Bejelentkezés
 Fórum
 
 
A Pannon Egyetem által meghirdetett védések
A Pannon Egyetem által meghirdetett védések

doktorjelölt neve

témavezető

társ témavezető

időpont

értekezés címe

cím odaítélése
Langerné Buchwald Judit ("kifutó" neveléstudományi program)Zsolnai Józsefné Mátyási Mária2010-11-26 10:00:00A reformpedagógiai iskolakoncepciók és az alternatív iskolák elterjedésének korlátai és lehetőségei a közoktatásban2010-12-23
Molnár Melinda ("kifutó" neveléstudományi program)Zsolnai Józsefné Mátyási Mária2010-11-02 10:00:00A pedagógiai iróniának mint a pedagógiai hatalom kifejeződésének modellezése2010-12-23
Györe Géza ("kifutó" neveléstudományi program)Zsolnai József (1935 - 2011)2010-11-24 11:00:00Könyvtárostanár-képzés Magyarországon2010-12-23
Fischer Alajos ("kifutó" neveléstudományi program)Zsolnai József (1935 - 2011)2009-03-18 14:00:00Az elmúlt negyed század hazai neveléstudomány fejleményeinek2009-07-02
Sebestyén AnettVonderviszt Ferenc2008-06-17 15:00:00Flagellinalapú molekuláris objektumok létrehozása2008-07-07
Gugolya ZoltánVonderviszt Ferenc2008-10-03 11:30:00A flagellin fehérje polimerizációjának jellemzése2008-10-21
Kovács BoglárkaVonderviszt FerencHorváth Róbert2018-03-26 14:00:00Flagellin alapú biomimetikus felületek jellemzése és élő sejtek adhéziójának nyomon követése jelölésmentes optikai bioszenzorokkal2018-06-11
Muskotál AdélVonderviszt Ferenc2008-06-17 14:00:00Biokatalitikus Baeyer-Villiger oxidációk2008-07-07
Erdélyi RóbertVolk János2014-11-26 14:00:00Synthesis and mechanical characterization of wet chemically grown ZnO nanowires for nanoelectromechanical sensors2015-02-09
Pethő BeátaVeres Zoltán2019-06-26 12:30:00Preferencia-alapú termékválasztási magatartás kísérletes in-store kutatása2019-07-09
Hargitai Dávid MátéVeres Zoltán2018-01-26 11:00:00A magyar atlétikai sportág hatásmechanizmusa a stakeholder preferenciák nézőpontjából2018-02-12
Fogarasi IstvánVastag Gyula2009-10-07 10:00:00„Az e-learning technológiák nemzetközi piacának fejlődése és összefüggései a felsőoktatási implementációs tapasztalatokkal, stratégiákkal a 2001-2008 években”2009-10-26
Zalay SzabolcsVassné Forintos Klára2008-10-09 10:00:00Konstruktív drámapedagógia2008-11-06
Koltai Zsuzsa ("kifutó" neveléstudományi program)Vassné Forintos Klára2010-12-09 10:00:00A múzeumi kultúraközvetítés pedagógiai és andragógiai szempontú vizsgálata2010-12-23
Hajduné László Zita ("kifutó" neveléstudományi program)Vass Miklós2009-06-25 14:00:00A futó atléták versenyszorongás és versenyteljesítmény kapcsolatának vizsgálata2009-07-02
Sebestyén IstvánVárnagy László2008-11-21 12:00:00A Crl: CD BR patkánytörzsre jellemző spontán tumorok kifejlődésének és incidenciájának vizsgálata két hasonló körülmények között elvégzett kétéves karcinogenitási kísérlet alapján2009-01-08
Keserű MihályVárnagy László2008-01-25 11:00:00KÉT HERBICID (DUAL GOLD 960 EC ÉS STOMP 330 EC) ÉS EGY INSZEKTICID (BI 58 EC) EGYEDI ÉS EGYÜTTES MÉREGHATÁSÁNAK VIZSGÁLATA MADÁREMBRIÓKON2008-02-26
Juhász ÉvaVárnagy László2010-12-13 11:00:00A HERBICIDEK (STOMP 330 EC, DIKAMIN D ) ÉS NEHÉZFÉMEK (RÉZ, KADMIUM, ÓLOM) EGYEDI ÉS EGYÜTTES MÉREGHATÁSA MADÁREMBRIÓKON2010-12-23
