Bejelentkezés
 Fórum
 
 
A Pannon Egyetem által meghirdetett védések
A Pannon Egyetem által meghirdetett védések

doktorjelölt neve

témavezető

társ témavezető

időpont

értekezés címe

cím odaítélése
Hoffmann BorbálaGaliba Gábor2000-06-26 10:30:00A tápanyaghiány és a vízhiány hatásának vizsgálata rozs (Secale cereale) növényeken2000-10-30
Czúni LászlóSzirányi Tamás2001-01-01 00:00:00Párhuzamos lokális módszerek vizsgálata a képszegmentálásban, tömörítésben és optikai mozgásanalízisben
Tóth ZoltánKismányoky Tamás2001-01-01 00:00:00A talajtermékenység vizsgálata vetésforgókban és monokultúrában
Varga JózsefFriedler Ferenc2002-01-01 00:00:00A folyamat-hálószintézis feladat kiterjesztései
Kránicz BalázsSchanda János2002-01-01 00:00:00A nappali sugárzáseloszlások és szimulátoraik elméleti és gyakorlati kérdései
Vicsek TamásnéGyőri István2002-01-01 00:00:00Fraktálfüggvények dinamikája
Szederkényi GáborHangos Katalin2002-01-01 00:00:00Grey-Box Approach for the Diagnosis, Analysis and Control of Nonlinear Process Systems
Budai PéterVárnagy László2002-01-01 00:00:00Mezőgazdasági vegyi anyagok irritatív potenciáljának vizsgálata in vitro HET-CAM
Singer JúliaGyőri István2002-01-01 00:00:00Sample Size Estimation for Different Statistical Tests: Mathematical and Computerised Methods with Biological and Clinical Applications
Bodor Beáta2002-01-01 00:00:00Korszerű kristályosítási eljárások vizsgálata
Mike ZsoltBéres Imre2002-01-01 00:00:00Jelentős szántóföldi egyszikű gyomnövények kezdeti gyökérfejlődésének vizsgálata
Fodor LászlóLehoczky Éva2002-04-29 10:00:00Nehézfémek akkumulációja a talaj-növény rendszerben2002-07-12
Piglerné Lakner RozáliaHangos Katalin2003-01-01 00:00:00Számítógéppel segített folyamatmodellezés2003-11-06
Ulbert ZsoltLakatos Béla2003-01-01 00:00:00Kristályosítók dinamikus folyamatainak modellezése és szimulációja
Argyelán János2003-01-01 00:00:00Matematikai statisztikai módszerek alkalmazása adszorpciós műveletek matematikai leírásában
Lengyel ZsófiaSzakácsné Földényi Rita2003-06-02 10:00:00Klór-acetanilid típusú herbicidek adszorpciójának vizsgálata talajokon és talajalkotókon2003-07-01
Bartos ÁdámDublecz Károly2003-12-11 11:00:00A baromfihús minőségének javítását célzó takarmányozási vizsgálatok brojlercsirkékkel2004-02-25
Pál LászlóDublecz Károly2003-12-18 11:00:00Az étkezési tojás zsírsavösszetételének és oxidatív stabilitásának befolyásolása takarmányozással2004-02-25
Bertók BotondFriedler Ferenc2004-01-01 00:00:00Folyamathálózatok struktúráinak algoritmikus szintézise
Nagy ÁdámFriedler Ferenc2004-01-01 00:00:00Globális optimalizálási algoritmusok PNS feladatok megoldására
Mihálykóné Orbán ÉvaLakatos Béla2004-01-01 00:00:00Közbülső tárolók méretezése szakaszos folyamatrendszerekben stochasztikus környezetben2004-11-04
Holczinger TiborFriedler Ferenc2004-01-01 00:00:00Módszer köztes tárolókat nem tartalmazó szakaszos működésű rendszerek ütemezésére
Borbély ÁkosSchanda János2004-01-01 00:00:00On the investigation of the CIE 1931 colormetric observer
Hamerli PéterMarton Gyula2004-01-01 00:00:00Plasma aminofunctionalisation of polymeric membrane surfaces for tissue engineering application
Lőke Zsuzsanna KatalinAnda Angéla2005-01-01 00:00:00A kukorica néhány élettani folyamatának eltérő vizsgálati eljárásokkal történő elemzése
