEK SZERKEZETI VISZONYAI2006-06-13
Hegyi-Kéri ÁgnesKuttor Dániel2016-06-03 12:00:00A dezindusztrializáció hatása a munkaerőpiacra a Visegrádi országok régiói és Miskolc példáján 1999-2012 között2016-06-16
Szemesi SándorKovács Péter2008-11-20 13:00:00A diszkrimináció tilalma az Emberi Jogok Európai Bírósága gyakorlatában2008-12-16
Zákányi BalázsSzűcs Péter2013-12-12 11:00:00A DNAPL (Dense Non-Aqueous Phase Liquid) típusú szennyeződések felszín alatti transzport-folyamatainak szimulációja2014-01-29
Bátyi EmesePaulovics AnitaBragyova András2016-11-03 11:00:00A doktori képzés és a tudományos minősítés Magyarországon2016-12-06
Bereczkiné Záluszki AnnaKabdebó Lóránt2012-06-14 11:00:00A fantasztikum Maurice Carême Médua című regényében és a Contes pour Caprine mesékben2012-07-04
Garadnai Erika CsillaHeltai János2015-06-04 11:00:00A felső-magyarországi hitvita szövegkapcsolati rendszerének vizsgálata2015-06-17
Berényi LászlóSzintay István2007-06-15 10:30:00A fenntarthatóság szervezeti szintű értékelése2007-07-12
Rosta AndreaLévay Miklós2006-12-13 14:00:00A fiatalkori bűnözés és bűnmegelőzés2007-03-21
Szirota SzilviaKoncz Ibolya Katalin2014-10-30 10:00:00A fiatalkorúakra vonatkozó speciális büntetőjogi szabályok létrejötte és jogtörténeti fejlődése a 20. század eleji Magyarországon2015-01-30
Fónagy SándorBíró György 1955-20152011-12-12 13:00:00A fizetésképtelenségért való magánjogi felelősség2012-01-25
Varga NelliMiskolczi Bodnár Péter2009-06-11 15:00:00A fogyasztói pénzügyi lízing2009-07-08
Csiszár Csilla MargitIllés Mária2016-01-21 10:00:00A fogyasztóvédelem rendszerszemléletű megközelítése és intézményei felépítése Magyarországon2016-01-27
Farkas IstvánDobróka Mihály2003-05-27 10:00:00A Földtani Információs Rendszer kialakítása és fejlesztési lehetőségei2003-06-18
Váradi SzabolcsBarta JuditMiskolczi Bodnár Péter2013-06-03 15:00:00A franchise szerződés megkötésének előkészítése2013-06-17
Takács TiborStipta István Mihály2006-02-15 13:00:00A francia magánjog fejlődésének története (Code civil és előzményei)2006-03-13
Nagy László TiborGörgényi Ilona2009-09-29 13:00:00A garázda jellegű bűnözés büntetőjogi és kriminológiai aspektusai2009-12-18
Szilágyiné Fülöp ErikaCzabán JánosFülöp Gyula2015-06-18 10:00:00A gazdasági kamarák vállalkozásfejlesztési tevékenységének vizsgálata2015-07-01
Nagy PéterLévayné Fazekas Judit2010-06-10 13:00:00A gazdasági társaságok elsődleges letelepedési jogának problémája, és az erre adható közösségi jogi megoldások2010-07-05
Román RóbertPrugberger Tamás2008-10-31 13:00:00A gazdasági társaságok és a szövetkezetek vezetőire vonatkozó jogi szabályozás a bírói gyakorlat tükrében2008-12-16
Kuttor DánielIllés Iván2010-05-06 12:00:00A gazdasági-politikai átmenet regionális hatásainak vizsgálata a visegrádi országokban 1995-től 2006-ig2010-06-09
Rétfalvi GyörgyiSzili József2004-09-20 11:00:00A Gibson szövegek kanonizálhatóságának kérdései2004-10-04
Lipták KatalinGadócziné Fekete Éva2013-05-23 13:00:00A globalizáció hatása a regionális munkaerőpiacokra - kiegyenlítődés vagy leszakadás?2013-06-17
