Bejelentkezés
 Fórum
 
 
Az Eötvös Loránd Tudományegyetem aktuális témakiírásai
Az Eötvös Loránd Tudományegyetem aktuális témakiírásai

témavezető

kutatási téma

jelentkezési határidő

helyszín (magyar oldal)
Benedek AndrásA nyitott tananyagfejlesztés pedagógiai kérdései különös tekintettel a szakmai képzésben és a felnőttkori tanulásban alkalmazott interaktív és kollaboratív módszerekre2019-04-23Kazy
Benedek AndrásA szakképzés és felnőttképzés jelenkori átalakulásának pedagógiai kérdései2019-04-23Kazy
Bodnár GáborÖsszehasonlító pedagógiai intézménytörténet 2. Zenepedagógia és intézménytörténet2019-04-23Kazy
Boreczky ÁgnesReformpedagógia és az iskolai alternativitás elmélete és története 2. Életreform, mozdulatművészet és reformpedagógia a 20. század első felében2019-04-23Kazy
Boreczky ÁgnesCsalád- és gyermekkortörténet 1. Családtörténet és családtörténeti narratívák2019-04-23Kazy
Donáth PéterÖsszehasonlító pedagógiai professzió-történet 4: A magyarországi népoktatás, tanítóképzés, társadalmi, politikai, ideológiai meghatározottsága a 20. században2019-04-23Kazy
Dringó-Horváth IdaA készségfejlesztés és ismeretbővítés aktuális irányzatai a nyelvoktatásban2019-04-23Kazy
Dringó-Horváth IdaAz IKT szerepe az idegen nyelvek elsajátítása során2019-04-23Kazy
Einhorn ÁgnesA szak- és felnőttképzésben vagy a felsőoktatásban dolgozó tanárok informális tanulása2019-04-23Kazy
Fehérvári AnikóEgyenlőtlenségek az oktatásban2019-04-23Kazy
Fehérvári AnikóPedagógiai innovációk értékelése2019-04-23Kazy
Fehérvári AnikóÁtalakuló szakképzés2019-04-23Kazy
Golnhofer ErzsébetA neveléstudomány összehasonlító és hazai tudománytörténete 2. Kapcsolati hálók a magyar neveléstudományban a negyvenes évek végén, az ötvenes évek első felében2019-04-23Kazy
Golnhofer Erzsébet
Szabolcs Éva
Rendszerváltások és egyéni életutak2019-04-23Kazy
Győri JánosÖsszehasonlító pedagógia 2. – Oktatási rendszerek és modellek összehasonlító vizsgálata2019-04-23Kazy
Halász GáborAz oktatási rendszerek fejlődést meghatározó globális trendek: nemzetközi összehasonlító vizsgálatok2019-04-23Kazy
Halász GáborEurópai integráció és oktatás: uniós hatások a nemzeti oktatási rendszerekben2019-04-23Kazy
Halász GáborOktatási változások, oktatásfejlesztés, oktatási innováció2019-04-23Kazy
Halász GáborA magyar felsőoktatásban zajló változások: rendszerszintű és intézményszintű folyamatok elemzése2019-04-23Kazy
Hegedűs JuditA magyar kriminál- és börtönpedagógia elméleti és történeti kérdései2019-04-23Kazy
Horváth H. AttilaReformpedagógia és az iskolai alternativitás elmélete és története 4. Reformpedagógia és iskolai alternativitás a rendszerváltást követő időszakban2019-04-23Kazy
Horváth H. AttilaAz állampolgári nevelés a pedagógusképzésben2019-04-23Kazy
Horváth H. AttilaÁltalános pedagógia és pedagógiai antropológia 2. Kulturális tanulás mikrotörténeti folyamatai2019-04-23Kazy
Horváth H. AttilaGyermek- és ifjúságtanulmányok 2. Fiatalok erkölcsi szocializációja napjainkban2019-04-23Kazy
Kálmán AnikóEngagement in higher education2019-04-23Kazy
