Bejelentkezés
 Fórum
 
 
A Károli Gáspár Református Egyetem aktuális témakiírásai
A Károli Gáspár Református Egyetem aktuális témakiírásai

témavezető

kutatási téma

jelentkezési határidő

helyszín (magyar oldal)
Balaton PetraMagyarország gazdaságtörténete a dualizmus korában2019-04-30KRE
Balaton PetraSzékelyföld újkori története2019-04-30KRE
Balla TiborMagyar hadtörténet 1867–19182019-04-30KRE
Balla TiborAz első világháborús osztrák-magyar tábornoki kar2019-04-30KRE
Bognár ZalánA koalíció évei Magyarországon 1944–19482019-04-30KRE
Bognár ZalánA hadifogoly-kérdés Magyarországon 1941–19562019-04-30KRE
Bognár ZalánKényszerű migrációk Magyarországon 1944-19562019-04-30KRE
Csikány TamásMagyar katona (huszár, gyalogos) a XIX. század háborúiban2019-04-30KRE
Csikány TamásA magyar hadi-kiegészítés rendszere a XIX. században2019-04-30KRE
Csikány TamásAz 1848/49-es magyar szabadságharc hadművészeti és eseménytörténeti kérdései2019-04-30KRE
Csoma ZsigmondHadsereg hadtáp szervezése (termelés – fuvarozás)2019-04-30KRE
Csoma ZsigmondNapóleoni francia csapatmozgások és a dunántúli uradalmak gazdálkodása2019-04-30KRE
Csoma ZsigmondHadsereg, háború, gazdasági konjunktúra, gazdaságtörténet2019-04-30KRE
Csoma ZsigmondAz első világháború, a Tanácsköztársaság és Trianon borviszálya-konfliktusai2019-04-30KRE
Gergely AndrásAz 1848. évi, az 1860. évi és az 1865. évi választási harcok összevetése2019-04-30KRE
Gergely AndrásA protestantizmus szerepe a magyar felvilágosodás folyamatában2019-04-30KRE
Gergely AndrásA magyarországi eredetű tisztikar felekezeti összetétele2019-04-30KRE
Gergely András1848-49 historiográfiai vitái2019-04-30KRE
Gergely AndrásPolitikai konfliktusok a reformországgyűléseken2019-04-30KRE
Hermann RóbertMagyar hadtörténet 1825-18682019-04-30KRE
Hermann RóbertA magyar politikai sajtó története, 1832-18672019-04-30KRE
Hermann RóbertA pártosodás kezdetei Magyarországon 1844-18612019-04-30KRE
Hermann RóbertMagyarok és társnemzetek, magyar nemzetiségi politika 1825-18672019-04-30KRE
Hermann RóbertA Kossuth - emigráció 1849-18672019-04-30KRE
Hermann RóbertA magyar polgárosodás napló/és emlékirat- irodalom, 1825-18672019-04-30KRE
Hermann RóbertMagyar politikusok a reformkorban és 1848/49-ben2019-04-30KRE
Hermann RóbertA forradalom és szabadságharc katonai és politikai története2019-04-30KRE
Horváth CsabaA magyar királyi honvédség szervezeti fejlesztése és annak akadályai 1922–1945 között2019-04-30KRE
Horváth CsabaA magyar királyi honvédség hadműveleti tervei 1940–1943 között2019-04-30KRE
Horváth CsabaA délvidéki hadművelet 1941 áprilisában2019-04-30KRE
Kun MiklósA hírszerzés és a politikai rendőrség szerepe Magyarországon és a Varsói Szerződés államaiban2019-04-30KRE
Kun MiklósLétezett-e önálló mozgástér Magyarország számára az 1944-45-ös megszállásokat követően?2019-04-30KRE
Kurucz GyörgyA magyar katonaság a forradalmi és a napóleoni Franciaország ellen vívott háborúkban2019-04-30KRE
Kurucz GyörgyHadsereg, ellátás, gazdasági lehetőségek és akadályok2019-04-30KRE
