Bejelentkezés
 Fórum
 
 
A Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem által meghirdetett védések
A Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem által meghirdetett védések

doktorjelölt neve

témavezető

társ témavezető

időpont

értekezés címe

cím odaítélése /döntés dátuma
Pregun TamásRajkné Kerek Judit2020-11-25 10:00:00Sequentia Frequentissima Egy dallamtöredék tematikus és motivikus alkalmazása a Rachmanyinovi életműben2020-12-15
Falvay AttilaBatta András2020-10-14 10:00:00L.van Beethoven vonósnégyeseinak metronómszámai és azok játszhatósága2020-12-15
Nagy Péter2020-10-29 11:00:00Robert Schumann: Fantázia Op. 17. Előadói gyakorlat és analízis egymásra hatása2020-12-15
Balogh LázárEnyedi Pál2020-09-16 11:00:00A németországi orgonamozgalom hatása a magyar orgonaépítészetre. Orgonaépítések az 1950-es évektől2020-10-27
Vajda Gergely GyörgyTihanyi LászlóDobozy Borbála2020-09-18 15:00:00A zeneszerző mint előadóművész Eötvös Péter karmesteri életművéről2020-10-27
Nagy MíraMohay Miklós2020-02-27 12:00:00Bohuslav Martnu cselló-zongora szonátái2020-06-23
Spányi Miklós2020-02-27 10:00:00C. P. E. Bach ornamentikájának értelmezése2020-06-23
Ludmány JánosVikárius László2020-03-03 10:00:00Az ujjrend jelentése és jelentősége Bartók Béla Gyermekeknek című művének első és revideált kiadásának tükrében2020-06-23
Káel Norbert2020-02-05 15:00:00Klasszikus zenei hatások a jazztörténet kiemelkedő zongoristáinak művészetében2020-06-23
Kerényi MariannSzabó Ferenc János2020-02-28 10:00:00A zongora szerepe Johannes Brahms 49 Deutsche Volkslieder c. művében2020-06-23
Váray PéterRuppert István2019-12-12 14:00:00Max Reger Gordonkára írt művei2019-12-17
Rumy BalázsKovács Ilona2019-09-24 12:00:00Veress Sándor klarinétversenye2019-12-17
Elek Szilvia2019-11-20 15:00:00A csembaló reneszánsza Magyarországon a 20. század kezdetétől napjainkig2019-12-17
Deményi SaroltaKamp Salamon2019-12-04 10:00:00Mosonyi (Brand) Mihály zeneszerzői stílusának formálódása egyházzenei művei tükrében2019-12-17
Galambosné Riskó KataTari Lujza2019-05-27 11:00:00Hagyomány és Hagymányvesztés2019-06-11
Biró ViolaVikárius László2019-05-27 09:00:00Bartók és a román népzene2019-06-11
Kiss PéterWilheim András2019-06-04 12:00:00Kurtág notációjának értelmezése a játékok példáján keresztül2019-06-11
Falvai AnnaDalos Anna2019-06-04 10:00:00Bächer Mihály pályafutása2019-06-11
Végh Mónika2019-05-08 10:30:00A 18. századi orosz kóruskoncert M. Sz. Berezovszkij, D. Sz. Bortnyanszkij és A. L. Vedel művészetében2019-06-11
Balogh MátéPéteri Lóránt2019-05-09 15:30:00Szőllősy András vokális művészete2019-06-11
Pétery DóraKovács Sándor2019-05-13 12:00:00Templom és színház Mauricio Kagel orgonaművei2019-06-11
Csuhaj-Barna Tiborné Laktos ÁgnesPap János2019-06-05 17:00:00A jazz éneklés intonációs és hangképzési sajátosságainak vizsgálata az afroamerikai népzenétől napjainkig2019-06-11