Budai PéterVárnagy László2002-01-01 00:00:00Mezőgazdasági vegyi anyagok irritatív potenciáljának vizsgálata in vitro HET-CAM
Szabó RitaVárnagy László2009-06-12 11:00:00Környezetszennyező nehézfémek (réz, kadmium) és herbicidek (Dual Gold 960 EC, Stomp 330 EC) egyedi és együttes toxicitása házityúk-embriókon2009-07-02
Fejes SándorVárnagy László2005-01-01 00:00:00Egyes nehézfémek és növényvédő szerek egyedi és együttes méreghatásának vizsgálata madárteratológiai tesztben
Baja BernadettVarga Kálmán2012-02-03 10:00:00KÉMIAI DEKONTAMINÁCIÓS TECHNOLÓGIÁK KORRÓZIÓS ÉS FELÜLETKÉMIAI HATÁSAINAK ÖSSZEHASONLÍTÓ ELEMZÉSE2012-02-15
Kádár László PéterVarga Kálmán2009-10-20 11:30:00Radioaktív kontaminációs folyamatok vizsgálata szerkezeti anyag felületeken2009-10-26
Radó KrisztiánVarga Kálmán2008-05-09 11:00:00Kémiai dekontaminációs technológia fejlesztése és laboratóriumi hatásvizsgálata2008-07-07
Yong Jun YowVarbanov PetarKlemes Jiri2019-08-28 11:00:00Tools and Methods in Aiding Heat Exchanger Network Retrofit for Better Economic Performance
Baczoni AndrásValiskó Mónika2011-03-16 10:00:00Bevonóanyagok védőképességének vizsgálata, vizsgálati módszerek fejlesztése2011-04-12
Ábel IldikóUrfi Péter2015-03-20 11:00:00A tehenészet számviteli rendszerének módszertani kérdései2015-05-26
Somogyi TamásUrfi Péter2008-06-03 11:00:00A környezeti számvitel alkalmazási lehetőségei a mezőgazdaságban2008-07-27
Fördős EszterUngváry Ferenc2010-02-26 10:00:00béta-laktámok kobalt-katalizált szintézisének és katalizátor komplexeinek vizsgálata2010-05-10
Kuikné Ungvári NesztaUngváry Ferenc2010-04-04 14:00:00Diazovegyületek katalitikus karbonilezése. Szintézis és kinetika.2011-04-12
Bujtás László BalázsnéTuza Zsolt2008-12-19 11:00:00Halmazpartíciók lokális feltételekkel2009-01-08
Dunai AttilaTóth Zoltán2017-06-06 13:00:00A szerves- és ásványi trágyázás, valamint a különböző talajművelési módok hatásainak vizsgálata egyes talajfizikai paraméterekre tartamkísérletben2017-07-10
Hermann TamásTóth Gergely2016-05-31 14:00:00Humusz- és foszfortartalom szerepe a mezőségi talajok és barna erdőtalajok termőhelyeinek minőségében2016-09-06
Nagy Zita BarbaraTóth GergelyMajoros Pál2018-07-09 10:30:00A jólét és a jóllét közgazdasági összefüggéseinek komplex elemzése: a jövedelemegyenlőtlenség természetes határa2018-07-12
Pintér GáborTóth Gergely2012-06-22 11:00:00Egyes mezőgazdasági melléktermékek energetikai hasznosításának lehetőségei Magyarországon”2012-07-04
Vashegyi IldikóTóth Balázs2012-10-17 11:00:00Hideg által indukált, fagytűrést és vernalizációt szabályozó folyamatok molekuláris hátterének vizsgálata gabonafélékben2012-12-12
Vicze GáborTörök Ádám2014-07-03 12:00:00Versenyképességi tényezők és kitörési lehetőségeka magyar szolgáltató szektorban - üzleti tanácsadás2014-07-04
Veres AnitaTörök Ádám2017-06-26 09:00:00A nemzetközi felsőoktatási hallgatói mobilitás vizsgálata egyes versenyképességi és kereskedelmi tényezők alapján2017-07-10
Csuka GyöngyiTörök Ádám2012-06-20 13:00:00A nemzetgazdasági versenyképesség szabályozási elemei2012-07-04
