Bejelentkezés
 Fórum
 
 
A Debreceni Egyetem aktuális témakiírásai
A Debreceni Egyetem aktuális témakiírásai

témavezető

kutatási téma

jelentkezési határidő

helyszín (magyar oldal)
Kemény-Beke ÁdámSzisztémás sclerosis szemészeti manifesztációinak vizsgálata a szem elülső szegmentjében.2019-09-15SzK
Pusztai GabriellaReligious socialisation and educational career2019-11-15HTDI
Szabó BélaA tudós jogok hatása a jogkeletkezésben, a jogi ismeretek továbbadásában és a jogalkalmazásban a második évezred Közép és Kelet-Európájában2019-08-21C/12
Szabó BélaA kontinentális és angolszász jogi tradíciók hatása az európai magánjog megújulásában a nagy kodifikációk korától napjainkig2019-08-21C/12
Szabó BélaDer Einfluss der gelehrten Rechte auf die Normentstehung, Normvermittlung und Normdurchsetzung in Ostmitteleuropa im zweiten Jahrtausend2019-08-21C/12
Kósa KarolinaFiatalok mentális egészségének fejlesztése komplex felmérésre alapozott perszonalizált intervenciók révén2019-08-28MAGTU
Bartha IldikóAz Európai Unió szakpolitikáinak változásai, kihívásai és a tagállami rendszerek2019-08-21A/214
Bartha IldikóExternal relations of the European Union2019-08-21A/214
Varju MártonAz emberi jogok szerepe az Európai Unióban2019-08-21A/214
Várnay ErnőThe infringement procedures under Articles 258-260 of the Treaty on the functioning of the European Union (TFEU)2019-08-21A/214
Várnay ErnőAz Európai Unió működéséről szóló szerződés 267. cikke szerinti előzetes döntéshozatali eljárás2019-08-21A/214
Várnay ErnőPreliminary ruling procedure under Article 267 TFEU2019-08-21A/214
Várnay ErnőAz Európai Unió működéséről szóló szerződés 258-260. cikkei szerinti, tagállamokkal szembeni kötelezettségszegési eljárások2019-08-21A/214
Csutak AdrienneModern vizsgáló eljárások diagnosztikai szerepe és alkalmazhatósága cukorbetegség okozta szemészeti elváltozások követésében.2019-09-15DEÁOK
Csutak AdrienneModern vizsgáló eljárások diagnosztikai szerepe és alkalmazhatósága cukorbetegség okozta szemészeti elváltozások követésében.2019-09-15DEÁOK
Árva ZsuzsannaThe administrative aspects of the education2019-08-21A/220
Árva ZsuzsannaAz oktatás közigazgatási összefüggései2019-08-21A/220
Árva ZsuzsannaA közigazgatás és az igazságszolgáltatás közjogi összefüggései2019-08-21A/220
Barta AttilaA területi államigazgatás átalakulásának főbb irányai a XXI. század európai közigazgatásában2019-08-21A/220
Répásiné Veszprémi BernadettAz e-közigazgatás tudományos megalapozottsága és fejlődési tendenciái2019-08-21A/220
Elek BalázsA büntetőeljárás alapelveinek továbbfejlesztési lehetőségei, és a bírói meggyőződés kialakítása2019-08-21A/221
Elek BalázsThe formation of the judicial belief, and the basic principles of the criminal procedure2019-08-21A/221
Szabó KrisztiánPossible directions of changes of some criminal procedural legal institutions in the light of the codification of criminal procedural law2019-08-21A/221
Szabó KrisztiánEgyes büntető eljárásjogi jogintézmények változásának lehetséges irányai a büntető eljárásjogi kodifikáció tükrében2019-08-21A/221
Kakuk PéterEgészségügyi etika és jog2019-08-21ÁJK
Kakuk PéterHealthcare ethics and law2019-08-21ÁJK
Veress EmődTools of creditor and debtor protection in private law2019-08-21ÁJK
Veress EmődA posztszocialista átmenet magánjogának alapkérdései2019-08-21ÁJK
Veress EmődFundamental issues of the private law in post-socialist transition2019-08-21ÁJK