Bacsó Kristóf2019-01-30 11:00:00A Bebop stílusjegyei2019-04-02
Varró KatalinKovács Sándor2018-10-16 11:00:00A hegedű szerepe a 20. század első felében Igor Stravinsky Alban Berg és Bartók Béla hegedűversenyeinek tükrében2018-12-20
Romos Zsolt2018-10-25 15:00:00Dukay Barnabás: A kő lobogó lángja című fuvola szólószonátájának elemzése és történeti előzményei2018-12-20
Bella MátéDalos Anna2018-12-14 10:00:00Szervező és Rendező elvek Lutoslawski vonósnégyesében2018-12-20
Csordás-Witt KláraHalmai Katalin2018-11-06 10:00:00Mauricio Kagel vokális művei2018-12-20
Szabó Ferenc_János Ferenc_JánosDalos Anna2018-12-03 15:30:00Szamosi Elza (1881-1924) művészete2018-12-20
Szentpáli Roland2018-12-19 13:00:00A kónikus mélyrézfúvós hangszerek fejlődése, szerepe és azok pótlási alternativái a modern zenekarokban2018-12-20
Pálfi CsabaKárpáti János2018-11-22 08:00:00A halál és a gyáz Szőllősy András műveiben2018-12-20
Sirákné Kemény Kinga2018-11-26 09:00:00Harmat Artúr élete és egyházzenei munkássága2018-12-20
Duffek IldikóKutnyánszky CsabaVikárius László2018-05-29 13:00:00Giovanni Girolamo Kapsberger Arie és Motetti Passeggiati kötetei (1612)2018-09-18
Bolya MátyásPávai István FerencRichter Pál2018-05-31 10:00:00Információelmélet és népzenekutatás2018-09-18
Gulyás Csilla Krisztina2018-06-01 09:00:00A pedálos hárfa aranykora2018-09-18
Birtalan ZsoltHargitai Imre2018-09-12 12:30:00Chopin műfajformáló tevékenysége a noktürntipológia perspektívájából2018-09-18
Binder Károly2018-09-13 10:00:00Dallamalkotás és dallamszerkesztés a jazz muzsikában a pentatóniától a polációkig2018-09-18
Remenár KrisztinaFerenczi Ilona2018-06-07 12:00:00A kassai magyar kántor,Hlboky György dallamgyűjteménye a Patay-kolligátumban2018-09-18
Dienes Gábor2018-06-07 09:00:00Az oboa és kifejezési eszközei J.S.Bach műveiben2018-09-18
Árendás PéterRichter Pál2018-06-15 10:00:00A kontra mint kíésrőhangszer a 20. századi erdélyi vonós népzenében2018-09-18
Bazsinka JózsefHorváth Balázs2018-05-14 09:15:00A rézfúvós kamarazene fejlődése Magyarországon 1990 előtt2018-06-05
Csereklyei Andrea2018-05-11 14:00:00Francis LPoulenc dalai2018-06-05
Banda ÁdámBatta András2018-05-15 10:00:00Hubay Jenő tanítványainak kapcsolata Bartók Bélával2018-06-05
Gaál IldikóMarton ÉvaVikárius László2018-04-18 10:00:00Gaál Ildikó öt dal - kétszer Opus 15 és 162018-06-05
Bartha Ildikó2018-02-20 10:00:00Robert Volkamm magyar zongoraművei2018-06-05
Sándor Szabolcs2018-02-19 15:00:00Giacomo Puccini egyéni stílusának kialakulása és a Manon Lescaut elemzése2018-06-05
Monostori GáborBozó Péter2018-04-19 10:00:00Julian Fontana mint Chopin műveinek közreadója2018-06-05
Simonné Seleljo ErzsébetTihanyi László2018-03-07 15:00:00A szaxofon helye a magyar zenében2018-06-05
Csuhaj-Barna Tibor Tibor2018-03-29 14:30:00A nagybőgő-ének duó formáció a jazz-zenében2018-06-05
