Bejelentkezés
 Fórum
 
 
A Nemzeti Közszolgálati Egyetem aktuális témakiírásai
A Nemzeti Közszolgálati Egyetem aktuális témakiírásai

témavezető

kutatási téma

jelentkezési határidő

helyszín (magyar oldal)
Boda MihályHistorical and contemporary forms of warfare ideologies (including just war theory)2024-06-30DSMS
Boda MihályTheories of War in the 20th and 21th Centuries2024-06-30DSMS
Boldizsár GáborOperational Environment in the 21st Century. Connection between Human Environment and Military Force in the Future Operations2024-06-30DSMS
Boldizsár GáborMilitary Tasks of State-building, Particulary in Administrative, Economic and Security Area2024-06-30DSMS
Csengeri JánosAir Segment of Hybrid Conflicts, Counter Hybrid Warfare with Air Power2024-06-30DSMS
Fischl VilmosThe position of the church and the state on war, peace and religious extremism, especially with regard to the spread of the Islamic religion2024-06-30DSMS
Fischl VilmosThe problem of religious extremism and the possibilities of its management from the point of view of defense policy, especially with regard to the radical tendencies of t2024-06-30DSMS
Horváth TiborParadigm shift in training procedures for land assets acquired in connection with the Defence and Force Development Programme2024-06-30DSMS
Jakusné Harnos ÉvaDeveloping resilience against persuasion within the framework of cognitive warfare2024-06-30DSMS
Jobbágy ZoltánTheory and Practice of Allied Joint Operations2024-06-30DSMS
Jobbágy ZoltánAdaptation possibilities of NATO operation planning procedures to the HDF Operation Command System2024-06-30DSMS
Jobbágy ZoltánPlace and Role of the Hungarian Defence Forces in Allied Joint Operations2024-06-30DSMS
Kaiser FerencThe Theory and Practice of Naval Warfare2024-06-30DSMS
Kaiser FerencThe Theory and Practice of Naval Warfare2024-06-30DSMS
Kaiser FerencGlobal Security Risks2024-06-30DSMS
Kaló JózsefReligiously based armed conflicts and persecutions2024-06-30DSMS
Kaló JózsefChanges in Defence Policy in the XIX-XXI. Century2024-06-30DSMS
Karlovitz János TiborChanges in the Depiction of the Army in Public Education Textbooks2024-06-30DSMS
Kis-Benedek JózsefThe National Security Assessment of the Middle East and North African Conflicts having Influence on the European Security2024-06-30DSMS
Kiss Zoltán LászlóAsymmetric and Hybrid Warfare and Counter-Terrorism Operations - Applied Social Science Related Challenges2024-06-30DSMS
Kiss Zoltán LászlóThe Impact of the COVID-19 epidemic on the Evolution of Civil-Military Relations in NATO and EU Member States2024-06-30DSMS
Kovács Zoltán TiborChallenges of Engineer Support in the 21st Century, with Special Focus on the Hungarian Defence Forces2024-06-30DSMS
Krajnc Zoltán
Bali Tamás
Development of capabilities and procedures of the Hungarian Defense Forces in digitization world: man-machine connection in battlefield, AI and robots/autonomous systems.2024-06-30DSMS
Lakatos LászlóThe National Defense System and Defence Management2024-06-30DSMS
Marsai ViktorRegional Security - Africa2024-06-30DSMS
Marsai ViktorRegional Security - Africa2024-06-30DSMS
N. Rózsa ErzsébetArms Control- Disarmament and Security2024-06-30DSMS
N. Rózsa ErzsébetRegional Security (Middle East)2024-06-30DSMS
Németh József LajosThe Importance of Strategic Narratives Shaping States National Identity and National Security2024-06-30DSMS
Padányi JózsefThe Importance of Civil-military Cooperation in the Military Art and the Main Issues of its Application in the Management of Conflicts2024-06-30DSMS
Petruska FerencLawfare - Law as a Weapon of War2024-06-30DSMS
Rada PéterThe Effects of US’ Foreign Policy Changes on the Transatlantic World2024-06-30DSMS
Siposné Kecskeméthy KláraTheory and Practice of Geopolitics2024-06-30DSMS
Siposné Kecskeméthy KláraSecurity and Defence Geography of Crisis Regions2024-06-30DSMS
