Bejelentkezés
 Fórum
 
 
A Pannon Egyetem által meghirdetett védések
A Pannon Egyetem által meghirdetett védések

doktorjelölt neve

témavezető

társ témavezető

időpont

értekezés címe

cím odaítélése
Cseke Zoltán LászlóBánhegyi Gabriella2012-02-01 11:00:00A közösségi piacszabályozás eszközei és hazai alkalmazásuk lehetőségei, különös tekintettel az intervencióra2012-02-15
Csepregi Anikó CsillaSzabó Lajos2011-12-12 12:30:00The Knowledge Sharing and Competences of Middle Managers2011-12-21
Cserjési PetraBélafiné Bakó Katalin2011-06-16 10:00:00Gázszeparáció ionos folyadékkal készített támasztóréteges folyadékmembránnal2011-07-04
Cserveni-Szücs RékaBercsényi MiklósNagy Szabolcs2014-01-07 11:00:00A ponty (Cyprinus carpio L.) pikkelymintázat öröklődési modelljének revíziója2014-01-08
Csikászné Krizsics AnnaGáborjányi Richard2008-12-12 11:00:00A termés mennyisé, a termés minőség és a levelek tápelem tartalmának összefüggése különféle alanyokra oltott Cabernet sauvignon szőlőfajtán2009-01-08
Csizmásné Tóth JuditHollósy Zsolt2016-05-06 11:00:00Tulajdonosi vagy szerződéses integráció? A vertikális integrációból fakadó előnyök kihasználásának vizsgálata a turnusonként 30.000 feletti állománnyal rendelkező broilercsirke termelők körében.2016-05-30
Csöndes IzabellaGáborjányi Richard2009-10-16 11:00:00„A Macrophomina phaseolina károsítását befolyásoló tényezők vizsgálata eltérő gazda-parazita kapcsolatokban”2009-10-26
Csonka RóbertSpeier Gábor2010-12-15 11:00:00Réz- és mangántartalmú komplexek enzimutánzó tulajdonságainak vizsgálata2010-12-23
Csordás AnitaKovács Tibor2018-12-17 10:00:00Szkenner-alapú kiértékelő rendszer kifejlesztése radon nyomdetektorokhoz2019-02-06
Csuka GyöngyiTörök Ádám2012-06-20 13:00:00A nemzetgazdasági versenyképesség szabályozási elemei2012-07-04
Csuti PéterHangos Katalin2017-04-19 15:00:00Világítódiódák fotometriai és színingermetrikai jellemzése2017-04-27
Czékmán OrsolyaFóris Ágota2010-06-28 11:00:00Vizsgálatok a magyar matematikai terminológia tárgykörében2010-07-05
Czili HajnalkaHorváth Attila2009-02-13 11:00:00Klórecetsavak heterogén fotokatalitikus lebontása, a hidroxilgyökök szerepe
Czúni LászlóSzirányi Tamás2001-01-01 00:00:00Párhuzamos lokális módszerek vizsgálata a képszegmentálásban, tömörítésben és optikai mozgásanalízisben
Dákay IldikóSzabó Ferenc2009-02-23 11:00:00Húshasznú tehenek reprodukciós tulajdonságainak vizsgálata2009-03-24
Dancsecz GabriellaSzabó Lajos2008-12-16 14:00:00A nemzetközi sportrendezvény-szervezési projektek sikertényezői és a siker megítélésének kritériumai2009-01-08
Dániel Zoltán AndrásMolnár Tamás2016-09-23 14:00:00Eszközvásárlásra kapott Uniós támogatások hatása a hazai kkkv-k hozzáadott értékének változására és konvergencia folyamataikra, a 2007-2013-as tervezési időszakban2016-10-19
Daragó ÁgnesTakács András PéterNagy Péter István2014-12-08 11:00:00Tűfonálféreg fajok elterjedése egyes hazai borvidékeken és az ellenük való védekezés újabb lehetőségei2015-02-09
Decsi Éva KincsőAnda Angéla2005-01-01 00:00:00Különböző abiotikus stresszhatások vizsgálata kukorica állományban
