Bejelentkezés
 Fórum
 
 
A Pázmány Péter Katolikus Egyetem aktuális témakiírásai
A Pázmány Péter Katolikus Egyetem aktuális témakiírásai

témavezető

kutatási téma

jelentkezési határidő

helyszín (magyar oldal)
Kocsis ImreZsoltárhivatkozások a Zsidókhoz írt levélben2021-08-31HTK
Szolgay Péter
Nagy Zoltán
Virtuális celluláris gépek, kiloprocesszoros számítógép chipek, celluláris hullámszámítógépek2021-07-31PPKE
Fröhlich IdaVilágkép, tudomány és tudás (kozmológia, emberkép, mágia és démonhit) a Második Szentély korának (Kr.e. 6-Kr.u. 1.sz.) zsidó forrásaiban2021-05-15PPKE
Ö. Kovács JózsefVidéki tapasztalattörténetek, vidéki társadalom 1945-19902021-05-15PPKE
Levendovszky JánosVezetéknélküli szenzorhálózatok teljesítőképességének növelése2021-07-31PPKE
Czakó IstvánValláskoncepciók a német felvilágosodás és romantika korában2021-05-15PPKE
Bácskay AndrásVallás és mágia az ókori Mezopotámiában2021-05-15PPKE
Jánokiné Újváry ZsuzsannaUradalom és jobbágysága a kora újkorban2021-05-15PPKE
Láncos Petra LeaUniós demokrácia kérdései2021-06-30PPKE
Gyöngy MiklósUltrahangos orvosbiológiai képalkotás, két-, és több-fotonmikroszkópia2021-07-31PPKE
Raffai KatalinÚj tendenciák a nemzetközi magánjogban különös tekintettel a magyar kodifikációra2021-06-30PPKE
Kovács PéterÚj tendenciák a modern nemzetközi jogban2021-06-30PPKE
Kránitz MihályÜdvösség a nem keresztény vallásokban2021-08-31HTK
Kránitz MihályÜdvösség a nem keresztény vallásokban2021-08-31HTK
Garay TamásTumorbiológia, sejtbiológia2021-07-31PPKE
Bácskay AndrásTudomány az ókori Mezopotámiában2021-05-15PPKE
Fröhlich IdaTörténeti emlékezet és történetszemlélet a Második Szentély korának (Kr.e. 6 – Kr.u. 1.sz.) zsidó irodalmában2021-05-15PPKE
Csikós GáborTörténelmi traumák hatása a mentális egészségre2021-05-15PPKE
Medgyesy-Schmikli NorbertTörténelemszemlélet, társadalom és a színházi kultúra kapcsolata Magyarországon 1711 és 1918 között.2021-05-15PPKE
Balogné Bérces Katalin AnikóThe study of foreign-accented Englishes2021-05-15PPKE
Adorján MáriaThe English aspects of internationalisation and EMI (in higher education)2021-05-15PPKE
Szolgay Péter
Karacs Kristóf
Téridőbeli tapasztalati tanulás folytonos terekben2021-07-31PPKE
Cserey GyörgyTéridőbeli mozgásanalízis alapú neuromorf robotvezérlés2021-07-31PPKE
Puskás AttilaTeológia és filozófia párbeszéde Hans Urs von Balthasar gondolkodásában2021-08-31HTK
Láncos Petra LeaTemetkezési jog hazánkban és Európában2021-06-30PPKE
Tóth ZsuzsannaTarget language and first language use in the language classroom2021-05-15PPKE
Fiáth Richárd BalázsTalamokortikális idegi aktivitás in vivo vizsgálata2021-05-31PPKE
Gáspári Zoltán
Nagy Zoltán
Szerkezeti bioinformatikai algoritmusok gyorsítása újraprogramozható áramkörökön2021-07-31PPKE
Majorossy Imre GáborSzerelemkoncepciók és irodalmi kölcsönhatások a trubadúrköltészet virágkorában2021-05-15PPKE
Szolgay Péter
Tornai Kálmán
Szenzoradatokon alapuló objektumfelismerés gépi tanulással2021-07-31PPKE
