Bejelentkezés
 Fórum
 
 
A Miskolci Egyetem által meghirdetett védések
A Miskolci Egyetem által meghirdetett védések

doktorjelölt neve

témavezető

társ témavezető

időpont

értekezés címe

cím odaítélése
Juhász EleonóraLénárt László2018-12-18 10:30:00Terápiás lehetőségek és eredmények extrém földtani környezetben2019-01-30
Juhász IstvánKunos István2019-06-25 11:00:00A versenyszféra pszichológiai elvárásai a jelenkor üzletkötőivel szemben - különös tekintettel a pénzügyi, biztosítási tevékenység nemzetgazdasági ágra2019-07-17
Kacsukné Bruckner LíviaCselényi József2005-12-08 10:00:00Modellek és megoldási algoritmusok logisztikával integrált elektronikus piacterekhez
Kádárné Horváth ÁgnesIllés Mária2011-03-17 10:30:00A távfűtés áralakító tényezőinek vizsgálata a magyarországi távhőszolgálató vállalatok körében2011-06-06
Kakuk JózsefPéter József2014-05-27 10:00:00Elektromos ütvefúrógépek fejlesztése és hatékonyságának vizsgálata2014-06-12
Kállai ErnőSzabó Miklós2008-05-22 13:00:00Helyi cigány kisebbségi önkormányzatok elméleti modellje és működési gyakorlata Magyarországon2008-05-30
Kántor BélaPál Tibor2010-06-24 12:00:00Üzleti információk feldolgozásának lehetőségei a számvitel oldaláról különös tekintettel az informatikai szempontokra2010-12-22
Kapás JuditKocziszky György2001-05-24 10:00:00A vállalat elméletek általánosítása: többdimenziós vállalatelmélet2001-06-21
Kapusi AngélaDarab Ágnes2018-08-31 11:00:00„Ő hangoztatta először az újabb magyar kritika jelszavait” - Henszl mann Imre drámaelméleti és -kritikusi tevékenysége2018-09-19
Karajz SándorNagy Aladár2004-03-30 10:00:00A közgazdaságtan biológiai megközelítése, környezet-gazdaságtani alkalmazásokkal2004-07-01
Kardos IbolyaGácsi Zoltán2009-12-19 10:00:00Digitális képfeldolgozás és színes metallográfia alkalmazása gömbgrafitos öntöttvasak szövetszerkezetének jellemzésére2010-03-10
Kardos SándorStipta István Mihály2003-05-23 10:00:00A magyar katonai büntetőjog múltja és jelene2003-06-18
Károly ZoltánKovács Károly1996-06-21 13:00:00Minőségbiztosítási szempontok a Si-mentes Al-mal dezoxidált acélok üstmetallurgiai kezelése során1996-10-01
Kása RichárdSzakály Dezső2011-05-04 11:30:00Neurális fuzzy rendszerek alkalmazása a társadalomtudományi kutatásban az innovációs potenciál mérésére2011-06-06
Kavanda RékaGyulai ÁkosOrmos Tamás2016-10-28 11:00:00Módszerfejlesztés a sorfejtéses inverzió területén, lokálisan 1D előremodellezéssel2016-12-06
Kelemen László AttilaSzente JózsefKamondi László2016-05-24 10:00:00Fogasgyűrűs tengelykapcsoló kapcsolódási viszonyainak elemzése2016-06-16
Kende TamásHorváth Zita2013-03-22 11:00:00Együttélés - együttfélés. Vérvádak és pogromok az újkori Kelet-Európában2013-05-29
Kenderes GyörgyPrugberger Tamás2007-03-20 13:00:00A munkaszerződés hazai szabályozásának dogmatikai kérdései és ellentmondásai2007-06-12
Kertész BotondLess György2008-06-23 10:30:00Nummulites-ek biometriai alapon felállított fejlődési sorainak alkalmazása a paleogén rétegtanban2008-07-03
