Bejelentkezés
 Fórum
 
 
A Nemzeti Közszolgálati Egyetem által meghirdetett védések
A Nemzeti Közszolgálati Egyetem által meghirdetett védések

doktorjelölt neve

témavezető

társ témavezető

időpont

értekezés címe

cím odaítélése /döntés dátuma
Aggod-Fekó AdriennNemeslaki András2019-11-05 14:00:00Az elektronikus kormányzat fejlődése Magyarországon az elektronikus Közigazgatási Operatív Program és az Államreform Operatív Program tapasztalatai alapján2020-10-12
Almási FerencMolnár Miklós2006-04-24 09:00:00Honvédelmünk NATO integrációs folyamatának áttekintése, tapasztalatai és következtetései jogi szempontból2006-05-26
Ambrusz JózsefBleszity János2019-10-02 10:00:00Katasztrófák következményeinek felszámolása, valamint a helyreállítás, újjáépítés vezetés-irányítási, műszaki feladatainak lehetséges megoldásai2019-10-14
Angyal Árpád BélaKiss Zoltán László2020-02-10 14:00:00Tudáscentrumok létrehozásának és új, közösségi tanulási rendszerek kialakításának lehetőségei, várható hatásai2020-03-09
Antal Örs BalázsHornyacsek Júlia2018-04-27 10:00:00Az árvizek és földrengések okozta katsztrófák káros hatásai elleni hatékony védekezés megvalósításának elméleti és műszaki kérdései a megelőzés időszakában2018-05-15
Babos TiborKőszegvári Tibor2004-10-08 09:00:00Az európai biztonság öt központi pillére2004-10-25
Bács Zoltán GyörgySzente-Varga MónikaKasznár Attila2021-03-22 14:00:00Terrorizmus és kábítószer-kereskedelem Latin-Amerikában 1980 és 2019 között2021-05-17
Bali TamásKrajnc Zoltán2017-02-20 09:00:00Helikoptervezetők kiválasztása és kiképzésének korszerűsítése2017-03-07
Balla AttilaGazda Pál2003-10-08 09:00:00A védelmi kiadásokat meghatározó tényezők2003-10-26
Balla JózsefFórizs Sándor2014-03-25 14:00:00A biometrikus adatokat tartalmazó úti és személyazonosító okmányok biztonságnövelő hatása a határ- és közbiztonság alakulására2014-04-08
Balla TiborBáthy Sándor2004-01-01 00:00:00A civil és katonai javak béke és háborús alkalmazásba vonásának költséghatékony forrásai, módjai
Balogh ZsuzsannaLukács László2013-06-06 09:00:00Objektumok robbantásos cselekmények elleni védelmének lehetőségei2013-06-26
Bán AttilaTurcsányi Károly2018-12-11 09:00:00A műszaki-technikai fejlődés hatása a hazai használatú tüzérségi eszközök fejlődésére2019-01-28
Bányász PéterKirály LászlóMunk Sándor2019-05-09 09:00:00A közösségi média lehetőségei és kihívásai a védelmi szférában2019-06-17
Bárdos ZoltánMuhoray Árpád2016-10-06 14:00:00Az ár- és belvizek elleni önkormányzati védekezés korszerűsítése2016-10-25
Bárkányi PálZsigmond Gyula2013-02-22 10:00:00Katonai elektronikai felderítő rendszerek műszaki megbízhatósága2013-03-06
Báthory GáborHarai Dénes2006-01-01 00:00:00Az Erdélyi Fejedelemség és a Porta politikai és katonai szövetsége Bocskai István és Bethlen Gábor fejedelemsége idején
Benedek MártaBoda József2017-03-02 09:00:00A nemzetbiztonság stratégiai kérdései a XXI. század kül- és biztonságpolitikájában2017-03-07
Benes KárolyMolnár Anna2016-04-26 14:00:00A 2008-as orosz-grúz háború hatása az európai biztonságra2016-05-10
Bérczi LászlóBleszity János2014-10-16 10:00:00Az extrém körülmények közötti tűzoltói beavatkozások biztonságát növelő eszközrendszer fejlesztések az integrált katasztrófavédelem rendszerében2014-10-21
