Bejelentkezés
 Fórum
 
 
A Pannon Egyetem által meghirdetett védések
A Pannon Egyetem által meghirdetett védések

doktorjelölt neve

témavezető

társ témavezető

időpont

értekezés címe

cím odaítélése
Zsuppán ZsuzsannaSzabó Ferenc2011-05-30 11:00:00Hústípusú tehenek élettartam és reprodukciós tulajdonságainak értékelése2011-06-02
Zsirka BalázsHorváth ErzsébetKristóf János2018-03-05 14:00:00Kaolinit-csoportba tartozó agyagásványok nanostruktúráinak előállítása, szerkezeti és felületi jellemzésük2018-06-11
Zsiborács HenrikPályi BélaFarkas István2017-12-12 13:00:00Hűtött napelemek alkalmazásának műszaki-ökonómiai vizsgálata2018-01-08
Ziskáné Kiczenko KatalinAblonczyné Mihályka Lívia2011-12-19 13:30:00A regionális gazdaságtan terminológiája. Vizsgálat angol, francia, magyar és olasz nyelvű korpusz alapján2011-12-21
Závodi-Fodor ZsófiaKlemes JiriVarbanov Petar2013-10-31 14:00:00Integrated Energy Management Framework in Waste to Energy, Integration of Other Renewables2014-01-08
Zalay Szabolcs ("kifutó" neveléstudományi program)2008-10-09 14:00:00A konstruktív drámapedagógia alternatív áramlata
Zalay SzabolcsVassné Forintos Klára2008-10-09 10:00:00Konstruktív drámapedagógia2008-11-06
Zachár GergelySimon Gyula2019-04-04 13:00:00Indoor localization methods and services2019-05-27
Yong Jun YowVarbanov PetarKlemes Jiri2019-08-28 11:00:00Tools and Methods in Aiding Heat Exchanger Network Retrofit for Better Economic Performance2019-09-04
Werner JánosKocsis LászlóKozma Pál2013-11-14 10:00:00Az Olasz rizling P. 2 és a Kadarka szőlőfajta klónszelekciós nemesítése2014-01-08
Weisz MiklósBacsi Zsuzsanna2010-06-03 11:00:00Üzleti várakozások és konjuktúra vizsgálata az agrárgazdaságban2010-07-05
Wass-Matics HelénaBiró BorbálaAnda Angéla2018-05-25 11:00:00Mikrobiális talajoltóanyagok működőképességét befolyásoló környezeti tényezők vizsgálata2018-06-11
Wágner GáborNádasyné Ihárosi Erzsébet2013-02-25 11:00:00Kompetíciós és herbicidhatás vizsgálatok zöldborsóban2013-04-05
Vozik DávidBélafiné Bakó KatalinFodor András2017-06-29 10:00:00Entomopatogén baktériumok antimikrobiális hatású anyagcseretermékeinek felhasználhatósága a növényvédelemben2017-07-10
Vörösházi zsoltSzolgay Péter2010-03-30 14:00:00Investigation of Emulated-Digital CNN-UM architectures: Retina model and Cellular Wave Computing architecture implementation on FPGA2010-05-10
Vincze ErnőLiker AndrásBókony Veronika2018-07-02 12:00:00Behavioral responses to humans and predators in urban and non-urban birds” („Emberre és ragadozókra adott viselkedési válaszok városi és nem urbanizált madaraknál”)2018-07-12
Vígh TímeaKazinczi Gabriella2013-05-14 10:00:00Gyomirtási technológiák hatása herbicid toleráns napraforgó hibridekre2013-06-17
Vígh TamásKovács Tibor2011-06-15 14:00:00Föld alatti üregrendszer radiológiai vizsgálata a Mangán Kft bányaüzemének példáján2011-07-04
Vicze GáborTörök Ádám2014-07-03 12:00:00Versenyképességi tényezők és kitörési lehetőségeka magyar szolgáltató szektorban - üzleti tanácsadás2014-07-04