Gerstner KárolySzemély- és helynevek többnyelvű környezetben2021-05-15PPKE
Szakács Béla ZsoltSzakrális emlékek műemlékvédelme2021-05-15PPKE
Bakucz DóraSpanyol és/vagy katalán nyelvű irodalmi szövegek vizsgálata interdiszciplináris megközelítésben: pszichológiai, szociológiai, filozófia problémák az irodalomban2021-05-15PPKE
Bakucz DóraSpanyol és katalán nyelvű színházi szövegek az aranyszázadoktól napjainkig2021-05-15PPKE
Láncos Petra LeaSoft law2021-06-30PPKE
Schandl VeronikaShakespeare átiratok a színpadon2021-05-15PPKE
Schandl VeronikaShakespeare a magyar színpadokon2021-05-15PPKE
Sohár AnikóRegister and stylistic changes in literary translation2021-05-15PPKE
Csikós GáborPszichiátriatörténet és társadalomtörténet2021-05-15PPKE
Könczöl MiklósPolitikai gondolkodás eszmetörténete2021-06-30PPKE
Horváth KornéliaPoétikai tanulmányok a XX. század magyar irodalmából2021-05-15PPKE
Szolgay Péter
Adhikarla Vamsi Kiran
Perceptually-aware Immersive Content capture, processing and display2021-07-31PPCU
Hargittay EmilPázmány Péter munkássága2021-05-15Bp.
Ö. Kovács JózsefParaszti társadalom, modernizáció, polgárosodás a 19-20. században2021-05-15PPKE
Dobrovits MihályOszmán és iszlám története2021-05-15PPKE
Bácskay AndrásOrvoslás az ókori Mezopotámiában2021-05-15PPKE
Kocsis ImreÖrdögűzés elbeszélések a szinoptikus evangéliumokban2021-08-31HTK
Horváth AndrásOptimalizációs problémák megoldása eszközökkel2021-07-31PPKE
Nuzzo ArmandoOlaszország a 20. századi modern magyar irodalomban2021-05-15PPKE
Kovács PéterÓkeresztény régészet és hagiográfia2021-05-15PPKE
Láncos Petra LeaNyelvi jogok, jogi nyelv, nyelvpolitika2021-06-30PPKE
Horváth KornéliaNyelvelmélet, retorika, poétika2021-05-15PPKE
Hegedűs AttilaNévtan2021-05-15PPKE
Kovács ZoltánNépi vallásosság, Mária-tisztelet és sensus fidei2021-08-31HTK
Szabó SaroltaNemzetközi magánjog a XXI. században2021-06-30PPKE
Burián LászlóNemzetközi kötelmi jog (A szerződésen kívüli károkozásért való felelősségre irányadó jog)2021-06-30PPKE
Szabó SaroltaNemzetközi kereskedelmi szerződések joga2021-06-30PPKE
Ádány Tamás VinceNemzetközi büntetőjog aktuális kihívásai2021-06-30PPKE
Bogár JuditNaplóirodalom a 16-18. századi Magyarországon2021-05-15PPKE
Csurgay ÁrpádNano-fotonika, bio-nanojelenségek modellezése2021-07-31PPKE
Kopócsy AnnaMűvészeti egyesületek, kiállítóhelyek, csoportok a 19-20. században2021-05-15PPKE
Medgyesy-Schmikli NorbertMűvelődéstörténet, iskolarendszer és ünnepeik Magyarországon 1650 és 1848 között.2021-05-15PPKE
Kovács EszterMűvelődés és identitás Közép-Európában2021-05-15PPKE
Bakucz DóraMűfordításelmélet, műfordítástörténet spanyol és katalán nyelvű szövegekre vonatkoztatva2021-05-15PPKE
Sohár AnikóMűfordítás-elmélet, műfordítás-történet, angol nyelvű irodalmak magyar műfordításai2021-05-15PPKE
Sohár AnikóMű- és szakfordítóképzés2021-05-15PPKE
Nyíri Gábor
Cserey György
Mozgáselemzés idegtudományi egérkísérletekben2021-05-31KOKI
