Bejelentkezés
 Fórum
 
 
A Pázmány Péter Katolikus Egyetem aktuális témakiírásai
A Pázmány Péter Katolikus Egyetem aktuális témakiírásai

témavezető

kutatási téma

jelentkezési határidő

helyszín (magyar oldal)
Oláh AndrásA vezeték nélküli szenzoriális és hálózatok kommunikációs protokolljainak és elosztott döntési algoritmusainak kutatása valósidejű aktuátor vezérlés területén2021-07-31ITK
Rózsa BalázsHippokampális neuronhálózatok működésének és a dendritikus jelintegrációnak a  vizsgálata éles hullám (sharp wave) aktivitás alatt.2021-07-31ITK
Ruszinkó Miklós
Szolgay Péter
Kombinatorika, extremális gráf és hipergráf elmélet, kódelmélet2021-07-31ITK
Ádány Tamás VinceNemzetközi büntetőjog aktuális kihívásai2021-06-30PPKE
Adorján MáriaAnalysing English academic discourse2021-05-15PPKE
Adorján MáriaThe English aspects of internationalisation and EMI (in higher education)2021-05-15PPKE
Adorján MáriaLanguage teaching and learning in the digital age2021-05-15PPKE
Adorjáni ZsoltFilológia az antikvitásban és az antikvitás filológiája (recepció és fordítástörténet2021-05-15PPKE
Bácskay AndrásTudomány az ókori Mezopotámiában2021-05-15PPKE
Bácskay AndrásOrvoslás az ókori Mezopotámiában2021-05-15PPKE
Bácskay AndrásVallás és mágia az ókori Mezopotámiában2021-05-15PPKE
Bakucz DóraSpanyol és/vagy katalán nyelvű irodalmi szövegek vizsgálata interdiszciplináris megközelítésben: pszichológiai, szociológiai, filozófia problémák az irodalomban2021-05-15PPKE
Bakucz DóraSpanyol és katalán nyelvű színházi szövegek az aranyszázadoktól napjainkig2021-05-15PPKE
Bakucz DóraMűfordításelmélet, műfordítástörténet spanyol és katalán nyelvű szövegekre vonatkoztatva2021-05-15PPKE
Bakucz DóraKortárs (XX. és XXI. századi) spanyol és/vagy katalán nyelvű irodalom2021-05-15PPKE
Balogné Bérces Katalin AnikóContact phonology2021-05-15PPKE
Balogné Bérces Katalin AnikóThe study of foreign-accented Englishes2021-05-15PPKE
Balogné Bérces Katalin AnikóForeign accent research2021-05-15PPKE
Bándi GyulaA hazai és európai környezetjog egyes elméleti kérdései, rendszere, intézményei2021-06-30PPKE
Bándi GyulaA környezetjog rendszerének fejlesztése, intézményi rendje2021-06-30PPKE
Bándi GyulaA fenntartható fejlődés értelmezésének lehetősége a jog számára2021-06-30PPKE
Bank BarbaraBüntetőpolitika irányai a kommunista diktatúrák alatt2021-05-15PPKE
Bank Barbara1956 vidéken2021-05-15PPKE
Bank BarbaraEllenállás Magyarországon a 20. században2021-05-15PPKE
Bank BarbaraInternálótáborok Közép Európában a szovjet rendszer alatt2021-05-15PPKE
Barcsák JánosModern angolszász irodalomelmélet2021-05-15PPKE
Barcsák JánosAngol romantikus költészet2021-05-15PPKE
Bazsányi SándorHuszadik századi és kortárs magyar irodalom: epika2021-05-15PPKE
Belovics ErvinAz élet elleni bűncselekmények2021-06-30PPKE
Belovics ErvinA szabadság és az emberi méltóság elleni bűncselekmények2021-06-30PPKE
