Bejelentkezés
 Fórum
 
 
Az Evangélikus Hittudományi Egyetem aktuális témakiírásai
Az Evangélikus Hittudományi Egyetem aktuális témakiírásai

témavezető

kutatási téma

jelentkezési határidő

helyszín (magyar oldal)
Béres TamásA theologia naturae szerepe a természettudományos és teológiai világismeretben2023-01-28EHE
Béres TamásKörnyezetetika, ökoteológia2023-01-28EHE
Béres TamásA megigazulás teológiai tematikájának erőpróbái globális etikai kérdésekben2023-01-28EHE
Csepregi AndrásA Szentlélektől inspirált bibliaértelmezés hatása a kommunikációra, különösen a lelki vezetés és a valláspedagógia területén.2023-01-28EHE
Csepregi ZoltánEvangélikus lelkészi adattár elkészítése (16-18. század) – módszertan, problémák, statisztika, pályatípusok, tanulságok2023-01-28EHE
Csepregi AndrásA kereszténység és a demokrácia kapcsolata Bibó István írásainak a tükrében.2023-01-28EHE
Csepregi AndrásAz irgalom kortárs teológiai reflexiója2023-01-28EHE
Csepregi ZoltánA bécsi protestáns követségi prédikátorok tevékenysége a magyarországi egyházak érdekében a vesztfáliai béke és a Türelmi Rendelet között (1648-1781)2023-01-28EHE
Csepregi AndrásAz egyház és a világi felsőbbség kapcsolata Luther teológiájában, teológiájának hatásai, rekonstrukciói, kortárs értelmezései.2023-01-28EHE
Csepregi ZoltánJohann Samuel Klein 18. századi lelkészi és tanítói életrajzi lexikonjai2023-01-28EHE
Cserháti MártaTársadalomtudományok az Újszövetség kutatásában2023-01-28EHE
Fabiny TamásKommunikáció a Bibliában és az egyházban2023-01-28EHE
Finta GergelyVallás és kompozíció - liturgikus dallamok és korálok a hangszeres zenében2023-01-28EHE
Hafenscher KárolyAz úrvacsora liturgikus dramaturgiája2023-01-28EHE
Hafenscher KárolyAz istentisztelet közvetíthetősége a tömegkommunikációban2023-01-28EHE
Hafenscher KárolyA nyugati és keleti istentisztelet-típus mai hatása és lehetőségei a 21. századi európai evangélikus istentisztelet-gyakorlatban (hatások, reformok, kihívások)2023-01-28EHE
Hafenscher KárolyAz istentisztelet befogadásának teológiai, pszichológiai és magatartástudományi vizsgálata (liturgikus recepció)2023-01-28EHE
Hafenscher KárolyA kora-protestáns magyar Ágendák vizsgálata a lutheri teológia szempontjából2023-01-28EHE
Hafenscher KárolyAz istentisztelet-teológia belső összefüggései2023-01-28EHE
Joób MátéKvalitatív pasztorálpszichológiai kutatások2023-01-28EHE
Kodácsy-Simon EszterA Biblia tanításának didaktikai kérdései2023-01-28EHE
Kodácsy-Simon EszterA hitoktatásban felmerülő tudományos, társadalmi vagy etikai kérdések vizsgálata valláspedagógiai szempontból2023-01-28EHE
Kodácsy-Simon EszterA keresztény nevelés és tanítás vizsgálata egyházi oktatási intézmények kontextusában2023-01-28EHE
Kodácsy-Simon EszterA gyermek a Bibliában és a teológiai gondolkodásban2023-01-28EHE
Korányi AndrásTörténelmi fordulópontok a 19-20. századi Magyarország és az evangélikusság sorsában2023-01-28EHE
Korányi AndrásAz ökumenikus mozgalom a 19-20. században2023-01-28EHE
Korányi AndrásAz újkori Európa és Magyarország felekezetiségének a kialakulása a 17-18. században2023-01-28EHE
Kőszeghy MiklósIzrael történetének kérdései a kezdetektől a babiloni fogságig2023-01-28EHE
László VirgilA János-kutatás fejleményei, avagy küszöbön a Jézus-élete kutatás negyedik hulláma?2023-01-28EHE
Orosz GáborDemencia és diakónia. Egyházi intézmények lehetőségei és határai2023-01-28EHE
Orosz GáborBetegség és szociális marginalizáció bioetikai és teológiai megközelítései2023-01-28EHE
Orosz GáborA "közteológia" eredői a 20. századi teológiatörténetben2023-01-28EHE
Pángyánszky ÁgnesA gyülekezetpedagógiai szerepe a keresztény közösségek növekedésében és missziójában2023-01-28EHE
Percze SándorSpiritualitás: egyházon innen és túl2023-01-28EHE
Szabó AndrásA vallási beszéd rendszeres és gyakorlati teológiai szempontjai2023-01-28EHE
Szabó AndrásGazdaságetika2023-01-28EHE
Varga GyöngyiNarratív teológia az Ószövetségi hagyományban: elbeszélt hit - Isten a történetben2023-01-28EHE
Varga GyöngyiIzrael történeti kezdeteiről szóló hagyományok a Tórában2023-01-28EHE
Varga GyöngyiGen 12-36 - visszatekintés az eredetre, mint teológiai koncepció2023-01-28EHE
Varga GyöngyiA próféták hagyománya: történelmi, biográfiai háttér, teológiai útkeresések és koncepciók2023-01-28EHE
Varga GyöngyiA jézusi tanúságtétel gyökerei az Ószövetségben2023-01-28EHE

 
Minden jog fenntartva © 2007, Országos Doktori Tanács - a doktori adatbázis nyilvántartási száma az adatvédelmi biztosnál: 02003/0001. Program verzió: 2.2358 ( 2017. X. 31. )