Bejelentkezés
 Fórum
 
 
A Pannon Egyetem által meghirdetett védések
A Pannon Egyetem által meghirdetett védések

doktorjelölt neve

témavezető

társ témavezető

időpont

értekezés címe

cím odaítélése
Lakner GáborBélafiné Bakó Katalin2019-02-01 10:00:00Víz- és szennyvízkezelés membrán szeparációs eljárások segítségével2019-02-06
Langerné Buchwald Judit ("kifutó" neveléstudományi program)Zsolnai Józsefné Mátyási Mária2010-11-26 10:00:00A reformpedagógiai iskolakoncepciók és az alternatív iskolák elterjedésének korlátai és lehetőségei a közoktatásban2010-12-23
László ÉvaKocsondi József2010-09-16 11:00:00A vidékfejlesztés és a vidéki turizmus összeföggései az Észak-Alföldi régióban2010-09-27
Lendvainé Décsy Kornélia MártaLengyel Zsolt2008-10-18 11:00:00A megkésett beszédfejlődés lehetséges kizárható okai, valamint terápiás lehetőségek és eredmények egy konkrét gyermek esetében2008-11-06
Lengyel AttilaHancsók Jenő2009-03-23 10:00:00Kokszolói könnyűbenzinek minőségjavítási lehetőségeinek vizsgálata2009-03-24
Lengyel EdinaPadisák JuditStenger-Kovács Csilla2017-06-01 14:00:00Stress and disturbance in benthic diatom assemblages2017-07-10
Lengyel ZsófiaSzakácsné Földényi Rita2003-06-02 10:00:00Klór-acetanilid típusú herbicidek adszorpciójának vizsgálata talajokon és talajalkotókon2003-07-01
Licsár AttilaSzirányi Tamás2007-12-19 15:00:00Tanuló és adaptív videófeldolgozó eljárások2008-02-26
Lipicsné Tóth Hajnalka IlonaKocsis László2006-04-12 10:30:00A Magyarországon előforduló szőlő-gyökértetű populációk vizsgálatának újabb eredményei2006-05-16
Lippert RóbertGaál Zoltán2015-05-27 11:00:00Vezetői szerepek és szervezeti kultúra hatása a klaszterek működésére2015-07-06
Lipták GyörgyHangos KatalinSzederkényi Gábor2018-04-25 16:00:00Analysis and control of nonnegative polynomial systems2018-06-11
Lőke Zsuzsanna KatalinAnda Angéla2005-01-01 00:00:00A kukorica néhány élettani folyamatának eltérő vizsgálati eljárásokkal történő elemzése
Lőkkös AndorKondorosy Előd2014-06-25 11:00:00Vízibogarak faunisztikai és ökológiai vizsgálata, különös tekintettel a tócsabogarak családjára2014-07-04
Lönhárd MiklósPályi BélaLászló Alfréd2016-02-17 14:00:00Különböző műveleti tényezők hatása a permetezés eloszlási viszonyaira2016-04-04
Luca De BenedettoKlemes Jiri2013-07-04 12:00:00Integrated life cycle analysis approaches to strategic decision making in waste to energy2013-07-12
Lukács GáborKocsondi József2009-10-07 10:30:00"A Festetics birtok gazdálkodási reformja a XVIII. század végén2009-10-26
Lukács HajnalkaGelencsér András2009-09-18 14:30:00Az emberi tevékenység hatása a légköri szerves aeroszol előfordulására2009-10-26
Madár JánosAbonyi János2005-01-01 00:00:00Az a priori ismeretek alkalmazása a vegyipari folyamatmérnökségben
Madár JánosAbonyi János2005-10-06 10:00:00Az a priori ismeretek alkalmazása a vegyipari folyamatmérnökségben2005-10-06
Madarász EszterTelcs András2016-04-22 14:00:00Hálózatelemzés a turizmusban. A turisztikai desztinációk szereplőinek kapcsolathálózata a Veszprémi Turisztikai Egyesület példáján.2016-05-30
