Bejelentkezés
 Fórum
 
 
A Nemzeti Közszolgálati Egyetem aktuális témakiírásai
A Nemzeti Közszolgálati Egyetem aktuális témakiírásai

témavezető

kutatási téma

jelentkezési határidő

helyszín (magyar oldal)
Balla TiborA haderő és a társadalom kapcsolata az 1945 előtti időszakban2022-06-30HDI
Berek TamásAz ABV védelmi támogatás kihívásai a XXI. században, az ABV védelmi támogatás elmélete és gyakorlata, a mentesítés-, valamint a felderítés feladatrendszerének vizsgála2022-06-30HDI
Boda MihályA háború 20-21. századi változásainak elmélete2022-06-30HDI
Boda MihályÉrtékek, ideológiák és politikai elméletek a hadtörténelemben2022-06-30HDI
Boldizsár GáborA 21. század műveleti környezete, a humán környezet és a katonai erő kapcsolata műveletek során2022-06-30HDI
Boldizsár GáborAz államépítés katonai feladatai, alapvetően a közigazgatási, gazdasági és biztonsági dimenziókban2022-06-30HDI
Bolgár JuditVálságreagálás és veszélyhelyzet kezelés lélektani aspektusa2022-06-30HDI
Bolgár JuditA védelmi tevékenység pszichológiai aspektusai2022-06-30HDI
Csengeri JánosA magyar felsőoktatási (hallgatói, oktatói, kutatói) ösztöndíjak átfogó elemzése2022-06-30HDI
Csengeri JánosA hibrid fenyegetések ellensúlyozása a légierő alkalmazásával2022-06-30HDI
Csikány TamásA XIX. század európai és magyar hadügye, fegyvernemek, alakulatok története, önkéntesség és hadkötelezettség a magyar történelemben2022-06-30HDI
Csiki Varga TamásEurópai védelempolitika2022-06-30HDI
Deák András GyörgyEuropean Climate and Energy Policy2022-06-30HDI
Deák András GyörgyInternational energy security2022-06-30HDI
Farkas JohannaA vallási radikalizálódás pszichológiai háttere2022-06-30HDI
Fischl VilmosAz egyház és állam álláspontja a háborúról, a békéről és a vallási szélsőségekről, különös tekintettel az iszlám vallás terjedésére2022-06-30HDI
Földi LászlóAz ABV felderítés és mentesítés aktuális kérdései, a technikai eszközrendszer fejlesztésének lehetőségei2022-06-30HDI
Forgács BalázsAz irreguláris hadviselés történetisége és elmélete2022-06-30HDI
Gál István László
Farkas Ádám
Az új típusú biztonsági kihívások egyes állami aspektusai, különös tekintettel az összehangolt fellépést igénylő jelenségekre2022-06-30HDI
Gál István László
Farkas Ádám
A védelem és biztonság intézményi és szabályozási kérdései a 21. század első felében2022-06-30HDI
Gőcze IstvánA hadtudomány tudományelméleti kérdéseinek változása a 20. század második felétől. Paradigmaváltás vagy mégsem?2022-06-30HDI
Háda BélaIndia kül- és biztonságpolitikája2022-06-30HDI
Haig ZsoltAz elektronikai hadviselés alkalmazásának fejlesztési lehetőségei (egy szakirányú szegmens vonatkozásában)2022-06-30HDI
Horváth TiborA korszerű műveleti környezet műszaki támogatásának kihívásai2022-06-30HDI
Horváth TiborKemény beton és új rendszerű vasbeton alkalmazásának lehetőségei védett létesítmények építésében2022-06-30HDI
Jakusné Harnos ÉvaA befolyásolással szembeni ellenállóképesség kialakításának lehetőségei a kognitív hadviselés estében2022-06-30HDI
Jobbágy ZoltánA szövetségi összhaderőnemi műveletek elmélete és gyakorlata2022-06-30HDI
Kádár PálAz államok ellenálló képessége (resilience) és a modernkori biztonság összefüggései2022-06-30HDI
Kaiser FerencTengeri haderők és tengeri hadműveletek története2022-06-30HDI
Kaiser FerencGlobális biztonsági kihívások2022-06-30HDI
Kállai AttilaBékeműveletek geoinformációs támogatása2022-06-30HDI
Kaló JózsefA katonapolitika változásai a XX. században2022-06-30HDI
Kaló JózsefVallási alapú fegyveres konfliktusok és üldözések2022-06-30HDI
Kis-Benedek JózsefAz Európát érintő közel-keleti és észak-afrikai konfliktusok nemzetbiztonsági elemzése2022-06-30HDI
Kiss Zoltán LászlóAz aszimmetrikus és hibrid hadviselés, valamint terrorizmus elleni műveletek alkalmazott társadalomtudományi kihívásai2022-06-30HDI