Benedek CsabaMobil 3D környezetérzékelés geo-adatbázis háttérrel2021-07-31PPKE
Bérces ViktorA büntetőeljárás reformja és a bizonyítás összefüggései2021-06-30PPKE
Bogár JuditImádság és egyházi ének a régi magyarországi irodalomban2021-05-15PPKE
Bogár JuditNaplóirodalom a 16-18. századi Magyarországon2021-05-15PPKE
Bognár ZsuzsaIrodalom és elmélet viszonya2021-05-15PPKE
Bognár ZsuzsaEsszévonulatok a 20.században2021-05-15PPKE
Bognár ZsuzsaMagyar-német kulturális transzfer2021-05-15PPKE
Burián LászlóAz EU nemzetközi magánjogának fejlődési tendenciái2021-06-30PPKE
Burián LászlóNemzetközi kötelmi jog (A szerződésen kívüli károkozásért való felelősségre irányadó jog)2021-06-30PPKE
Christián LászlóAz önkormányzati rendészet külföldön2021-06-30PPKE
Csehi ZoltánKereskedelmi jog2021-06-30PPKE
Csehi ZoltánA civil társadalom jogi kérdései2021-06-30PPKE
Cser AndrásA latin nyelv fonológiája2021-05-15PPKE
Cser AndrásA latin nyelvű nyelvészeti irodalom egyes kérdéseinek vagy szerzőinek elemzése2021-05-15PPKE
Cser AndrásA nyelvtudomány kezdetei Magyarországon2021-05-15PPKE
Cser AndrásA hangváltozások típusai, alapvető tulajdonságai, rendszerszintű összefüggései2021-05-15PPKE
Cser AndrásA hangváltozások típusai, alapvető tulajdonságai, rendszerszintű összefüggései2021-05-15PPKE
Cser AndrásAz angol nyelv hangtörténete2021-05-15PPKE
Cser AndrásAz angol nyelv szókészletének története2021-05-15PPKE
Cserey GyörgyTéridőbeli mozgásanalízis alapú neuromorf robotvezérlés2021-07-31PPKE
Csikász-Nagy AttilaBiológiai szabályozó hálózatok dinamikai modellezése2021-07-31PPKE
Csikós GáborTörténelmi traumák hatása a mentális egészségre2021-05-15PPKE
Csikós GáborA kollektivizálás tapasztalattörténete és kulturális emlékezete2021-05-15PPKE
Csikós GáborPszichiátriatörténet és társadalomtörténet2021-05-15PPKE
Csink LórántKormányzat és hatalommegosztás2021-06-30PPKE
Csink LórántAz alapjogvédelem intézményrendszere2021-06-30PPKE
Csink LórántDigitális véleményszabadság2021-06-30PPKE
Csurgay ÁrpádNano-fotonika, bio-nanojelenségek modellezése2021-07-31PPKE
Czakó IstvánValláskoncepciók a német felvilágosodás és romantika korában2021-05-15PPKE
Dobrovits MihályOszmán és iszlám története2021-05-15PPKE
Dobrovits MihályA Kaukázus és Közép-Ázsia története2021-05-15PPKE
Domokos GyörgyAz itáliai magyar források nyelvi-filológiai-történelmi feldolgozása2021-05-15PPKE
El Beheiri NadjaA római jog, mint a modern jogi gondolkodás alapja2021-06-30PPKE
Fábián FerencA civilisztikai dogmatika fejlődése2021-06-30PPKE
Fábián FerencA szerződési rendszer változásai2021-06-30PPKE
Farkas ZoltánKözépkori reneszánszok2021-05-15PPKE
Fejérdy András TamásKatolikus egyház és társadalom a 19-20. században2021-05-15PPKE
Fejérdy András TamásA katolikus egyház és állam kapcsolatrendszere a 20. században2021-05-15PPKE
Fejérdy András TamásAz Apostoli Szentszék és a totalitárius rendszerek2021-05-15PPKE