Berecz Antónia KláraSeres GyörgyTibenszkyné Fórika Krisztina2020-02-25 14:00:00Az e-tanítás-tanulás folyamata – stratégiák és modellek2020-10-12
Berek TamásGrósz Zoltán2007-12-18 09:00:00A túlélést biztosító ABV rendszabályok, valamint a felkészítés kapcsolatrendszere és követelményei2008-01-25
Berényi KatalinGombos Katalin2018-12-10 14:00:00Addressing the anomaly of statelessness in Europe: An EU law and human rights perspective2019-01-28
Bernát IstvánSzakács Zoltán2015-03-12 14:30:00Adatok az organikus alvászavarok hatásáról a kognitív teljesít-ményre, az általam vizsgált önkéntes, hivatásos és szerződéses állomány tagjai között. Néhány megfigyelés az alvásfüggő légzészavarok...2015-05-12
Bódi StefániaSzabó A. Ferenc2006-10-18 09:00:00A magyar biztonságpolitikai gondolkodás etnikai konfliktusok rendezésére irányuló elméletei, különös tekintettel Bibó István munkásságára2006-10-25
Bodnár LászlóRestás Ágoston2021-06-01 14:00:00Az erdőtüzek oltásának hatékonyságát növelő módszerek kutatása és fejlesztése2021-06-14
Bodoróczki JánosHorváth Attila2017-09-22 09:00:00A különleges erők logisztikai támogatása és annak fejlesztési lehetőségei2017-10-24
Bonnyai TündeKovács Ferenc2014-12-11 09:00:00A kritikus infrastruktúra védelem elemzése a lakosságfelkészítés tükrében2015-01-20
Borsányi AndrásSzabó A. Ferenc2003-10-13 09:00:00Montenegro a függetlenné válás útján2003-10-24
Buda LorinaMarján Attila2017-11-13 16:00:00Az euróövezet szerkezeti problémáinak elemzése közgazdasági lehetetlenségi tételeken keresztül2017-12-05
Chum ChandarinKaiser Tamás2019-07-11 10:00:00Deepening democracy through political decentralization: The Cambodia’s case2019-10-14
Cimer ZsoltKátai-Urbán Lajos2014-06-24 09:00:00A veszélyes anyagokat gyártó, felhasználó, tároló küszöbérték alatti üzemek tevékenységéből származó veszélyeztetettség meghatározásának metodikája, a kockázatcsökkentő intézkedések számszerűsítése2014-10-21
Csaba ZágonKirály LászlóHorváth Attila2015-02-19 14:00:00A gazdasági biztonságot garantáló fegyveres szervezet (vám-igazgatás) szükséges képességei és kapacitásai meghatározását támogató kockázatelemzési eljárások2015-03-03
Csatlós FruzsinaResperger István2021-09-24 10:00:00A menekültek helyzetének kezelése válságövezetekben civil és katonai eszközökkel2021-10-29
Cseffó KárolyCziva Oszkár2013-07-08 10:00:00A kárhelyszíni beavatkozás során közreműködő szervezetek együttműködésének vizsgálata2013-09-03
Cseh ValentinSzabó Miklós2017-09-28 09:00:00„Légiriadó vigyázz!”Angolszász légitámadások a magyar olajipar ellen 1944/45-ben2017-10-24
Csengeri JánosKrajnc Zoltán2019-05-15 10:00:00A légi bázis, mint műveleti képesség komplex vizsgálata, szerepe a légi műveletekben2019-06-17
Cservenyi DóraRéger Béla2014-03-03 09:00:00Stratégiai logisztikai rendszermodell kialakításának lehetőségei a honvédelmi tárca logisztikai rendszerének fejlesztéséhez2014-03-04
Csiki Varga TamásGazdag Ferenc2018-02-09 09:00:00A kelet-közép-európai államok védelmi együttműködési törekvései, 2008-20162018-03-06
Csizmazia GáborGazdag Ferenc2021-03-19 10:00:00Az Egyesült Államok kül- és biztonságpolitikája Kelet-Közép-Európában 2009-2019 között2021-05-17
