Bejelentkezés
 Fórum
 
 
A Pázmány Péter Katolikus Egyetem aktuális témakiírásai
A Pázmány Péter Katolikus Egyetem aktuális témakiírásai

témavezető

kutatási téma

jelentkezési határidő

helyszín (magyar oldal)
Fröhlich IdaVilágkép, tudomány és tudás (kozmológia, emberkép, mágia és démonhit) a Második Szentély korának (Kr.e. 6-Kr.u. 1.sz.) zsidó forrásaiban2021-05-15PPKE
Fröhlich IdaTörténeti emlékezet és történetszemlélet a Második Szentély korának (Kr.e. 6 – Kr.u. 1.sz.) zsidó irodalmában2021-05-15PPKE
Fröhlich IdaA holt-tengeri tekercsek és a qumráni közösség2021-05-15PPKE
Garay TamásTumorbiológia, sejtbiológia2021-07-31PPKE
Gárdonyi MátéKatolicizmus a modern társadalomban2021-08-31PPKE
Gárdonyi MátéKatolikus devóciók története az újkorban2021-08-31PPKE
Gáspári ZoltánIdegi jelátvitelben résztvevő fehérjék vizsgálata2021-07-31PPKE
Gáspári Zoltán
Nagy Zoltán
Szerkezeti bioinformatikai algoritmusok gyorsítása újraprogramozható áramkörökön2021-07-31PPKE
Gerstner KárolyA szókészlet lexikológiai feltárása történeti és szinkrón megközelítésben2021-05-15PPKE
Gerstner KárolySzemély- és helynevek többnyelvű környezetben2021-05-15PPKE
Gyöngy MiklósUltrahangos orvosbiológiai képalkotás, két-, és több-fotonmikroszkópia2021-07-31PPKE
Gyulai-Schmidt AndreaA közbeszerzési szerződések sajátosságai polgári jogi szempontból2021-06-30PPKE
Gyulavári TamásA munkaerő- kölcsönzés Magyarországon és az Európai Unióban2021-06-30PPKE
H. Szilágyi IstvánJog és irodalom2021-06-30PPKE
H. Szilágyi IstvánJogtudat (KOL) kutatás2021-06-30PPKE
H. Szilágyi IstvánA hazai roma kisebség jogi helyzete2021-06-30PPKE
Hajas BarnabásAlapjogi konfliktusok feloldása a gyakorlatban2021-06-30PPKE
Hajas BarnabásAz emberi méltósághoz való jog megjelenése a bírósági gyakorlatban2021-06-30PPKE
Harsági ViktóriaIgazságügyi együttműködés az Európai Unióban2021-06-30PPKE
Hegedűs AttilaNévtan2021-05-15PPKE
Hegedűs AttilaDialektológia2021-05-15PPKE
Hegedűs AttilaMagyar nyelvtörténet2021-05-15PPKE
Horváth KornéliaA XX. és XXI. századi magyar irodalom nemzetközi recepciója2021-05-15PPKE
Horváth Márton GergelyLexico-semantic analysis in the context of teaching/learning of French as a foreign language2021-05-15PPKE
Horváth KornéliaNyelvelmélet, retorika, poétika2021-05-15PPKE
Horváth AndrásOptimalizációs problémák megoldása eszközökkel2021-07-31PPKE
Horváth KornéliaPoétikai tanulmányok a XX. század magyar irodalmából2021-05-15PPKE
Horváth András
Rekeczky Csaba
Érzékelés - számítás - mozgatás - felügyelet komplex algoritmusai implemtációval2021-07-31PPKE
Horváth KornéliaIrodalom és medialitás2021-05-15PPKE
Iván Kristóf
Karmos György
"Lab-on-chip", bionikus interfészek, agyi elektródok2021-07-31PPKE
Jankovits KatalinA Kárpát-medence és ÉK-Itáliai bronzkori és kora vaskori kapcsolatai2021-05-15PPKE
Jankovits KatalinBronzkori és kora vaskori művészet a Kárpát-medencében és Észak-Itáliában2021-05-15PPKE
Jánokiné Újváry ZsuzsannaA magyar társadalom militarizálódása: nagyurak és familiárisok a törökök ellen2021-05-15PPKE