Kirchfeld MáriaTisza Miklós2003-04-24 10:30:00Egyszerűsített közelítő módszer a bordaerő meghatározására2003-06-18
Kirs EszterKovács Péter2009-06-24 14:00:00A tényfeltáró és békéltető bizottságok helye a nemzetközi büntetőjogi felelősségre vonás intézményrendszerében2009-07-08
Kis LászlóFarkas Ákos2011-04-26 14:00:00A titkos adatgyűjtés szerepe a büntetőeljárásban, különös tekintettel az Európai Unió keretében folytatott együttműködésre2011-06-06
Kis MártaDobróka Mihály1999-01-01 00:00:00Felszínközeli földtani szerkezetek vizsgálata szeizmikus és egyenáramú geoelektromos adatok együttes inverziójával
Kiss AnettDobróka Mihály2018-06-26 11:00:00Akusztikus relaxációs jelenségek kőzetfizikai vizsgálata2018-07-03
Kiss AnnaFarkas Ákos2006-12-20 12:00:00A sértett szerepe a büntetőeljárásban
Kiss AnnaFarkas Ákos2006-01-01 00:00:00A sértett szerepe a büntetőeljárásban2007-03-21
Kiss László PéterSzeidl György2016-01-25 13:00:00Vibrations and stability of heterogeneous curved beams2016-03-30
Kiss TiborCsécsy György2009-06-11 10:30:00Szankciórendszer a magyar szerzői jogban2009-07-08
Kiss TiborCsőke BarnabásBokányi Ljudmilla2008-01-16 10:00:00Gazdaságosság és rendszerszemlélet a települési szilárdhulladék-gazdálkodásban2008-03-06
Kocsán Lajos GyörgyBertóti Edgár2013-09-20 13:00:00First-order stress function-based cylindrical shell model and related hp dual-mixed finite elements2013-12-11
Kocserha IstvánGömze A. László2011-10-19 13:00:00Adalékanyagok hatása téglaipari termékek extrudálására2011-12-19
Kocsis EditCsőke Barnabás2007-01-01 00:00:00Eljárástechnikai berendezések zaja és technológiai-műszaki jellemzői összefüggéseinek kutatása különös tekintettel az aprítógépekre2007-06-12
Kókai-Kunné Szabó Ágnes KatalinPrugberger Tamás2013-11-13 10:00:00A növényfajta-oltalom és a növényfajták nemesítéséhez, termesztéséhez kapcsolódó aktuális jogi kérdések2013-12-11
Kökényesi Nikoletta JuditKemény Gábor2014-12-09 11:00:00Napjaink sajtóműfajainak vizsgálata a retorikai-stilisztikai szövegelemzés módszerével2015-01-30
Kolencsikné Tóth AndreaSzűcs PéterKovács Balázs2017-05-03 10:30:00Folyó és talajvíz kapcsolatának vizsgálata2017-06-21
Koleszár ÁgnesFekete IvánVeresné Somosi Mariann2008-12-19 10:00:00A "vállalkozó egyetem" belső irányításának elméleti és gyakorlati kérdései, különös tekintettel az emberi erőforrás gazdálkodás területére2008-12-29
Kollányi TiborPatkó Gyula2006-05-05 10:30:00Szíjágak transzverzális lengései2006-06-13
Kollár MariannMarossy Kálmán2010-11-30 11:00:00PVC-alapú polimer keverékek előállítása és vizsgálata (Poláris-apoláris polimer keverékek előállítása és vizsgálata)2010-12-22
Kompár LászlóSzűcs PéterKovács Balázs2017-12-18 11:00:00Porózus vízföldtani rendszerek vizsgálata környezeti izotópokkal2018-01-31
Koncz ÁdámTakács Gábor2019-03-11 14:00:00Sucker Rod Pumping Analysis Based on Measured Electrical Parameters2019-04-03
Koncz Ibolya KatalinStipta István Mihály2007-03-30 14:00:00A boszorkányüldözés jogtörténeti kérdései a Német-római Birodalomban és a királyi Magyarországon2007-06-12
