Bejelentkezés
 Fórum
 
 
A Pannon Egyetem által meghirdetett védések
A Pannon Egyetem által meghirdetett védések

doktorjelölt neve

témavezető

társ témavezető

időpont

értekezés címe

cím odaítélése
Fogarasi IstvánVastag Gyula2009-10-07 10:00:00„Az e-learning technológiák nemzetközi piacának fejlődése és összefüggései a felsőoktatási implementációs tapasztalatokkal, stratégiákkal a 2001-2008 években”2009-10-26
Csöndes IzabellaGáborjányi Richard2009-10-16 11:00:00„A Macrophomina phaseolina károsítását befolyásoló tényezők vizsgálata eltérő gazda-parazita kapcsolatokban”2009-10-26
Karcagi Roland GáborHusvéth Ferenc2009-12-04 11:00:00Zsírkiegészítések alkalmazása bőtejelő tehenek takarmányozásában az ellés körüli energiahiányos időszakban2010-02-22
Birkner ZoltánGaál Zoltán2010-11-23 14:00:00Zala megyében is az innováció a siker motorja?2010-12-23
Czékmán OrsolyaFóris Ágota2010-06-28 11:00:00Vizsgálatok a magyar matematikai terminológia tárgykörében2010-07-05
Lőkkös AndorKondorosy Előd2014-06-25 11:00:00Vízibogarak faunisztikai és ökológiai vizsgálata, különös tekintettel a tócsabogarak családjára2014-07-04
Kovács ZsófiaRédey ÁkosJakó Éena2018-05-15 10:00:00Vízgyűjtő specifikus folyamatos monitoring rendszer módszertani kidolgozása és vízminőség osztályozó algoritmus adaptálása és tesztelése felszíni vizekre2018-05-18
Huszánk RóbertHorváth Ottó2007-08-31 10:30:00Vízben oldódó, Hem típusú vas(II)- és vas(III)-porfirinek előállítása, képződési kinetikájuk valamint fotofizikai és fotokémiai tulajdonságaik vizsgálata2007-11-08
Lakner GáborBélafiné Bakó Katalin2019-02-01 10:00:00Víz- és szennyvízkezelés membrán szeparációs eljárások segítségével2019-02-06
Varga ZoltánKocsis László2009-12-08 11:30:00Vitis fajok és fajták tőkepusztulásának összehasonlító vizsgálata és a védekezés lehetőségei2010-02-22
Szücs VeronikaSikné Lányi Cecília2019-05-20 11:00:00Virtuális környezetek ergonómiai és műszaki vizsgálata2019-05-27
Csuti PéterHangos Katalin2017-04-19 15:00:00Világítódiódák fotometriai és színingermetrikai jellemzése2017-04-27
Alseedy Metwally Rashad Metwally OmarCzúni László2018-06-01 11:00:00Video based Object Retrieval and Recognition using Lightweight Devices2018-06-11
Lippert RóbertGaál Zoltán2015-05-27 11:00:00Vezetői szerepek és szervezeti kultúra hatása a klaszterek működésére2015-07-06
Göllei AttilaMink János2011-05-19 14:00:00Veszteséges közeggel töltött mikrohullámú tápvonalak energetikai és hőmérsékleti viszonyainak vizsgálata és gyakorlati alkalmazásai2011-06-02
Vicze GáborTörök Ádám2014-07-03 12:00:00Versenyképességi tényezők és kitörési lehetőségeka magyar szolgáltató szektorban - üzleti tanácsadás2014-07-04
Jandrasits LászlóFischl Géza2011-03-30 11:00:00VÉDETT NÖVÉNYFAJOK ÉS A FEHÉR FAGYÖNGY (VISCUM ALBUM L.) GOMBABETEGSÉGEI AZ ŐRSÉGI NEMZETI PARKBAN2011-04-12
Galamb EszterHusvéth Ferenc2014-01-09 10:00:00Védett konjugáltlinolsav-izomerek (cis-9, trans-11; trans-10, cis-12) szerepe a nagy tejtermelésű kérődzők takarmányozásában2014-02-11
