Bejelentkezés
 Fórum
 
 
A Pázmány Péter Katolikus Egyetem aktuális témakiírásai
A Pázmány Péter Katolikus Egyetem aktuális témakiírásai

témavezető

kutatási téma

jelentkezési határidő

helyszín (magyar oldal)
Medgyesy-Schmikli NorbertA természeti környezet változása, település- és iparfejlesztés, kultúrtáj-változás Magyarországon 1711 és 1914 között.2021-05-15PPKE
Kókai SándorA Bánság helye és szerepe a Kárpát-medencében (1718-1918). különös tekintettel az etnikai-nyelvi, vallási-kulturális közösségekre2021-05-15PPKE
Kókai SándorA Délvidék, mint sajátos kultúrföldrajzi régió a történelmi Magyarországon2021-05-15PPKE
Fröhlich IdaTörténeti emlékezet és történetszemlélet a Második Szentély korának (Kr.e. 6 – Kr.u. 1.sz.) zsidó irodalmában2021-05-15PPKE
Fröhlich IdaVilágkép, tudomány és tudás (kozmológia, emberkép, mágia és démonhit) a Második Szentély korának (Kr.e. 6-Kr.u. 1.sz.) zsidó forrásaiban2021-05-15PPKE
Dobrovits MihályA Kaukázus és Közép-Ázsia története2021-05-15PPKE
Fröhlich IdaA holt-tengeri tekercsek és a qumráni közösség2021-05-15PPKE
Dobrovits MihályOszmán és iszlám története2021-05-15PPKE
Jankovits KatalinA Kárpát-medence és ÉK-Itáliai bronzkori és kora vaskori kapcsolatai2021-05-15PPKE
Nuzzo ArmandoOlaszország a 20. századi modern magyar irodalomban2021-05-15PPKE
Jankovits KatalinBronzkori és kora vaskori művészet a Kárpát-medencében és Észak-Itáliában2021-05-15PPKE
Veszprémy LászlóKözépkori latin történetírás2021-05-15PPKE
Veszprémy LászlóKözépkori egyetemes hadtörténelem2021-05-15PPKE
Veszprémy LászlóMagyarország középkori hadtörténelme2021-05-15PPKE
Bakucz DóraMűfordításelmélet, műfordítástörténet spanyol és katalán nyelvű szövegekre vonatkoztatva2021-05-15PPKE
Bakucz DóraSpanyol és/vagy katalán nyelvű irodalmi szövegek vizsgálata interdiszciplináris megközelítésben: pszichológiai, szociológiai, filozófia problémák az irodalomban2021-05-15PPKE
Kopócsy AnnaMűvészeti egyesületek, kiállítóhelyek, csoportok a 19-20. században2021-05-15PPKE
Bakucz DóraKortárs (XX. és XXI. századi) spanyol és/vagy katalán nyelvű irodalom2021-05-15PPKE
Kopócsy AnnaElfeledett életművek a 20. században2021-05-15PPKE
Bakucz DóraSpanyol és katalán nyelvű színházi szövegek az aranyszázadoktól napjainkig2021-05-15PPKE
Sebők MelindaBabits Mihály pályája2021-05-15PPKE
Surányi BalázsExperimental approaches to linguistic pragmatics2021-05-15PPKE
Kovács PéterÓkeresztény régészet és hagiográfia2021-05-15PPKE
Surányi BalázsExperimental approaches to sentence intonation in EFL2021-05-15PPKE
Kovács PéterEpigráfia2021-05-15PPKE
Balogné Bérces Katalin AnikóContact phonology2021-05-15PPKE
Kovács PéterLatin és görög felirattan2021-05-15PPKE
Balogné Bérces Katalin AnikóForeign accent research2021-05-15PPKE
Balogné Bérces Katalin AnikóThe study of foreign-accented Englishes2021-05-15PPKE
Csikós GáborA kollektivizálás tapasztalattörténete és kulturális emlékezete2021-05-15PPKE
Csikós GáborTörténelmi traumák hatása a mentális egészségre2021-05-15PPKE