Csoma MózesLáng Péter2007-02-08 09:00:00A Koreai félsziget politikai viszonyai és azok biztonságpolitikai aspektusai2007-02-22
Csuka AntalVánya László2015-02-19 09:00:00A lézerfény terjedésének vizsgálata a katonai lézertechnikai eszközök alkalmazásának tükrében2015-03-03
Csutorás Gábor ÁkosLinder Viktória2021-04-15 14:00:00Az Y generációs munkatársak megtartási lehetőségei a közigazgatási szerveknél2021-06-14
Czene GrétaRemek Éva2013-02-21 14:00:00Az Európai Unió válságkezelő tevékenysége a dél-kaukázusi térségben2013-03-06
Daruka NorbertKovács Zoltán Tibor2014-02-19 13:00:00A bűnös célú/terror jellegű robbantások és az ellenük való védekezés lehetőségei, különös tekintettel a tűzszerész feladatok ellátására2014-03-28
Dávidovits ZsuzsannaBerek Tamás2016-03-09 14:00:00A lakossági ivóvízellátás környezetbiztonsági kockázatai csökkentésének lehetőségei és az ivóvíz-biztonsági tervezés kapcsolatrendszere2016-05-10
Davola JózsefNagy Miklós Mihály2001-10-31 09:00:00A magyar katonai rendőrség2001-11-13
Deák AnitaTömösváry Zsigmond2018-11-09 10:00:00Az orosz katonai gondolkodás átalakulása a 21. században az Oroszországi Föderáció katonai doktrínáinak tükrében2018-12-04
Deák JózsefSzabó Miklós2018-10-12 09:00:00A Belügyi Szemle és jogelődei a közpolitika és a rendészettudomány szolgálatában (1953-1990)2018-12-04
Derzsényi AttilaHorváth Attila2018-11-22 10:00:00A katonai beszerzés a logisztikai támogatás rendszerében2018-12-04
Detréné Urbán NóraBolgár Judit2015-12-03 14:00:00A stressz-rezisztencia és a pszichológiai reziliencia fejlesztésének és fenntartásának szükségessége a védelmi szektorban2016-01-26
Domboróczky ZoltánJászay Béla2013-10-03 14:00:00A marketing-logisztika alkalmazhatóságának koncepcionális vizsgálata a katonai logisztika területén2013-10-17
Domokos LászlóLentner Csaba2017-07-04 09:00:00A jó kormányzás támogatása a számvevőszéki tevékenység meg-újításán keresztül2017-08-29
Elek ImreBerek Lajos2016-02-23 14:00:00A mechanikai vagyonvédelmi eszközök, mint a traszológiai nyomok hordozói2016-03-08
Endrődi IstvánHajdú István2005-10-17 09:00:00Az Orszagos Katasztrofavédelmi Főigazgatóság pénzügyi finanszírozása és együttműködése a Magyar Honvédséggel2005-10-26
Érces GergőBérczi László2019-05-20 14:00:00Az építmények tűzvédelmi fejlesztésének lehetőségei a komplex tűzvédelem elemei valós egymásra hatásának mérnöki módszerekkel történő elemzésével2019-06-17
Erdei GáborSiposné Kecskeméthy Klára2014-10-14 15:00:00A bűnözésföldrajz elméleti és gyakorlati összefüggései2014-10-21
Erdősi Péter MátéMuha Lajos2021-03-31 10:00:00Az elektronikus aláírások fejlődése, jellemzői és ezek mérhetősége a közigazgatásban2021-06-14
Ernst JozefPadányi József2016-12-12 14:00:00Multilingualism as an Intercultural Phenomenon in the Frame-work of Peace Support Operations2017-01-17
Estók SándorRéger Béla2011-11-16 09:00:00A katonai és civil ellátási lánc fejlődésének lehetőségei nemzetközi környezetben2011-12-07
Etl AlexMolnár AnnaTálas Péter2021-10-05 13:00:00A biztonságpercepció elemzésének kevert módszere és a magyar biztonságpercepció vizsgálata2021-10-29
Fábián ÉvaFregán Beatrix2018-02-07 14:00:00A politika és a hadügy viszonyának megjelenése a francia hadelméletben 1945–20122018-03-06
