Bejelentkezés
 Fórum
 
 
A Pázmány Péter Katolikus Egyetem aktuális témakiírásai
A Pázmány Péter Katolikus Egyetem aktuális témakiírásai

témavezető

kutatási téma

jelentkezési határidő

helyszín (magyar oldal)
Zarándy ÁkosGépi látás és tanulás2021-07-31PPKE
Zarándy Ákos
Nagy Zoltán
Algoritmusok és eljárások sokezer processzoros számítógépeken2021-07-31PPKE
Zarándy ÁkosAutonóm járműirányítási adat fúziós algoritmusok kutatása2021-07-31PPKE
Weiss BélaMesterséges intelligencia az orvosbiológiában2021-07-31TTK
Vincze KrisztiánFenomenológia és vallásfilozófia Bernhard Welte életművében2021-08-31HTK
Vidnyánszky ZoltánÉrzékelés elemzése, jelfolyam diagnosztika a medicinában2021-07-31PPKE
Vidáné dr. Erdő FranciskaMembrán-transzporter kölcsönhatások tanulmányozása rágcsálókon mikrodialízissel (Az öregedés hatása, bőr-transzporterek, BCRP a vér-agy gátban)2021-07-31PPKE
Veszprémy LászlóKözépkori latin történetírás2021-05-15PPKE
Veszprémy LászlóKözépkori egyetemes hadtörténelem2021-05-15PPKE
Veszprémy LászlóMagyarország középkori hadtörténelme2021-05-15PPKE
Varga Zs. AndrásA közigazgatás kontrollja2021-06-30PPKE
Varga Zs. AndrásKormányzás és közigazgatás2021-06-30PPKE
Varga CsabaModernizáció, jogállami átmenet, globalizmus2021-06-30PPKE
Ulbert IstvánKortikális modellezés és bionikus interfészek2021-07-31PPKE
Tóth ZsuzsannaTarget language and first language use in the language classroom2021-05-15PPKE
Tóth ZsuzsannaForeign Language Anxiety2021-05-15PPKE
Tóth ZsuzsannaLanguage learning and emotions2021-05-15PPKE
Tóth ZsuzsannaIndividual differences in L2 learning2021-05-15PPKE
Tóth TihamérA reklámjog versenyjogi vonatkozása2021-06-30PPKE
Tóta Péter BenedekAngol irodalom a 20. században2021-05-15PPKE
Tóta Péter BenedekKeresztény humanizmus a kora 16. századi Angliában2021-05-15PPKE
Thimár AttilaModern és posztmodern prózánk elbeszélésmódjának narrációpoétikai újításai (Ottlik, Mészöly, Mándy, Tandori, Bodor, Térey)2021-05-15PPKE
Thimár AttilaA posztmodern líra alakváltozatai és műfaji különcségei (Tandori, Kemény, Térey)2021-05-15PPKE
Thimár AttilaA képi ábrázolás lehetőségének kérdései reformkori irodalmunk műfajaiban2021-05-15PPKE
Thimár AttilaIntézményi alakulástörténet irodalmunkban a 19. században2021-05-15PPKE
Szuromi SzabolcsAz egyházi személyek és intézmények munkajogi helyzete2021-08-31KJPI
Szuromi SzabolcsA megszentelt élet intézményei és az apostoli élet társaságai szabályzatai2021-08-31KJPI
Szuromi SzabolcsA mentő, enyhítő és súlyosbító körülmények a kánoni büntetőjogban2021-08-31KJPI
Szuromi SzabolcsAz egyházi törvény fogalma, fajai, kötelező ereje és magyarázata2021-08-31KJPI
Szolgay Péter
Adhikarla Vamsi Kiran
Perceptually-aware Immersive Content capture, processing and display2021-07-31PPCU
Szolgay PéterFPGA tervezés és mérés, MEMS tervezés és mérés, celluláris szuperszámítógépek2021-07-31PPKE
Szolgay Péter
Nagy Zoltán
Virtuális celluláris gépek, kiloprocesszoros számítógép chipek, celluláris hullámszámítógépek2021-07-31PPKE
Szolgay Péter
Tornai Kálmán
Szenzoradatokon alapuló objektumfelismerés gépi tanulással2021-07-31PPKE