Nagy Andrea MagdaTörök Ádám2016-05-09 15:00:00Nemzetközi publikációs verseny a közgazdaságtudományban. Módszertani javaslatok a tudománymetria területéről.2016-05-30
Árpád IstvánTimár Imre2013-08-29 11:30:00Energetikai berendezések hőszigetelésének optimálása. A hőtárolás kérdései a napenergia hasznosításban.2013-09-23
Borbély TiborTimár Imre2015-02-12 12:30:00Szilárd töltetű hőtároló optimális kialakítása2015-03-23
Ollár TamásTétényi Pál2014-05-20 14:30:00A szulfid katalizátorokon kötött kén mozgékonyságának hatása a tiofén kéntelenítés folyamatára2014-05-26
Banász ZsuzsannaTelcs András2014-06-18 10:00:00A napelemek elterjedésének makro- és mikroszintű elemzése2014-07-04
Madarász EszterTelcs András2016-04-22 14:00:00Hálózatelemzés a turizmusban. A turisztikai desztinációk szereplőinek kapcsolathálózata a Veszprémi Turisztikai Egyesület példáján.2016-05-30
Jaskó SzilárdTarnay KatalinSimon Gyula2012-09-12 11:00:00Elosztott rendszerek formális modelleken alapuló tervezési eljárásainak vizsgálata2012-10-01
Cernák IstvánTaller János2009-02-11 11:00:00A Solanum stoloniferum eredetű burgonya Y vírus (PVY) extrém rezisztencia gén (Rysto) markerezése2009-02-17
Hajianfar RaminTaller JánosPolgár Zsolt2014-10-09 12:00:00Analysis of the genetic background of resistance in potato with special attention to late blight (P. infestans) resistance2014-10-14
Poczai K. PéterTaller János2011-04-29 10:00:00Molecular Genetic Studies on Complex Evolutionary Processes in Archaesolanum (Solanum, Solanaceae)2011-06-02
Varga IldikóTaller János2013-10-03 11:00:00A fehér fagyöngy (Viscum album) magyarországi elterjedése és egyik kórokozója, a Phaeobotryosphaeria visci tulajdonságainak feltárása a biológiai védekezés szempontjából2013-10-28
Bokán Katalin AnikóTaller János2014-09-25 11:00:00Fenoxi-alkán-karbonsav növényvédő szerek és keverékeik citotoxikus és mutagén hatásai2014-10-14
Cseh AndrásTaller János2010-05-20 11:00:00A parlagfű gyombiológiai valamint egészségügyi szempontból leglényegesebb tulajdonságainak molekuláris genetikai vizsgálata2010-07-05
Pálfi TamásTakács Erzsébet2010-01-08 11:00:00Szerves színezékek vizes oldatának radiolízise2010-02-22
Daragó ÁgnesTakács András PéterNagy Péter István2014-12-08 11:00:00Tűfonálféreg fajok elterjedése egyes hazai borvidékeken és az ellenük való védekezés újabb lehetőségei2015-02-09
Apró MelindaTakács András Péter2016-12-16 11:00:00Szőlővírusok kimutatási módszereinek fejlesztése és alkalmazása a szőlőültetvények vírusfertőzöttségének felmérésében2017-02-06
Nagy ZoltánSzolgay Péter2008-02-04 12:00:00Emulált digitális CNN-UM architektúra megvalósítása újrakonfigurálható áramkörökön és alkalmazásai2008-02-26
Kincses ZoltánSzolgay Péter2013-06-13 10:00:00CNN-alapú képfeldolgozó és adaptív optikai rendszer FPGA-s implementációi2013-06-17
Vörösházi zsoltSzolgay Péter2010-03-30 14:00:00Investigation of Emulated-Digital CNN-UM architectures: Retina model and Cellular Wave Computing architecture implementation on FPGA2010-05-10
Licsár AttilaSzirányi Tamás2007-12-19 15:00:00Tanuló és adaptív videófeldolgozó eljárások2008-02-26
