Bejelentkezés
 Fórum
 
 
A Pázmány Péter Katolikus Egyetem aktuális témakiírásai
A Pázmány Péter Katolikus Egyetem aktuális témakiírásai

témavezető

kutatási téma

jelentkezési határidő

helyszín (magyar oldal)
Hargittay Emil17. századi magyarországi irodalom2021-05-15Bp.
Hargittay EmilPázmány Péter munkássága2021-05-15Bp.
Kovács ZoltánNépi vallásosság, Mária-tisztelet és sensus fidei2021-08-31HTK
Kránitz MihályÜdvösség a nem keresztény vallásokban2021-08-31HTK
Kránitz MihályÜdvösség a nem keresztény vallásokban2021-08-31HTK
Puskás AttilaTeológia és filozófia párbeszéde Hans Urs von Balthasar gondolkodásában2021-08-31HTK
Kocsis ImreA Lukács evangélium forma és hagyománytörténete2021-08-31HTK
Rózsa HubaAz Ábrahám elbeszélések teológiája (Gen 12-25)2021-08-31HTK
Kránitz MihályA communio-egyháztan, mint a II. Vatikáni Zsinat egyházképének lehetséges szintézise2021-08-31HTK
Vincze KrisztiánFenomenológia és vallásfilozófia Bernhard Welte életművében2021-08-31HTK
Perendy LászlóAntiokhiai Szent Theophilosz teológiai munkássága2021-08-31HTK
Kránitz MihályA vallásközi párbeszéd fundamentálteológiai megalapozása az ökumenikus mozgalomban (1979–2004)2021-08-31HTK
Kocsis ImreZsoltárhivatkozások a Zsidókhoz írt levélben2021-08-31HTK
Beran FerencA Katolikus Egyház tanítása a lelkiismeretről, különös tekintettel Johann Michael Sailer (1751-1832) teológiájára2021-08-31HTK
Kránitz MihályA történeti Jézus-kutatás kialakulása, fejlődése és hatása a vallástudományi gondolkodásra2021-08-31HTK
Fodor GyörgyA bibliai teremtéstörténet teológiai értelmezése2021-08-31HTK
Kocsis ImreÖrdögűzés elbeszélések a szinoptikus evangéliumokban2021-08-31HTK
Perendy LászlóAntiokhiai Szent Theophilosz teológiai munkássága2021-08-31HTK
Oláh AndrásA vezeték nélküli szenzoriális és hálózatok kommunikációs protokolljainak és elosztott döntési algoritmusainak kutatása valósidejű aktuátor vezérlés területén2021-07-31ITK
Ruszinkó Miklós
Szolgay Péter
Kombinatorika, extremális gráf és hipergráf elmélet, kódelmélet2021-07-31ITK
Rózsa BalázsHippokampális neuronhálózatok működésének és a dendritikus jelintegrációnak a  vizsgálata éles hullám (sharp wave) aktivitás alatt.2021-07-31ITK
Szabó PéterA „részleges zsinatok” megújításának feltételrendszere2021-08-31KJPI
Hársfai KatalinA pszihikai éretlenség hatása a házassági beleegyezésre2021-08-31KJPI
Kuminetz GézaA gyónás jogvédelme a kánonjogban2021-08-31KJPI
Artner Péter OszkárA részleges jogalkotás lehetőségei a liturgikus jogban2021-08-31KJPI
Hársfai KatalinA pszihikai éretlenség hatása a házassági beleegyezésre2021-08-31KJPI
Kuminetz GézaA házassági beleegyezés hiányosságai2021-08-31KJPI
Szuromi SzabolcsAz egyházi személyek és intézmények munkajogi helyzete2021-08-31KJPI
Szuromi SzabolcsA mentő, enyhítő és súlyosbító körülmények a kánoni büntetőjogban2021-08-31KJPI
Artner Péter OszkárA személyiségi jog védelme a kánoni büntetőeljárásban2021-08-31KJPI
Szuromi SzabolcsAz egyházi törvény fogalma, fajai, kötelező ereje és magyarázata2021-08-31KJPI