Szolgay Péter
Karacs Kristóf
Téridőbeli tapasztalati tanulás folytonos terekben2021-07-31PPKE
Szelke LászlóEmlékezetpolitika és historiográfia a Horthy-korszakban2021-05-15PPKE
Szelke LászlóA magyarországi zsidóság története 1840-19442021-05-15PPKE
Szederkényi GáborBiológiai motivációjú nemlineáris rendszerek analízise és irányítása2021-07-31PPKE
Szakács Béla ZsoltA magyarországi műemlékvédelem története2021-05-15PPKE
Szakács Béla ZsoltKözépkori művészet Magyarországon2021-05-15PPKE
Szakács Béla ZsoltSzakrális emlékek műemlékvédelme2021-05-15PPKE
Szabó ZsoltMetafelület alapú antennák 5G rendszerekhez2021-07-31PPKE
Szabó SaroltaNemzetközi kereskedelmi szerződések joga2021-06-30PPKE
Szabó SaroltaNemzetközi magánjog a XXI. században2021-06-30PPKE
Szabó PéterA latin és keleti egyházi törvénykönyv viszonyának kérdése a kánonjogi doktrína fejlődése tükrében2021-08-31KJPI
Szabó PéterA „részleges zsinatok” megújításának feltételrendszere2021-08-31KJPI
Szabó MarcelAz európai Unió és a nemzetközi jog viszonya2021-06-30PPKE
Szabó István1848 utáni magyar alkotmányfejlődés, Legújabb kori német és osztrák alkotmányfejlődés2021-06-30PPKE
Surányi BalázsExperimental approaches to sentence intonation in EFL2021-05-15PPKE
Surányi BalázsAngol generatív mondattan2021-05-15PPKE
Surányi BalázsMagyar generatív mondattan2021-05-15PPKE
Surányi BalázsA szintaxis és az információszerkezet kapcsolata2021-05-15PPKE
Surányi BalázsAz információszerkezet kísérletes vizsgálata2021-05-15PPKE
Surányi BalázsExperimental approaches to linguistic pragmatics2021-05-15PPKE
Sohár AnikóRegister and stylistic changes in literary translation2021-05-15PPKE
Sohár AnikóAuthentication devices: the use of scientific and literary registers in science fiction and fantasy2021-05-15PPKE
Sohár AnikóFantasztikum a művészetekben: SF és fantasy, mágikus realizmus, spekulatív irodalom, mítosz-, monda- és mese átdolgozások, szöveg és vizualitás, a magyar fantasztikum hel2021-05-15PPKE
Sohár AnikóMűfordítás-elmélet, műfordítás-történet, angol nyelvű irodalmak magyar műfordításai2021-05-15PPKE
Sohár AnikóA fordítás kulturális aspektusai, kulturális fordítástudomány, interszemiotikus fordítás2021-05-15PPKE
Sohár AnikóMű- és szakfordítóképzés2021-05-15PPKE
Sebők MelindaBabits Mihály pályája2021-05-15PPKE
Schandl VeronikaShakespeare a magyar színpadokon2021-05-15PPKE
Schandl VeronikaA szocialista magyar színházművészet főbb alakjai2021-05-15PPKE
Schandl VeronikaShakespeare átiratok a színpadon2021-05-15PPKE
Schanda BalázsA vallásszabadság aktuális kérdései Állam és egyház viszonya2021-06-30PPKE
Schanda BalázsAlkotmány és emberi jogok2021-06-30PPKE
Ruszinkó Miklós
Szolgay Péter
Kombinatorika, extremális gráf és hipergráf elmélet, kódelmélet2021-07-31ITK
Rózsa HubaAz Ábrahám elbeszélések teológiája (Gen 12-25)2021-08-31HTK
Rózsa BalázsHippokampális neuronhálózatok működésének és a dendritikus jelintegrációnak a  vizsgálata éles hullám (sharp wave) aktivitás alatt.2021-07-31ITK
Reuss GabriellaA vendégszövegek és színpadi adaptációk szerepe és sorsa kortárs Shakespeare-előadásokban2021-05-15PPKE
