Bejelentkezés
 Fórum
 
 
A Soproni Egyetem aktuális témakiírásai
A Soproni Egyetem aktuális témakiírásai

témavezető

kutatási téma

jelentkezési határidő

helyszín (magyar oldal)
Bartha DénesA Magyarországon előforduló fa- és cserjefajok architekturális elemzése2021-06-11SOE E
Bartha DénesAz eddigi erdőtermészetesség értékelő módszerek kritikai elemzése, javaslattétel az erdőleltározáshoz kapcsolódó erdőtermészetesség értékelő módszerre2021-06-11SOE E
Bartha DénesA vendvidéki és az őrségi erdők állapotváltozásainak értékelése történeti dokumentumok alapján2021-06-11SOE E
Bartha DénesMagyarország potenciális természetes vegetációjának meghatározása és értékelése a jelenlegi erdőterületen2021-06-11SOE E
Bidló András
Horváth Adrienn
A talajok fémtartalmának meghatározása ICP-OES és XRF készülékek segítségével2021-06-11SOE E
Bidló AndrásA különböző méretű lékek hatása az avartakaró mennyiségére és a talaj tápanyagkészletére2021-06-11SOE E
Bidló András
Horváth Adrienn
Erdőállományok szénkészletének vizsgálata2021-06-11SOE E
Bidló AndrásAz avartakaró szerepe az erdőállományok anyagforgalmában2021-06-11SOE E
Faragó SándorRovarfogyasztó madarak ízeltlábú táplálék forrás-kínálatának vizsgálata a Mosoni-síkon2021-06-11SOE E
Frank NorbertKülönböző erdőművelési eljárások, különböző erdőgazdálkodás – Erdőgazdálkodás múltja, jelene és jövője az osztrák-magyar határ mentén2021-06-11SOE E
Frank NorbertA mellékfafajok, elegyfafajok erdőnevelési, ökonómiai és jogi szabályozása2021-06-11SOE E
László RichárdA dolmányos varjú (Corvus corone cornix) és a szarka (Pica pica) populációstruktúrája és az azt befolyásoló tényezők vizsgálata a Kisalföldön2021-06-11SOE E
Major TamásKitermelt faanyag felvételezési módszereinek összehasonlító vizsgálata2021-06-11SOE E
Tari TamásA tájszerkezet jellemzőinek hatása a vaddisznó lakott-területi megjelenésére2021-06-11SOE E
Tari TamásM85-ös gyorsforgalmi út vadállományra gyakorolt hatásának vizsgálata a Csorna-Sopron szakaszon2021-06-11SOE E
Winkler Dániel
Ónodi Gábor
A hazai tűlevelű erdők és ültetvények ornitofaunisztikai- és ökológiai vonatkozásai2021-06-11SOE E
Winkler Dániel
Ónodi Gábor
Harkályfajok élőhelyválasztásának vizsgálata a Magas-bakonyi Tájvédelmi Körzet területén2021-06-11SOE E
Winkler DánielInváziós fafajok hatása a talajlakó állatközösségekre2021-06-11SOE E
Alpár Tibor
Horváth Péter György
Sportrepülőgépek korszerűsítése biokompozitok felhasználásával2021-06-10SOE
Bak MiklósFaanyagok modifikációja természetes alapú polimerekkel2021-06-10SOE
Baranyi ArankaPénzügyi válságok hatáselemzése2021-05-31SOE
Bartha DénesInváziós fa- és cserjefajok generatív és vegetatív terjedésének vizsgálata2021-06-11SOE
Bartha DénesErdők természetvédelmi szempontú értékelése2021-06-11SOE
Bartha DénesA Magyarországon előforduló edényes növényfajok chorológiai elemzése2021-06-11SOE
Bertalan LauraA vállalatok helyi beágyazódása és a körforgásos gazdaságban rejlő lehetőségek a Nyugat-Dunántúlon2021-05-31SOE
Bertalan LauraTársadalmi innovációk és fenntarthatóság a városi terekben2021-05-31SOE
Csiha CsillaAz inverz kappilaritás jellemző paraméterei fafelületek esetében2021-06-10SOE
Csiha CsillaPolimer kötőanyagok adhéziójának és páradiffúziójának elemzése2021-06-10SOE
Czeglédy TamásA nemzetközi intézmények működésének hatása a gazdaságpolitikára2021-05-31SOE