Artner Péter OszkárA bíróság hivatalból végzett cselekményei2021-08-31KJPI
Szuromi SzabolcsA megszentelt élet intézményei és az apostoli élet társaságai szabályzatai2021-08-31KJPI
Szabó PéterA latin és keleti egyházi törvénykönyv viszonyának kérdése a kánonjogi doktrína fejlődése tükrében2021-08-31KJPI
Freund Tamás
Káli Szabolcs
Komplex dinamika és alapvető számítások agykérgi idegsejtekben és neuronhálózatokban2021-07-31KOKI
Nyíri Gábor
Cserey György
Mozgáselemzés idegtudományi egérkísérletekben2021-05-31KOKI
Szolgay Péter
Adhikarla Vamsi Kiran
Perceptually-aware Immersive Content capture, processing and display2021-07-31PPCU
Medgyesy-Schmikli NorbertA természeti környezet változása, település- és iparfejlesztés, kultúrtáj-változás Magyarországon 1711 és 1914 között.2021-05-15PPKE
Kókai SándorA Bánság helye és szerepe a Kárpát-medencében (1718-1918). különös tekintettel az etnikai-nyelvi, vallási-kulturális közösségekre2021-05-15PPKE
Kókai SándorA Délvidék, mint sajátos kultúrföldrajzi régió a történelmi Magyarországon2021-05-15PPKE
Fröhlich IdaTörténeti emlékezet és történetszemlélet a Második Szentély korának (Kr.e. 6 – Kr.u. 1.sz.) zsidó irodalmában2021-05-15PPKE
Fröhlich IdaVilágkép, tudomány és tudás (kozmológia, emberkép, mágia és démonhit) a Második Szentély korának (Kr.e. 6-Kr.u. 1.sz.) zsidó forrásaiban2021-05-15PPKE
Dobrovits MihályA Kaukázus és Közép-Ázsia története2021-05-15PPKE
Fröhlich IdaA holt-tengeri tekercsek és a qumráni közösség2021-05-15PPKE
Dobrovits MihályOszmán és iszlám története2021-05-15PPKE
Jankovits KatalinA Kárpát-medence és ÉK-Itáliai bronzkori és kora vaskori kapcsolatai2021-05-15PPKE
Nuzzo ArmandoOlaszország a 20. századi modern magyar irodalomban2021-05-15PPKE
Pogácsás AnettA szerzői jogi felhasználási szerződés elméleti és gyakorlati elemzése2021-06-30PPKE
Jankovits KatalinBronzkori és kora vaskori művészet a Kárpát-medencében és Észak-Itáliában2021-05-15PPKE
Pogácsás AnettA szerzői jog modernizálásának lehetséges útjai és útvesztői2021-06-30PPKE
Veszprémy LászlóKözépkori latin történetírás2021-05-15PPKE
Gyulai-Schmidt AndreaA közbeszerzési szerződések sajátosságai polgári jogi szempontból2021-06-30PPKE
Veszprémy LászlóKözépkori egyetemes hadtörténelem2021-05-15PPKE
Varga Zs. AndrásKormányzás és közigazgatás2021-06-30PPKE
Veszprémy LászlóMagyarország középkori hadtörténelme2021-05-15PPKE
Varga Zs. AndrásA közigazgatás kontrollja2021-06-30PPKE
Szabó MarcelAz európai Unió és a nemzetközi jog viszonya2021-06-30PPKE
Varga CsabaModernizáció, jogállami átmenet, globalizmus2021-06-30PPKE
Bakucz DóraMűfordításelmélet, műfordítástörténet spanyol és katalán nyelvű szövegekre vonatkoztatva2021-05-15PPKE
Tóth TihamérA reklámjog versenyjogi vonatkozása2021-06-30PPKE
Bakucz DóraSpanyol és/vagy katalán nyelvű irodalmi szövegek vizsgálata interdiszciplináris megközelítésben: pszichológiai, szociológiai, filozófia problémák az irodalomban2021-05-15PPKE
Csehi ZoltánA civil társadalom jogi kérdései2021-06-30PPKE
Kopócsy AnnaMűvészeti egyesületek, kiállítóhelyek, csoportok a 19-20. században2021-05-15PPKE