Krulik EszterWilheim András2018-05-08 10:00:00Ligeti kompozíciós technikái a vonós művek tükrében, a korai művektől a hegedűversenyig2018-06-05
Bálint AngélaKomlós Katalin2018-05-08 11:15:00előadói kreativitás és interpretáció a hegedűjátékban a 18. sz. végén és a 19. sz. elején2018-06-05
Csalog Gábor2017-12-06 15:30:00A crescendo-jelzések és az előadó (Brahms műveit olvasva)2017-12-12
Szabó JuditKeresztes Nóra2017-09-25 10:00:00Hagyomány és megújulás Veress Sándor vonósnégyeseiben2017-10-24
Zétényi TamásPéteri Lóránt2017-06-01 10:00:00Liszt Ferenc gordonkás kamarazenéje2017-06-15
Zsovar JuditFazekas Gergely2017-01-25 09:00:00Anna Maria Strada Del Po, Handel's Prima Donna2017-06-08
Malina János2017-05-11 10:00:00Az 1776 és 179 közötti Eszterházi Operaévadok kronológiája2017-06-06
Fassang László2017-05-09 10:00:00Lejegyzés és előadás viszonya Ligeti György orgonaművészetében2017-05-30
Galavics GáborHorváth Balázs2017-04-06 10:00:00Richard Mühlfeld2017-05-25
Meláth AndreaTihanyi László2017-04-24 13:00:00"A Sprechgesang" - középpontban Arnold Schönberg Pierrot Lunaire c. darabja"2017-04-25
Juhász-Molnár BoglárkaPintér Csilla2017-03-17 10:00:00Szigeti József és a modern zene2017-04-25
Velez Alexandra2017-04-04 10:30:00II. Frigyes Vilmos, a csellista király és a neki ajánlott vonósnégyesek Boccherini tollából2017-04-25
Vörösné Udvardy Gizella2016-10-25 11:30:00Az improvizáció megjelenése és szerepe a zenében2016-11-15
Széplaki Zoltán2016-11-09 14:00:00Stilizált táncok vizsgálata Johann Christian Schickhardt életművében2016-11-15
Futó BalázsWilheim András2016-09-27 11:00:00Nyikolaj Andrejevics Roszlavec kompozíciós technikája az 1910-es években2016-10-25
Sáry Bánk2016-10-07 13:15:00Sáry László kreatív zenei gyakorlatai John Cage műveinek tükrében2016-10-25
Szilágyi Gyula2016-10-19 10:00:00A batalla - egy műfaj élete az ibérai orgonaművészetben2016-10-25
Vester AnneVikárius László2016-09-13 09:00:00Der Holzgeschnitzte Prinz: Eine Untersuchung des Tanzspiels von Bartók und Balázs unter philologischen und ästhetischen Aspekten2016-10-12
Pintér DávidKusz Veronika2016-05-25 11:00:00Dohnányi Desz-Dúr vonosnégyese2016-06-16
Horváth ZSoltTihanyi László2016-05-31 10:00:00Stravinsky 1913 és 1920 között írott műveinek harmóniai és tonális vonatkozásai2016-06-16
Horváth BálintVikárius László2016-06-07 11:00:00A kolinda és megjelenési formáia a huszadik század magyar és román műzenéjében2016-06-16
Leschák SándorPapp Márta2016-04-26 14:00:00Rahmanyinov világi kórusművei2016-05-24
Seeman LászlóKovács Sándor2016-05-04 11:00:00Mozart és a kürt2016-05-24
Fekete AnikóHubert Gabriella2016-05-18 14:00:00Luther-kortársak énekei az 1982-es Evangélikus Énekeskönyvben”2016-05-24
Ménesi GergelyMohay Miklós2016-04-27 11:00:00Lajtha László egyházzenei művei2016-05-24