Kurucz GyörgyII. József török háborúja és következményei2019-04-30KRE
Makkai BélaNemzeti/nemzetiségi kapcsolatok és konfliktusok az Osztrák-Magyar Monarchiában2019-04-30KRE
Makkai BélaKivándorlás, és nemzetpolitika a dualizmus korában (román, délszláv relációk)2019-04-30KRE
Makkai BélaA délszláv kérdés és a magyarság a kiegyezéstől napjainkig2019-04-30KRE
Pollmann FerencMagyarország és a Balkán: magyar politikai, gazdasági és katonai érdekek a Monarchia Balkán-politikájában a XIX. és a XX. század fordulóján2019-04-30KRE
Pollmann FerencAz első világháború és Magyarország a korabeli és a modern hadtörténetírás tükrében2019-04-30KRE
Szakály SándorA magyar katonai emigráció története 1945 – 19892019-04-30KRE
Szakály SándorMagyarország a második világháborúban2019-04-30KRE
Szakály SándorA magyar katonai nevelés és a tisztképzés 1872-19452019-04-30KRE
Szakály SándorRendvédelmi szervezetek (csendőrség, rendőrség)2019-04-30KRE
Szakály SándorHáborús emlékiratok és naplók2019-04-30KRE
Szántay AntalGazdaság, társadalom és művelődés a XVIII. századi Magyarországon2019-04-30KRE
Szántay AntalA Magyar Nemesi Testőrség története2019-04-30KRE
Szántay AntalKatonaság a XVIII. századi Magyarországon2019-04-30KRE
Tóth ÁrpádAz egyesületek funkciói, működése és társadalmi bázisa a XIX. században2019-04-30KRE
Tóth ÁrpádPolgárcsaládok stratégiái a XIX. századi Magyarországon2019-04-30KRE
Tóth ÁrpádÉrtelmiségi foglakozások és szerepek a XIX. század első felében2019-04-30KRE
Tóth ÁrpádA 19. századi Magyarország városi lakosságának történeti demográfiai vizsgálata2019-04-30KRE
Ujváry GáborMagyar historiográfia a XX. században2019-04-30KRE
Ujváry GáborEgyetempolitika a XX. század első felének Magyarországán (1900–1951)2019-04-30KRE
Ujváry GáborA magyar kultúrpolitika története a XX. században (1900–1989)2019-04-30KRE
Birher NándorA szociális biztonságra törekvés a családi viszonyok tükrében2019-06-30KREÁJ
Birher NándorA bíróságok szerepe a végrehajtás felügyeletében, figyelemmel az etikai vonatkozásokra2019-06-30KREÁJ
Boóc ÁdámKözrend és kereskedelmi választottbíráskodás2019-06-30KREÁJ
Boóc ÁdámA feltűnő értékaránytalanság mint jogintézmény jövője2019-06-30KREÁJ
Boóc ÁdámA kereskedelmi választottbíráskodás jogi értéktartalma és erkölcsi meghatározottsága2019-06-30KREÁJ
Bruhács JánosA nemzetközi szervezetek nemzetközi felelőssége.2019-06-30KREÁJ
Bruhács JánosA nemzeti felelősség szerepe a nemzetközi jogrendben2019-06-30KREÁJ
Bruhács Jánosa Nemzetközi Büntető Bíróság és gyakorlata2019-06-30KREÁJ
Csáki-Hatalovics GyulaA közigazgatás modernizációja2019-06-30KREÁJ
Cservák CsabaAz alapjogok szabályozása hazánkban és más államokban2019-06-30KREÁJ
Cservák CsabaKormányzati rendszerek és az Alaptörvény modellje2019-06-30KREÁJ
Cservák CsabaA különböző jogági felelősségek alkotmányos alapjai2019-06-30KREÁJ
Cservák CsabaAlkotmánybírósági hatáskörök, különös tekintettel az alkotmányjogi panaszra2019-06-30KREÁJ
