Bejelentkezés
 Fórum
 
 
Az Eötvös Loránd Tudományegyetem által meghirdetett védések
Az Eötvös Loránd Tudományegyetem által meghirdetett védések

doktorjelölt neve

témavezető

társ témavezető

időpont

értekezés címe

cím odaítélése
Abas Mohammed Ezzeldien MohammedLendvai János2015-04-18 15:00:00Room temperature torsional deformation of a Vitreloy bulk metallic glass2015-05-14
Abdai JuditMiklósi Ádám2019-05-28 14:00:00Interpretation of third-party social interaction in dogs2019-09-26
Abdul-Fattah MunifFodor Sándor2013-05-09 14:00:00A Korán lexikográfiai elemzése Ibn Qutayaba exegézisének tükrében2013-06-20
Abért MiklósPálfy Péter Pál2002-06-27 14:30:00Product decompositions of groups2002-10-17
Abonyi Andrea TímeaNyomárkay István2009-06-22 11:00:00Lexikai germanizmusok vizsgálata ruszin népnyelvű kiadványokban2009-08-27
Abonyi-Tóth AndorTurcsányi-Szabó Márta2014-12-08 16:00:00Kollaboratív, internet alapú tanulási felületek tervezése és a tanulásban betöltött szerepének értékelése2014-12-18
Ábrahám ÁgnesVarga ImreMészáros Róbert2014-02-17 11:00:00Polielektrolit/tenzid rendszerek stabilitása és az oldat/levegő határfelületi tulajdonság vizsgálata2014-03-20
Abrankó-Rideg NóraVarga ImreJedlovszky Pál2014-11-17 09:00:00Tenzidek folyadék/gáz határfelületen kialakult adszorpciós rétegének vizsgálata számítógépes szimulációval2014-12-18
Ábrányi HenriettaKis Balázs2017-06-23 14:30:00A fordítási környezetek hatása a fordított szöveg minőségére2017-10-12
Acél ZsoltDéri Balázs2009-05-20 11:00:00Ovidius Metapoétikus Elbeszélései a Metamorphoses X. és XI. Könyvében2009-06-11
Ács ZoltánVizelyi Ágnes2008-02-19 14:00:00A zoopedagógia elméleti és gyakorlati kérdései2008-06-12
Aczél ZsófiaBányai Emőke2017-03-31 14:00:00Egy gender-olvasat a szociális munkáról2017-05-25
Adir-Nizir TamarHelembai Kornélia2007-10-12 11:00:00Promotion of the Competitive Women's Sport in Israel2007-11-15
Ádori CsabaLászló Lajos2007-10-24 14:00:00Ubiquitin-proteaszóma rendszer komponensek és a HSP72 lokalizációja kontroll és neurodegeneratív agyszövetben2008-02-07
Ádori MónikaLászló Glória2010-06-15 11:00:00A humorális immunválasz szabályozása: a GL7 epitóp természete és differenciált expressziója és az ösztrogén immunmoduláló hatása2010-09-30
Adorján MáriaKároly Krisztina2016-06-16 14:00:00Lexical Repetiton in Academic Discourse. The Design of a Computer-Aided Analytical Model for the Study of the Text Organizing Role of Repetition2016-07-14
Agárdi Norbert ZsoltMárton Mátyás2014-10-10 09:00:00Automatizálási lehetőségek a tematikus kartográfiában2014-12-18
Agócs GergelyVoigt Vilmos2012-02-21 10:00:00A szlovákiai magyarok hangszeres zenei kultúrája2012-05-03
Ágoston CsillaDemetrovics Zsolt2019-03-26 13:00:00A koffeinfogyasztás használati jellemzői és pszichológiai vonatkozásai2019-06-18
Ágyi ÁkosHavelda Zoltán2015-06-18 14:00:00Növényvírusok fertőzésében és a termésfejlődésben szerepet játszó mikroRNS-ek működési mechanizmusának vizsgálata2015-10-01
Ajkay AlinkaBíró Ferenc (Irodalomtudomány)2009-06-19 10:30:00Kazinczy Ferenc Tübingai pályaműve és irodalmi, politikai előzményei2009-08-27
Aknai KatalinRadnóti Sándor2015-06-23 16:00:00"Állandóan visszajárok a múltamba" Keresü Ilona életművének vizsgálata a hatvanas évek perspektívájából2015-10-01
Ákos ZsuzsaVicsek Tamás2013-12-19 11:00:00Sebességkorrelációk kollektíven mozgó élő rendszerekben2014-03-20
Albert ÁgnesKormos Judit2008-11-12 15:00:00"Creativity and oral narrative task performance: a study of first year English majors2009-01-29
Albert GáspárZentai László2010-01-05 14:00:00Háromdimenziós földtani modellek fejlesztésének és megjelenítésének módszerei térinformatikai szemlélettel2010-02-18
