Bejelentkezés
 Fórum
 
 
A Pannon Egyetem által meghirdetett védések
A Pannon Egyetem által meghirdetett védések

doktorjelölt neve

témavezető

társ témavezető

időpont

értekezés címe

cím odaítélése
Hegedűsné Baranyai NóraKardos Zoltánné2007-06-04 10:30:00Agrárgazdasági folyamatok vizsgálata idősormodellek alkalmazásával2007-11-08
Hegyháti MátéFriedler Ferenc2015-09-02 11:00:00Batch process scheduling: Extensions of the S-graph framework2015-09-28
Hermann TamásTóth Gergely2016-05-31 14:00:00Humusz- és foszfortartalom szerepe a mezőségi talajok és barna erdőtalajok termőhelyeinek minőségében2016-09-06
Hodai ZoltánRippelné Pethő Dóra2015-02-06 10:00:00Alga biomassza kinyerése foto-bioreaktorokban termesztett mikro-alga szuszpenziókból2015-02-09
Hoffmann BorbálaGaliba Gábor2000-06-26 10:30:00A tápanyaghiány és a vízhiány hatásának vizsgálata rozs (Secale cereale) növényeken2000-10-30
Holczinger TiborFriedler Ferenc2004-01-01 00:00:00Módszer köztes tárolókat nem tartalmazó szakaszos működésű rendszerek ütemezésére
Hon Loong LamKlemes JiriVarbanov Petar2011-03-24 14:30:00Optimisation with integration of renewable sources of energy into energy supply chain2011-04-12
Horváth AnitaSkodáné Földes Rita2014-04-07 14:30:00Szteránvázas epoxidok gyűrűnyitása ionfolyadékban2014-04-16
Horváth BarnabásSzalai István2014-10-08 10:00:00Molekuláris és komplex fluidumok lineáris és nemlineáris dielektromos tulajdonságainak vizsgálata2014-10-14
Horváth DávidKovács Tibor2018-01-29 15:00:00Többcélú radioizotópos nyomjelzéses módszerek fejlesztése és alkalmazása szorpciós folyamatok vizsgálatára szerkezeti anyagfelületeken2018-02-12
Horváth János2014-04-25 11:30:00Az anódfolyamatok laboratóriumi és üzemi vizsgálata az alumíniumelektrolízisben2014-05-26
Horváth NikolettaBiró BorbálaBudai Péter2018-01-29 11:00:00THE BASICS OF RESEARCH IN MICROBIOLOGICAL SOIL REMEDIATION PRACTICES2018-02-12
Horváth ZoltánBercsényi MiklósMolnár Tamás Gergely2016-10-07 11:00:00Tavi egynyaras süllő intenzív rendszerbe történő beszoktatásához szükséges technológiai elemek vizsgálata2016-10-19
Hren BrunóMink János2008-05-06 14:00:00Méréstechnikai és kemometriai módszerek fejlesztése a a Fourier-transzformációs infravörös és Raman-spektroszkópiában2008-11-06
Hubai Katalin EszterPadisák Judit2017-07-06 13:00:00Az avarlebomlás folyamatainak karakterisztikái dunántúli kisvízfolyásokban2017-07-10
Huszánk RóbertHorváth Ottó2007-08-31 10:30:00Vízben oldódó, Hem típusú vas(II)- és vas(III)-porfirinek előállítása, képződési kinetikájuk valamint fotofizikai és fotokémiai tulajdonságaik vizsgálata2007-11-08
Huszka BalázsFöldes Csaba2011-12-16 10:00:00Heuristischer Zugriff auf die Schalldynamik unter besonderer Berücksichtigung der Pseudosegmentalia des Deutschen. Probleme, Methode und Daten2011-12-21
Hüvely AttilaNádasyné Ihárosi Erzsébet2014-05-12 10:00:00Növekvő arzén adagokkal kezelt öntözővíz hatása a paradicsom és a saláta növényi részenkénti arzén tartalmára és eloszlására2014-05-26
