Bejelentkezés
 Fórum
 
 
A Semmelweis Egyetem aktuális témakiírásai
A Semmelweis Egyetem aktuális témakiírásai

témavezető

kutatási téma

jelentkezési határidő

helyszín (magyar oldal)
Enyedi Péter2P típusú kálium csatornák receptor mediált szabályozása2019-11-05SE
Barna GáborA B-sejtes lymphomák terápia rezisztens sejtjeiben megjelenő jelátviteli útjainak kutatása áramlási citometriai és molekuláris módszerekkel2019-10-10SE
Nagy NándorA bélidegrendszer kísérletes és klinikai fejlődésbiológiai vizsgálata2019-10-04SE
Haris ÁgnesA betegek által önállóan végzett otthoni hemodialízis és peritoneális dialízis modalitások szerepe a vesebetegek állapotának és életminőségének javulásában.2019-12-31SzMK
Pálfi ErzsébetA betegség specifikus táplálásterápia és kommunikációs technikái, mint kiemelt gyógytényező - terápiás dietetikai kutatások2019-10-10SE
Pálfi ErzsébetA betegség specifikus táplálásterápia és kommunikációs technikái, mint kiemelt gyógytényező - terápiás dietetikai kutatások2019-09-30SE
Péntek MártaA betegségekkel összefüggő életminőség-változások vizsgálata, a betegségteher egyéni és társadalmi szintű hatásainak elemzése, különös tekintettel a krónikus bőrgyógyásza2020-05-20BCE
Ostorházi EszterA bőrgyógyászati és venerológiai infekciók kórokozóinak mikrobiológiája és ezek új terápiás lehetőségei2020-05-20SE
Varga LilianA C1-inhibitor (C1-INH) diszreguláció klinikai jelentősége2019-12-31SE
Horváth IldikóA cardiopulmonáris rendszer integrált működése2019-12-31SE
Kempler PéterA cardiovascularis autonom és perifériás sensoros neuropathia klinikai és epidemiológiai vizsgáló módszereinek összehasonlító értékelése2019-12-31SE
L. Kiss AnnaA caveolák, caveolin izoformák szerepe a sejtek életfolyamataiban2019-11-05SE
Kapuy OrsolyaA celluláris élet-halál döntések rendszerbiológiai megközelítése endoplazmás retikulum stressz esetén2019-11-05SE
Eke AndrásA cerebrálszklerózis hatása a humán agyi hemodinamikai fluktuációk fraktális korrelációjára2019-12-31SE
Zsembery ÁkosA cink szerepe az intracelluláris Ca2+ és cAMP szint, valamint a transzepitheliális ion transzport szabályozásában2019-12-31SE
Körner AnnaA cirkadián és szezonális ritmicitás szerepe a diabetes mellitus akut és krónikus szövődményeinek kialakulásában és progressziójában2020-05-20SE
Káldi KrisztinaA cirkadián ritmus szabályozásának molekuláris alapjai2019-11-05SE
Demeter JuditA citokinek DNS-szintű polimorfizmusának szerepe malignus hematológiai betegségek patogeneizésben2020-05-20SE
Spät AndrásA citoplazma Ca2+ jel és a mitokondrium kapcsolata2019-11-05SE
Molnár BélaA colorectalis carcinomás betegek perifériás vér mRNS expressziós markereinek vizsgálata2020-05-20SE
Hermann PéterA craniomandibuláris diszfunkció és az általános egészség kapcsolata2020-05-20SE
Mócsai AttilaA csontanyagcserében szerepet játszó molekuláris mechanizmusok2019-11-05SE
Firneisz GáborA Cukorbetegség és Bizonyos Hasnyálmirigy, illetve Májbetegségek Kapcsolata2020-05-20SE
Hosszúfalusi NóraA cukorbetegség és szövődményei patogenezisének komplex (genetikai és metabolikus) vizsgálata különböző diabetes típusokban2019-12-31SE