Jánokiné Újváry ZsuzsannaFőnemesi, nemesi életviszonyok és a mindennapi élet keretei2021-05-15PPKE
Jánokiné Újváry ZsuzsannaAz oszmán uralom előrenyomulása a Dunántúlon és a Felföldön a 16–17. században2021-05-15PPKE
Jánokiné Újváry ZsuzsannaUradalom és jobbágysága a kora újkorban2021-05-15PPKE
Jobbágyi GáborAz élet kezdetén és végén felmerülő jogi, orvosi,2021-06-30PPKE
Jobbágyi GáborAz orvosi jog általános és különös kérdései2021-06-30PPKE
Kókai SándorA Délvidék, mint sajátos kultúrföldrajzi régió a történelmi Magyarországon2021-05-15PPKE
Kókai SándorA Bánság helye és szerepe a Kárpát-medencében (1718-1918). különös tekintettel az etnikai-nyelvi, vallási-kulturális közösségekre2021-05-15PPKE
Koltay András"A szólásszabadság kérdései2021-06-30PPKE
Koltay AndrásA média szabályozása a 21. században, tekintettel az új médiaszolgáltatásokra2021-06-30PPKE
Kolumbán GézaFáziszárt hurkok dinamikája és kaotikus viselkedése2021-07-31PPKE
Komáromi LászlóJog- és alkotmánytörténet2021-06-30PPKE
Komáromi LászlóA közvetlen és a részvételi demokrácia intézményei2021-06-30PPKE
Könczöl MiklósPolitikai gondolkodás eszmetörténete2021-06-30PPKE
Könczöl MiklósKlasszikus retorika és jogi érvelés2021-06-30PPKE
Könczöl MiklósKörnyezeti etika és jogfilozófia2021-06-30PPKE
Kopócsy AnnaElfeledett életművek a 20. században2021-05-15PPKE
Kopócsy AnnaMűvészeti egyesületek, kiállítóhelyek, csoportok a 19-20. században2021-05-15PPKE
Kovács PéterLatin és görög felirattan2021-05-15PPKE
Kovács PéterAz emberi jogok védelme az univerzális és a regionális rendszerekben2021-06-30PPKE
Kovács FerencMagzati szívhangok diagnosztikája2021-07-31PPKE
Kovács PéterEpigráfia2021-05-15PPKE
Kovács PéterÚj tendenciák a modern nemzetközi jogban2021-06-30PPKE
Kovács MihályDeterminisztikus és sztochasztikus végtelen dimenziós dinamikai rendszerek analízise és numerikus analízise2021-07-31PPKE
Kovács EszterMűvelődés és identitás Közép-Európában2021-05-15PPKE
Kovács PéterÓkeresztény régészet és hagiográfia2021-05-15PPKE
Láncos Petra LeaSoft law2021-06-30PPKE
Láncos Petra LeaUniós demokrácia kérdései2021-06-30PPKE
Láncos Petra LeaFeledtetéshez való jog2021-06-30PPKE
Láncos Petra LeaTemetkezési jog hazánkban és Európában2021-06-30PPKE
Láncos Petra LeaNyelvi jogok, jogi nyelv, nyelvpolitika2021-06-30PPKE
Láncos Petra LeaAz európai polgári kezdeményezés különös tekintettel a nemzeti kisebbségek védelmére2021-06-30PPKE
Laurinyecz MihályA lelkiismeret erkölcsteológiai és teológiatörténeti megközelítése2021-08-31PPKE
Laurinyecz MihályA családi élet, mint katolikus keresztény erény vizsgálata2021-08-31PPKE
Laurinyecz MihályErkölcsi felelősség az egyház társadalmi tanítása alapján2021-08-31PPKE
Levendovszky JánosVezetéknélküli szenzorhálózatok teljesítőképességének növelése2021-07-31PPKE
Limpár IldikóKortárs fantasztikus irodalom2021-05-15PPKE
Lőkös PéterMagyarságkép/Magyarországkép a 20. század első felének német nyelvű sajtójában2021-05-15PPKE
Lőkös Péter17. századi erdélyi szász krónikairodalom2021-05-15PPKE
