Bejelentkezés
 Fórum
 
 
A Pázmány Péter Katolikus Egyetem aktuális témakiírásai
A Pázmány Péter Katolikus Egyetem aktuális témakiírásai

témavezető

kutatási téma

jelentkezési határidő

helyszín (magyar oldal)
Laurinyecz MihályErkölcsi felelősség az egyház társadalmi tanítása alapján2021-08-31PPKE
Laurinyecz MihályA családi élet, mint katolikus keresztény erény vizsgálata2021-08-31PPKE
Laurinyecz MihályA lelkiismeret erkölcsteológiai és teológiatörténeti megközelítése2021-08-31PPKE
Szabó PéterA „részleges zsinatok” megújításának feltételrendszere2021-08-31KJPI
Kovács ZoltánNépi vallásosság, Mária-tisztelet és sensus fidei2021-08-31HTK
Gárdonyi MátéKatolicizmus a modern társadalomban2021-08-31PPKE
Kránitz MihályÜdvösség a nem keresztény vallásokban2021-08-31HTK
Hársfai KatalinA pszihikai éretlenség hatása a házassági beleegyezésre2021-08-31KJPI
Kránitz MihályÜdvösség a nem keresztény vallásokban2021-08-31HTK
Kuminetz GézaA gyónás jogvédelme a kánonjogban2021-08-31KJPI
Artner Péter OszkárA részleges jogalkotás lehetőségei a liturgikus jogban2021-08-31KJPI
Puskás AttilaTeológia és filozófia párbeszéde Hans Urs von Balthasar gondolkodásában2021-08-31HTK
Kocsis ImreA Lukács evangélium forma és hagyománytörténete2021-08-31HTK
Rózsa HubaAz Ábrahám elbeszélések teológiája (Gen 12-25)2021-08-31HTK
Hársfai KatalinA pszihikai éretlenség hatása a házassági beleegyezésre2021-08-31KJPI
Kránitz MihályA communio-egyháztan, mint a II. Vatikáni Zsinat egyházképének lehetséges szintézise2021-08-31HTK
Kuminetz GézaA házassági beleegyezés hiányosságai2021-08-31KJPI
Gárdonyi MátéKatolikus devóciók története az újkorban2021-08-31PPKE
Vincze KrisztiánFenomenológia és vallásfilozófia Bernhard Welte életművében2021-08-31HTK
Szuromi SzabolcsAz egyházi személyek és intézmények munkajogi helyzete2021-08-31KJPI
Perendy LászlóAntiokhiai Szent Theophilosz teológiai munkássága2021-08-31HTK
Kránitz MihályA vallásközi párbeszéd fundamentálteológiai megalapozása az ökumenikus mozgalomban (1979–2004)2021-08-31HTK
Szuromi SzabolcsA mentő, enyhítő és súlyosbító körülmények a kánoni büntetőjogban2021-08-31KJPI
Artner Péter OszkárA személyiségi jog védelme a kánoni büntetőeljárásban2021-08-31KJPI
Kocsis ImreZsoltárhivatkozások a Zsidókhoz írt levélben2021-08-31HTK
Szuromi SzabolcsAz egyházi törvény fogalma, fajai, kötelező ereje és magyarázata2021-08-31KJPI
Beran FerencA Katolikus Egyház tanítása a lelkiismeretről, különös tekintettel Johann Michael Sailer (1751-1832) teológiájára2021-08-31HTK
Kránitz MihályA történeti Jézus-kutatás kialakulása, fejlődése és hatása a vallástudományi gondolkodásra2021-08-31HTK
Fodor GyörgyA bibliai teremtéstörténet teológiai értelmezése2021-08-31HTK
Artner Péter OszkárA bíróság hivatalból végzett cselekményei2021-08-31KJPI
Kocsis ImreÖrdögűzés elbeszélések a szinoptikus evangéliumokban2021-08-31HTK
Szuromi SzabolcsA megszentelt élet intézményei és az apostoli élet társaságai szabályzatai2021-08-31KJPI
Perendy LászlóAntiokhiai Szent Theophilosz teológiai munkássága2021-08-31HTK