Stepper PéterDevelopment of Security Theories – Evaluation of NATO from a Political Perspective2024-06-30DSMS
Stepper PéterRegional Security – Central Europe2024-06-30DSMS
Szente-Varga MónikaRegional security: Latin America2024-06-30DSMS
Taksás BalázsChallenges of the Global Defense Industry in the 21st Century2024-06-30DSMS
Tóth AndrásNetwork Enabled Capability support in centric warfare in NATO Operations2024-06-30DSMS
Tóth AndrásCyberspace Operations in the 21st Century’s Operational Environment2024-06-30DSMS
Ujházi LórándThe Role of Religions in Responding to Modern Security Challenges2024-06-30DSMS
Ujházy LászlóMission Command in the Russian-Ukraine War2024-06-30DSMS
Balla TiborTörténeti esettanulmányok a katonai vezetés témaköréből2024-06-30HDI
Balla TiborA haderő és a társadalom kapcsolata az 1945 előtti időszakban2024-06-30HDI
Bányász Péter
Demeter Márton
A közösségi média kockázatai2024-06-30HDI
Benkő TiborA Magyar Honvédség tartalékos rendszere, mint a haderőképesség és az ország mobilizálhatóságának egyik meghatározó eleme2024-06-30HDI
Berek Tamás
Kuti Rajmund
Katonai erők veszélyhelyzeti alkalmazását segítő döntéstámogató eljárások, metodikák fejlesztési lehetőségei2024-06-30HDI
Berek TamásAz ABV védelmi támogatás kihívásai a XXI. században, az ABV védelmi támogatás elmélete és gyakorlata, a mentesítés-, valamint a felderítés feladatrendszerének vizsgála2024-06-30HDI
Boda MihályAz értékek (pl. hűség, igazságosság) szerepe a 21. századi hadseregszervezésben és háborúban2024-06-30HDI
Boda MihályA háború 20-21. századi filozófiai elméletei2024-06-30HDI
Boda MihályA háborús ideológiák (az igazságos háború elméletének) története és jelene2024-06-30HDI
Boda Mihály
Benkő Tibor
A Magyar Honvédség értékrendje a 21. század elején és annak motivációs hatása a katonai szolgálat rendjére és a műveleti tevékenységek hatékonyságára2024-06-30HDI
Boldizsár GáborA 21. század műveleti környezete, a humán környezet és a katonai erő kapcsolata műveletek során2024-06-30HDI
Boldizsár GáborAz államépítés katonai feladatai, alapvetően a közigazgatási, gazdasági és biztonsági dimenziókban2024-06-30HDI
Bolgár JuditA katonai műveletek lélektani vonatkozásai2024-06-30HDI
Bolgár JuditA védelmi tevékenység pszichológiai aspektusai2024-06-30HDI
Csengeri JánosA hibrid hadviselés légi szegmense, a hibrid fenyegetések ellensúlyozása a légierő alkalmazásával2024-06-30HDI
Csikány TamásA XIX. század európai és magyar hadügye, fegyvernemek, alakulatok története, önkéntesség és hadkötelezettség a magyar történelemben2024-06-30HDI
Dobák ImreAz infokommunikációs környezet formáló hatása a nemzetbiztonságra2024-06-30HDI
Dobák ImreAz információgyűjtés területeinek evolúciója, változásai a 21. században2024-06-30HDI
Farkas JohannaA Magyar Honvédség szervezeti kultúrája - az MH min tanuló szervezet és az innovációs kultúra kérdései az előretörő és korszakváltó (edt) technikai fejlődés tükrében2024-06-30HDI
Fischl VilmosAz egyház és állam álláspontja a háborúról, a békéről és a vallási szélsőségekről, különös tekintettel az iszlám vallás terjedésére2024-06-30HDI
Fischl VilmosA vallási szélsőségek problematikája és kezelésének lehetőségei védelempolitikai szempontból, különös tekintettel az iszlám vallás radikális irányzataira2024-06-30HDI
Földi LászlóAz ABV felderítés és mentesítés aktuális kérdései, a technikai eszközrendszer fejlesztésének lehetőségei2024-06-30HDI
Forgács BalázsAz irreguláris hadviselés történetisége és elmélete2024-06-30HDI
Forgács BalázsAz irreguláris hadviselés történetisége és elmélete2024-06-30HDI
Fregán BeatrixA francia haderő transzformációs folyamatai és műveleti képességei2024-06-30HDI
Gál István László
Farkas Ádám
Az új típusú biztonsági kihívások egyes állami aspektusai, különös tekintettel az összehangolt fellépést igénylő jelenségekre2024-06-30HDI
Gál István László
Farkas Ádám