Magyar AttilaHangos Katalin2007-12-18 13:00:00State estimation and state feedback control in quasi-polynomial and quantum mechanical systems2008-02-26
Magyar SzabolcsHancsók Jenő2007-01-01 00:00:00FCC-benzinek minőségjavításának vizsgálata
Maha Mohamed Soliman Mohamed RefaeyKováts Nóra2013-12-03 10:00:00Szennyvízek ökotoxikológiai változása a biológiai tisztítási folyamat során2014-01-08
Máhr TivadarBirkner Zoltán2019-07-04 14:00:00Innovatív turisztikai desztinációmenedzsment, a turizmus jövője?2019-07-09
Majerik ViktorHorváth Géza2007-01-01 00:00:00Improvement of bioavailability of LM4156 using supercritical and cryogenic technologies
Major BrigittaGubicza László2014-02-05 10:00:00Az etil-laktát enzimkatalitikus szintézise nem-konvencionális közegekben2014-02-11
Malasics AttilaBoda Dezső2010-11-08 12:00:00Tömbfázisú elektrolitok és kalciumcsatornák2010-12-23
Maráczi KatalinHorváthné Baracsi Éva2015-01-20 11:00:00Exota örökzöld lomblevelű díszcserjék új télállósági zónákba sorolása hidegtűrési és ökofiziológiai vizsgálatok alapján2015-02-09
Márku AnitaLengyel Zsolt2011-12-01 10:30:00Po zákárpátszki. Kétnyelvűség, kétnyelvűségi hatások és kétnyelvű kommunikációs stratégiák (nyelvválasztás, kódváltás) szocio- és pszicholingvisztikai aspektusai a kárpátaljai magyar közösségben.2011-12-21
Márton AlizHusvéth Ferenc2018-04-16 10:00:00A takarmányozás hatása az anyajuhok szaporodásbiológiai tulajdonságaira2018-06-11
Márton LénárdLehoczky Éva2013-10-11 10:30:00Hagyományos-és hidegtűrő kukorica hibridek gyomnövényekkel való versengésének vizsgálata2013-10-28
Máté BorbálaKovács Tibor2012-09-11 10:00:00A mecseki uránbánya rekultivációjának ellenőrzése bioindikációs módszerrel2012-10-01
Máté ZoltánSzalai István2010-09-23 13:00:00Egyszerű apoláris és bipoláris folyadékmodellek termodinamikai és szerkezeti tulajdonságainak vizsgálata szimulációs és elméleti módszerekkel2010-09-27
Meiczinger MónikaHorváth Géza2011-06-15 10:00:00Környezetbarát, többcélú műtrágya adalékok fejlesztése2011-07-04
Menyhárt LászlóAnda Angéla2016-05-17 10:30:00Piranométer hibás szintezésének hatása a globálsugárzás mért értékére és a hiba detektálásának lehetőségei2016-05-30
Mesterházy DávidKovács András2014-12-09 14:00:00Retrospektív dozimetria nukleáris törvényszéki és baleseti alkalmazási lehetőségei2015-02-09
Mészáros ÁgnesRévay Valéria2010-06-28 14:00:00A magyar egészségbiztosítási szakszókincs diakrón vizsgálata2010-11-04
Mészáros TamásGelencsér AndrásHaszpra László2007-03-12 11:00:00A légköri szén-monoxid mérlege és trendje Európában2007-06-30
Mihalovics PéterRóka Jolán2011-11-18 11:00:00Analyse linguistique des discours de campagne présidentielle (2007) de Nicolas Sarkozy2011-12-21
Mihálykóné Orbán ÉvaLakatos Béla2004-01-01 00:00:00Közbülső tárolók méretezése szakaszos folyamatrendszerekben stochasztikus környezetben2004-11-04
Mihók ZsuzsannaPupos Tibor2016-09-12 10:30:00A lóágazat gazdasági elemzése és fenntartható fejlesztésének kérdései a Lovas Forradalom korában2016-10-19
