Bejelentkezés
 Fórum
 
 
A Nemzeti Közszolgálati Egyetem aktuális témakiírásai
A Nemzeti Közszolgálati Egyetem aktuális témakiírásai

témavezető

kutatási téma

jelentkezési határidő

helyszín (magyar oldal)
Balla JózsefA biometria biztonságnövelő hatása a rendészeti célú személyazonosításban2020-08-01RDI
Balla ZoltánA nemzetbiztonsági rendészet2020-08-01RDI
Balla ZoltánA rendészeti tevékenység elsődleges és másodlagos megnyilvánulásai, különös tekintettel a rendőri és a nemzetbiztonsági feladatokra2020-08-01RDI
Balla ZoltánA közigazgatási és a rendészeti jog kapcsolata2020-08-01RDI
Barabás Andrea TündeA resztoratív módszerek alkalmazásának lehetőségei a rendészeti munkában2020-08-01RDI
Barabás Andrea TündeA szituációs és környezeti bűnmegelőzés lehetőségei Magyarországon2020-08-01RDI
Barabás Andrea TündeA szituációs és környezeti bűnmegelőzés lehetőségei Magyarországon2020-08-01RDI
Blaskó BélaBüntetőpolitika – Tett - Büntetés2020-08-01RDI
Blaskó BélaA büntetőpolitika az új évszázad első éveiben2020-08-01RDI
Bleszity JánosAz egységes állami katasztrófavédelmi rendszer megalakulása következtében történt szervezeti változások hatása a tűzvédelmi feladatrendszerre2020-08-01RDI
Bleszity JánosA katasztrófavédelmi képzés fejlesztésének lehetőségei a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen2020-08-01RDI
Boda JózsefA rendvédelem története itthon és külföldön2020-08-01RDI
Boda JózsefA nemzetbiztonsági szolgálatok története, tevékenysége itthon és külföldön2020-08-01RDI
Christián LászlóKomplementer rendészet: a rendészet rendőrségen túli szereplőinek, továbbá a magánbiztonság, az önkormányzati rendészet, a civil bűnmegelőzés helye, szerepe és jelentőség2020-08-01RDI
Christián LászlóA közbiztonság és magánbiztonság szerveinek együttműködése2020-08-01RDI
Császár NoémiPrizonizáció, reziliencia, traumatizáció, burn-out, illetve az adaptációs mechanizmusok épsége versus sérültsége büntetés végrehajtási intézetben dolgozóknál2020-08-01RDI
Endrődi IstvánA polgári védelem helye és szerepe2020-08-01RDI
Fantoly ZsanettHibaforrások a büntetőeljárásban2020-08-01RDI
Fantoly ZsanettA jogi személy büntetőjogi felelőssége2020-08-01RDI
Fantoly ZsanettHibaforrások a büntetőeljárásban2020-08-01RDI
Fantoly ZsanettA nyomozás szerepe a büntető igazságszolgáltatás előkészítésében2020-08-01RDI
Finszter GézaKriminálpolitika és rendészet2020-08-01RDI
Finszter GézaA titkos információgyűjtés kriminalisztikája2020-08-01RDI
Finszter GézaBizonyításelméletek a jog világában2020-08-01RDI
Fogarasi MihályTudatelméleti diszfunkciók, antiszociális viselkedés, bűnüldözés2020-08-01RDI
Fogarasi MihályA rendőri hatalomgyakorlás természete2020-08-01RDI
Fórizs Sándor
Zsigovits László
A rendvédelmi szervek gazdálkodása, logisztikai ellátása, a rendvédelmi technika-informatika és annak alkalmazási elmélete2020-08-01RDI
Fórizs SándorA rendészeti tevékenységek elvei, eljárásai, szervezeti keretei normál és minősített időszakokban, rendészeti felkészítés hazánkban és külföldön2020-08-01RDI
Gaál GyulaBűnmegelőzési modellek2020-08-01RDI
Gaál GyulaAz államhatárokon átnyúló szervezett bűnözés megjelenési formái, jellemzői, sajátosságai2020-08-01RDI
Grósz ZoltánA katasztrófavédelmi feladatok alapvető tartalmi változásainak elemzése2020-08-01RDI
Gubicza József
Zán Krisztina
A migráció, a menekültügy és a határrendészet kapcsolódása az EU-ban, szerepe a schengeni határellenőrzési rendszerben2020-08-01RDI
