Bejelentkezés
 Fórum
 
 
A Pázmány Péter Katolikus Egyetem aktuális témakiírásai
A Pázmány Péter Katolikus Egyetem aktuális témakiírásai

témavezető

kutatási téma

jelentkezési határidő

helyszín (magyar oldal)
Weiss BélaMesterséges intelligencia az orvosbiológiában2021-07-31TTK
Medgyesy-Schmikli NorbertA természeti környezet változása, település- és iparfejlesztés, kultúrtáj-változás Magyarországon 1711 és 1914 között.2021-05-15PPKE
Kókai SándorA Bánság helye és szerepe a Kárpát-medencében (1718-1918). különös tekintettel az etnikai-nyelvi, vallási-kulturális közösségekre2021-05-15PPKE
Kókai SándorA Délvidék, mint sajátos kultúrföldrajzi régió a történelmi Magyarországon2021-05-15PPKE
Fröhlich IdaTörténeti emlékezet és történetszemlélet a Második Szentély korának (Kr.e. 6 – Kr.u. 1.sz.) zsidó irodalmában2021-05-15PPKE
Fröhlich IdaVilágkép, tudomány és tudás (kozmológia, emberkép, mágia és démonhit) a Második Szentély korának (Kr.e. 6-Kr.u. 1.sz.) zsidó forrásaiban2021-05-15PPKE
Dobrovits MihályA Kaukázus és Közép-Ázsia története2021-05-15PPKE
Fröhlich IdaA holt-tengeri tekercsek és a qumráni közösség2021-05-15PPKE
Dobrovits MihályOszmán és iszlám története2021-05-15PPKE
Jankovits KatalinA Kárpát-medence és ÉK-Itáliai bronzkori és kora vaskori kapcsolatai2021-05-15PPKE
Nuzzo ArmandoOlaszország a 20. századi modern magyar irodalomban2021-05-15PPKE
Pogácsás AnettA szerzői jogi felhasználási szerződés elméleti és gyakorlati elemzése2021-06-30PPKE
Jankovits KatalinBronzkori és kora vaskori művészet a Kárpát-medencében és Észak-Itáliában2021-05-15PPKE
Pogácsás AnettA szerzői jog modernizálásának lehetséges útjai és útvesztői2021-06-30PPKE
Veszprémy LászlóKözépkori latin történetírás2021-05-15PPKE
Gyulai-Schmidt AndreaA közbeszerzési szerződések sajátosságai polgári jogi szempontból2021-06-30PPKE
Veszprémy LászlóKözépkori egyetemes hadtörténelem2021-05-15PPKE
Varga Zs. AndrásKormányzás és közigazgatás2021-06-30PPKE
Veszprémy LászlóMagyarország középkori hadtörténelme2021-05-15PPKE
Varga Zs. AndrásA közigazgatás kontrollja2021-06-30PPKE
Szabó MarcelAz európai Unió és a nemzetközi jog viszonya2021-06-30PPKE
Varga CsabaModernizáció, jogállami átmenet, globalizmus2021-06-30PPKE
Bakucz DóraMűfordításelmélet, műfordítástörténet spanyol és katalán nyelvű szövegekre vonatkoztatva2021-05-15PPKE
Tóth TihamérA reklámjog versenyjogi vonatkozása2021-06-30PPKE
Bakucz DóraSpanyol és/vagy katalán nyelvű irodalmi szövegek vizsgálata interdiszciplináris megközelítésben: pszichológiai, szociológiai, filozófia problémák az irodalomban2021-05-15PPKE
Csehi ZoltánA civil társadalom jogi kérdései2021-06-30PPKE
Kopócsy AnnaMűvészeti egyesületek, kiállítóhelyek, csoportok a 19-20. században2021-05-15PPKE
Bakucz DóraKortárs (XX. és XXI. századi) spanyol és/vagy katalán nyelvű irodalom2021-05-15PPKE
Fábián FerencA civilisztikai dogmatika fejlődése2021-06-30PPKE
