Bejelentkezés
 Fórum
 
 
Az Evangélikus Hittudományi Egyetem által meghirdetett védések
Az Evangélikus Hittudományi Egyetem által meghirdetett védések

doktorjelölt neve

témavezető

társ témavezető

időpont

értekezés címe

cím odaítélése /döntés dátuma
Bácskai KárolyFabiny Tamás2006-11-14 14:00:00Boldogok a kicsinyek. Az evangéliumi kicsinység vizsgálata a szinoptikusokban, tekintettel annak krisztológiai, ekkleziológiai és szociális aspektusaira.2006-12-19
Balogné Vincze KatalinReuss AndrásKodácsy-Simon Eszter2022-12-01 10:00:00A megajándékozottak boldogsága az Újszövetség χαρ–tövű szavainak teológiai összefüggése és valláspedagógiai jelentősége tükrében
Béres TamásReuss András2003-02-14 14:00:00Metafizika és hermeneutika között (A mitosz értelmezése Paul Tillichnél)2003-03-06
Böröcz EnikőCsepregi Zoltán2006-11-15 14:00:00Ordass Lajos második "aktív" püspöksége a 1956. nov.1. és 1958. jú. 17. közötti időszakban2006-12-19
Gáncs TamásCserháti Márta2017-12-11 10:30:00Mária Magdolna szerepének és történetének vizsgálata kanonikus és apokrif evangéliumok alapján: Rehabilitációs kísérlet a posztkoloniális interpretáció segítségével2018-01-09
Gerőfi GyulánéCserháti MártaFabiny Tamás2009-04-29 14:30:00Az Ószövetség recepciójának vizsgálata a Zsidókhoz írt levélben az intertextuális módszer segítségével2009-06-17
Gömböcz ElviraSzabó LajosWildmann János2011-10-21 14:30:00A gazdasági globalizáció főbb társadalmi hatásai és a keresztény egyházak felelőssége2011-10-24
Hafenscher KárolyHubert Gabriella2009-06-12 14:00:00Ágenda-tradíció és a jelen kihívásai2009-06-19
Joób MátéSzabó Lajos2006-03-30 14:00:00A békesség élménye. Az egyéni bűnbánat kvalitatív tartalomelemzése pasztorálpszichológiai szempontból2006-05-10
Kocsis PéterOrosz Gábor2020-07-15 10:00:00A vallási pluralizmus kihívásai a közéleti teológia számára2020-08-11
Kodácsy-Simon EszterBéres Tamás2009-06-17 16:30:00Paul Tillich teológiájának jelentősége a természettudomány és a vallás kapcsolatában2009-06-17
Korányi AndrásCsepregi Zoltán2004-06-30 14:00:00Leben und Biographie: Die heilige Elisabeth von Thüringen und Ungarn im Spiegel der wissenschaftlichen Forschung des 20. Jahrhunderts2004-09-17
Lackner Pál SámuelKorányi András2009-06-16 14:00:00Az evangélikus egyházi struktúrák változásai az egykori Osztrák-Magyar Monarchia és utódállamai területén 1734-1945 között2009-06-17
László VirgilCserháti Márta2017-12-11 13:30:00A keresztény ember istengyermekségének értelmezési formái az Újszövetségben2018-01-09
Mézes Zsolt LászlóSzabó Lajos2018-04-26 12:30:00Látni a láthatatlant. A láthatatlan színház elmélete és gyakorlata.2018-06-04
Orosz GáborReuss András2006-04-24 14:00:00Idegen méltóság. Teológiai véleményelkotás új kontextusban: preimlantációs genetikai diagnosztika és az emberi méltóság elve2006-06-17
Pángyánszky ÁgnesSzabó Lajos2015-09-11 10:30:00"Tanítás és tanulás felnőttkorban: szemléletváltás a felnőttkatekézisben"2015-10-21
Rónay PéterKőszeghy Miklós2012-12-18 10:30:00„És tenger sincs többé.” – Jel 21,1 (a kígyó, a tenger és a sárkány mint mitologikus-szakrális szimbólumok vizsgálata az európai eszmetörténet gyökereiben)2012-12-19
Sándor JenőBéres Tamás2017-01-30 10:30:00IDENTITÁS A MORÁLIS TÉRBEN: Az énidentitás mint a gazdasági és a morális cselekvés motivációs forrása a vállalkozóiság kontextusában2017-05-04
Simon AttilaKodácsy-Simon Eszter2019-03-07 14:00:00A szexuálpedagógia komprehenzív programjának reflexiói teológiai és valláspedagógiai kontextusban2019-04-02
Süll TamásHausmann Jutta2007-11-26 15:30:00A nő és a férfi kapcsolata az Ószövetség fényében.2007-12-19
Szabó AndrásBéres Tamás2015-06-26 10:30:00Az áldozattól a pszeudoeszkatológiáig: A pénz kulturális szerepeinek teológiai értékelése2015-07-31
Szalai AndrásSzentpétery Péter2013-06-14 09:30:00Az iszlám kereszténységképe és ennek hatása a két vallás viszonyára2013-06-20
Szent-Iványi IlonaSzentpétery Péter2011-11-07 16:30:00Az egyezkedés lehetőségei. Adalékok a keresztény-iszlám vallásközi párbeszéd legújabb történetéhez2011-11-21
Szirtes AndrásReuss András2003-06-16 14:00:00Hit és megértés - Rudolf Bultmann teológiájának alapvonásai és jelentősége a posztmodernben2003-09-18
Szűcs Kinga BeatrixBéres Tamás2021-03-26 13:30:00Növényi etika és teológia2021-04-07
Tóth Károly IstvánKorányi András2021-03-03 11:00:00Teológiai élet magyarországi evangélikus teológiai folyóiratokban az 1940-es években2021-04-07
Várady EndreCserháti Márta2019-07-05 14:00:00A zsidókereszténység identitásformálódási körülményeinek vizsgálata a Kr. u. - i első század vonatkozásában2019-08-29
Varga GyöngyiHausmann Jutta2003-02-11 14:30:00Az elsőszülött áldása2003-03-06
Verebics Éva PetraHausmann Jutta2018-05-30 10:30:00A szöveg kettős beágyazottsága. Kultúratudományos szempontok a Zsolt 18//2Sám 22 értelmezéséhez2018-06-04


2023. X. 03.
ODT ülés
Az ODT következő ülésére 2023. december 5-én, kedden 10.00 órakor kerül sor a Semmelweis Egyetem Szenátusi termében (Bp. Üllői út 26. I. emelet).

 
Minden jog fenntartva © 2007, Országos Doktori Tanács - a doktori adatbázis nyilvántartási száma az adatvédelmi biztosnál: 02003/0001. Program verzió: 2.2358 ( 2017. X. 31. )