Csikós GáborPszichiátriatörténet és társadalomtörténet2021-05-15PPKE
Thimár AttilaModern és posztmodern prózánk elbeszélésmódjának narrációpoétikai újításai (Ottlik, Mészöly, Mándy, Tandori, Bodor, Térey)2021-05-15PPKE
Thimár AttilaA posztmodern líra alakváltozatai és műfaji különcségei (Tandori, Kemény, Térey)2021-05-15PPKE
Thimár AttilaA képi ábrázolás lehetőségének kérdései reformkori irodalmunk műfajaiban2021-05-15PPKE
Thimár AttilaIntézményi alakulástörténet irodalmunkban a 19. században2021-05-15PPKE
Ö. Kovács JózsefÁllami szabályozás és társadalmi reakciók a 20. században2021-05-15PPKE
Bognár ZsuzsaEsszévonulatok a 20.században2021-05-15PPKE
Bognár ZsuzsaIrodalom és elmélet viszonya2021-05-15PPKE
Bognár ZsuzsaMagyar-német kulturális transzfer2021-05-15PPKE
Fejérdy András TamásA katolikus egyház a Monarchia utódállamaiban 1918-19452021-05-15PPKE
Fejérdy András TamásA katolikus egyház és állam kapcsolatrendszere a 20. században2021-05-15PPKE
Fejérdy András TamásKatolikus egyház és társadalom a 19-20. században2021-05-15PPKE
Reuss GabriellaA 20. századi Shakespeare-kultusz és -recepció jelei és változásai2021-05-15PPKE
Fejérdy András TamásAz Apostoli Szentszék és a totalitárius rendszerek2021-05-15PPKE
Reuss GabriellaA vendégszövegek és színpadi adaptációk szerepe és sorsa kortárs Shakespeare-előadásokban2021-05-15PPKE
Őze SándorFelekezet és identitás az újkori Európában és Magyarországon.2021-05-15PPKE
Reuss GabriellaA korai (18-19. századi) magyar Shakespeare-előadások külföldi inspirációi/példaképei és kölcsönhatásai2021-05-15PPKE
Reuss GabriellaA színész szakmai-társadalmi státuszának változásai a 17. századtól2021-05-15PPKE
Reuss GabriellaA színpadra-állítás és a szöveg viszonyának képlékeny természete2021-05-15PPKE
Reuss GabriellaA közép-európai és magyar (felnőtt) bábjátszás kapcsolatai2021-05-15PPKE
Czakó IstvánValláskoncepciók a német felvilágosodás és romantika korában2021-05-15PPKE
Pintér LillaFirst language acquisition of syntax2021-05-15PPKE
Osztroluczky SaroltaHajnóczy Péter prózája2021-05-15PPKE
Pintér LillaFirst language acquisition of semantics2021-05-15PPKE
Sohár AnikóRegister and stylistic changes in literary translation2021-05-15PPKE
Sohár AnikóAuthentication devices: the use of scientific and literary registers in science fiction and fantasy2021-05-15PPKE
Adorján MáriaAnalysing English academic discourse2021-05-15PPKE
Adorján MáriaLanguage teaching and learning in the digital age2021-05-15PPKE
Adorján MáriaThe English aspects of internationalisation and EMI (in higher education)2021-05-15PPKE
Szelke LászlóEmlékezetpolitika és historiográfia a Horthy-korszakban2021-05-15PPKE
Szelke LászlóA magyarországi zsidóság története 1840-19442021-05-15PPKE
Tóth ZsuzsannaTarget language and first language use in the language classroom2021-05-15PPKE
Tóth ZsuzsannaForeign Language Anxiety2021-05-15PPKE
Lőkös PéterMagyarságkép/Magyarországkép a 20. század első felének német nyelvű sajtójában2021-05-15PPKE