Imran MuhammadHorváth OttóValicsek Zsolt2016-05-25 15:00:00Formation, Photophysics and Photochemistry of Water-soluble Lanthanide(III) Porphyrins2016-05-30
Imran MuhammadHorváth OttóValicsek Zsolt2016-05-25 15:00:00Formation, Photophysics and Photochemistry of Water-soluble Lanthanide(III) Porphyrins2016-05-30
Imre KornéliaMolnár Ágnes2009-09-18 10:00:00Az aeroszol részecskék higroszkópos tulajdonsága2009-09-29
Jancsek-Turóczi BeatrixGelencsér András2014-12-08 13:00:00A reszuszpendált és belélegezhető városi aeroszol jellemzése2015-02-09
Jancskárné Anweiler IldikóCzúni LászlóIványi Amália2009-09-17 14:00:00Nonlinear Extension of Heat Equation and Infrared Imagery2009-10-26
Jandrasits LászlóFischl Géza2011-03-30 11:00:00VÉDETT NÖVÉNYFAJOK ÉS A FEHÉR FAGYÖNGY (VISCUM ALBUM L.) GOMBABETEGSÉGEI AZ ŐRSÉGI NEMZETI PARKBAN2011-04-12
Járvás GáborDallos András2012-05-09 14:30:00Evaporation models for multicomponent mixtures2012-07-04
Jaskó SzilárdTarnay KatalinSimon Gyula2012-09-12 11:00:00Elosztott rendszerek formális modelleken alapuló tervezési eljárásainak vizsgálata2012-10-01
Jerkus Tibor IstvánnéAblonczyné Mihályka Lívia2011-12-02 13:30:00Neologizmusok a magyar gazdasági szaknyelvben2011-12-21
Jolánkai PéterKismányoky Tamás2010-05-25 14:00:00A búza és kukorica váltás nélküli termesztésének agronómiai és agroökológiai vonatkozásai2010-07-05
Jónás JácintSomlai János2018-08-14 10:00:00NORM hulladékok kezelésének (deponálás és építőipari felhasználhatóság) radiológiai vizsgálata2018-08-17
Józsa CsillaHusvéth FerencFébel Hedvig2008-09-12 11:00:00DNS mikroszatellitek vizsgálata ló és szarvasmarha fajtákban2008-10-21
Józsa TamásDeli-Gray Zsuzsa2016-12-12 15:30:00A piaci orientáció összefüggései az önkormányzatok által nyújtott lakossági közüzemi szolgáltatások piaci környezetére nézve2017-04-27
Juhász ÉvaVárnagy László2010-12-13 11:00:00A HERBICIDEK (STOMP 330 EC, DIKAMIN D ) ÉS NEHÉZFÉMEK (RÉZ, KADMIUM, ÓLOM) EGYEDI ÉS EGYÜTTES MÉREGHATÁSA MADÁREMBRIÓKON2010-12-23
Kádár László PéterVarga Kálmán2009-10-20 11:30:00Radioaktív kontaminációs folyamatok vizsgálata szerkezeti anyag felületeken2009-10-26
Kakasi BalázsKováts NóraNagy Szabolcs2019-07-10 11:00:00Komplex környezeti minták geno- és citotoxikológiai vizsgálata2019-09-04
Kalauz KárolyBertók Botond2014-09-08 14:00:00Algoritmusok kidolgozása logikai, idő és megbízhatósági feltételéket teljesítő folyamathálózatok szintéziséhez2014-09-10
Karcagi Roland GáborHusvéth Ferenc2009-12-04 11:00:00Zsírkiegészítések alkalmazása bőtejelő tehenek takarmányozásában az ellés körüli energiahiányos időszakban2010-02-22
Károlyiné Cséplő MónikaFischl GézaVida Gyula2013-04-25 11:00:00Búza genotípusok Pyrenophora tritici-repentisszel és Phaeosphaeria nodorummal szembeni ellenállósága és a rezisztencia genetikai hátterének vizsgálata2013-06-17
Kárpátiné Daróczi JuditGaál Zoltán2017-01-26 11:00:00A kompetencia hatalom? Mit ér a gazdasági felsőfokú képzés, ha nem ad diplomát?2017-02-06
