Bejelentkezés
 Fórum
 
 
A Nemzeti Közszolgálati Egyetem aktuális témakiírásai
A Nemzeti Közszolgálati Egyetem aktuális témakiírásai

témavezető

kutatási téma

jelentkezési határidő

helyszín (magyar oldal)
Boldizsár GáborOperational Environment in the 21st century. Connection between Human Environment and Military Force in the future operations2019-06-30DSMS
Boldizsár GáborMilitary Tasks of state-building, particulary in Security, Administrative and –Economic Area2019-06-30DSMS
Farkas Tibor
Tóth András
New trends and challenges of communication and information system support of joint operations in multinational environment2019-06-30DSMS
Fekete Károly
Tóth András
Network Enabled Capability support in centric warfare in NATO Operations2019-06-30DSMS
Jobbágy ZoltánPlace and Role of the Hungarian Defence Forces in Allied Joint Operations2019-06-30DSMS
Jobbágy ZoltánTheory and practice of Allied Joint Operations. The Hungarian contribution to NATO article 5 and non-article 5 crisis response operations2019-06-30DSMS
Jobbágy ZoltánTheory and Practice of Allied Joint Operations2019-06-30DSMS
Kaiser FerencMission and tasks of Navy in multi-national joint operations2019-06-30DSMS
Kaiser FerencThe Theory and Practice of Naval Warfare2019-06-30DSMS
Kovács LászlóAll-source Intelligence2019-06-30DSMS
Kovács László
Kovács Tibor
Challenges of engineer support in the 21st century, with special focus ont he Hungarian Defence Forces2019-06-30DSMS
Krajnc ZoltánMain Issue of Air/Land Integration: Coordination of Air and Land Operations in Modern Warfare2019-06-30DSMS
Krajnc ZoltánAir Forces in Military and Peace Support Operations2019-06-30DSMS
Lakatos LászlóThe National Defense System and Defence Management2019-06-30DSMS
Padányi JózsefTheory and Practice of Peace Support Operations with respect to engineering support2019-06-30DSMS
Siposné Kecskeméthy KláraDefence Geography of Regional Zones2019-06-30DSMS
Siposné Kecskeméthy KláraGeography and Crisis2019-06-30DSMS
Ujházy LászlóNGOs and Defence Management2019-06-30DSMS
Artner AnnamáriaGlobális tőkeciklusok, válság és munka2019-04-30KDI
Babos TiborTranszatlanti kapcsolatok2019-04-30KDI
Barna AttilaA magyar közigazgatás szerkezete, működése és jogi rendje a Habsburgok Birodalmában (magyar tanács, a helytartó, a helyhatóság)2019-04-30KDI
Belényesi EmeseVáltozásmenedzsment a közigazgatásban2019-04-30KDI
Bódi StefániaAz emberi jogok hazai jogvédelmi mechanizmusai; az elsőgenerációs alapjogok nemzetközi és hazai védelme2019-04-30KDI
Bódi StefániaPolitikai jogok egykor és ma Magyarországon2019-04-30KDI
Bodó BarnaErdély és külön a Székelyföld közigazgatás-története; az erdélyi városok igazgatása és az etnikai törésvonalak2019-04-30KDI
Bodó BarnaNemzetépítés és regionalizmus2019-04-30KDI
Bóka JánosA nemzetközi gazdasági kapcsolatok joga és a nemzetközi kereskedelmi igazgatás2019-04-30KDI
Bóka JánosA közös kül- és biztonságpolitika jogi és intézményi keretei2019-04-30KDI
Bordás MáriaAz arab tavasz újraértékelése a 10. évfordulóhoz közeledve2019-04-30KDI
Bordás MáriaA szaúdi-iráni rivalizálás hatása a közel-keleti térség jövőjére2019-04-30KDI
Bordás MáriaAz irreguláris migráció és a terrorizmus összefüggései2019-04-30KDI
Bordás MáriaA hatékonyság az állam szervezésében; a hatékony állam2019-04-30KDI
Boros AnitaEurópai közigazgatás és többszintű kormányzás, a tagállami koordinációs modellek alakulása2019-04-30KDI
Boros AnitaAz Európai Unió jogának végrehajtása és annak ellenőrzése2019-04-30KDI
