Bejelentkezés
 Fórum
 
 
A Pannon Egyetem által meghirdetett védések
A Pannon Egyetem által meghirdetett védések

doktorjelölt neve

témavezető

társ témavezető

időpont

értekezés címe

cím odaítélése
Ábel IldikóUrfi Péter2015-03-20 11:00:00A tehenészet számviteli rendszerének módszertani kérdései2015-05-26
Abonyi AndrásPadisák Judit2014-11-13 11:00:00Phytoplankton functional group composition along the River Loire (France). A limnological approach towards an understanding of phytoplankton longitudinal processes and ecological status indication2015-02-09
Ács AndrásKováts NóraFelpécziné Farkas Anna2010-09-15 14:00:00Alternatív ökotoxikológiai tesztek környezetszennyező komponensek detektálására2010-09-27
Adonyi RóbertFriedler Ferenc2008-09-22 11:00:00Szakaszos folyamatok ütemezése az S-gráf módszertan kiterjesztéseivel2008-10-21
Agócs EmilPetrik Péter2014-11-24 11:30:00Szilícium alapú nanokristályos szerkezetek minősítése spektroszkópiai ellipszometriával2015-02-09
Ahmad Mousapour GorjiPolgár ZsoltTaller János2011-10-24 10:00:00INCREASING THE EFFICIENCY OF POTATO RESISTANCE BREEDING WITH CONVENTIONAL AND MOLECULAR GENETIC METHODS2011-11-02
Ahmadvand RahimPolgár ZsoltTaller János2013-10-10 11:00:00Burgonya rezisztenciagének vizsgálata, különös tekintettel génexpressziós megközelítésekre2013-10-28
Alseedy Metwally Rashad Metwally OmarCzúni László2018-06-01 11:00:00Video based Object Retrieval and Recognition using Lightweight Devices2018-06-11
Angyal AndrásBartha László2011-04-19 10:00:00Műanyag hulladékok szénhidrogénipari alapanyagokká történő átalakításának vizsgálata2011-06-02
Angyal Dorottya FlóraKondorosy Előd2016-03-24 11:00:00Integrative taxonomic revision of Niphargus spp. and other rare and endemic troglobiont macroinvertebrates from the caves of the Western Mecsek Mts. (South Hungary)2016-04-04
Apró MelindaTakács András Péter2016-12-16 11:00:00Szőlővírusok kimutatási módszereinek fejlesztése és alkalmazása a szőlőültetvények vírusfertőzöttségének felmérésében2017-02-06
Aranyi Nikolett RékaHoffmann Borbála2015-12-04 11:00:00Búza-árpa introgressziós vonalak citológiai és agrónómiai elemzése2016-01-12
Argyelán János2003-01-01 00:00:00Matematikai statisztikai módszerek alkalmazása adszorpciós műveletek matematikai leírásában
Árpád IstvánTimár Imre2013-08-29 11:30:00Energetikai berendezések hőszigetelésének optimálása. A hőtárolás kérdései a napenergia hasznosításban.2013-09-23
B.Tóth SzabolcsPál László2015-04-28 11:00:00Mikotoxinok kvantitatív és kvalitatív analízise élelmiszermintákban2015-05-26
Babinszky Gergely CsabaCsitári Gábor2011-10-14 11:30:00Madár-botulizmus vizsgálata a Kis-Balaton területén2011-11-02
Baczoni AndrásValiskó Mónika2011-03-16 10:00:00Bevonóanyagok védőképességének vizsgálata, vizsgálati módszerek fejlesztése2011-04-12
Badics TamásMedvegyev Péter2012-01-16 10:00:00Arbitrázs és Martingálmérték2012-02-15
Bagi NárciszSpeier Gábor2017-05-22 14:00:00A 2,3-dihidro-2,2,2-trifenil-fenantro [9,10-d]-1,3,2 λ5-oxazafoszfol katalitikus hatásának vizsgálata és reakciója aromás aldehidekkel2017-07-10
