Bejelentkezés
 Fórum
 
 
A Pázmány Péter Katolikus Egyetem aktuális témakiírásai
A Pázmány Péter Katolikus Egyetem aktuális témakiírásai

témavezető

kutatási téma

jelentkezési határidő

helyszín (magyar oldal)
Weiss BélaMesterséges intelligencia az orvosbiológiában2021-07-31TTK
Szolgay Péter
Adhikarla Vamsi Kiran
Perceptually-aware Immersive Content capture, processing and display2021-07-31PPCU
Hargittay Emil17. századi magyarországi irodalom2021-05-15Bp.
Hargittay EmilPázmány Péter munkássága2021-05-15Bp.
Beran FerencA Katolikus Egyház tanítása a lelkiismeretről, különös tekintettel Johann Michael Sailer (1751-1832) teológiájára2021-08-31HTK
Fodor GyörgyA bibliai teremtéstörténet teológiai értelmezése2021-08-31HTK
Kocsis ImreÖrdögűzés elbeszélések a szinoptikus evangéliumokban2021-08-31HTK
Kocsis ImreA Lukács evangélium forma és hagyománytörténete2021-08-31HTK
Kocsis ImreZsoltárhivatkozások a Zsidókhoz írt levélben2021-08-31HTK
Kovács ZoltánNépi vallásosság, Mária-tisztelet és sensus fidei2021-08-31HTK
Kránitz MihályÜdvösség a nem keresztény vallásokban2021-08-31HTK
Kránitz MihályÜdvösség a nem keresztény vallásokban2021-08-31HTK
Kránitz MihályA communio-egyháztan, mint a II. Vatikáni Zsinat egyházképének lehetséges szintézise2021-08-31HTK
Kránitz MihályA történeti Jézus-kutatás kialakulása, fejlődése és hatása a vallástudományi gondolkodásra2021-08-31HTK
Kránitz MihályA vallásközi párbeszéd fundamentálteológiai megalapozása az ökumenikus mozgalomban (1979–2004)2021-08-31HTK
Perendy LászlóAntiokhiai Szent Theophilosz teológiai munkássága2021-08-31HTK
Perendy LászlóAntiokhiai Szent Theophilosz teológiai munkássága2021-08-31HTK
Puskás AttilaTeológia és filozófia párbeszéde Hans Urs von Balthasar gondolkodásában2021-08-31HTK
Rózsa HubaAz Ábrahám elbeszélések teológiája (Gen 12-25)2021-08-31HTK
Vincze KrisztiánFenomenológia és vallásfilozófia Bernhard Welte életművében2021-08-31HTK
Oláh AndrásA vezeték nélküli szenzoriális és hálózatok kommunikációs protokolljainak és elosztott döntési algoritmusainak kutatása valósidejű aktuátor vezérlés területén2021-07-31ITK
Rózsa BalázsHippokampális neuronhálózatok működésének és a dendritikus jelintegrációnak a  vizsgálata éles hullám (sharp wave) aktivitás alatt.2021-07-31ITK
Ruszinkó Miklós
Szolgay Péter
Kombinatorika, extremális gráf és hipergráf elmélet, kódelmélet2021-07-31ITK
Ádány Tamás VinceNemzetközi büntetőjog aktuális kihívásai2021-06-30PPKE
Adorján MáriaAnalysing English academic discourse2021-05-15PPKE
Adorján MáriaThe English aspects of internationalisation and EMI (in higher education)2021-05-15PPKE
Adorján MáriaLanguage teaching and learning in the digital age2021-05-15PPKE
Adorjáni ZsoltFilológia az antikvitásban és az antikvitás filológiája (recepció és fordítástörténet2021-05-15PPKE
Bácskay AndrásTudomány az ókori Mezopotámiában2021-05-15PPKE
