Bejelentkezés
 Fórum
 
 
Az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem aktuális témakiírásai
Az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem aktuális témakiírásai

témavezető

kutatási téma

jelentkezési határidő

helyszín (magyar oldal)
Szlávik JánosA fenntartható fejlődés gazdasági összefüggéseinek nevelési és oktatási elvei, gyakorlata2022-05-31EKF
Bárdos JenőA szaknyelvek tanításának szakdidaktikai kérdései2022-05-31EKE
Bárdos JenőA nyelvi mérés és értékelés elmélete és gyakorlata2022-05-31EKE
Bárdos JenőA nyelvvizsgáztatás elméleti és gyakorlati kérdései: vizsgamódszertan2022-05-31EKE
Bárdos JenőAz idegen nyelvek tanításának tantárgypedagógiai és szakdidaktikai kérdései2022-05-31EKE
Bárdos JenőNyelvtanulási stratégiák és tanulói autonómia az idegen nyelvek tanításában2022-05-30EKE
Bárdos JenőA magyar mint idegen nyelv tantárgypedagógiája2022-05-31EKE
Bárdos JenőAz idegen nyelvek és a magyar mint idegen nyelv tanításának története Európában és Magyarországon2022-05-31EKE
Bárdos JenőAz idegen nyelvek tanításának interdiszciplináris alapjai2022-05-31EKE
Bognár József2. Sporttehetség és beválás komplex problémakörének szakdidaktikai kérdései2022-05-31EKE
Bognár JózsefAz iskolai testnevelés és sport pedagógiai kérdései2022-05-31EKE
Bognár József3. Fiatalok, felnőttek és idősek egészségmagatartásának és életminőségének nevelési problémái2022-05-31EKE
Csizér KataA nyelvtanulási autonómia feljlődésének és fejlesztésenek lehetőségei2022-05-31EKE
Csizér KataAz osztálytermi motiváció elméleti és emprikus kérdései2022-05-31EKE
Dávid MáriaA felgyorsult fejlődés okozta környezeti változások hatása a koragyermekkori beszédfejlődésre2022-05-31EKE
Domonkosi ÁgnesSzociolingvisztikai és pragmatikai kérdések a segítő pedagógiában, különös tekintettel az idegen nyelvek tanításában2022-05-31EKE
Domonkosi ÁgnesAz anya- és idegen nyelv tanításának és tanulásának alkalmazott aspektusai2022-05-31EKE
Domonkosi ÁgnesSzociolingvisztikai és pragmatikai kérdések a segítő pedagógiában, különös tekintettel az idegen nyelvek tanításában2022-05-30EKE
Falus IvánA kezdő pedagógusok támogatása, a bevezető szakasz Európa országaiban2022-05-31EKE
Falus IvánA pedagógus tudásának, nézeteinek és tevékenységének kölcsönhatása, ezen tényezők szerepe a pedagógiai munka hatékonyságában2022-05-31EKE
Falus IvánA kezdő pedagógusok támogatásának hatása beilleszkedésükre, szakmai fejlődésükre2022-05-31EKE
Falus IvánA pedagógusok tudásának, tevékenységének empirikus vizsgálata, kompetenciáik feltárása2022-05-31EKE
Falus IvánA pedagógussá válás folyamatának elemzése a képzés során2022-05-31EKE
Falus IvánAz iskola tanulószervezetté válásának feltételei, útjai, hatása a pedagógusokra és az iskola eredményességére2022-05-31EKE
Falus IvánA pedagógusok szakmai fejlődésének előmozdítása iskolai környezetben2022-05-31EKE
Fügedi BalázsTehetséggondozás és pályakövetés a sportban2022-05-30EKE
Fügedi BalázsAz élethosszig tartó fizikai aktivitás neveléstudományi kérdései2022-05-31EKE
Fügedi BalázsTehetséggondozás és pályakövetés a sportban2022-05-31EKE
Fügedi BalázsAz iskolai testnevelés és sport kihívásai2022-05-31EKE
Guncaga JanA matematikaoktatási e-learning platform mint támogatási eszköz a matematikai fogalmak megértésében2022-05-31EKE
Guncaga JanKommunikáció a matematika oktatásában2022-05-30EKE
Guncaga JanA Szepeskáptalani és Egri Tanítóképző Intézetek - alapkövek a néptanítók szakmódszertani professzionalizációjában a 19. században a Magyar Királyság területén2022-05-31EKE