Kálmán AnikóParadigmaváltás a tanulás folyamatában2019-04-23Kazy
Kereszty OrsolyaInformális tanulás a munka világában2019-04-23Kazy
Kopp ErikaSzervezeti szintű fejlesztések vizsgálata oktatási intézményekben2019-04-23Kazy
Kovács ZsuzsaA formális, nem-formális és informális tanulási lehetőségek szerepe az önirányított tanulási tevékenységben2019-04-23Kazy
Kovács ZsuzsaTanulás-támogatás felnőttkorban: a tanulási modellek elméleti és gyakorlati vonatkozásai2019-04-23Kazy
Lénárd SándorA vezetés szerepe a pedagógiai innovációkban2019-04-23Kazy
Lénárd SándorKöznevelési és szakképzési intézmények fejlesztésének eredményes támogatási formái2019-04-23Kazy
Lénárd SándorA szervezet és a vezetés szerepe a tantárgypedagógiai innovációkban2019-04-23Kazy
Mandel Kinga MagdolnaOtthonoktatás -felsőoktatás, felnőttoktatás- munkaerőpiac Európában2019-04-23Kazy
Mátrai ZsuzsaFelnőttképzés és munkaerőpiac2019-04-23Kazy
Mátrai ZsuzsaÖsszehasonlító neveléstudományi tanulmányok2019-04-23Kazy
Mészáros GyörgyYouth subcultures, sexual minorities in schools, teachers' continuous professional development, critical pedagogy2019-04-23Kazy
Mészáros GyörgyÖsszehasonlító pedagógia 1.: Nevelésfilozófiai és pedagógiai antropológiai irányzatok összehasonlító vizsgálata2019-04-23Kazy
Mészáros GyörgyAz állampolgári nevelés antropológiai és pedagógiai hátterének feltárása: különös tekintettel a gender, etnicitás, vallás, szexualitás és más csoportidentitások hatására2019-04-23Kazy
Mészáros GyörgyÁltalános pedagógia és pedagógiai antropológia 1. Pedagógiai etnográfiai és kultúrantropológiai kutatások metodológiája és kutatási gyakorlata2019-04-23Kazy
Mészáros GyörgyGyermek- és ifjúságtanulmányok 1. Ifjúsági csoportok, kulturális jelenségek etnográfiai és kultúrakutatási vizsgálata2019-04-23Kazy
Molnár GyörgyIKT-alapú, elektronikus tanulástámogatási, valamint szakmódszertani megoldások és lehetőségek pedagógiai aspektusai a szak- és felnőttképzésben2019-04-23Kazy
Molnár GyörgyA digitális kultúra szerepe a felnövekvő generációk körében, felhőalapú, hálózatalapú, és élményalapú tanulási környezetek hatása a tanulási folyamatra és eredményre2019-04-23Kazy
Nagy Péter TiborOktatás és társadalom a 19. és 20. században2019-04-23Kazy
Németh András
Vincze Beatrix
A múzeumpedagógia története és elmélete 1. – A múzeumpedagógia történet – hazai és nemzetközi fejlődési korszakok, jelentősebb személyiségek, reformpedagógia – életrefor2019-04-23Kazy
Németh BalázsFelnőttoktatás és professzió2019-04-23Kazy
Németh András
Baska Gabriella
Általános pedagógia és pedagógiai antropológia 4. – Pedagógiai történeti antropológiai kutatások - szóbeliség és írásbeliség, rituálék kulturális szerepének történeti ped2019-04-23Kazy
Németh András
Hegedűs Judit
Összehasonlító pedagógiai professzió-történet 1. A magyar pedagógus szakmák (középiskolai tanárok, tanítók) recepciótörténete az európai hatásmodellek tükrében2019-04-23Kazy
Németh András
Vincze Beatrix
A herbartianizmus 19. és 20. századi fejlődés- és hatástörténete Magyarországon2019-04-23Kazy