Szakonyi LajosSzeifert Ferenc2009-10-01 10:00:00Városi vízgőzhálózat modellezése és indentifikációja2009-10-26
Nagy GeorginaDomokos Endre2016-05-12 10:00:00Városi légszennyezettség vizsgálata térinformatikai és matematikai statisztikai módszerek alkalmazásával2016-05-30
Speiser FerencDomokos Endre2016-04-14 11:00:00Városi környezetmonitoring rendszer fejlesztése2016-05-30
Nagy MelindaSzánya Tibor2009-11-02 10:00:00Változó eluens összetételű szimulált mozgóréteges (SMB) preparatív folyadékkromatográfiás művelet vizsgálata2009-11-10
Kis Jenő Kálmánné Kenesei Éva ("kifutó" neveléstudományi program)Czakó Kálmán2010-12-03 09:00:00Változások a tanító szakos hallgatók zenei tanulmányaiban és műveltségében2010-12-23
Péter ErzsébetKovács Ernő2008-12-10 11:00:00Vállalkozási hajlandóság elemzése a kiskereskedelmi-és vendéglátó vállalkozások példáján a Balaton Kiemelt Üdülőkörzetében2009-01-08
Weisz MiklósBacsi Zsuzsanna2010-06-03 11:00:00Üzleti várakozások és konjuktúra vizsgálata az agrárgazdaságban2010-07-05
Papp Zsófia MártaJancsik András2014-04-04 15:00:00Úton a versenyképes desztináció felé2014-04-04
Dombóvári PéterSomlai János2008-07-31 10:00:00Uránizotópok és izotóparány alfa-spektrometriás mérésének fejlesztése környezeti és nukleáris ipari minták vizsgálatán keresztül2008-10-21
Skrop AdriennDominich Sándor2007-01-01 00:00:00Új módszerek a web-es információ-visszakeresés hatékonyságának a területén
Mondok AnitaPupos Tibor2016-02-26 10:30:00Turisztikai szakemberképzés helyzetének elemzése és fejlesztésének lehetőségei a magyar felsőoktatásban2016-04-04
Csizmásné Tóth JuditHollósy Zsolt2016-05-06 11:00:00Tulajdonosi vagy szerződéses integráció? A vertikális integrációból fakadó előnyök kihasználásának vizsgálata a turnusonként 30.000 feletti állománnyal rendelkező broilercsirke termelők körében.2016-05-30
Daragó ÁgnesTakács András PéterNagy Péter István2014-12-08 11:00:00Tűfonálféreg fajok elterjedése egyes hazai borvidékeken és az ellenük való védekezés újabb lehetőségei2015-02-09
Obermayer-Kovács NóraGaál Zoltán2008-04-16 00:00:00Tudatos tudásmenedzselés a tudásgazdaságban2008-04-25
Beck ÁdámHancsók Jenő2013-10-10 10:00:00Triglicerid alapú motorhajtóanyagok minőségének javítása (Titkosítva 2018-ig.)2013-10-28
Yong Jun YowVarbanov PetarKlemes Jiri2019-08-28 11:00:00Tools and Methods in Aiding Heat Exchanger Network Retrofit for Better Economic Performance2019-09-04
Malasics AttilaBoda Dezső2010-11-08 12:00:00Tömbfázisú elektrolitok és kalciumcsatornák2010-12-23
Gaál BalázsKozmann György2010-06-10 11:00:00Többszintű genetikus algoritmus és táplálkozás- és életmód-tanácsadó szakértői rendszer2010-07-05
Horváth DávidKovács Tibor2018-01-29 15:00:00Többcélú radioizotópos nyomjelzéses módszerek fejlesztése és alkalmazása szorpciós folyamatok vizsgálatára szerkezeti anyagfelületeken2018-02-12
Csepregi Anikó CsillaSzabó Lajos2011-12-12 12:30:00The Knowledge Sharing and Competences of Middle Managers2011-12-21
Horváth NikolettaBiró BorbálaBudai Péter2018-01-29 11:00:00THE BASICS OF RESEARCH IN MICROBIOLOGICAL SOIL REMEDIATION PRACTICES2018-02-12
