Bejelentkezés
 Fórum
 
 
A Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem által meghirdetett védések
A Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem által meghirdetett védések

doktorjelölt neve

témavezető

társ témavezető

időpont

értekezés címe

cím odaítélése /döntés dátuma
Kutnyánszky CsabaLax Éva2005-02-04 10:00:00"Melódia, avagy a második gyakorlat" A seconda practica néhány jellemző aspektusa2005-10-23
Németh MártaPerényi Eszter2007-10-25 13:00:00
elmarad(t)
Hegedűtanítás napjainkban- kezdők számára írt metódusok össezhasonlító elemzése
Bednarik AnasztáziaFalvai Sándor2007-11-05 14:00:00Pikéthy Tibor orgonaművei2008-10-19
HArgitai ImreNagy Péter2007-11-12 15:30:00Antal István, a Zeneakadémia tanára2008-10-19
Beidekné Kovács AdriennKollár Éva2007-11-29 12:30:00Rend és kifejezés Heinrich Schütz GEistliche Chormusik című motettagyűjteményében2008-10-19
Weisenfeld MelindaFalvai Sándor2007-12-17 14:30:00Házimuzsika egykor és ma2008-10-19
Zsigmond ZoltánFalvai Sándor2008-02-08 10:00:00
elmarad(t)
A zongora forradalma a XIX.század első felében
Zsigmond Zoltán2008-02-08 10:00:00A zongora forradalma a XIX.század első felében2008-10-19
Kővári RékaDomokos Mária2008-04-01 10:30:00A Kájoni Cantionale énekei Székelyföld és Moldva néphagyományában a Deák-Szentes kézirat tükrében2008-10-19
Erdős ÁkosKollár Éva2008-04-02 14:00:00A szövegábrázolás példái a XX.század a cappella kóruszenéjében francia költők versei alapján2008-10-19
Smuta AttilaKollár Éva2008-04-03 12:30:00Praeceptor Hungariae2008-10-19
Zobay BélaGyöngyössy Zoltán2008-04-07 11:30:00Kísérletek a kromatikus trombita kialakítására2008-10-19
Németh MártaPerényi Eszter2008-05-06 14:00:00HEgedűtanítűs napjainkban -Kezdők számára írt metódusok összehasonlító elemzése2008-10-19
Fehér AnikóKollár Éva2008-05-16 10:00:00Bátya népzenei monográfiája2008-10-19
Dolinszky MiklósTallián Tibor2008-05-16 13:00:00"Bánk Bán"2008-10-19
Fazekas ÁgnesKollár Éva2008-05-21 10:00:00Magyar zeneszerzők világi kórusművei a 20.század nagy zenei változásai előtt2008-10-19
Keresztes NóraKomlós Katalin2008-05-22 13:00:00A funkciós tonalitás felbomlásának folyamata2008-10-19
Tóth PéterJeney Zoltán2008-06-02 11:00:00
elmarad(t)
A kóruszene stiláris változásai Kodálytól napjainkig
Scholz AnnaSomfai László2008-06-16 10:00:00J.S.Bach:Hat szvit szólócsellóra (BWV 1007-1012) Előadásmód, artikuláció. A források és a kritikai kiadások problematikája2008-10-19
Szefcsik ZsoltPerényi Eszter2008-09-22 09:30:00Zenekari kultúra Magyarországon a XVIII-XIX. század fordulóján2008-10-19
Dominkó IstvánFalvai Sándor2008-09-22 12:00:00Emlékek Gyermekeimnek-Robert Schumann Jugendalbuma2008-10-19
Marczi MariannPapp Márta2008-09-23 10:00:00Ligeti György zongoraetűdjei2008-10-19
Császár ZsuzsannaKomlós Katalin2008-10-16 17:00:00Johann Sebastian Bach Klavierbüchlein-ek2008-10-19
Homor ZsuzsannaNagy Péter2008-10-31 14:00:00Magyar zongoraművészet a 20.század első felében2009-10-18
Nikodém Géza2008-11-14 09:15:00Liturgikus élet a népéneklés tükrében 1797-től a II.Vatikáni Zsinatig, különös tekintettel egy hazai tájegységre2009-10-18
Zsigmondné Pap ÉvaNagy Péter2008-11-14 12:00:00A Szeged zenei élete 1945 és 1960 között”2009-10-18
Várallyay ÁgnesNagy Péter2008-11-19 12:00:00Csembalóművész és japanológus: Eta Harich Schneider kalandos élete2009-10-18
Várallyay ÁgnesNagy Péter2008-11-19 13:00:00
elmarad(t)
Csembalóművész és japanológus: Eta Harich-Schneider kalandos élete
Lászlóffy Zsolt GézaWilheim András2008-11-28 10:00:00A zenei vertikalitás rétegmodell szerinti értelmezése2009-10-18
Köncse KrisztaBerlász Melinda2008-12-11 11:00:00Kersch Ferenc Egyházzenei tevékenysége2009-10-18
Fügedi-Bárd JuditJobbágy Valér2009-02-12 12:30:00
