Bejelentkezés
 Fórum
 
 
Az Eszterházy Károly Egyetem aktuális témakiírásai
Az Eszterházy Károly Egyetem aktuális témakiírásai

témavezető

kutatási téma

jelentkezési határidő

helyszín (magyar oldal)
Albert-Lőrincz Enikő1. Az egészségnevelés és egészségfejlesztés lehetőségei az iskolában2019-05-30EKE
Albert-Lőrincz Enikő1. Serdülők és fiatalok egészségmagatartásának és problémaviselkedésének vizsgálata2019-05-30EKE
Bognár József3. Fiatalok, felnőttek és idősek egészségmagatartásának és életminőségének nevelési problémái2019-05-30EKE
Bognár József2. Sporttehetség és beválás komplex problémakörének szakdidaktikai kérdései2019-05-30EKE
Bognár JózsefAz iskolai testnevelés és sport pedagógiai kérdései2019-05-30EKE
Einhorn ÁgnesA tevékenységalapú tanulás az idegennyelv-tanításban2019-05-30EKE
Einhorn ÁgnesNyelvtanárok pedagógiai kultúrája és annak fejlesztése2019-05-30EKE
Einhorn ÁgnesOsztálytermi mérés-értékelés, fejlesztő értékelés2019-05-30EKE
Fügedi BalázsAz iskolai testnevelés és sport kihívásai2019-05-30EKE
Fügedi BalázsTehetséggondozás és pályakövetés a sportban2019-05-30EKE
Fügedi BalázsAz élethosszig tartó fizikai aktivitás neveléstudományi kérdései2019-05-30EKE
Hoffmann MiklósIKT eszközök hatásvizsgálata a matematika tantárgypedagóiájában2019-05-30EKE
Hoffmann MiklósA matematika tanításának tantárgy-pedagógiája2019-05-30EKE
Hoffmann MiklósGender különbségek a térszemlélet fejlesztésében2019-05-30EKE
Kaposi JózsefTörténelem és állampolgári ismeretek tantárgypedagógiája2019-05-30EKE
Kaposi JózsefA tankönyvek világának változásai és a tantárgypedagógiák2019-05-30EKE
Kovácsné dr. Nagy EmeseA tanárképzés korszerűsítése: az elméleti és a gyakorlati képzés egyensúlyának a megteremtése2019-03-30EKE
Kovácsné dr. Nagy EmeseIskolahálózatok, tudástranszfer és az oktatást érintő változások2019-03-30EKE
Kovácsné dr. Nagy EmeseAz iskolai csoportmunka hatása a magas és az alacsony státuszú tanulók társadalmi beilleszkedésére2019-03-30EKE
Mező FerencTanulásfejlesztés2019-05-30EKE
Mező FerencSzemélyiség-, viselkedés-, magatartáskutatás2019-05-30EKE
Mező FerencTehetségkutatás2019-05-30EKE
Molnár GyörgyÚjmédia és web 2.0 eszközök és rendszerek használatának oktatás/tanulásmódszertani kérdései2019-05-30EKE
Molnár GyörgyAz egész életen át tartó tanulás motivációi és IKT-alapú támogatási lehetőségei2019-05-30EKE
Molnár GyörgyHálózati tanulás és az informális tanulás szerepe a 21. században2019-05-30EKE
Molnár GyörgyTanulói motiváció és tanulási eredmény mérése a különböző elektronikus tanulási környezetben2019-05-30EKE
Molnár GyörgyElőző korszakok előremutató nevelési szemléletének alkalmazási lehetőségei a korszerű oktatáskultúrában2019-05-30EKE
Ugrai JánosOlyan neveléstörténeti téma, amely a társadalom- vagy gazdaságtörténeti kérdésfeltevés, szemléletmód, módszerek révén hangsúlyosan érvényesíti az interdiszciplinaritás el2019-03-30EKE
Ugrai JánosA hazai és/vagy nemzetközi oktatáspolitika történetének valamely szelete - beleértve az intézményhálózat, meghatározó személyiségek, koncepciók, tantervi szabályozás vált2019-03-30EKE
Ugrai JánosOlyan neveléstörténeti téma, amely az egyháztörténeti kérdésfeltevés, szemléletmód, módszerek révén hangsúlyosan érvényesíti az interdiszciplinaritás elvét.2019-03-30EKE