Majorossy Imre GáborSzerelemkoncepciók és irodalmi kölcsönhatások a trubadúrköltészet virágkorában2021-05-15PPKE
Majorossy Imre GáborKiválasztottság és odaadottság: a szent és szerelmes állapot ábrázolása a középkori népnyelvű (elsősorban ófrancia, okszitán és német) irodalomban2021-05-15PPKE
Majorossy Imre GáborKeresztény motívumkincs a középkori népnyelvű (elsősorban ófrancia, okszitán és német) irodalomban2021-05-15PPKE
Márton GergelyAgy-gép interfész fejlesztése2021-05-31PPKE
Medgyesy-Schmikli NorbertMűvelődéstörténet, iskolarendszer és ünnepeik Magyarországon 1650 és 1848 között.2021-05-15PPKE
Medgyesy-Schmikli NorbertA természeti környezet változása, település- és iparfejlesztés, kultúrtáj-változás Magyarországon 1711 és 1914 között.2021-05-15PPKE
Medgyesy-Schmikli NorbertTörténelemszemlélet, társadalom és a színházi kultúra kapcsolata Magyarországon 1711 és 1918 között.2021-05-15PPKE
Nuzzo ArmandoOlaszország a 20. századi modern magyar irodalomban2021-05-15PPKE
Ö. Kovács JózsefÁllami szabályozás és társadalmi reakciók a 20. században2021-05-15PPKE
Ö. Kovács JózsefLokális és regionális településtörténetek a 19-20. században2021-05-15PPKE
Ö. Kovács JózsefParaszti társadalom, modernizáció, polgárosodás a 19-20. században2021-05-15PPKE
Ö. Kovács JózsefA magyar zsidóság társadalomtörténete a 19-20. században2021-05-15PPKE
Ö. Kovács JózsefÁllami erőszak és alkalmazkodó ellenállás a kommunista diktatúrában2021-05-15PPKE
Ö. Kovács JózsefVidéki tapasztalattörténetek, vidéki társadalom 1945-19902021-05-15PPKE
Osztroluczky SaroltaHajnóczy Péter prózája2021-05-15PPKE
Őze SándorFelekezet és identitás az újkori Európában és Magyarországon.2021-05-15PPKE
Pintér LillaFirst language acquisition of semantics2021-05-15PPKE
Pintér LillaFirst language acquisition of syntax2021-05-15PPKE
Pogácsás AnettA szerzői jogi jogérvényesítés új eszközei és jövője2021-06-30PPKE
Pogácsás AnettA szerzői jogi felhasználási szerződés elméleti és gyakorlati elemzése2021-06-30PPKE
Pogácsás AnettEgyes sajátos szerzői alkotások (pl. funkcionális művek) szabályozásának szerzői jogi kihívásai2021-06-30PPKE
Pogácsás AnettA szerzői jog modernizálásának lehetséges útjai és útvesztői2021-06-30PPKE
Pongor SándorBioinformatika, proteomika2021-07-31PPKE
Prószéky GáborHumán nyelvtechnológiák és mesterséges értés2021-07-31PPKE
Prószéky GáborGépi fordítás2021-07-31PPKE
Rácz GyörgyKözépkori magyarországi település- és családtörténeti kutatások2021-05-15PPKE
Raffai KatalinÚj tendenciák a nemzetközi magánjogban különös tekintettel a magyar kodifikációra2021-06-30PPKE
Raffai KatalinEmberi jogok és nemzetközi magánjog2021-06-30PPKE
Reuss GabriellaA vendégszövegek és színpadi adaptációk szerepe és sorsa kortárs Shakespeare-előadásokban2021-05-15PPKE


2021. V. 01.
ODT online ülés
Az ODT következő, online ülésére 2021. május 21-én 10.00 órakor kerül sor.

 
Minden jog fenntartva © 2007, Országos Doktori Tanács - a doktori adatbázis nyilvántartási száma az adatvédelmi biztosnál: 02003/0001. Program verzió: 2.2358 ( 2017. X. 31. )