Bácskay AndrásOrvoslás az ókori Mezopotámiában2021-05-15PPKE
Bácskay AndrásVallás és mágia az ókori Mezopotámiában2021-05-15PPKE
Bakucz DóraSpanyol és/vagy katalán nyelvű irodalmi szövegek vizsgálata interdiszciplináris megközelítésben: pszichológiai, szociológiai, filozófia problémák az irodalomban2021-05-15PPKE
Bakucz DóraSpanyol és katalán nyelvű színházi szövegek az aranyszázadoktól napjainkig2021-05-15PPKE
Bakucz DóraMűfordításelmélet, műfordítástörténet spanyol és katalán nyelvű szövegekre vonatkoztatva2021-05-15PPKE
Bakucz DóraKortárs (XX. és XXI. századi) spanyol és/vagy katalán nyelvű irodalom2021-05-15PPKE
Balogné Bérces Katalin AnikóContact phonology2021-05-15PPKE
Balogné Bérces Katalin AnikóThe study of foreign-accented Englishes2021-05-15PPKE
Balogné Bérces Katalin AnikóForeign accent research2021-05-15PPKE
Bándi GyulaA hazai és európai környezetjog egyes elméleti kérdései, rendszere, intézményei2021-06-30PPKE
Bándi GyulaA környezetjog rendszerének fejlesztése, intézményi rendje2021-06-30PPKE
Bándi GyulaA fenntartható fejlődés értelmezésének lehetősége a jog számára2021-06-30PPKE
Bank BarbaraBüntetőpolitika irányai a kommunista diktatúrák alatt2021-05-15PPKE
Bank Barbara1956 vidéken2021-05-15PPKE
Bank BarbaraEllenállás Magyarországon a 20. században2021-05-15PPKE
Bank BarbaraInternálótáborok Közép Európában a szovjet rendszer alatt2021-05-15PPKE
Barcsák JánosModern angolszász irodalomelmélet2021-05-15PPKE
Barcsák JánosAngol romantikus költészet2021-05-15PPKE
Bazsányi SándorHuszadik századi és kortárs magyar irodalom: epika2021-05-15PPKE
Belovics ErvinAz élet elleni bűncselekmények2021-06-30PPKE
Belovics ErvinA szabadság és az emberi méltóság elleni bűncselekmények2021-06-30PPKE
Benedek CsabaMobil 3D környezetérzékelés geo-adatbázis háttérrel2021-07-31PPKE
Bérces ViktorA büntetőeljárás reformja és a bizonyítás összefüggései2021-06-30PPKE
Bogár JuditImádság és egyházi ének a régi magyarországi irodalomban2021-05-15PPKE
Bogár JuditNaplóirodalom a 16-18. századi Magyarországon2021-05-15PPKE
Bognár ZsuzsaIrodalom és elmélet viszonya2021-05-15PPKE
Bognár ZsuzsaEsszévonulatok a 20.században2021-05-15PPKE
Bognár ZsuzsaMagyar-német kulturális transzfer2021-05-15PPKE
Burián LászlóAz EU nemzetközi magánjogának fejlődési tendenciái2021-06-30PPKE
Burián LászlóNemzetközi kötelmi jog (A szerződésen kívüli károkozásért való felelősségre irányadó jog)2021-06-30PPKE
Christián LászlóAz önkormányzati rendészet külföldön2021-06-30PPKE
Csehi ZoltánKereskedelmi jog2021-06-30PPKE
Csehi ZoltánA civil társadalom jogi kérdései2021-06-30PPKE
Cser AndrásA latin nyelv fonológiája2021-05-15PPKE
Cser AndrásA latin nyelvű nyelvészeti irodalom egyes kérdéseinek vagy szerzőinek elemzése2021-05-15PPKE
Cser AndrásA nyelvtudomány kezdetei Magyarországon2021-05-15PPKE
Cser AndrásA hangváltozások típusai, alapvető tulajdonságai, rendszerszintű összefüggései2021-05-15PPKE
