Bejelentkezés
 Fórum
 
 
Az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem aktuális témakiírásai
Az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem aktuális témakiírásai

témavezető

kutatási téma

jelentkezési határidő

helyszín (magyar oldal)
Bárdos JenőA nyelvek tanításának kultúrtörténete Magyarországon, Európában, vagy más országokban2023-08-01EKKE
Bárdos JenőA nyelvi mérés és értékelés elmélete és gyakorlata2023-08-01EKKE
Bárdos JenőA kortárs nyelvtanítás interdiszciplináris alapjai és az elmélet érvényesülése a gyakorlatban2023-08-01EKKE
Bognár JózsefAz iskolai testnevelés és sport pedagógiai kérdései.2023-08-01EKKE
Bognár JózsefSporttehetség és beválás komplex területei2023-08-01EKKE
Bognár JózsefFiatalok, felnőttek és idősek egészségmagatartása és életminősége2023-08-01EKKE
Guncaga JanIKT oktatási eszközök - a matematikaoktatási eszközei és interdiszciplináris átfedései2023-08-01EKKE
Guncaga JanAz önszabályozott tanulás fejlesztése, tanulási tanácsadás2023-08-01EKKE
Guncaga JanKiemelt figyelmet igénylő tanulók motivációs jellemzői2023-08-01EKKE
Hanák ZsuzsannaA végzettség nélküli iskolaelhagyás problémakörének kutatása.2023-08-01EKKE
Hanák ZsuzsannaA tanuláshoz szükséges részképességek fejlődésének kutatása.2023-08-01EKKE
Kővári AttilaA tanulási eredmény alapú képzésfejlesztés lehetőségei online tanulási környezetben2023-08-01EKKE
Kővári AttilaA digitális pedagógiai tervezés, tanulásszervezés és értékelés sajátosságai, tapasztalatai és lehetőségei2023-08-01EKKE
Lengyelné Molnár TündeA nonformális és informális tanulás szerepének változása a tanulási folyamatban2023-08-01EKKE
Lengyelné Molnár TündeAdatalapú tanulás és digitális támogatási lehetőségei2023-08-01EKKE
Mika JánosA klímaváltozás iskolai feldolgozása a természettudomány(ok)ban2023-08-01EKKE
Mika JánosA természettudomány(ok) és a fenntartható fejlődés kapcsolódásai mindkét terület pedagógiai céljainak eléréséért2023-08-01EKKE
Molnár GyörgyÚjmédia és web 2.0 eszközök és rendszerek használatának oktatás/tanulásmódszertani kérdései2023-08-01EKKE
Molnár GyörgyTanulói motiváció és tanulási eredmény mérése a különböző elektronikus tanulási környezetben2023-08-01EKKE
Molnár GyörgyHálózat alapú tanulás és az informális tanulás szerepe a 21. században2023-08-01EKKE
Molnár GyörgyAz egész életen át tartó tanulás motivációi és IKT-alapú támogatási lehetőségei2023-08-01EKKE
Nádor OrsolyaNyelvkönyvek és módszerek régen és ma2023-08-01EKKE
Nádor OrsolyaA magyar mint szakmai idegen nyelv tanításának kérdései2023-08-01EKKE
Novák IstvánAlternatív pedagógia módszerek alkalmazása egyházi fenntartású köznevelési és szakképzési intézményben2023-08-01EKKE
Novák IstvánA pasztorálpedagógia és pasztorálpszichológia új kihívásai a szekularizált társadalom 20. századi iskolarendszerében2023-08-01EKKE
Novák IstvánTradíció és modernitás a 21. századi egyházi nevelésben2023-08-01EKKE
Pukánszky BélaAz iskola mint a gyermekkor sajátos világa - összehasonlító gyermekkor-történeti elemzések.2023-08-01EKKE
Pukánszky BélaA pedagógusképzés története. Az egyes pedagógusszakmákba való intézményes bevezetés történetének komparatív feldolgozása.2023-08-01EKKE
Pukánszky BélaMagyar zenepedagógia-történet. A zenei nevelés-oktatás különböző színterein intézményesült gyakorlati zenepedagógia egyes irányzatainak összehasonlító történeti elemzése.2023-08-01EKKE
Lengyelné Molnár TündeAz oktatás digitális ökoszisztémájának vizsgálata2023-08-01EKKE
Révész LászlóA testnevelés és a sport nevelési környezete2023-08-01EKKE
Révész LászlóA testnevelés és a sport oktatásmódszertani kérdései2023-08-01EKKE
Révész LászlóIKT eszközök alkalmazásnak hatása a testnevelés órán és a sportban2023-08-01EKKE
Sántha KálmánA tanári nézetek, reflektív gondolkodás vizsgálata a hálózatelemzés technikáival / új elemzési módszerek kidolgozása2023-08-01EKKE
Sántha KálmánAbdukció a tanári tevékenységben, gondolkodásban, tanórán2023-08-01EKKE
Sántha KálmánA kvalitatív összehasonlító elemzés lehetőségei a neveléstudományban2023-08-01EKKE
Sárkány PéterA szociálpedagógia szakmaelméleti dilemmái2023-08-01EKKE
Sárkány PéterTér és térbeliség2023-08-01EKKE
Sárkány PéterEgzisztenciális pedagógia2023-08-01EKKE
Szűts ZoltánA digitális pedagógiai kultúra jellemzői és az új tanári szerepek2023-08-01EKKE
Szűts ZoltánA mesterséges intelligencia pedagógiai kihívásai2023-08-01EKKE
Szűts ZoltánA digitális technológia célnak megfelelő használata az oktatásban2023-08-01EKKE
Téglási IlonaA matematika tanítása vizuális művészeteken keresztül2023-08-01EKKE
Téglási IlonaA matematikai kompetencia értelmezése nemzetközi viszonylatban2023-08-01EKKE
Téglási Ilona"Belső motivációs leltár” a matematika tanulásához2023-08-01EKKE

 
Minden jog fenntartva © 2007, Országos Doktori Tanács - a doktori adatbázis nyilvántartási száma az adatvédelmi biztosnál: 02003/0001. Program verzió: 2.2358 ( 2017. X. 31. )