Bejelentkezés
 Fórum
 
 
A Szent István Egyetem aktuális témakiírásai
A Szent István Egyetem aktuális témakiírásai

témavezető

kutatási téma

jelentkezési határidő

helyszín (magyar oldal)
Szőke AntalGenomszelekciós módszer alkalmazása a termesztésben, sikeres paradicsom hibrid előállítása céljából2019-05-31Synge
Bán Rita
Körösi Katalin
Növénybetegségekkel szembeni rezisztencia-mechanizmusok elemzése és gyakorlati alkalmazásuk lehetőségei2019-05-30NVI
Dorner ZitaInvazív növényfajok populációdinamikai és csírázásbiológiai vizsgálata2019-05-30NVI
Kiss JózsefAz integrált növényvédelem egyes elemei: Kártevők és természetes ellenségeik populáció-modellezése, környezeti kockázatelemzés, növény-stresszor-management interakció.2019-05-31NVI
Posta KatalinMikorrhizagombák és talajmikroorganizmusok a növényt érő stressz hatások kivédésében2019-05-30NVI
Szénási ÁgnesTermesztett növények károsítóinak és hasznos szervezeteinek vizsgálata2019-05-31NVI
Szénási Ágnes
Kiss Balázs
Egyes jelentős (invazív vagy gazdaságilag kiemelt jelentőségű) kártevők (pl. Drosophila suzukii) vizsgálata2019-05-31NVI
Szénási ÁgnesInvazív és egyéb nem őshonos növények rovaregyütteseinek, ill. vírusrezervoár szerepének vizsgálata2019-05-31NVI
Zalai MihalyGazdálkodási rendszerek, táblák, féltermészetes élőhelyek gyomszabályozási vizsgálata2019-05-30NVI
Zalai MihalyGyomszabályozási eljárások fejlesztése gyep kultúrában2019-05-30NVI
Mészáros Klára
Bakonyi József
Az árpa hálózatos levélfoltosságát okozó Pyrenophora teres f. teres elleni rezisztencia vizsgálata2019-05-30MTA
Szakács Éva
Molnár István
Idegen fajú keresztezésekből származó búza introgressziós vonalak előállítása és jellemzése molekuláris (cito)genetikai és bioinformatikai módszerekkel.2019-05-31MTA
Toepfer Stefan
Szalai Márk
Correlating Central European life history field data of the western corn rootworm, Diabrotica v. virgifera, with environmental factors to develop regionally feasible a2019-05-31CABI
Toepfer Stefan
Szalai Márk
Assessing potential pesticide resistances and other management problems for the western corn rootworm, Diabrotica v. virgifera, for improving the management of this im2019-05-31CABI
Sági LászlóBúza-árpa nemzetség hibridek létrehozása és genetikai, molekuláris-citológiai jellemzése2019-05-31AKI
Pluhár ZsuzsannaKülönböző eredetű kakukkfű (Thymus spp.) génforrások komplex értékelése2019-05-31GyAT
Szabó KrisztinaNövényekben felhalmozódó speciális anyagcseretermékek allelopátiás hatásának megnyilvánulása eltérő összetétellel rendelkező talajjavítók, biostimulátorok használatakor2019-05-31GyAT
Zámboriné Németh ÉvaA hatóanyag felhalmozódás optimalizálása gyógynövényekben elicitorok alkalmazásával2019-05-31GyAT
Bakucz MártaTourism and the local economy2019-05-30SZIU
Balogh Péter IstvánPublic space renewal in the livable and lovable cities2019-05-30SZIU
Báthoryné Nagy Ildikó RékaSocio-spatial effects of urban alley networks in Arabic old towns2019-05-30SZIU
Báthoryné Nagy Ildikó RékaDeveloping sustainable cities in arid regions2019-05-31SZIU
Báthoryné Nagy Ildikó RékaChanging scope of cultural ecosystem services (CES) offered by watercourses in urban context2019-05-31SZIU
Bozó László
Ladányi Márta
The effect of urban heat island mitigation strategies on thermal comfort and energy consumption in both continental and hot-dry climates2019-05-31SZIU
Bozsik NorbertInternational trade and competitiveness of the agricultural and food products2019-05-31SZIU
Bujna Erika
Nguyen Duc Quang
Development of fortified drinks from plant matrices2019-05-31SZIU
Constantinovits MilánInternational business transactions2019-05-31SZIU
Csath MagdolnaOpen innovation for organizational success in the age of digitalization2019-05-31SZIU
Dinnyés András
Kobolák Julianna
Impact of nutritional and environmental exposures on cardiac differentiation of pluripotent stem cells2019-05-30SZIU
Eplényi AnnaTájformák és tájmintázatok adaptációi a kortárs tájépítészetben2019-05-31SZIU
Erdeiné Késmárki-Gally SzilviaThe role of the state in the development of research and development innovation2019-05-31SZIU
Erdeiné Késmárki-Gally SzilviaCorporate Social Responsibility (CSR) in the management of different organizations2019-05-31SZIU
Farkas TiborA vidékfejlesztés szerepe a vidék gazdasági és társadalmi fejlődésében2019-05-31SZIU