Boros AnitaA hatékony állami működés eljárásjogi feltételrendszere és a közigazgatási eljárásjog továbbfejlesztésének lehetséges irányai2019-04-30KDI
Boros AnitaA nemzeti vagyonjogi szabályozás továbbfejlesztésének irányai2019-04-30KDI
Budai Balázs BenjáminA közigazgatási modernizáció: az e-közigazgatás2019-04-30KDI
Cs. Kiss LajosPolitikai és jogi államfogalmak a jogtudományban2019-04-30KDI
Csapó ZsuzsannaNemzeti és nemzetközi fórumok előtti felelősségre vonás népirtásért, háborús és emberiesség elleni bűncselekményért, illetve agresszió bűntettéért2019-04-30KDI
Császár Noémi9. Közigazgatási intézmények, szervezetek és személyi állományuk hivatás -személyiségi, valamint egészségpromóciós tevékenysége, továbbá preventív, interventív és fejlesz2019-04-30KDI
Csath MagdolnaNemzeti és nemzetközi versenyképesség2019-04-30KDI
Egedy GergelyAz állam a politikai gondolkodásban; nemzetközi összehasonlítás2019-04-30KDI
Elekes AndreaGlobalizáció, globális kockázatok2019-04-30KDI
Elekes AndreaNegyedik ipari forradalom – kormányzati kihívások2019-04-30KDI
Elekes AndreaNemzetközi kereskedelem és kereskedelempolitika2019-04-30KDI
Hajnal GyörgyTeljesítményorientált közigazgatási és közpolitikai reformok összehasonlító szemléletű kutatása2019-04-30KDI
Halász IvánA plurális választójog dilemmái tegnap és ma2019-04-30KDI
Halmai Péter
Szemlér Tamás
EU közös politikák gazdaságtana2019-04-30KDI
Halmai PéterA modern állam gazdasági szerepe2019-04-30KDI
Halmai PéterEurópai gazdasági integráció2019-04-30KDI
Halmai PéterGazdaságpolitikai irányzatok2019-04-30KDI
Horváth AttilaA magyar közigazgatás, valamint az önkormányzás története2019-04-30KDI
Horváth AttilaA szovjet típusú diktatúra magyarországi állam- és jogtörténete, különös tekintettel az emberi jogi jogsértésekre és a koncepciós perekre2019-04-30KDI
Horváth AttilaA magyar történeti alkotmány az Aranybullától a királyság megszűnéséig2019-04-30KDI
Jakab ÉvaA szellemi tulajdon védelmének története2019-04-30KDI
Jakab ÉvaÁllam és demokrácia: az ókori görög világ, különös tekintettel a római államtörténetre2019-04-30KDI
Kaiser TamásA „jó kormányzás” és a „jó közigazgatás” modelljei, működése és mérhetősége2019-04-30KDI
Kaiser TamásA kormányzás és közigazgatás területi dimenziója Európában2019-04-30KDI
Kis NorbertKözigazgatási jogérvényesítés és szankciópolitika2019-04-30KDI
Kiss GyörgyAz alapjogok rendszere, hierarchiája, az alapjogok kollíziója2019-04-30KDI
Koller BoglárkaEuroszkepticizmus és az Európai Unió jövőjének lehetséges szcenáriói; többsebességes Európa, differenciált integráció2019-04-30KDI
Koller BoglárkaIntegritás, migráció és a multikulturalizmus kihívásai az Európai Unióban2019-04-30KDI
Kolozsi Pál PéterA jó kormányzást támogató jegybankpolitika elmélete és gyakorlata2019-04-30KDI
Kolozsi Pál PéterÚj irányok a jegybanki működésben2019-04-30KDI
Koltay AndrásA szólás- és sajtószabadság, illetve a médiaszabályozás kérdései2019-04-30KDI
Koronváry PéterGovernance – szervezetvezetés2019-04-30KDI
Kutasi GáborA szabadkereskedelmi egyezmények hatására létrejövő kereskedelmi előnyök megoszlása az Európai Unió tagállamai között2019-04-30KDI
Kutasi GáborA Kína és az Egyesült Államok között kereskedelmi háború hatásai a magyar nemzetgazdaságra2019-04-30KDI
Maiyalehné Gregóczki EtelkaA közbevételek rendszerének szabályozása2019-04-30KDI
Maiyalehné Gregóczki EtelkaA közpénzek felhasználásának integritási kérdései és az ellenőrzések hatékonyságának vizsgálata2019-04-30KDI