Kasza TamásHancsók Jenő2013-05-07 10:30:00Bio-paraffinok izomerizációja (Titkos)2013-06-17
Kaszás NikolettaSzabó Lajos2016-01-15 12:00:00Sikeres projektek, érett szervezetek a határ mentén2016-02-15
Katona Attila ImreKosztyán Zsolt Tibor2019-05-21 13:00:00Risk-Based Statistical Process Control2019-05-27
Katona LászlóBárdos Jenő2010-12-14 11:00:00Az alkalmazott színházi tevékenység szerepe a modern nyelvtanárképzésben2010-12-23
Keller KrisztiánSzabó Ferenc2012-12-05 10:30:00A húsmarhák értékmérő tulajdonságainak ökonómiai súlyozása2012-12-12
Kenesei Tamás PéterAbonyi János2014-12-02 13:00:00Számítás intelligencia alapú regressziós technikák és alkalmazásaik a folyamatmérnökségben2015-02-09
Keresztes BalázsMarkó ViktorKondorosy Előd2014-03-07 11:00:00Növényvédelmi technológiák hatása pók (Araneae) együttesekre, fás szárú kertészeti kultúrákban2014-04-16
Keserű MihályVárnagy László2008-01-25 11:00:00KÉT HERBICID (DUAL GOLD 960 EC ÉS STOMP 330 EC) ÉS EGY INSZEKTICID (BI 58 EC) EGYEDI ÉS EGYÜTTES MÉREGHATÁSÁNAK VIZSGÁLATA MADÁREMBRIÓKON2008-02-26
Kiezer TamásDominich Sándor2010-10-12 13:00:00Információ-visszakereső módszerek egységes keretrendszere és alkalmazásai2010-10-27
Kincses ZoltánSzolgay Péter2013-06-13 10:00:00CNN-alapú képfeldolgozó és adaptív optikai rendszer FPGA-s implementációi2013-06-17
Király AndrásAbonyi János2013-09-09 13:00:00Döntéstámogató rendszerekben alkalmazható számítási intelligencián és adatbányászaton alapuló algoritmusok2013-09-23
Kis ÁdámLengyel ZsoltNavracsics Judit2008-12-10 14:00:00Szöveg a digitális térben2009-07-11
Kis ÁdámLengyel ZsoltNavracsics Judit2008-12-10 11:00:00
elmarad(t)
Szöveg a digitális térben
Kis GáborBartha László2006-01-01 00:00:00Molibdén tartalmú poliizobutilén-poliborostyánkősav alapú motorolaj adalékok előállítása és vizsgálata
Kis Jenő Kálmánné Kenesei Éva ("kifutó" neveléstudományi program)Czakó Kálmán2010-12-03 09:00:00Változások a tanító szakos hallgatók zenei tanulmányaiban és műveltségében2010-12-23
Kismányoky AndrásLehoczky ÉvaNémeth Tamás2010-12-06 10:00:00Agrotechnikai tényezők szerepe a kultúrnövényekre és a gyomosodásra2010-12-23
Kiss Ákos KoppányLábár János2016-09-30 10:00:00Szemcsehatárok transzmissziós elektronmikroszkópos vizsgálati módszereinek fejlesztése2016-10-19
Kiss BalázsPolgár József PéterBene Szabolcs2014-06-30 11:00:00Kettős hasznosítású magyar tarka növendék bikák teljesítményvizsgálata, hústermelő képessége és húsminőségi tulajdonságai2014-07-04
Kiss JuditKosztyán Zsolt Tibor2014-06-25 12:00:00Mátrix- alapú logikai projekttervezési keretrendszer2014-07-04
Kiss Károly MiklósMajor Iván2009-01-20 10:00:00Hozzáférési és összekapcsolási díj szabályozása a távközlésben2009-02-17
Kiss KatalinBélafiné Bakó Katalin2009-11-18 14:00:00Pektinek kinyerése és enzimes hidrolízise2010-02-22
Kocsis MihályMakó András2016-05-09 11:00:00A hazai talajosztályozási rendszer talajváltozatainak termékenységi vizsgálata2016-05-30
