Bejelentkezés
 Fórum
 
 
A Szegedi Tudományegyetem aktuális témakiírásai
A Szegedi Tudományegyetem aktuális témakiírásai

témavezető

kutatási téma

jelentkezési határidő

helyszín (magyar oldal)
Kukovecz ÁkosÖsszetett vékonyrétegek előállítása és környezettudományi alkalmazási lehetőségei2020-02-01AKKT
Hideghéty KatalinA szelektív sugárterápia biológiai és fizikai hatékonyságnövelésének kutatása2020-07-17ONKO
Kásler MiklósA fej-nyaki sebészeti defektusok műtéti rekonstrukciói2020-07-17ONKO
Maráz AnikóMalignus daganatok komplex onkológiai terápiája2020-07-17ONKO
Pajor László
Sükösd Farkas
Sebészi reszekció minőség jellemzése matematikai módszerekkel és azok klinikai jelen-tősége2020-07-17Patho
Bitó TamásFogalmzásgátlás2020-07-17NŐGY
Somfay AttilaFunkcionális paraméterek változása COPD-s betegek rehabilitációja során2020-07-17TÜDGY
Vajda GyörgyA képalkotó eljárások jelentősége a nőgyógyászati daganatos betegségek diagnosztiká-jában és a műtéti tervezésben2020-07-17Zala
Sóki JózsefAnaerob pathogének antibiotikum rezisztencia mechanizmusainak vizsgálata molekuláris módszerekkel2020-07-17MIKRO
Andó István
Cinege Gyöngyi Ilona
A veleszületett immunitás új eleme: a sokmagvú óriás vérsejt jellemzese2019-08-31SzBK
Andó IstvánGranuloma modell Drosophilában2020-07-17SZBK
Crul TimThe role of plasma membrane cholesterol in cancer cell stress management and survival2019-08-31SzBK
Dér AndrásA vízszerkezet elméleti és kísérleti vizsgálata különféle térbeli kényszerek és oldott anyagok jelenlétében2019-08-31SZBK
Dér AndrásFehérjék fotonikai alkalmazása2019-12-19SZBK
Dér AndrásSupramolekuláris struktúrák fizikai kölcsönhatásai2019-12-19SZBK
Dér András
Valkai Sándor
Integrált optikai struktúrák fejlesztése, különös tekintettel az orvosdiagnosztikai alkalmazásokra2019-12-19SZBK
Erdélyi MiklósDrosophila ivarsejtfejlődést szabályozó faktorok azonosítása Drosophila melanogasterben2019-08-30SZBK
Farkas Elek AttilaA neurovaszkuláris egység szerepe a központi idegrendszer gyulladással járó folyamataiban2019-08-31SzBK
Fehér TamásA bakteriális transzpozonok „megszelídítése”: evolúciós vizsgálatok és biotechnológiai alkalmazások2019-08-31SZBK
Fehér TamásMobilis genetikai elemeket szabályozó faktorok tanulmányozása baktériumokban, és alkalmazásuk genommérnöki eljárások során2019-08-31SzBK
Ferenc GyörgyiNövényi gének kifejeződésének irányított megváltoztatása kémiailag módosított oligonukleotidokkal2019-08-31SzBK
Fodor ElfriedaA prion fehérje család egészséges körülmények között betöltött szerepének vizsgálata.2019-08-31SZBK
Galajda PéterBaktériumok öregedésének és fenotípus heterogenitásának vizsgálata holografikus optikai csipesszel2019-08-31SzBK
Galajda PéterA bakteriális sejtciklus és fenotípus jellemzők sejtszintű vizsgálata mikromanipulációs és mikrofluidikai módszerekkel2019-12-19SZBK
Galajda PéterA mikrokörnyezet egyes sejtekre és populációkra való hatásának vizsgálata mikrofluidikai eszközökkel2019-08-31SzBK
Garab Győző
Nagy Gergely
Fotoszintetikus membránok stresszadaptációs szerkezetváltozásainak feltárása neutronszórási technikákkal2019-08-31SzBK
Gombos ImreLáz-jellegű hipertermia okozta membránesemények és azt követő celluláris hősokkválasz vizsgálata2020-02-01SZBK
Haracska LajosA karcinogenezis és mutagenezis molekuláris vizsgálata2019-08-31SzBK
Haracska LajosÚjgenerációs DNS- és RNS-szekvenálás és felhasználása betegségek molekuláris diagnosztikájára2019-08-31SzBK
Haracska LajosA genom stabilitás megőrzésében szerepet játszó gének vizsgálata Crisper/Cas9 és RNS-interferencia alapú géncsendesítési eljárásokkal2019-08-31SzBK