Farkasné Fekete MáriaChallenges of sustainable development in the Industry 4.0 era- institutional and behavior aspects2019-05-31SZIU
Fehér IstvánInternational Trade and Institutions2019-05-31SZIU
Fehér JánosSpecialties of and interrelations between the Power/Influence and Representation of Follower Values leadership perspectives2019-05-31SZIU
Fehér IstvánAgricultural policy, food production, trade, marketing and sustainability2019-05-31SZIU
Fekete AlbertThe effects of the urban transformation on the historical landscape in the countryside2019-05-31SZIU
Fekete AlbertRe-evaluation of built heritage and citizen participation in developing new perspectives for cultural landscapes2019-05-31SZIU
Fogarassy CsabaCircular transformation of linear production systems - Application of BigData systems in horticultural production2019-05-31SZIU
Fogarassy CsabaCircular factors affecting the creation and development of short food supply chains2019-05-31SZIU
Hámori BalázsThe characteristics of the information economy and their impact on the behavior of economic actors2019-05-31SZIU
Herczeg ÁgnesCultural landscapes and tourism development2019-05-31SZIU
Illés Bálint CsabaOperation and development of quality management and food safety systems2019-05-31SZIU
Illés Bálint CsabaOpportunities, tools and constraints of effective enterprise development along the lifecycle stages of enterprises in different sectors2019-05-31SZIU
Jókainé Szatura ZsuzsannaComparison of functional and authentic bakery products based on their internal nutritional values and bioavailability2019-05-30SZIU
Kovács ZoltánApplication of near infrared spectroscopy to detect adulteration of food2019-05-30SZIU
Mezősné Szilágyi KingaLandscape in Arid Climate. The Effect Of Social Structure In The Development Of Urban Open Spaces In Semi-Arid Climate: A Case Study Of Algeria2019-05-31SZIU
Mezősné Szilágyi KingaThe relevance of the Florence Charter in the revival of historic gardens.2019-05-31SZIU
Mezősné Szilágyi KingaUrban and regional greenway for recreation and touristic attraction.2019-05-31SZIU
Mihály NikolettPossibilities for Further Development of Utility and Human Resource Models in Higher Education2019-05-31SZIU
Mohácsiné Farkas Csilla
Engelhardt Tekla
Persistance of Listeria monocytogenes strains in food-industry environments2019-05-31SZIU
Muraközy LászlóBusiness Environment and International Competitiveness. Economic Policy, Institutions, Globalization2019-05-31SZIU
Nagy Edina Szandra
Nguyen Duc Quang
Study of some metabolites produced by Yarrowia lipolytica yeast2019-05-31SZIU
Nagy HenriettaThe importance of local resources in the creation of regional and spatial inequalities in the world2019-05-31SZIU
Neszmélyi György IvánThe social, political and security aspects of the economic development of developing countries2019-05-31SZIU
Nguyen Duc QuangDevelopment of microbial consortium for biological pretreatment of lignocellulosic raw materials2019-05-31SZIU
Obádovics CsillaTerritorial Inequalities of Human Resource at the Rural Area and Its Economic Impacts2019-05-31SZIU
Papp JánosApplying integrated marketing-communications to B2B and B2C area2019-05-31SZIU
Sárospataki MátéThe effects of the urban transformation on the historical landscape in the countryside2019-05-31SZIU
Simonné Sarkadi LiviaThe role of fatty acids in the development of obesity and diabetes2019-05-30SZIU
Somogyi LászlóThermo-oxidative stability of some vegetable oils with special reference to the biologically active components during snack production2019-05-30SZIU
Szabó ZoltánTOURISM AND PLACE MARKETING STRATEGIES2019-05-31SZIU
Szabó KrisztinaPlant application in urban landscape Evaluation of plant groups and vegetation types for use of urban environment2019-05-31SZIU
Szilvácsku Miklós ZsoltAnalysis of agricultural and rural policies and prospects to achieve food security and landscape resilience2019-05-31SZIU
Szilvácsku Miklós ZsoltFunctions, services and changing of green infrastructures of agricultural field - a New functions and roles of agricultural green infrastructure and habitats (recreation,2019-05-31SZIU
Szilvácsku Miklós ZsoltAgrár- és vidékfejlesztés eszközrendszerének vizsgálata az élelmiszer előállítás és a tájszintű (tájökológai) stabilitás tekintetében2019-05-31SZIU
Szilvácsku Miklós ZsoltLandscape heritage, social and ecological resilience and its relations to sutainable tourism development2019-05-31SZIU