Alföldy GáborGalavics Géza2020-05-07 10:00:00Hasznost a széppel: Festetics Antal dégi kastélyparkja
Almássy BalázsKenyeres Zoltán2014-02-26 14:00:00"Tanűr úr kérem" A tanár szerepe és hivatásának ábrázolása a Nyugat korának magyar irodalmában2014-03-20
Anda DóraKériné Borsodi AndreaMakk Judit2019-10-07 14:00:00A Budai Termálkarszt víz és biofilm prokarióta közösségeinek sokfélesége összefüggésben a hipogén karsztosodással2019-11-21
Andorkó RitaSzentesi Árpád2014-09-03 10:00:00Studies on carabid assemblages and life-history characteristics of two Carabus (Coleoptera, Carabidae) species2014-09-18
Andrási GáborBacsó Béla2015-11-04 10:00:00A művészetipar az ezredforduló után2015-12-03
Andreides GáborHorváth Jenő2008-06-30 10:00:00A magyar - olasz kapcsolatok története 1956-19892008-09-04
Andrek AndreaVarga Katalin2019-06-11 15:00:00A szülő-magzat kötődést befolyásoló tényezők vizsgálata párkapcsolati és intergenerációs kapcsolati jellemzők figyelembevételével2019-09-26
Angel JuditBeke László2010-05-28 15:00:001989:fordulópont a romániai művészetben és társadalomban2010-09-30
Angyal AdriennSármay Gabriella2010-02-16 10:00:00Modulation of the humoral immune response by an FcγRII/III specific scFv in mice2010-04-28
Angyal ZsuzsannaSzabó Mária Ottilia2009-06-16 12:00:00Erőművi salakhányók környezetre gyakorolt hatásainak és hasznosításuk lehetőségeinek vizsgálata egy salgótarjáni mintaterület példáján2009-08-27
Angyalné Pataki ÁgnesSzékely József Iván2007-12-17 11:00:00Kísérletes asztma modellekhez kapcsolt, ex vivo és in vitro módszerek alkalmazása az akut válasz és az azt kísérő szöveti átépülés mechanizmusának vizsgálatában2008-02-07
Angyalosy EszterMohay Tamás2011-12-14 10:00:00"Először Isten, aztán Szent Sebestyén". A védőszent-kultusz és jelentősége egy szicíliai településen2012-02-16
Anita NudelmanSchaffhauser Franz2008-10-31 10:00:00Adolescent Sexuality among Ethiopian Immigrants in Israel2009-01-29
Anka LászlóGergely András2015-06-24 15:00:00Gróf Apponyi Albert belpolitikai pályafutása a dualizmus korában2015-10-01
Annus IldikóMádl Péter2014-04-30 13:00:00Az elfeledett kánon. A svéd irodalmi kánon és kanonizáció szempontjai2014-06-12
Antal AttilaBihari Mihály2017-01-05 14:00:00Környezeti Demokrácia Magyarországon. Elmélet és intézményesülés, gyakorlat, speciális részterület2017-03-09
Antal IstvánKarátson János2013-05-16 12:00:00Mesh independent superlinear convergence of some iterative methods for elliptic problems2013-09-12
Antal Péter GyulaSzipőcs Róbert2012-10-30 14:00:00Hangolható, hosszú rezonátoros, femtoszekundumos titán-zafír lézer fejlesztése; és dielektrikum tükrök csoportkésleltetés-függő vesztesége2012-12-13
Antal TbiorRácz Zoltán1998-12-22 10:00:00Transport in classical and quantum spin chains1999-04-22
Antal ZsoltBihari Mihály2011-05-06 13:00:00Közszolgálati média Európában. Az állami részvétel koncepciói a tájékoztatásban2011-06-15
Antalffy GézaSarkadi Balázs2015-02-24 14:00:00A plazmamembrán kalcium ATPáz (PMCA) 2 és 4 izoformák lokalizációjának szabályozása2015-05-14
Antalka ÁgotaVámos ÁgnesSzabolcs Éva2015-12-11 14:00:00A tanári kiégés feltérképezése Kovászna megye középiskolai tanárainak körében2016-03-03
Antony MemboeufLendvay GyörgyDrahos László2010-12-03 10:00:00Energetics of cationized PEG oligomers: a mass spectrometric and theoretical size dependence study2011-03-17
Antos ZsoltLudassy Mária2012-05-21 16:00:00Személyes autonómia és politikai szabadság2012-07-17
Apari PéterMüller Viktor2018-07-10 11:00:00Konceptuális biológiai kutatások a darwini medicina tárgyköréből2018-11-29
Apatóczky Ákos BertalanKara György2006-12-15 10:00:00Yiyu. The Deciphering of a Sixteenth Century Sino-Mongol Glossary2007-02-12