Fábos RóbertHorváth Attila2014-05-19 09:00:00A katonai közúti anyagszállítások tervezését, szervezését és végrehajtását támogató informatikai rendszerek jelenlegi helyzete, fejlesztésük lehetőségei2014-06-24
Faggyas ZoltánGazda Pál2004-10-13 09:00:00A Határőrség feladatrendszerében és szervezeti felépítésében 1989 óta bekövetkezett változások gazdálkodásra gyakorolt hatásainak elemzése, a határőr gazdálkodás korszerűsítésének kutatása és tudomány2004-10-25
Faragó László JózsefKiss Zoltán László2013-04-12 14:00:00Az engedély nélküli rádiók és az új média a szociális befolyásolás dimenzióiban2013-05-05
Farkas AttilaSipos Jenő2013-03-05 10:00:00A mesterséges intelligencia alkalmazása az ívhegesztés robotosításában és annak gyakorlati hasznosítása a katonai járműgyártásban2013-03-06
Farkas CsabaÓvári Gyula2014-03-03 14:00:00Katonai alkalmazhatóságú könnyű repülőgépek szerkezeti tömegének, gazdaságossági, repülésbiztonsági rendezőelvek alapján történő csökkentése, virtuális diagnosztikai eszközök felhasználásával2014-03-28
Farkas LÁszlóSiposné Kecskeméthy Klára2013-02-12 10:00:00Az íráskép-földrajz katonaföldrajzi aspektusai, és helye az írásanalitika rendszerében, e rendszer katonai alkalmazási lehetőségei2013-03-06
Farkasné Zádeczky IbolyaMartinkó József2001-09-18 14:00:00Tiszti követelményváltozás a kiegyezéstől napjainkig, prognózis a XXI. századra2001-11-13
Fási CsabaCsath Magdolna2021-05-11 13:00:00A tisztviselők felkészültségének komplex vizsgálata a versenyképességgel és a digitalizációval való összefüggésrendszer tükrében2021-10-11
Fehérvári IstvánLánszki János2002-01-01 00:00:00Földrajzi tér, különösen az időjárás és a terep hatása a szárazföldi csapatok harcára
Fejes ZsoltKóródi Gyula2014-10-16 14:00:00A katonai, harctéri és minősített körülmények között szerzett légúti megbetegedések elemzése2014-10-21
Fekete AndrásZsiros Lajos2014-03-19 11:00:00Modern sebkezelési eljárások alkalmazása a minősített helyzetekben2014-04-08
Fekete LászlóSolymosi József2015-04-09 09:00:00Electro-gastro-intestinográfia (EGIG): egy új nem-invazív eljárás a hasi funkciók monitorizálására műveleti területeken2015-05-12
Fenyvesi KárolyUngvár Gyula2004-06-03 09:00:00A nemzeti fegyverzeti igazgató helye, szerepe, feladatai a NATO szervezeti működési rendjébenA nemzeti fegyverzeti igazgató helye, szerepe, feladatai a NATO szervezeti működési rendjében2004-06-25
Fischl VilmosSzabó János2006-10-11 09:00:00A nemzetközi egyházi szervezetek szerepe az államközi valamint csoportok közötti konfliktusok és válságok kezelésében2006-10-25
Fleiner Rita DominikaMunk SándorMuha Lajos2012-05-07 10:00:00Az adatbázis-biztonság szerepe és megvalósításának feladatai a kritikus információs infrastruktúrák védelmében2012-06-13
Földesi FerencHorváth Csaba2005-06-14 09:00:00A magyar területi katonai igazgatási rendszer fejlődéstörténete 1920-tól a jelenlegi szervezeti rendszer kialakulásáig, valamint egy lehetséges szervezeti felépítése2005-06-26
Forgácsné Göttler ViktóriaKádas Géza2005-02-15 09:00:00A francia katonai szaknyelv-oktatás tapasztalatai és korszerűsítésének lehetőségei2005-03-08
Fregán BeatrixSzternák György2006-09-05 09:00:00A Francia Köztársaság katonai stratégiája az európai védelem alakításában a hidegháborút követő időszakban2006-09-15