Vicsek TamásnéGyőri István2002-01-01 00:00:00Fraktálfüggvények dinamikája
Veres TündeDimény Erzsébet2015-05-15 11:00:00A transzferárazás filozófiája és alkalmazásának alpektusai2015-05-26
Veres AnitaTörök Ádám2017-06-26 09:00:00A nemzetközi felsőoktatási hallgatói mobilitás vizsgálata egyes versenyképességi és kereskedelmi tényezők alapján2017-07-10
Vér ZsanettNémeth TamásLehoczky Éva2006-09-14 11:00:00Talajok különböző oldhatóságú nehézfémtartalmának vizsgálata a Keszthelyi Országos Műtrágyázási Tartamkísérletekben2006-10-31
Vashegyi IldikóTóth Balázs2012-10-17 11:00:00Hideg által indukált, fagytűrést és vernalizációt szabályozó folyamatok molekuláris hátterének vizsgálata gabonafélékben2012-12-12
Vas ZoltánSchanda János2012-12-18 14:00:00Mezopos spektrális érzékenységi modell megalkotása vizuális megfigyelések alapján, a mezopos fénysűrűségi tartomány összegezhetőségének kérdése2013-02-06
Várnagy Péter ("kifutó" neveléstudományi program, témavezető: Kiss László)2007-06-14 10:00:00A magyar felnőttképzés az Európai integráció folyamatában2007-07-03
Várkuti AnnaGöncz Lajos2010-12-01 09:00:00A kéttannyelvű oktatás hatása a tanulók felszíni és kognitív nyelvi kompetenciájának fejlődésére2010-12-23
Vargáné Kiss KatalinKurtán Zsuzsa2009-02-25 14:00:00Pénzintézetek szakmai nyelv-használatának elemzése angol és magyar éves jelentések alapján2009-07-11
Varga ZsoltFischl Géza2008-03-28 11:00:00Fontosabb termesztett fűfajok és fajták gombabetegségei és szerepük a fűmagtermesztésben2008-04-25
Varga ZsófiaKiss Gyula2009-09-18 12:00:00A szerves vegyületek felhőképződésében betöltött szerepének vizsgálata2009-10-26
Varga ZoltánHancsók Jenő2005-01-01 00:00:00Gázolajpárlatok katalitikus kéntelenítésének vizsgálata
Varga ZoltánKocsis László2009-12-08 11:30:00Vitis fajok és fajták tőkepusztulásának összehasonlító vizsgálata és a védekezés lehetőségei2010-02-22
Varga TamásAbonyi János2010-02-12 11:00:00Folyamatmodellek és adatbányászati eszközök alkalmazása technológiai rendszerek biztonságos üzemeltetési tartományainak feltárására és jellemzésére2010-02-22
Varga PéterAnda AngélaErtseyné Peregi Katalin2014-12-11 15:00:00A hibridkukorica (Zea Mays L.) vetőmag szemes betakarításának lehetősége2015-02-09
Varga KatinkaKondorosy Előd2016-05-18 11:00:00Az Ozophorini nemzetség (Lygaeoidea: Rhyparochromidae) Orientális régióban előforduló csoportjainak taxonómiája2016-05-30
Varga JózsefFriedler Ferenc2002-01-01 00:00:00A folyamat-hálószintézis feladat kiterjesztései
Varga IldikóTaller János2013-10-03 11:00:00A fehér fagyöngy (Viscum album) magyarországi elterjedése és egyik kórokozója, a Phaeobotryosphaeria visci tulajdonságainak feltárása a biológiai védekezés szempontjából2013-10-28
Varga CsillaBartha László2011-02-18 11:00:00Műanyag kompozitokhoz alkalmazható kompatibilizáló adalékok előállítása és vizsgálata2011-04-12
Varga BalázsAnda Angéla2010-04-19 14:00:00A Balaton vízháztartásának elemzése különös tekintettel a párolgásszámítás és mérés módszertani és területi kérdéseire2010-05-10