Demeter KrisztiánBercsényi Miklós2019-06-24 11:00:00Ragadozó halak (csapósügér, (Perca fluviatilis); fogassüllő, (Sander lupcioperca); lesőharcsa, (Silurus glanis)) néhány szaporítás- és nevelés-technológiai elemének vizsgálata üzemi körülmények között2019-07-09
Dinnyés ÁlmosKun Szabó Tibor2008-07-25 10:00:00A kockázatok becslésének és a minőség irányítási rendszerek bevezetésének szerepe a katasztrófák elkerülésében egy közszolgáltató tevékenységében2008-10-21
Dióssy LászlóAnda Angéla2011-04-13 13:00:00Az éghajlatváltozás hatásának szimulációja kukoricán2011-06-02
Dobos LászlóAbonyi János2016-06-09 13:00:00Kísérlettervezési technikák a technológiák elemzésére és optimálására2016-07-11
Dobozi MelindaLehoczky Éva2006-11-27 11:00:00A burgonya gyomnövényei, gyomirtása és burgonya fajták herbicidérzékenységének vizsgálata2007-03-20
Dobrádi AnnamáriaEniszné Bódogh Margit2018-06-01 10:00:00Természetes eredetű kalcium-foszfát adalék hatása az apatit-wollasztonit üvegkerámiák tulajdonságaira2018-06-11
Dobszai-Tóth VeronikaLehoczky Éva2010-11-12 10:30:00A fenyércirok (Sorghum halepense L. Pers) jelentősége, biológiája, kártétele és vegyszeres gyomirtásának lehetőségei2010-12-23
Dombóvári PéterSomlai János2008-07-31 10:00:00Uránizotópok és izotóparány alfa-spektrometriás mérésének fejlesztése környezeti és nukleáris ipari minták vizsgálatán keresztül2008-10-21
Domokos Endre GáborKárpáti Árpád2006-01-01 00:00:00Eleveniszapos szennyvíztisztító rendszerek optimalizálása dinamikus szimuláció segítségével
Dósa IldikóAblonczyné Mihályka Lívia2011-01-20 10:30:00A számviteli nyelvhasználat lexiko-szemantikai és terminológiai vizsgálata2011-02-17
Dunai AttilaTóth Zoltán2017-06-06 13:00:00A szerves- és ásványi trágyázás, valamint a különböző talajművelési módok hatásainak vizsgálata egyes talajfizikai paraméterekre tartamkísérletben2017-07-10
Egedy AttilaChován TiborVarga Tamás2014-01-28 10:00:00Kevert berendezések modellezési eszköztárának bővítése2014-02-11
Elbert NoémiKovács Zoltán2012-05-16 14:00:00Auslaufmanagement in der Logistik – Untersuchung der Pfadabhängigkeit im Produktlebenszyklus am Beispiel der Automobilindustrie”2012-07-04
Elek BarbaraMakó András2009-03-23 11:00:00Talajok szerves folyadékvisszatartó- és folyadékvezető-képessége2009-03-24
Elek HenriettAnda AngélaWerner Peter2013-10-07 11:00:00APHID RESISTANCE IN WHEAT VARIETIES2013-10-28
Elek PéterHusvéth Ferenc2008-10-20 10:00:00A kóros zsíranyagcseréből adódó veszteségek csökkentésének lehetősége védett kolin alkalmazásával nagy tejhozamú tehénállományokban2008-10-21
Eller ZoltánHancsók Jenő2017-09-21 14:00:00Korszerű sugárhajtómű üzemanyagok előállításának vizsgálata2017-10-16
Endrédi Balázs SzabolcsMihályi Péter2016-09-23 11:00:00Írországban élő magyarok orvosi ellátása2016-10-19
Enisz KrisztiánFodor Dénes2016-03-10 10:00:00Gumiabroncs és útfelület közötti súrlódási együttható on-line becslési módszereinek vizsgálata2016-04-04
Erdélyi RóbertVolk János2014-11-26 14:00:00Synthesis and mechanical characterization of wet chemically grown ZnO nanowires for nanoelectromechanical sensors2015-02-09