Bakucz DóraKortárs (XX. és XXI. századi) spanyol és/vagy katalán nyelvű irodalom2021-05-15PPKE
Fábián FerencA civilisztikai dogmatika fejlődése2021-06-30PPKE
Kopócsy AnnaElfeledett életművek a 20. században2021-05-15PPKE
Bakucz DóraSpanyol és katalán nyelvű színházi szövegek az aranyszázadoktól napjainkig2021-05-15PPKE
H. Szilágyi IstvánA hazai roma kisebség jogi helyzete2021-06-30PPKE
H. Szilágyi IstvánJog és irodalom2021-06-30PPKE
Schanda BalázsAlkotmány és emberi jogok2021-06-30PPKE
Belovics ErvinA szabadság és az emberi méltóság elleni bűncselekmények2021-06-30PPKE
Burián LászlóNemzetközi kötelmi jog (A szerződésen kívüli károkozásért való felelősségre irányadó jog)2021-06-30PPKE
H. Szilágyi IstvánJogtudat (KOL) kutatás2021-06-30PPKE
Belovics ErvinAz élet elleni bűncselekmények2021-06-30PPKE
Fábián FerencA szerződési rendszer változásai2021-06-30PPKE
Jobbágyi GáborAz élet kezdetén és végén felmerülő jogi, orvosi,2021-06-30PPKE
Koltay AndrásA média szabályozása a 21. században, tekintettel az új médiaszolgáltatásokra2021-06-30PPKE
Szabó SaroltaNemzetközi magánjog a XXI. században2021-06-30PPKE
Sebők MelindaBabits Mihály pályája2021-05-15PPKE
Hajas BarnabásAlapjogi konfliktusok feloldása a gyakorlatban2021-06-30PPKE
Hajas BarnabásAz emberi méltósághoz való jog megjelenése a bírósági gyakorlatban2021-06-30PPKE
Pogácsás AnettEgyes sajátos szerzői alkotások (pl. funkcionális művek) szabályozásának szerzői jogi kihívásai2021-06-30PPKE
Harsági ViktóriaIgazságügyi együttműködés az Európai Unióban2021-06-30PPKE
Burián LászlóAz EU nemzetközi magánjogának fejlődési tendenciái2021-06-30PPKE
Könczöl MiklósPolitikai gondolkodás eszmetörténete2021-06-30PPKE
Szabó SaroltaNemzetközi kereskedelmi szerződések joga2021-06-30PPKE
Raffai KatalinÚj tendenciák a nemzetközi magánjogban különös tekintettel a magyar kodifikációra2021-06-30PPKE
Raffai KatalinEmberi jogok és nemzetközi magánjog2021-06-30PPKE
Surányi BalázsExperimental approaches to linguistic pragmatics2021-05-15PPKE
Jobbágyi GáborAz orvosi jog általános és különös kérdései2021-06-30PPKE
Kovács PéterÓkeresztény régészet és hagiográfia2021-05-15PPKE
Surányi BalázsExperimental approaches to sentence intonation in EFL2021-05-15PPKE
Koltay András"A szólásszabadság kérdései2021-06-30PPKE
Kovács PéterEpigráfia2021-05-15PPKE
Balogné Bérces Katalin AnikóContact phonology2021-05-15PPKE
Kovács PéterÚj tendenciák a modern nemzetközi jogban2021-06-30PPKE
Kovács PéterLatin és görög felirattan2021-05-15PPKE
Balogné Bérces Katalin AnikóForeign accent research2021-05-15PPKE
Ádány Tamás VinceNemzetközi büntetőjog aktuális kihívásai2021-06-30PPKE
Balogné Bérces Katalin AnikóThe study of foreign-accented Englishes2021-05-15PPKE


2021. V. 01.
ODT online ülés
Az ODT következő, online ülésére 2021. május 21-én 10.00 órakor kerül sor.

 
Minden jog fenntartva © 2007, Országos Doktori Tanács - a doktori adatbázis nyilvántartási száma az adatvédelmi biztosnál: 02003/0001. Program verzió: 2.2358 ( 2017. X. 31. )