Mike ZsoltBéres Imre2002-01-01 00:00:00Jelentős szántóföldi egyszikű gyomnövények kezdeti gyökérfejlődésének vizsgálata
Minda MihálySomlai János2009-07-13 10:00:00A lakótéri radonszintet befolyásoló paraméterek meghatározása2009-10-26
Miskolczi NorbertBartha László2005-01-01 00:00:00Műanyagok termikus degradációjának és a termékek hasznosíthatóságának vizsgálata
Moldoványi NóraAbonyi János2008-06-21 00:00:00Kristályosítók modell predektív szabályozása2008-07-07
Molnár AndorDublecz Károly2018-09-27 11:00:00Nutritional modulation of selected intestinal physicochemical, histological and microbiological parameters in broilers2018-10-08
Molnár BalázsPupos Tibor2008-07-02 11:00:00Családi gazdaságok helyzetének alalkulása az ezredfodulón Vas megye mezőgazdaságában2008-10-21
Molnár Béla PéterNádasy MiklósSzőcs Gábor2011-06-23 13:00:00A lepényfa-gubacsszúnyog (Dasineura gleditchiae Osten Sacken) csalogató viselkedésének megfigyelése, szexferomonjának kivonása és szintetikus csalogatóanyag kifejlesztése a gyakorlati előrejelzés szám2011-07-04
Molnár ErzsébetBudai László2008-07-15 10:00:00Brassai Sámuel általános pedagógiai és nyelvpedagógiai nézetei2008-11-06
Molnár EszterBélafiné Bakó Katalin2014-02-06 10:00:00Galakturonsav szeparációja elektrodialízissel2014-02-11
Molnár ÉvaRippelné Pethő DóraHorváth Géza2017-12-20 10:00:00Nagyhatékonyságú eljárás földgázok kénhidrogén tartalmának csökkentésére2018-01-08
Molnár Melinda ("kifutó" neveléstudományi program)Zsolnai Józsefné Mátyási Mária2010-11-02 10:00:00A pedagógiai iróniának mint a pedagógiai hatalom kifejeződésének modellezése2010-12-23
Molnár ZoltánSzánya Tibor2010-01-22 11:00:00Aminosavak tisztításának és elválasztásának vizsgálata szimulált mozgóréteges preparatív folyadékkromatográfiás vizsgálatokkal2010-02-22
Molnárné László AndreaMihalovics ÁrpádZsengellér József2009-03-20 14:00:00Az akaratkifejező nyelvi eszközök Pál apostol válogatott leveleiben2009-07-11
Mondok AnitaPupos Tibor2016-02-26 10:30:00Turisztikai szakemberképzés helyzetének elemzése és fejlesztésének lehetőségei a magyar felsőoktatásban2016-04-04
Murányiné Zagyvai MártaFöldes Csaba2011-12-09 11:00:00Deutsche und ungarische multisegmentale Kurzwörter: kontrastive lexikologisch-lexikographische Untersuchungen anhand eines analytisch-chemischen Fachsprachenkorpus2011-12-21
Muskotál AdélVonderviszt Ferenc2008-06-17 14:00:00Biokatalitikus Baeyer-Villiger oxidációk2008-07-07
Nádor JuditHorváth RóbertPetrik Péter2016-10-25 11:00:00Fehérjék, polimerek és élő sejtek vizsgálata titán-oxid alapú nanostrukturált bevonatokon jelölésmentes optikai módszerekkel2016-10-25
Nádor JuditHorváth RóbertPetrik Péter2016-10-25 11:00:00Proteins, polymers and living cells on titanium oxide-basednanostructured coatings: exploitation of label-free optical sensing methods2016-10-25
Nagy ÁdámFriedler Ferenc2004-01-01 00:00:00Globális optimalizálási algoritmusok PNS feladatok megoldására