Kopócsy AnnaElfeledett életművek a 20. században2021-05-15PPKE
Bakucz DóraSpanyol és katalán nyelvű színházi szövegek az aranyszázadoktól napjainkig2021-05-15PPKE
H. Szilágyi IstvánA hazai roma kisebség jogi helyzete2021-06-30PPKE
H. Szilágyi IstvánJog és irodalom2021-06-30PPKE
Schanda BalázsAlkotmány és emberi jogok2021-06-30PPKE
Belovics ErvinA szabadság és az emberi méltóság elleni bűncselekmények2021-06-30PPKE
Burián LászlóNemzetközi kötelmi jog (A szerződésen kívüli károkozásért való felelősségre irányadó jog)2021-06-30PPKE
H. Szilágyi IstvánJogtudat (KOL) kutatás2021-06-30PPKE
Belovics ErvinAz élet elleni bűncselekmények2021-06-30PPKE
Fábián FerencA szerződési rendszer változásai2021-06-30PPKE
Jobbágyi GáborAz élet kezdetén és végén felmerülő jogi, orvosi,2021-06-30PPKE
Koltay AndrásA média szabályozása a 21. században, tekintettel az új médiaszolgáltatásokra2021-06-30PPKE
Szabó SaroltaNemzetközi magánjog a XXI. században2021-06-30PPKE
Sebők MelindaBabits Mihály pályája2021-05-15PPKE
Hajas BarnabásAlapjogi konfliktusok feloldása a gyakorlatban2021-06-30PPKE
Hajas BarnabásAz emberi méltósághoz való jog megjelenése a bírósági gyakorlatban2021-06-30PPKE
Pogácsás AnettEgyes sajátos szerzői alkotások (pl. funkcionális művek) szabályozásának szerzői jogi kihívásai2021-06-30PPKE
Harsági ViktóriaIgazságügyi együttműködés az Európai Unióban2021-06-30PPKE
Burián LászlóAz EU nemzetközi magánjogának fejlődési tendenciái2021-06-30PPKE
Könczöl MiklósPolitikai gondolkodás eszmetörténete2021-06-30PPKE
Szabó SaroltaNemzetközi kereskedelmi szerződések joga2021-06-30PPKE
Raffai KatalinÚj tendenciák a nemzetközi magánjogban különös tekintettel a magyar kodifikációra2021-06-30PPKE
Raffai KatalinEmberi jogok és nemzetközi magánjog2021-06-30PPKE
Surányi BalázsExperimental approaches to linguistic pragmatics2021-05-15PPKE
Jobbágyi GáborAz orvosi jog általános és különös kérdései2021-06-30PPKE
Kovács PéterÓkeresztény régészet és hagiográfia2021-05-15PPKE
Surányi BalázsExperimental approaches to sentence intonation in EFL2021-05-15PPKE
Koltay András"A szólásszabadság kérdései2021-06-30PPKE
Kovács PéterEpigráfia2021-05-15PPKE
Balogné Bérces Katalin AnikóContact phonology2021-05-15PPKE
Kovács PéterÚj tendenciák a modern nemzetközi jogban2021-06-30PPKE
Kovács PéterLatin és görög felirattan2021-05-15PPKE
Balogné Bérces Katalin AnikóForeign accent research2021-05-15PPKE
Ádány Tamás VinceNemzetközi büntetőjog aktuális kihívásai2021-06-30PPKE
Balogné Bérces Katalin AnikóThe study of foreign-accented Englishes2021-05-15PPKE
Christián LászlóAz önkormányzati rendészet külföldön2021-06-30PPKE
Könczöl MiklósKörnyezeti etika és jogfilozófia2021-06-30PPKE
Pogácsás AnettA szerzői jogi jogérvényesítés új eszközei és jövője2021-06-30PPKE
Szabó István1848 utáni magyar alkotmányfejlődés, Legújabb kori német és osztrák alkotmányfejlődés2021-06-30PPKE