Bagladi OrsolyaRévay Valéria2011-10-20 13:00:00Magyar gombanevek nyelvészeti elemzése2011-11-02
Baja BernadettVarga Kálmán2012-02-03 10:00:00KÉMIAI DEKONTAMINÁCIÓS TECHNOLÓGIÁK KORRÓZIÓS ÉS FELÜLETKÉMIAI HATÁSAINAK ÖSSZEHASONLÍTÓ ELEMZÉSE2012-02-15
Bakó TamásKöllő János2017-09-05 11:00:00A bérek hatása az álláskeresésre és a munka közbeni erőfeszítésre2017-10-16
Bakonyi PéterNemestóthy Nándor2012-12-04 10:00:00A biohidrogén Escherichia coli-val megvalósított előállításának és membrános szeparálásának vizsgálata2012-12-12
Baladincz PéterHancsók Jenő2016-06-27 10:00:00Dízelgázolaj komponensek előállítása hulladék állati zsiradékokból. (Titkosítva.)2016-07-11
Balaskó BalázsAbonyi JánosNémeth Sándor2009-10-22 14:00:00Folyamat-szimulációs és adatbányászati eszközök integrált alkalmazása a folyamatanalízisben és -optimalizálásban2009-10-26
Balaton Miklós GáborNagy Lajos2014-12-09 10:00:00Szakaszos gyártócella szimulációja és irányítása2015-02-09
Balczár Ida AnnaKorim Tamás2018-05-03 14:00:00Alkáli aktivált, szervetlen polimer bázisú kötőanyagrendszer fejlesztése2018-06-11
Balikó KrisztinaSárdi Katalin2009-11-02 14:00:00A borsó és a szója tápláltsági állapotának jellemzése2010-02-22
Balló GáborHangos Katalin2014-07-15 14:00:00Parameter estimation and robustness analysis of quantum information systems2014-09-10
Balogh ÁgnesGaál Zoltán2011-12-12 16:00:00Kulturális intelligencia – a 21. század kulcskompetenciája?2011-12-21
Balogh CsillaPadisák Judit2008-06-23 15:00:00A vándorkagyló (Dreissena polymorpha) megtelepedése, mennyiségi viszonyai, anyagforgalomban betöltött szerepe, filtrációja, valamint baktériumközösségre gyakorolt hatása2008-07-07
Balogh JánosSkodáné Földes Rita2011-03-09 10:00:00Ferrocéntartalmú biokonjugátumok előállítása homogénkatalitikus karbonilezéssel2011-04-12
Balogh JózsefMihalovics Árpád2011-11-17 14:00:00Analyse linguistique des discours de politique extérieure de Jacques Chirac2011-12-21
Balogh PéterNádasy MiklósKondorosy Előd2013-02-13 11:00:00A gyapottok-bagolylepke (Helicoverpa armigera Hübner, 1808) magyarországi előfordulásának klimatikus feltételei és néhány kísérletes rovarökológiai vizsgálat eredménye2013-04-05
Balogh SzabolcsBakos József2013-09-12 14:30:00Aszimmetrikus katalitikus reakciók moduláris foszfán-foszforamidit ligandumokkal2013-09-24
Banász ZsuzsannaTelcs András2014-06-18 10:00:00A napelemek elterjedésének makro- és mikroszintű elemzése2014-07-04
Bandiné Liszt AmáliaPoór Zoltán2010-05-18 14:00:00Portfolió a nyelvpedagógiában. A magyar kisgyermekkori 'Európai nyelvtanulási napló' elterjesztésének értékelése2010-11-04
Bankó LászlóHoffmann Sándor2009-04-20 11:00:00A talajtermékenység egyes tényezőinek vizsgálata szerves és műtrágyázási tartamkísérletekben2009-07-02
Bankó MariettaNémethné Hock Ildikó2009-08-28 10:00:00Szakmai fejlődésképletek angoltanárként végzettek körében2009-10-26