Szabó AndrásA D vitamin hiány és az epigenetika szerepe a krónikus betegségek kialakulásában2020-05-20SE
Takács IstvánA D-vitamin anyagcsere molekuláris genetikája. A D-vitamin-hiány klinikai vonatkozásai2020-05-20SE
Molnár BélaA daganatfejlődés diagnosztikus, prognosztikus és prediktív biomarkerei szöveti és vér mintákban2020-05-20SE
Rásó ErzsébetA daganatok (ill. munkacsoportunk profiljának megfelelően elsősorban a humán melanómák) áttétképzését befolyásoló host/tumor eredetű faktorok kísérletes vizsgálata2019-10-10SE
Földvári-Nagy Lászlóné Lenti KatalinA de Quervain-féle tendinopátia kezelése excentrikus tréninggel2019-09-30SE
Baghy KornéliaA decorin, mint tirozinkináz receptor gátló, terápiás felhasználhatóságának vizsgálata primer és metastaticus májrákokban2019-10-10SE
Hermann PéterA dentális erózió in vivo vizsgálata2020-05-20SE
Dósa EditA depresszió kapcsolata a kardiovaszkuláris betegségekkel2020-05-20SE
Putz ZsuzsannaA diabeteses és renalis neuropathiák pathogenezisének és diagnosztikájának újabb aspektusai2020-05-20SE
Tabák Gyula ÁdámA diabétesz gyakorisága és normoglyaemiás kezelésének pathofiziológiai vonatkozásai2020-05-20SE
Ivanics TamásA diabéteszben bekövetkező miokardiális elváltozások kialakulásának patomechanizmusai2019-12-31SE
Rosivall László
Tislér András
A dialíziskor jelentkező akut reakció pathomechanizmusának vizsgálata2019-12-31SE
Barta CsabaA drogfüggés és egyéb pszichiátriai zavarok kialakulásában szerepet játszó genetikai variánsok kutatása2019-11-05SE
Andréka PéterA farmakokinetikai monitorozáson és a T-limfociták biológiai funkciómérésén alapuló immunszuppresszív terápia vezetés hatékonyságának összehasonlítása szívtranszplantálta2020-05-20SE
Tamás LászlóA fej-nyaki daganatok progressziós és prognosztikai faktorainak vizsgálata2020-05-20SE
Ács NándorA fejlődési rendellenességek oki tényezőinek epidemiológiai vizsgálata2019-09-30SE
Szabolcs ZoltánA felszálló aorta megbetegedéseinek molekuláris biológiai és genetikai háttere Marfan-szindrómában és egyéb kórállapookban2019-12-31SE
Lelbach ÁdámA fizikai aktivitás, sport hatásának vizsgálata az artériás erek vasomotor szabályozására – transzlációs megközelítéssel2019-09-30SE
Kovács ÉvaA fizioterápia diagnosztikus és terápiás módszerei az időskorúak funkcionális hanyatlásának megelőzésében és az önellátó képességük megőrzésében2019-09-30SE
Kocsis BélaA fluorokinolon és a polymyxin antibiotikumokkal szembeni rezisztencia mechanizmusok vizsgálata Gram-negatív baktériumokban2019-10-10SE
Köles LászlóA fogfejlődésben szerepet játszó sejtek funkcionális jellemzése2020-05-20SE
Borbély JuditA fogpótlástanban alkalmazott kerámia anyagok színtana2020-05-20SE
Csík GabriellaA fotoszenzibilizáció mechanizmusának vizsgálata és felhasználása mikroorganizmusok inaktiválásában2019-12-31SE
Dénes ZoltánA funkcióképesség és fogyatékosság, másodlagos egészségi állapotok2020-05-20SE
Turu GáborA G-fehérje kapcsolt receptorok beta-arresztin függő jelátvitele2019-11-05SE