Koncz-Horváth DánielGácsi Zoltán2014-11-28 15:00:00Röntgen-fluoreszcens analízis alkalmazása elektronikai alkatrészek forrasztás-technológiájában2015-01-30
Könözsy LászlóCzibere Tibor2004-06-18 10:00:00Kétdimenziós nyíróáramlások számítása a turbulens örvénydiffúzió differenciálegyenletének megoldásával2004-07-07
Kónya PéterSzakáll Sándor2010-05-19 10:30:00A Bakony-Balaton-felvidék Vulkáni terület bazaltjaiban található üregkitöltő ásványok és üledékes eredetű kőzetzárványok ásványtani és genetikai vizsgálata2010-07-05
Koppányi SzabolcsMiskolczi Bodnár Péter2011-05-24 13:00:00A szektorspecifikus versenyszabályozás egyes jogrendszerbeli összefüggései a jelentős piaci erő elektronikus hírközlési és energetikai szabályozásával kapcsolatban2011-06-06
Körei AttilaRadeleczki Sándor2008-06-23 10:00:00Fogalomhálók alkalmazása osztályfelbontási problémákra2008-07-03
Korponai JánosBányainé Tóth ÁgotaIllés Béla2018-04-19 11:00:00Költséghatékony beszerzési logisztika készletgazdálkodási vonatkozásai2018-06-13
Kota LászóJármai KárolyBányai Tamás József2012-07-04 10:00:00HOZZÁRENDELÉSI FELADATOK LOGISZTIKAI RÁFORDÍTÁS ALAPJÁN TÖRTÉNŐ OPTIMALIZÁLÁSA HÁLÓZATSZERŰEN MŰKÖDŐ, MŰSZAKI FELÜGYELETET ÉS KARBANTARTÁST ELLÁTÓ RENDSZEREKBEN2012-09-04
Kovács GyörgyFarkas József (1927 - 2016)2005-09-09 10:00:00Szálerősítéses műanyag profilos tartók és cellalemezek vizsgálata, optimális méretezése2005-10-06
Kovács HelgaTolvaj BélaSzemmelveisz Tamásné2013-11-11 11:00:00Nehézfémekkel szennyezett bányaterületről származó fás szárú biomassza égetéssel történő ártalmatlanítási feltételeinek vizsgálata2013-12-11
Kovács JózsefKacsuk Péter2008-03-06 13:00:00Konzisztens állapottér átvitel üzenetközvetítéssel kommunikáló párhuzamos algoritmusok számára Grid környezetben2008-05-30
Kovács JózsefGyapay László2013-09-19 14:00:00Egységtől egységig. Csengery Antal és a centralista Pesti Hirlap szerepe az Ellenzéki Párt megszervezésében2013-09-23
Kovács Péter ZoltánTisza Miklós2013-02-20 11:00:00Alakítási határdiagramok elméleti és kísérleti elemzése2013-05-29
Kovács SándorMertinger Valéria2013-01-14 11:00:00Kör keresztmetszetű fémhuzalok húzási technológiájának számítógéppel támogatott tervezése és komplex optimalizálása2013-01-30
Kovácsné Federer GabriellaSzepesi József2013-12-10 10:30:00Evaluation of Drilling Fluid Filtration in Relation with Casing Drilling2013-12-11
Kovácsné Sipos ÁgnesErdős Éva2007-05-03 13:00:00A jegybanki függetlenség fejlődéstörténetének vizsgálata a XVIII. századtól napjainkig2007-06-12
Kozsely GáborTranta Ferenc2008-04-22 14:00:00Az ausztemperált gömbgrafitos öntöttvas bainites átalakulásának vizsgálata2008-05-30
Kristály FerencSzakáll SándorGömze A. László2013-02-22 10:30:00The effect of vegetal pore-forming additives on the composition, microsturcture and physical properties of clay bricks2013-05-29
Krizsán ZoltánKovács Szilveszter2014-01-21 10:30:00Kiterjesztett FRI módszerek és alkalmazásaik2014-01-29
Kuki Ákos2001-01-01 00:00:00Lézer fényszórás fotometria alkalmazása a blokk-kopolimerek oldalfázisú mikrofázis szeparációjának vizsgálatára2002-05-22