Bankó ZoltánAbonyi János2016-03-08 13:00:00Korreláció alapú, elasztikus hasonlósági mértékek technológiai idősorok adatbányászatához2016-04-04
Baradits GyörgyChován Tibor2010-07-01 10:00:00Műszeres biztonsági rendszerek menedzsmentje2010-07-05
Bárány Máté JózsefBertók Botond2016-02-19 14:00:00Industrial applications of the p-graph framework2016-04-04
Baranyai EszterPadisák JuditG.-Tóth László2013-02-22 11:30:00Környezeti változók hatása rákközösségek szerkezetére2013-04-05
Baranyai TamásMihalovics Árpád2011-12-15 14:00:00A diplomáciai kommunikáció szemantikai és pragmatikai aspektusai. (Vizsgálat angol, magyar és francia nyelvű korpusz alapján)2011-12-21
Baráth GáborKaizer József2010-10-11 13:00:00Oxireduktáz enzimek modellreakcióinak vizsgálata2010-10-27
Bárkányi ÁgnesLakatos BélaNémeth Sándor2014-05-15 10:00:00Hidrodinamikai viszonyok hatásának vizsgálata polimerizációs reaktorok termékminőségére2014-05-26
Bartos ÁdámDublecz Károly2003-12-11 11:00:00A baromfihús minőségének javítását célzó takarmányozási vizsgálatok brojlercsirkékkel2004-02-25
Bátyi SzilviaNavracsics Judit2011-12-02 10:30:00A szocializációs közeg hatása a kétnyelvű mentális lexikonra. Kárpátaljai példa.2011-12-21
Beck ÁdámHancsók Jenő2013-10-10 10:00:00Triglicerid alapú motorhajtóanyagok minőségének javítása (Titkosítva 2018-ig.)2013-10-28
Beleznai OrsolyaMarczali ZsoltSamu Ferenc2019-06-06 11:00:00Pókok biokontroll szerepe kártevő rovarokkal szemben2019-07-09
Beliczky Gábor PéterBercsényi MiklósGál Dénes2019-03-14 11:00:00Kombinált (intenzív-extenzív) harcsanevelési technológia elemeinek vizsgálata a környezeti és termelési paraméterek függvényében2019-03-27
Bencsik Attila LajosPiglerné Lakner Rozália2008-07-08 11:00:00Ipari robotok vizsgálati, állapot-felügyeleti és irányítási rendszereinek fejlesztése2008-10-21
Bencze Sándorné ("kifutó" neveléstudományi program)Falus Iván2009-07-15 14:00:00Korszerűsítési törekvések a pedagógiai gyakorlatban megoldható prevenciós, korrekciós mozgásanyag alkalmazására2009-10-26
Bene Szabolcs AlbinSzabó Ferenc2007-12-14 11:00:00Különböző fajtájú húshasznú tehenek néhány értékmérője azonos környezetben2008-02-26
Benkő AttilaDósa György2014-12-10 14:00:00Ládapakolási és ütemezési feladatok elméleti, és számítógéppel segített vizsgálata2015-02-09
Benkőné Joó SzilviaSzakácsné Földényi Rita2018-11-30 10:00:00Humuszanyagok és diclofenac kölcsönhatása, eltávolításuk vízből aktív szenes adszorpcióval és mikroorganizmusokkal2019-02-05
Berkesi KataNémeth Zoltán2014-06-10 10:00:00Radioaktív kontamináció vizsgálata sima és megnövelt felületű nemesfém elektródokon2014-07-04
Berkesné Rodek NóraBirkner Zoltán2018-07-02 14:00:00CSR EMAT - A vállalatok társadalmi felelősségvállalásának kiválósági menedzsment és értékelési eszköze2018-07-12
Bertók BotondFriedler Ferenc2004-01-01 00:00:00Folyamathálózatok struktúráinak algoritmikus szintézise
Bin Borkhanuddin Muhammad HafizSzékely Csaba2013-12-11 11:00:00Studies on fish parasitic myxozoans in freshwater and marine biotopes in Hungary and Malaysia2014-01-08
