Bejelentkezés
 Fórum
 
 
A Károli Gáspár Református Egyetem által meghirdetett védések
A Károli Gáspár Református Egyetem által meghirdetett védések

doktorjelölt neve

témavezető

társ témavezető

időpont

értekezés címe

cím odaítélése
Balikó ZoltánSzűcs Ferenc2014-04-08 13:00:00A munka 21. század eleji református teológiai reflexiója2014-05-16
Balogh-Békesi NóraVörös Imre2008-10-21 16:00:00Közösségi jog és szuverenitás-transzfer az esetjog tükrében2008-11-11
Baranyai KatalinPetrőczi Éva2009-03-24 14:00:00
elmarad(t)
Cs. Szabó Lászlóval a Szepsi Csombor Körön innen és túl
Békési SándorSzűcs Ferenc2004-06-14 16:00:00Ergon - A keresztyén esztétika teológiája2004-06-15
Blázy ÁrpádLadányi Sándor2007-11-26 13:00:00A humanista Simon Gríner (Grynaeus) és Buda (1521-1523) - Adalékok a magyarországi reformáció kezdeteihez2007-12-20
Boóc ÁdámHamza Gábor2008-03-27 16:00:00A választottbíró megválasztása és kizárása a kereskedelmi választottbírósági eljárásban2008-05-05
Boros AnitaLőrincz Lajos2009-04-08 16:30:00Bizonyítás a közigazgatási eljárásjogban2009-06-26
Csabai ÁgnesKarasszon István2018-06-22 12:30:00
elmarad(t)
Izrael és Egyiptom kapcsolatának nyomai az Ószövetségben – Anat istennő Szíria-Palesztina területén és Egyiptomban
Csabai ÁgnesKarasszon István2018-12-10 14:00:00Izrael és Egyiptom kapcsolatának nyomai az Ószövetségben – Anat istennő Szíria-Palesztina területén és Egyiptomban2019-01-14
Csink LórántTóth Károly2008-01-16 16:00:00Köztársasági elnök, hatalommegosztás, összehasonlító államszervezeti jog2008-05-05
Csűrös András JakabHorváth Erzsébet2017-11-10 10:30:00Református egyházi élet a Tanácsköztársaság idején. A magyar reformátusság egy válságos időben2017-11-20
Farkas Kristóf VinceCsoma Zsigmond2016-12-14 10:00:00A Jászkun Kerülte tisztikara és társadalmi kötődése (1745-1876)2016-12-23
Fekete ÁgnesNagy IstvánZalatnay István2014-04-11 13:00:00Liturgia és idő - A magyar református istentiszteleti gyakorlat egy 1968-as és egy mai felmérés tükrében2014-05-16
Gallusz LászlóBalla Péter2011-10-05 14:00:00The throne motif in the book of revelation2011-12-16
Galsi ÁrpádHerczeg Pál2009-06-04 15:30:00Jakab, az Úr testvére2009-06-29
Győrffy Eszter RozáliaHorváth Erzsébet2013-10-08 14:00:00
eredménytelen
A magyar református egyetemi misszió története, helyzete, különös tekintettel a Budapesti Református Egyetemi és Főiskolai Gyülekezetre2013-10-25
Hős CsabaLiteráty Zoltán2018-06-12 11:00:00Csikesz Sándor lelkipásztori eszményképének elemei a lelkipásztori munkában és lelkésznevelésben2018-06-29
Kapa-Czenczer OrsolyaVókó György2008-06-11 16:00:00Fiatalkorúak szabadságvesztés büntetése – különös tekintettel a nevelés kérdésére2008-06-26
Kónya JuditForgács Imre2007-06-29 16:00:00Hiteljogviszonyok
Kormos ErikBalla Péter2018-06-12 13:00:00Az újszövetségi hapax legomenonok paradigmái. A Galata-levél súlypontjai2018-06-29