Cservák CsabaKormány és parlament - hatalommegosztás vagy hatalomkoncentráció2019-06-30KREÁJ
Cservák CsabaAz alapjogok érvényesítésének átfogó rendszere2019-06-30KREÁJ
Cservák CsabaNépképviselet és nép előtti felelősség2019-06-30KREÁJ
Cservák CsabaNépek, nemzetiségek, kisebbségek2019-06-30KREÁJ
Cservák CsabaAlkotmánybíráskodás contra népszuverenitás2019-06-30KREÁJ
Czine ÁgnesA büntetőjogi felelősségre vonás során az alapjogok megjelenése és érvényesülése2019-06-30KREÁJ
Czine ÁgnesA relatív eljárási szabálysértések és a tisztességes eljárás összefüggései2019-06-30KREÁJ
Czine ÁgnesA 2017. évi XC. törvényben a kényszerintézkedések alapjogi vonatkozásai2019-06-30KREÁJ
Czine ÁgnesA védő jogok gyakorlása és a kötelezettségek teljesítése a büntetőeljárásban2019-06-30KREÁJ
Czine ÁgnesA kártalanítás és a visszatérítés lehetőségei a büntetőeljárásban2019-06-30KREÁJ
Czine ÁgnesA bizonyítékok értékelésének dilemmái2019-06-30KREÁJ
Czine ÁgnesA tisztességes eljárás kérdései és dilemmái a büntetőeljárásban2019-06-30KREÁJ
Deres PetronellaAz erőszakos bűnözés aktuális kérdései, a megelőzés stratégiái2019-06-30KREÁJ
Deres PetronellaA beszámítási képességet érintő okok rendszere2019-06-30KREÁJ
Dobrocsi SzilviaKiberbűnözés2019-06-30KREÁJ
Dobrocsi SzilviaA büntetőjogi mediáció hagyományai és jövője2019-06-30KREÁJ
Dobrocsi SzilviaAz Európai Unió jogalkotási tevékenysége büntető anyagi és eljárási jogi területen2019-06-30KREÁJ
Dobrocsi SzilviaA nemzetközi büntetőjog szabályozásának aktuális kérdései2019-06-30KREÁJ
Dobrocsi SzilviaA sértett büntetőeljárásbeli szerepe és annak változásai2019-06-30KREÁJ
Dobrocsi SzilviaA modernizációs törekvések hatása a büntetőeljárás alapelveire és hagyományos értékeire2019-06-30KREÁJ
Domokos AndreaA szankciórendszer változásai a magyar büntetőjogban2019-06-30KREÁJ
Domokos AndreaMorál és büntetőjog2019-06-30KREÁJ
Domokos AndreaBüntetőjogi kodifikációk Magyarországon2019-06-30KREÁJ
Domokos AndreaAlkotmányos büntetőjog2019-06-30KREÁJ
Domokos AndreaSzegregáció és bűnözés2019-06-30KREÁJ
Éger GyörgyAz európai regionalizmus története, ideológiája és gyakorlata2019-06-30KREÁJ
Fábián FerencHibás teljesítéssel okozott károkért való kártérítési felelősség2019-06-30KREÁJ
Fábián FerencVállalkozási szerződéshez kapcsolódó szerződésszegéssel okozott károkért való felelősség2019-06-30KREÁJ
Homicskó Árpád OlivérA jóléti állam szociális rendszere2019-06-30KREÁJ
Homicskó Árpád OlivérA szociális gondoskodás kezdeteinek vizsgálata2019-06-30KREÁJ
Homicskó Árpád OlivérAz orvos helye az egészségügyi rendszerben2019-06-30KREÁJ
Homicskó Árpád OlivérA modern magyar szociális ellátórendszer alakulása az 1990-as évektől napjainkig2019-06-30KREÁJ


2019. I. 10.
ODT ülés
Az ODT következő ülésére 2019. február 22-én 10.00 órakor kerül sor a Semmelweis Egyetem Szenátusi termében (Bp. Üllői út 26. I. emelet).

 
Minden jog fenntartva © 2007, Országos Doktori Tanács - a doktori adatbázis nyilvántartási száma az adatvédelmi biztosnál: 02003/0001. Program verzió: 2.2358 ( 2017. X. 31. )