Gubicza JózsefA rendvédelmi szervek alap és posztgraduális képzési rendszereinek felépítése, fejlődése hazánkban és az Európai Unióban2020-08-01RDI
Haller JózsefSzélsőséges stressz hatása a rendőri intézkedésre, és annak élettani hátterére tréning szituációban2020-08-01RDI
Haller JózsefMigráció és agresszió2020-08-01RDI
Hautzinger ZoltánA migráció és az idegenjog rendészeti fejlesztési lehetőségei2020-08-01RDI
Hautzinger ZoltánA kriminalisztika elmélete és módszere2020-08-01RDI
Hautzinger ZoltánA migráció és az idegenjog rendészeti fejlesztési lehetőségei2020-08-01RDI
Hegedűs JuditRendvédelmi szervek gyermek- és ifjúságvédelmi munkájának empirikus vizsgálata2020-08-01RDI
Hollán MiklósA korrupció elleni fellépés büntetőjogi és igazgatási eszközei2020-08-01RDI
Hollán MiklósA közigazgatás büntetőhatalma2020-08-01RDI
Irk FerencMultinacionális cégek jogkövetési gyakorlata2020-08-01RDI
Kerezsi KláraA helyreállító igazságszolgáltatás szerepe a közpolitikában2020-08-01RDI
Kerezsi KláraA rendészetelmélet és a rendészeti gyakorlat viszonya: Hogyan és hol alakul ki a szaktudás?2020-08-01RDI
Kerezsi KláraGlobális és helyi biztonság versus nemi sztereotípiák (A nők szerepe a politikai konfliktusokban, a terrorista és erőszakos cselekményekben)2020-08-01RDI
Kerezsi KláraKisebbségek és bűnözés2020-08-01RDI
Kovács GáborVezetéselmélet, vezetési modellek a rendészeti szerveknél2020-08-01RDI
Kovács TamásA magyar rendvédelmi, karhatalmi szervek és titkosszolgálatok története, 1867-19902020-08-01RDI
Kovács GáborBevetési rendszerek, rendvédelmi erők alkalmazása2020-08-01RDI
Kovács GáborEurópai Forenzikus Tudományos Térség (EFSA2020) létrehozásának kihívásai2020-08-01RDI
Kovács GáborA szakértői bizonyítás aktuális kérdései a büntetőeljárásban2020-08-01RDI
Kozáry AndreaA gyűlölet-cselekmények és gyűlölet-bűncselekmények valamint azok kezelése2020-08-01RDI
Kozáry AndreaA gyűlölet-cselekmények és gyűlölet-bűncselekmények valamint azok kezelése2020-08-01RDI
Kozáry AndreaNők a magyar rendvédelemben2020-08-01RDI
Kuti RajmundA katasztrófavédelmi műveletirányítási rendszer fejlesztésének elméleti és gyakorlati kérdései2020-08-01RDI
Lévay MiklósA kábítószer-probléma kriminológiai és kriminálpolitikai kérdései2020-08-01RDI
Major RóbertÚj kihívások a közlekedésrendészet területén, közlekedésbiztonság fokozásának jogi és rendészeti lehetőségei2020-08-01RDI
Major RóbertA karhatalomtól a jogállami rendészetig2020-08-01RDI
Malét-Szabó ErikaKompetencia alapú kiválasztási és képzési rendszerek a rendészetben2020-08-01RDI
Mészáros BenceA kriminálstratégia szerepe a bűnözés elleni küzdelemben2020-08-01RDI
Molnár KatalinA rendészet társadalmi szerepe, a rendészeti szervezeti kultúra, rendészeti reformok2020-08-01RDI
Molnár KatalinA különböző rendészeti szervezetek belső és külső kommunikációja, annak fejlesztési lehetőségei, megújítása2020-08-01RDI
Molnár KatalinA hazai és nemzetközi rendészeti képzések összehasonlítása, fejlesztési lehetőségek2020-08-01RDI
Muhoray ÁrpádA katasztrófavédelem igazgatási, irányítási rendjének vizsgálata...2020-08-01RDI
Nagy Zoltán AndrásA kiberbűncselekmények nemzeti és nemzetközi büntetőjogi vonatkozásai2020-08-01RDI
Nagy JuditA nemzetközi rendészeti együttműködés – bűnüldözés határok nélkül2020-08-01RDI
Németh József
Michalkó Gábor
A turizmusbiztonság rendészettudományi aspektusai2020-08-01RDI
Németh ZsoltDrogpolitikai dilemmák – rendészeti csapdák (A drogprobléma rendészeti kezelése)2020-08-01RDI