Ablonczy BalázsMagyarország nemzetközi helyzete és a francia-­magyar kapcsolatok a két világháború között2019-05-30Eger
Ablonczy BalázsMagyar egyház­ és mentalitástörténet a két világháború között2019-05-30Eger
Bartók BélaMagyarország politikatörténete a 20. században2019-05-30Eger
Bartók BélaEgyház és társadalom a 19-20. századi Magyarországon2019-05-30Eger
Besenyő JánosMagyarország és az afrikai kontinens történelmi kapcsolatai2019-05-30Eger
Besenyő JánosAfrika és a magyar külpolitika2019-05-30Eger
Besenyő JánosMagyar békefenntartók (katonai és rendőri) az afrikai kontinensen2019-05-30Eger
Bessenyei JózsefA 16. századi Magyarország gazdasági és társadalmi élete2019-05-30Eger
Cieger AndrásMagyarország politika- és társadalomtörténete a dualizmus korában2019-05-30Eger
Gebei SándorAz Erdélyi Fejedelemség diplomáciai, politikai kapcsolatai2019-05-30Eger
Gebei SándorLengyelmagyar perszonális kapcsolatok2019-05-30Eger
Germuska PálA magyar gazdaság 1945 utáni története, a hazai iparosítás, gazdaság­, település­ és2019-05-30Eger
Kalmár JánosA Habsburg-­dinasztia és Magyarország kapcsolata a 16-­17. században2019-05-30Eger
Kalmár JánosA rendi politizálás színterei a 16-­17. században2019-05-30Eger
Kiss LászlóMagyar-szlovák kapcsolatok a 19. században2019-05-30Eger
Kiss LászlóNemzetiségi kérdés a 19. században2019-05-30Eger
Miskei AntalRácok a Duna mentén a 16­-17. században2019-05-30Eger
Miskei AntalA Duna-­menti települések a 16-­17. században2019-05-30Eger
Monok IstvánA kora újkori protestáns művelődési intézményrendszer2019-05-30Eger
Németh IstvánMagyar-német kapcsolatok a 20. században2019-05-30Eger
Paksa RudolfA magyar szélsőjobboldal története2019-05-30Eger
Pál JuditErdély társadalom- és politikatörténete a 18-19. században2019-05-30Eger
Pap JózsefMagyarország társadalom- és politikatörténete a neoabszolutizmus és a dualizmus korában2019-05-30Eger
Pap József19. század végi és 20. századi statisztikai adatbázisok társadalomtörténeti hasznosítása2019-05-30Eger
Petercsák TivadarA parasztság a 20. századi Magyarországon: gazdálkodás, értékrend, munkaerkölcs2019-05-30Eger
Rainer M. JánosAz 1956os magyar forradalom előzményei, alakulása és utóélete2019-05-30Eger
Rainer M. JánosAz 1989-90-es magyar rendszerváltás2019-05-30Eger
Rainer M. JánosA Kádár-korszak regionális és helyi történetei: hatalom és társadalom2019-05-30Eger
Romsics IgnácMagyar politikusok és politikai gondolkodás a 20. sz. első felében2019-05-30Eger
Romsics IgnácAz 1918-1919-es forradalmak és ellenforradalmak regionális története2019-05-30Eger
Szabadi IstvánReformátorok és tevékenységük2019-05-30Eger
Szabó CsabaMagyar egyháztörténet 1945 után2019-05-30Eger
Szarka LászlóMagyar kisebbségi önszerveződés a szomszédos országokban, 1918-19902019-05-30Eger
Szarka LászlóA szomszédos országok nemzetiségi politikája 1920-19902019-05-30Eger
Tóth Eszter ZsófiaMagyar társadalomtörténet 1945 után2019-05-30Eger
Ungváry KrisztiánMagyar hadtörténet 1914­-19902019-05-30Eger
V. Balogh JuditErdély és a székelység története2019-05-30Eger
Valuch TiborMagyar társadalomtörténet 1945­-19902019-05-30Eger
Virág IrénAz oktatás társadalomtörténete a 19. századi Magyarországon2019-05-30Eger
Zakar Péter19. századi magyar egyháztörténet2019-05-30Eger
Bárdos JenőNyelvtanulási stratégiák és tanulói autonómia az idegen nyelvek tanításában2019-05-30EKF