Birkner ZoltánGaál Zoltán2010-11-23 14:00:00Zala megyében is az innováció a siker motorja?2010-12-23
Bíró Anett2009-07-03 14:00:00Az angol-magyar lexikai kontrasztok következtében megjelenő interlingvális hibák és jelentőségük2009-10-26
Bíró AnettBudai LászlóTóth József2009-07-03 14:00:00Az angol-magyar lexikai kontrasztok következtében megjelenő interlingvális hibák és jelentőségük2009-10-26
Biró EmeseGyenis János2013-02-14 10:00:00Immobilization of β-D-galactosidase on nanostructured carriers and characterization of the obtained biocatalysts2013-04-05
Bíró FerencBársony István2018-03-01 14:00:00Metánérzékelés mikropellisztorral2018-06-11
Bíró SzabolcsBartha László2005-01-01 00:00:00Kémiailag stabilizált gumibitumenek előállítása és vizsgálata
Bocsi RóbertHorváth GézaRippelné Pethő Dóra2017-04-25 10:00:00Mikroalgák termesztése laboratóriumi és szabadtéri flat panel foto-bioreaktorokban2017-04-27
Böcskei ElvíraDimény Erzsébet2008-10-01 12:00:00A Magyarországon működő szállodák vagyoni, pénzügyi, jövedelmi helyzetének elemzése. A Széchenyi Terv támogatáspolitikájának hatásvizsgálata az Uniós támogatások tükrében2008-10-21
Bódis MárkBercsényi MiklósSzékely Csaba2009-02-26 09:30:00Az intenzív süllőtermelés technológiai elemeinek vizsgálata2009-03-24
Bodor Beáta2002-01-01 00:00:00Korszerű kristályosítási eljárások vizsgálata
Bogdány EszterCsizmadia Tibor2014-07-03 10:00:00Átadni tudni kell! Vezető szerep átadása a hazai kis- és középvállalkozásokban2014-07-04
Bognár FerencGaál Zoltán2013-11-13 12:00:00A karbantartási stratégiák és a vállalati kultúra szerepe a szervezeti üzleti folyamatokban2014-01-08
Bognárné Kocsis Judit ("kifutó" neveléstudományi program)Pukánszky BélaKamarás István2010-09-16 15:00:00Karácsony Sándor pedagógiai modellje és recepciója a református felsőoktatásban2010-11-04
Bokán Katalin AnikóTaller János2014-09-25 11:00:00Fenoxi-alkán-karbonsav növényvédő szerek és keverékeik citotoxikus és mutagén hatásai2014-10-14
Bóna PéterGaál ZoltánHorváth Csaba2017-03-30 11:00:00Jól elrejtették - A magyarországi feldolgozóipari vállalkozások sikeréről2017-04-27
Boór AndrásBélafiné Bakó KatalinNemestóthy Nándor2017-11-27 10:00:00Bogyós gyümölcsök levének besűrítése kíméletes, membrán szeparációs eljárással2018-01-08
Borbély ÁkosSchanda János2004-01-01 00:00:00On the investigation of the CIE 1931 colormetric observer
Borbély GáborNagy Endre2012-02-10 10:00:00Nehézfémek kinyerése vizes oldatból komplexképzéssel segített membránszűréssel2012-02-15
Borbély TiborTimár Imre2015-02-12 12:30:00Szilárd töltetű hőtároló optimális kialakítása2015-03-23
Bors IstvánSpeier Gábor2015-05-21 14:00:002,3-dihidro-2,2,2-trifenil-fenantro-[9,10-d]-1,3,2λ5-oxazafoszfol kialakulása és reakciója szén-dioxiddal és dioxigénnel2015-05-26
Borsodi NikolettMiskolczi Norbert2014-10-09 13:00:00Szénhidrogén-frakciók előállítása szilárd hulladékok pirolízisével és a termékek minőségjavítása2014-10-14