elmarad(t)
Az utolsó néptanító nótafa Vass Lajos munkássága
Fügedi-Bárd JuditJobbágy Valér2009-02-12 12:30:00A XX. század utolsó néptanító nótafája Vass Lajos Pedagógiai munkássága2009-10-18
Molnár PiroskaPapp Márta2009-02-27 12:00:00Pablo Casals művészete és életének magyar vonatkozásai2009-10-18
Kubina PéterPerényi Eszter2009-03-16 10:00:00Montag Lajos a nagybőgőzés kiemelkedő egyénisége2009-10-18
Katonanae Szabo JuditDobszay László2009-04-02 11:00:00
elmarad(t)
Harmat Artúr Szent vagy Uram népénektár filológiai feldolgozása2009-10-18
Katonáné Szabó JuditTardy László2009-04-02 11:00:00Harmat Artúr Szent vagy Uram népénektár filológiai feldolgozása2009-10-18
Arnóth Balázs2009-04-16 15:00:00Mozart: Huszonöt darab, KV(439b)2009-10-18
Rajk JuditPapp Márta2009-04-29 14:00:00Puskin lírája és a XIX.századi orosz románc2009-10-18
Vígh Andrea2009-05-21 10:00:00Sokoldalú hangszerünk, a hárfa2009-10-18
Járdányi Zsófia2009-10-06 10:00:00Járdányi Pál hegedűpedagógiai munkássága2009-10-18
Ittzés TamásPerényi Eszter2009-10-07 09:00:00A német barokk szólóhegedű irodalom Bibertől Bachig ”2009-10-18
Gesztesi-Tóth lászlóLantos István2009-10-07 11:00:00Isten, Ember és Természet harmóniája a barokk orgonaépítészetben - az orgona mellékregiszterei2009-10-18
Ittzés Gergely2009-10-28 09:00:00A többszólamú gondolkodás szerepe a fuvolajátékban2010-10-17
Domokos ZsuzsannaBatta András2009-12-10 16:00:00A római Palestrina-recepció hatása Liszt művészetére2010-10-17
Antal LauraTihanyi László2009-12-14 14:30:00
elmarad(t)
Formák és kifejezésmódok Ligeti György művészetében
Szabó Orsolya2010-01-25 14:00:00"A tested zene" A zene mozgásanalízise és szintézise2010-10-17
Boldoczki GáborHuszár Gábor2010-02-03 11:00:00A trombita alkalmazásának módjai Richard Strauss szimfonikus költeményeiben2010-10-17
Kecskés György2010-02-17 10:00:00A natúrkürttől a ventilkürtig2010-10-17
Lucz Ilona2010-02-23 14:00:00Kadosa Pál, a zeneszerző, a zongoraművész, a zenepedagógus2010-10-17
Bozó PéterVikárius László2010-03-02 09:00:00A BUCH DER LIEDERTŐL A GESAMMELTE LIEDERIG:Liszt összegyűjtött dalainak első négy füzete és előfutárai2010-10-17
Váradi Marianna2010-03-25 09:00:00A művészi hangképzés kérdései, és néhány példa a magyar operafordítások énekelhetőségének problematikájáról.2010-10-17
Hontvári Csaba2010-04-20 12:30:00Nemzeti iskolák, stílusok a trombitajátékban2010-10-17
ZOMBOLA PÉTERDukay Barnabás2010-04-26 10:00:00A tintinnabuli rendszer kialakulása, fejlődése és jellemzői Arvo Pärt műveiben2010-10-17
Alszászy Gábor2010-05-14 11:30:00A Hindemith dalok költői világa és zenei eszközei2010-10-17
Járdányi Gergely2010-05-25 11:00:00Giovanni Bottesini élete és nagybőgőművei2010-10-17
Ratkó Ágnes2010-06-01 08:30:00A historikus hangolások előadóművészi szempontból való megközelítése2010-10-17
Körmendy KriszinaVermes Mária2010-06-07 11:00:00Hubay Jenő művészete és a Hubay-iskola2010-10-17
Kovács IlonaBatta András2010-06-11 10:00:00Alkotói folyamat Dohnányi Ernő zeneszerzői műhelyében2010-10-17
Antal LauraTihanyi László2010-06-16 11:00:00Formák és kifejezésmódok Ligeti György művészetében2010-10-17
Kalló Zsolt2010-09-30 10:00:00A historikus előadásmód hatása és alkalmazása napjaink hegedűoktatásában2010-10-17
Méhes BalázsEnyedi Pál2010-09-30 13:00:00A redőnyszerkezet története a német orgonakukltúrában a XIX.század végéig2010-10-17
Kosóczki TamásSolymosi Ferenc2010-10-01 10:00:00Magyar orgonatervező-szakértők diszpozicói a XX. század első felében2011-10-30
Éder Pál2010-10-04 15:00:00Európai gyökerek, magyar vonatkozások az amerikai vonósnégyes-kultúra felvirágzásában2011-10-30
Matos László2010-10-05 12:00:00Orbán György kóruskönyvei2011-10-30