Kiss Zoltán LászlóA COVID-19 járvány hatása a civil-katonai kapcsolatok alakulására a NATO és EU tagországokban2022-06-30HDI
Kovács Zoltán TiborA műszaki támogatás kihívásai a 21. században, a mozgásakadályozás hatékonyságának növelési lehetőségei korszerű eszközök alkalmazásával2022-06-30HDI
Krajnc Zoltán
Bali Tamás
A légierő és légi hadviselés a megváltozott biztonsági környezetben: a légi- és levegőből származó terror fenyegetések, a multitér szemlélet és műveletek által indukált f2022-06-30HDI
Krajnc Zoltán
Bali Tamás
A Magyar Honvédség képességeinek, eljárásrendjeinek fejlesztése (transzformációja) a digitalizált világban: az ember-gép kapcsolat a harcmezőn, a mesterséges intelligenci2022-06-30HDI
Muhoray ÁrpádA védelmi és biztonsági igazgatási tevékenységben a védelmi és biztonsági szervezetek irányítási szintjeinek szerepe, együttműködésük lehetőségének vizsgálata2022-06-30HDI
Munk SándorMH C2 rendszerek interoperabilitási képességeinek kialakítása, továbbfejlesztése2022-06-30HDI
Munk SándorA Magyar Honvédség, illetve a védelmi szféra tevékenységét támogató informatikai képességek, rendszerek, alkalmazások és eszközök2022-06-30HDI
N. Rózsa ErzsébetKözel-Kelet politikai és biztonságpolitikai folyamatai2022-06-30HDI
N. Rózsa ErzsébetA tömegpusztító fegyverek leszerelésének és (non-) proliferációjának aktuális kérdései2022-06-30HDI
Négyesi ImreA kondicionális felkészítés során alkalmazható informatikai eszközök a védelmi szférában2022-06-30HDI
Négyesi ImreAz automatizáció lehetőségei az MH képességeinek fejlesztésében2022-06-30HDI
Négyesi ImreMesterséges Intelligencia alkalmazásának lehetőségei a MH-ban a korszerű vezetés támogatására2022-06-30HDI
Négyesi LajosAz európai és magyar hadművészet a közép- és koraújkorban2022-06-30HDI
Németh József LajosStratégiai kommunikáció és biztonságpolitika2022-06-30HDI
Padányi József
Négyesi Lajos
Hadtörténelmi események rekonstruálása terepen folytatott kutatásokkal2022-06-30HDI
Padányi JózsefA civil-katonai együttműködés hadművészeti jelentősége, alkalmazásának főbb kérdései a konfliktusok kezelésében2022-06-30HDI
Pohl ÁrpádA logisztikai támogatás elmélete és gyakorlata2022-06-30HDI
Regényi Kund MiklósA magyar állambiztonsági szolgálatok fejlődése a 19. század harmadik harmadától a rendszerváltásig2022-06-30HDI
Regényi Kund MiklósA biztonságtudatossági programok elmélete és alkalmazásuk gyakorlata a hazai és nemzetközi tapasztalatok tükrében2022-06-30HDI
Remek ÉvaAz új típusú kihívások hatása az afganisztáni korszakot követő MH műveleti tervezési irányaira, vezetői (mentori) módszerek vizsgálatára2022-06-30HDI
Remek ÉvaA nemzetközi biztonság változásai – új típusú biztonsági kihívások és következményei (továbbá a nemzetközi szervezetek, különös tekintettel az EU és a magyar kül- és b2022-06-30HDI
Resperger IstvánKihívások, kockázatok és fenyegetések nemzetbiztonsági kérdései, korszerű eljárások a titkosszolgálatok működési hatékonyságának növelése érdekében2022-06-30HDI
Resperger IstvánA nemzetközi terrorizmus elleni küzdelem elmélete és gyakorlata2022-06-30HDI
Siposné Kecskeméthy KláraA geopolitika elmélet és gyakorlata2022-06-30HDI
Siposné Kecskeméthy KláraVálságövezetek biztonság- és védelemföldrajza2022-06-30HDI
Stummer JuditToborzás és megtartás a Magyar Honvédségben, különös tekintettel a fiatal generációt célzó törekvésekre2022-06-30HDI
Szabó I. LászlóA védelmi kihívások társadalomtudományi kutatása2022-06-30HDI
Szabó I. LászlóA katonai hivatás társadalmi percepiója hazai és nemzetközi viszonylatban2022-06-30HDI
Szelei IldikóA katonai szocializációt befolyásoló tényezők vizsgálata2022-06-30HDI
Szente-Varga Mónika
Jancsó Katalin
Globális és regionális, és nemzeti biztonsági kihívások; biztonság- és védelempolitikai főkérdések (Latin-Amerika, Spanyolország)2022-06-30HDI