Reuss GabriellaA korai (18-19. századi) magyar Shakespeare-előadások külföldi inspirációi/példaképei és kölcsönhatásai2021-05-15PPKE
Reuss GabriellaA színész szakmai-társadalmi státuszának változásai a 17. századtól2021-05-15PPKE
Reuss GabriellaA színpadra-állítás és a szöveg viszonyának képlékeny természete2021-05-15PPKE
Reuss GabriellaA közép-európai és magyar (felnőtt) bábjátszás kapcsolatai2021-05-15PPKE
Reuss GabriellaA 20. századi Shakespeare-kultusz és -recepció jelei és változásai2021-05-15PPKE
Raffai KatalinÚj tendenciák a nemzetközi magánjogban különös tekintettel a magyar kodifikációra2021-06-30PPKE
Raffai KatalinEmberi jogok és nemzetközi magánjog2021-06-30PPKE
Rácz GyörgyKözépkori magyarországi település- és családtörténeti kutatások2021-05-15PPKE
Puskás AttilaTeológia és filozófia párbeszéde Hans Urs von Balthasar gondolkodásában2021-08-31HTK
Prószéky GáborGépi fordítás2021-07-31PPKE
Prószéky GáborHumán nyelvtechnológiák és mesterséges értés2021-07-31PPKE
Pongor SándorBioinformatika, proteomika2021-07-31PPKE
Pogácsás AnettA szerzői jogi felhasználási szerződés elméleti és gyakorlati elemzése2021-06-30PPKE
Pogácsás AnettA szerzői jog modernizálásának lehetséges útjai és útvesztői2021-06-30PPKE
Pogácsás AnettEgyes sajátos szerzői alkotások (pl. funkcionális művek) szabályozásának szerzői jogi kihívásai2021-06-30PPKE
Pogácsás AnettA szerzői jogi jogérvényesítés új eszközei és jövője2021-06-30PPKE
Pintér LillaFirst language acquisition of syntax2021-05-15PPKE
Pintér LillaFirst language acquisition of semantics2021-05-15PPKE
Perendy LászlóAntiokhiai Szent Theophilosz teológiai munkássága2021-08-31HTK
Perendy LászlóAntiokhiai Szent Theophilosz teológiai munkássága2021-08-31HTK
Őze SándorFelekezet és identitás az újkori Európában és Magyarországon.2021-05-15PPKE
Osztroluczky SaroltaHajnóczy Péter prózája2021-05-15PPKE
Oláh AndrásA vezeték nélküli szenzoriális és hálózatok kommunikációs protokolljainak és elosztott döntési algoritmusainak kutatása valósidejű aktuátor vezérlés területén2021-07-31ITK
Ö. Kovács JózsefA magyar zsidóság társadalomtörténete a 19-20. században2021-05-15PPKE
Ö. Kovács JózsefLokális és regionális településtörténetek a 19-20. században2021-05-15PPKE
Ö. Kovács JózsefÁllami erőszak és alkalmazkodó ellenállás a kommunista diktatúrában2021-05-15PPKE
Ö. Kovács JózsefParaszti társadalom, modernizáció, polgárosodás a 19-20. században2021-05-15PPKE
Ö. Kovács JózsefVidéki tapasztalattörténetek, vidéki társadalom 1945-19902021-05-15PPKE
Ö. Kovács JózsefÁllami szabályozás és társadalmi reakciók a 20. században2021-05-15PPKE
Nyíri Gábor
Cserey György
Mozgáselemzés idegtudományi egérkísérletekben2021-05-31KOKI
Nuzzo ArmandoOlaszország a 20. századi modern magyar irodalomban2021-05-15PPKE


2021. V. 01.
ODT online ülés
Az ODT következő, online ülésére 2021. május 21-én 10.00 órakor kerül sor.

 
Minden jog fenntartva © 2007, Országos Doktori Tanács - a doktori adatbázis nyilvántartási száma az adatvédelmi biztosnál: 02003/0001. Program verzió: 2.2358 ( 2017. X. 31. )