Apjokné Mester AndreaNyomárkay István2009-12-02 11:00:00A MAGYAR ÉS A SZERB CIVILIZÁCIÓ NYELVI KÉPE2009-12-17
Aradi KláraNovák Zoltán2016-09-30 13:00:00Copper-catalyzed synthesis of heterocycles via oxidative ring closure reactions of aromatic nitriles with diaryliodonium salts2016-12-15
Aradi László ElődSzabó Csaba2019-06-03 10:00:00Geochemical and tectonic evolution of the subcontinental mantle under the Styrian Basin based on ultramafic xenoliths2019-09-26
Aranyosi ÉvaBirtalan Ágnes2010-11-09 10:00:00Egy burját sámánasszony és rítusai a 21. században2011-03-17
Arapovics MáriaFehér Katalin2009-05-25 14:30:00A civil társadalom és a nonprofit szervezetek szerepe az egész életre kiterjedő tanulásban2009-06-11
Árendás PéterSzabó CsabaCsászár Attila2019-02-08 14:00:00Theory of spectroscopic networks2019-04-04
Ari EszterJakó Éena2012-04-26 11:00:00Molekuláris filogenetikai elemzések egy diszkrét matematikai módszer, a Boole analízis segítségével2012-07-17
Arkan Merve SenemTörök Zsolt Győző2016-12-14 14:00:00The urban cartography of Cyprus between the 16th and 20th centuries2017-03-09
Arkan TugcePerl Miklósné2018-02-08 14:00:00Advances in the determination of alkylsilyl derivatization of glyphosate and aminomethylphosphonic acid by gas chromatography - mass spectrometry2018-03-08
Arnold PetraSomlai Péter2017-12-19 14:00:00Drogfogyasztás és felnőtté válás a fiatal felnőtt populáció körében Magyarországon2018-03-08
Áron LászlóKelemen János2011-06-14 16:00:00A husserli fenomenológia egyes fő kategóriáinak fejlődése2011-09-15
Árva ValériaHolló Dorottya2007-06-21 12:00:00The instruction of English language writing skills at secondary schools in Hungary2007-07-12
Árvai MátyásNagy Balázs2019-12-13 10:00:00Holtfaanyag évgyűrűvizsgálatával nyert információk környezettörténeti szempontú értelmezése egy hegyvidéki és egy alluviális lelőhely példáján2020-02-13
Assedou Mazal ShiraBábosik István2012-01-13 14:00:00Women as educational leaders in comprehensive and technological-vocational high schools and their impact on school life2012-02-16
Aszalós Júlia MargitKériné Borsodi Andrea2020-01-09 13:00:00Az Ojos del Salado vulkán környéki magashegyi vizes élőhelyek extremofil baktériumközösségei2020-03-12
Asztalos AndreaBodnár GáborFehérvári Anikó2020-05-21 10:00:00Az általános iskolai ének-zene tanárok, tanítók gondolkodása a gyerekek zenei képességeinek fejlesztésével, a tanítással és az értékeléssel kapcsolatban
Asztalos Erika ÉvaHavas Ferenc2018-12-14 10:00:00Szórendi típusváltás az udmurt nyelvben2019-04-04
Asztalos RékaMajor ÉvaCsizér Kata2016-04-28 15:00:00The Pedagogical Purposes of the Use of Virtual Learning Environments and Web 2.0 Tools in Tertiary Language Teaching in a Blended Learning Environment2016-07-14
Auszmann AnitaBóna Judit2016-11-08 13:30:00Magyar gyermekek magánhangzóinak akusztikai-fonetikai jellemzői2016-12-15
Avar ÁkosBirtalan Ágnes2013-05-21 13:00:00A természet és az állatok a hagyományos mongol gondolkodásban2013-06-20
Ayala Gomez FrederickBenczúr András ifj.2019-05-07 16:30:00Context- Aware Recommendations for Groups in Location- Based Social Networks and Academic Social Networks2019-09-26
Bába Laura IldikóSirató Ildikó2012-06-27 10:00:00Az evészavarok mint irodalmi téma a kortárs finn ifjúsági regényben2012-07-17
Babarczy BalázsDózsa Csaba2020-03-18 10:30:00DRG-alapú kórházfinanszírozás Magyarországon: célok és megvalósulások a rendszerváltás óta eltelt időszakban
Babinszki EditMárton Péter2009-04-23 15:00:00Mágneses ásványok azonosítása mágneses módszerekkel a Pannon-tó finomszemcsés üledékében. A greigit széleskörű elterjedésének őskörnyezeti és magnetosztratigráfiai jelentősége2009-06-11