Várady GézaSchanda János2008-01-08 14:00:00Mezopos érzékenységi fügvények meghatározása kontrasztküszöb vizsgálatok segítségével, modellezés a kromatikus hatások figyelembevételével2008-02-26
Vancsik JánosMolnár Tamás2019-06-17 10:00:00A kkv szektor versenyképességének vizsgálata klaszterek segítségével2019-07-09
Valicsek ZsoltHorváth Ottó2007-07-06 10:00:00Másodfajú fémionok vízoldható SAT porfirin-komplexeinek egyensúlyi, fotofizikai, fotokémiai és kvantumkémiai vizsgálata2007-11-08
Vakulya GergelySimon Gyula2015-07-17 09:30:00Köztesréteg szolgáltatások hatékony megvalósítása szenzorhálózatokban2015-09-28
Vajda BalázsBélafiné Bakó Katalin2015-12-15 10:00:00Két-kamrás mikrobiális üzemanyagcellák2016-01-12
Vágvölgyi VeronikaHorváth Erzsébet2008-10-08 10:30:00Módosított felületű kaolinit agyagásványok komplex analitikai vizsgálata2008-10-21
Uzinger NikolettaCsitári GáborAnton Attila2010-10-21 11:00:00Nehézfém immobilizációs modellkísérletek lignittel2010-10-27
Üveges ViktóriaPadisák Judit2010-09-21 15:30:00Bentikus és planktonikus algaközösségek fotoszintézisének karakterisztikái n2010-09-27
Utasi ÁkosCzúni László2012-01-12 13:00:00Novel probabilistic methods for visual surveillance applications2012-02-15
Ungai-Salánki Rita ZsanettHorváth RóbertSzabó Bálint2016-09-12 10:00:00Egyedi sejtek automatizált válogatása és manipulációja számítógépes látás alapján2016-10-19
Ulbert ZsoltLakatos Béla2003-01-01 00:00:00Kristályosítók dinamikus folyamatainak modellezése és szimulációja
Újváriné Handó Melinda (szervezett képzés, témavezető: Szekszárdi Júlia)2010-06-30 10:30:00Roma/Cigány és nem roma/cigány tanulók társas kapcsolatának vizsgálata iskolai környezetben2010-11-04
Újváriné Handó Melinda ("kifutó" neveléstudományi program)Szekszárdi Júlia2010-06-30 10:00:00Roma/Cigány és nem roma/cigány tanulók társas kapcsolatának vizsgálata iskolai környezetben2010-11-04
Tuboly GergelyKozmann GyörgyNagy Zoltán2016-10-11 13:00:00Kóros szívizom-heterogenitás felismerhetőségének és az elektrokardiográfiai inverz megoldás pontosságának vizsgálata2016-10-19
Tóth ZsuzsannaBacsi Zsuzsanna2016-06-01 11:00:00Konvergencia vizsgálatok az Európai Unióban- A visegrádi négyek felzárkózásának értékelése kiterjesztett konvergencia-index alkalmazásával2016-07-11
Tóth ZoltánLiker András2010-11-12 13:00:00Rokonság hatása a szociális viselkedésre házi verebeknél2010-12-23
Tóth ZoltánKismányoky Tamás2001-01-01 00:00:00A talajtermékenység vizsgálata vetésforgókban és monokultúrában
Tóth László RichárdNagy Lajos2016-02-11 13:00:00Irányítási struktúrák összehasonlító vizsgálata2016-02-15
Tóth GáborBélafiné Bakó Katalin2015-04-28 10:00:00A kén-hidrogén biokatalitikus eltávolítása biogázból szuszpendált szakaszos és rögzített fázisú folyamatos reaktorban, aerob és mikroaerob körülmények között2015-05-26
Tóth ÉvaRaffay Ágnes2016-05-20 10:30:00Az ökoturizmus keresletének elemzése a Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság területén2016-05-30