Borzák RékaSzékely CsabaNagy Szabolcs2019-01-11 11:00:00Halainkat károsító egyes nyálkaspórás paraziták és vírusok vizsgálata2019-02-05
Brazsil DávidPupos Tibor2013-09-12 11:00:00Külső tőkeforrásból létrejött borászati befektetések hatása a magyar szőlő-bor ágazat fejlődésére2013-09-23
Bubálik MárkHancsók Jenő2009-09-24 09:30:00Dízelgázolajok detergens-diszpergens típusú adalékainak előállítása és vizsgálata2009-10-26
Búcsú DénesBélafiné Bakó Katalin2008-10-10 13:00:00Membrános gázszeparáció alkalmazása biohidrogén2008-10-21
Budai PéterVárnagy László2002-01-01 00:00:00Mezőgazdasági vegyi anyagok irritatív potenciáljának vizsgálata in vitro HET-CAM
Bujtás László BalázsnéTuza Zsolt2008-12-19 11:00:00Halmazpartíciók lokális feltételekkel2009-01-08
Burka BiankaFöldes Csaba2011-12-13 13:00:00Manifestationen der Mehrsprachigkeit und Ausdrucksformen des 'Fremden' in deutschsprachigen literarischen Texten. Exemplifiziert am Beispiel von Terézia Moras Werken2011-12-21
Busznyák JánosAnda Angéla2009-09-21 14:00:00Térképszerver és más vizuális technológiák alkalmazása az agrár-felsőoktatásban, kutatásban2009-10-26
Buzáné Kis PiroskaMihálykó Csaba2006-01-01 00:00:00Folyamatos őrlési folyamatok számítógéppel segített numerikus vizsgálata
Buzsáki KamillaLehoczky ÉvaBéres Imre2011-12-09 11:00:00A mandulapalka (Cyperus esculentus L.var. leptostachyus) elterjedése, kártétele, tápanyagtartalmának vizsgálata2011-12-21
Ceglarska Elzbieta BarbaraKondorosy Előd2005-01-01 00:00:00A molytetűrontó mezeipoloska Dicyphus hyalinipennis BURM. (Heteroptera:Miridae) alkalmazási lehetőségei az üvegházi integrált növényvédelemben
Cernák IstvánTaller János2009-02-11 11:00:00A Solanum stoloniferum eredetű burgonya Y vírus (PVY) extrém rezisztencia gén (Rysto) markerezése2009-02-17
Chandler NickHeidrich Balázs2015-06-23 10:00:00The alignment of organisational subcultures in a post-merger business school in Hungarian higher education2015-07-06
Chován TiborSzeifert Ferenc2006-01-01 00:00:00Kinetikai modellek a szakaszos technológiák fejlesztésében
Csák MátéPolgár Zsolt2010-06-18 11:00:00Burgonyafajták minősítése és a burgonyanemesítés informatikai rendszere2010-07-05
Csanádi ZsófiaSisak Csaba2008-10-08 14:30:00Prebiotikus hatású fruktooligoszacharidok enzimkatalitikus szintézise integrált rendszerekben2008-10-21
Csay TamásKaizer JózsefSpeier Gábor2012-02-22 13:00:00Izoindolin vázú ligandumok fémkomplexeinek előállítása és enzimutánzó reakcióinak vizsgálata2012-05-02
Cseh AndrásTaller János2010-05-20 11:00:00A parlagfű gyombiológiai valamint egészségügyi szempontból leglényegesebb tulajdonságainak molekuláris genetikai vizsgálata2010-07-05
Cseh EszterGáborjányi RichardTakács András Péter2013-01-29 12:30:00Szőlővírusok előfordulása Magyarországon, valamint a hazai Grapevine leafroll- associated virus 1 és 3 izolátumok molekuláris vizsgálata2013-02-06

 
Minden jog fenntartva © 2007, Országos Doktori Tanács - a doktori adatbázis nyilvántartási száma az adatvédelmi biztosnál: 02003/0001. Program verzió: 2.2358 ( 2017. X. 31. )