Szabó PéterA latin és keleti egyházi törvénykönyv viszonyának kérdése a kánonjogi doktrína fejlődése tükrében2021-08-31KJPI
Kolumbán GézaFáziszárt hurkok dinamikája és kaotikus viselkedése2021-07-31PPKE
Csurgay ÁrpádNano-fotonika, bio-nanojelenségek modellezése2021-07-31PPKE
Gyöngy MiklósUltrahangos orvosbiológiai képalkotás, két-, és több-fotonmikroszkópia2021-07-31PPKE
Kovács FerencMagzati szívhangok diagnosztikája2021-07-31PPKE
Cserey GyörgyTéridőbeli mozgásanalízis alapú neuromorf robotvezérlés2021-07-31PPKE
Szolgay Péter
Nagy Zoltán
Virtuális celluláris gépek, kiloprocesszoros számítógép chipek, celluláris hullámszámítógépek2021-07-31PPKE
Weiss BélaMesterséges intelligencia az orvosbiológiában2021-07-31TTK
Kovács MihályDeterminisztikus és sztochasztikus végtelen dimenziós dinamikai rendszerek analízise és numerikus analízise2021-07-31PPKE
Oláh AndrásA vezeték nélküli szenzoriális és hálózatok kommunikációs protokolljainak és elosztott döntési algoritmusainak kutatása valósidejű aktuátor vezérlés területén2021-07-31ITK
Ruszinkó Miklós
Szolgay Péter
Kombinatorika, extremális gráf és hipergráf elmélet, kódelmélet2021-07-31ITK
Prószéky GáborGépi fordítás2021-07-31PPKE
Iván Kristóf
Karmos György
"Lab-on-chip", bionikus interfészek, agyi elektródok2021-07-31PPKE
Zarándy ÁkosGépi látás és tanulás2021-07-31PPKE
Zarándy Ákos
Nagy Zoltán
Algoritmusok és eljárások sokezer processzoros számítógépeken2021-07-31PPKE
Zarándy ÁkosAutonóm járműirányítási adat fúziós algoritmusok kutatása2021-07-31PPKE
Benedek CsabaMobil 3D környezetérzékelés geo-adatbázis háttérrel2021-07-31PPKE
Vidnyánszky ZoltánÉrzékelés elemzése, jelfolyam diagnosztika a medicinában2021-07-31PPKE
Vidáné dr. Erdő FranciskaMembrán-transzporter kölcsönhatások tanulmányozása rágcsálókon mikrodialízissel (Az öregedés hatása, bőr-transzporterek, BCRP a vér-agy gátban)2021-07-31PPKE
Ulbert IstvánKortikális modellezés és bionikus interfészek2021-07-31PPKE
Szolgay Péter
Tornai Kálmán
Szenzoradatokon alapuló objektumfelismerés gépi tanulással2021-07-31PPKE
Szolgay Péter
Karacs Kristóf
Téridőbeli tapasztalati tanulás folytonos terekben2021-07-31PPKE
Szolgay Péter
Adhikarla Vamsi Kiran
Perceptually-aware Immersive Content capture, processing and display2021-07-31PPCU
Szolgay PéterFPGA tervezés és mérés, MEMS tervezés és mérés, celluláris szuperszámítógépek2021-07-31PPKE
Szederkényi GáborBiológiai motivációjú nemlineáris rendszerek analízise és irányítása2021-07-31PPKE
Szabó ZsoltMetafelület alapú antennák 5G rendszerekhez2021-07-31PPKE
Rózsa BalázsHippokampális neuronhálózatok működésének és a dendritikus jelintegrációnak a  vizsgálata éles hullám (sharp wave) aktivitás alatt.2021-07-31ITK
Prószéky GáborHumán nyelvtechnológiák és mesterséges értés2021-07-31PPKE
Pongor SándorBioinformatika, proteomika2021-07-31PPKE
Levendovszky JánosVezetéknélküli szenzorhálózatok teljesítőképességének növelése2021-07-31PPKE
Horváth András
Rekeczky Csaba
Érzékelés - számítás - mozgatás - felügyelet komplex algoritmusai implemtációval2021-07-31PPKE
Horváth AndrásOptimalizációs problémák megoldása eszközökkel2021-07-31PPKE