Németh BalázsPolitika, tanuló közösségek és aktív állampolgárság a felnőttkori-tanulás tükrében2019-04-23Kazy
Németh András
Vincze Beatrix
Reformpedagógia és az iskolai alternativitás elmélete és története 1 – Társadalmi és pedagógiai utópiák a 19. és 20. században: az életreform társadalomtörténeti háttere,2019-04-23Kazy
Németh AndrásA neveléstudomány összehasonlító és hazai tudománytörténete 1. A magyar neveléstudomány diszciplínatörténete a 20. században – nemzetközi recepciós hatások, főbb korszako2019-04-23Kazy
Németh András
Vincze Beatrix
Összehasonlító pedagógiai intézménytörténet 4. A modern magyar közoktatás és felsőoktatás, oktatáspolitika fejlődésének nemzetközi modelljei a 19. és 20. században2019-04-23Kazy
Novák Géza MátéAlkalmazott színház, dráma, mozgás/testtudat alapú kutatások2019-04-23Kazy
Pukánszky Béla
Pethő Villő
Reformpedagógia és az iskolai alternativitás elmélete és története 3. Életreform, zene- és művészetpedagógiai reformok a 20. század elején, különös tekintettel Kodály Zol2019-04-23Kazy
Pukánszky Béla
Pethő Villő
Összehasonlító pedagógiai intézménytörténet 1. Zenepedagógia és intézménytörténet2019-04-23Kazy
Rapos NóraPedagógusok tanulása2019-04-23Kazy
Rapos NóraPedagógusképzés-kutatás2019-04-23Kazy
Rapos NóraPedagógusképzés-kutatás különös tekintettel a szakmódszertani vonatkozásokra2019-04-23Kazy
Rapos NóraPedagógusok szakmai fejlődése2019-04-23Kazy
Rónay ZoltánA jog mint a tanárképzés és tanártovábbképzés kerete és tárgya2019-04-23Kazy
Sáska GézaA neveléstudomány összehasonlító és hazai tudománytörténete 4. Neveléstudomány és tudománypolitika a szocialista korszakban2019-04-23Kazy
Schaffhauser FranzÁltalános pedagógia és pedagógiai antropológia 3. Nevelésfilozófia - emberkép – értékrendszerek2019-04-23Kazy
Szabolcs Éva
Baska Gabriella
Összehasonlító pedagógiai professzió-történet 2. – A magyar tanítóság a 19. és 20. században2019-04-23Kazy
Szabolcs ÉvaCsalád- és gyermekkortörténet 3. A 19. és 20. századi magyar gyermekvilágok és az iskola2019-04-23Kazy
Szabolcs Éva
Baska Gabriella
A neveléstudomány összehasonlító és hazai tudománytörténete 3. A II. világháború utáni pedagógia és oktatáspolitika mikrotörténeti vizsgálata2019-04-23Kazy
Szabolcs Éva
Baska Gabriella
Összehasonlító pedagógiai professzió-történet 3 – Tanítói életutak mikrotörténeti vizsgálata2019-04-23Kazy
Szabolcs ÉvaA múzeumpedagógia elmélete és története 3. A múzeumok pedagógiai munkájának vizsgálata2019-04-23Kazy
Szivák JuditA pedagógusok reflektív szemléletének hatása az egyén és a szervezet folyamatos szakmai fejlődésére2019-04-23Kazy
Szivák JuditA szaktárgypedagógiai innovációk és azok disszeminációs, tudásmegosztási folyamatai2019-04-23Kazy
Szivák JuditA pedagógusok reflektív szemléletének hatása az egyén és a szervezet folyamatos szakmai fejlődésére2019-04-23Kazy
Timárné Szabó JúliaReformpedagógia és az iskolai alternativitás elmélete és története 4. Játék-és gyermekkultúra, művészetpedagógia és életreform2019-04-23Kazy