Haracska LajosBioinformatikai fejlesztés újgenerációs szekvenálási adatok kiértékeléséhez2019-08-31SzBK
Horváth Péter3-dimenziós (3D) nagy áteresztőképességű rendszer fejlesztése egysejt alapú fenotipikus analízisre és alkalmazása személyre szabott rákkutatásban2019-08-31SzBK
Jankovics FerencA Drosophila small ovary (sov) gén funkcionális vizsgálata2019-08-31SzBK
Juhász Gábor (ELTE ASFT)Az autofágia és endocitózis vizsgálata2019-08-31SzBK
Kelemen LórándEgyedi sejtek vizsgálata indirekt optikai mikromanipulációval2019-08-31SZBK
Kelemen LórándSejt-sejt kölcsönhatás vizsgálata optikai csipesszel2019-12-19SZBK
Kelemen LórándOptikai csipesz alkalmazása egyedi sejtek felszínének vizsgálatában2019-12-19SZBK
Kereszt Attila"Gene-for-gene" kölcsönhatások a Medicago truncatula-Sinorhizobium meliloti szimbiózisban2019-08-31SzBK
Kereszt AttilaMedicago-Sinorhizobium szimbiózisban részt vevő gümő-specifikus peptidek vizsgálata2019-08-31SzBK
Krizbai IstvánA neurovaszkuláris egység szerepe az agyi metasztázisok kialakulásában2019-08-31SzBK
Krizbai IstvánA neurovaszkuláris egység szerepe a központi idegrendszer gyulladással járó folyamataiban2019-08-31SzBK
Laczkó-Dobos HajnalkaLipidek regulációs szerepe autofágia során2019-08-31SzBK
Lambrev PetarReconstituted membrane models of photosynthetic light-harvesting2019-08-31SZBK
Lipinszki ZoltánA PP2A-típusú fehérje foszfatázok mitótikus szerepének vizsgálata ecetmuslicában2019-08-31SzBK
Maróti GergelyEukarióta zöldalgák adaptív képességeinek genomikai szintű vizsgálata2019-08-31SzBK
Mátés LajosA genetikai instabilitás szerepe a karcinogenezisben2019-08-31SZBK
Mihály JózsefA szarkomer összeszerelődés molekuláris mechanizmusainak vizsgálata2019-12-19SZBK
Mihály JózsefA neuronális sejtváz szabályozásának vizsgálata Drosophila idegi modellekben2019-12-19SZBK
Mihály JózsefA szarkomerek szerkezetének és összeszerelődésének vizsgálata2019-08-31SzBK
Nagy LászlóFunkcionális és összehasonlító genomika biotechnológiailag releváns gomba jellegek vizsgálatára2019-08-31SzBK
Ormos PálOptikai mikromanipuláció a biológiában2019-08-31SZBK
Ormos PálFénnyel vezérelt mikrofluidikai eszközök fejlesztése2019-08-31SZBK
Pál CsabaIS elemek hatása az antibiotikum rezisztencia evolúciójára2019-12-19SZBK
Pál CsabaKórokozók, autoimmunitás és a humán immunrendszer evolúciója2019-08-31SzBK
Páli TiborMembránfizikai spektroszkópiai adatok mérése és szimulációja2019-08-31SZBK
Páli Tibor
Kóta Zoltán
Fehérjék gombolyodása és szerveződése biomembránokban2019-08-31SZBK
Páli TiborAz emberi szervezetbe jutó szabadgyökök, gyökfogók vizsgálata2019-08-31SZBK
Páli TiborMembránfehérjék gombolyodásának vizsgálata fizikai és molekula modellezéssel2019-08-31SZBK
Páli Tibor
Kóta Zoltán
Biofizikai és biokémiai mérések élesztő vakuólum membránokon2019-08-31SZBK
Papp Balázs
Szappanos Balázs
Az anyagcsere és génszabályozás evolúciójának kapcsolata2019-08-31SzBK
Párducz ÁrpádA nemi hormonok és neuroszteroidok szerepe az idegi plaszticitásban és a neuroprotekcióban2019-08-31SzBK
Puskás LászlóPathologiás elváltozások funkcionális genomikai vizsgálata2019-08-31SZBK
Szabados László
Rigó Gábor
Az Arabidopsis stresszválaszát szabályozó transzkripciós faktorok jellemzése.2019-08-31SzBK
Szabados László
Zsigmond Laura
A magasabbrendű növények stressztűrésének javítása a redox egyensúly megváltoztatásával.2019-08-31SzBK
Szabados LászlóJelátvitel kölcsönhatások növényekben: a prolin metabolizmust szabályozó stress és fény szignálok.2019-08-31SzBK