Kocsis TímeaAnda Angéla2008-04-01 11:00:00Az éghajlatváltozás detektálása és hatásainak modellezése Keszthelyen2008-04-25
Koczor-Keul MelindaMolnár Tamás2018-01-25 10:30:00A magyarországi idősek halálközeli egészségügyi kiadásainak vizsgálata2018-02-12
Kolics BalázsKondorosy Előd2009-12-14 11:00:00A fűrészlábú szöcskék (Saga sp.) biológiája, különös tekintettel a Saga pedo (PALLAS, 1771) fajra2010-02-22
Kollaricsné Horváth MargitTaller János2019-10-18 11:00:00Burgonya genotípusok nitrogén hasznosítása és a nitrogén asszimiláció genetikai vizsgálata
Koltai Zsuzsa ("kifutó" neveléstudományi program)Vassné Forintos Klára2010-12-09 10:00:00A múzeumi kultúraközvetítés pedagógiai és andragógiai szempontú vizsgálata2010-12-23
Kondor AnettDallos András2015-12-21 14:30:00Fizikai-kémiai tulajdonságok meghatározása kromatográfiás módszerekkel2016-01-12
Koós SándorNémeth TamásTóth Zoltán2013-01-24 11:00:00Szenzodinamikai és összefüggés vizsgálatok egy 30 éves tartamkísérlet gyep szakaszában2013-02-06
Kópisné Gerencsér KrisztinaNémethné Hock IldikóKovács Eszter2009-06-18 14:00:00A középiskolások idegen nyelvi olvasási szokásai és olvasásértési teljesítménye2009-07-02
Kormos ÉvaBudai Péter2018-02-05 11:00:00Agrokemikáliák irritatív hatásainak toxikológiai vizsgálata in vitro rendszerekben2018-02-12
Kósa Eszter ImolaSzabó István2010-06-30 11:00:00Abiotikus stresszorok és stressztoleranciát befolyásoló tényezők hatásainak vizsgálata kukoricában (Zea mays L.)2010-07-05
Kosztyán Zsolt TiborSchanda János2011-12-02 10:00:00Színi hiba csökkentése tristimulusos színinger-mérő berendezések és számítógépes bemeneti eszközök esetén2011-12-21
Kosztyán Zsolt TiborBencsik Andrea2006-04-26 10:00:00Optimális erőforrás-tervezés2006-05-11
Kosztyánné Mátrai RitaSikné Lányi Cecília2011-06-03 11:00:00Az objektumok tulajdonságainak és elrendezéseinek szerepe a felhasználói felületek tervezésében2011-07-04
Kovács AndrásKristófné Makó Éva2018-10-05 10:00:00A kaolinit szerkezetének módosítása interkalációval2018-10-08
Kovács AnikóKováts NóraNagy Szabolcs2015-12-17 11:00:00Aeroszol minták ökotoxicitásának elemzése2016-01-12
Kovács BoglárkaVonderviszt FerencHorváth Róbert2018-03-26 14:00:00Flagellin alapú biomimetikus felületek jellemzése és élő sejtek adhéziójának nyomon követése jelölésmentes optikai bioszenzorokkal2018-06-11
Kovács FerencHancsók Jenő2006-01-01 00:00:00Növényolaj-zsírsav-metilészterek előállítása és vizsgálata
Kovács KataPadisák Judit2012-06-07 15:00:00Avarlebontási kísérletek dombvidéki kisvízfolyásokban2012-07-04
Kovács LászlóFodor Dénes2018-05-28 14:00:00Teljesítményelektronikai átalakítókban alkalmazott alumínium elektrolit kondenzátorok áram igénybevételének és öregedésének vizsgálata2018-06-11
Kovács Levente AttilaSzirányi Tamás2006-12-22 10:00:00Methods for two dimensional stroke based painterly rendering. Effects and applications2007-03-20
Kovács MátéHalmos Pál2010-06-25 11:00:00Fluoridion ICP-AES módszerrel történő indirekt meghatározása és a lejátszódó reakciók komplex analitikai vizsgálata2010-07-25