Timárné Szabó JúliaA múzeumpedagógia elmélete és története 2. Múzeumpedagógiai témák elméleti és összehasonlító, interdiszciplináris vizsgálata - intézményesülési folyamatok, nemzeti modell2019-04-23Kazy
Timárné Szabó JúliaCsalád- és gyermekkortörténet 2. Játék- és gyermeki életmódtörténet2019-04-23Kazy
Tóth PéterSzakképzés-pedagógiai kutatás2019-04-23Kazy
Tóth PéterA problémamegoldó gondolkodás vizsgálata tantárgy-pedagógiai kontextusban2019-04-23Kazy
Vámos ÁgnesTanulás és tanítás két nyelven2019-04-23Kazy
Vámos ÁgnesMester- és kutató tanár2019-04-23Kazy
Aczél BalázsMódszertani és elméleti kutatások a Nudge elmélet kérdéseihez kapcsolódóan2019-04-23PDI
Aczél BalázsAz affektusok szerepe a kognitív kontrollban2019-04-23PDI
Aczél BalázsMethodological and theoretical research on the questions of the Nudge theory2019-04-23PDI
Aczél BalázsThe role of affects in cognitive control2019-04-23PDI
Balázs JuditGyermek- és serdülőkori pszichés zavarok vizsgálata2019-04-23PDI
Bárdos GyörgyÉletmód és egészség: hogyan csökkenthetők a kockázatok.2019-04-23PDI
Barta CsabaStudy of genetic and epigenetic factors underlying substance use and behavioral addictions2019-04-23PDI
Barta CsabaA szerhasználat és a viselkedési addikciók hátterében álló genetikai és epigenetikai tényezők kutatása2019-04-23PDI
Berkics MihályPárválasztási stratégiák evolúciós pszichológiai vizsgálat2019-04-23PDI
Berkics MihályThe Evolutionary Psychology of Mating Strategies2019-04-23PDI
Bernáth LászlóA tanulási stílust meghatározó tényezők feltárása2019-04-23PDI
Bunford NóraAz agresszió, érzelmi diszreguláció, és funkcionális károsodások neurobiológiai rizikófaktorai ADHD tüneteket mutató és tipikusan fejlődő serdülőkorúaknál2019-04-23PDI
Bunford NóraAz agresszió, érzelmi diszreguláció, viselkedésproblémák és funkcionális károsodások vizsgálata ADHD tüneteket mutató és tipikusan fejlődő serdülőkorúaknál2019-04-23PDI
Bunford NóraAz agresszió, érzelmi diszreguláció, és funkcionális károsodások neurobiológiai rizikófaktorai ADHD tüneteket mutató és tipikusan fejlődő serdülőkorúaknál2019-04-23PDI
Cserjési RenátaCognition and emotion biases in problematic eating2019-04-23PDI
Cserjési RenátaAssessment and improvement of emotional shifting2019-04-23PDI
Czigler IstvánAutomatikus vizuális információfeldolgozás: kognitív idegtudományi vizsgálatok2019-04-23PDI
Demetrovics ZsoltA viselkedési addikciók spektrumszemléletének vizsgálata2019-04-23PDI
Demetrovics ZsoltHypersexuality2019-04-23PDI
Demetrovics ZsoltAz új szintetikus drogok használatának vizsgálata2019-04-23PDI
Demetrovics ZsoltA kémiai és viselkedési addikciók személyiségpszichológiai vizsgálata2019-04-23PDI
Demetrovics ZsoltPsychogenetic investigation of substance related and behavioural addictions2019-04-23PDI


2019. I. 10.
ODT ülés
Az ODT következő ülésére 2019. február 22-én 10.00 órakor kerül sor a Semmelweis Egyetem Szenátusi termében (Bp. Üllői út 26. I. emelet).

 
Minden jog fenntartva © 2007, Országos Doktori Tanács - a doktori adatbázis nyilvántartási száma az adatvédelmi biztosnál: 02003/0001. Program verzió: 2.2358 ( 2017. X. 31. )