Bárdos JenőA szaknyelvek tanításának szakdidaktikai kérdései2019-05-30EKF
Bárdos JenőAz idegen nyelvek és a magyar mint idegen nyelv tanításának története Európában és Magyarországon2019-05-30EKF
Bárdos JenőA nyelvvizsgáztatás elméleti és gyakorlati kérdései: vizsgamódszertan2019-05-30EKF
Bárdos JenőA magyar mint idegen nyelv tantárgypedagógiája2019-05-30EKF
Bárdos JenőAz idegen nyelvek tanításának interdiszciplináris alapjai2019-05-30EKF
Bárdos JenőAz idegen nyelvek tanításának tantárgypedagógiai és szakdidaktikai kérdései2019-05-30EKF
Bárdos JenőA nyelvi mérés és értékelés elmélete és gyakorlata2019-05-30EKF
Dávid LórántKörnyezeti nevelési szempontok a turizmus oktatásában - turizmusökológiai vonatkozások2019-05-30EKF
Dávid MáriaA felgyorsult fejlődés okozta környezeti változások hatása a koragyermekkori beszédfejlődésre2019-05-30EKF
Domonkosi ÁgnesAz anya- és idegen nyelv tanításának és tanulásának alkalmazott aspektusai2019-05-30EKF
Estefánné Varga MagdolnaGyermekbántalmazás jelensége a családban és iskolában2019-05-30EKF
Estefánné Varga MagdolnaA pedagógusközösség, mint az eredményes szakmai munka és a szakmai fejlődés környezete2019-05-30EKF
Estefánné Varga MagdolnaIntegráció és inklúzió eredményességének kutatása a köz- és felsőoktatásban2019-05-30EKF
Falus IvánA pedagógusok tudásának, tevékenységének empirikus vizsgálata, kompetenciáik feltárása2019-05-30EKF
Falus IvánAz iskola tanulószervezetté válásának feltételei, útjai, hatása a pedagógusokra és az iskola eredményességére2019-05-30EKF
Falus IvánA pedagógusok szakmai fejlődésének előmozdítása iskolai környezetben2019-05-30EKF
Falus IvánA pedagógussá válás folyamatának elemzése a képzés során2019-05-30EKF
Falus IvánA kezdő pedagógusok támogatásának hatása beilleszkedésükre, szakmai fejlődésükre2019-05-30EKF
Falus IvánA pedagógus tudásának, nézeteinek és tevékenységének kölcsönhatása, ezen tényezők szerepe a pedagógiai munka hatékonyságában2019-05-30EKF
Falus IvánA kezdő pedagógusok támogatása, a bevezető szakasz Európa országaiban2019-05-30EKF
Forgó SándorTanítás-tanulás közösségi médiarendszerrel, újmédia környezetben2019-05-30EKF
Forgó SándorA nyílt oktatás módszertani, távoktatási és médiatervezési kérdései.2019-05-30EKF
Forgó SándorAz Interaktív televízió (iTV)szerepe a tanítási-tanulási folyamatban2019-05-30EKF
Győri JánosMagas teljesítményű, hátrányos vagy halmozottan hátrányos helyzetű tanulók megküzdési stratégiái családi és iskolai kontextusban2019-05-30EKF
Győri JánosA formális és informális tanulás interakciója a tanári mesterség elsajátításában2019-05-30EKF
Hanák ZsuzsannaA tanuláshoz szükséges részképességek fejlődésének kutatása2019-05-30EKF
Hanák ZsuzsannaA tantermi kommunikáció jellegzetességeinek kutatása2019-05-30EKF
Hanák ZsuzsannaKorai iskolaelhagyás problematikájának kutatása2019-05-30EKF
Héjja-Nagy KatalinA kötődő nevelés hatása a személyiségfejlődésre2019-05-30EKF


2019. I. 10.
ODT ülés
Az ODT következő ülésére 2019. február 22-én 10.00 órakor kerül sor a Semmelweis Egyetem Szenátusi termében (Bp. Üllői út 26. I. emelet).

 
Minden jog fenntartva © 2007, Országos Doktori Tanács - a doktori adatbázis nyilvántartási száma az adatvédelmi biztosnál: 02003/0001. Program verzió: 2.2358 ( 2017. X. 31. )