Cser AndrásA hangváltozások típusai, alapvető tulajdonságai, rendszerszintű összefüggései2021-05-15PPKE
Cser AndrásAz angol nyelv hangtörténete2021-05-15PPKE
Cser AndrásAz angol nyelv szókészletének története2021-05-15PPKE
Cserey GyörgyTéridőbeli mozgásanalízis alapú neuromorf robotvezérlés2021-07-31PPKE
Csikász-Nagy AttilaBiológiai szabályozó hálózatok dinamikai modellezése2021-07-31PPKE
Csikós GáborTörténelmi traumák hatása a mentális egészségre2021-05-15PPKE
Csikós GáborA kollektivizálás tapasztalattörténete és kulturális emlékezete2021-05-15PPKE
Csikós GáborPszichiátriatörténet és társadalomtörténet2021-05-15PPKE
Csink LórántKormányzat és hatalommegosztás2021-06-30PPKE
Csink LórántAz alapjogvédelem intézményrendszere2021-06-30PPKE
Csink LórántDigitális véleményszabadság2021-06-30PPKE
Csurgay ÁrpádNano-fotonika, bio-nanojelenségek modellezése2021-07-31PPKE
Czakó IstvánValláskoncepciók a német felvilágosodás és romantika korában2021-05-15PPKE
Dobrovits MihályOszmán és iszlám története2021-05-15PPKE
Dobrovits MihályA Kaukázus és Közép-Ázsia története2021-05-15PPKE
Domokos GyörgyAz itáliai magyar források nyelvi-filológiai-történelmi feldolgozása2021-05-15PPKE
El Beheiri NadjaA római jog, mint a modern jogi gondolkodás alapja2021-06-30PPKE
Fábián FerencA civilisztikai dogmatika fejlődése2021-06-30PPKE
Fábián FerencA szerződési rendszer változásai2021-06-30PPKE
Farkas ZoltánKözépkori reneszánszok2021-05-15PPKE
Fejérdy András TamásKatolikus egyház és társadalom a 19-20. században2021-05-15PPKE
Fejérdy András TamásA katolikus egyház és állam kapcsolatrendszere a 20. században2021-05-15PPKE
Fejérdy András TamásAz Apostoli Szentszék és a totalitárius rendszerek2021-05-15PPKE
Fejérdy András TamásA katolikus egyház a Monarchia utódállamaiban 1918-19452021-05-15PPKE
Fiáth Richárd BalázsTalamokortikális idegi aktivitás in vivo vizsgálata2021-05-31PPKE
Frivaldszky JánosJog- és politikai filozófia2021-06-30PPKE
Fröhlich IdaVilágkép, tudomány és tudás (kozmológia, emberkép, mágia és démonhit) a Második Szentély korának (Kr.e. 6-Kr.u. 1.sz.) zsidó forrásaiban2021-05-15PPKE
Fröhlich IdaTörténeti emlékezet és történetszemlélet a Második Szentély korának (Kr.e. 6 – Kr.u. 1.sz.) zsidó irodalmában2021-05-15PPKE
Fröhlich IdaA holt-tengeri tekercsek és a qumráni közösség2021-05-15PPKE
Garay TamásTumorbiológia, sejtbiológia2021-07-31PPKE
Gárdonyi MátéKatolicizmus a modern társadalomban2021-08-31PPKE
Gárdonyi MátéKatolikus devóciók története az újkorban2021-08-31PPKE
Gáspári ZoltánIdegi jelátvitelben résztvevő fehérjék vizsgálata2021-07-31PPKE
Gáspári Zoltán
Nagy Zoltán
Szerkezeti bioinformatikai algoritmusok gyorsítása újraprogramozható áramkörökön2021-07-31PPKE

 
Minden jog fenntartva © 2007, Országos Doktori Tanács - a doktori adatbázis nyilvántartási száma az adatvédelmi biztosnál: 02003/0001. Program verzió: 2.2358 ( 2017. X. 31. )