Babos FruzsinaMagyar Anna2014-04-15 10:00:00Fehérje alapú módszerek a Rheumatoid arthritis kimutatására2014-06-12
Bacher-Tuli AndreaFábri Anna2012-12-17 14:00:00"A zöld színpad". A lóversenyzés mint a társas reprezentáció sajátos intézménye a dualizmus korában (1867-1918)2013-03-21
Backhausz ÁgnesMóri Tamás2013-06-17 11:00:00Véletlen gráfok vizsgálata martingáleméleti módszerekkel2013-09-12
Bács GáborFarkas Katalin2008-03-07 10:00:00Azonosságok a különböző világokban2008-04-03
Bacsa BernadettDibó GáborMező Gábor2010-10-27 14:00:00Mikrohullámú szintézismódszerek kidolgozása peptidek előállítására2010-12-09
Bacsárdi CsillaLajos Péter2019-01-22 14:00:00Dadogó gyermekek kötődésének vizsgálata2019-04-04
Bácskay AndrásZólyomi Gábor2008-06-26 13:00:00Láz az ókori Babilóniában. Az ún. lázszövegek korpusza és értelmezése2008-09-04
Báder PetraMenczel Gabriella2018-04-06 15:00:00La presencia de lo feo en la literatura mexicana de la segunda mitad del siglo XX. La estética del Salvador Elizondo y Mario Bellatin2018-06-01
Badics BalázsPogácsás György2011-04-26 13:00:003D medencemodellezés külföldi és magyarországi esettanulmányok alapján2011-06-15
Baditzné Pálvölgyi KataVarga LászlóFont Rotchés Dolors2012-03-09 11:00:00"Spanish Intonation of Hungarian Learners of Spanish: Yes -or-No Questiions"2012-05-03
Bagi ZsoltUllmann Tamás2010-04-12 16:00:00Az irodalmi nyelv fenomenológiája2010-04-28
Bagócsi BoglárkaFerencziné Fodor Katalin2007-11-28 09:00:00Szteroid gyógyszeranyagok tisztaságvizsgálata kromatogárfiás technikákkal2008-02-07
Bagyinszky MariannaKósa László2015-10-28 10:00:00Gútai magyarok Medgyesegyházán2015-12-03
Bai Katalin BoglárkaMező Gábor2009-06-22 15:00:00Hatóanyagok irányított célbajuttatására alkalmazott biokonjugátumok szintézise és vizsgálata2009-08-27
Bajer KatalinTörök János2013-02-27 10:00:00UV-színezet: Szexuális szelekció és anyai befektetés a zöld gykínál (Lacerta viridis)2013-03-21
Baji Gál ÁrpádDinnyés András2008-10-21 14:00:00Emlősök korai embrionális génjei kifejeződésének vizsgálata molekuláris biológiai módszerekkel2009-01-29
Baji PéterIzsák Éva2016-02-19 14:00:00Az új gazdaság térnyerése Budapest városközpontjában2016-05-19
Bajnok DánielNémeth György2014-09-19 10:00:00Aischinés vádbeszéde Timarchos ellen2014-12-18
Bajzáth AngélaHalász Gábor2017-01-31 14:00:00A felsőoktatás és a felsőoktatásban folyó tanulás eredményessége. Innováció és a kutatás, képzés és gyakorlat kapcsolatainak összehasonlítása a pedagógusképzésben és az egészségügyi oktatásban2017-05-25
Bak KláraRéti Mária2018-12-19 14:00:00A hatályos magyar szövetkezeti jog jellemvonásairól-A szabályozási hagyományokra tekintettel, nemzetközi kitekintéssel2019-02-07
Bakhtiar MohsenKövecses Zoltán2018-04-23 16:00:00Cultural model of sexuality in Persian: a cognitive linguistic investigation of key concepts in Iranian culture2018-06-01
Baki AttilaKardos József2016-03-23 10:00:00Bars és Hont közigazgatásilag egyelőre egyesített vármegyék zsidóinak története és holocaustja - 1938-1944 (1945)2016-05-19
Baki PéterAlbertini Béla2012-05-24 10:00:00
elmarad(t)
A fotográfia és a magyar sajtó kapcsolata 1945-ig
Bakó BalázsBalogh Margit2013-11-04 10:00:00Gróf Mikes János, a szombathelyi egyházmegye püspöke2013-12-11
Bakó BoglárkaSárkány Mihály2009-04-20 10:00:00Ki(választot)tak - egy erdélyi falu normarendszerének vizsgálata egy vallási konkfliktus történetén keresztül2009-06-11

 
Minden jog fenntartva © 2007, Országos Doktori Tanács - a doktori adatbázis nyilvántartási száma az adatvédelmi biztosnál: 02003/0001. Program verzió: 2.2358 ( 2017. X. 31. )