Tóth CsabaHancsók Jenő2017-01-30 14:00:00Dízel-motorok korszerű hajtóanyagának előállítása növényolajok és gázolajok együttes minőségjavításával2017-02-06
Tóth BrigittaMakó András2011-12-12 11:00:00Jellegzetes hazai talajok víztartó képességének számítása és jellemzése talajtérképi információk alapján2011-12-21
Tóth AttilaHangos Katalin2017-04-18 14:00:00Event based diagnosis of process systems2017-04-27
Török MártonSzabó Ferenc2010-03-30 11:00:00IN VIVO ULTRAHANGTECHNIKAI VIZSGÁLATOK A HÚSMARHATENYÉSZTÉSBEN A TENYÉSZÉRTÉKBECSLÉSI MÓDSZEREK FEJLESZTÉSE ÉRDEKÉBEN2010-05-10
Tófalvi RenátaHajós Péter2013-03-21 13:30:00Haloecetsavak és fém-kelát komplexek analitikai elválasztása nagyhatékonyságú ionkromatográfiával2013-04-05
Tófalvi RenátaHajós Péter2013-03-14 13:30:00
elmarad(t)
Haloecetsavak és fém-kelát komplexek analitikai elválasztása nagyhatékonyságú ionkromatográfiával
Tick JózsefKovács Zoltán2007-10-25 14:30:00P-gráf alapú workflow modellezés fuzzy kiterjesztéssel2007-10-26
Thury PéterKárpáti Árpád2010-05-14 10:00:00Az anaerob iszaprothasztás után keletkező iszapvíz minősége, és annak hatása a tisztítás főágára2010-07-05
Terestyényi EnikőAblonczyné Mihályka Lívia2011-12-12 13:30:00A modern turizmus terminológiája. Vizsgálat angol és magyar nyelvű korpusz alapján2011-12-21
Tavaszi JuditBudai Péter2012-09-27 14:30:00Mezőgazdasági vegyi anyagok irritatív hatásainak in vitro toxikológiai vizsgálata2012-10-01
Tarczali TündeBodrogi Péter2007-11-29 14:00:00A színmemória vizsgálata2008-02-26
Tanos PéterAnda AngélaKovács József2017-12-01 12:00:00A Tisza vízrendszerét leíró fizikai, kémiai és biológiai adatsorok vizsgálata többváltozós és idősoros adatelemző módszerekkel2018-01-08
Taksonyi PéterKocsis László2012-11-26 13:30:00Az Erysiphe necator QoI-fungicidekkel szembeni rezisztenciája szőlőültetvényekben2012-12-12
Takács JózsefNádasy Miklós2009-09-11 11:00:00Az amerikai kukoricabogár várható kártételének előrejelzése és a rovar ellen használható alternatív védekezési módok2009-10-26
Takács EszterSkodáné Földes Rita2008-10-10 10:30:00Aminokarbonilezés alkalmazása új szteránvázas vegyületek szintézisében2008-10-21
Táborosi AttilaSzilágyi Róbert2017-10-25 10:00:00Nano-kaolinit molekuláris klaszter modelljének kifejlesztése és alkalmazása2018-01-08
Szűcsné Cserépi StefániaBakos József2014-03-04 11:30:00Királis foszfortartalmú ligandumok szintézise és katalitikus alkalmazása aszimmetrikus hidroformilezési reakciókban2014-04-16
Szücs VeronikaSikné Lányi Cecília2019-05-20 11:00:00Virtuális környezetek ergonómiai és műszaki vizsgálata2019-05-27
Szűcs PéterSisák István2013-05-17 13:00:00Az erózió lépték függése2013-06-17
Szoboszlai ZsoltHancsók Jenő2014-06-13 10:00:00Kis szénatomszámú n-paraffinok izomerizálásának vizsgálata (Titkosíva 2019-ig)2014-07-04
Szlama AdriánHeckl István2016-05-25 13:00:00Optimális hálózatok szintézise változtatható arányú és összetételű anyagáramokat feldolgozó műveleti egységekkel2016-05-30
Szívós JánosSáfrán György2017-12-08 10:00:00Merőleges mágnesezettségű vékonyrétegek nanomintázása2018-01-08
