Bejelentkezés
 Fórum
 
 
Az Evangélikus Hittudományi Egyetem aktuális témakiírásai
Az Evangélikus Hittudományi Egyetem aktuális témakiírásai

témavezető

kutatási téma

jelentkezési határidő

helyszín (magyar oldal)
Béres TamásKörnyezetetika, ökoteológia2020-05-30EHE
Béres TamásA theologia naturae szerepe a természettudományos és teológiai világismeretben2020-05-30EHE
Béres TamásA megigazulás teológiai tematikájának erőpróbái globális etikai kérdésekben2020-05-30EHE
Csepregi ZoltánJohann Samuel Klein 18. századi lelkészi és tanítói életrajzi lexikonjai2020-05-30EHE
Csepregi ZoltánEvangélikus lelkészi adattár elkészítése (16-18. század) – módszertan, problémák, statisztika, pályatípusok, tanulságok2020-05-30EHE
Csepregi ZoltánA bécsi protestáns követségi prédikátorok tevékenysége a magyarországi egyházak érdekében a vesztfáliai béke és a Türelmi Rendelet között (1648-1781)2020-05-30EHE
Cserháti MártaTársadalomtudományok az Újszövetség kutatásában2020-05-30EHE
Fabiny TamásKommunikáció a Bibliában és az egyházban2020-05-30EHE
Hafenscher KárolyAz istentisztelet közvetíthetősége a tömegkommunikációban2019-11-30EHE
Hafenscher KárolyA nyugati és keleti istentisztelet-típus mai hatása és lehetőségei a 21. századi európai evangélikus istentisztelet-gyakorlatban (hatások, reformok, kihívások)2019-11-30EHE
Hafenscher KárolyAz istentisztelet befogadásának teológiai, pszichológiai és magatartástudományi vizsgálata (liturgikus recepció)2019-11-30EHE
Hafenscher KárolyA kora-protestáns magyar Ágendák vizsgálata a lutheri teológia szempontjából2019-11-30EHE
Hafenscher KárolyAz istentisztelet-teológia belső összefüggései2019-11-30EHE
Hafenscher KárolyAz úrvacsora liturgikus dramaturgiája2019-11-30EHE
Hausmann JuttaBölcsességirodalom2020-05-30EHE
Hausmann JuttaZsoltárok könyve2020-05-30EHE
Hubert GabriellaA 16-17. századi evangélikus prédikációirodalom vagy egy szerző életművének elemzése2020-05-30EHE
Kodácsy-Simon EszterA keresztény nevelés és tanítás vizsgálata egyházi oktatási intézmények kontextusában2020-05-30EHE
Kodácsy-Simon EszterA gyermek a Bibliában és a teológiai gondolkodásban2020-05-30EHE
Kodácsy-Simon EszterA Biblia tanításának didaktikai kérdései2020-05-30EHE
Kodácsy-Simon EszterA hitoktatásban felmerülő tudományos, társadalmi vagy etikai kérdések vizsgálata valláspedagógiai szempontból2020-05-30EHE
Korányi AndrásAz újkori Európa és Magyarország felekezetiségének a kialakulása a 17-18. században2020-05-30EHE
Korányi AndrásAz ökumenikus mozgalom a 19-20. században2020-05-30EHE
Korányi AndrásTörténelmi fordulópontok a 19-20. századi Magyarország és az evangélikusság sorsában2020-05-30EHE
Kőszeghy MiklósIzrael történetének kérdései a kezdetektől a babiloni fogságig2020-05-30EHE
Lichtmann TamásBibliai történetek és világirodalom2020-05-30EHE
Orosz GáborDemencia és diakónia. Egyházi intézmények lehetőségei és határai2020-05-30EHE
Orosz GáborA "közteológia" eredői a 20. századi teológiatörténetben2020-05-30EHE
Orosz GáborBetegség és szociális marginalizáció bioetikai és teológiai megközelítései2020-05-30EHE
Pángyánszky ÁgnesA gyülekezetpedagógiai szerepe a keresztény közösségek növekedésében és missziójában2019-11-30EHE
Reuss AndrásA reformátori teológia értelmezésének mai kérdései, különös tekintettel az ökumenikus kapcsolatokra és etikai kérdésekre.2020-05-30EHE
Szabó LajosA művészetek hatása a gyakorlati teológiára2020-05-30EHE
Szabó LajosA gyülekezeti és egyházi élet alakulása a magyar társadalomban a 20. sz. kezdetétől napjainkig2020-05-30EHE
Szabó LajosAz evangélikus spiritualitás a keresztény nevelés és oktatás összefüggésében2020-05-30EHE
Szentpétery PéterHit és tudás/tudomány viszonya, különös tekintettel a teremtésre2020-05-30EHE
Szentpétery PéterKereszténység és világvallások viszonyának aktuális kérdései2020-05-30EHE
Szentpétery PéterAz ökumené aktuális kérdései2020-05-30EHE
Varga GyöngyiGen 12-36 - visszatekintés az eredetre, mint teológiai koncepció2020-05-30EHE
Varga GyöngyiA próféták hagyománya: történelmi, biográfiai háttér, teológiai útkeresések és koncepciók2020-05-30EHE
Varga GyöngyiA jézusi tanúságtétel gyökerei az Ószövetségben2020-05-30EHE
Varga GyöngyiNarratív teológia az Ószövetségi hagyományban: elbeszélt hit - Isten a történetben2020-05-30EHE
Varga GyöngyiIzrael történeti kezdeteiről szóló hagyományok a Tórában2020-05-30EHE

 
Minden jog fenntartva © 2007, Országos Doktori Tanács - a doktori adatbázis nyilvántartási száma az adatvédelmi biztosnál: 02003/0001. Program verzió: 2.2358 ( 2017. X. 31. )