Ceglarska Elzbieta BarbaraKondorosy Előd2005-01-01 00:00:00A molytetűrontó mezeipoloska Dicyphus hyalinipennis BURM. (Heteroptera:Miridae) alkalmazási lehetőségei az üvegházi integrált növényvédelemben
Decsi Éva KincsőAnda Angéla2005-01-01 00:00:00Különböző abiotikus stresszhatások vizsgálata kukorica állományban
Fejes SándorVárnagy László2005-01-01 00:00:00Egyes nehézfémek és növényvédő szerek egyedi és együttes méreghatásának vizsgálata madárteratológiai tesztben
Madár JánosAbonyi János2005-01-01 00:00:00Az a priori ismeretek alkalmazása a vegyipari folyamatmérnökségben
Varga ZoltánHancsók Jenő2005-01-01 00:00:00Gázolajpárlatok katalitikus kéntelenítésének vizsgálata
Bíró SzabolcsBartha László2005-01-01 00:00:00Kémiailag stabilizált gumibitumenek előállítása és vizsgálata
Miskolczi NorbertBartha László2005-01-01 00:00:00Műanyagok termikus degradációjának és a termékek hasznosíthatóságának vizsgálata
Hanák LászlóSzánya Tibor2005-01-01 00:00:00Nagytisztaságú anyagok előállítása paraméteres szivattyúzással
Nagy Lajos2005-01-01 00:00:00Szakaszos reaktorok szimulációja és irányítása
Madár JánosAbonyi János2005-10-06 10:00:00Az a priori ismeretek alkalmazása a vegyipari folyamatmérnökségben2005-10-06
Ertli TímeaSzakácsné Földényi Rita2005-10-20 11:00:00Gyomirtószerek szorpciójának tanulmányozása különböző talaj – oldat rendszerekben2005-10-24
Buzáné Kis PiroskaMihálykó Csaba2006-01-01 00:00:00Folyamatos őrlési folyamatok számítógéppel segített numerikus vizsgálata
Góth Júlia KrisztinaDominich Sándor2006-01-01 00:00:00Hatékony módszerek az információ-visszakeresés gyakorlatában
Németh ErzsébetHangos Katalin2006-01-01 00:00:00Predikción alapuló diagnosztika mesterséges intelligencia módszerek felhasználásával2006-11-06
Domokos Endre GáborKárpáti Árpád2006-01-01 00:00:00Eleveniszapos szennyvíztisztító rendszerek optimalizálása dinamikus szimuláció segítségével
Feil BalázsAbonyi János2006-01-01 00:00:00Fuzzy csoportosítás alkalmazása folyamatadatok elemzésében
Chován TiborSzeifert Ferenc2006-01-01 00:00:00Kinetikai modellek a szakaszos technológiák fejlesztésében
Kis GáborBartha László2006-01-01 00:00:00Molibdén tartalmú poliizobutilén-poliborostyánkősav alapú motorolaj adalékok előállítása és vizsgálata
Kovács FerencHancsók Jenő2006-01-01 00:00:00Növényolaj-zsírsav-metilészterek előállítása és vizsgálata
Solymosné Majzik Etelka2006-01-01 00:00:00Növényvédő szer hatóanyagok koncentrációjának meghatározása különböző SPE módszerek alkalmazásával felszín alatti és felszíni vízmintákból
Németh Sándor2006-01-01 00:00:00Polimerizációs folyamatok és reaktorok matematikai modelljei
Lipicsné Tóth Hajnalka IlonaKocsis László2006-04-12 10:30:00A Magyarországon előforduló szőlő-gyökértetű populációk vizsgálatának újabb eredményei2006-05-16
Kosztyán Zsolt TiborBencsik Andrea2006-04-26 10:00:00Optimális erőforrás-tervezés2006-05-11
Feil BalázsAbonyi János2006-09-01 10:00:00Fuzzy csoportosítás alkalmazása folyamatadatok elemzésében2006-09-01
Vér ZsanettNémeth TamásLehoczky Éva2006-09-14 11:00:00Talajok különböző oldhatóságú nehézfémtartalmának vizsgálata a Keszthelyi Országos Műtrágyázási Tartamkísérletekben2006-10-31
Dobozi MelindaLehoczky Éva2006-11-27 11:00:00A burgonya gyomnövényei, gyomirtása és burgonya fajták herbicidérzékenységének vizsgálata2007-03-20
Kovács Levente AttilaSzirányi Tamás2006-12-22 10:00:00Methods for two dimensional stroke based painterly rendering. Effects and applications2007-03-20