Rónai ZsoltA genom kis-és nagy kiterjedése, ismétlődési polimorfizmusok vizsgálata és szerepe az orvosi gyakorlatban2019-11-05SE
Lorx AndrásA gépi lélegeztetés hatékonyságának vizsgálata2020-05-20SE
Kerényi ZsuzsaA gesztációs diabétesz, mint a 2-es típusú diabétesz és a metabolikus szindróma előfutára2020-05-20CSESZ
Góth MiklósA ghrelin sejtproliferációs hatásában résztvevő gének meghatározása2020-05-20ÁEK
Patócs AttilaA glükokortikoid receptor béta izoformájának szerepe a géntranszkripció szabályozásában2020-05-20SE
Rácz IstvánA gyomor és vékonybél vérzések diagnosztikájának és kezelésének új lehetőségei2020-05-20SE
Lakatos Péter LászlóA gyulladásos bélbetegségek epidemiológiája, klinikuma és a betegség progresszióját meghatározó klinikai tényezők és biomarkerek2020-05-20SE
Mócsai AttilaA gyulladásos betegségek molekuláris mechanizmusai és új terápiás megközelítései2019-11-05SE
Pajor AttilaA habituális vetélés patológiai háttere, diagnosztikája és terápiája2020-05-20SE
Gáborján AnitaA halláscsökkenések megelőzése, szűrése, terápiája2020-05-20SE
Zsembery ÁkosA hámsejtek iontranszport zavara és a bakteriális biofilm képzés kapcsolata2020-05-20SE
Szmola RichárdA hasnyálmirigy betegségeinek molekuláris biológiai vizsgálata2020-05-20SE
Nyirády PéterA hímvessző necroticus és degeneratív folyamatai2019-09-30SE
Koller ÁkosA hipertónia hatása a mikrocirkulációra2019-12-31PTE
Nemes AttilaA homológ értranszplantáció klinikai alkalmazása és az érkonzerválás kísérletes kutatása2020-05-20SE
Nyirády PéterA húgycsőszűkületek korszerű ellátása2019-09-30SE
Szendrői AttilaA húgyúti kövek előfordulási gyakoriságának, kialakulásának, kórismézési és kezelési lehetőségeinek vizsgálata2020-05-20SE
Rosivall LászlóA hyponatremia gyakorisága, rizikótényezői, iatrogén okai, és kimenetele a kórházi gyakorlatban2019-12-31SE
Ivanics TamásA kalcium homeosztázis szabályozása szívizomszövetben2019-12-31SE
Horváth CsabaA kalcium- és csontanyagcsere betegségeinek és az azt befolyásoló gyógyszereknek a hatása a csont ásványianyag tartalmára, minőségére és mechanikai kompetenciájára2020-05-20SE
Eke AndrásA kapcsolt agyi hemodinamika-neuronális működés tér- és időbeli korrelaciós struktúrája2019-12-31SE
Ungvári ZoltánA kardiovaszkularáris rendszer és a vese öregedésének kórélettana2019-12-31SE
Kőhidai LászlóA kemotaxis klinikai és biológiai jelentősége2019-11-05SE
Czirják GáborA két pórusdoménnal rendelkező kálium csatornák vizsgálata2019-11-05SE
Balogh ZoltánA kiterjesztett hatáskörű ápolók kompetenciáinak vizsgálata2019-09-30SE
Páldy AnnaA klímaváltozás egészségi hatásai, területi egyenlőtlenségek kimutatása. Térinformatikai elemzések használata a közegészségügyben2019-10-10OKI
Csuka DorottyaA komplement H faktor -rokon fehérje 5 szerepének feltárása komplement mediáltvese betegségekben2019-12-31SE
Szebeni JánosA komplement rendszer kórélettana, különös tekintettel a gyógyszerallergiában betöltött szerepére2019-12-31BZNI
Törő KláraA környezet-meteorológiai tényezők szerepe a mortalitásban2020-05-20SE