Fejérdy András TamásA katolikus egyház a Monarchia utódállamaiban 1918-19452021-05-15PPKE
Fiáth Richárd BalázsTalamokortikális idegi aktivitás in vivo vizsgálata2021-05-31PPKE
Frivaldszky JánosJog- és politikai filozófia2021-06-30PPKE
Fröhlich IdaVilágkép, tudomány és tudás (kozmológia, emberkép, mágia és démonhit) a Második Szentély korának (Kr.e. 6-Kr.u. 1.sz.) zsidó forrásaiban2021-05-15PPKE
Fröhlich IdaTörténeti emlékezet és történetszemlélet a Második Szentély korának (Kr.e. 6 – Kr.u. 1.sz.) zsidó irodalmában2021-05-15PPKE
Fröhlich IdaA holt-tengeri tekercsek és a qumráni közösség2021-05-15PPKE
Garay TamásTumorbiológia, sejtbiológia2021-07-31PPKE
Gárdonyi MátéKatolicizmus a modern társadalomban2021-08-31PPKE
Gárdonyi MátéKatolikus devóciók története az újkorban2021-08-31PPKE
Gáspári ZoltánIdegi jelátvitelben résztvevő fehérjék vizsgálata2021-07-31PPKE
Gáspári Zoltán
Nagy Zoltán
Szerkezeti bioinformatikai algoritmusok gyorsítása újraprogramozható áramkörökön2021-07-31PPKE
Gerstner KárolyA szókészlet lexikológiai feltárása történeti és szinkrón megközelítésben2021-05-15PPKE
Gerstner KárolySzemély- és helynevek többnyelvű környezetben2021-05-15PPKE
Gyöngy MiklósUltrahangos orvosbiológiai képalkotás, két-, és több-fotonmikroszkópia2021-07-31PPKE
Gyulai-Schmidt AndreaA közbeszerzési szerződések sajátosságai polgári jogi szempontból2021-06-30PPKE
Gyulavári TamásA munkaerő- kölcsönzés Magyarországon és az Európai Unióban2021-06-30PPKE
H. Szilágyi IstvánJog és irodalom2021-06-30PPKE
H. Szilágyi IstvánJogtudat (KOL) kutatás2021-06-30PPKE
H. Szilágyi IstvánA hazai roma kisebség jogi helyzete2021-06-30PPKE
Hajas BarnabásAlapjogi konfliktusok feloldása a gyakorlatban2021-06-30PPKE
Hajas BarnabásAz emberi méltósághoz való jog megjelenése a bírósági gyakorlatban2021-06-30PPKE
Harsági ViktóriaIgazságügyi együttműködés az Európai Unióban2021-06-30PPKE
Hegedűs AttilaNévtan2021-05-15PPKE
Hegedűs AttilaDialektológia2021-05-15PPKE
Hegedűs AttilaMagyar nyelvtörténet2021-05-15PPKE
Horváth KornéliaA XX. és XXI. századi magyar irodalom nemzetközi recepciója2021-05-15PPKE
Horváth Márton GergelyLexico-semantic analysis in the context of teaching/learning of French as a foreign language2021-05-15PPKE
Horváth KornéliaNyelvelmélet, retorika, poétika2021-05-15PPKE
Horváth AndrásOptimalizációs problémák megoldása eszközökkel2021-07-31PPKE
Horváth KornéliaPoétikai tanulmányok a XX. század magyar irodalmából2021-05-15PPKE
Horváth András
Rekeczky Csaba
Érzékelés - számítás - mozgatás - felügyelet komplex algoritmusai implemtációval2021-07-31PPKE


2021. V. 01.
ODT online ülés
Az ODT következő, online ülésére 2021. május 21-én 10.00 órakor kerül sor.

 
Minden jog fenntartva © 2007, Országos Doktori Tanács - a doktori adatbázis nyilvántartási száma az adatvédelmi biztosnál: 02003/0001. Program verzió: 2.2358 ( 2017. X. 31. )