Chandler NickHeidrich Balázs2015-06-23 10:00:00The alignment of organisational subcultures in a post-merger business school in Hungarian higher education2015-07-06
Hegedűs MiklósSomlai János2018-05-14 10:00:00Természetes eredetű radioizotópok és kioldódásuk vizsgálata NORM anyagokból2018-06-11
Dobrádi AnnamáriaEniszné Bódogh Margit2018-06-01 10:00:00Természetes eredetű kalcium-foszfát adalék hatása az apatit-wollasztonit üvegkerámiák tulajdonságaira2018-06-11
Busznyák JánosAnda Angéla2009-09-21 14:00:00Térképszerver és más vizuális technológiák alkalmazása az agrár-felsőoktatásban, kutatásban2009-10-26
Kovács LászlóFodor Dénes2018-05-28 14:00:00Teljesítményelektronikai átalakítókban alkalmazott alumínium elektrolit kondenzátorok áram igénybevételének és öregedésének vizsgálata2018-06-11
Farkas ValériaSzabó Ferenc2012-04-27 11:00:00Tejtermelést és húsminőséget befolyásoló DGAT1 K232A, leptin C528T, TG 5’ UTR polimorfizmusok vizsgálata hazai szarvasmarha populációkban2012-05-02
Németh GergelyGubicza László2013-10-24 13:00:00Tejsav enzimatikus észterezése ionos folyadékokban és szuperkritikus szén-dioxidban2014-01-08
Horváth ZoltánBercsényi MiklósMolnár Tamás Gergely2016-10-07 11:00:00Tavi egynyaras süllő intenzív rendszerbe történő beszoktatásához szükséges technológiai elemek vizsgálata2016-10-19
Licsár AttilaSzirányi Tamás2007-12-19 15:00:00Tanuló és adaptív videófeldolgozó eljárások2008-02-26
Elek BarbaraMakó András2009-03-23 11:00:00Talajok szerves folyadékvisszatartó- és folyadékvezető-képessége2009-03-24
Vér ZsanettNémeth TamásLehoczky Éva2006-09-14 11:00:00Talajok különböző oldhatóságú nehézfémtartalmának vizsgálata a Keszthelyi Országos Műtrágyázási Tartamkísérletekben2006-10-31
Horváth AnitaSkodáné Földes Rita2014-04-07 14:30:00Szteránvázas epoxidok gyűrűnyitása ionfolyadékban2014-04-16
Kis ÁdámLengyel ZsoltNavracsics Judit2008-12-10 11:00:00
elmarad(t)
Szöveg a digitális térben
Kis ÁdámLengyel ZsoltNavracsics Judit2008-12-10 14:00:00Szöveg a digitális térben2009-07-11
Apró MelindaTakács András Péter2016-12-16 11:00:00Szőlővírusok kimutatási módszereinek fejlesztése és alkalmazása a szőlőültetvények vírusfertőzöttségének felmérésében2017-02-06
Cseh EszterGáborjányi RichardTakács András Péter2013-01-29 12:30:00Szőlővírusok előfordulása Magyarországon, valamint a hazai Grapevine leafroll- associated virus 1 és 3 izolátumok molekuláris vizsgálata2013-02-06
Csordás AnitaKovács Tibor2018-12-17 10:00:00Szkenner-alapú kiértékelő rendszer kifejlesztése radon nyomdetektorokhoz2019-02-06
Nyirő-Kósa IlonaPósfai Mihály2010-07-01 08:00:00Szintetizált magnetit nanorészecskék méretének és alakjának szabályozása2010-07-05
Kosztyán Zsolt TiborSchanda János2011-12-02 10:00:00Színi hiba csökkentése tristimulusos színinger-mérő berendezések és számítógépes bemeneti eszközök esetén2011-12-21
Soróczki-Pintér ÉvaPadisák JuditBuczkó Krisztina2016-01-25 12:00:00Szilícium-dioxid vázas algák alkalmazása környezeti rekonstrukciókban a Kárpáti Régióban2016-02-15