Ertli TímeaSzakácsné Földényi Rita2005-10-20 11:00:00Gyomirtószerek szorpciójának tanulmányozása különböző talaj – oldat rendszerekben2005-10-24
Essam Mohsen Abdelhameed AwwadGyőri IstvánHartung Ferenc2013-07-02 14:00:00On the boundedness of discrete and continuous Volterra equations with control applications2013-07-12
Fábián FerencKovács Tibor2018-01-25 15:00:00Kalibrációs módszer fejlesztése passzív toronmonitorokhoz2018-02-12
Farkas András Csaba ("kifutó" neveléstudományi program)Poór Zoltán2010-11-29 10:30:00Képzésmetodikai alternatíva a tanítók informatika műveltségterületi felkészítésében2010-12-23
Farkas GergelyBakos József2013-12-06 11:30:00Foszfin-foszfit típusú királis ligandumok előállítása és alkalmazása enantioszelektív katalitikus szintézisekben2014-01-08
Farkas ValériaSzabó Ferenc2012-04-27 11:00:00Tejtermelést és húsminőséget befolyásoló DGAT1 K232A, leptin C528T, TG 5’ UTR polimorfizmusok vizsgálata hazai szarvasmarha populációkban2012-05-02
Fazekas CsabaKozmann GyörgyHangos Katalin2008-09-26 11:00:00Modeling and model calibration of complex dynamical systems applied to the primary circuit of a nuclear power plant2008-10-21
Fehér CsabaSkodáné Földes Rita2018-01-15 15:00:00Heterociklusos ferrocénszármazékok előállítása és vizsgálata2018-02-12
Fehér ErikaGubicza László2008-10-10 10:30:00Oldószermérnökség alkalmazása izoamil-acetát enzimatikus előállítására2008-10-21
Fehér HelgaMajoros Pál2014-05-23 16:00:00Kína gazdasági fejlődésének hatása Fekete-Afrikai országok árukereskedelmi specializációjára2014-05-26
Fehér JuditBencsik Andrea2008-12-03 11:00:00HRM az ügyfélszolgálati hálózattal rendelkező szolgálgató vállalatoknál2009-01-08
Fehér KlaudiaSkodáné Földes Rita2018-11-16 10:00:00Rézkatalizált azid-alkin cikloaddíció: szintézis és katalizátorfejlesztés2019-02-05
Fehérvölgyi BeátaGaál Zoltán2010-11-24 15:00:00Határtalan lehetőségek a határ mentén2010-12-23
Feil BalázsAbonyi János2006-09-01 10:00:00Fuzzy csoportosítás alkalmazása folyamatadatok elemzésében2006-09-01
Feil BalázsAbonyi János2006-01-01 00:00:00Fuzzy csoportosítás alkalmazása folyamatadatok elemzésében
Fejes ÁgnesAnda AngélaFekete Gábor2015-05-04 11:00:00Perzisztens növényvédő szerek hatástartam- és lebomlásvizsgálatai2015-05-26
Fejes Lászlóné Utasi AnettRédey Ákos2015-07-16 10:00:00Korszerű környezeti hatásvizsgálati mennyiségi módszer fejlesztése2015-09-28
Fejes SándorVárnagy László2005-01-01 00:00:00Egyes nehézfémek és növényvédő szerek egyedi és együttes méreghatásának vizsgálata madárteratológiai tesztben
Fekete HajnalkaDimény Erzsébet2012-05-14 11:00:00"Merre tart a hajó?" A szervezeti stratégia, a struktúra és a kultúra hatásainak vizsgálata a vállalati teljesítményre.2012-07-04
Fekete Lilla SáraFöldes Csaba2008-04-16 12:00:00Adalékok az osztrák kulturális identitáshoz – összetevők és nyelvi manifesztációk2008-07-05
Fekete SándornéSchanda JánosSikné Lányi Cecília2009-12-11 13:00:00A zavaró káprázás hullámhossz függésének vizsgálata az éjszakai autóvezetés körülményei között2010-02-22