Szabó MilánA ciklikus elektron transzport szerepe és jelentősége mikroalgákban2019-08-31SzBK
Szebeni Gábor JánosBiológiai minták nagy felbontású, egysejt tömeg citometriás vizsgálata2019-08-31SzBK
Szegedi ViktorNeuropsychiátriai betegségek molekuláris háttere2020-07-17SZBK
Szilák László
Ughy Bettina
Bioaktív peptidek vizsgálata2019-08-31SzBK
Timinszky GyulaA kromatin szerkezet és a sejtmagi transzport szabályozása a DNS károsodásainak javítása során2019-12-19SZBK
Ughy BettinaCianobakteriális sejtosztódás szabályozása2019-08-31SzBK
Valkai SándorIntegrált optikai, biofilmet aktív elemként alkalmazó logikai kapu2019-12-19SZBK
Végh Attila GergelyA neurovaszkuláris egység mechanobiológiája fiziológiás és patológiás folyamatokban2019-12-15SZBK
Veszelka SzilviaNanorészecskék vizsgálata a vér-agy gát sejttenyészetes modelljein2019-08-31SzBK
Viczián AndrásAz UVR8 által irányított fotomorfogenikus UV-B válaszok jelátvitelének molekuláris elemei2019-08-31SzBK
Vigh LászlóStresszfehérje kutatás - molekuláris chaperon alapú gyógyszerjelöltek fejlesztése.2020-02-01SZBK
Vilmos PéterA sejtmagi aktin funkciójának vizsgálata2019-08-31SZBK
Vilmos PéterAz aktinkötő Moesin fehérje sejtmagi transzportjának és funkciójának vizsgálata2019-08-31SzBK
Vilmos PéterAz aktinkötő Moesin fehérje sejtmagi transzportjának és funkciójának vizsgálata2019-08-31SZBK
Vizler CsabaÚj módszerek gyulladásos betegségek és opportunista fertőzések kezelésére2019-08-31SZBK
Welker ErvinA prion fehérje szerepe, hatás mechanizmusa a fertőző szivacsos agysorvadásos betegségekben2019-08-31SZBK
Wilhelm ImolaA vér-agy gát és az agyi mikrokörnyezet szerepe a központi idegrendszeri metasztázisok kialakulásában2019-08-31SzBK
Wilhelm ImolaPericiták a neurovaszkuláris működés középpontjában2019-08-31SzBK
Zimányi LászlóCitokróm b561 fehérjék és pontmutánsaik előállítása, tisztítása és funkcionális jellemzése2019-08-31SZBK
Zimányi LászlóTranszmembrán elektrontranszfer, mint a citokróm b561 fehérjék biológiai aktivitásának alapja2019-08-31SZBK
Farkas GyulaA leukocyta aktivtálás szerepe acut pancreatitisben (kísérletes és klinikai vizsgálat)2020-07-17SEB
Furák JózsefMellkassebészeti és határterületi megbetegedések kutatása2020-07-17SEB
Látos Melinda
Lázár György ifj
Pszichoonkológia szerepe a műtéten átesett páciensek felépülésében2020-01-17SEB
Lázár György ifjMikrocirkuláció jelentősége a sebészetben2020-07-17SEB
Lázár György ifjKardiovaszkuláris kockázat szerepe a vese allograft elvesztésében2020-07-17SEB
Lázár György ifjSebészeti onkológia2020-07-17SEB
Lázár György ifjA macrofágok szerepe shock állapotokban2020-07-17SEB
Petri AndrásA humán és a kutya vena portae myogen aktivitásának vizsgálata2020-07-17SEB
Petri AndrásA portalis hypertensio klinikai és kísérletes vizsgálata2020-07-17SEB
Bender TamásBizonyítékokon alapuló Fizioterápia.2020-07-17ORTO
Mihály AndrásKözponti idegrendszeri sejtkárosodások pathomechanizmusa epilesziában és zárt koponyasérülésben.2020-07-17ANAT
Mihály AndrásKözponti idegrendszeri sejtkárosodások pathomechanizmusa epilesziában és zárt koponyasérülésben.2020-07-17ANAT
Krenács TiborÓriássejtes csonttumor progressziója2019-12-19SE
Krenács TiborKollagén XVII fehérje melanomákban2019-12-19SE
Pintér Sándor
Domján Andrea
Mozgásszervi prevenció és rehabilitáció2020-07-17TRAUM

 
Minden jog fenntartva © 2007, Országos Doktori Tanács - a doktori adatbázis nyilvántartási száma az adatvédelmi biztosnál: 02003/0001. Program verzió: 2.2358 ( 2017. X. 31. )