Tóth ZsuzsannaLanguage learning and emotions2021-05-15PPKE
Lőkös Péter17. századi erdélyi szász krónikairodalom2021-05-15PPKE
Tóth ZsuzsannaIndividual differences in L2 learning2021-05-15PPKE
Bácskay AndrásTudomány az ókori Mezopotámiában2021-05-15PPKE
Cser AndrásAz angol nyelv hangtörténete2021-05-15PPKE
Bácskay AndrásVallás és mágia az ókori Mezopotámiában2021-05-15PPKE
Cser AndrásA nyelvtudomány kezdetei Magyarországon2021-05-15PPKE
Bácskay AndrásOrvoslás az ókori Mezopotámiában2021-05-15PPKE
Cser AndrásAz angol nyelv szókészletének története2021-05-15PPKE
Barcsák JánosModern angolszász irodalomelmélet2021-05-15PPKE
Cser AndrásA hangváltozások típusai, alapvető tulajdonságai, rendszerszintű összefüggései2021-05-15PPKE
Barcsák JánosAngol romantikus költészet2021-05-15PPKE
Jánokiné Újváry ZsuzsannaAz oszmán uralom előrenyomulása a Dunántúlon és a Felföldön a 16–17. században2021-05-15PPKE
Cser AndrásA latin nyelv fonológiája2021-05-15PPKE
Jánokiné Újváry ZsuzsannaA magyar társadalom militarizálódása: nagyurak és familiárisok a törökök ellen2021-05-15PPKE
Cser AndrásA hangváltozások típusai, alapvető tulajdonságai, rendszerszintű összefüggései2021-05-15PPKE
Gerstner KárolyA szókészlet lexikológiai feltárása történeti és szinkrón megközelítésben2021-05-15PPKE
Jánokiné Újváry ZsuzsannaUradalom és jobbágysága a kora újkorban2021-05-15PPKE
Cser AndrásA latin nyelvű nyelvészeti irodalom egyes kérdéseinek vagy szerzőinek elemzése2021-05-15PPKE
Gerstner KárolySzemély- és helynevek többnyelvű környezetben2021-05-15PPKE
Jánokiné Újváry ZsuzsannaFőnemesi, nemesi életviszonyok és a mindennapi élet keretei2021-05-15PPKE
Hegedűs AttilaDialektológia2021-05-15PPKE
Bogár JuditNaplóirodalom a 16-18. századi Magyarországon2021-05-15PPKE
Hegedűs AttilaNévtan2021-05-15PPKE
Limpár IldikóKortárs fantasztikus irodalom2021-05-15PPKE
Bogár JuditImádság és egyházi ének a régi magyarországi irodalomban2021-05-15PPKE
Hegedűs AttilaMagyar nyelvtörténet2021-05-15PPKE
Schandl VeronikaShakespeare a magyar színpadokon2021-05-15PPKE
Domokos GyörgyAz itáliai magyar források nyelvi-filológiai-történelmi feldolgozása2021-05-15PPKE
Schandl VeronikaA szocialista magyar színházművészet főbb alakjai2021-05-15PPKE
Ö. Kovács JózsefVidéki tapasztalattörténetek, vidéki társadalom 1945-19902021-05-15PPKE
Schandl VeronikaShakespeare átiratok a színpadon2021-05-15PPKE
Ö. Kovács JózsefA magyar zsidóság társadalomtörténete a 19-20. században2021-05-15PPKE
Ö. Kovács JózsefLokális és regionális településtörténetek a 19-20. században2021-05-15PPKE
Ö. Kovács JózsefÁllami erőszak és alkalmazkodó ellenállás a kommunista diktatúrában2021-05-15PPKE


2021. V. 01.
ODT online ülés
Az ODT következő, online ülésére 2021. május 21-én 10.00 órakor kerül sor.

 
Minden jog fenntartva © 2007, Országos Doktori Tanács - a doktori adatbázis nyilvántartási száma az adatvédelmi biztosnál: 02003/0001. Program verzió: 2.2358 ( 2017. X. 31. )