Veress EmődA hitelezővédelem és az adósvédelem magánjogi eszközei2019-08-21ÁJK
Bay PéterA bélflóra összetétele és a neoplasztikus folyamatok közötti kapcsolat vizsgálata glioblasztómában2019-11-15DEOVI
Tar KrisztinaA neurodegeneratív Huntigton kór vizsgálata különböző sejtmodellekben2019-11-15DEOVI
Tar KrisztinaA proteoszóma aktivátor PA200 transzkripcióban betöltött szerepének vizsgálata2019-11-15DEOVI
Sólyom PéterParlamenti autonómia és az emberi jogok védelme2019-08-21A/216
Sólyom PéterA világnézeti sokféleség és egyenlőség. A demokratikus politikai integráció alkotmányjogi kihívásai2019-08-21A/216
Horváth M. TamásPublic administration and management2019-08-21A/14
Horváth M. TamásÖnkormányzati pénzügyek, pénzügyi föderalizmus2019-08-21A/14
Horváth M. TamásKözszolgáltatások szabályozásai és szervezési megoldásai2019-08-21A/14
Szűcs Lászlóné Siska KatalinA török alkotmány története - a modern Törökország megszületése2019-08-21C/7
Szűcs Lászlóné Siska KatalinEmberi jogi garanciák és a nemzetközi migráció2019-08-21C/7
Szabadfalvi JózsefA magyar jogbölcseleti gondolkodás a „kezdetektől” napjainkig2019-08-21B/102
Szabadfalvi JózsefHungarian legal philosophical thinking from the beginnings to the mid-20th century2019-08-21B/102
Fodor LászlóA környezethez való jog2019-08-21C/108
Fodor LászlóA környezetvédelmi szabályozás új módszerei2019-08-21C/108
Fodor LászlóKlimaschutzrecht der EG; Ungarisch-Deutsche Rechtsvergleichung2019-08-21C/108
Csécsy GyörgyA kötelmi jog egyes alapintézményei; jogharmonizáció és kodifikáció a szerződések jogában2019-08-21A/118
Csécsy GyörgySzellemi alkotások (szellemi tulajdon) jogának dogmatikai, strukturális és jogharmonizációs kérdései2019-08-21A/118
Hajnal ZsoltEurópai és magyar fogyasztóvédelmi jog2019-08-21A/118
Hajnal ZsoltHatáron átnyúló magánjogi jogviszonyok2019-08-21A/118
Szikora VeronikaSystem und Reform des Gesellschaftsrechts in Europa2019-08-21A/118
Szikora VeronikaÖsszehasonlító társasági jog (a nemzeti társasági jogok intézményrendszerének jogösszehasonlító és jogdogmatikai elemzése)2019-08-21A/118
Szikora VeronikaEntwicklungstendenzen des Gesellschaftsrechts in den 19-21. Jahrhunderten2019-08-21A/118
Szikora VeronikaFogyasztói jog, fogyasztóvédelmi jogharmonizáció2019-08-21A/118
Blaskó BélaBüntetőpolitika – Tett – Büntetés2019-08-21A/114
Blaskó BélaBüntetőpolitika az új évszázad első éveiben2019-08-21A/114
Balkay LászlóA textúra analízis harmonizálásának vizsgálata PET és MRI vizsgálatok során2019-11-15DEOKI
Varju MártonHuman rights as legal and policy instruments in the European Union2019-08-21T028
Varju MártonThe national interest in EU law2019-08-21T028
Bencze MátyásTheoretical background to adjudication2019-08-21B/103
Bencze MátyásA globalizáció jogi kihívásai2019-08-21B/103
Bencze MátyásAz ítélkezés elmélete2019-08-21B/103
Balázs IstvánAz Európai Közigazgatási Tér és az európai közigazgatási jog2019-08-21A/219
Balázs IstvánLes changements de la théorie generale du service public2019-08-21A/219
Balázs IstvánA magyar közigazgatás intézményrendszerének fejlődése a rendszerváltástól napjainkig2019-08-21A/219
Bacskai KatinkaSchool effect in non-public sector2019-11-15MB202
Varga NelliA kötelmi jog alapkérdései és változásai2019-08-21A/117
Varga NelliA kötelmi jog alapkérdései és változásai2019-08-21A/117
Varga NelliA családi jog fejlődési tendenciái2019-08-21A/117