Skrop AdriennDominich Sándor2007-01-01 00:00:00Új módszerek a web-es információ-visszakeresés hatékonyságának a területén
Magyar SzabolcsHancsók Jenő2007-01-01 00:00:00FCC-benzinek minőségjavításának vizsgálata
Majerik ViktorHorváth Géza2007-01-01 00:00:00Improvement of bioavailability of LM4156 using supercritical and cryogenic technologies
Mészáros TamásGelencsér AndrásHaszpra László2007-03-12 11:00:00A légköri szén-monoxid mérlege és trendje Európában2007-06-30
Hegedűsné Baranyai NóraKardos Zoltánné2007-06-04 10:30:00Agrárgazdasági folyamatok vizsgálata idősormodellek alkalmazásával2007-11-08
Várnagy Péter ("kifutó" neveléstudományi program, témavezető: Kiss László)2007-06-14 10:00:00A magyar felnőttképzés az Európai integráció folyamatában2007-07-03
Heckl IstvánFriedler Ferenc2007-06-14 15:00:00Szétválasztási hálózatok szintézise: Különböző tulajdonságokon alapuló szétválasztó módszerek egyidejű alkalmazása2007-07-03
Valicsek ZsoltHorváth Ottó2007-07-06 10:00:00Másodfajú fémionok vízoldható SAT porfirin-komplexeinek egyensúlyi, fotofizikai, fotokémiai és kvantumkémiai vizsgálata2007-11-08
Huszánk RóbertHorváth Ottó2007-08-31 10:30:00Vízben oldódó, Hem típusú vas(II)- és vas(III)-porfirinek előállítása, képződési kinetikájuk valamint fotofizikai és fotokémiai tulajdonságaik vizsgálata2007-11-08
Tick JózsefKovács Zoltán2007-10-25 14:30:00P-gráf alapú workflow modellezés fuzzy kiterjesztéssel2007-10-26
Sándor NorbertSchanda János2007-11-27 14:00:00Hagyományos és modern fényforrások színvisszaadási tulajdonságainak vizsgálata2008-02-26
Tarczali TündeBodrogi Péter2007-11-29 14:00:00A színmemória vizsgálata2008-02-26
Bene Szabolcs AlbinSzabó Ferenc2007-12-14 11:00:00Különböző fajtájú húshasznú tehenek néhány értékmérője azonos környezetben2008-02-26
Magyar AttilaHangos Katalin2007-12-18 13:00:00State estimation and state feedback control in quasi-polynomial and quantum mechanical systems2008-02-26
Licsár AttilaSzirányi Tamás2007-12-19 15:00:00Tanuló és adaptív videófeldolgozó eljárások2008-02-26
Kutor LászlóKozmann György2007-12-20 14:00:00Automatikus eszköz- és személyazonosítás műszaki informatikai módszerei2008-02-26
Győrffy NóraPaál Zoltán2008-01-01 00:00:00Platina-alapú kétfémes katalizátorok jellemzése
Várady GézaSchanda János2008-01-08 14:00:00Mezopos érzékenységi fügvények meghatározása kontrasztküszöb vizsgálatok segítségével, modellezés a kromatikus hatások figyelembevételével2008-02-26
Keserű MihályVárnagy László2008-01-25 11:00:00KÉT HERBICID (DUAL GOLD 960 EC ÉS STOMP 330 EC) ÉS EGY INSZEKTICID (BI 58 EC) EGYEDI ÉS EGYÜTTES MÉREGHATÁSÁNAK VIZSGÁLATA MADÁREMBRIÓKON2008-02-26
Nagy ZoltánSzolgay Péter2008-02-04 12:00:00Emulált digitális CNN-UM architektúra megvalósítása újrakonfigurálható áramkörökön és alkalmazásai2008-02-26
Kucska BalázsBercsényi Miklós2008-02-22 11:00:00A csuka (Esox lucius L.) intenzív nevelése2008-02-26
Nagy BarnabásSzabó Ferenc2008-03-17 10:00:00A magyar szürke szarvasmarha néhány értékmérő tulajdonsága2008-04-25
Varga ZsoltFischl Géza2008-03-28 11:00:00Fontosabb termesztett fűfajok és fajták gombabetegségei és szerepük a fűmagtermesztésben2008-04-25
Kocsis TímeaAnda Angéla2008-04-01 11:00:00Az éghajlatváltozás detektálása és hatásainak modellezése Keszthelyen2008-04-25
Obermayer-Kovács NóraGaál Zoltán2008-04-16 00:00:00Tudatos tudásmenedzselés a tudásgazdaságban2008-04-25
Győrffy NóraPaál Zoltán2008-04-16 00:00:00Platina alapú kétfémes katalizátorok jellemzése