Gáspári Zoltán
Nagy Zoltán
Szerkezeti bioinformatikai algoritmusok gyorsítása újraprogramozható áramkörökön2021-07-31PPKE
Garay TamásTumorbiológia, sejtbiológia2021-07-31PPKE
Freund Tamás
Káli Szabolcs
Komplex dinamika és alapvető számítások agykérgi idegsejtekben és neuronhálózatokban2021-07-31KOKI
Csikász-Nagy AttilaBiológiai szabályozó hálózatok dinamikai modellezése2021-07-31PPKE
Gáspári ZoltánIdegi jelátvitelben résztvevő fehérjék vizsgálata2021-07-31PPKE
Pogácsás AnettA szerzői jogi felhasználási szerződés elméleti és gyakorlati elemzése2021-06-30PPKE
Pogácsás AnettA szerzői jog modernizálásának lehetséges útjai és útvesztői2021-06-30PPKE
Gyulai-Schmidt AndreaA közbeszerzési szerződések sajátosságai polgári jogi szempontból2021-06-30PPKE
Varga Zs. AndrásKormányzás és közigazgatás2021-06-30PPKE
Varga Zs. AndrásA közigazgatás kontrollja2021-06-30PPKE
Szabó MarcelAz európai Unió és a nemzetközi jog viszonya2021-06-30PPKE
Varga CsabaModernizáció, jogállami átmenet, globalizmus2021-06-30PPKE
Tóth TihamérA reklámjog versenyjogi vonatkozása2021-06-30PPKE
Csehi ZoltánA civil társadalom jogi kérdései2021-06-30PPKE
Fábián FerencA civilisztikai dogmatika fejlődése2021-06-30PPKE
H. Szilágyi IstvánA hazai roma kisebség jogi helyzete2021-06-30PPKE
H. Szilágyi IstvánJog és irodalom2021-06-30PPKE
Schanda BalázsAlkotmány és emberi jogok2021-06-30PPKE
Belovics ErvinA szabadság és az emberi méltóság elleni bűncselekmények2021-06-30PPKE
Burián LászlóNemzetközi kötelmi jog (A szerződésen kívüli károkozásért való felelősségre irányadó jog)2021-06-30PPKE
H. Szilágyi IstvánJogtudat (KOL) kutatás2021-06-30PPKE
Belovics ErvinAz élet elleni bűncselekmények2021-06-30PPKE
Fábián FerencA szerződési rendszer változásai2021-06-30PPKE
Jobbágyi GáborAz élet kezdetén és végén felmerülő jogi, orvosi,2021-06-30PPKE
Koltay AndrásA média szabályozása a 21. században, tekintettel az új médiaszolgáltatásokra2021-06-30PPKE
Szabó SaroltaNemzetközi magánjog a XXI. században2021-06-30PPKE
Hajas BarnabásAlapjogi konfliktusok feloldása a gyakorlatban2021-06-30PPKE
Hajas BarnabásAz emberi méltósághoz való jog megjelenése a bírósági gyakorlatban2021-06-30PPKE
Pogácsás AnettEgyes sajátos szerzői alkotások (pl. funkcionális művek) szabályozásának szerzői jogi kihívásai2021-06-30PPKE
Harsági ViktóriaIgazságügyi együttműködés az Európai Unióban2021-06-30PPKE
Burián LászlóAz EU nemzetközi magánjogának fejlődési tendenciái2021-06-30PPKE
Könczöl MiklósPolitikai gondolkodás eszmetörténete2021-06-30PPKE
Szabó SaroltaNemzetközi kereskedelmi szerződések joga2021-06-30PPKE
Raffai KatalinÚj tendenciák a nemzetközi magánjogban különös tekintettel a magyar kodifikációra2021-06-30PPKE
Raffai KatalinEmberi jogok és nemzetközi magánjog2021-06-30PPKE


2021. V. 01.
ODT online ülés
Az ODT következő, online ülésére 2021. május 21-én 10.00 órakor kerül sor.

 
Minden jog fenntartva © 2007, Országos Doktori Tanács - a doktori adatbázis nyilvántartási száma az adatvédelmi biztosnál: 02003/0001. Program verzió: 2.2358 ( 2017. X. 31. )