Kulcsár GyulaErdélyi Ferenc2008-02-25 10:30:00Ütemezési modell és heurisztikus módszerek az igény szerinti tömeggyártás finomprogramozásának támogatására2008-03-06
Kulcsár TiborKékesi Tamás2017-06-19 10:00:00A sósavas ónraffinálás elektródfolyamatainak értékelése újszerű vizsgálati rendszerek fejlesztése alapján2017-06-21
Kulcsárné Forrai MónikaErdélyi Ferenc2017-12-15 11:00:00Kiterjesztett modellek és módszerek erőforrás korlátos termelésütemezési feladatok megoldására2018-01-31
Kunos IstvánSzintay István2004-05-27 10:30:00A vezetéstudomány viselkedéskutatás-centrikus megközelítése - a hunánetológia tükrében2004-07-07
Kuti IstvánRoósz András2000-11-30 10:00:00A kétalkotós szilárdoldatok egyirányú kristályosodásnál kialakuló mikroszerkezet modellezése2001-02-13
Kuttor DánielIllés Iván2010-05-06 12:00:00A gazdasági-politikai átmenet regionális hatásainak vizsgálata a visegrádi országokban 1995-től 2006-ig2010-06-09
Kuzsella LászlóBárczy Pál2011-04-08 10:00:00Rostirányú tömörítés hatása a bükk faanyag szerkezetére és mechanikai tulajdonságaira2011-06-06
Kuzsella Lászlóné Koncsik ZsuzsannaMarosné Berkes Mária2014-04-04 10:00:00SI3N4 Műszaki kerámiák tribológiai és mechanikai vizsgálata2014-04-09
Ladányi RichárdIllés Béla2013-12-17 11:00:00SZELEKTÍV HULLADÉKGYŰJTŐ SZIGETEK OPTIMÁLIS KISZOLGÁLÁSA TÉRINFORMATIKÁRA ÉPÜLŐ JÁRATTERVEZÉSSEL2014-01-29
Lehotay VeronikaStipta István Mihály2013-04-29 13:00:00Szabadságjog-megvonó intézkedések a Horthy-korszakban, különös tekintettel a zsidótörvényekre2013-06-17
Lénárt LeventeFerenczi László2005-06-15 14:30:00Churchill és az európai gondolat
Lengyel Ákos JózsefEcsedi István2017-10-20 10:30:00Static and dynamic analyses of composite beams with interlayer slip2018-01-31
Lengyelné Szilágyi SzilviaSzigeti Jenő2009-02-11 13:00:00Részbenrendezés maximális kompatibilis kiterjesztéseiről ütemezéselméleti vonatkozásokkal2009-03-06
Leskovics KatalinBárczy Pál2006-01-27 10:00:00A tompahegesztés hatása a polietilén csövek szerkezetére és tulajdonságaira2006-06-13
Leszkoven LászlóBíró György 1955-20152007-06-07 11:00:00Az ingó tulajdonjog-fenntartás elméleti megközelítése2007-06-12
Lévai GáborTörök TamásKaptay György2013-12-17 11:00:00Acéllemezek színező tűzishorganyzása cink-titán fémolvadékkal2014-01-29
Lipták KatalinGadócziné Fekete Éva2013-05-23 13:00:00A globalizáció hatása a regionális munkaerőpiacokra - kiegyenlítődés vagy leszakadás?2013-06-17
Lovasné Avató JuditBesenyei Lajos2013-02-22 10:30:00Gazdaság és demográfia: A demográfiai változások gazdasági aspektusai Magyarországon2013-05-29
Lukács SándorTóth Levente2007-06-06 11:00:00A szerszám hőegyensúlyának vizsgálata alumínium és magnézium nyomásos öntésnél2007-07-12
Lukács ZsoltTisza Miklós2014-05-20 11:00:00NAGYSZILÁRDSÁGÚ ACÉLOK VISSZARUGÓZÁSÁNAK MODELLEZÉSE ÉS KÍSÉRLETI VIZSGÁLATA2014-06-12
Luttenberger ZoltánVékás István2002-04-25 11:00:00A bankbiztosítás, fogalomrendszere, szabályozása, nemzetközi stratégiái és magyarországi fejlődési fázisai az 1990-es években2002-05-22