Pap András LászlóA kisebbségek és a rendőrség viszonya (a multikulturális közösségek rendészeti kihívásai)2020-08-01RDI
Pap András LászlóA digitális korszak rendészeti kihívásai2020-08-01RDI
Pap András LászlóA rendészeti tevékenység kiszervezésének problematikája2020-08-01RDI
Pap András LászlóA rendészeti tevékenység kurrens alkotmányjogi és emberi jogi kérdései2020-08-01RDI
Parádi JózsefA polgári magyar állam rendvédelmi testületei2020-08-01RDI
Parti KatalinAz informatikai bűncselekmények nyomozása2020-08-01RDI
Polt PéterNemzetközi büntetőjog és nemzetközi bűnügyi együttműködés2020-08-01RDI
Polt PéterHatály és joghatóság, alapvető dogmatikai kérdések2020-08-01RDI
Polt PéterA környezetet és természetet sértő bűncselekmények2020-08-01RDI
Polt PéterA vagyon elleni erőszakos bűncselekmények2020-08-01RDI
Polt PéterA költségvetési csalás, mint az Unió pénzügyi érdekeit sértő bűncselekmény2020-08-01RDI
Ritecz GyörgyMigráció és a terrorizmus viszonyrendszere2020-08-01RDI
Ritecz GyörgySchengen Aquis, mint Rendszer2020-08-01RDI
Ritecz György
Csaba Zágon
A kockázatelemzés és -kezelés módszerének alkalmazási lehetőségei a rendészeti tevékenység területén2020-08-01RDI
Ritecz György
Csaba Zágon
A kockázatelemzés és -kezelés módszerének alkalmazási lehetőségei a rendészeti tevékenység területén2020-08-01RDI
Ritecz GyörgyMigrációs földrajz2020-08-01RDI
Ruzsonyi PéterA re-edukáció kriminálpedagógiai alapjai2020-08-01RDI
Ruzsonyi PéterA fogvatartottak kezelésének nemzetközi tendenciái2020-08-01RDI
Sallai JánosBel- és igazságügyi együttműködés (schengeni integráció) elmélete és gyakorlata2020-08-01RDI
Sallai JánosBel- és igazságügyi együttműködés (schengeni integráció) elmélete és gyakorlata2020-08-01RDI
Sallai JánosBel- és igazságügyi együttműködés (schengeni integráció) elmélete és gyakorlata2020-08-01RDI
Sallai JánosRendészettudomány és egyes rendészeti szervek története2020-08-01RDI
Sárkány IstvánAz erőszakos bűnözés és a terrorizmus2020-08-01RDI
Simicskó IstvánA különleges jogrend rendészeti vonatkozásai2020-08-01RDI
Szabó AndreaAz adó- és vámigazgatás helye és szerepe a rendészeti igazgatás területén2020-08-01RDI
Szabó AndreaAz adó- és vámigazgatás európai/nemzetközi dimenziói a rendészeti igazgatás területén2020-08-01RDI
Szendrei FerencA szervezett bűnözés nemzetközi és magyarországi vonatkozásai2020-08-01RDI
Szendrei FerencA bűnüldözési célú titkos információgyűjtés és a leplezett eszközök2020-08-01RDI
Varga JánosAz Európai Unió belső biztonsági stratégiájának megvalósulása és összefüggése a schengeni követelményeknek megfelelő határellenőrzéssel2020-08-01RDI
Varga JánosBiztonsági kihívások, rendészeti modellek, szervezetek és tevékenységek2020-08-01RDI
Varga JánosAz Európai Unió belső biztonsági stratégiájának megvalósulása és összefüggése a schengeni követelményeknek megfelelő határellenőrzéssel2020-08-01RDI
Varga JánosAz Integrált Határigazgatás elmélete és gyakorlata. Az uniós határigazgatás és oktatásmódszertan terén kialakított gyakorlatok és nemzeti adaptálásuk lehetőségei2020-08-01RDI


2020. VI. 25.
ODT ülés
Az ODT következő ülésére 2020. július 10-én 10.00 órakor kerül sor a Semmelweis Egyetem Szenátusi termében (Bp. Üllői út 26. I. emelet).

 
Minden jog fenntartva © 2007, Országos Doktori Tanács - a doktori adatbázis nyilvántartási száma az adatvédelmi biztosnál: 02003/0001. Program verzió: 2.2358 ( 2017. X. 31. )