Hanák ZsuzsannaA tantermi kommunikáció jellegzetességeinek kutatása2022-05-31EKE
Hanák ZsuzsannaKorai iskolaelhagyás problematikájának kutatása2022-05-30EKE
Hanák ZsuzsannaA tanuláshoz szükséges részképességek fejlődésének kutatása2022-05-31EKE
Hoffmann MiklósGender különbségek a térszemlélet fejlesztésében2022-05-31EKE
Hoffmann MiklósA matematika tanításának tantárgy-pedagógiája2022-05-31EKE
Hoffmann MiklósIKT eszközök hatásvizsgálata a matematika tantárgypedagóiájában2022-05-30EKE
Jedlovszky PálLégköri szennyezők jégfelszíni adszorpciójának számítógépes szimulációs vizsgálata és az eredmények hasznosítása középiskolai oktatásban2022-05-31EKE
Kárász ImreA környezeti oktatócsomagok helye, szerepe, hatékonysága a korszerű oktatásban, különösen a fenntarthatóságra történő felkészítésben2022-05-31EKE
Kárász ImreKörnyezeti nevelési-oktatási oktatócsomagok kritikai elemzése és továbbfejlesztése2022-05-30EKE
Kis-Tóth LajosAz információs társadalom tanulási környezete2022-05-31EKE
Kiss VirágMűvészetalapú módszerek, művészettel nevelés, művészetterápia elméleti kérdései és gyakorlat2022-05-30EKE
Kiss VirágSzemélyközpontú, illetve inkluzív művészetpedagógiai módszerek és jó gyakorlatok, közösségi művészet2022-05-30EKE
Kiss VirágKortárs művészetpedagógiai törekvések és jó gyakorlatok, nemzetközi tendenciák2022-05-30EKE
Kiss VirágSzemélyközpontú, illetve inkluzív művészetpedagógiai módszerek és jó gyakorlatok, közösségi művészet2022-05-31EKE
Komenczi BertalanTanítás és tanulás a virtuális információuniverzumban - az interfész probléma2022-05-30EKE
Komenczi BertalanTanítás és tanulás a virtuális információuniverzumban - az interfész probléma2022-05-31EKE
Komenczi BertalanKognitív habitus és tanulási környezet a 21. század elején2022-05-31EKE
Komenczi BertalanAz elektronikus tananyagfejlesztés módszertani kérdései2022-05-31EKE
Komenczi BertalanAz elektronikus tanulási környezetek jellemzői2022-05-31EKE
Komenczi BertalanAz e-learning fogalmának és oktatási szerepének különböző értelmezései2022-05-31EKE
Kovácsné dr. Nagy EmeseIskolahálózatok, tudástranszfer és az oktatást érintő változások2022-05-31EKE
Kovácsné dr. Nagy EmeseAz iskolai csoportmunka hatása a magas és az alacsony státuszú tanulók társadalmi beilleszkedésére2022-05-31EKE
Kovácsné dr. Nagy EmeseA tanárképzés korszerűsítése: az elméleti és a gyakorlati képzés egyensúlyának a megteremtése2022-05-31EKE
Kovácsné dr. Nagy EmeseAz iskola mint intézmény regionális és helyi szerepének vizsgálata2022-05-31EKE
Kusper JuditA biblioterápia hatása és lehetőségei az oktatásban2022-05-31EKE
Kusper JuditA meseterápia lehetőségei a pedagógiai munkában2022-05-31EKE
Kusper JuditStilisztikai-retorikai módszerek az innovatív irodalomoktatásban2022-05-30EKE
Kusper JuditStilisztikai-retorikai módszerek az innovatív irodalomoktatásban2022-05-31EKE
Kusper JuditDrámapedagógia és tananyag-feldolgozás2022-05-31EKE
Lengyelné Molnár TündeAz informális tanulás szerepének változása a tanulási folyamatban2022-05-31EKE
Lengyelné Molnár TündeAz információ feldolgozás folyamatának vizsgálatai2022-05-31EKE
M. Pintér TiborMérés és értékelés hazai gyakorlatai és a Közös európai referenciakeret2022-05-31EKE
M. Pintér TiborA nyelvi mérések magyarországi szabályozottságának gyakorlati megvalósulásai2022-05-31EKE
Mester DolliTanulási stratégiák2022-05-31EKE
Mester DolliTanulási stratégiák2022-05-30EKE