Nagy Ágota KingaFöldes Csaba2011-12-16 12:00:00Deutsch-jiddischer Sprachenkontakt am Beispiel der Czernowitzer deutsch-jüdischen Presse der 1930-er Jahre2011-12-21
Nagy Andrea MagdaTörök Ádám2016-05-09 15:00:00Nemzetközi publikációs verseny a közgazdaságtudományban. Módszertani javaslatok a tudománymetria területéről.2016-05-30
Nagy BarnabásSzabó Ferenc2008-03-17 10:00:00A magyar szürke szarvasmarha néhány értékmérő tulajdonsága2008-04-25
Nagy EdinaSzakácsné Földényi Rita2019-02-22 11:00:00Kationos tenziddel kezelt talajok kapilláris vízemelés magasságának, valamint egyéb talajfizikai tulajdonságainak vizsgálata2019-03-27
Nagy GáborHancsók Jenő2009-12-14 13:00:00Csökkentett aromástartalmú gázolajok előállítása2010-02-22
Nagy GeorginaDomokos Endre2016-05-12 10:00:00Városi légszennyezettség vizsgálata térinformatikai és matematikai statisztikai módszerek alkalmazásával2016-05-30
Nagy Lajos2005-01-01 00:00:00Szakaszos reaktorok szimulációja és irányítása
Nagy MelindaSzánya Tibor2009-11-02 10:00:00Változó eluens összetételű szimulált mozgóréteges (SMB) preparatív folyadékkromatográfiás művelet vizsgálata2009-11-10
Nagy RolandBartha László2015-04-06 10:30:00Kőolajok harmadlagos kitermelésében felhasználható növényolaj alapú nemionos tenzidek előállítása és vizsgálata. (Titkosítva 2020-ig)2015-05-26
Nagy SándorSzalai István2012-11-23 11:30:00Dipoláris fluidumok dielektromos, mágneses és transzporttulajdonságainak vizsgálata2012-12-12
Nagy ViktorNádasyné Ihárosi Erzsébet2012-06-04 11:00:00A selyemmályva (Abutilon theophrasti Medic.) csírázásbiológiájának és kompetíciós képességének tanulmányozása2012-07-04
Nagy Zita BarbaraTóth GergelyMajoros Pál2018-07-09 10:30:00A jólét és a jóllét közgazdasági összefüggéseinek komplex elemzése: a jövedelemegyenlőtlenség természetes határa2018-07-12
Nagy ZoltánSzolgay Péter2008-02-04 12:00:00Emulált digitális CNN-UM architektúra megvalósítása újrakonfigurálható áramkörökön és alkalmazásai2008-02-26
Nagy ZóraKocsis LászlóGyörffyné Jahnke Gizella2018-05-24 11:00:00Magyarországon előforduló Vitis sylvestris C.C. GMEL. populációk felkutatása, ex situ megőrzése és összehasonlító vizsgálata molekuláris markerek segítségével2018-06-11
Nagyné Csák ÉvaBakonyi István2010-09-24 11:00:00Neologizmusok a szállodaipari szaknyelvben (német-magyar, német-orosz egybevetés)2010-11-04
Nagyné Hajnal ÉvaPadisák Judit2008-06-23 14:00:00Fitoplankton adatbázisok létrehozása, és alkalmazásuk tavak ökológiai állapotának vizsgálatához2008-07-07
Nagyné Hajnal ÉvaPadisák Judit2008-06-23 14:00:00Fitoplankton adatbázisok létrehozása és alkalmazásuk tavak ökológiai állapotának vizsgálatához
Nahed Abdelfattah Mohamady AbdelfattahHartung FerencGyőri István2017-06-12 14:00:00Persistence and permanence of delay differential equations in biomathematics2017-07-10
Naszer HeiderRédey Ákos2009-03-10 11:00:00Molibdén tartalmú katalizátorok felületkémiai tulajdonságainak vizsgálata2009-03-24
Nemet AndrejaKlemes Jiri2014-09-25 14:00:00Optimisation and Integration of Renewable Energy Generation and Management Options2014-10-14