Korom ÁgostonTamás András2012-09-19 15:30:00Az uniós jog végrehajtásával kapcsolatos elméleti, és gyakorlati problémák. „A bírósági aktusokból eredő tagállami felelősség”2012-09-26
Kustár GyörgyHanula Gergely2019-06-07 12:00:00A mimézis szerepe Jézus tanításának megértésében2019-06-20
Lajtár IstvánDomokos Andrea2008-10-13 16:00:00Jogállami biztosítékok a hazai büntetés-végrehajtásban, a garancia- és kontrollrendszer komplexitása és fejlesztésének lehetséges irányai2008-11-11
Lányi Gábor JánosHorváth ErzsébetLadányi Sándor2011-06-16 14:00:00A berni magisztrátus és a vaud-i kálvinisták vitája az egyházfegyelem gyakorlásáról2011-07-01
Lassu GáborSzűcs Ferenc2010-06-04 12:00:00Sustainability environmental Theology from the perspective of creation, ecology and eschatology (Fenntarthatóság környezetvédelmi theológia a teremtés, ökológia és eschatológia távlatából)2010-07-02
László EmőkeSzűcs FerencBékési Sándor2017-04-10 15:00:00Kiválasztás a Krisztusban. Krisztus munkájának szerepe és helye Arminius műveiben és a dordrechti kánonok teológiai érvelésében2017-05-08
Literáty ZoltánNagy IstvánPethő Sándor2009-06-04 11:30:00Homiletika és retorika2009-06-29
Literáty ZoltánNagy István2009-06-04 11:30:00Homiletika és retorika2009-06-29
Magyar Attila IstvánCservák Csaba2016-04-01 15:00:00A gyülekezési jog gyakorlásával összefüggésben elkövetett jogsértések Magyarországon 1990-20102016-05-25
Manzinger KrisztiánTörő Csaba2018-12-03 16:00:00A területi alapú hatalommegosztás mint a multikulturális európai államok demokratikus stabilitásának lehetséges modellje2019-01-14
Mészáros MártonSzabó András2009-03-26 14:00:00
elmarad(t)
Protestantizmus és medialitás
Michna KrisztinaNémeth Dávid2015-10-26 13:00:00A Magyarországi Református Egyház lelkigondozó-kórházlelkészi szolgálatának rendszerszemléletű vizsgálata2015-11-13
Mihalec GáborNémeth Dávid2013-12-17 13:00:00A lelkigondozás és a pszichoterápia határkérdései a házassággondozásban2014-02-28
Móré SándorSzikinger IstvánRixer Ádám2012-06-19 17:00:00Románia Uniós csatlakozásának hatása az ország emberi jogvédelmi rendszerére, különös tekintettel a romániai magyarok helyzetére2012-06-29
Nagy JuditFinszter GézaBalla Zoltán2011-06-01 15:00:00Közös nyomozócsoportok az Európai Unió tagállamai közötti bűnügyi együttműködésben2011-06-30
Nótári TamásHamza Gábor2005-03-16 15:00:00Jog, vallás és retorika – Cicero Pro Murenájában
Park SungkonKool Anne-MarieNagy Dorottya2017-05-15 13:00:00MISSIONAL ECCLESIOLOGY2017-05-30
Pecsuk OttóBalla Péter2007-11-05 15:00:00Pál és a rómaiak - a római levél kortörténeti olvasata2007-12-20
Prieger Adrienn DóraOsztovits András2018-11-06 16:00:00Az európai integráció hatása a török igazságszolgáltatásra2018-12-11
Radnóczy ZsoltTanka Endre2007-10-19 10:00:00Támogatások az Európai Unióban
Riskó Enikő2009-03-23 14:00:00A regényelemzés lehetséges lélektani szempontjai2010-10-12
Riskó EnikőHima Gabriella2009-03-23 14:00:00
elmarad(t)
A regényelemzés lehetséges lélektani szempontjai2010-10-12