A védelem és biztonság intézményi és szabályozási kérdései a 21. század első felében2024-06-30HDI
Gazdag Ferenc
Hettyey András
Az 1990 utáni demokratikus magyar kormányok külpolitikájának elemzése2024-06-30HDI
Gőcze IstvánA hadtudomány tudományelméleti kérdéseinek változása a 20. század második felétől. Paradigmaváltás vagy mégsem?2024-06-30HDI
Gőcze IstvánA 21. századi hadviselés komplex (haditechnika-szervezet-művelet) rendszerének interdependenciája2024-06-30HDI
Háda BélaNagyhatalmi érdekérvényesítés és stratégiai válaszok Ázsiában-India, Kína és az Amerikai Egyesült Államok2024-06-30HDI
Háda BélaIndia és Pakisztán a 21. századi nemzetközi rendben2024-06-30HDI
Haig ZsoltA közösségi médiában történő kognitív befolyásolás fejlődésének hatása a biztonság dimenzióira2024-06-30HDI
Haig ZsoltAz elektronikai hadviselés alkalmazásának fejlesztési lehetőségei (egy szakirányú szegmens) vonatkozásában)2024-06-30HDI
Hausner GáborZrínyi Miklós és korának hadügye2024-06-30HDI
Hettyey AndrásNémetország kül-, és biztonság- és védelempolitikája2024-06-30HDI
Horváth CsabaNapjaink fegyveres konfliktusainak vizsgálata a hadtörténeti tapasztalatok tükrében2024-06-30HDI
Horváth TiborA honvédelmi érdekből létfontosságú infrastruktúrák védelme a védelem komplex rendszerében2024-06-30HDI
Horváth TiborA kiképzési eljárásrendekben történő paradigmaváltás a Honvédelmi és Haderőfejlesztési Program kapcsán beszerzett szárazföldi eszközök vonatkozásában2024-06-30HDI
Horváth CsabaA második világháború, valamint az 1945 utáni helyi háborúk a hadművészeti elvek és fegyverrendszerek változásának tükrében, a Magyar Honvédség harceljárásai, szervezési2024-06-30HDI
Horváth AttilaA polgári és a katonai ellátási láncok biztonsági összehasonlítása2024-06-30HDI
Jakusné Harnos ÉvaA befolyásolással szembeni ellenállóképesség kialakításának lehetőségei a kognitív hadviselés estében2024-06-30HDI
Jobbágy ZoltánA szövetségi összhaderőnemi műveletek elmélete és gyakorlata2024-06-30HDI
Kádár PálAz államok ellenálló képessége (resilience) és a modernkori biztonság összefüggései2024-06-30HDI
Kaiser FerencTengeri haderők és tengeri hadműveletek története2024-06-30HDI
Kaiser FerencGlobális biztonsági kihívások2024-06-30HDI
Kaiser FerencTengeri haderők és tengeri hadműveletek története2024-06-30HDI
Kállai AttilaA katonai műveletek geoinformációs támogatása2024-06-30HDI
Kaló JózsefPolitika és hadművészet, politizáló katonák a modern korban2024-06-30HDI
Kaló JózsefVallási alapú fegyveres konfliktusok és üldözések2024-06-30HDI
Karlovitz János TiborÉlethossziglan tartó tanulás a honvédségnél, lakosság-edukációs kitekintéssel2024-06-30HDI
Kis-Benedek JózsefAz orosz-ukrán háború globális és regionális következményei2024-06-30HDI
Kis-Benedek JózsefAz Európát érintő közel-keleti és észak-afrikai konfliktusok nemzetbiztonsági elemzése2024-06-30HDI
Kiss Zoltán LászlóA COVID-19 járvány hatása a civil-katonai kapcsolatok alakulására a NATO és EU tagországokban2024-06-30HDI
Kiss Zoltán LászlóAz aszimmetrikus és hibrid hadviselés, valamint terrorizmus elleni műveletek alkalmazott társadalomtudományi kihívásai2024-06-30HDI
Kovács Zoltán TiborA műszaki támogatás kihívásai a 21. században, a mozgásakadályozás hatékonyságának növelési lehetőségei korszerű eszközök alkalmazásával2024-06-30HDI
Krajnc Zoltán
Bali Tamás
A légierő és légi hadviselés a megváltozott biztonsági környezetben: a légi- és levegőből származó terror fenyegetések, a multitér szemlélet és műveletek által indukált f2024-06-30HDI
Krajnc Zoltán
Bali Tamás
A Magyar Honvédség képességeinek, eljárásrendjeinek fejlesztése (transzformációja) a digitalizált világban: az ember-gép kapcsolat a harcmezőn, a mesterséges intelligenci2024-06-30HDI

 
Minden jog fenntartva © 2007, Országos Doktori Tanács - a doktori adatbázis nyilvántartási száma az adatvédelmi biztosnál: 02003/0001. Program verzió: 2.2358 ( 2017. X. 31. )