Szente-Varga Mónika1848/49-es honvédtisztek Latin-Amerikában2022-06-30HDI
Taksás Balázs
Pap Andrea
Az állami szerepvállalás hatékonyságának elemzése a hazai hadiiparban2022-06-30HDI
Taksás Balázs
Pap Andrea
Paradigmaváltás lehetőségének vizsgálata a HM tárca gazdálkodásában a dinamikusan változó környezetben. A képességszemlélet elterjesztésének lehetőségei a HM tárcánál2022-06-30HDI
Taksás Balázs
Pap Andrea
Nemzetközi hadiipari kihívások a XXI. században2022-06-30HDI
Taksás Balázs
Pap Andrea
A nemzetgazdaság védelmi felkészítésének és a különleges jogrend időszaki működési mechanizmusainak vizsgálata2022-06-30HDI
Tóth AndrásA digitális állam információbiztonsági kihívásai2022-06-30HDI
Tóth AndrásKibertéri műveletek helye, szerepe a 21. századi műveleti környezetben2022-06-30HDI
Ujházy LászlóKatonai vezetési kihívások a 21. században2022-06-30HDI
Varga SzabolcsHadseregszervezés és ellátás a XVI-XVII. században2022-06-30HDI
Vida Csaba
Kenedli Tamás
A nemzetbiztonsági szolgálatok és egyéb titkos információgyűjtést végző szervek sajátos tevékenységei2022-06-30HDI
Vida CsabaVisegrádi országok helye és szerepe a közép-európai biztonsági rendszerben elemző-értékelő megközelítés alapjánV2022-06-30HDI
Vida Csaba
Kenedli Tamás
Korszerű hírszerző elemző-értékelő módszerek rendszere2022-06-30HDI
Boda MihályPhilosophy of War2022-06-30DSMS
Boda MihályTheory of Hybrid Warfare2022-06-30DSMS
Boldizsár GáborMilitary Tasks of State-building, Particulary in Administrative, Economic and Security Area2022-06-30DSMS
Boldizsár GáborOperational Environment in the 21st Century. Connection between Human Environment and Military Force in the Future Operations2022-06-30DSMS
Csengeri JánosAir Segment of Hybrid Conflicts, Counter Hybrid Warfare with Air Power2022-06-30DSMS
Csiki Varga TamásEuropean Defense Policy2022-06-30DSMS
Csiki Varga TamásSecurity and Defense Policy of Central European Countries2022-06-30DSMS
Jancsó KatalinGlobal, Regional and National Security Challenges; Key Security and Defence Policy Issues (Latin America, Spain)2022-06-30DSMS
Jancsó KatalinCurrent Challenges of International Protection of Minority Rights (Latin America)2022-06-30DSMS
Jobbágy ZoltánAdaptation possibilities of NATO operation planning procedures to the HDF Operation Command System2022-06-30DSMS
Jobbágy ZoltánTheory and Practice of Allied Joint Operations2022-06-30DSMS
Kaiser FerencThe Theory and Practice of Naval Warfare2022-06-30DSMS
Kaiser FerencGlobal Security Risks2022-06-30DSMS
Kis-Benedek JózsefThe National Security Assessment of the Middle East and North African Conflicts having Influence on the European Security2022-06-30DSMS
Kiss Zoltán LászlóSociological Analysis of Factors Presenting Challenge (Risk, Threat or Danger) for Social Stability and Human Security2022-06-30DSMS
Kiss Zoltán LászlóMilitary Sociological Analysis of Experiences from International Crisis Response Operations2022-06-30DSMS
Kovács Zoltán TiborChallenges of Engineer Support in the 21st Century, with Special Focus on the Hungarian Defence Forces2022-06-30DSMS
Krajnc Zoltán
Bali Tamás
Development of capabilities and procedures of the Hungarian Defense Forces in digitization world: man-machine connection in battlefield, AI and robots/autonomous systems.2022-06-30DSMS
Lakatos LászlóThe National Defense System and Defence Management2022-06-30DSMS
Marsai ViktorRegional Security - Africa2022-06-30DSMS
N. Rózsa ErzsébetRegional Security (Middle East)2022-06-30DSMS
N. Rózsa ErzsébetArms Control- Disarmament and Security2022-06-30DSMS
Négyesi ImreIT tools in the defense sphere that can be used during conditional preparation.2022-06-30DSMS

 
Minden jog fenntartva © 2007, Országos Doktori Tanács - a doktori adatbázis nyilvántartási száma az adatvédelmi biztosnál: 02003/0001. Program verzió: 2.2358 ( 2017. X. 31. )