Kovács Levente AttilaSzirányi Tamás2006-12-22 10:00:00Methods for two dimensional stroke based painterly rendering. Effects and applications2007-03-20
Czúni LászlóSzirányi Tamás2001-01-01 00:00:00Párhuzamos lokális módszerek vizsgálata a képszegmentálásban, tömörítésben és optikai mozgásanalízisben
Táborosi AttilaSzilágyi Róbert2017-10-25 10:00:00Nano-kaolinit molekuláris klaszter modelljének kifejlesztése és alkalmazása2018-01-08
Gál LorándSzépvölgyi János2009-01-07 14:00:00Ferrit nanoporok előállítása rádiófrekvenciás termikus plazmában2009-01-08
Újváriné Handó Melinda ("kifutó" neveléstudományi program)Szekszárdi Júlia2010-06-30 10:00:00Roma/Cigány és nem roma/cigány tanulók társas kapcsolatának vizsgálata iskolai környezetben2010-11-04
Borzák RékaSzékely CsabaNagy Szabolcs2019-01-11 11:00:00Halainkat károsító egyes nyálkaspórás paraziták és vírusok vizsgálata2019-02-05
Bin Borkhanuddin Muhammad HafizSzékely Csaba2013-12-11 11:00:00Studies on fish parasitic myxozoans in freshwater and marine biotopes in Hungary and Malaysia2014-01-08
Szakonyi LajosSzeifert Ferenc2009-10-01 10:00:00Városi vízgőzhálózat modellezése és indentifikációja2009-10-26
Chován TiborSzeifert Ferenc2006-01-01 00:00:00Kinetikai modellek a szakaszos technológiák fejlesztésében
Molnár ZoltánSzánya Tibor2010-01-22 11:00:00Aminosavak tisztításának és elválasztásának vizsgálata szimulált mozgóréteges preparatív folyadékkromatográfiás vizsgálatokkal2010-02-22
Nagy MelindaSzánya Tibor2009-11-02 10:00:00Változó eluens összetételű szimulált mozgóréteges (SMB) preparatív folyadékkromatográfiás művelet vizsgálata2009-11-10
Hanák LászlóSzánya Tibor2005-01-01 00:00:00Nagytisztaságú anyagok előállítása paraméteres szivattyúzással
Nagy SándorSzalai István2012-11-23 11:30:00Dipoláris fluidumok dielektromos, mágneses és transzporttulajdonságainak vizsgálata2012-12-12
Máté ZoltánSzalai István2010-09-23 13:00:00Egyszerű apoláris és bipoláris folyadékmodellek termodinamikai és szerkezeti tulajdonságainak vizsgálata szimulációs és elméleti módszerekkel2010-09-27
Horváth BarnabásSzalai István2014-10-08 10:00:00Molekuláris és komplex fluidumok lineáris és nemlineáris dielektromos tulajdonságainak vizsgálata2014-10-14
Nagy EdinaSzakácsné Földényi Rita2019-02-22 11:00:00Kationos tenziddel kezelt talajok kapilláris vízemelés magasságának, valamint egyéb talajfizikai tulajdonságainak vizsgálata2019-03-27
Lengyel ZsófiaSzakácsné Földényi Rita2003-06-02 10:00:00Klór-acetanilid típusú herbicidek adszorpciójának vizsgálata talajokon és talajalkotókon2003-07-01
Simon BálintSzakácsné Földényi Rita2013-11-22 10:00:00A hulladékká vált elektromos és elektronikai berendezések újrahasznosítása. A nyomtatott huzalozású lemezek pirolitikus feldolgozásának értékelése a környezeti életciklus és életciklus költségelemzés2014-01-08
Ertli TímeaSzakácsné Földényi Rita2005-10-20 11:00:00Gyomirtószerek szorpciójának tanulmányozása különböző talaj – oldat rendszerekben2005-10-24
Benkőné Joó SzilviaSzakácsné Földényi Rita2018-11-30 10:00:00Humuszanyagok és diclofenac kölcsönhatása, eltávolításuk vízből aktív szenes adszorpcióval és mikroorganizmusokkal2019-02-05