Agócs EmilPetrik Péter2014-11-24 11:30:00Szilícium alapú nanokristályos szerkezetek minősítése spektroszkópiai ellipszometriával2015-02-09
Borbély TiborTimár Imre2015-02-12 12:30:00Szilárd töltetű hőtároló optimális kialakítása2015-03-23
Heckl IstvánFriedler Ferenc2007-06-14 15:00:00Szétválasztási hálózatok szintézise: Különböző tulajdonságokon alapuló szétválasztó módszerek egyidejű alkalmazása2007-07-03
Pálfi TamásTakács Erzsébet2010-01-08 11:00:00Szerves színezékek vizes oldatának radiolízise2010-02-22
Koós SándorNémeth TamásTóth Zoltán2013-01-24 11:00:00Szenzodinamikai és összefüggés vizsgálatok egy 30 éves tartamkísérlet gyep szakaszában2013-02-06
Maha Mohamed Soliman Mohamed RefaeyKováts Nóra2013-12-03 10:00:00Szennyvízek ökotoxikológiai változása a biológiai tisztítási folyamat során2014-01-08
Borsodi NikolettMiskolczi Norbert2014-10-09 13:00:00Szénhidrogén-frakciók előállítása szilárd hulladékok pirolízisével és a termékek minőségjavítása2014-10-14
Szentes AdriennHorváth Géza2012-07-17 13:00:00Szén nanocsőkompozitok előállítása és vizsgálata2012-10-01
Kiss Ákos KoppányLábár János2016-09-30 10:00:00Szemcsehatárok transzmissziós elektronmikroszkópos vizsgálati módszereinek fejlesztése2016-10-19
Piglerné Lakner RozáliaHangos Katalin2003-01-01 00:00:00Számítógéppel segített folyamatmodellezés2003-11-06
Kenesei Tamás PéterAbonyi János2014-12-02 13:00:00Számítás intelligencia alapú regressziós technikák és alkalmazásaik a folyamatmérnökségben2015-02-09
Bankó MariettaNémethné Hock Ildikó2009-08-28 10:00:00Szakmai fejlődésképletek angoltanárként végzettek körében2009-10-26
Nagy Lajos2005-01-01 00:00:00Szakaszos reaktorok szimulációja és irányítása
Balaton Miklós GáborNagy Lajos2014-12-09 10:00:00Szakaszos gyártócella szimulációja és irányítása2015-02-09
Adonyi RóbertFriedler Ferenc2008-09-22 11:00:00Szakaszos folyamatok ütemezése az S-gráf módszertan kiterjesztéseivel2008-10-21
Papné Góger SzabinaKaizer József2018-05-31 10:00:00Synthetic Fe- and Cu-containing 1-aminocyclopropane-1-carboxylic acid oxidase models (Fe- és Cu-tartalmú szintetikus 1-aminociklopropán-1-karbonsav oxidáz modellek)2018-06-11
Erdélyi RóbertVolk János2014-11-26 14:00:00Synthesis and mechanical characterization of wet chemically grown ZnO nanowires for nanoelectromechanical sensors2015-02-09
Bin Borkhanuddin Muhammad HafizSzékely Csaba2013-12-11 11:00:00Studies on fish parasitic myxozoans in freshwater and marine biotopes in Hungary and Malaysia2014-01-08
Lengyel EdinaPadisák JuditStenger-Kovács Csilla2017-06-01 14:00:00Stress and disturbance in benthic diatom assemblages2017-07-10
Magyar AttilaHangos Katalin2007-12-18 13:00:00State estimation and state feedback control in quasi-polynomial and quantum mechanical systems2008-02-26
Rozgonyi SzabolcsHangos Katalin2012-10-16 14:30:00Stability Analysis and Control of Hybrid Systems2012-12-12
Perjés ZoltánBencsik Andrea2008-05-30 00:00:00Stabilitást eredményező új keresletorientált szervezetfejlesztés2008-07-07
Szabó LászlóNémeth SándorSzeifert Ferenc2019-04-11 10:00:00Sokkomponensű elegyek szétválasztási lehetőségeinek vizsgálata rektifikálás esetén2019-05-27