Almássy JánosRianopátiák molekuláris patomechanizmusának vizsgálata2019-11-15DEÉI
Csernoch LászlóMikotoxinok hatásai vázizmokra2019-11-15DEÉI
Oláh AttilaA nem-klasszikus kannabinoid jelátvitel humán faggyúmirigyek (kór)élettanában játszott szerepének feltárása2019-11-15DEÉI
Pusztai GabriellaComparison of religiously oriented schools in a Latin American educational system compared to the Hungarian one2019-11-15UD202
Fónai MihályA jogász professziók rekrutációja és sajátosságaik2019-08-21C/9/B
Fónai MihályRecrutation and characteristics of legal professions2019-08-21C/9/B
Fónai MihályRecrutation and characteristics of legal professions2019-08-21C/9/B
Fónai MihályA jogász professziók rekrutációja és sajátosságaik2019-08-21C/9/B
Madai SándorChallenges of substantive criminal law in the 21st century2019-08-21A/115
Madai SándorAz anyagi büntetőjog kihívásai a XXI. században2019-08-21A/115
Pápai-Tarr ÁgnesEgyes büntető anyagi jogi jogintézmények változásának lehetséges irányai a XXI. században2019-08-21A/115
Nádas GyörgyJogkövetkezmények rendszere a munkajogban, különös tekintettel a szerződésszegésre2019-08-21C/109
Nádas GyörgyFundamental conceptual questions of labour law; harmonisation of law regarding the basic legal institutions of labour law2019-08-21C/109
Nádas GyörgyA munkajog dogmatikai alapkérdései, jogharmonizáció a munkajog alapintézményei vonatkozásában2019-08-21C/109
Nádasné Rab HenriettThe effects of the relationship between labour law and social law on the labour market mechanisms2019-08-21C/109
Nádasné Rab HenriettA munkajog és a szociális jog kapcsolatrendszerének hatásai a munkaerőpiac működése során2019-08-21C/109
Prugberger TamásAz érdekegyeztetés és a munkavállalói részvétel (participáció) az üzem vezetésében2019-08-21C/109
Prugberger TamásA munkaviszony főbb tartalmi elemeinek (munka-, és pihenőidő, munkaviszonymódosítás/módosulás) hazai és tagállami szabályozása az EU-jog fényében. Kritikai elemzés jogfej2019-08-21C/109
Prugberger TamásAz érdekegyeztetés és a munkavállalói részvétel (participáció) az üzem vezetésében2019-08-21C/109
Zaccaria Márton LeóAz egyenlő bánásmód elvének foglalkozás-specifikus kérdései2019-08-21C/109
Zaccaria Márton LeóA munkavállalói jogvédelem alapértékei és változásai az aktuális foglalkoztatási tendenciák között2019-08-21C/109
Tóth Gábor AttilaEljárás és tartalom az alkotmányjogban2019-08-21A/217
Tóth Gábor AttilaComparative Constitutionalism2019-08-21A/217
Fézer TamásNew Tendencies in the Development of a Common European Private Law2019-08-21A/13
Fézer TamásA polgári jogi felelősség összehasonlító elemzése2019-08-21A/13
Fézer TamásA gazdasági magánjog kihívásai és új irányai2019-08-21A/13
Fézer TamásInstitutions of International Business Law in the 21st century2019-08-21A/13
Adamkó AttilaFejlett szoftver architektúrák és modellvezérelt fejlesztési módszerek2019-09-15DE IK
Antal BálintBiológiai funkciók meghatározása heterogén adathalmazokon reprezentációtanulás segítségével2019-09-15DE IK
Baran SándorValószínűségi modellek az időjárás előrejelzésben2019-09-15DE IK
Baran SándorVéletlen mezők paraméterbecslési problémái2019-09-15DE IK
Bekéné Rácz AnettIntelligens optimalizációs rendszerek2019-09-15DE IK

 
Minden jog fenntartva © 2007, Országos Doktori Tanács - a doktori adatbázis nyilvántartási száma az adatvédelmi biztosnál: 02003/0001. Program verzió: 2.2358 ( 2017. X. 31. )