Szalók CsillaBesenyei Lajos2010-11-08 11:00:00A globalizálódó idegenforgalmi paic - szállodaipari trendek és magyarországi érvényesülésük2010-12-22
Póliska CsabaGácsi Zoltán2008-10-06 09:00:00A gravitáció okozta áramlás hatása a szukcinonitril-aceton oldat dermedésére2008-12-16
Pallo JózsefJámborné Róth ErikaLőrincz József2009-12-18 11:00:00A gyógyító jellegű büntetőjogi intézkedések fogalmi és alkalmazási kérdései2010-03-10
Mádai ViktorFöldessy János2007-01-01 00:00:00A gyöngyösoroszi flotációs meddő környezetásványtani vizsgálata2007-06-12
Fügedi Péter UbulFöldessy János2007-01-01 00:00:00A gyöngyösoroszi környezetszennyezés geokémiai vizsgálata2007-06-12
Szalontai LajosKocsis Károly2016-01-13 12:00:00A hasznosítható napenergia számítása térinformatikai módszerekkel adott irányú és dőlésszögű felületekre2016-01-27
Holyevácz CsabaVeresné Somosi Mariann2015-12-21 10:00:00A hazai földgázipari vállalatok optimalizációs és innovatív szervezetfejlesztési jövőképe2016-01-27
Cserbáné Nagy AndreaWopera Zsuzsa2012-06-15 11:30:00A házasági jog kodifikációi2012-06-19
Tircsné Propper ValériaFerenczi László2007-03-13 13:00:00A helyi rádiózás megindulása Magyarországon. A Miskolci Rádió története 1953-2003.
Hosszú HortenziaKemény Gábor2009-06-05 11:00:00A HINDU NACIONALIZMUS KÉT ÚTJÁN: RABINDRANATH TAGORE ÉS MOHANDAS KARAMCHAND GANDHI2009-06-10
Marton EmőkeTorma András2002-05-03 10:00:00A hulladékjog egyes területei az Európai Unióban és Magyarországon2002-05-22
Sulyok GáborKovács Péter2004-04-28 12:30:00A humanitárius intervenció elmélete és gyakorlata2004-06-01
Sulyok GáborKovács Péter2004-01-01 00:00:00A humanitárius intervenció elmélete és gyakorlata
Kovácsné Sipos ÁgnesErdős Éva2007-05-03 13:00:00A jegybanki függetlenség fejlődéstörténetének vizsgálata a XVIII. századtól napjainkig2007-06-12
Hegyi SzabolcsSzabó Miklós2012-10-29 10:30:00A jogi kötelezettség gyakorlati filozófiai fogalma és igazolóelvei2013-01-30
Sántha FerencLévay Miklós2004-05-25 15:00:00A jogi személyek, egyéb szervezetek büntetőjogi felelősségének anyagi jogi kérdései2004-06-01
Sántha FerencLévay Miklós2004-01-01 00:00:00A jogi személyek, egyéb szervezetek büntetőjogi felelősségének anyagi jogi kérdései
Csákó GyörgyiBíró György 1955-20152001-05-24 13:00:00A károsult védelme a felelősségbiztosításban2001-06-21
Jámbor AdriennPaulovics Anita2016-09-15 13:30:00A kedvtelésből tartott állatok jogi védelme2016-12-06
Tóth LajosCzabán János2001-05-23 10:00:00A kereskedelmi bankszegmens története és szerepe Magyarországon2001-06-21
Kuti IstvánRoósz András2000-11-30 10:00:00A kétalkotós szilárdoldatok egyirányú kristályosodásnál kialakuló mikroszerkezet modellezése2001-02-13
Újvári EmeseStipta István MihálySzabó Béla2014-09-01 13:30:00A kezes megtérítési igényei a római jogban2014-09-25
M. Nyitrai PéterGörgényi Ilona2003-12-17 10:00:00A kiadatás intézménye a nemzetközi büntetőjogban - egy új korszak régi-új kihívásai Európában2004-03-29
M. Nyitrai PéterLévay Miklós2003-01-01 00:00:00A kiadatás intézménye a nemzetközi büntetőjogban - egy új korszak régi-új kihívásai Európában