Kaszás NikolettaSzabó Lajos2016-01-15 12:00:00Sikeres projektek, érett szervezetek a határ mentén2016-02-15
Gyurácz-Németh PetraKovács Zoltán2015-01-27 10:00:00Service delivery standardisation and customisation in the Hungarian hotels2015-02-09
Kun JánosElekes Andrea2010-12-15 14:00:00Seigniorage saját pénz nélkül2010-12-23
Singer JúliaGyőri István2002-01-01 00:00:00Sample Size Estimation for Different Statistical Tests: Mathematical and Computerised Methods with Biological and Clinical Applications
Újváriné Handó Melinda (szervezett képzés, témavezető: Szekszárdi Júlia)2010-06-30 10:30:00Roma/Cigány és nem roma/cigány tanulók társas kapcsolatának vizsgálata iskolai környezetben2010-11-04
Újváriné Handó Melinda ("kifutó" neveléstudományi program)Szekszárdi Júlia2010-06-30 10:00:00Roma/Cigány és nem roma/cigány tanulók társas kapcsolatának vizsgálata iskolai környezetben2010-11-04
Ferincz ÁrpádKováts NóraPaulovits Gábor2014-06-24 10:00:00Role of invasive and non-native fish species in the Balaton-cathment (Idegenhonos halak helye és szerepe a Balaton-vízgyűjtő ökoszisztémájában)2014-07-04
Tóth ZoltánLiker András2010-11-12 13:00:00Rokonság hatása a szociális viselkedésre házi verebeknél2010-12-23
Katona Attila ImreKosztyán Zsolt Tibor2019-05-21 13:00:00Risk-Based Statistical Process Control2019-05-27
Fehér KlaudiaSkodáné Földes Rita2018-11-16 10:00:00Rézkatalizált azid-alkin cikloaddíció: szintézis és katalizátorfejlesztés2019-02-05
Csonka RóbertSpeier Gábor2010-12-15 11:00:00Réz- és mangántartalmú komplexek enzimutánzó tulajdonságainak vizsgálata2010-12-23
Mesterházy DávidKovács András2014-12-09 14:00:00Retrospektív dozimetria nukleáris törvényszéki és baleseti alkalmazási lehetőségei2015-02-09
Szalkai IstvánHartung FerencTuza Zsolt2014-07-21 10:30:00Reakciómechanizmusok algoritmikus és matematikai vizsgálata2014-09-10
Demeter KrisztiánBercsényi Miklós2019-06-24 11:00:00Ragadozó halak (csapósügér, (Perca fluviatilis); fogassüllő, (Sander lupcioperca); lesőharcsa, (Silurus glanis)) néhány szaporítás- és nevelés-technológiai elemének vizsgálata üzemi körülmények között
Szeiler GáborSomlai János2012-09-07 10:00:00Radon és leánytermékei okozta sugárterhelés vizsgálata barlangban, épületekben2012-10-01
Kádár László PéterVarga Kálmán2009-10-20 11:30:00Radioaktív kontaminációs folyamatok vizsgálata szerkezeti anyag felületeken2009-10-26
Berkesi KataNémeth Zoltán2014-06-10 10:00:00Radioaktív kontamináció vizsgálata sima és megnövelt felületű nemesfém elektródokon2014-07-04
Slonszki EmeseSomlai JánosHózer Zoltán2013-06-10 14:00:00Radioaktív izotópok kikerülése sérült fűtőelemekből2013-06-17


2019. IX. 13.
ODT ülés
Az ODT következő ülésére 2019. október 11-én 12.00 órakor kerül sor a Semmelweis Egyetem Szenátusi termében (Bp. Üllői út 26. I. emelet).

 
Minden jog fenntartva © 2007, Országos Doktori Tanács - a doktori adatbázis nyilvántartási száma az adatvédelmi biztosnál: 02003/0001. Program verzió: 2.2358 ( 2017. X. 31. )