Szabó BarnaTihanyi László2010-10-21 15:30:00A zenei anyag és forma összefüggései Olivier Messiaen orgonaműveiben2011-10-30
Kubina Ágnes2010-11-16 15:00:00A barokk oboaversenyek jelentősége a zenekari szólamok interpretálásában2011-10-30
Győrfi Laura DittaBalassa Sándor2010-11-24 09:00:00Zongorajáték-Játék a zongorával-Terényi Ede Piano Playing c. sorozata2011-10-30
Simon Zsolt2010-12-04 09:00:00A "Wiener Klang" A hangszerek és muzsikusok szerepe a bécsi hangzásban2011-10-30
Kusz VeronikaVikárius László2010-12-09 13:30:00Dohnányi amerikai évei, 1949-19602011-10-30
Felletár Melinda2010-12-11 09:00:00Az orosz hárfaiskola bemutatása2011-10-30
Liu Wei2011-02-04 10:30:00Chinese chorus2011-10-30
Halmai Katalin2011-03-08 12:00:00Gustav Mahler vokális művei2011-10-30
Pintér CsillaSomfai László2011-03-31 13:00:00Lényegszerű stílusjegyek Bartók ritmusrendszerében2011-10-30
Horváth Barnabás2011-04-07 10:00:00Claude Debussy zongoraprelűdjeinek elemzése2011-10-30
Asztalos BenceMesterházi Máté2011-04-14 10:00:00Esztétika, dramaturgia, innováció Richard Strauss Intermezzo című operájában”2011-10-30
Pintér-Keresztes IldikóKomlós Katalin2011-04-14 14:30:00Kóruskezelés Händel ószövetségi témájú oratóriumaiban2011-10-30
Szabó László2011-04-15 16:00:00A basszustuba alkalmazási területeinek magyar vonatkozásai2011-10-30
S.Dobos Márta2011-04-18 13:00:00A tudatosság és természetesség harmóniája Rados Dezső (1891-1974) hegedűpedagógiájában2011-10-30
Szüle Tamás2011-04-27 12:00:00Buffó basszus2011-10-30
Beischer-Matyó TamásDolinszky Miklós2011-05-24 09:00:00Hangzásdramatúrgiai eszközök Erkel Ferenc Bánk Bán című operájában2011-10-30
Magay Judit2011-05-30 13:00:00A német Lied-műfaj változatai Leonhard Lechner dalköteteiben2011-10-30
Molnár Gyula2011-05-30 14:30:00Dennis Brain hatása a kürt fejlődésére2011-10-30
Pad ZoltánJobbágy Valér2011-05-31 16:00:00Dietrich Buxtehude „Passiója”2011-10-30
Nagy KatalinIttzés Gergely2011-06-16 15:00:00A kiterjesztett fuvolatechnika2011-10-30
Mali EmeseNagy Péter2011-09-29 10:00:00JOHANN NEPOMUK HUMMEL ZONGORASZONÁTÁI2011-10-30
Szabó István2011-09-29 12:00:00A timpani játéktechnikájának fejlődése2011-10-30
Báll DávidPapp Márta2011-09-30 10:00:00Földes Andor életútja és művészi munkássága2011-10-30
Darázs RenátaPapp Márta2011-10-17 16:00:00Gabriel Fauré dalai2012-10-21
Bársony PéterDalos Anna2011-10-22 10:00:00A vészkorszak magyar muzsikus áldozatai2012-10-21
Holics LászlóWilheim András2011-10-28 10:00:00Howard Hanson életműve és szimfonkius művészete2012-10-21
Baranyay PiroskaKertész István2011-10-29 10:00:00A cselló születése2011-10-30
Tóth ÁrpádKollár Éva2011-12-06 13:00:00"...mert törvény az anyai szó, gravitáció...." Szíjjártó Jenő, a szlovákiai magyarság zeneszerzőjének élete és munkássága2012-10-21
Éder György2011-12-06 20:00:00Magyar gordonkások a XX.században2012-10-21
Molnárné Svikruha Márta2011-12-07 16:00:00Vonós hangszerűség és plasztikusság Weiner Leó kamaraműveiben és tanítási módszerében2012-10-21
Déri György2011-12-19 11:00:00XX.századi és kortárs magyar szólógordonka darabok elemzése2012-10-21
Oross VeronikaHorváth Anikó2011-12-20 19:00:00Gáláns fuvolasszonáták-Nagy Frigyes udvarának zenéje2012-10-21
Oross Veronika2011-12-21 09:30:00
elmarad(t)
Gáláns fuvolaszonáták-Nagy Frigyes udvarának zenéje
Velenczei Tamás2012-01-20 16:00:00A trombita története-Példaképeink nyomában2012-10-21
Szutrély KatalinKomlós Katalin2012-02-05 18:30:00A német dal egy- és többszólamú verziója2012-10-21
Nagy Enikő2012-02-27 11:00:00Dohnányi Ernő kamaraművei a brácsa vonzásában2012-10-21

 
Minden jog fenntartva © 2007, Országos Doktori Tanács - a doktori adatbázis nyilvántartási száma az adatvédelmi biztosnál: 02003/0001. Program verzió: 2.2358 ( 2017. X. 31. )