Czeglédy TamásA globális intézményes irányítás föderatív és együttműködésen alapuló lehetőségei (Global Governance)2021-05-31SOE
Faragó SándorA LAJTA Project fácán (Phasianus colchicus) állományának komplex vizsgálata2021-06-11SOE
Faragó Sándor
Boros Emil
A vízminőség (kiemelten a trofitás) és a vonuló vízimadarak abundanciájának tér-idő mintázata közötti összefüggés a Magyar Vízivad Monitoring területein2021-06-11SOE
Faragó Sándor
Kessler Jenő
A középső miocén madárfaunája és az általa indikált környezet rekonstrukciója a Kárpát-medencében2021-06-11SOE
Hegedűs MihályA magyar költségvetési rendszer átláthatósága2021-05-31SOE
Hegedűs MihályAz IFRS16 hatásai a bankrendszerre2021-05-31SOE
Hinek MátyásA turizmus gazdasági hozzájárulásának mérése és vizsgálata, nemzeti és területi szinten2021-05-31SOE
Hinek MátyásModern motivációelméletek hatásainak vizsgálata a turizmusban2021-05-31SOE
Hofmann TamásAntioxidáns vegyületek kinyerése magyarországi erdei fák melléktermékeiből2021-06-10SOE
Hofmann Tamás
Visiné Dr. Rajczi Eszter
Erdei fák szöveteiben található antioxidáns jellegű vegyületek vizsgálata2021-06-11SOE
Horváth Péter GyörgyDidaktikai feladatok támogatása a korszerű és hagyományos rajzolási és képi eszközrendszer használatával2021-06-10SOE
Horváth NorbertFaszerkezeteknél beazonosított Phellinus fajok tulajdonságainak komplex vizsgálata2021-06-10SOE
Jankó FerencA gazdasági átalakulás környezeti vonatkozásai2021-05-31SOE
Józon MónikaThe impact of EU consumer policy on competitiveness in East-Central Europe: implementation of EU unfair commercial practices law in the Member States2021-05-31SOE
Józon MónikaThe impact of the Hungarian and EU regulatory measures enacted in response to consumer over–indebtedness on the market of consumer finances in Hungary2021-05-31SOE
Keresztes GáborA KKV-szektor versenyképességének vizsgálata, a szektor kihívásai és lehetőségei napjainkban idehaza és külföldön2021-05-31SOE
Koloszár LászlóFolyamat fejlesztés, Lean menedzsment2021-05-31SOE
Koloszár LászlóVállalati információs rendszerek fejlesztésének és menedzselésének problémái2021-05-31SOE
Konkoly-Gyuró ÉvaA tájkarakter térbeli és időbeli változása Kárpát-medencei tájakon.2021-06-11SOE
Kópházi AndreaSzervezeti kultúra-fejlesztés hatása a vállalatérték növekedésében2021-05-31SOE
Kópházi AndreaAz emberi erőforrás fejlesztés szerepe a szervezeti megújulásban - út a tanuló szervezetig2021-05-31SOE
Kovács TamásBelső kontrollrendszer és ellenőrzés2021-05-31SOE
Kovács TamásKockázati- és magántőkebefektetések, közösségi finanszírozás, startup-ok2021-05-31SOE
Kulcsár LászlóTurizmus társadalmi és regionális kapcsolatai2021-05-31SOE
Kulcsár LászlóHelyi társadalom és a társadalmi innovációk2021-05-31SOE
Lukács RitaDigitális megoldások alkalmazása a marketingben2021-05-31SOE
Lukács RitaA fenntarthatóság marketingje2021-05-31SOE
Lükő IstvánA középfokú/felsőfokú duális képzés szakmódszertani sajátosságai2021-06-10SOE
Major TamásHazai faállományok választék-összetételének és a választék-összetételt befolyásoló tényezők vizsgálata.2021-06-11SOE
Mészáros KatalinKiskereskedelmi marketingstratégiák és fogyasztói magatartás2021-05-31SOE
Molnár LászlóInnováció és modern spiritualitás a környezettudatos faépítészetben2021-06-10SOE
Németh RóbertAgrárerdészeti gazdálkodásban termelt faanyagok anatómiai és fizikai tulajdonságainak feltérképezése2021-06-10SOE