Kovács PéterAz emberi jogok védelme az univerzális és a regionális rendszerekben2021-06-30PPKE
Gyulavári TamásA munkaerő- kölcsönzés Magyarországon és az Európai Unióban2021-06-30PPKE
Frivaldszky JánosJog- és politikai filozófia2021-06-30PPKE
Laurinyecz MihályErkölcsi felelősség az egyház társadalmi tanítása alapján2021-08-31PPKE
Schanda BalázsA vallásszabadság aktuális kérdései Állam és egyház viszonya2021-06-30PPKE
Laurinyecz MihályA családi élet, mint katolikus keresztény erény vizsgálata2021-08-31PPKE
Bándi GyulaA környezetjog rendszerének fejlesztése, intézményi rendje2021-06-30PPKE
Laurinyecz MihályA lelkiismeret erkölcsteológiai és teológiatörténeti megközelítése2021-08-31PPKE
Csehi ZoltánKereskedelmi jog2021-06-30PPKE
Csikós GáborA kollektivizálás tapasztalattörténete és kulturális emlékezete2021-05-15PPKE
El Beheiri NadjaA római jog, mint a modern jogi gondolkodás alapja2021-06-30PPKE
Csikós GáborTörténelmi traumák hatása a mentális egészségre2021-05-15PPKE
Könczöl MiklósKlasszikus retorika és jogi érvelés2021-06-30PPKE
Csikós GáborPszichiátriatörténet és társadalomtörténet2021-05-15PPKE
Thimár AttilaModern és posztmodern prózánk elbeszélésmódjának narrációpoétikai újításai (Ottlik, Mészöly, Mándy, Tandori, Bodor, Térey)2021-05-15PPKE
Láncos Petra LeaAz európai polgári kezdeményezés különös tekintettel a nemzeti kisebbségek védelmére2021-06-30PPKE
Thimár AttilaA posztmodern líra alakváltozatai és műfaji különcségei (Tandori, Kemény, Térey)2021-05-15PPKE
Komáromi LászlóA közvetlen és a részvételi demokrácia intézményei2021-06-30PPKE
Thimár AttilaA képi ábrázolás lehetőségének kérdései reformkori irodalmunk műfajaiban2021-05-15PPKE
Komáromi LászlóJog- és alkotmánytörténet2021-06-30PPKE
Thimár AttilaIntézményi alakulástörténet irodalmunkban a 19. században2021-05-15PPKE
Láncos Petra LeaTemetkezési jog hazánkban és Európában2021-06-30PPKE
Láncos Petra LeaUniós demokrácia kérdései2021-06-30PPKE
Láncos Petra LeaNyelvi jogok, jogi nyelv, nyelvpolitika2021-06-30PPKE
Láncos Petra LeaFeledtetéshez való jog2021-06-30PPKE
Láncos Petra LeaSoft law2021-06-30PPKE
Bérces ViktorA büntetőeljárás reformja és a bizonyítás összefüggései2021-06-30PPKE
Bándi GyulaA hazai és európai környezetjog egyes elméleti kérdései, rendszere, intézményei2021-06-30PPKE
Bándi GyulaA fenntartható fejlődés értelmezésének lehetősége a jog számára2021-06-30PPKE
Csink LórántAz alapjogvédelem intézményrendszere2021-06-30PPKE
Csink LórántKormányzat és hatalommegosztás2021-06-30PPKE
Csink LórántDigitális véleményszabadság2021-06-30PPKE


2021. V. 01.
ODT online ülés
Az ODT következő, online ülésére 2021. május 21-én 10.00 órakor kerül sor.

 
Minden jog fenntartva © 2007, Országos Doktori Tanács - a doktori adatbázis nyilvántartási száma az adatvédelmi biztosnál: 02003/0001. Program verzió: 2.2358 ( 2017. X. 31. )