Szili-Fodor DóraKocsondi József2012-05-08 10:30:00Leader program tapasztalatai a Nyugat-dunántúli Régióban2012-07-04
Szilágyi TamásKristóf János2010-07-12 10:00:00Elektrokatalizátoro filmek felületanalitikai és szerkezetvizsgálata termoanalitikai és spektroszkópiai módszerekkel2010-09-27
Szikszai Szabolcs2011-05-11 16:00:00A magyar inflációs célkövetés rendszere hitelességének és vonatkozó jellemzőinek értékelése2011-06-02
Szentgyörgyi EszterBélafiné Bakó Katalin2011-05-17 11:00:00Membránok alkalmazási lehetőségei a biogáz előállításnál2011-06-02
Szentes AdriennHorváth Géza2012-07-17 13:00:00Szén nanocsőkompozitok előállítása és vizsgálata2012-10-01
Szenczi ÁrpádPukánszky Béla2008-10-15 08:30:00A nagykőrösi tanítóképzés szellemiségének történeti rekonstrukciója2008-11-06
Szeiler GáborSomlai János2012-09-07 10:00:00Radon és leánytermékei okozta sugárterhelés vizsgálata barlangban, épületekben2012-10-01
Szederkényi GáborHangos Katalin2002-01-01 00:00:00Grey-Box Approach for the Diagnosis, Analysis and Control of Nonlinear Process Systems
Szánti-Pintér EszterSkodáné Földes Rita2016-09-07 10:00:00Ferrocéntartalmú szteroidszármazékok előállítása homogén katalitikus reakciókkal2016-10-19
Szalkai IstvánHartung FerencTuza Zsolt2014-07-21 10:30:00Reakciómechanizmusok algoritmikus és matematikai vizsgálata2014-09-10
Szakonyi LajosSzeifert Ferenc2009-10-01 10:00:00Városi vízgőzhálózat modellezése és indentifikációja2009-10-26
Szakolczai KrisztinaKozmann György2010-12-13 15:00:00A szívizom regionális bioelektromos tevékenységeinek vizsgálata testfelszíni potenciáltérképezéssel2010-12-23
Szabóné Herseczki ZsanettDallos András2014-03-25 10:00:00ÉRTÉKNÖVELT GLICERINSZÁRMAZÉKOK ELŐÁLLÍTÁSA NYERS GLICERINBŐL, A BIODÍZELGYÁRTÁS MELLÉKTERMÉKÉBŐL2014-04-16
Szabóné Bárdos ErzsébetHorváth Attila2013-05-27 14:00:00Néhány X-CH2-CH(NH2)COOH típusú aminosav heterogén fotokatalitikus bomlása2013-06-17
Szabó RitaVárnagy László2009-06-12 11:00:00Környezetszennyező nehézfémek (réz, kadmium) és herbicidek (Dual Gold 960 EC, Stomp 330 EC) egyedi és együttes toxicitása házityúk-embriókon2009-07-02
Szabó PéterLendvay György2017-02-27 10:00:00Molekuláris ütközések dinamikájának vizsgálata kváziklasszikus trajektóriaszámításokkal: a H + O2 → O + OH reakció dinamikája2017-04-27
Szabó LászlóNémeth SándorSzeifert Ferenc2019-04-11 10:00:00Sokkomponensű elegyek szétválasztási lehetőségeinek vizsgálata rektifikálás esetén2019-05-27
Szabó LászlóKovács Zoltán2017-04-04 10:00:00Logisztikai szolgáltatások vizsgálata Zala megyében2017-04-27
Szabó FerencSchanda János2012-01-24 14:00:00Modern fényforrások színminőségének jellemzése új fejlesztésű színilleszkedési modellek segítségével2012-02-15


2019. IX. 13.
ODT ülés
Az ODT következő ülésére 2019. november 22-én 10.00 órakor kerül sor a Semmelweis Egyetem Szenátusi termében (Bp. Üllői út 26. I. emelet).

 
Minden jog fenntartva © 2007, Országos Doktori Tanács - a doktori adatbázis nyilvántartási száma az adatvédelmi biztosnál: 02003/0001. Program verzió: 2.2358 ( 2017. X. 31. )