Szilvácsku Miklós ZsoltA mezőgazdasági területek zöldinfrastrukturájának fukciójában, szolgáltatásaiban bekövetkező változások2019-05-31SZIU
T. Kiss JuditExamination of effectiveness of investment in human capital and other resources, and analysis of factors influencing their use2019-05-31SZIU
Törőné Dunay AnnaCompetitiveness and development of micro, small and medium enterprises and innovation driven enterprises, analysis of entrepreneurial attitudes2019-05-31SZIU
Törőné Dunay AnnaTools of enterprise development for improving competitiveness in the agricultural sector – with special focus on sustainability and agricultural policies2019-05-31SZIU
Vajna Istvánné Tangl AnitaThe specialty of the national and international accounting and taxing systems, and their improvement possibilities2019-05-31SZIU
Lantos CsabaImprovement of doubled plant production methods in wheat (Triticum aestivum L.) and durum wheat (Triticum durum L.).2019-05-30GK
Pauk JánosAbiotikus stresszekre történő szelekció növény-biotechnológiai módszerek felhasználásával2019-05-31GKI
György ZsuzsannaA Rhodiola rosea glikozid termelése hagyományos és hajszálgyökér kultúrákban2019-05-31GNT
György Zsuzsanna
Kovács Szilvia
Húsos som fajták és vadon termő genotípusok morfológiai, beltartalmi és genetikai diverzitásának felmérése2019-05-31GNT
György ZsuzsannaA Rhodiola rosea szalidrozid bioszintézisének felderítésére transzkriptom elemzéssel2019-05-31GNT
György ZsuzsannaA Rhodiola rosea fahéj alkohol glikozid bioszintézisének felderítésére transzkriptom elemzéssel2019-05-31GNT
Biró BorbálaTalajbiológiai jelzőrendszer és szimbionták a regeneratív mezőgazdasági gyakorlatban2019-05-31TVT
Kotroczó ZsoltKertészeti talajok minőségének vizsgálata különböző szervesanyag-gazdálkodási rendszerekben2019-05-31TVT
Darkó Éva
Galiba Gábor
A LED fényforrások alkalmazása a növénynevelésben: a fény intenzitásának és összetételének hatása a növények metabolikus folyamataira2019-05-30NÖVI
Kiss BalázsA petyesszárnyú muslica hazai elterjedését és kártételét meghatározó tényezők2019-05-30NÖVI
Kontschán Jenő
Szénási Ágnes
Kártevő takácsatkák és laposatkák kertészeti kultúrákban2019-05-31NÖVI
Kontschán JenőKártevőkön élő atkák szerepe a kártevő populációk szabályozásában2019-05-31NÖVI
Tóth FerencKülönböző talajkezelési eljárások hatása talajlakó kártevőkre és természetes ellenségeikre2019-05-30NÖVI
Tóth Ferenc
Heltai Miklós
A mezei pocok élőhelyválasztását és kártételét befolyásoló tényezők vizsgálata2019-05-30NÖVI
Zalai MihalyAz agrártáj botanikai diverzitást befolyásoló tényezők vizsgálata2019-05-30NÖVI
Gyulai GáborA görögdinnye (Citrullus lanatus) molekuláris evolúciója és domesztikációja régészeti magleletek DNS mintáinak elemzésével2019-05-30GBI
Gyulai GáborA hazai egyiptomi múmia leletek növényanyagának morfológiai és ősDNS azonosítása2019-05-30GBI
Gyulai GáborA nyárfa (Populus x canescens) gsh és gst génjeinek up-regulációja DNS-demetilációval2019-05-30GBI
Gyulai GáborKloroplasztisz (cpDNA) haplotípusok fragmentum és szekvencia azonosítása sárga- (Cucumis melo) és görög (Citrullus lanatus) dinnyében2019-05-30GBI
Bíró TiborVízmegörzést szolgáló dombvidéki vízrendezés fejlesztési lehetőségei2019-05-31Baja
Bálo BorbálaA klímaváltozás hatásainak mérséklési lehetőségei a szőlőtermesztésben2019-05-31SzT
Bálo BorbálaTávérzékelés a szőlészetben. Különböző vegetációs indexek alkalmazása a szőlő lombozatának, termésének vizsgálatára2019-05-31SzT
Deák Tamás
Oláh Róbert
A vírusmentesítési eljárások fejlesztése a szőlő szaporítóanyag előállításban2019-05-31SzT
Bálo BorbálaRemote sensing in viticulture. The use of different indices to describe canopy, yield characteristics2019-05-31DV
Bánfalvi ZsófiaA burgonya koraiságát befolyásoló molekuláris folyamatok vizsgálata2019-05-31NAIK
Szabó ZoltánA paradicsom barna bogyó ráncosodás vírus (Tomato brown rugose fruit virus, ToBRFV) elleni rezisztencia azonosítása paradicsomból2019-05-31NAIK
Szabó ZoltánMeloidogyne fajokkal szembeni rezisztenciát biztosító gének azonosítása és molekuláris jellemzése paprika (Capsicum annuum L.) növényben.2019-05-31NAIK

 
Minden jog fenntartva © 2007, Országos Doktori Tanács - a doktori adatbázis nyilvántartási száma az adatvédelmi biztosnál: 02003/0001. Program verzió: 2.2358 ( 2017. X. 31. )