Fekete ZsuzsannaSzabó FerencBene Szabolcs2014-04-04 11:00:00Modellszámítások a különböző tulajdonságok ökonómiai súlyának meghatározására a tejhasznú szarvasmarhatenyésztésben2014-04-16
Ferincz ÁrpádKováts NóraPaulovits Gábor2014-06-24 10:00:00Role of invasive and non-native fish species in the Balaton-cathment (Idegenhonos halak helye és szerepe a Balaton-vízgyűjtő ökoszisztémájában)2014-07-04
Fischer Alajos ("kifutó" neveléstudományi program)Zsolnai József (1935 - 2011)2009-03-18 14:00:00Az elmúlt negyed század hazai neveléstudomány fejleményeinek2009-07-02
Fodor AttilaHangos KatalinMagyar Attila2015-07-16 14:00:00Model parameter estimation and control of a synchronous generator2015-09-28
Fodor LászlóLehoczky Éva2002-04-29 10:00:00Nehézfémek akkumulációja a talaj-növény rendszerben2002-07-12
Fogarasi IstvánVastag Gyula2009-10-07 10:00:00„Az e-learning technológiák nemzetközi piacának fejlődése és összefüggései a felsőoktatási implementációs tapasztalatokkal, stratégiákkal a 2001-2008 években”2009-10-26
Fördős EszterUngváry Ferenc2010-02-26 10:00:00béta-laktámok kobalt-katalizált szintézisének és katalizátor komplexeinek vizsgálata2010-05-10
Fülep TeofilKondorosy Előd2016-05-05 11:30:00Az édesvízi planáriák (Platyhelminthes: Tricladida) faunisztikai kutatása Magyarországon, különös tekintettel a hegyvidékekre2016-05-30
G. Havril ÁgnesBárdos Jenő2010-05-21 10:30:00A szaknyelv térhódítása a felsőoktatásban. Az angol szaknyelvi kommunikatív kompetencia fejlesztésének, mérésének és értékelésének vizsgálata [...]2010-11-04
Gaál BalázsKozmann György2010-06-10 11:00:00Többszintű genetikus algoritmus és táplálkozás- és életmód-tanácsadó szakértői rendszer2010-07-05
Gábor AttilaHangos Katalin2017-04-19 10:00:00Model analysis and parameter estimation in biochemical reaction networks2017-04-27
Gál GáborArgyelán János2011-05-19 10:00:00Enantioszelektiv szimulált mozgóréteges folyadékkromatográfia gyógyszeripari alkalmazásának vizsgálata2011-06-02
Gál LorándSzépvölgyi János2009-01-07 14:00:00Ferrit nanoporok előállítása rádiófrekvenciás termikus plazmában2009-01-08
Galamb EszterHusvéth Ferenc2014-01-09 10:00:00Védett konjugáltlinolsav-izomerek (cis-9, trans-11; trans-10, cis-12) szerepe a nagy tejtermelésű kérődzők takarmányozásában2014-02-11
García Ojeda Juan CarlosFriedler FerencBertók Botond2016-12-08 13:00:00On modeling building-evacuation-route planning and organization-based multiagent systems by resorting to the P-graph framework2017-02-06
Geiger AndrásBartha László2009-12-16 09:00:00Kémiailag stabilizált gumibitumenek vizsgálata2010-02-22
Göllei AttilaMink János2011-05-19 14:00:00Veszteséges közeggel töltött mikrohullámú tápvonalak energetikai és hőmérsékleti viszonyainak vizsgálata és gyakorlati alkalmazásai2011-06-02
Görbe PéterHangos Katalin2013-12-02 14:00:00Áram minőség optimalizálása kisfeszültségű nemlineáris torzított hálózatokban megújuló energiaforrások komplex integrációjával2014-01-08
Góth Júlia KrisztinaDominich Sándor2006-01-01 00:00:00Hatékony módszerek az információ-visszakeresés gyakorlatában
Grósz GergelySárdi Katalin2011-04-27 14:30:00Digitális képfeldolgozás alkalmazása üvegházi és szabadföldi kísérletek kiértékelésénél2011-06-02