Németh RóbertKülönböző növényi eredetű lignocellulóz anyagok vízzel szembeni viselkedésének javítása2021-06-10SOE
Németh RóbertHazai lombos faanyagok viselkedésének vizsgálata vibrációs terhelések hatására2021-06-10SOE
Németh RóbertEffect of environmental factors on wood physical, anatomical and mechanical properties and their geographical variation in Sclerocarya birrea trees naturally growing in S2021-06-10SOE
Németh RóbertImproving the water behavior of various plant-derived lignocellulosic materials2021-06-10SOE
Németh RóbertGhánában telepített különböző bambuszfajok műszaki tulajdonságainak feltárása2021-06-10SOE
Németh RóbertKülönböző fák kérgeinek anatómiai és fizikai vizsgálata2021-06-10SOE
Obádovics CsillaMagyar fiatalok belföldi és külföldi mobilitási tervei, gyakorlata2021-05-31SOE
Obádovics CsillaTársadalmi-demográfiai egyenlőtlenségek regionális megközelítésben2021-05-31SOE
Paár DávidSportszervezetek szervezeti kultúrájának elemzése. Sportszervezetekben alkalmazott vezetési stílusok kutatása2021-05-31SOE
Paár DávidSportfogyasztást befolyásoló gazdasági, szocio-demográfiai ill. kínálati tényezők vizsgálata2021-05-31SOE
Papp-Váry Árpád FerencVersenyképes identitás: országmarketing, országmárkázás2021-05-31SOE
Papp-Váry Árpád FerencA városmarketing és városmárkázás szerepe a települések versenyképességében2021-05-31SOE
Pappné Vancsó JuditMegújuló energiaforrás alapú energiagazdálkodás – lehetőségek és korlátok2021-05-31SOE
Pappné Vancsó JuditTerületfejlesztési lehetőségek az UNESCO Globális Geoparkok bázisán2021-05-31SOE
Pásztory ZoltánDevelopment of innovative wood based building material2021-06-10SOE
Pásztory ZoltánCellulose based packaging materials made of paper waste2021-06-10SOE
Pataki LászlóA hazai vállalkozások tőkehelyzetében és tőkeszerkezetében bekövetkezett változások tendenciáinak elemzése2021-05-31SOE
Pataki LászlóAz európai bankszabályozási és betétbiztosítási rendszerek átalakításának és azok következményeinek elemzése2021-05-31SOE
Polgár AndrásA környezeti fenntarthatóság és társadalmi felelősségvállalás alkalmazásának vizsgálata erdészeti vállalatnál2021-06-11SOE
Siklósi ÁgnesA számviteli információs rendszer szerepe, feladata a vállalkozás vezetésében, a vezetői döntés előkészítésében2021-05-31SOE
Siklósi ÁgnesDigitalizáció hatása a számviteli szakmára2021-05-31SOE
Szalay LászlóElektronikus környezetszennyezés2021-05-31SOE
Széles ZsuzsannaA vállalkozásfinanszírozás elmélete és módszertana2021-05-31SOE
Széles ZsuzsannaFenntartható pénzügyek2021-05-31SOE
Szóka KárolyControlling, mint rendszer elmélete és gyakorlata2021-05-31SOE
Szóka KárolyBalanced Scorecard módszer és alkalmazása2021-05-31SOE
Takáts AlexandraA környezettudatos fa- és bútoripar kialakításának és fejlesztésének lehetőségei2021-06-10SOE
Tolvaj LászlóFenyő faanyagok színének módosítása gőzöléssel2021-06-10SOE
Zagyvai GergelyFelhagyott gyepek és szántók spontán erdősödésének vizsgálata az Őrségben.2021-06-11SOE
Zagyvai GergelyAdventív fa- és cserjefajok inváziós potenciáljának és szukcessziós szerepének vizsgálata felhagyott mezőgazdasági területeken.2021-06-11SOE
Zalavári JózsefFaipari anyagok és technológiák hatása a bútor tervezésre.2021-06-10SOE

 
Minden jog fenntartva © 2007, Országos Doktori Tanács - a doktori adatbázis nyilvántartási száma az adatvédelmi biztosnál: 02003/0001. Program verzió: 2.2358 ( 2017. X. 31. )