Frölich RóbertHorváth Csaba2005-07-14 09:00:00Fegyveres konfliktusok a Szentföldön a XX. században2005-09-11
Füzesi OttóHéjja István2004-09-22 09:00:00A felderítés elméleti és gyakorlati kérdéseinek vizsgálata, különös tekintettel, az emberi erővel folytatott felderítésre2004-10-25
Gaál GyulaFórizs Sándor2005-01-01 00:00:00Az embercsempész tevékenység megjelenési formáinak és módszereinek változásai a Magyar Köztársaság államhatárán 1991-2003 között2005-03-05
Gávay György ViktorGyarmati József2019-07-02 09:00:00Kerekes harcjárművek védettségének vizsgálata és összehasonlító elemzése az elmúlt évtizedekkatonai tapasztalatainak és követelményeinek felhasználásával2019-07-09
Gelsei AndrásPadányi József2008-01-01 00:00:00A NATO - Ukrajna kapcsolatok fejlődése, perspektívái
Gerencsér ÁrpádSiposné Kecskeméthy Klára2017-02-28 14:00:00A Kaukázus térség biztonságföldrajzi értékelése2017-03-07
Gerevich JánosNégyesi Imre2021-02-18 09:00:00Agilis szoftverfejlesztési technikák alkalmazási lehetőségei a Magyar Honvédség számára2021-05-17
Gorda ÉvaSzabó József János2012-10-18 09:00:00A magyar haditudósítás az első és második világháborúban2012-10-24
Gorza JenőMunk Sándor2003-01-01 00:00:00A Magyar Honvédség informatikai rendszerének fejlesztése, az adatmodellezés szerepe a fejlesztési folyamatban
Gressel Gustav C.Molnár FerencMagyarics Tamás2014-11-27 14:00:00U.S. Foreign and Security Policy in the Early 21st Century2014-12-09
Gulyás AttilaNémeth András2016-10-13 14:00:00Különleges műveleti erők vezetésének és irányításának támoga-tási aspektusai2016-10-25
Gulyás ÉvaEgedy Gergely2018-12-10 10:30:00Etnikai konfliktusok és válsághelyzetek a nemzetállamban. Állam – xenofóbia – genocídium2019-01-28
Gulyás GézaFurján Attila2012-06-14 09:00:00A magyar honvédség tábori tüzér támogatásának tüzérfelderítési elvei, gyakorlati kérdései, jövője2012-09-12
Gyányi SándorKovács László2012-04-02 10:00:00Túlterheléses informatikai támadási módszerek és a velük szemben alkalmazható védelem2012-05-02
Győrffy ÁgnesBolgár Judit2017-01-13 09:00:00Katonanők pályaszocializációjának folyamatvizsgálata az alapkiképzéstől a missziós feladatok vállalásáig2017-03-07
Győry-Barcsa AndreaNémeth József Lajos2014-12-12 10:00:00A NATO stratégiai koncepcióinak tükröződése a Németországi Szövetségi Köztársaság biztonság- és védelempolitikájában2015-01-20
Hábermayer TamásMuhoray Árpád2021-03-23 09:00:00Az ár- és belvíz elleni katasztrófavédelmi feladatok korszerű megoldásának lehetőségei2021-05-17
Hajós DezsőSzabó János2005-06-23 09:00:00A védelmi szektor kommunikációjának megváltozott kihívásai és lehetséges válaszai az önkéntes haderőre történő áttérés időszakában2005-09-11
Hankó MártaFöldi László2013-10-11 10:00:00Az éghajlatváltozás hatásaira adott lehetséges válaszok, különös tekintettel a Magyar Honvédség speciális igényeire2013-10-17
Hautzinger GyulaSzabó János2002-01-01 00:00:00Az átalakuló honvédelem koncepciójának aspektusai, különös tekintettel a Nemzetőrség megalapításának lehetőségére

 
Minden jog fenntartva © 2007, Országos Doktori Tanács - a doktori adatbázis nyilvántartási száma az adatvédelmi biztosnál: 02003/0001. Program verzió: 2.2358 ( 2017. X. 31. )