Dancsecz GabriellaSzabó Lajos2008-12-16 14:00:00A nemzetközi sportrendezvény-szervezési projektek sikertényezői és a siker megítélésének kritériumai2009-01-08
Csepregi Anikó CsillaSzabó Lajos2011-12-12 12:30:00The Knowledge Sharing and Competences of Middle Managers2011-12-21
Kaszás NikolettaSzabó Lajos2016-01-15 12:00:00Sikeres projektek, érett szervezetek a határ mentén2016-02-15
Raffai CsillaSzabó Lajos2014-06-19 12:00:00Falusi szállásadók innovációs képesség érettségének vizsgálata2014-07-04
Kósa Eszter ImolaSzabó István2010-06-30 11:00:00Abiotikus stresszorok és stressztoleranciát befolyásoló tényezők hatásainak vizsgálata kukoricában (Zea mays L.)2010-07-05
Bene Szabolcs AlbinSzabó Ferenc2007-12-14 11:00:00Különböző fajtájú húshasznú tehenek néhány értékmérője azonos környezetben2008-02-26
Farkas ValériaSzabó Ferenc2012-04-27 11:00:00Tejtermelést és húsminőséget befolyásoló DGAT1 K232A, leptin C528T, TG 5’ UTR polimorfizmusok vizsgálata hazai szarvasmarha populációkban2012-05-02
Zsuppán ZsuzsannaSzabó Ferenc2011-05-30 11:00:00Hústípusú tehenek élettartam és reprodukciós tulajdonságainak értékelése2011-06-02
Dákay IldikóSzabó Ferenc2009-02-23 11:00:00Húshasznú tehenek reprodukciós tulajdonságainak vizsgálata2009-03-24
Török MártonSzabó Ferenc2010-03-30 11:00:00IN VIVO ULTRAHANGTECHNIKAI VIZSGÁLATOK A HÚSMARHATENYÉSZTÉSBEN A TENYÉSZÉRTÉKBECSLÉSI MÓDSZEREK FEJLESZTÉSE ÉRDEKÉBEN2010-05-10
Fekete ZsuzsannaSzabó FerencBene Szabolcs2014-04-04 11:00:00Modellszámítások a különböző tulajdonságok ökonómiai súlyának meghatározására a tejhasznú szarvasmarhatenyésztésben2014-04-16
Nagy BarnabásSzabó Ferenc2008-03-17 10:00:00A magyar szürke szarvasmarha néhány értékmérő tulajdonsága2008-04-25
Keller KrisztiánSzabó Ferenc2012-12-05 10:30:00A húsmarhák értékmérő tulajdonságainak ökonómiai súlyozása2012-12-12
Kripli BalázsSpeier Gábor2012-09-04 10:00:00Néhány szuperoxid dizmutáz és kataláz enzimmodell vizsgálata2012-10-01
Bors IstvánSpeier Gábor2015-05-21 14:00:002,3-dihidro-2,2,2-trifenil-fenantro-[9,10-d]-1,3,2λ5-oxazafoszfol kialakulása és reakciója szén-dioxiddal és dioxigénnel2015-05-26
Csonka RóbertSpeier Gábor2010-12-15 11:00:00Réz- és mangántartalmú komplexek enzimutánzó tulajdonságainak vizsgálata2010-12-23
Bagi NárciszSpeier Gábor2017-05-22 14:00:00A 2,3-dihidro-2,2,2-trifenil-fenantro [9,10-d]-1,3,2 λ5-oxazafoszfol katalitikus hatásának vizsgálata és reakciója aromás aldehidekkel2017-07-10
Slonszki EmeseSomlai JánosHózer Zoltán2013-06-10 14:00:00Radioaktív izotópok kikerülése sérült fűtőelemekből2013-06-17
Minda MihálySomlai János2009-07-13 10:00:00A lakótéri radonszintet befolyásoló paraméterek meghatározása2009-10-26
Jónás JácintSomlai János2018-08-14 10:00:00NORM hulladékok kezelésének (deponálás és építőipari felhasználhatóság) radiológiai vizsgálata2018-08-17
Dombóvári PéterSomlai János2008-07-31 10:00:00Uránizotópok és izotóparány alfa-spektrometriás mérésének fejlesztése környezeti és nukleáris ipari minták vizsgálatán keresztül2008-10-21

 
Minden jog fenntartva © 2007, Országos Doktori Tanács - a doktori adatbázis nyilvántartási száma az adatvédelmi biztosnál: 02003/0001. Program verzió: 2.2358 ( 2017. X. 31. )