Mező FerencTanulásfejlesztés2022-05-30EKE
Mező FerencTehetségkutatás2022-05-31EKE
Mező FerencSzemélyiség-, viselkedés-, magatartáskutatás2022-05-30EKE
Mező FerencTanulásfejlesztés2022-05-31EKE
Mező FerencTehetségkutatás2022-05-30EKE
Mező FerencSzemélyiség-, viselkedés-, magatartáskutatás2022-05-31EKE
Mika JánosA klímaváltozási ismeretek erősítése és felhasználása egyes iskolai tantárgyakban2022-05-31EKE
Mika JánosA fenntarthatóság kiválasztott problémáinak pedagógiai vonatkozásai2022-05-31EKE
Mika JánosA kockázatmérséklés kiválasztott problémáinak pedagógiai vonatkozásai2022-05-31EKE
Mika JánosA fenntarthatóság és kockázatmérséklés dokumentumainak kritikai vizsgálata2022-05-31EKE
Mika JánosAz energiatudatosság erősítése és felhasználása egyes iskolai tantárgyakban2022-05-31EKE
Mika JánosKlímaváltozás a környezeti oktatásban és nevelésben I.: A klímaváltozás oktatása2022-05-31EKE
Molnár GyörgyÚjmédia és web 2.0 eszközök és rendszerek használatának oktatás/tanulásmódszertani kérdései2022-05-31EKE
Molnár GyörgyTanulói motiváció és tanulási eredmény mérése a különböző elektronikus tanulási környezetben2022-05-30EKE
Molnár GyörgyElőző korszakok előremutató nevelési szemléletének alkalmazási lehetőségei a korszerű oktatáskultúrában2022-05-31EKE
Molnár GyörgyHálózati tanulás és az informális tanulás szerepe a 21. században2022-05-30EKE
Molnár GyörgyÚjmédia és web 2.0 eszközök és rendszerek használatának oktatás/tanulásmódszertani kérdései2022-05-30EKE
Molnár GyörgyTanulói motiváció és tanulási eredmény mérése a különböző elektronikus tanulási környezetben2022-05-31EKE
Molnár GyörgyAz egész életen át tartó tanulás motivációi és IKT-alapú támogatási lehetőségei2022-05-31EKE
Monok IstvánKora újkori Magyar Királyságbeli és erdélyi tanárok kulturális horizontja2022-05-30EKE
Monok IstvánXVI-XIII. századi olvasástörténet az iskolarendszerben és a hagyományok közvetítésében2022-05-30EKE
Monok IstvánKora újkori iskolák könyvtárai, mint potenciális olvasmányanyag2022-05-31EKE
Monok IstvánXVI-XIII. századi olvasástörténet az iskolarendszerben és a hagyományok közvetítésében2022-05-31EKE
Monok IstvánEurópai neveléstudományi eszmék magyarországi befogadás története2022-05-31EKE
Nádor OrsolyaA külföldi egyetemek nem kisebbségi, magyar BA és MA képzéseinek komplex nyelvpedagógiai vizsgálata2022-05-31EKE
Nádor OrsolyaA magyar mint származásnyelv nyelvpedagógiai kérdései2022-05-31EKE
Nahalka IstvánDigitális tanulási környezetek vizsgálata tanuláselméleti szempontokból2022-05-31EKE
Pajtókné Tari IlonaKorszerű módszerek a természettudományok oktatásában I.: Új pedagógiai megközelítések2022-05-30EKE
Pajtókné Tari IlonaKlímaváltozás a környezeti oktatásban és nevelésben II.: Környezeti problémák és attitűdök kiemelése a klímaváltozás iránti érdeklődésre támaszkodva2022-05-30EKE
Pénzesné Kónya ErikaA tevékenység alapú tanulás szerepe a vállalkozói és kezdeményező készség mint kulcskompetencia kialakulásában2022-05-31EKE
Pénzesné Kónya ErikaA "global citizenship" és a lokális cselekvés egyensúlyának kialakítása a környezeti nevelésben2022-05-31EKE
Pénzesné Kónya ErikaA biodiverzitás tudás, mint a környezettudatos viselkedés egyik mérhető faktora2022-05-31EKE
Pintér Márta ZsuzsannaA magyarországi iskolák története a 16-18. században2022-05-31EKE

 
Minden jog fenntartva © 2007, Országos Doktori Tanács - a doktori adatbázis nyilvántartási száma az adatvédelmi biztosnál: 02003/0001. Program verzió: 2.2358 ( 2017. X. 31. )