M. Nyitrai PéterGörgényi Ilona2003-12-17 10:00:00A kiadatás intézménye a nemzetközi büntetőjogban - egy új korszak régi-új kihívásai Európában2004-03-29
M. Nyitrai PéterLévay Miklós2003-01-01 00:00:00A kiadatás intézménye a nemzetközi büntetőjogban - egy új korszak régi-új kihívásai Európában
M. Tóth BalázsBragyova András2012-05-24 13:00:00Az etnikai profilalkotás a bűnmegelőzésben és a bűnüldözésben2012-06-19
Madai SándorGörgényi Ilona2009-10-09 10:00:00A csalás büntetőjogi értékelésének változásai2009-12-18
Mádai ViktorFöldessy János2007-01-01 00:00:00A gyöngyösoroszi flotációs meddő környezetásványtani vizsgálata2007-06-12
Madarász TamásJuhász József2005-01-01 00:00:00Kockázatfelmérés alkalmazása és kritériumrendszere szennyezett területek kármentesítése során2005-06-13
Magyar AnitaGácsi Zoltán2004-07-13 10:00:00Karbon szállal erősített alumínium mátrixú kompozitok Al/C határfelületének jellemzése2004-10-04
Magyar TamásFaitli József2018-02-27 10:00:00Települési szilárdhulladék lerakók hőgazdálkodásának megalapozása2018-06-13
Majoros KrisztinaMihalik István2001-11-23 10:00:00Varga István (1897-1962)2001-11-29
Maksó BiankaMajtényi László2019-04-26 13:00:00A kötelező erejű vállalati szabályok (Binding Corporte Rules) a megújuló európai adatvédelmi jogban2019-06-19
Makszim GyörgynéVarga Beatrix2018-11-28 11:00:00Vállalkozási szempontú térszerkezeti kutatás, különös tekintettel Szabolcs-Szatmár-Bereg megyére2019-01-30
Malik AndrásNémeth János (1949 - 2015)Szabó Tamás2015-06-05 11:00:00Többtártácsás súrlódó hajtás erőjátékának elemző vizsgálata a tárcsakopások figyelembevételével2015-06-17
Mankovits TamásSzabó TamásPáczelt István2013-03-29 10:00:00Gumialkatrészek alakoptimalizálása2013-05-29
Mannheim ViktóriaCsőke Barnabás2005-01-01 00:00:00Ércbányászati meddő-komponensek fizikai feltárásának kutatása nedves őrléssel2005-06-13
Marciniak RóbertSzintay István2015-04-22 14:30:00Osztott szolgáltatások - egy innovatív szervezeti forma vizsgálata -2015-06-17
Marián GálNagy Aladár2006-12-07 10:30:00Venture capital as financial source for SME sin transitive economy of Slovakia and Hungary2008-03-06
Marien AnitaPiskóti István2016-12-13 11:00:00A LAKOSSÁG TERÜLETI IDENTITÁSTUDATÁNAK MAGATARTÁSI MEGNYILVÁNULÁSAI ÉS MARKETINGASPEKTUSAI2017-01-27
Marinkás GyörgyRaisz Anikó2016-04-05 11:00:00Az őslakos népek védelmének aktuális jogi kihívásai2016-05-26
Markus KosmaJanositz JánosKovács Ferenc2011-05-20 10:30:00Anforderungen an die Lagerstättenerkundung und – bewertung zur optimierten Betriebssteuerung einer kohlenqualitätsorientierten Kraftwerksbekohlung bei der Mátra Kraftwerke GAG2011-06-06


2019. IX. 13.
ODT ülés
Az ODT következő ülésére 2019. október 11-én 12.00 órakor kerül sor a Semmelweis Egyetem Szenátusi termében (Bp. Üllői út 26. I. emelet).

 
Minden jog fenntartva © 2007, Országos Doktori Tanács - a doktori adatbázis nyilvántartási száma az adatvédelmi biztosnál: 02003/0001. Program verzió: 2.2358 ( 2017. X. 31. )