Németh DóraBélafiné Bakó Katalin2013-03-13 10:00:00Bioszorbensek előállítása mezőgazdasági hulladékokból származó, módosított cellulózrostok felhasználásával2013-04-05
Németh ErzsébetHangos Katalin2006-01-01 00:00:00Predikción alapuló diagnosztika mesterséges intelligencia módszerek felhasználásával2006-11-06
Németh GergelyGubicza László2013-10-24 13:00:00Tejsav enzimatikus észterezése ionos folyadékokban és szuperkritikus szén-dioxidban2014-01-08
Németh JózsefDomokos Endre2019-08-26 14:00:00A negyedik fokozatú szennyvíztisztítás műszaki, gazdasági, környezeti hatásai
Németh Katalin2016-03-02 10:00:00Chemical modification and optical spectroscopy of single-walled carbon nanotubes2016-04-04
Németh KornélPályi Béla2011-05-17 09:30:00Dendromassza-hasznosításon alapuló decentralizált hőenergia-termelés és felhasználás komplex elemzése2011-06-02
Németh Sándor2006-01-01 00:00:00Polimerizációs folyamatok és reaktorok matematikai modelljei
Németh SzabolcsBercsényi Miklós2009-11-23 11:00:00A kis sziklahal (Scorpaena porcus L., 1758) ivari jellemzői, és a faj első mesterséges szaporítása2010-02-22
Németh TamásNádasy MiklósMarczali Zsolt2012-10-26 11:00:00Az amerikai kukoricabogár (Diabrotica virgifera virgifera LeConte, 1868) ökológiájának, valamint a lárvák elleni védekezés lehetőségének vizsgálata2012-12-12
Neumanné Virág IldikóElekes Andrea2014-06-18 12:00:00Az integráció hatása az EU tagországok külkereskedelmére - vizsgálatok gravitációs modellel2014-07-04
Nógrádi JuditBánhegyi Gabriella2015-05-14 10:00:00Az Európai Unió intervenciós rendszerének hatása a kukorica és az étkezési búza piacon Magyarországon2015-05-26
Novák AlizGaliba GáborÁdám Éva2018-11-21 11:00:00A CBF 14 gén fényminőségtől függő szabályozása és szerepe a fagytűrés kialakulásában búzában és árpában2018-11-29
Nyakas JuditAblonczyné Mihályka Lívia2011-12-07 14:00:00A magyar logisztikai szaknyelv vizsgálata2011-12-21
Nyerki EmilKovács Zoltán2015-10-13 11:00:00Karcsú-e a magyar lean?2015-12-14
Nyirő-Kósa IlonaPósfai Mihály2010-07-01 08:00:00Szintetizált magnetit nanorészecskék méretének és alakjának szabályozása2010-07-05
Obermayer-Kovács NóraGaál Zoltán2008-04-16 00:00:00Tudatos tudásmenedzselés a tudásgazdaságban2008-04-25
Olajos MarcellHajós Péter2010-10-22 13:00:00Fehérjék glikozilációjának nyomon követése és peptidek analitikai elválasztásának2010-10-27
Ollár TamásTétényi Pál2014-05-20 14:30:00A szulfid katalizátorokon kötött kén mozgékonyságának hatása a tiofén kéntelenítés folyamatára2014-05-26
Pach Ferenc PéterAbonyi János2008-04-16 00:00:00Folyamatadatok szabálykeresésen alapuló elemzése2008-04-25
Pál LászlóDublecz Károly2003-12-18 11:00:00Az étkezési tojás zsírsavösszetételének és oxidatív stabilitásának befolyásolása takarmányozással2004-02-25

 
Minden jog fenntartva © 2007, Országos Doktori Tanács - a doktori adatbázis nyilvántartási száma az adatvédelmi biztosnál: 02003/0001. Program verzió: 2.2358 ( 2017. X. 31. )