Kovács ZsófiaRédey ÁkosJakó Éena2018-05-15 10:00:00Vízgyűjtő specifikus folyamatos monitoring rendszer módszertani kidolgozása és vízminőség osztályozó algoritmus adaptálása és tesztelése felszíni vizekre2018-05-18
Kővári AttilaFodor Dénes2014-03-14 10:00:00
elmarad(t)
Elektrohidraulikus résállító rendszer modellezése és a beavatkozó szerv szivárgásának detektálása a meleghengerműi állványokon
Kővári AttilaFodor Dénes2014-03-14 10:00:00Elektrohidraulikus résállító rendszer modellezése és a beavatkozó szerv szivárgásának detektálása a meleghengerműi állványokon2014-04-16
Kozma Péter DánielHorváth RóbertPetrik Péter2011-12-01 11:00:00Interferometrikus optikai hullámvezető bioszenzor jelölésmentes érzékeléshez2011-12-21
Kozma-Bognár VeronikaAnda Angéla2012-10-15 11:00:00Hiperspektrális felvételek feldolgozásának és mezőgazdasági alkalmazásának vizsgálata2012-12-12
Kránicz BalázsSchanda János2002-01-01 00:00:00A nappali sugárzáseloszlások és szimulátoraik elméleti és gyakorlati kérdései
Krár MártonHancsók Jenő2010-07-15 13:00:00Napraforgóolaj motorhajtóanyag célú hidrogénezése2010-09-27
Krasznai BeátaPituk Mihály2016-02-12 13:00:00A módosított láncmódszer késleltetett differenciálegyenlet-rendszerekre alkalmazásokkal2016-02-15
Kripli BalázsSpeier Gábor2012-09-04 10:00:00Néhány szuperoxid dizmutáz és kataláz enzimmodell vizsgálata2012-10-01
Kriván EszterHancsók Jenő2017-03-30 10:00:00Korszerű üzemanyagkomponensek előállítása oligomerizációval könnyű olefin-tartalmú szénhidrogén frakciókból2017-04-27
Kucserka TamásPadisák Judit2014-12-18 10:30:00A mikroszkopikus gombák szerepe az avar lebontásában hazai patakokban2015-02-09
Kucska BalázsBercsényi Miklós2008-02-22 11:00:00A csuka (Esox lucius L.) intenzív nevelése2008-02-26
Kuik ÁrpádSkodáné Földes Rita2010-10-18 10:30:00Homogénkatalitikus aminokarbonilezés: új módszer kidolgozása N-ferrocenoil-aminosav-észterek ferrocénglioxamidok és diszubsztituált ferrocénszármazékok szintézisére2010-10-27
Kuikné Ungvári NesztaUngváry Ferenc2010-04-04 14:00:00Diazovegyületek katalitikus karbonilezése. Szintézis és kinetika.2011-04-12
Kulcsár TiborAbonyi János2017-02-28 14:00:00Adatbányászati és gépi tanulási algoritmusok szoftver szenzorok fejlesztésére2017-04-27
Kun JánosElekes Andrea2010-12-15 14:00:00Seigniorage saját pénz nélkül2010-12-23
Kurdi RóbertBencze Lajos2008-10-15 10:00:00Királis információk terjedési mechanizmusa alkil-kobalt-trikarbonil-foszfán komplexekben2008-10-21
Kutas GáborSchanda JánosBodrogi Péter2009-11-19 15:00:00Colour perception related aspects of self-luminous displays2010-02-22
Kutor LászlóKozmann György2007-12-20 14:00:00Automatikus eszköz- és személyazonosítás műszaki informatikai módszerei2008-02-26

 
Minden jog fenntartva © 2007, Országos Doktori Tanács - a doktori adatbázis nyilvántartási száma az adatvédelmi biztosnál: 02003/0001. Program verzió: 2.2358 ( 2017. X. 31. )