Sáfrányné Gubik AndreaNagy Aladár2008-06-09 10:30:00A kis-és középvállalatok együttműködésének elvi kérdései és gyakorlati tapasztalatai2008-07-03
Taszner ZoltánGrega Oszkár2007-06-08 10:00:00A konverteres acélgyártás hulladékbetétösszeállítási technológiájának optimalizálása, indirekt acélhulladékösszetétel meghatározási módszer kifejlesztésével
Füredi-Fülöp JuditPál Tibor2016-04-01 10:30:00A könyvvizsgálati elvárási rés megítélésének elmélete és gyakorlati kérdései Magyarországon2016-05-26
Réthi GáborHeidrich BalázsSzintay István2017-01-06 10:00:00A korrupció kultúrája - a kultúra és korrupció kapcsolatának vizsgálata a legelfogadottabb kultúra- összehasonlító modellek alkalmazásával2017-01-25
Maksó BiankaMajtényi László2019-04-26 13:00:00A kötelező erejű vállalati szabályok (Binding Corporte Rules) a megújuló európai adatvédelmi jogban2019-06-19
Törő EmesePrugberger Tamás2005-04-21 11:00:00A köz- és versenyszférában megvalósuló vezetői jogállás kritikai elemzése2005-06-13
Törő EmesePrugberger Tamás2005-01-01 00:00:00A köz- és versenyszférában megvalósuló vezetői jogállás kritikai elemzése
Juhász ÁgnesBíró György 1955-2015Lévayné Fazekas Judit2011-09-16 13:00:00A közbeszerzés közösségi és nemzeti jogi szabályozása - Magánjogi elemek a közbeszerzési szerződésre vonatkozó rendelkezések körében2011-10-05
Fedor FerencSomfai Attila2003-01-01 00:00:00A közép-alföldi kevertgáz öv gázainak eredete2004-06-01
Vágó JánosHevesi Attila2012-05-23 10:30:00A kőzetminőség szerepe a Bükkalja völgy- és vízhálózatának kialakulásában2012-06-19
Karajz SándorNagy Aladár2004-03-30 10:00:00A közgazdaságtan biológiai megközelítése, környezet-gazdaságtani alkalmazásokkal2004-07-01
Turkovics IstvánTorma András2012-06-26 16:00:00A közigazgatási eljárás jogorvoslati rendszere Magyarországon2012-07-04
Rokolya GáborStipta István Mihály2012-06-13 14:30:00A közjegyzői intézmény fejlődése a polgári korban2012-06-19
Mélypataki GáborRácz Zoltán2016-06-27 13:00:00A közszolgálat egységesítésének elméleti és gyakorlati problémái és kapcsolata a munka magánjogával2016-09-14
Veszprémi BernadettTorma AndrásBalázs István2011-04-06 14:00:00A köztisztviselők felelősségi rendszere2011-06-06
Szabó Annamária EszterPaulovics Anita2009-06-03 11:00:00A kulturális örökség joga2009-06-10
Molnár LászlóKarajz Sándor2011-01-20 13:00:00A kutatás-fejlesztési aktivitás vizsgálata, különös tekintettel a mérési módszerekre és a befolyásoló tényezőkre2011-06-06
Szabó IstvánDeák Csaba2017-10-11 10:00:00A kutatási infrastruktúrák szerepe a vállalkozási és akadémiai szektor együttműködésében Magyarországon2018-01-31
Marien AnitaPiskóti István2016-12-13 11:00:00A LAKOSSÁG TERÜLETI IDENTITÁSTUDATÁNAK MAGATARTÁSI MEGNYILVÁNULÁSAI ÉS MARKETINGASPEKTUSAI2017-01-27
Rowshan RezaKocsisné Baán Mária2007-12-12 13:00:00A lézeres felületedzés folyamatirányítása2008-03-06
Meilinger ÁkosTörök Imre2016-06-02 10:00:00A lineáis dörzshegesztés technológiai paramétereinek optimalizálása2016-06-16

 
Minden jog fenntartva © 2007, Országos Doktori Tanács - a doktori adatbázis nyilvántartási száma az adatvédelmi biztosnál: 02003/0001. Program verzió: 2.2358 ( 2017. X. 31. )