Tímár JuditWilheim András2016-04-01 14:00:00Kurtág Truszovája a kortárs zenei recepció és interpretáció tükrében”2016-04-29
Czifra OrsolyaKovács Andrea2016-04-11 11:00:00Undique flammatis - Jacobus Gallus paródiamiséi2016-04-26
Kabdebó Sándor2016-02-02 12:00:00Pertis Jenő kórusművei és helyük a magyar kórusirodalomban„2016-02-16
Bartal László2016-02-10 10:00:00Maleczky Oszkár jelentősége felvételei és kritikái tükrében2016-02-16
Rohmann DittaPéteri Lóránt2015-11-29 19:00:00Sacher-téma (12 csellómű Paul Sacher 70.születésnapjára)2016-01-04
Szabó BalázsSomfai László2015-11-24 11:00:00Forma és jelentés Bartók hegedűszonátáiban2015-11-24
Kerékfy MártonDalos Anna2015-10-08 10:00:00A kelet-európai népzene hatása Ligeti György zenéjére2015-11-24
Gulyás EmeseSzékely András2014-09-24 15:00:00W.A.Mozart: ESZ-DÚR SINFONOA CONCERTANTE HEGEDŰRE, BRÁCSÁRA ÉS ZENEKARRA (K364)2015-10-18
Bolcsó BálintSzigetvári Andrea2015-09-24 10:00:00Akusztikus hangkeltésű interaktív zenei rendszer tervezése”2015-10-18
Soós Gábor2015-09-23 13:00:00Szintézis és Újszerűség (A hegedű, mint kifejezőeszköz Richard Strauss szimfonikus költeményeiben)2015-10-18
Lakatos PéterHorváth Anikó2015-09-19 10:00:00A historikus előadásmód lehetőségei a zongorán F.Couperin művei és csembalóiskolája alapján.”2015-10-06
Takáts ZsuzsannaDolinszky Miklós2015-05-22 11:00:00Interpretáció és notáció Schubert kései zongoraműveiben2015-06-18
Jánosi András2015-05-26 12:00:00Az archaikus magyar hegedűjáték2015-06-18
Uhereczky EszterKutnyánszky Csaba2015-05-28 08:30:00Gyermekkari hangzásépítés2015-06-18
Duffek MihályScholz Anna2015-06-12 14:00:00J.S.Bach csellószvitjeinek előadásmódja és átírása fagottra2015-06-18
Kéry JánosNagy Péter2015-05-20 16:00:00Székely Imre2015-06-18
Wolf Péter Endre2015-05-26 10:00:00Jazz-hangszerelés2015-06-18
Szitha TündeRadnóti Sándor2015-05-19 14:00:00A Budapesti Új Zenei Stúdió2015-06-02
Somos János CsabaIgnácz Ádám2015-03-19 13:30:00Szövegábrázolási technikák és motívumok "Franz Schmidt: Das Buch mit sieben Siegeln " című oratóriumában2015-04-28
Vámosi-Nagy ZsuzsaIttzés Gergely2015-04-10 10:00:00Paul Taffanel hagyatéka2015-04-28
Szesztay ZsuzsaKomlós Katalin2015-03-31 16:00:00E.Chabrier:Piéces pittoresques- Analízis és interpretáció2015-04-28
Cziglényi Ákos2015-04-23 16:00:00Tibay Zoltán2015-04-28
Balogh Vera2015-02-20 19:00:00A 18.századi francia fuvolaiskolák2015-03-03
Fervágner CsabaPap János2015-02-27 12:00:00A nagybőgő akusztikája2015-03-03
Termes Rita2015-02-23 12:00:00Sári József zongoraművei és zongorás kamarazenéje”2015-03-03
Mód OrsolyaBatta András2014-11-03 14:00:00David Popper élete és művészete2014-12-09
Sztankov Iván2014-10-28 15:00:00A XX-XXI. századi magyar nagybőgő irodalom2014-12-09

 
Minden jog fenntartva © 2007, Országos Doktori Tanács - a doktori adatbázis nyilvántartási száma az adatvédelmi biztosnál: 02003/0001. Program verzió: 2.2358 ( 2017. X. 31. )