Kiss RóbertA koronariabetegség trombotikus vonatkozásai protombotikus állapotok és befolyásolásuk a klinikai gyakorlatban. Az artériás endothelium receptorainak szerepe az atheroth2019-12-31ÁEK
Góth MiklósA kóros hypophysis-működés: klinikai és kísérletes vizsgálatok. Ghrelin és sejtproliferáció2020-05-20ÁEK
Csajbókné Csobod ÉvaA közösségi étkeztetés társadalmi és gazdasági aspektusai2019-09-30SE
Szabó AttilaA krónikus allograft nefropátia pathomechanizmusának, genetikai hátterének és terápiájának vizsgálata2020-05-20SE
Lázár ZsófiaA krónikus légúti gyulladásos betegségek klinikai fenotipizálása2020-05-20SE
Lakatos Péter LászlóA krónikus májbetegségek molekuláris genetikája, patomechanizmusa, korai diagnózisa, therápiája és megelõzése2020-05-20SE
Hirschberg AndorA krónikus rhinitis és rhinosinusitis etiopatogenezisének, valamint az ebben szenvedő betegek életminőségét javító tényezők vizsgálata2020-05-20SE
Farkas HenrietteA különböző típusú angioödémák patomechanizmusának vizsgálata2019-12-31SE
Szerb ImreA különböző típusú synovectomiák szerepe a mozgásszervi betegségek kezelésében2019-09-25SE
Romicsné Görbe ÉvaA külső genitálék és az urológiai traktus veleszületett és szerzett elváltozásainak vizsgálata újszülöttkorban2020-05-20SE
Kiss AndrásA külső genitáliák, valamint a húgy és ivarszervek veleszületett és szerzett elváltozásainak vizsgálata gyermekkorban.2020-05-20SE
Süveges IldikóA látás fiziológiájával és patológiája. A témák felölelik a szemgolyó törőközegei kóros állapotának vizsgálatát, szembetegségekben létrejött változások követését2020-05-20SE
Nagy Zoltán ZsoltA látásszűrés lehetősége gyermekkorban, a visualis készségek felmérése és fejlesztése2019-10-10SE
Nagy Zoltán ZsoltA látásszűrés lehetősége gyermekkorban, a vizualis készségek felmérése és fejlesztése2019-09-30SE
Bikov AndrásA légúti és szisztémás gyulladás szerepe az obstruktív alvási apnoe kórélettanában2020-05-20SE
Antus BalázsA légúti gyulladás non-invazív vizsgálata tüdőbetegségekben2020-05-20OKTP
Horváth IldikóA légúti gyulladás non-invazív vizsgálata tüdőbetegségekben2020-05-20SE
Hantos ZoltánA légzésmechanika és a tüdő újranyílási folyamatainak tanulmányozása mesterségesen lélegeztetett betegekben2020-05-20SZTE
Ruisanchez ÉvaA lizofoszfolipidek és receptoraik, valamint az autotaxin szerepe az erek élettani és kórélettani folyamatainak szabályozásában2019-09-25SE
Matolcsy AndrásA lymphomák kialakulásában és progressziójában szerepet játszó molekuláris genetikai tényezők vizsgálata2019-10-10SE
Oláh ImreA lymphomyeloid rendszer fejlődése, véreredetű fibroblastok az organogenezisben2019-11-05SE
Paku SándorA máj epeút rendszerének és érhálózatának morfológiai vizsgálata regeneráció és karcinogenezis során.2019-10-10SE


2019. IX. 13.
ODT ülés
Az ODT következő ülésére 2019. október 11-én 12.00 órakor kerül sor a Semmelweis Egyetem Szenátusi termében (Bp. Üllői út 26. I. emelet).

 
Minden jog fenntartva © 2007, Országos Doktori Tanács - a doktori adatbázis nyilvántartási száma az adatvédelmi biztosnál: 02003/0001. Program verzió: 2.2358 ( 2017. X. 31. )