Gugolya ZoltánVonderviszt Ferenc2008-10-03 11:30:00A flagellin fehérje polimerizációjának jellemzése2008-10-21
Gulyás ZsoltKocsy Gábor2017-06-20 11:00:00A stresszválasz és a fejlődés redox szabályozása búzában és lúdfűben2017-07-10
Gyenes ViktorBéres Imre2010-12-15 11:00:00A PONGYOLA PITYPANG (TARAXACUM OFFICINALE G. H. WEBER EX WIGGERS) JELENTŐSÉGE, BIOLÓGIÁJA ÉS INTEGRÁLT GYOMSZABÁLYOZÁSA2010-12-23
Györe Géza ("kifutó" neveléstudományi program)Zsolnai József (1935 - 2011)2010-11-24 11:00:00Könyvtárostanár-képzés Magyarországon2010-12-23
Győrffy NóraPaál Zoltán2008-04-16 00:00:00Platina alapú kétfémes katalizátorok jellemzése
Győrffy NóraPaál Zoltán2008-01-01 00:00:00Platina-alapú kétfémes katalizátorok jellemzése
György Ágnes IrmaPadisák JuditTátrai István2014-01-30 11:00:00Kopoltyúhálós és hidroakusztikus halállomány vizsgálatok alkalmazása és eredményeik megfeleltethetősége sekély tavi környezetben2014-02-11
Gyurácz-Németh PetraKovács Zoltán2015-01-27 10:00:00Service delivery standardisation and customisation in the Hungarian hotels2015-02-09
Hajba LászlóMink János2008-06-30 11:00:00Átmenetifém és ritkaföldfém komplexek rezgési spektroszkópiai szerkezetkutatása2008-07-07
Hajba-Horváth EszterGelencsér AndrásHoffer András2013-12-12 11:30:00A mikroszkopikus gombák, mint a másodlagos szerves aeroszol elővegyületeinek lehetséges forrásai2014-01-08
Hajduné László Zita ("kifutó" neveléstudományi program)Vass Miklós2009-06-25 14:00:00A futó atléták versenyszorongás és versenyteljesítmény kapcsolatának vizsgálata2009-07-02
Hajianfar RaminTaller JánosPolgár Zsolt2014-10-09 12:00:00Analysis of the genetic background of resistance in potato with special attention to late blight (P. infestans) resistance2014-10-14
Hamerli PéterMarton Gyula2004-01-01 00:00:00Plasma aminofunctionalisation of polymeric membrane surfaces for tissue engineering application
Hanák LászlóSzánya Tibor2005-01-01 00:00:00Nagytisztaságú anyagok előállítása paraméteres szivattyúzással
Hargitai Dávid MátéVeres Zoltán2018-01-26 11:00:00A magyar atlétikai sportág hatásmechanizmusa a stakeholder preferenciák nézőpontjából2018-02-12
Havasi MátéBercsényi MiklósNagy Szabolcs2014-02-24 10:00:00A harcsa (Silurus glanis) növényi fehérje alapú takarmányozásának megalapozása intenzív rendszerben2014-04-16
Heckl IstvánFriedler Ferenc2007-06-14 15:00:00Szétválasztási hálózatok szintézise: Különböző tulajdonságokon alapuló szétválasztó módszerek egyidejű alkalmazása2007-07-03
Hegedűs CsabaKosztyán Zsolt Tibor2014-06-06 14:00:00Kockázatalapú döntések támogatása a megfelelőség értékelésében a mérési bizonytalanság figyelembevételével2014-07-04
Hegedüs ImreNagy Endre2018-06-21 10:00:00Enzimek stabilitásának növelése enzim nanorészecskék szintézisével2018-07-12
Hegedűs MiklósSomlai János2018-05-14 10:00:00Természetes eredetű radioizotópok és kioldódásuk vizsgálata NORM anyagokból2018-06-11

 
Minden jog fenntartva © 2007, Országos Doktori Tanács - a doktori adatbázis nyilvántartási száma az adatvédelmi biztosnál: 02003/0001. Program verzió: 2.2358 ( 2017. X. 31. )