Pach Ferenc PéterAbonyi János2008-04-16 00:00:00Folyamatadatok szabálykeresésen alapuló elemzése2008-04-25
Fekete Lilla SáraFöldes Csaba2008-04-16 12:00:00Adalékok az osztrák kulturális identitáshoz – összetevők és nyelvi manifesztációk2008-07-05
Hren BrunóMink János2008-05-06 14:00:00Méréstechnikai és kemometriai módszerek fejlesztése a a Fourier-transzformációs infravörös és Raman-spektroszkópiában2008-11-06
Radó KrisztiánVarga Kálmán2008-05-09 11:00:00Kémiai dekontaminációs technológia fejlesztése és laboratóriumi hatásvizsgálata2008-07-07
Perjés ZoltánBencsik Andrea2008-05-30 00:00:00Stabilitást eredményező új keresletorientált szervezetfejlesztés2008-07-07
Somogyi TamásUrfi Péter2008-06-03 11:00:00A környezeti számvitel alkalmazási lehetőségei a mezőgazdaságban2008-07-27
Muskotál AdélVonderviszt Ferenc2008-06-17 14:00:00Biokatalitikus Baeyer-Villiger oxidációk2008-07-07
Sebestyén AnettVonderviszt Ferenc2008-06-17 15:00:00Flagellinalapú molekuláris objektumok létrehozása2008-07-07
Moldoványi NóraAbonyi János2008-06-21 00:00:00Kristályosítók modell predektív szabályozása2008-07-07
Nagyné Hajnal ÉvaPadisák Judit2008-06-23 14:00:00Fitoplankton adatbázisok létrehozása és alkalmazásuk tavak ökológiai állapotának vizsgálatához
Nagyné Hajnal ÉvaPadisák Judit2008-06-23 14:00:00Fitoplankton adatbázisok létrehozása, és alkalmazásuk tavak ökológiai állapotának vizsgálatához2008-07-07
Balogh CsillaPadisák Judit2008-06-23 15:00:00A vándorkagyló (Dreissena polymorpha) megtelepedése, mennyiségi viszonyai, anyagforgalomban betöltött szerepe, filtrációja, valamint baktériumközösségre gyakorolt hatása2008-07-07
Hajba LászlóMink János2008-06-30 11:00:00Átmenetifém és ritkaföldfém komplexek rezgési spektroszkópiai szerkezetkutatása2008-07-07
Molnár BalázsPupos Tibor2008-07-02 11:00:00Családi gazdaságok helyzetének alalkulása az ezredfodulón Vas megye mezőgazdaságában2008-10-21
Bencsik Attila LajosPiglerné Lakner Rozália2008-07-08 11:00:00Ipari robotok vizsgálati, állapot-felügyeleti és irányítási rendszereinek fejlesztése2008-10-21
Molnár ErzsébetBudai László2008-07-15 10:00:00Brassai Sámuel általános pedagógiai és nyelvpedagógiai nézetei2008-11-06
Dinnyés ÁlmosKun Szabó Tibor2008-07-25 10:00:00A kockázatok becslésének és a minőség irányítási rendszerek bevezetésének szerepe a katasztrófák elkerülésében egy közszolgáltató tevékenységében2008-10-21
Dombóvári PéterSomlai János2008-07-31 10:00:00Uránizotópok és izotóparány alfa-spektrometriás mérésének fejlesztése környezeti és nukleáris ipari minták vizsgálatán keresztül2008-10-21
Józsa CsillaHusvéth FerencFébel Hedvig2008-09-12 11:00:00DNS mikroszatellitek vizsgálata ló és szarvasmarha fajtákban2008-10-21
Adonyi RóbertFriedler Ferenc2008-09-22 11:00:00Szakaszos folyamatok ütemezése az S-gráf módszertan kiterjesztéseivel2008-10-21
Fazekas CsabaKozmann GyörgyHangos Katalin2008-09-26 11:00:00Modeling and model calibration of complex dynamical systems applied to the primary circuit of a nuclear power plant2008-10-21
Somogyi Csizmaziáné Kováts ErszébetDimény Erzsébet2008-10-01 10:00:00A pénzügyi beszámolás jövője az IFRS-ek tükrében. (A kockázatok megjelenítése a számvitelben.)2008-10-21

 
Minden jog fenntartva © 2007, Országos Doktori Tanács - a doktori adatbázis nyilvántartási száma az adatvédelmi biztosnál: 02003/0001. Program verzió: 2.2358 ( 2017. X. 31. )