Varga CsabaModernizáció, jogállami átmenet, globalizmus2021-06-30PPKE
Thimár AttilaModern és posztmodern prózánk elbeszélésmódjának narrációpoétikai újításai (Ottlik, Mészöly, Mándy, Tandori, Bodor, Térey)2021-05-15PPKE
Barcsák JánosModern angolszász irodalomelmélet2021-05-15PPKE
Benedek CsabaMobil 3D környezetérzékelés geo-adatbázis háttérrel2021-07-31PPKE
Szabó ZsoltMetafelület alapú antennák 5G rendszerekhez2021-07-31PPKE
Weiss BélaMesterséges intelligencia az orvosbiológiában2021-07-31TTK
Vidáné dr. Erdő FranciskaMembrán-transzporter kölcsönhatások tanulmányozása rágcsálókon mikrodialízissel (Az öregedés hatása, bőr-transzporterek, BCRP a vér-agy gátban)2021-07-31PPKE
Kovács FerencMagzati szívhangok diagnosztikája2021-07-31PPKE
Lőkös PéterMagyarságkép/Magyarországkép a 20. század első felének német nyelvű sajtójában2021-05-15PPKE
Veszprémy LászlóMagyarország középkori hadtörténelme2021-05-15PPKE
Bognár ZsuzsaMagyar-német kulturális transzfer2021-05-15PPKE
Hegedűs AttilaMagyar nyelvtörténet2021-05-15PPKE
Surányi BalázsMagyar generatív mondattan2021-05-15PPKE
Ö. Kovács JózsefLokális és regionális településtörténetek a 19-20. században2021-05-15PPKE
Horváth Márton GergelyLexico-semantic analysis in the context of teaching/learning of French as a foreign language2021-05-15PPKE
Kovács PéterLatin és görög felirattan2021-05-15PPKE
Adorján MáriaLanguage teaching and learning in the digital age2021-05-15PPKE
Tóth ZsuzsannaLanguage learning and emotions2021-05-15PPKE
Farkas ZoltánKözépkori reneszánszok2021-05-15PPKE
Szakács Béla ZsoltKözépkori művészet Magyarországon2021-05-15PPKE
Rácz GyörgyKözépkori magyarországi település- és családtörténeti kutatások2021-05-15PPKE
Veszprémy LászlóKözépkori latin történetírás2021-05-15PPKE
Veszprémy LászlóKözépkori egyetemes hadtörténelem2021-05-15PPKE
Ulbert IstvánKortikális modellezés és bionikus interfészek2021-07-31PPKE
Limpár IldikóKortárs fantasztikus irodalom2021-05-15PPKE
Bakucz DóraKortárs (XX. és XXI. századi) spanyol és/vagy katalán nyelvű irodalom2021-05-15PPKE
Könczöl MiklósKörnyezeti etika és jogfilozófia2021-06-30PPKE
Csink LórántKormányzat és hatalommegosztás2021-06-30PPKE
Varga Zs. AndrásKormányzás és közigazgatás2021-06-30PPKE
Freund Tamás
Káli Szabolcs
Komplex dinamika és alapvető számítások agykérgi idegsejtekben és neuronhálózatokban2021-07-31KOKI
Ruszinkó Miklós
Szolgay Péter
Kombinatorika, extremális gráf és hipergráf elmélet, kódelmélet2021-07-31ITK
Könczöl MiklósKlasszikus retorika és jogi érvelés2021-06-30PPKE
Majorossy Imre GáborKiválasztottság és odaadottság: a szent és szerelmes állapot ábrázolása a középkori népnyelvű (elsősorban ófrancia, okszitán és német) irodalomban2021-05-15PPKE


2021. V. 01.
ODT online ülés
Az ODT következő, online ülésére 2021. május 21-én 10.00 órakor kerül sor.

 
Minden jog fenntartva © 2007, Országos Doktori Tanács - a doktori adatbázis nyilvántartási száma az adatvédelmi biztosnál: 02003/0001. Program verzió: 2.2358 ( 2017. X. 31. )