Rixer ÁdámLőrincz Lajos2006-05-22 16:00:00Az állam és a civil társadalom kapcsolatának jogi aspektusai Magyarországon
Rosonczy IldikóKun Miklós2015-11-25 12:00:00Orosz gyorssegély Bécsnek 1849 tavaszán. A Panyutyin-hadosztály elindításának körülményei és következményei2016-03-08
Siba BalázsNémeth Dávid2008-10-28 14:00:00Isten és élettörténet- A narratív identitással kapcsolatos kutatási eredmények gyakorlati teológiai jelentősége2009-02-20
Suslik ÁdámBalla Tibor2017-01-23 10:00:00A hadműveleti területek sajátosságai Bereg és Ung vármegye példáján 1914−1916 között2017-03-09
Szabados ÁdámBalla PéterPap Ferenc2019-02-14 16:00:00AZ APOSTOLOK HAGYOMÁNYA: AZ APOSTOLI TEKINTÉLY ÉS AZ EGYHÁZ LEGKORÁBBI HAGYOMÁNYÁNAK KAPCSOLATA2019-05-23
Szabó ElődLadányi Sándor2010-06-16 12:00:00Katolikus restauráció a bécsi békétől a gyászévtizedig a Dunántúli és a Felső-Dunamelléki református egyházkerületek területén2010-07-02
Szabóné László LillaNémeth Dávid2016-02-01 15:00:00A gyermekteológia vizsgálata a kisgyermekes keresztyén családok életében2016-03-08
Szalóki GergelyTéves felvitel2011-06-07 10:00:00A jelzálogjog magyar szabályozásának fejlődése-a jelzálogjog és a fiduciárius biztosítékok öszevetése2011-06-30
Szilvási JózsefSzűcs Ferenc2007-11-05 13:00:00Krisztus a mi igazságunk - A hit általi megigazulás problémája a hetednapi adventista teológiában2008-06-30
Szontagh Pál IvánCsáki-Hatalovics Gyula2018-06-22 13:30:00A keresztény pedagógusokkal szemben támasztott minőségi és etikai elvárások valamint azok kodifikációs problémái2018-07-06
Tarné Pávich ZsuzsannaZsengellér József2009-03-17 14:30:00Az ószövetségi zene gyökerei, szakrális és világi kibontakozása, hatása az európai művelődésre2009-06-29
Tatai IstvánSzűcs Ferenc2008-06-16 14:00:00Az Egyház és Izráel - Korrelációs modellkeresés a poszt-holokauszt teológiában2008-06-30
Thoma László RóbertNémeth Dávid2018-11-26 13:00:00AZ ÖNÉRTÉKELÉS JELENTŐSÉGE A VALLÁSPEDAGÓGIÁBAN – KÜLÖNÖS TEKINTETTEL A SERDÜLŐKORÚ FIATALOK KERESZTYÉN NEVELÉSÉRE A HIT- ÉS ERKÖLCSTANÓRÁN2019-01-14
Trajtler Dóra ÁgnesSzabó ElődEtényi Nóra2017-04-10 13:00:00A helyes hatalomgyakorlás és az uralkodó iránti hűség politika-teológiai kérdései2017-05-08
Udvary SándorRévész T. Mihály2007-12-12 16:00:00Alkotmányos médiajog?2008-01-16
Váradi FerencHima Gabriella2009-03-25 14:00:00Életmű, arcvonásokkal Kultusz és recepció az önmagát megszemélyesítő Krúdy-oeuvre világában2009-03-27
Vértesy LászlóKapa Mátyás2008-12-08 16:00:00A pénzügyi intézmények finanszírozási tevékenységének jogi szabályozása Magyarországon2008-12-19
Visky Sándor BélaSzűcs Ferenc2004-08-23 10:00:00Teodicea - Kísérletek a kortárs teológiában2004-09-20
Wijnand Maarten SchinkelshoekKocsev Miklós2012-02-21 14:00:00Het Stipendium Bernardinum in alle tonarden bezongen2012-03-13

 
Minden jog fenntartva © 2007, Országos Doktori Tanács - a doktori adatbázis nyilvántartási száma az adatvédelmi biztosnál: 02003/0001. Program verzió: 2.2358 ( 2017. X. 31. )