Makó CsabaAz érdekegyeztetés szervezeti szociológiája2019-04-30KDI
Makó CsabaTanuló gazdaság és szervezeti innovációk2019-04-30KDI
Máthé GáborA magyar közjog forrásai a XVIII-XIX. században2019-04-30KDI
Máthé GáborA bírói hatalom a magyar polgári államban2019-04-30KDI
Máthé GáborA kisebb súlyú jogellenes cselekmények szabályozási koncepciói a XIX. századtól napjainkig2019-04-30KDI
Molnár AnnaAz EU kül- és biztonságpolitika eszközrendszerének (pl. szomszédságpolitikájának, közös biztonság és védelempolitikájának) szerepe az Európába irányuló illegális migráció2019-04-30KDI
Molnár AnnaA Brexit lehetséges hatásai az európai biztonságra és az EU közös kül- és biztonságpolitikájára2019-04-30KDI
Molnár Attila KárolyPolitikai irányzatok: konzervatívok, liberálisok és baloldaliak2019-04-30KDI
Nagy EndreA magyar államelmélet tudásszociológia környezete és előzményei2019-04-30KDI
Négyesi ImreÚj technológiák az elektronikus közigazgatásban2019-04-30KDI
Novoszáth PéterKözlekedéspolitikai és infrastrukturális együttműködés lehetőségei és kihívásai Közép-Európában2019-04-30KDI
Novoszáth PéterA társadalombiztosítás pénzügyei2019-04-30KDI
Nyikos GyörgyiKözbeszerzés2019-04-30KDI
P. Szabó SándorA kínai gazdaság2019-04-30KDI
P. Szabó SándorKína külpolitikája, nemzetközi kapcsolatai2019-04-30KDI
Papp TeklaXXI. századi szerződési jog - európai fejlődési tendenciák2019-04-30KDI
Papp TeklaHelytállás - felelősség, kontraktuális és deliktuális jogalapú tényállások jogdogmatikai és joggyakorlati megközelítésben; az államhoz, közigazgatáshoz kapcsolódó felelős2019-04-30KDI
Papp TeklaGazdasági válság - magánjogi reakciók, reflexiók2019-04-30KDI
Papp TeklaTársasági jogunk jelenlegi kihívásai, különös tekintettel a jogalkotás változásaira2019-04-30KDI
Patyi AndrásA közigazgatás ellenőrzésének jogi alapjai és jogintézményei, a közjogi bíráskodás alapkérdései és rendszere, a közigazgatási eljárás dogmatikája2019-04-30KDI
Patyi AndrásA közigazgatási jogdogmatika bármely kérdése2019-04-30KDI
Peres ZsuzsannaA rendi Magyarország központi igazgatási szervei a Mohács utáni időszakban (magyar kamara, magyar kancellária)2019-04-30KDI
Peres ZsuzsannaJogalkotás és jogfejlődés, elmélet és praxis Magyarországon 1526-18482019-04-30KDI
Pókecz Kovács AttilaRómai közjog; korszakok, intézmények2019-04-30KDI
Pókecz Kovács AttilaA francia közigazgatási és közigazgatási jog története (XIX-XX. század)2019-04-30KDI
Rada PéterKülpolitikai döntéshozatal az Egyesült Államokban2019-04-30KDI
Rada Péter35. Az Egyesült Államok külpolitikája változásának a hatása a transzatlanti kapcsolatokra, a nemzetközi rend változására és a nagyhatalmak viszonyára2019-04-30KDI
Remek Éva33. Az EBESZ szerepének átalakulása a nemzetközi válságkezelésben (Kelet-Délkelet-Európában, a Balkánon – befagyott konfliktusok)2019-04-30KDI
Remek ÉvaA nemzetközi biztonság változásai – új típusú biztonsági kihívások és következményei (továbbá a nemzetközi szervezetek, különös tekintettel az EU és a magyar kül- és bizt2019-04-30KDI
Sasvári PéterTudománymetriai elemzések a társadalomtudományok területén, különös tekintettel a közigazgatás-tudományra2019-04-30KDI


2019. I. 10.
ODT ülés
Az ODT következő ülésére 2019. február 22-én 10.00 órakor kerül sor a Semmelweis Egyetem Szenátusi termében (Bp. Üllői út 26. I. emelet).

 
Minden jog fenntartva © 2007, Országos Doktori Tanács - a doktori adatbázis nyilvántartási száma az adatvédelmi biztosnál: 02003/0001. Program verzió: 2.2358 ( 2017. X. 31. )